Wpisz kod aktywacyjny
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Eco-cities: Challenges, Trends and Solutions – ebook

Dominika P. Brodowicz   Przemysław Pospieszny   Zbigniew Grzymała  

polski

140

CeDeWu

978-83-7941-216-7

  • EPUB
  • PDF

Eco-cities: Challenges, Trends and Solutions - ebook

Produkt bezpłatny
?

Opis

The challenges lying ahead of the contemporary urban areas, specifically cities are formidable. These include growing population, air pollution, congestion, energy efficiency and growing demand for high quality of living. Although they are varied and can appear as seemingly unrelated, more often they appear on international agendas of the United Nations, European Union and various non-governmental organisations (NGOs) under the overarching umbrella of sustainability or strictly as a green agenda. „Eco-cities: Challenges, Trends and Solutions" e-book is an introduction to this dynamically developing and evolving area of green innovations taking place in contemporary cities, with a specific focus on cases from Europe and North America. This publication is divided into three parts including typology of green cities, information technologies applied in the urban areas (smart cities) and legal requirements leading towards green future of urban areas.


Wyzwania leżące przed współczesnymi obszarami zurbanizowanymi, w szczególności miastami są ogromne. Wśród nich znajdują się kwestie związane z rosnącą populacją, zanieczyszczenie powietrza, korki, konieczność zapewnienia efektywności energetycznej w budynkach i rosnące aspiracje ludności do zapewnienia wysokiej jakości życia. Pomimo tego, że te wyzwania są one zróżnicowane i mogą wydawać się jako pozornie niepowiązane, pojawiają się coraz częściej w dyskusjach na poziomie międzynarodowym, w tym na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), Unii Europejskiej (UE) i wielu organizacji pozarządowych pod hasłem zrównoważonego rozwoju, a bardziej szczegółowo jako zielona agenda. Publikacja opracowana w jęz. angielskim "Eco-cities: Challenges, Trends and Solutions" jest wprowadzeniem do dynamicznie rozwijającej się tematyki związanej z zielonymi miastami ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy i Ameryki Północnej. Jest ona podzielona na trzy części dotyczące typologii zielonych miast, zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych na obszarach zurbanizowanych (inteligentne miasta) oraz legislacji.

Ładowanie rekomendacji…