Wpisz kod aktywacyjny
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

rozmaitości

Książki w nowatorskiej formie e-wydania. Czytasz na ekranie – tanio i wygodnie.
Liczba pozycji: 6036
 • Nowość

  Europejskie modele samorządu terytorialnego – ebook

  Jacek Wojnicki  

  Prezentowana książka jest wspólnym projektem badawczym politologów, prawników i ekonomistów. Składa się na nią 21 artykułów poświęconych zróżnicowanym elementom instytucjonalnym funkcjonowania władz lokalnych. Autorami tekstów są pracownicy naukowo-dydaktyczni z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie, Uniwersytetu w...

  Cena: 39,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Zachowania ryzykowne i uzależnienia – ebook

  Mariusz Jędrzejko   Małgorzata Janusz   Marek Walancik  

  Atutem podręcznika jest lokalizacja tematyki zachowań ryzykownych i uzależnień w szerokim kontekście antropologiczno-kulturowym. Jak trafnie podkreślają autorzy, zaburzenia i uzależnienia oraz sytuacje ryzyka są cechą immanentną współczesnych czasów, wielkiego przyspieszenia, nieustannej zmiany, ciągłego ruchu, presji mediów i ogromnych wpływów rynku konsumpcji, zwłaszcza wszechobecnej reklamy. Publikacja...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Kadra Wojska Polskiego 1989-2012 – ebook

  Mariusz Jędrzejko   Marek Paszkowski  

  "Publikacja wypełnia istotną lukę w badaniach nad transformacją wojska, kwestie te bowiem - w aspekcie ilościowym (zmniejszenie wojska z niemal 400 tys. do niespełna 100 tys.) i jakościowym (likwidacja poboru, powstanie armii zawodowej, powstanie służby wojskowej kobiet) - nie były do tej pory w tak szerokim ujęciu diagnozowane. W obszernym studium autorzy dokonują wielowątkowej analizy przemian w...

  Cena: 47,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Narkotyki i środki zastępcze – ebook

  Mariusz Jędrzejko   Piotr Jabłoński  

  Wychodząc z założenia, że narkotyki choć niepożądane, stały się obecne w przestrzeni społecznej, autorzy postanowi przygotować drugie wydanie opracowania dotyczącego zagrożeń narkotykowych – mając świadomość, iż w ostatnich latach liczba publikacji o podobnym charakterze jest ogromna (tylko w latach 2008-2011 na polskim rynku wydawniczym ukazało się ponad 30 nowych publikacji podejmujących problem...

  Cena: 23,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Negocjacje w stosunkach międzynarodowych – ebook

  Stanisław Bieleń  

  Autor ukazuje genezę i rozwój działań negocjacyjnych w świecie, eksponując przy tym szczególny dorobek świata anglosaskiego. Trafnie ujmuje fenomen i specyfikę procesu negocjacyjnego Unii Europejskiej. Prezentuje charakterystykę pojęć (kategorii) wiedzy o negocjacjach międzynarodowych, problemy pertraktacji, rokowań i przetargu interesów. Główną uwagę skupiana negocjacjach dyplomatycznych, ale wskazuje...

  Cena: 39,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Etyka w życiu publicznym – ebook

  Sławomir Sowiński  

  Coraz nowocześniejsze technologie, poszerzające się granice i definicje demokracji, współczesne ruchy społeczne, mobilność społeczna czy globalizująca się gospodarka sprawiają, że przedstawiciele zachodnich społeczeństw – w tym także Polacy – coraz bardziej przywiązani są do swej indywidualnie rozumianej samorealizacji. Z drugiej jednak strony ten nowoczesny, coraz bardziej różnorodny i w jakimś sensie...

  Cena: 31,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Jak żyć? Wykłady z etyki – ebook

  Stefan Opara  

  Etyka to najbardziej użyteczny dział filozofii, zawiera próby racjonalnych odpowiedzi na pytania: jak żyć, jak rozumieć, oceniać i klasyfikować elementy moralności? Dobrze, że istnieją u nas dyrektywy rządowe, aby upowszechniać tego typu wiedzę nie tylko w szkołach wyższych, ale i w systemie oświaty publicznej. W tym drugim wypadku sternicy oświaty uznali jednak, że uczestnikom katechezy (z reguły...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Narkotyki i paranarkotyki - perspektywa polska – ebook

  Mariusz Jędrzejko   Piotr Jabłoński  

  Książka powstała we współpracy z Mazowieckim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Śląską Wyższą Szkołą Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach. W przygotowaniu: Narkotyki i kierowcy Dziecko a multimedia Marihuana - fakty i mity

  Cena: 28,80 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Dzieci a multimedia – ebook

  Mariusz Jędrzejko   Agnieszka Taper  

  Wynikiem procesu utechnicznienia polskiego społeczeństwa i jego informatyzacji są pierwsze pokolenia Polaków wychowujące się przy pełnym dostępie do multimediów i cyberprzestrzeni. Fakty te mają doniosłe znaczenie pedagogiczne, bowiem równolegle do rodziców, bądź innych członków rodziny, na małe dziecko oddziałuje niekontrolowany przekaz medialny o silnym nasyceniu barw, dźwięków i bardzo małym interwale...

  Cena: 23,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Słownik pedagogiki pracy i organizacji – ebook

  Andrzej Balasiewicz   Robert Błaut   Włodzimierz Chojnacki  

  "To jest pozycja wydawnicza z bogactwem 264 haseł, jej poziom ustępuje tylko słownikom PWN-u. (...) Uważam, iż konkurencyjne słowniki z socjologii lub zarządzania mają skromniejszy zbiór i niższy poziom merytoryczny. Całość tejże propozycji wydawniczej zasługuje na pozytywną ocenę". prof. dr hab. Kazimierz Doktór Publikacja powstała we współpracy z Akademią Humanistyczną im. A. Gieysztora oraz Akademickim...

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Elementy retoryki i erystyki w przykładach – ebook

  Beata Witkowska-Maksimczuk  

  Książka stanowi rodzaj kompendium zawierającego podstawowe zagadnienia z zakresu retoryki klasycznej i jej współczesnych zastosowań, wraz z elementami sztuki dyskusji i erystyki. Wszystkie najważniejsze pojęcia z zakresu wymienionych dziedzin są jasno zdefiniowane i podparte licznymi przykładami. Opisanych jest kilkadziesiąt tropów i figur retorycznych, każdy z wieloma przykładami. Prawie czterdzieści...

  Cena: 31,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Cyfrowi Tubylcy. Socjopedagogiczne aspekty nowych technologii cyfrowych – ebook

  Danuta Morańska   Mariusz Jędrzejko  

  Podjęta przez autorów problematyka - od lat szeroko poruszana w polskiej literaturze pedagogicznej - wychodzi poza ramy tej dziedziny nauki. Posługując się odniesieniami socjologicznymi i ekonomicznymi, a także medycznymi, pragniemy - na ile to będzie możliwe - pokazać zjawisko głównie z perspektywy socjopedagogicznej, uwzględniając takie aspekty, jak inżynieria społeczna, zmiany w mózgach osób nadużywających...

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Człowiek wobec uzależnień – ebook

  Mariusz Jędrzejko   Marzena Netczuk-Gwoździewicz  

  Publikacja obejmuje dwa kluczowe problemy - narkotyki i dopalacze oraz zaburzenia będące następstwem kompulsywnego używania nowych technologii. Dobór problemów - przy całej wadze takich zjawisk, jak palenie tytoniu, e-papierosy, alkohol, hazard - nie jest przypadkowy, wynika bowiem z oceny sytuacji w realnych środowiskach młodzieżowych Wielkopolski, Podlasia, Mazowsza, ziemi lubuskiej i ziemi łódzkiej....

  Cena: 31,20 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Ameryka. Polityka, prawo, społeczeństwo – ebook

  Zbigniew Lewicki  

  "Czytelnik otrzymuje podstawowe, klarownie podane informacje związane z powstaniem i rozwojem Stanów Zjednoczonych, które ukazane z punktu widzenia tak zróżnicowanych dziedzin jak historia, polityka zagraniczna, militarna i imigracyjna, ustrojowe i prawne zasady działania państwa, gospodarka, szkolnictwo, religia, media i szeroko pojęta kultura - słowem książka przekazuje kompleksową wiedzę o Stanach...

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Te małe seksowne cyferki – ebook

  Paul Brown   Dimitri Maex  

  Czy możesz sobie wyobrazić, że jesteś w stanie zidentyfikować klientów przynoszących największe zyski, wypracować lepszą strategię komunikowania się z nimi i zainspirować ich, aby kupowali więcej? A więc, naprawdę możesz to zrobić. A najlepsze jest to, że możesz to osiągnąć używając danych, które już masz. Wszystko, co robimy, tworzy dane. Za każdym razem, gdy ktoś ogląda coś w sieci, szuka w Google...

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Finansowanie innowacji w polskich firmach rodzinnych – ebook

  Alicja Winnicka-Popczyk  

  We współczesnej globalnej gospodarce rynkowej, w coraz większym stopniu opartej na wiedzy, przyjęcie innowacyjnego modelu biznesu najczęściej okazuje się głównym warunkiem przetrwania i rozwoju efektywnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Monografia stanowi pierwszą w Polsce próbę pogłębionego zbadania uwarunkowań finansowania innowacji w firmach rodzinnych. W części teoretycznej autorka prezentuje...

  Cena: 22,45 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Zmiana warunków funkcjonowania a efektywność inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych – ebook

  Dorota Witkowska  

  W monografii zaprezentowano wyniki analiz wpływu zmian warunków funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych (OFE), wprowadzonych w latach 2011-2014, na ich efektywność inwestycyjną. Przedstawione badania obejmują lata 2007-2015. Wykorzystując metody ilościowe, dowiedziono, że wszystkie rozpatrywane zmiany skutkowały zwiększeniem ryzyka portfeli inwestycyjnych OFE, co nie miało przełożenia na wzrost...

  Cena: 22,45 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Macierzyństwo. Współczesna literatura, kultura, etyka – ebook

  Agnieszka Gawron  

  Prezentowana publikacja o literackim macierzyństwie początku XXI w. inspirowana była doświadczeniem osobistym i lekturowym autorki, która opowiada o matkach nie tylko jak o literackich bohaterkach, lecz także rzeczywistych kobietach. W interpretowanych dziełach, sytuujących się najczęściej na styku fikcji i autobiografii, macierzyństwo jest ważnym źródłem twórczej wyobraźni, która umożliwia zmianę...

  Cena: 19,95 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Podatek dochodowy odroczony w procesie rewizji sprawozdania finansowego – ebook

  Agnieszka Wencel   Tomasz Koniarski  

  Monografia dotyczy zagadnienia z obszaru zaawansowanej rachunkowości finansowej - podatku dochodowego odroczonego. Jej autorami są pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz absolwent tego wydziału - praktyk księgowy. Ich współpraca zaowocowała publikacją posiadającą walory zarówno naukowe, jak i empiryczne. Zaprezentowali w niej cele i funkcje rewizji finansowej...

  Cena: 22,45 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Zamówienia publiczne w 3 krokach – ebook

  Praca zbiorowa  

  Publikacja jest praktycznym przewodnikiem po zamówieniach publicznych, które głęboko zmieniły się po nowelizacji z 2016 r. Przeprowadzi każdego zamawiającego i wykonawcę przez złożone procedury Prawa zamówień publicznych. Zawarte w niej wskazówki, rekomendacje postępowania oraz przykłady pomogą uniknąć błędów oraz wyjaśnią wszystkie wątpliwości.

  Data publikacji:

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

  • PDF
Liczba pozycji: 6036

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA