Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

czasopisma

Liczba pozycji: 854
 • czasopisma : Rocznik strategiczny 2005/2006 – książka
  TANIEJ 5 %

  Rocznik strategiczny 2005/2006 – książka

  Tegoroczną (jedenastą) edycję otwiera Forum Rocznika: Siła, prawo i sprawiedliwość w nowym porządku międzynarodowym, gdzie o Dylematach ostatniego suwerena pisze Zbigniew Brzeziński; Paweł H. Dembiński pod wiele mówiącym tytułem Psy szczekają, a karawana idzie dalej; Janusz Symonides zaś mówi o Bezpieczeństwie międzynarodowym w reformie ONZ. W części artykułowej: Przegląd sytuacji strategicznej –...

  Cena: 46,88 zł 49,35 zł

  Więcej

 • czasopisma : Stosunki Międzynarodowe 3-4/2006 – książka
  TANIEJ 5 %

  Stosunki Międzynarodowe 3-4/2006 – książka

  Demilitaryzacja i neutralizacja Kopaliny oceaniczne Dialog międzyreligijny Kwestie społeczne a globalizacja

  Cena: 21,95 zł 23,10 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia-etologia-genetyka t.22/2010 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia-etologia-genetyka t.22/2010 – książka

  Cechy temperamentu u mężczyzn uprawiających sporty wysokiego ryzyka Wokalizacje w częstotliwości 22 kHz jako wskaźnik poziomu pobudzenia emocjonalnego u szczurów wysoko i nisko reaktywnych Ocenarzetelności i trafności polskiej wersji Youth Life Orientation Test Zastosowanie metod analizy danych panelowych w psychologicznych badaniach podłużnych na przykładzie oceny dynamiki uwarunkowań objawów PTS...

  Cena: 14,96 zł 15,75 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia etologia genetyka Tom 18/2008 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia etologia genetyka Tom 18/2008 – książka

  Genetyczne i środowiskowe uwarunkowania zespołu zależności alkoholowej Farmakogenetyka w badaniach nad ryzykiem rozwoju uzależnienia od alkoholu Endofenotypy kognitywne w chorobach psychicznych Dysfunkcje poznawcze oraz zaburzenia depresyjne w otyłości

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia etologia genetyka Tom 16/2007 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia etologia genetyka Tom 16/2007 – książka

  W numerze: Andrzej Łukasik: Wyobraźnia a dostosowanie – perspektywa ewolucyjna [Imagination and fitness: An evolutionary viewpoint], s. 7–32; Alina Borkowska, Monika Wiłkość, Marta Tomaszewska, Maria Skibińska, Monika Dmitrzak-Węglarz, Wiktor Drożdż, Joanna Hauser: Związek pamięci operacyjnej i funkcji wykonawczych z polimorfizmem genu czynnika neurotrofowego pochodzenia mózgowego (Brain Derived Neurotrophic...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia - etologia - genetyka Tom 12/2005 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia - etologia - genetyka Tom 12/2005 – książka

  Marek Kowalczyk: "Priming negatywny a zaburzenia samoregulacji: przegląd badań inspirowanych hipotezą deficytu hamowania"; Wojciech Łukasz Dragan: "Strategie poszukiwania genów współdeterminująch różnice indywidualne w zachowaniu"; Andrzej Rynkiewicz: "Fazowe zmiany akcji jako wskaźniki niektórych procesów poznawczych"; Hanna Bednarek, Agata Magdalena Wytykowska, Jarosław Orzechowski: "Cechy i struktura...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia społeczna 3/2016 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna 3/2016 – książka

  Numer specjalny Mobbing (bullying) z perspektywy teoretycznej i empirycznej [Special issue: Mobbing (bullying) from the theoretical and empirical perspective] Redaktor numeru [Issue editor]: Małgorzata Gamian-Wilk W numerze [Contents] Małgorzata Gamian-Wilk: Wstęp do numeru tematycznego Psychologii Społecznej Mobbing (bullying) z perspektywy teoretycznej i empirycznej [Preface to the special issue...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia Etologia Genetyka Tom 31/2015 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia Etologia Genetyka Tom 31/2015 – książka

  Periodyk wydawany wraz z Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia Etologia Genetyka Tom 28/2013 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia Etologia Genetyka Tom 28/2013 – książka

  Marcin Jaracz, Alina Borkowska: Rola systemu dopaminergicznego i serotoninergicznego w procesie podejmowania decyzji [The role of dopaminergic and serotonergic system in decision-making], s. 9–30; Jerzy Osiński: Poznawcze ograniczenia zachowań altruistycznych u zwierząt [Cognitive limitations of reciprocal altruism in animals], s. 31–46; Ewa Małgorzata Szepietowska, Barbara Gawda: Gramatyczne, semantyczne...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia etologia genetyka 27/2013 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia etologia genetyka 27/2013 – książka

  Maria Jarymowicz, Kamil Imbir, Dorota Jasielska, Tomasz Wolak, Patrycja Naumczyk: Wzbudzanie emocji specyficznych dla automatycznego vs refleksyjnego systemu wartościowania a odpowiedzi hemodynamiczne mózgu (badanie z wykorzystaniem fMRI ) [Elicitation of automatic vs. reflective emotions and hemodynamic responses of the brain (fMRI study) ], s. 7–24; Anita Dominika Dąbrowska, Władysław Narkiewicz-Jodko:...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia Etologia Genetyka Tom 26/2012 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia Etologia Genetyka Tom 26/2012 – książka

  W numerze: Krzysztof Cipora, Edward Nęcka: Kontinua a przestrzeń – przegląd badań nad przestrzennym komponentem poznawczej reprezentacji wielkości i nasilenia [Continua and space: Spatial component of magnitude and intensity representation – a review], s. 7–22; Kamil Imbir, Maria Jarymowicz, Jarosław Żygierewicz, Rafał Kuś, Magdalena Michalska, Mateusz Kruszyński, Piotr Durka: Emocje o genezie automatycznej...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia Etologia Genetyka Tom 24/2011 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia Etologia Genetyka Tom 24/2011 – książka

  Kamil Imbir, Maria Jarymowicz: Wzbudzanie emocji o genezie automatycznej bądź refleksyjnej a przejawy poznawczej kontroli w emocjonalnym teście Stroopa Marcin Rzeszutek: Medyczne i demograficzne determinanty nasilenia symptomów traumy związanej z zespołem HIV/AIDS Paulina Woźniak-Rekucka, Ewa Pisula: Temperament dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jako czynnik warunkujący stres rodziców - przegląd...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Psychologia etologia genetyka Tom 19 2009 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia etologia genetyka Tom 19 2009 – książka

  Małgorzata Wrzosek, Sylwia Fudalej, Michał Wrzosek, Halina Matsumoto, Marcin Wojnar, Jacek Łukaszkiewicz, Jan Pachecka: Diagnostyczne i predykcyjne znaczenie polimorfizmów genów hydroksylazy tryptofanu [Tryptophan Hydroxylase Genes Polymorphisms and Their Predictive and Diagnostic Value], s. 7–14; Adam Tarnowski: Obciążenie pamięci werbalnej i przestrzennej zmienia charakterystykę czasową skokowych...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Znak 772 – książka
  TANIEJ 5 %

  Znak 772 – książka

  Migawki z frontu Reporter wojenny nie tylko jest autorem pokazującym za pomocą pióra czy kamery rzeczywistość krajów opanowanych konfliktami, lecz także, wybierając ten zawód, przyjmuje misję: odpowiedzialne, ale i trudne zadanie odkrywania prawdy. Obecnie – ze względu na łatwość w udostępnianiu informacji w medialnym świecie i szerzenie się fake newsów – jest to zadanie tym trudniejsze, wymagające...

  Cena: 18,90 zł 19,90 zł

  Więcej

 • czasopisma : KSR 7- stosowanie w jednostkach sektora publicznego – książka
  TANIEJ 5 %

  KSR 7- stosowanie w jednostkach sektora publicznego – książka

  IZABELA MOTOWILCZUK  

  Po aktualizacji KSR Nr 7 jednostki mają możliwość stosowania pojedynczych, wybranych KSR. Jest to zmiana, która umożliwia jednostkom sektora finansów publicznych włączenie KSR do ich polityk rachunkowości w szerszym zakresie niż dotychczas. W Poradniku zostały omówione ogólne zasady stosowania KSR i MSR w polityce rachunkowości jednostek. Ponadto wskazano, jak w praktyce jednostki sektora publicznego...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego-komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Plan kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego-komentarz – książka

  Jan Charytoniuk  

  Rachunkowość budżetu JST stanowi integralną część rachunkowości prowadzonej w urzędzie gminy, starostwie powiatowym lub urzędzie marszałkowskim. W opisie konta 130 określono, że konto to może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu JST. Niestety, takie rozwiązanie nie zostało uwzględnione w opisie kont budżetu służących do ewidencji tego...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 35,nr 3 – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 35,nr 3 – książka

  „Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” powstały w 1974 r. z inicjatywy zmarłego w 2008 r. prof. Karola Joncy. Od przełomu związanego z upadkiem reżimu komunistycznego periodyk na równi z zagadnieniem zbrodni totalitarnych (komunistycznych, nazistowskich i faszystowskich) ujmowanych w kategoriach historycznych oraz badanych z punktu widzenia prawa, zajmuje się analizą zjawiska faszyzmu, komunizmu...

  Cena: 20,90 zł 22,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Rocznik Strategiczny 2001/2002 – książka
  TANIEJ 5 %

  Rocznik Strategiczny 2001/2002 – książka

  Tegoroczną problematykę Rocznika zdominowały konsekwencje ataku terrosrystycznego na World Trade Center i siedzibę Pentagonu zarówno dla Europy, jak i świata. Tak więc Czytelnik znajdzie tu następujace artykuły: Adam D. Rotfeld: System bezpieczeństwa międzynarodowego po 11 września 2001; Leszek Balcerowicz: Polityka monetarna a rozwój gospodarczy; Jan Bielawski: Globalne rządzenie a zagraniczna polityka...

  Cena: 43,89 zł 46,20 zł

  Więcej

 • czasopisma : Reports on Mathematical Physics 84/1 Polska – książka
  TANIEJ 5 %

  Reports on Mathematical Physics 84/1 Polska – książka

  zbiorowa Praca  

  Reports on Mathematical Physics 84/1 - Polska

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Przegląd Badań Edukacyjnych 28a Pomiar pośredni cech modelowanych w strukturze opozycji Formuły integracji danych – książka
  TANIEJ 5 %

  Przegląd Badań Edukacyjnych 28a Pomiar pośredni cech modelowanych w strukturze opozycji Formuły integracji danych – książka

  Sławomir Pasikowski  

  Pomiar pośredni służy odwzorowywaniu wielkości, które są pochodną innych wielkości. Podręcznik obejmuje prezentację podstaw teoretycznych tego rodzaju pomiaru oraz przegląd modeli cech o strukturze opozycji będących pochodnymi wielkościami. Szczególną uwagę poświęcono w nim wynikom symulacji numerycznych mających na celu określenie własności tych modeli, w tym spełniania przez nie formalnych kryteriów...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 854

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA