Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

biologia, przyroda

Liczba pozycji: 1218
 • biologia, przyroda: Na pograniczu chemii i biologii Tom 18 – książka

  Na pograniczu chemii i biologii Tom 18 – książka

  Podręcznik dla studentów chemii, biologii, chemii bioorganicznej, biotechnologii i biologii molekularnej oraz dla młodych pracowników nauki.

  Cena: 55,45 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Na pograniczu chemii i biologii Tom 19 – książka

  Na pograniczu chemii i biologii Tom 19 – książka

  Podręcznik dla studentów chemii, biologii, chemii bioorganicznej, biotechnologii i biologii molekularnej oraz dla młodych pracowników nauki.

  Cena: 47,05 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Geograficzne uwarunkowania gospodarki ściekami komunalnymi na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego – książka

  Geograficzne uwarunkowania gospodarki ściekami komunalnymi na terenach wiejskich województwa wielkopolskiego – książka

  Małgorzata Stępniewska  

  Autorka przedstawia geograficzne uwarunkowania porządkowania gospodarki ściekami komunalnymi na obszarach wiejskich na przykładzie województwa wielkopolskiego. Porównano rolę ścieków bytowych i zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego jako dwóch form presji na środowisko oraz opisano zróżnicowanie przyrodnicze i osadnicze terenów wiejskich Wielkopolski. Na podstawie analizy regionalnej sklasyfikowano...

  Cena: 23,50 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Mikrobiologia techniczna Tom 1 – książka

  Mikrobiologia techniczna Tom 1 – książka

  Tom 1 obejmuje pięć części, w których omówiono: - charakterystykę mikroorganizmów - mikroorganizmy a czynniki środowiskowe - mikroorganizmy w środowiskach naturalnych - laboratorium mikrobiologiczne - ulepszanie (genetyczne) i przechowywanie mikroorganizmów

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Ochrona środowiska glebowego – książka

  Ochrona środowiska glebowego – książka

  Piotr Kowalik  

  Jest to podręcznik przedstawiający glebę jako bombę chemiczną z opóźnionym zapłonem. Omówiono w nim zanieczyszczenia chemiczne i przemysłowe wód podziemnych, roślinności i żywności. Opisano procesy samooczyszczania gleb oraz zasady funkcjonowania oczyszczalni glebowo - roślinnych. Podano również aktualny stan prawny dotyczący ochrony gleb.

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych – książka

  Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych – książka

  Zygmunt Hejnowicz  

  Bardzo oczekiwane nowe wydanie podręcznika z zakresu budowy roślin naczyniowych (anatomia, histologia i morfologia) tym razem w jednym tomie! Autor ograniczył tematykę do organów wegetatywnych. Układ książki został zmieniony, a treść uwzględnia najnowsze osiągnięcia uzyskane metodami biologii molekularnej w badaniach roślin modelowych, ale przedstawia je na tle wyników z badań szerokiego spektrum roślin...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Cywilizacja traw – książka

  Cywilizacja traw – książka

  Krzysztof Pochwicki  

  „Cywilizacja traw” ukazuje wpływ, jaki na rozwój ludzkości wywarły udomowienie roślin i narodziny rolnictwa. Bez roślin, a zwłaszcza traw, nasza historia z pewnością potoczyłaby się inaczej. Fundamentalne znaczenie decyzji podjętej przez naszych przodków jest powszechnie nieznane bądź bagatelizowane. Ogień, rolnictwo i hodowla uwarunkowały naszą historię, biologię, kulturę. Autor przedstawia wpływ...

  Cena: 26,90 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Odkrywamy na nowo Biologia Podręcznik Zakres podstawowy – książka

  Odkrywamy na nowo Biologia Podręcznik Zakres podstawowy – książka

  Beata Jakubik   Renata Szymańska  

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego do nauczania biologii w szkole ponadgimnazjalnej. Numer dopuszczenia: 436/2012. Podręcznik inspirowany postacią Francois Jacoba Laureata Nagrody Nobla z 1965 roku.

  Cena: 46,83 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Krótkie wykłady Biologia rozwoju – książka

  Krótkie wykłady Biologia rozwoju – książka

  R.M. Twyman  

  Zwięzły, a jednocześnie kompleksowy wykład biologii rozwoju dla studentów ujęty w formie doskonałej do szybkiej nauki i powtarzania. Książka zawiera wiadomości na temat rozwoju zarodkowego zwierząt. Książka prezentuje także sekcję poświęconą najważniejszym elementom embriologii roślin. W studiowaniu tematu pomagają liczne odsyłacze do innych rozdziałów. Pozycja przydatna przede wszystkim studentom...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Krótkie wykłady Mikrobiologia – książka

  Krótkie wykłady Mikrobiologia – książka

  J. Nicklin   K. Graeme-Cook   R. Killington  

  Kolejna książka z serii Krótkie wykłady, przedstawiająca w sposób jasny, przystępny i wyczerpujący stan współczesnej wiedzy w dziedzinie mikrobiologii. Podzielona została na 10 sekcji, w których omówiono: * świat mikroorganizmów, * metabolizm mikroorganizmów, * przechowywanie i przekazywanie informacji, * struktury bakteryjne i ich funkcje, * genetykę bakterii, * Bacterię i Archaea w środowisku, ...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt – książka

  Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt – książka

  Bogdan Sadowski  

  Nowe, zmienione wydanie cenionego podręcznika, wprowadzającego w niezwykle dynamicznie rozwijającą się dziedzinę wiedzy - biopsychologię! Co w zachowaniu człowieka jest specyficznie ludzkie? Co zostało odziedziczone po zwierzęcych przodkach i w jaki sposób uległo modyfikacji w wyniku oddziaływań społecznych? Autor w usystematyzowany sposób przekazuje aktualną wiedzę o mechanizmach fizjologicznych...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Zielona energia w Polsce – książka

  Zielona energia w Polsce – książka

  Współczesny świat wymaga zmiany struktury wykorzystywanych źródeł energii pierwotnej. Wzrost popytu na surowce energetyczne, przy jednoczesnej rosnącej niestabilności warunków ich dostawy oraz dużej zmienności cen zmuszają do dywersyfikacji tak struktury geograficznej, jak i rodzajowej nośników energii. Choć możliwości technologiczne umożliwiają przesył energii na coraz dalsze odległości (sieci przesyłowe...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: W odpowiedzi na teorię ewolucji – książka

  W odpowiedzi na teorię ewolucji – książka

  W dzisiejszych czasach uczniowie podczas swojej edukacji nieustannie są indoktrynowani teorią Darwina. Szkolne podręczniki przekazują młodym wiedzę o teorii ewolucji, pomimo że jest ona największym niewypałem naukowym, który wprost roi się od błędów i braków dowodowych. Broszura W odpowiedzi na teorię ewolucji jest znakomitym narzędziem, które w syntetyczny sposób pomoże pokazać młodym ludziom błędy...

  Cena: 5,00 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Na pograniczu chemii i biologii Tom XXVI – książka

  Na pograniczu chemii i biologii Tom XXVI – książka

  Przygotowaliśmy kolejny – XXVI tom serii Na pograniczu chemii i biologii. Obecny zbiór zawiera 21 artykułów podzielonych na trzy grupy tematyczne (części): biochemię, biologię molekularną oraz medycynę molekularną. Część pierwsza obejmuje zagadnienia biochemii analitycznej, jak zastosowanie nanocząsteczek magnetycznych, kropek kwantowych, a także techniki analizy proteomów roślinnych. Znajdują się...

  Cena: 64,00 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Przewodnik prawdziwych tropicieli Wiosna – książka

  Przewodnik prawdziwych tropicieli Wiosna – książka

  Adam Wajrak  

  ADAM WAJRAK – przyrodnik i dziennikarz „Gazety Wyborczej”. Od dziecka zajmuje się podglądaniem, a od ponad 20 lat robi to zawodowo, przez co wielu mu zazdrości, uważając, że jego praca polega na byciu na nieustających wakacjach. Mieszka w Puszczy Białowieskiej i kontakt z dzikimi zwierzętami ma codziennie. Chyba że musi jechać po zakupy do Hajnówki lub do Warszawy, by pokazać się szefowi. Jego żona...

  Cena: 29,99 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Rośliny kserotermiczne – książka

  Rośliny kserotermiczne – książka

  Barbara Sudnik-Wójcikowska   Anna Cwener  

  W książce przedstawiono 250 gatunków roślin ogólniestepowych, stepu ostnicowego, stepu kwietnego, muraw naskalnych, okrajków oraz ciepłolubnych synatropów. Każdy opis zawiera szczegółową charakterystykę botaniczną, informacje o występowaniu gatunku w Polsce i siedlisku, w którym rośnie, także status i inne ciekawe informacje w akapicie „warto wiedzieć”. Wszystkie najważniejsze cechy botaniczne przedstawiono...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Co równać się może z drzewami naszemi? – książka

  Co równać się może z drzewami naszemi? – książka

  Tadeusz Bieńkowski  

  Nasze opracowanie przedstawia tylko niektóre karty z dziejów poznawania i ochrony przyrody rodzimej, szczególnie znamienne i cenne. Godne przypomnienia są przecież fakty i ludzie stanowiący prawdziwe kamienie milowe na drodze poznawania przyrody rodzimej i jej doceniania a także ochrony przez niszczącym działaniem cywilizacji. ze Wstępu

  Cena: 25,00 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Dziwne zwierzęta – książka

  Dziwne zwierzęta – książka

  Lotta Olsson  

  Mrówkojad i orzesznica organizują konkurs na najdziwniejsze zwierzę. Zgłoszenia napływają ze wszystkich stron świata. Czy uda im się wyłonić zwycięzcę? Niezwykle dowcipna i zajmująca opowieść o tym, jak pięknie można się różnić, a przy tym pełna ciekawych faktów ze świata zwierząt. – Czy słoń jest dziwny, czy nie jest? Mrówkojad zastanowił się. – Ha! – zakrzyknął po chwili. – A trąba? Sama przyznasz,...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Zarządzanie środowiskiem w Polsce – książka

  Zarządzanie środowiskiem w Polsce – książka

  Bazyli Poskrobko   Tomasz Poskrobko  

  Podręcznik obejmuje wiedzę o zarządzaniu środowiskiem na poziomie całej Polski oraz na poszczególnych szczeblach podziału terytorialnego. Autorzy po omówieniu podstawowych pojęć z zakresu zarządzania środowiskiem i charakteryzowaniu makrosystemu społeczeństwo-gospodarka-środowisko jako obiektu zarządzania przedstawili poszczególne elementy systemu zarządzania środowiskiem, a w tym: regulacje prawne,...

  Cena: 64,90 zł

  Więcej

 • biologia, przyroda: Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce – książka

  Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce – książka

  Piotr Szczypa  

  Recenzowana praca podejmuje interesujące, ważne i aktualne zagadnienie proekologicznej orientacji rachunkowości, tzw. "zielonej rachunkowości". (...) Rachunkowość jako uniwersalny system informacyjno-kontrolny o wielowiekowej historii, powszechnie uznanym dorobku teoretycznym i niekwestionowanych walorach praktycznych, ustawicznie ewoluuje. Jednym z kierunków współczesnej ewolucji rachunkowości jest...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1218

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA