Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

czasopisma

Liczba pozycji: 997
 • czasopisma : Nowa Europa Wschodnia 2/2018 – książka
  Nowość

  Nowa Europa Wschodnia 2/2018 – książka

  Najnowszy numer „Nowej Europy Wschodniej” (2/2018) dostępny już od marca, a w nim między innymi: Rozmawiamy z ekspertem ds. Bliskiego Wschodu Łukaszem Fyderkiem o rosnących wpływach Rosji na Bliskim Wschodzie i o rozpoczynającym się w regionie nowym koncercie mocarstw, w którym Moskwa odgrywa pierwszorzędną rolę. Kontynuujemy debatę o aktualności myśli paryskiej „Kultury” na temat Ukrainy: Adam Balcer,...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Teksty drugie 1/2018 – książka
  Nowość

  Teksty drugie 1/2018 – książka

  RYSZARD NYCZ Odkrywanie zmysłu udziału TOMASZ RAKOWSKI Etnografia przedtekstowa. Fenomenologiczne korzenie interpretacji antropologicznej PIOTR FILIPKOWSKI Historia mówiona jako hermeneutyka losu. Doświadczenie przedtekstowe GRZEGORZ GODLEWSKI Poza nachylenie tekstowe, w stronę doświadczenia przedtekstowego. Wskazówki terapeutyczne HELENA PATZER Napotkanie przedtekstowego. Budowanie wiedzy...

  Cena: 17,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Kasy fiskalne 2018 – książka
  Nowość

  Kasy fiskalne 2018 – książka

  Publikacja przedstawia kompleksowo zasady ewidencjonowania na kasach fiskalnych w 2018 r. Można się z niej dowiedzieć: •Kto może korzystać ze zwolnienia w 2018 r. •Jak rozpocząć ewidencjonowanie na kasie fiskalnej •Jak uzyskać ulgę na zakup kasy •Jakie zasady obowiązują przy ewidencjonowaniu na kasie •Jak korygować sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie fiskalnej •Jak zapisywać w JPK_VAT sprzedaż zaewidencjonowaną...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • czasopisma : Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach – książka
  Nowość

  Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach – książka

  Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia pracownicze, związane z takimi kwestiami jak czas pracy, urlop wypoczynkowy czy ochrona trwałości zatrudnienia. A zatem zawieranie umów cywilnoprawnych może się okazać bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Zwłaszcza że, pomimo obowiązywania niekorzystnych przepisów dotyczących...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Nowe prawo dla przedsiębiorców – książka
  Nowość

  Nowe prawo dla przedsiębiorców – książka

  Robert Rykowski   Adam Tula  

  Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Jest to największa zmiana prawa gospodarczego przeprowadzona w ostatnich latach. Filarem Konstytucji Biznesu jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Poza tą ustawą w skład pakietu wchodzą: •ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia po zmianach – książka
  Nowość

  Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia po zmianach – książka

  IZABELA MOTOWILCZUK   Jan Charytoniuk  

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U....

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Znak 755 4/2018 Kiedy zaczyna się przemoc – książka
  Nowość

  Znak 755 4/2018 Kiedy zaczyna się przemoc – książka

  Obecną sytuację na świecie można nazwać czasem przemocy. Świadczy o tym zapoczątkowana w 2017 r. akcja #MeToo, regularne doniesienia o strzelaninach w amerykańskich szkołach, a także język polskiej debaty publicznej. Coraz trudniej wskazać sytuacje, które nie są podszyte przemocą. Co nazywamy przemocą? Kiedy stała się ona codziennością? Jaki jest jej związek z religią? Dlaczego się nią fascynujemy?...

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Scandynavica 1 (21) / 2017 – książka
  Nowość

  Studia Scandynavica 1 (21) / 2017 – książka

  Studia Scandinavica są otwarte dla artykułów dotyczących tematów skandynawskiego językoznawstwa, literatury, historii i kultury, jak również recenzji pozycji książkowych. Redakcja przyjmuje teksty w językach polskim, angielskim, duńskim, norweskim oraz szwedzkim. W przyszłości planuje się numery tematyczne – np. skandynawski teatr, polarnictwo, kontakty kulturowe między Polską a Skandynawią, redefiniowanie...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • czasopisma : Borussia 51 – książka
  Nowość

  Borussia 51 – książka

  51/2012 numer czasopisma "Borussia". Na temat rebelii prowincji dyskutują: Adam Michnik, Krzysztof Czyżewski, Inga Iwasiów, Basil Kerski, Piotr Mitzner, Robert Traba i Jurek Owsiak.

  Cena: 15,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Philosophiae Christianae 2017/1 – książka

  Studia Philosophiae Christianae 2017/1 – książka

  Studia Philosophiae Christianae 2017/1

  Cena: 12,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Barok nr 35 – książka

  Barok nr 35 – książka

  Niniejszy numer naszego czasopisma powstał z inicjatywy Urszuli Augustyniak, został przez nią starannie zaplanowany i zrealizowany, a w całości poświęcony jest życiu publicznemu w okresie nowożytnym. Teksty do "Baroku" przygotowali tym razem polscy, białoruscy, ukraińscy i niemieccy badacze, zajmujący się nie tylko naszym, sarmackim kręgiem kulturowym.

  Cena: 23,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : W gabinecie lekarza specjalisty 1/2018 Niepłodność – książka

  W gabinecie lekarza specjalisty 1/2018 Niepłodność – książka

  Pierwszy numer pod redakcją naukową prof. Piotra Laudańskiego, skierowany do praktykujących ginekologów-położników i endokrynologów, jest poświęcony tematowi niepłodności, która jest chorobą społeczną dotyczącą 10–15 procent par. W numerze 1 omówiono: diagnostykę, która powinna być rozpoczęta tak szybko jak tylko jest to możliwe. Zwrócono uwagę na możliwość wykonywania określonych badań diagnostycznych...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Kwartalnik Pedagogiczny 2017/4 – książka

  Kwartalnik Pedagogiczny 2017/4 – książka

  Czasopismo poświęcone zostało zagadnieniu sztuki i edukacji. Inspiracją do podjęcia tego tematu był obchodzony w 2017 roku na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego jubileusz 50-lecia Zakładu Teorii Wychowania Estetycznego. W obecnym numerze zostały opublikowane wystąpienia zaprezentowane w trakcie rocznicowej konferencji naukowej "Polska koncepcja wychowania estetycznego. Założenia - analiza...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Literatura na świecie 2018/01-02 – książka

  Literatura na świecie 2018/01-02 – książka

  Miesięcznik "Literatura na Świecie" powstał w roku 1971. Pierwszym redaktorem naczelnym był Wacław Kubacki. Od numeru 10/1972 pismem kierował Wacław Sadkowski. Wraz ze zmianą formatu z dużego na "kieszonkowy" ukształtował się bardziej wyrazisty charakter pisma. Zamiast almanachu prezentującego rozmaite tendencje współczesnej literatury światowej zaczęły ukazywać się monograficzne numery poświęcone...

  Cena: 18,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Twoja Księgarnia 1/2018 (37) – książka

  Twoja Księgarnia 1/2018 (37) – książka

  W wiosennym wydaniu „Twojej Księgarni”, które ukazuje się w nowej szacie graficznej, obok sporej dawki różnorodnych nowości i zapowiedzi wydawniczych nie zabraknie także stałych rubryk. Książką numeru jest biografia zmarłego dwa lata temu księdza Jana Kaczkowskiego, która ukazała się nakładem Wydawnictwa WAM. Jej autor, dziennikarz „Tygodnika Powszechnego” – Przemysław Wilczyński, odwiedził wiele miejsc...

  Cena: 4,99 zł

  Więcej

 • czasopisma : Zeszyty literackie 141/1/2018 – książka

  Zeszyty literackie 141/1/2018 – książka

  Józef Czapski / Witold Gombrowicz „Korespondencja” O Czapskim piszą: Eric Karpeles, Wojciech Karpiński, Piotr Mitzner, Aleksander Fiut Ponadto: Maria Stauber o Ginczance, Tomas Venclova o Żydach i Litwinach, T. S. Eliot o Andrzejewskim, Roberto Calasso o demokracji, Roberto Salvadori o Picassie, Marek Zagańczyk o Berlinie Nowe wiersze: Adam Zagajewski, Tomasz Różycki, Anna Piwkowska, Krystyna D...

  Cena: 25,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Dialog 3/2018 – książka

  Dialog 3/2018 – książka

  Pismo poświęcone dramaturgii współczesnej i sztukom widowiskowym. Konsekwentnie, od pierwszego wydania DIALOGU w 1956 roku, każdy numer otwiera polski dramat lub scenariusz. W miesięczniku ukazują się także przekłady dramatów obcojęzycznych. Ambicją pisma jest publikowanie tekstów dramatycznych jeszcze przed ich premierą teatralną lub filmową. Eseistyka DIALOGU ma charakter interdyscyplinarny: teatr...

  Cena: 10,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Lehahayer 4 – książka

  Lehahayer 4 – książka

  Podejmując inicjatywę wydawania czasopisma poświęconego dziejom Ormian polskich, kierowaliśmy się przekonaniem, że to ciekawe i ważkie zagadnienie powinno w większym niż do tej pory stopniu zaistnieć w humanistyce polskiej i światowej. Ormianie polscy to społeczność wielowiekowa i choć nigdy nie byli oni liczni, wytworzyli znaczący dorobek kulturowy, który funkcjonował i nadal jest żywotny w kulturze...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Rocznik Historii Sztuki Tom XXXV – książka

  Rocznik Historii Sztuki Tom XXXV – książka

  Ogród Armidy arkadyjskiej - Heleny Radziwiłłowej Między HISTORIĄ KRÓLA A historią psyche. Francuskie pierwowzory w malarskiej dekoracji wnętrz pałacu Herrenchiemsee Oddział architektury w dawnej Wyższej Szkole Technicznej w Gdańsku 1904-1945. Struktura, wykładowcy, koncepcje Francesco Algarotti 1712-1764. Międzynarodowa kariera weneckiego "kosmopolity"

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Amortyzacja i środki trwałe w praktyce – książka

  Amortyzacja i środki trwałe w praktyce – książka

  Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera problematyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym. Podstawowa trudność związana jest z wyborem, czy...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 997

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA