Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

geografia

Liczba pozycji: 1089
 • geografia: Miasto(post)socjalistyczne – książka

  Miasto(post)socjalistyczne – książka

  Celem dwutomowej zbiorowej monografii Miasto (post)socjalistyczne. Przestrzeń władzy jest interdyscyplinarna refleksja nad fenomenem socjalistycznego miasta – jego genezą i specyfiką oraz spadkiem po nim. Eksperyment radziecki, będąc zjawiskiem zamkniętym w wyraźnych granicach chronologicznych, pozwala już na obiektywną analizę i ocenę. Okazuje się jednak, że jest to ważne nie tylko jako historyczna...

  Cena: 43,00 zł

  Więcej

 • geografia: Geografia historyczna i polityczna w badaniach Marka Kotera – książka

  Geografia historyczna i polityczna w badaniach Marka Kotera – książka

  Przekazana do rąk Czytelnika książka jest zbiorem wybranych prac naukowych Profesora Marka Kotera. Ten niełatwy wybór to konsekwencja wielu dyskusji toczonych w gronie pracowników naukowych Katedry Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Łódzkiego, której Marek Koter był twórcą i wieloletnim kierownikiem. Głównym motywem wyboru poszczególnych opracowań było ukazanie różnorodności...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • geografia: Tybet W drodze do Kumbum – książka

  Tybet W drodze do Kumbum – książka

  Elżbieta Sęczykowska  

  Tybet w drodze do Kumbum to niezwykle interesująca relacja Elżbiety Sęczykowskiej, fotografika, z jej kilku podróży do mistycznej Krainy Śniegu. Wyruszała na poszukiwanie tego, co zagubione, ale wciąż tak żywe. Miała szansę uczestniczyć w ceremoniach zastrzeżonych tylko dla mnichów lamajskich, związanych z misterium demonicznego tańca C`am. Odkryła tajemnicę maślanego ołtarza i dokonała „oczyszczenia...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • geografia: Siłami natury – książka

  Siłami natury – książka

  Michał Kozok  

  Siłami natury opowiada o nadzwyczajnej wyprawie Michała Kozoka przez Amerykę Południową, za którą autor otrzymał prestiżową nagrodę KOLOSA za “Wyczyn Roku 2013”. Podróżnik opisuje swoje ekstremalne przeżycia, jakich doświadczył w trakcie podróży oraz każdy z jej etapów. To, co najciekawsze, to fakt, iż całą trasę trzynastu tysięcy kilometrów z południa na północ kontynentu Kozok pokonał o własnych...

  Cena: 42,90 zł

  Więcej

 • geografia: Na szlaku sławy, krwi i złota – książka

  Na szlaku sławy, krwi i złota – książka

  Stefan Barszczewski  

  Książka barwnie opowiada o narodzinach i podboju Nowego Świata. Lektura publikacji przenosi nas w XVI wiek i prowadzi ścieżkami konkwistadorów krok po kroku. Według słów autora w czasy: "Krwawych, rozpasanych, bez miary złota chciwych rycerzy i awanturników odrodzenia, którzy zdobyli Nowy Świat".

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

 • geografia: Miejska polityka zagraniczna – książka

  Miejska polityka zagraniczna – książka

  Marta Lackowska  

  Książka traktuje o politycznych działaniach miast wykraczających poza ich granice, a podejmowanych wobec obszarów sąsiednich, władz państwowych oraz instytucji międzynarodowych. Podstawą teoretyczną pracy jest koncepcja przeskalowania (rescaling), zwracająca uwagę nie na terytorialne punkty odniesienia, ale na łączące je relacje (skale). Empiryczna część pracy opiera się na badaniu 12 miast polskich,...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • geografia: Zapiski Nosorożca – książka

  Zapiski Nosorożca – książka

  Łukasz Orbitowski  

  Nowy, zaskakujący Orbitowski! Republika Południowej Afryki. Dzikość przyrody, ruchliwe ulice wielkich miast i bezdroża w głębi kraju. Turystyczna rzeczywistość zderzona z brawurowo zreinterpretowanym światem afrykańskich mitów. Nigdy nie dowiem się, co ludzie, tak serdeczni w pierwszym kontakcie, naprawdę o nas myśleli. Przeczuwam, że wioska w Zululandzie, gdzie zgubiliśmy się w nocy, była najbliżej...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • geografia: Znaczy Kapitan – książka

  Znaczy Kapitan – książka

  Karol Olgierd Borchardt  

  ,,Znaczy Kapitan” to najlepsza i najpopularniejsza książka marynistyczna wydana w Polsce. Zaliczana jest do kanonu literatury polskiej XX wieku. Karol Olgierd Borchardt na kartach swego najważniejszego dzieła jest piewcą i kronikarzem pionierskiej epoki w dziejach naszej floty morskiej. Ukazuje słynnych kapitanów, statki parowe z pierwszej połowy minionego wieku oraz transatlantyki, a także legendarne...

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • geografia: Odkryj, że biegun nosisz w sobie – książka

  Odkryj, że biegun nosisz w sobie – książka

  Marek Kamiński  

  Odkrywanie biegunów geograficznych, przejście pustyni, przepłynięcie oceanu to fascynująca i niebezpieczna droga, której przebycie pozwoliło mi odkryć metodę Biegun – sztuka odkrywania siebie i osiągania celów. Nie obawiaj się, nie jest to wykład akademicki, nie chcę Cię do niczego namawiać ani pouczać. Chciałbym jedynie podzielić się swoim doświadczeniem i zaprosić Cię do pracy nad sobą, która jest...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • geografia: Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian – książka

  Miasta, aglomeracje, metropolie w nurcie globalnych przemian – książka

  Tematyka miast, aglomeracji i obszarów metropolitalnych jest niewątpliwie aktualna i ważna. Ma ona duże znaczenie metodologiczne, poznawcze oraz praktyczne. W jej ramach pojawiają się nowe wyzwania i zjawiska wymagające interdyscyplinarnych podejść badawczych. Z tego punktu widzenia walory publikacji zasługują na wysoką ocenę [...] Przemawiają za tym względy merytoryczne, związane z podjęciem ważnej...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • geografia: Ciekawi świata 2 Geografia Podręcznik Zakres rozszerzony – książka

  Ciekawi świata 2 Geografia Podręcznik Zakres rozszerzony – książka

  Janusz Stasiak  

  Podręcznik łączy w sobie różne nowoczesne metody nauczania i sposoby prezentowania informacji. Konstrukcja rozdziałów konsekwentnie i logicznie prowadzi ucznia przez omawiane zagadnienia, do których należą: klasyfikacja państw świata, ludność i działalność gospodarcza człowieka. Materiał został wzbogacony o ciekawostki, pytania aktywizujące, czytelne mapy, schematy i ilustracje, sprzyjające zapamiętywaniu...

  Cena: 49,50 zł

  Więcej

 • geografia: Logistyka miasta i regionu – książka

  Logistyka miasta i regionu – książka

  Sabina Kauf   Agnieszka Tłuczak  

  Obecnie logistyka wywiera coraz większy wpływ na przestrzenną alokację przepływów transportowych i lokalizację powierzchni magazynowych w regionach oraz na obszarach metropolitalnych. Podejmowanie decyzji logistycznych w tym zakresie wymaga zastosowania metod ilościowych pozwalających na racjonalizację i optymalizację przepływów oraz lokalizacji elementów infrastruktury punktowej. Książka pokazuje,...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • geografia: Drugie domy w rozwoju obszarów miejskich – książka

  Drugie domy w rozwoju obszarów miejskich – książka

  Prezentowana książka ma charakter monografii i składa się z dziewięciu autorskich części, w których zanalizowano zakres i skalę zjawiska drugich domów w Polsce oraz scharakteryzowano cechy rozkładu przestrzennego w układzie regionalnym. Dokonano też syntetycznej oceny znaczenia drugich domów dla rozwoju obszarów wiejskich zarówno w odniesieniu do struktur lokalnych, jaki w kontekście kształtowania...

  Cena: 32,30 zł

  Więcej

 • geografia: Miasta – książka

  Miasta – książka

  Publikacja opiera się na analizie doświadczeń konkretnych ośrodków miejskich (studiach przypadków). Składa się z dwudziestu tekstów naukowych, zebranych w trzy bloki tematyczne, prezentujące kolejno: partycypacje obywatelską, marketing terytorialny oraz charakterystykę zróżnicowania społecznego miast. Zaprezentowane w publikacji analizy, stanowiska, wnioski to jedynie niewielki fragment opinii, jaki...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

 • geografia: Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej – książka

  Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej – książka

  Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej to trzeci tom cyklu poświęconego współczesnej przestrzeni miejskiej (dwa poprzednie dotyczyły percepcji i wartościowania miasta), prezentujący interdyscyplinarny przegląd badań w tej dziedzinie podejmowanych głównie w ciągu ostatnich 10 lat. Autorami zamieszczonych w nim tekstów są zarówno praktycy (planiści, architekci, urbaniści, prawnicy), jak i akademicy...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • geografia: Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od lat 70 XVIII wieku do 1866 roku – książka

  Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pilicą i Wisłą od lat 70 XVIII wieku do 1866 roku – książka

  Krzysztof Paweł Woźniak  

  Pierwsza w polskiej historiografii tak rozległa panorama napływu i obecności niemieckich chłopów w Polsce środkowej. Historia blisko stu lat poszukiwań lepszych warunków życia oraz wysiłków właścicieli ziemskich i władz, by stworzyć je przybyszom. W tle pasjonujący spór polskich i niemieckich historyków o uznanie zasług cywilizacyjnych osadników. Książka wzbogacona nieznanym dotychczas materiałem ...

  Cena: 52,90 zł

  Więcej

 • geografia: Meteorologia dla żeglarzy – książka

  Meteorologia dla żeglarzy – książka

  Jacek Czajewski  

  Podstawowe wiadomości z zakresu meteorologii dla wodniaków. Uczy „czytania” map synoptycznych, posługiwania się przyrządami meteorologicznymi, przewidywania pogody. Dużo ilustracji ułatwiających lekturę, w tym kolorowe zdjęcia najbardziej charakterystycznych chmur.

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • geografia: Przeklęta ziemia – książka

  Przeklęta ziemia – książka

  Tony Wheeler  

  W epoce plastikowych noży w samolotach, w świecie, w którym coraz bardziej egzotyczne miejsca są dostępne dla turystów w formie all inclusive, autor może pochwalić się czymś niezwykłym. Autor, znany podróżnik, założyciel wydawnictwa Lonely Planet, odwiedził wszystkie "przeklęte" kraje, o których obecnie często donoszą serwisy informacyjne. Opowiada o swoich podróżach po krajach reprezentujących najbardziej...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • geografia: Procesy gentryfikacji w mieście – książka

  Procesy gentryfikacji w mieście – książka

  Kolejny, XXVI tom „Konwersatorium Wiedzy o Mieście” poświęcony jest procesom gentryfikacji w mieście. Gentryfikacja badana i szeroko opisywana w literaturze zachodniej od lat 60. ubiegłego wieku jako pojęcie przeszła pewną metamorfozę. W rozumieniu twórczyni tego pojęcia – R. Glass (1964), gentryfikacja oznaczała złożony proces społeczny i przestrzenny powodujący odnowę zasobów mieszkaniowych należących...

  Cena: 33,60 zł

  Więcej

 • geografia: Dobra krew W krainie reniferów, bogów i ludzi – książka

  Dobra krew W krainie reniferów, bogów i ludzi – książka

  Magdalena Skopek  

  Dobra krew. W krainie reniferów, bogów i ludzi ” jest osobistą relacją z odważnej i niesamowitej wyprawy na „koniec ziemi”. Magda Skopek odwiedziła nieznany świat Nieńców, właściwie odcięty od cywilizacji, koczowniczy lud, zajmujący się polowaniem i hodowlą reniferów. Autorka stała się częścią nienieckiej rodziny, z którą spędziła kilka miesięcy w latach 2010-2012. Powoziła zaprzęgiem reniferów, wyprawiała...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1089

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA