Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy

Liczba pozycji: 318
 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Habilitacja – książka

  Habilitacja – książka

  Bogusław Śliwerski  

  Najnowsza książka prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego nie tylko potwierdza jego nadzwyczajne kompetencje w zakresie prowadzenia dyskursu naukowego, ale także stanowi niezwykle wartościowe kompendium wiedzy dla młodych naukowców, wkraczających dopiero (zwykle po doktoracie) na drogę kariery naukowej. „Bohaterem” tej publikacji jest habilitacja, jako przełomowy, wręcz zwrotny punkt w karierze akademickiej....

  Cena: 69,99 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Słownik naukowo-techniczny francusko-polski – książka

  Słownik naukowo-techniczny francusko-polski – książka

  Zawiera około 100 000 terminów i skrótów występujących w fachowej literaturze francuskiej oraz ich odpowiedniki lub objaśnienia w języku polskim Materiały do niniejszego wydania zostały zweryfikowane i uzupełnione nowymi hasłami z zakresu automatyki, biologii, elektroniki, informatyki, matematyki, telekomunikacji i innych szybko rozwijających się dziedzin

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Koszty kształcenia wyższego – książka

  Koszty kształcenia wyższego – książka

  Koszty związane z podejmowaniem studiów to jeden ze słabiej zbadanych aspektów wzrostu zainteresowania edukacją na poziomie wyższym w Polsce. Co roku setki tysięcy gospodarstw domowych w Polsce przeznaczają na ten cel niebagatelne środki. Chcąc kontynuować kształcenie, młodzi ludzie nie tylko inwestują poważne kwoty, lecz także często odsuwają w czasie decyzję o wejściu na rynek pracy, a tym samym...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Uniwersytety, naukowcy i studenci w zglobalizowanym świecie – książka

  Uniwersytety, naukowcy i studenci w zglobalizowanym świecie – książka

  W prezentowanej książce ukazano przemiany zachodzące w szkolnictwie wyższym w Polsce oraz w innych krajach na tle porównawczym, traktując je jako część szerszych zmian społecznych ostatniego ćwierćwiecza. Pracę otwiera niepublikowany dotychczas w języku polskim znakomity tekst prof. Zygmunta Baumana, poddający twórczej refleksji miejsce i rodzaj edukacji w ponowoczesnym świecie. W kolejnych artykułach...

  Cena: 33,60 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana – książka

  Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana – książka

  Bartłomiej Knosala  

  Marshall McLuhan – kanadyjski teoretyk komunikacji – odegrał niezwykle ważną rolę w procesie konstruowania wizji cywilizacji technicznej opartej na komputerach osobistych i sieci internetowej. Idee, które McLuhan promował od początku lat 60. – globalna wioska oraz media elektroniczne jako czynniki zmieniające świadomość i ostatecznie prowadzące do globalnej harmonii, miały znaczący wpływ na kształtowanie...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Idea uniwersytetu – książka

  Idea uniwersytetu – książka

  Karl Jaspers  

  Karl Jaspers (1883–1969), niemiecki filozof i psycholog, jeden z głównych przedstawicieli filozofii egzystencjalnej. Napisana wkrótce po II wojnie światowej Idea uniwersytetu (wyd. drugie zmienione, 1946) jest wyrazem pogłębionej refleksji nad misją uniwersytetów, mającą niewątpliwe znaczenie dla kondycji człowieka i wielu aspektów jego działalności.

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Uniwersytet w ruinie – książka

  Uniwersytet w ruinie – książka

  Bill Readings  

  Bill Readings (1960–1994), brytyjski literaturoznawca, profesor komparatystyki na Uniwersytecie w Montrealu. Zginął w wypadku, nim ukazała się drukiem jego książka Uniwersytet w ruinie. Badając kondycję uniwersytetu u progu XXI w., autor stawia nas przed wyborem: czy iść na ustępstwa wobec korporacyjnej rzeczywistości, w której uczony staje się biurokratą, a student świadomym konsumentem, czy pogrążać...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Uczelnie i sztuka rektorstwa – książka

  Uczelnie i sztuka rektorstwa – książka

  Krzysztof Sobczak   Je Woźnicki  

  Profesor Jerzy Woźnicki to uczony działający w obszarach elektroniki i fotoniki w dziedzinie nauk technicznych. Prowadzi także badania w dyscyplinie nauki o polityce publicznej w dziedzinie nauk społecznych - uznawany jest za twórcę tej dyscypliny w naszym kraju. Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk. Całe życie zawodowe związany z Politechniką Warszawską, był jej rektorem oraz dziekanem...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw – książka

  Transfer wiedzy i technologii z organizacji naukowo-badawczych do przedsiębiorstw – książka

  Dariusz M. Trzmielak   Małgorzata Grzegorczyk   Bogdan Gregor  

  Rozwój innowacyjnej gospodarki zależy od umiejętności korzystania z osiągnięć nauki i możliwości ich dystrybucji. Książka wpisuje się w niezwykle istotną dyskusję dotyczącą poprawy innowacyjności polskiej gospodarki poprzez udoskonalenie współpracy pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Autorzy diagnozują sytuację polskich uczelni w zakresie komercjalizacji wyników badań oraz współpracy z biznesem, badają...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Henryk Raabe 1882-1951 – książka

  Henryk Raabe 1882-1951 – książka

  Na tom składają się teksty autorstwa dziewięciu badaczy […]. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Autorzy – niezależnie od siebie – wykazują duże zaangażowanie profesora Raabego w organizację uniwersytetu w Lublinie – co istotne – według wzorców przedwojennych. Jako rektor publicznie (wbrew już sformułowanym dążeniom władz oświatowych) opowiadał się za autonomią szkół wyższych, starał się ograniczyć...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Nauka o finansach Przegląd dorobku ośrodków akademickich – książka

  Nauka o finansach Przegląd dorobku ośrodków akademickich – książka

  Z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości powstała publikacja, której celem jest prezentacja dorobku nauki o finansach ośrodków akademickich w Polsce. Aby zachować wysoką jednolitość prezentacji PSFiB zaproponowało skoncentrowanie się na dwóch obszarach: kierunkach badań i prezentacji publikacji uznanych za szczególnie ważne, a zarazem reprezentatywne dla każdego ośrodka. Przyjęta...

  Cena: 90,00 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Pani inżynier od życia – książka

  Pani inżynier od życia – książka

  Irena Cieślińska  

  Żeby mieć ciekawe życie, trzeba umieć się nim cieszyć. Profesor Magdalena Fikus opowiada Irenie Cieślińskiej o takim właśnie życiu, w którym było miejsce na wszystko z wyjątkiem nudy. Wspomina dzieciństwo w czasie okupacji, szkolną działalność w strukturach ZMP, studia w Odessie i Moskwie, nieudaną magisterkę, walkę o rozwój nauki w warunkach państwa socjalistycznego i w czasach permanentnych niedoborów,...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Punkty za pochodzenie – książka

  Punkty za pochodzenie – książka

  Agata Zysiak  

  Punkty za pochodzenie to książka o projekcie socjalistycznego uniwersytetu. Ujmując powojenną odbudowę Polski jako modernizację, śledzi próby otwarcia szkolnictwa wyższego dla klas pracujących. Traktuje o nauce i polityce, ale i zmianie społecznej: rozbudzonych nadziejach, reformach i ich społecznych konsekwencjach. Praca Agaty Zysiak jest wyjątkowo bogata i ambitna. Odnosi się ona nie tylko do tego,...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna – książka

  Kryzys nauk europejskich i fenomenologia transcendentalna – książka

  Edmund Husserl  

  Edmund Husserl (1859-1938) - jeden z najważniejszych filozofów XX wieku, twórca fenomenologii, która okazała się jednym z najistotniejszych kierunków we współczesnej filozofii, dała też podstawy egzystencjalizmowi. Husserl pragnął oprzeć filozofię naukowych fundamentach, wyszedł od krytyki psychologizmu, by w swym głównym, obszernym dziele „Idee czystej fenomenologii” zawrzeć główną konstrukcję swych...

  Cena: 19,00 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Współczesne oblicza komunikacji i informacji Przestrzeń informacyjna nauki – książka

  Współczesne oblicza komunikacji i informacji Przestrzeń informacyjna nauki – książka

  Przedstawiony zbiór zawiera teksty reprezentatywne dla różnych perspektyw badawczych dotyczących współczesnej komunikacji naukowej. Większość z nich opiera się na dorobku informatologii, niemniej kilku autorów korzysta z metodologii innych nauk albo też wprost lub pośrednio porusza wątki charakterystyczne dla podejścia naukoznawczego. Tę różnorodność należy uznać za zaletę oraz cechę charakterystyczną...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Nauka w służbie człowiekowi Tom 20 – książka

  Nauka w służbie człowiekowi Tom 20 – książka

  Wybrane zagadnienia przedstawione w czterech rozdziałach pokazują, w jaki sposób nauka ubogaca człowieka i jest mu pomocna. Umożliwia poznanie świata w różnej skali, od kosmosu do mikroświata. Archeologia i historia odtwarzają dzieje człowieka na Ziemi. Interdyscyplinarne studium – obejmujące biologię, fizykę, biochemię, genetykę, medycynę, a także psychologię – umożliwia diagnozowanie patologii w...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918-1939 – książka

  Wydział prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1918-1939 – książka

  Przemysław Marcin Żukowski  

  [...] Dla wielu Ludwig van Beethoven będzie najwybitniejszym kompozytorem w dziejach, dla innych jednym z największych, a zapewne znajdzie się też grupa, której motywów takiego myślenia nie pojmę, dla której pozostaje on denerwującym i krnąbrnym starcem. Jednak obojętne, po której stronie się opowiemy - jest jedna stała: nikt nie może przejść obok tej postaci obojętnie [...] Taki właśnie był Wydział...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie – książka

  Uniwersalne wartości w uniwersyteckim dyskursie – książka

  W okresie międzywojennym dawny zamek cesarski był nie tylko rezydencją głowy państwa, ale i siedzibą Uniwersytetu Poznańskiego. Wykładali tu znamienici profesorowie, toczyli różnorodne spory, upowszechniali wyniki swych badań. Chcąc nawiązać do dawnych czasów UAM, Fundacja UAM oraz Centrum Kultury Zamek postanowiły w 2012 r. przygotować cykl wykładów odmienny od już istniejących. Książka jest efektem...

  Cena: 18,00 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Obrazy w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego – książka

  Obrazy w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego – książka

  Anna Jasińska   Aleksander B. Skotnicki  

  Ze ścian tej wspaniałej Sali spoglądają królowie i fundatorzy, profesorowie oraz inne wybitne postaci polskiej kultury i nauki. Niewątpliwie często zadawane są pytania o to, kim byli ci ludzie, jaką rolę odegrali w życiu Uniwersytetu, kto te portrety namalował. Ciekawość tę z pewnością zaspokoi ten niewielki przewodnik autorstwa prof. Aleksandra b. Skotnickiego i dr Anny Jasińskiej. Jego struktura...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • nauka, historia nauki, naukoznawstwo, futurologia, naukowcy : Czas internacjonalizacji II – książka

  Czas internacjonalizacji II – książka

  Publikacja udowadnia, jak szerokim tematem jest internacjonalizacja, jak dotyka – nie tylko wertykalnie, ale i horyzontalnie uczelnię – przeplatając się i wnikając w praktycznie każdy aspekt funkcjonowania uniwersytetu. Jej autorami są badacze i praktycy kształtujący na różnych poziomach proces umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego. W tym tomie 30 autorów z 21 ośrodków akademickich i...

  Cena: 50,40 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 318

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA