Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

czasopisma

Liczba pozycji: 984
 • czasopisma : Studia Genealogiczne Tom 2 – książka

  Studia Genealogiczne Tom 2 – książka

  Spis treści Andrzej Sikorski, Tomasz Sławiński Wstęp / 7 Sobiesław Szybkowski Brudzewscy herbu Laska w końcu XIV i na początku XV wieku / 11 Andrzej Sikorski Pochodzenie Wesslów herbu Rogala / 49 Przemysław Sianko Grajewscy herbu Gozdawa od końca XV do początku XVIII wieku — zarys dziejów rodu / 79 Mariusz Lubczyński Latyfundium kasztelana krakowskiego Marcina Zborowskiego. U podstaw potęgi rodziny...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Res publica nowa 4/2017 – książka

  Res publica nowa 4/2017 – książka

  Res Publica Nowa „Raj utracony” (nr 230, 4/2017) numer dwujęzyczny; dostępny w wersji polsko-angielskiej „Kołakowski wpisany jest w naszą samoświadomość. Owszem, byli w Polsce uczeni światowej sławy w jakiejś dziedzinie, znani nie tylko u nas filozofowie, myśliciele, którzy potrafili poruszyć umysły i wrażliwość moralną – ale nigdy wszystko to nie było skupione w jednym człowieku. Może tylko Brzozowski...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Teksty drugie 5/2017 – książka

  Teksty drugie 5/2017 – książka

  „Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria. Pismo należy do najlepiej punktowanych na liście MNiSW i w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Znajduje się także na liście filadelfijskiej ISI Master Journal List...

  Cena: 17,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Herito nr 29 Kłopotliwe dziedzictwo Europy Środkowej – książka

  Herito nr 29 Kłopotliwe dziedzictwo Europy Środkowej – książka

  Zachować czy zburzyć Pałac Kultury i Nauki w Warszawie? Jak poradzić sobie z kłopotliwym dziedzictwem obozów zagłady czy pomnikami Armii Czerwonej? Z czego wynika fenomen niektórych bloków z „wielkiej płyty” i socrealistycznych budynków? Czy skłonni jesteśmy wziąć odpowiedzialność za całość wytworów minionych pokoleń niezależnie od konotacji narodowych i tła ideologicznego? Na pytania te starają się...

  Cena: 19,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia źródłoznawcze Tom 55 – książka

  Studia źródłoznawcze Tom 55 – książka

  Paweł Żmudzki - Wędka króla Rusinów (Gall Anonim, ks.1, rozdział 7) Jacek Soszyński - Glossa biblijna jako problem badawczy Maciej Matwijów - Tradycja rękopiśmienna "Rokoszu gliniańskiego" w XVII-XVIII wieku Mariusz Leńczuk - Dwa staropolskie zaklęcia z XV wieku Łukasz Jastrząb - Inwentarz ekslibrisów Biblioteki Kórnickiej, z. 1: Sygnatury 1-2310, Kórnik 2014 (Arkadiusz Wagner) Katarzyna Niemczyk -...

  Cena: 39,99 zł

  Więcej

 • czasopisma : Res Historica 43/2017 – książka

  Res Historica 43/2017 – książka

  Jest to czasopismo naukowe założone w 1997 r. Jest organem naukowym Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Początkowo ukazywało się jako zeszyty monotematyczne. Od tomu 21 (2005) ma charakter półrocznika. Czasopismo zawiera materiały o problematyce ogólnohistorycznej (wg. Thomson Reuters: Classics, History, Medieval & Renaissance Studies). Na jego łamach publikowane są artykuły naukowe,...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • czasopisma : Slavica Wratislaviensia CLXV Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład – książka

  Slavica Wratislaviensia CLXV Wyraz i zdanie w językach słowiańskich 9. Opis, konfrontacja, przekład – książka

  Czytelnik zainteresowany problematyką współczesnej słowiańszczyzny odnajdzie w 165. tomie czasopisma „Slavica Wratislaviensia” niezwykle interesujące i zróżnicowane pod względem tematycznym artykuły, poruszające zagadnienia z zakresu składni, słowotwórstwa, strategii komunikacyjnych, leksykografii, przekładoznawstwa i dialektologii. Dużym walorem publikacji jest obszerny dział macedonistyczny, w którym...

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Orzecznictwo Sądu Najwyższego 5-6/2009 Zbiór urzędowy – książka

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego 5-6/2009 Zbiór urzędowy – książka

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego 5-6/2009 Zbiór urzędowy Sprawy z zakresu Prawa pracy Sprawy z zakresu Ubezpieczeń społecznych Sprawy publiczne

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • czasopisma : Multicultural studies Tom IV – książka

  Multicultural studies Tom IV – książka

  Mimo, iż wielokulturowość jest zjawiskiem silnie akcentowanym w ponowoczesnym dyskursie naukowym, mnogość zjawisk i procesów, które uobecniają się w wielowymiarowych przestrzeniach życia człowieka oraz wspólnot kulturowych (dywersyfikowanych przez różnice kulturowe), wymaga aktualnych, adekwatnych oraz innowacyjnych interpretacji jej dyskursywnych, teoretycznych oraz empirycznych sensów. Wychodząc...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Przegląd Humanistyczny 3/2017 – książka

  Przegląd Humanistyczny 3/2017 – książka

  Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów, inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa,...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Kwartalnik Pedagogiczny 3(245)/2017 – książka

  Kwartalnik Pedagogiczny 3(245)/2017 – książka

  Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m. in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Estudios latunoamercicanos 35 – książka

  Estudios latunoamercicanos 35 – książka

  Estudios Latinoamericanos wydawane przez Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych jest najstarszym polskim czasopismem publikującym materiały naukowe związane z szeroko rozumianą historią i kulturą Ameryki Łacińskiej. Ukazuje się od roku 1972, do roku 1995 wydawane było przez Instytut Historii PAN. Twórcą pisma i jego pierwszym redaktorem był prof. dr hab. Tadeusz Łepkowski, w roku 1988...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Przegląd Humanistyczny 2/2017 – książka

  Przegląd Humanistyczny 2/2017 – książka

  Pismo recenzowane o profilu interdyscyplinarnym, istniejące od 1957 roku. Adresowane przede wszystkim do środowiska naukowego, nie pomija jednak czytelnika mniej profesjonalnego, zwłaszcza nauczycieli, studentów, inteligencji zainteresowanej problematyką humanistyczną. Publikuje artykuły problemowe (krajowe i zagraniczne) z zakresu różnych dyscyplin humanistycznych: literaturoznawstwa, historii, kulturoznawstwa,...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Kwartalnik Pedagogiczny 2(244)/2017 – książka

  Kwartalnik Pedagogiczny 2(244)/2017 – książka

  Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m. in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Koszty 2018 po zmianach – książka

  Koszty 2018 po zmianach – książka

  Tomasz Krywan  

  Koszty uzyskania przychodów to jeden z podstawowych elementów wpływających na wysokość podatku, a obowiązujące zasady ich ustalania są jednym z bardziej skomplikowanych zagadnień zarówno ze względu na konieczność wykazania związku poniesionych wydatków z przychodami, jak i ze względu na liczne wyłączenia niektórych wydatków z kosztów podatkowych. Dodatkowo, w 2018 r. podatników czekają liczne, istotne...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Orbis Linguarum 46 – książka

  Orbis Linguarum 46 – książka

  Edward Białek   Tomasz Jabłecki   Jaroslav Lopuschanskyj  

  Das Niveau der Entfaltung des verstehenden Horens slowakischer Schuler der ausgehenden Sekundarstufe I in der Fremdsprache Deutsch Warmbrunn als Bad im Lichte des Werkes Grundliche Beschreibung Hirschbergischen Warmen Bades vom Kurarzt Caspar Schwenckfeldt Challenging and channelling cross-curricular content in a language class: theoretical considerations Lem Reread: What May a Stylometric Analysis...

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Nowa Europa Wschodnia 1/2018 – książka

  Nowa Europa Wschodnia 1/2018 – książka

  Dyskusja o relacjach polsko-ukraińskich: Wojciech Konończuk tłumaczy, że przesłanie programu ukraińskiego „Kultury” już się wypełniło, a Jarosław Obremski ostrzega przed nazbyt protekcjonalnym podejściem wobec Kijowa; Damian Markowski szczegółowo omawia istotę trwających sporów historycznych, a Jewhen Mahda sugeruje, że polskie władze zmodernizowały frazę „Historię piszą zwycięzcy” – teraz ma brzmieć...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Philosophiae Christianae 2017/2 – książka

  Studia Philosophiae Christianae 2017/2 – książka

  Studia Philosophiae Christianae jest kwartalnikiem (do 2010 r. był to półrocznik) ukazującym się od 1965 roku, wydawanym przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a od 2000 roku - przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Publikuje oryginalne artykuły z zakresu filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń o tematyce...

  Cena: 12,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont- komentarz do zmian – książka

  Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont- komentarz do zmian – książka

  Jan Charytoniuk  

  1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie opublikowane 13 października 2017 r. nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r....

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Czas Pracy w 2018 r. – książka

  Czas Pracy w 2018 r. – książka

  Bożena Lenart   Małgorzata Podgórska  

  Publikacja w kompleksowy sposób przedstawia regulacje dotyczące rozliczania czasu pracy w 2018 r. Uwzględnia zmiany jakie wejdą w życie od 1 marca 2018 r. w zakresie zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta. Zawiera również wymiary czasu pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych jakie obowiązują w 2018 r. Publikacja ponadto omawia: - stosowanie odpoczynków dobowych i tygodniowych, -...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 984

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA