Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz – książka

Andrzej Zieliński  

polski

640

C.H. Beck

9788325552558

Produkt fizyczny: Książka

Koszty sądowe w sprawach cywilnych Art. 98-124 KPC Komentarz - książka

149,00 zł

Opis

Prezentowana książka stanowi omówienie ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, poszerzone w niniejszym, 8. wydaniu o komentarz dotyczący kosztów procesu (art. 98-124 KPC). Przepisy te mają kluczowe znaczenie m. in. w realizowaniu przez obywateli prawa do sądu, zagwarantowanego w art. 45 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 6 ust. 1 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

W pozycji omówiono m.in:

zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych,
zasady ich zwrotu,
wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych,
wydatki (należności biegłych, świadków, tłumaczy i stron postępowania),
zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.
Kolejne, ósme wydanie komentarza, obok najnowszego orzecznictwa i literatury zawiera zmiany wprowadzone m.in.:

art. 2 ustawy z 8.7.2010r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1016) – dodającym art. 96a,
art. 10 ustawy z 24.9.2010r. (Dz. U. Nr 197, poz. 1307) – zmieniającym art. 96,
art. 4 ustawy z 1.4.2011r. (Dz. U. Nr 92, poz. 531) – zmieniającym art. 104a,
art. 194 ustawy z 9.6.2011r. (Dz. U. Nr 163, poz. 981) – ponownie zmieniajacym art. 96,
art. 8 ustawy z 16.9.2011r. (Dz. U. Nr 240, poz. 1431) – zmieniającym tytuł i treść Tytułu V - Wykonanie orzeczeń w zakresie należności sądowych,
art. 9 ustawy z 31.8.2012r. (Dz. U. z 2012r., poz. 1101) – wprowadzającym zmiany w należnościach świadków, biegłych, tłumaczy i stron w postępowaniu cywilnym,
wyr. TK z 7.3.2013r. – uznającym art. 79 ust. 1 lit. 1f. za niezgodny z Konstytucją RP.
Związkowe akty prawne, dotychczas zamieszczane w części C, dla wygody Czytelników udostępniono tym razem za pomocą karty-zdrapki. Pozwala to mieć stały, elektroniczny dostęp do 44 ustaw i rozporządzeń w SIP Legalis, zawsze w najnowszej, aktualizowanej wersji.

Komentarz stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych - adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!