Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

czasopisma

Liczba pozycji: 965
 • czasopisma : Res Historica 43/2017 – książka

  Res Historica 43/2017 – książka

  Jest to czasopismo naukowe założone w 1997 r. Jest organem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Początkowo ukazywało się jako zeszyty monotematyczne. Od tomu 21 (2005) ma charakter półrocznika. Czasopismo zawiera materiały o problematyce ogólnohistorycznej (wg. Thomson Reuters: Classics, History, Medieval & Renaissance Studies). Na jego łamach publikowane są artykuły naukowe,...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • czasopisma : Książki Magazyn do czytania 4/2017 – książka

  Książki Magazyn do czytania 4/2017 – książka

  Na początku był problem - Polacy czytają coraz mniej. Kolejne badania pokazywały apokaliptyczny obraz Polski nieczytającej. Naszą odpowiedzią na ten stan była promująca czytelnictwo akcja „Czytamy w Polsce” oraz „Książki. Magazyn do czytania”, który stał się jej emanacją. Pierwszy numer naszego kwartalnika, z Januszem Korczakiem na okładce, ukazał się 14 czerwca 2011 roku. Chcieliśmy pokazać, że o...

  Cena: 11,99 zł

  Więcej

 • czasopisma : Slavica Wratislaviensia CLXV Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład – książka

  Slavica Wratislaviensia CLXV Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład – książka

  Czytelnik zainteresowany problematyką współczesnej słowiańszczyzny odnajdzie w 165. tomie czasopisma „Slavica Wratislaviensia” niezwykle interesujące i zróżnicowane pod względem tematycznym artykuły, poruszające zagadnienia z zakresu składni, słowotwórstwa, strategii komunikacyjnych, leksykografii, przekładoznawstwa i dialektologii. Dużym walorem publikacji jest obszerny dział macedonistyczny, w którym...

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Orzecznictwo Sądu Najwyższego 5-6/2009 Zbiór urzędowy – książka

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego 5-6/2009 Zbiór urzędowy – książka

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego 5-6/2009 Zbiór urzędowy Sprawy z zakresu Prawa pracy Sprawy z zakresu Ubezpieczeń społecznych Sprawy publiczne

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • czasopisma : Multicultural studies Tom IV – książka

  Multicultural studies Tom IV – książka

  Mimo, iż wielokulturowość jest zjawiskiem silnie akcentowanym w ponowoczesnym dyskursie naukowym, mnogość zjawisk i procesów, które uobecniają się w wielowymiarowych przestrzeniach życia człowieka oraz wspólnot kulturowych (dywersyfikowanych przez różnice kulturowe), wymaga aktualnych, adekwatnych oraz innowacyjnych interpretacji jej dyskursywnych, teoretycznych oraz empirycznych sensów. Wychodząc...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Zeszyty formacji duchowej 33/2006 – książka

  Zeszyty formacji duchowej 33/2006 – książka

  Krzysztof Grzywocz  

  Depresja jest dużym zagrożeniem, ale jednocześnie szansą. Wiele się można od niej nauczyć, ale tylko w klimacie szacunku, współczucia, modlitwy i zrozumienia. Osoby depresyjne to często ludzie o niezwykłej wrażliwości, delikatni jak cienkie kartki tajemniczej księgi, z której tak wiele można wyczytać. Czy wolno mówić o sensie depresji? Czy wolno pytać, co ona chce nam dzisiaj powiedzieć? Wierzymy,...

  Cena: 13,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Przegląd Humanistyczny 3/2017 – książka

  Przegląd Humanistyczny 3/2017 – książka

  Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów, inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa,...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Kwartalnik Pedagogiczny 3(245)/2017 – książka

  Kwartalnik Pedagogiczny 3(245)/2017 – książka

  Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m. in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Estudios latunoamercicanos 35 – książka

  Estudios latunoamercicanos 35 – książka

  Estudios Latinoamericanos wydawane przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych jest najstarszym polskim czasopismem publikującym materiały naukowe związane z szeroko rozumianą historią i kulturą Ameryki Łacińskiej. Ukazuje się od roku 1972, do roku 1995 wydawane było przez Instytut Historii PAN. Twórcą pisma i jego pierwszym redaktorem był prof. dr hab. Tadeusz Łepkowski, w roku 1988...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Przegląd Humanistyczny 2/2017 – książka

  Przegląd Humanistyczny 2/2017 – książka

  Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów, inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa,...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Kwartalnik Pedagogiczny 2(244)/2017 – książka

  Kwartalnik Pedagogiczny 2(244)/2017 – książka

  Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m. in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Ordynacja Podatkowa NIP 2018 Podatki Część 3 – książka

  Ordynacja Podatkowa NIP 2018 Podatki Część 3 – książka

  zbiorowa Praca  

  Publikacja zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych: •Ordynację podatkową, •ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP), •wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2018 r., wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych. W publikacji zamieszczono również przewodniki po zmianach w przepisach Ordynacji podatkowej i NIP w formie...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • czasopisma : Koszty 2018 po zmianach – książka

  Koszty 2018 po zmianach – książka

  Tomasz Krywan  

  Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku, a obowiązujące zasady ich ustalania są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, jak i ze względu na liczne wyłączenia niektórych wydatków z kosztów podatkowych. Dodatkowo, w 2018 r. podatników czekają liczne, istotne...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Pit Cit Ryczałt – książka

  Pit Cit Ryczałt – książka

  Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zostaną wprowadzone liczne zmiany. Część z nich ma na celu wyeliminowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej. Mają temu służyć m.in. wyodrębnienie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, a także modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej oraz wprowadzenie limitów...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • czasopisma : Nowa Europa Wschodnia 1/2018 – książka

  Nowa Europa Wschodnia 1/2018 – książka

  Dyskusja o relacjach polsko-ukraińskich: Wojciech Konończuk tłumaczy, że przesłanie programu ukraińskiego „Kultury” już się wypełniło, a Jarosław Obremski ostrzega przed nazbyt protekcjonalnym podejściem wobec Kijowa; Damian Markowski szczegółowo omawia istotę trwających sporów historycznych, a Jewhen Mahda sugeruje, że polskie władze zmodernizowały frazę „Historię piszą zwycięzcy” – teraz ma brzmieć...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Philosophiae Christianae 2017/2 – książka

  Studia Philosophiae Christianae 2017/2 – książka

  Studia Philosophiae Christianae jest kwartalnikiem (do 2010 r. był to półrocznik) ukazującym się od 1965 roku, wydawanym przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a od 2000 roku - przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje oryginalne artykuły z zakresu filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce...

  Cena: 12,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont- komentarz do zmian – książka

  Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont- komentarz do zmian – książka

  Jan Charytoniuk  

  1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie opublikowane 13 października 2017 r. nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r....

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Czas Pracy w 2018 r. – książka

  Czas Pracy w 2018 r. – książka

  Bożena Lenart   Małgorzata Podgórska  

  Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia regulacje dotyczące rozliczania czasu pracy w 2018 r. Uwzględnia zmiany jakie wejdą w życie od 1 marca 2018 r. w zakresie zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta. Zawiera również wymiary czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych jakie obowiązują w 2018 r. Publikacja ponadto omawia: - stosowanie odpoczynków dobowych i tygodniowych, -...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Zeszyty literackie 140/4/2017 – książka

  Zeszyty literackie 140/4/2017 – książka

  Herbert, Seferis i Zagajewski, Grecja i Neapol Nieznana opowieść Zbigniewa Herberta o Wikingach; odnaleziony wiersz Czesława Miłosza; Adam Zagajewski o zdziwieniu; listy Piotra Szczęsnego; Grecja Jorgosa Seferisa; Roberto Salvadori o Tamarze Łempickiej; Alain Nadaud, Joanna Ugniewska i Mariusz Wilk o Neapolu; Michał Bristiger o Witoldzie Lutosławskim; Adam Boniecki o Piotrze Szczęsnym; Donald Tusk...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Znak 752 1/2018 Lekcje Baumana – książka

  Znak 752 1/2018 Lekcje Baumana – książka

  W pierwszą rocznicę śmierci Zygmunta Baumana pytamy: co zapamiętamy z jego książek? Dlaczego są dziś ważne? Czego uczy nas jego biografia? Skąd wzięła się międzynarodowa popularność Bauman? W Temacie Miesiąca: Wszystkie życia Zygmunta Baumana Mateusz Burzyk, Michał Jędrzejek Świat poróżniony albo mały słownik Baumanowskich opozycji Tomasz Kunz Ankieta: Obywatel świata Odpowiadają: Richard Sennett,...

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 965

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA