Wpisz kod aktywacyjny
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

rozwój osobisty

Liczba pozycji: 831
 • Nowość

  Nowe studia kulturowe – ebook

  Jacek Kochanowski   Tomasz Wrzosek  

  Autorzy książki dowodzą, że niezbędne jest zdynamizowanie w Polsce humanistyki ponowoczesnej, antypozytywistycznej, krytycznej, zaangażowanej i opowiadającej się jednoznacznie po stronie tego, co marginalne. Niezbędne jest też ożywienie posthumanistyki, odrzucającej założenie istnienia „punktu widzenia znikąd” i uwzględniającej fakt, że każda wiedza naukowa jest powiązana z partykularnymi interesami,...

  Cena: 10,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Etnografie biomedycyny – ebook

  Magdalena Radkowska-Walkowicz   Hubert Wierciński  

  Zawarte w antologii teksty traktują o tym, jak rozwój medycyny wpływa na życie człowieka, i jaki wpływ na medycynę ma kultura. Teksty są poświęcone takim kwestiom, jak konsekwencje rozwoju medycyny i genetyki, zdrowie reprodukcyjne kobiet, in vitro i dawstwo gamet, badania prenatalne, niepełnosprawność dziecięca oraz doświadczenie choroby nowotworowej. Autorzy analizują wpływ rozwoju genetyki na kształtowanie...

  Cena: 10,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Co słychać na Podhalu. Tradycja we współczesności – ebook

  Maria Małanicz-Przybylska  

  Książka jest poświęcona obecności tradycji w życiu współczesnych górali na Podhalu. Młodzi etnolodzy postanowili sprawdzić, jak ten zmityzowany obraz Podtatrza, tradycyjnie rozumianych podhalańskich zajęć, obyczajów i światopoglądów koresponduje z realiami życia współczesnych górali. Wywiady etnograficzne, jakie przeprowadzili z mieszkańcami tego regionu, i obserwacja góralskiej codzienności stały...

  Cena: 10,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nowość

  Zostać księdzem? Drogi powołania we współczesnej Polsce – ebook

  Marta Tomaszewska  

  Książka o powołaniach kapłańskich w Kościele katolickim w Polsce w ujęciu socjologicznymi. Autorka na podstawie przeprowadzonych wywiadów z młodymi kapłanami i z seminarzystami pokazuje sposób doświadczania powołania przez młodych mężczyzn. Opowiadają oni historie swojego życia w sposób pozwalający zrozumieć, co to jest powołanie, na czym polega przemiana dokonująca się w seminarium i jak postrzegają...

  Cena: 10,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • rozwój osobisty: Pielęgniarka pod napięciem – ebook
  Nowość

  Pielęgniarka pod napięciem – ebook

  Marcin Bill  

  Krótkie rozważania o motywacji w pielęgniarstwie współczesnym które rozwija się w sposób dynamiczny na tle zmian prawnych i politycznych na terenie naszego kraju.

  Cena: 1,65 zł

  Więcej

  • EPUB
  • MOBI
 • rozwój osobisty: Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy – ebook
  Nowość

  Pielęgnowanie chorego w stanie ciężkiej sepsy – ebook

  Martin Bill  

  Publikacja zawiera krótkie, podstawowe informacje w zakresie postępowania pielęgniarki w odniesieniu do chorego na sepsę. Interesujące informacje w skróconej formie.

  Cena: 1,65 zł

  Więcej

  • EPUB
  • MOBI
 • rozwój osobisty: Geomorfologiczne uwarunkowania występowania naturalnych geologicznych barier izolacyjnych na wybranych obszarach Polski Środkowej – ebook

  Geomorfologiczne uwarunkowania występowania naturalnych geologicznych barier izolacyjnych na wybranych obszarach Polski Środkowej – ebook

  Ewa Falkowska  

  Prezentowana książka jest monografią wskazującą na prawidłowości występowania naturalnych geologicznych barier izolacyjnych. Autorka - wykorzystując wyniki wieloletnich prac prowadzonych na wybranych obszarach Niżu Polskiego (na Równinie Bielskiej, Wysoczyźnie Nidzickiej, w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich oraz w dolinie Wisły Środkowej), wykazała istnienie związku pomiędzy zdolnościami do zatrzymywania...

  Cena: 10,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • rozwój osobisty: Spółdzielnie mieszkaniowe : pomiędzy wspólnotą obywatelską a alienacją – ebook

  Spółdzielnie mieszkaniowe : pomiędzy wspólnotą obywatelską a alienacją – ebook

  Arkadiusz Peisert  

  Autor pokazuje postawy obywatelskie w spółdzielniach mieszkaniowych, zarówno ich mieszkańców, jak i kierownictwa tych instytucji. Rozróżnia spółdzielnie małe i duże, stosując następujące kryteria: łączność osobistą lokatorów, zdolność do efektywnego zarządzania przez instytucje spółdzielcze, wiek domów i spółdzielni - czynniki mające wpływ na demokratyzację lub jej brak w funkcjonowaniu spółdzielni...

  Cena: 10,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • rozwój osobisty: Doświadczenie in vitro – ebook

  Doświadczenie in vitro – ebook

  Magdalena Radkowska-Walkowicz  

  Pierwsza w Polsce praca antropologiczna dotycząca nowych technologii reprodukcyjnych. Autorka przeprowadza analizę dyskursu medialnego i interpretuje dane uzyskane na podstawie wywiadów etnograficznych. Książka jest przeznaczona nie tylko dla środowiska naukowego, ale także dla wszystkich osób zainteresowanych społecznym wymiarem polskiej debaty o in vitro, w obiektywny i naukowy sposób analizuje społeczny...

  Cena: 10,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • rozwój osobisty: Chromitites from the Sudetic ophiolite : origin and alteration – ebook

  Chromitites from the Sudetic ophiolite : origin and alteration – ebook

  Katarzyna Delura  

  Publikacja poświęcona petrologii oraz zmienności składu chemicznego chromitytów o wysokiej zawartości glinu związanych ze zserpentynizowanymi skałami ultramaficznymi pochodzenia płaszczowego występujących w masywach Jordanów Śląski-Gogołów i Braszowice-Brzeźnica (Sudety). W pracy tej przedstawiono również procesy metamorficzne, którym podlegały spinele chromowe oraz towarzyszące im minerały krzemianowe....

  Cena: 10,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • rozwój osobisty: Historia astronomii – ebook

  Historia astronomii – ebook

  Michael Hoskin  

  Książka pod redakcją Michaela Hoskina z Uniwersytetu w Cambridge jest doskonałym nowoczesnym zarysem dziejów nauki o Wszechświecie. Obejmuje okres od pozbawionych źródeł pisanych czasów prehistorycznych (astronomia megalityczna) po drugą połowę XX wieku (z uwzględnieniem badań kosmicznych). Poza tekstem głównym, przybliżającym kolejno astronomię w różnych epokach historycznych, książka ta zawiera interesujące...

  Cena: 10,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • rozwój osobisty: Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech – ebook

  Spaghetti z ajwarem. Translokalna codzienność muzułmanów w Macedonii i we Włoszech – ebook

  Karolina Bielenin-Lenczowska  

  Tematem książki jest migracja zarobkowa macedońskojęzycznych muzułmanów z Macedonii do Włoch. Tytuł odzwierciedla zmiany, jakie zachodzą w ich codziennym życiu. Materiały zebrane podczas badań etnograficznych posłużyły do analizy doświadczenia migracji, a zwłaszcza tego, jak różni się ono w wymiarze płciowym i międzypokoleniowym. Badanie transnarodowych czy translokalnych praktyk jest bardzo dynamiczne,...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Tom 5: L-O – ebook

  Halina Mieczkowska  

  Tom 5 Katalogu druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie obejmuje hasła od litery L do O. Zawiera wykaz druków, liczne indeksy i konkordancje, a także tablice i kolorowe ilustracje. Publikacja o fundamentalnym znaczeniu dla badaczy zabytków piśmiennictwa, pochodzących z XVI wieku, a także naukowców zainteresowanych dostępem do obszernych, usystematyzowanych i precyzyjnie opracowanych...

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Orientalistyka. Rozważania o nauce – ebook

  Sylwia Surdykowska  

  Książka o tematyce interdyscyplinarnej, pokazująca wzajemne powiązania badań orientalistycznych z badaniami w zakresie innych dyscyplin naukowych, np. historii, politologii, językoznawstwa. Prezentuje podstawowe podejścia badań orientalistycznych nad kulturami Orientu: traktowanie kultury duchowej i materialnej w sposób integralny, dociekanie sensów kulturowych na drodze analizy językowej, a także...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Ustanawianie świętości – ebook

  Piotr Morawski  

  Wielowątkowa rozprawa poświęcona najważniejszym problemom badawczym dotyczącym średniowiecznych widowisk religijnych i kultury tego okresu. Autor omawia zagadnienia źródeł teatru misteryjnego, relacji między dramatem a teatrem, tekstem a widowiskiem oraz liturgią a przedstawieniem. Snuje rozważania na temat przestrzeni teatralnej, techniki teatralnej, dekoracji i aktorstwa, funkcji religijnej i społecznej...

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • UL. Obrazki akademickie – ebook

  Profesor Lajkonik  

  Zbiór tekstów ilustrujących zmiany zachodzące na uczelniach publicznych w związku z ich przekształceniami wynikającymi z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Autor opisuje procesy będące konsekwencją nieustannych i głębokich modyfikacji ustawy uczelnianej (2005, 2011, 2014), które – wprowadzane bez konsultacji z przedstawicielami środowiska naukowego – podważyły jego autonomię i wartość akademii...

  Cena: 14,40 zł

  Więcej

  • PDF
 • Nauka Biznesu Krok po Kroku – ebook

  Kacper Daria  

  „Nauka Biznesu Krok po Kroku” Kacpra Darii to poradnik, który powstał, aby umożliwić pozbycie się wszelkich kłopotów finansowych. Masz problemy z pieniędzmi, prowadzeniem lub założeniem firmy, inwestycjami, a może chcesz poszerzyć wiedzę z zakresu biznesu? Właśnie po to powstał poradnik o zarabianiu. Przejrzyście, czytelnie, prosto wytłumaczone zagadnienia i pojęcia, pozwalające zagłębić...

  Data publikacji:

  Cena: 24,90 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
  • MOBI
 • Kontrterroryzm. Siły specjalne, działania, wydarzenia w 2016 roku – ebook

  Kuba Jałoszyński   Waldemar Zubrzycki   Jarosław Jabłoński  

  Publikacja ta, w zamiarze jej autorów, ma być pierwszą z cyklu wydawanego co rok opracowania, traktującego o działaniach w obszarze kontrterroryzmu,sięgając zarówno do aspektów historycznych, jak też bieżących wydarzeń. O ile samo zjawisko terroryzmu jest w dość znaczący sposób reprezentowane w opracowaniach zwartych i artykułach, o tyle kontrterroryzm jest raczej obszarem śladowo zajmującym pozycje...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo. Tom III – ebook

  Aleksander Babiński   Marcin Jurgilewicz   Norbert Malec  

  Kolejny trzeci już tom publikacji „Państwo. Prawo. Bezpieczeństwo”, tak jak poprzednie tomy, jest opracowaniem zbiorowym i stanowi prezentację dotychczas nieprzedstawianych oraz kontynuację badań wybranych zagadnień z zakresu funkcjonowania współczesnego demokratycznego państwa prawa. Ukazuje ona rozległe struktury prawno-organizacyjne państwa w zapewnieniu bezpieczeństwa w różnych jego odsłonach —...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Sztaby w Policji. Organizacja i funkcjonowanie – ebook

  Jarosław Struniawski  

  Głównym zadaniem Policji jest reagowanie na sytuacje mogące powodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także dążenie do wypracowania takich mechanizmów działania, aby skutkowały utrzymaniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Możliwe jest to tylko dzięki wszechstronnemu przygotowaniu do sprawnego i skutecznego prowadzenia działań. Podstawową komórką organizacyjną w jednostce...

  Cena: 25,00 zł

  Więcej

  • PDF
Liczba pozycji: 831

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA