Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

pedagogika, oświata i szkolnictwo

Liczba pozycji: 3039
 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji – książka
  Nowość

  Dziecko i sztuka w kontekście wczesnej edukacji – książka

  O postrzeganiu dziecka jako artysty, o dziecięcej wyobraźni twórczej stanowiącej ważny instrument wychowawczy, pozwalający dziecku pełnić określone funkcje życiowe pisano wielokrotnie. Sztuka dla dziecka traktowana jako najwyższa wartość etyczna, narzędzie poznawania świata, czynnik autokreacji i estetycznej samowiedzy stanowi z całą pewnością symbol wielkości człowieka. To dzięki niej ujawniają się...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Sokrates odwoływał się do swego gamonia. – książka

  Sokrates odwoływał się do swego gamonia. – książka

  Marek Jakubowski  

  Książeczka ta może wydawać się żartem dydaktycznym i w swej istotnej części rzeczywiście nim jest. Autor chciałby wszakże za jej sprawą zwrócić uwagę na problem nader poważny, mianowicie na brak edukacji filozoficznej w szkołach średnich. Tej skandalicznej wręcz luki nie wyrównają krótkie kursy filozofii na poziomie uniwersyteckim, tym bardziej że są prowadzone jedynie dla nielicznych kierunków st...

  Cena: 26,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Międzykulturowa edukacja olimpijska – książka
  Nowość

  Międzykulturowa edukacja olimpijska – książka

  Katarzyna Płoszaj   Wiesław Firek  

  Pierre de Coubertin (1863–1937) swoją działalnością pisarską i organizacyjną tworzył „symfonię” pedagogiczną składającą się z dwóch części: igrzysk olimpijskich i reformy oświaty. Pierwsza z nich „poszybowała przez świat jak błyszczący sterowiec”, druga (niedokończona) „torowała sobie drogę jak kret”. Tytuł książki sugeruje, że jeśli współczesna edukacja olimpijska uwzględni postulaty pedagogiki międzykulturowej,...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Instruktaż nadmierny – książka

  Instruktaż nadmierny – książka

  Wiesław Sokoluk   Agnieszka Kościańska  

  W 1987 roku w polskich szkołach pojawił się podręcznik do edukacji seksualnej. O seksie mówił bez ogródek, radził, jak podjąć decyzję, jak się kochać, by było przyjemnie, jak nie zajść w ciążę. Związki homoseksualne prezentował jako nieróżniące się od heteroseksualnych. Nie straszył seksem w pojedynkę. W szkołach utrzymał się tylko dwa miesiące. Konserwatyści okrzyknęli go „podręcznikiem masturbacji...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Stopniowanie trudności zadań w edukacji przedszkolnej i szkolnej – książka
  Nowość

  Stopniowanie trudności zadań w edukacji przedszkolnej i szkolnej – książka

  Maria Kuchcińska  

  Czas szkolnej edukacji może być spożytkowany na to, by uczeń poznawał i zrozumiał otaczający go świat oraz potrafił w nim żyć (umiejąc samodzielnie – także w przyszłości – się uczyć). Z tego założenia dla obu stron procesu edukacyjnego wynikają określone wymogi. Przed uczniami jest postawione zadanie opanowania umiejętności: – myślenia w działaniu, – integracji wiedzy i osiągania kompetencji, – sprawnego...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni – książka
  Nowość

  Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni – książka

  Maciej Tanaś   Sylwia Galanciak  

  Przedkładana do rąk Czytelnika książka Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni jest już trzecim tomem serii „Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja”. Składa się z czterech części. Książka ma charakter innowacyjny, twórczy i prognostyczny, prezentując najnowsze analizy dotyczące obszaru badawczego, jakim są nowe technologie informacyjno-komunikacyjne tworzące cyfrową przestrzeń. Autorami poszczególnych rozważań...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej – książka
  Nowość

  Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej – książka

  Anna Andrzejewska   Józef Bednarek  

  Niniejszy tom – pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej – stanowi kolejną próbę ujęcia problematyki relacji triady ontyczno-relacyjnej: „Cyberprzestrzeń – Człowiek – Edukacja”, w kontekście opisu coraz bardziej ważkiego i rzutkiego pod względem społecznym zagadnienia: Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej. Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwszą, pod tytułem...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Zrozumieć malucha – książka
  Nowość

  Zrozumieć malucha – książka

  Tovah P. Klein  

  Dlaczego niektóre dzieci rozwijają się „prawidłowo”, nie sprawiając problemów wychowawczych, a inne wydają się ciągle walczyć – z rodzicami, wychowawcami i własnymi ograniczeniami? Dlaczego pięcioletnia córka sąsiadów już teraz rokuje na odnoszącą sukcesy i zaradną kobietę, a twoi znajomi wciąż martwią się o przyszłość swojego trudnego do poskromienia syna? Dr Tovah Klein, nazywana "zaklinaczką maluchów",...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Człowiek w świecie bez wolności – książka

  Człowiek w świecie bez wolności – książka

  Kolejna publikacja z serii „Edukacja–Kultura–Społeczeństwo” posiada myśl przewodnią – „Człowiek w świecie bez wolności”. Znaczna część zgromadzonych w niej artykułów została zaprezentowana na Kongresie Edukacyjnym zorganizowanym we Wrocławiu w dniach 11–13 października 2016 r. pod tym samym tytułem. Brak wolności potraktowany został przez autorów w bardzo szerokim kontekście. Od dosłownego rozumienia,...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych Część 1 – książka
  Nowość

  Wybrane metody jakościowe w badaniach pedagogicznych Część 1 – książka

  Magdalena Ciechowska   Maria Szymańska  

  Recenzowana książka zasługuje na uważną i aprobującą ocenę (...). Z wyjątkiem studium przypadku, pozostałe charakteryzowane metody poznania odznaczają się swego rodzaju elitarnością. Nadają się do badań specjalnych zjawisk i problemów, wymagają szczególnych kwalifikacji badacza, przysparzają wiedzy o ograniczonym zasięgu przestrzennym i czasowym. Ale też widzę w nich specjalne funkcje upowszechnienia...

  Cena: 58,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Zachować dla przyszłości – książka

  Zachować dla przyszłości – książka

  Iwonna Michalska   Grzegorz Michalski  

  W publikacji zaprezentowano wyniki badań dotyczących czasopiśmiennictwa XX i początków XXI wieku. Autorzy - historycy wychowania, historycy, prasoznawcy, literaturoznawcy, bibliolodzy - na podstawie kwerend wydawnictw periodycznych omawiają różne problemy związane ze szkolnictwem, opieką i oświatą, które wówczas przedstawiano opinii publicznej, oraz analizują, jaki kreowano stosunek społeczeństwa do...

  Cena: 47,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Sztuka oceniania Motywowanie uczniów do rozwoju – książka
  Nowość

  Sztuka oceniania Motywowanie uczniów do rozwoju – książka

  Bożena Kubiczek  

  Ocenianie to fundamentalne narzędzie motywacji w procesie uczenia się ucznia. Jeśli spełnić ma swoją diagnostyczną i kształtującą funkcję i przyczynić się do pełnego wykorzystania i rozwoju potencjału każdego ucznia, musi być prowadzone z uwzględnieniem prawidłowości, które mu towarzyszą. Od nauczyciela zależy, jakie de facto funkcje będzie spełniać w procesie edukacji szkolnej, czy stanie się narzędziem...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Dobro dziecka w procesie resocjalizacji – książka

  Dobro dziecka w procesie resocjalizacji – książka

  Justyna Kusztal  

  Publikacja jest wnikliwą analizą kategorii dobra dziecka w pedagogice resocjalizacyjnej w kontekstach pedagogicznym i prawnym. Justyna Kusztal stawia w swojej pracy szereg pytań o znaczenie, jakie w koncepcjach i praktyce resocjalizacyjnej przypisywane jest dobru dziecka i zasadzie działania dla dobra dziecka. Zdaniem autorki tylko na gruncie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej w jej obecnym...

  Cena: 46,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Ty Twoje dziecko i szkoła – książka
  Nowość

  Ty Twoje dziecko i szkoła – książka

  Ken Robinson   Lou Aronica  

  Rodzicielstwo to zadanie na całe życie, czasami może oznaczać ciężką pracę, a niektóre momenty są naprawdę straszne. Potraktujcie tę książkę jako chwilę wytchnienia od tej presji. Chciałbym zaproponować kilka zasad dobrego rodzicielstwa, które mają związek z edukacją, w dużej mierze potwierdzonych przez badania naukowe i doświadczenie. Przedstawiając je, zapewniam, że stoję z Tobą ramię w ramię, a...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wybór studiów Rola preferencji kosztów i korzyści – książka

  Wybór studiów Rola preferencji kosztów i korzyści – książka

  Gabriela Grotkowska   Urszula Sztanderska  

  Omawiana książka stanowi próbę kompleksowego, a zarazem ściśle naukowego zbadania uwarunkowań wyborów edukacyjnych związanych z podejmowaniem studiów wyższych w Polsce. Na polskim rynku jest to książka unikatowa i nowatorska ze względu na holistyczne ujęcie, rygor metodologiczny i zakres danych objętych badaniem. Warto również podkreślić, że zespół autorski, obejmujący, wraz z redaktorami naukowymi...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego – książka
  Nowość

  Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego – książka

  Wojciech F. Szymczak  

  Książka łączy w sobie międzykulturowe aspekty savoir-vivre`u, etykiety biznesu oraz wybrane zagadnienia protokołu dyplomatycznego, takie jak: sposoby tytułowania osób, posługiwanie się wizytówkami, właściwe kreowanie swojego wizerunku (dobór strojów i dodatków zależnie od okazji), precedencja (ustalanie hierarchii ważności osób w różnych wydarzeniach organizacyjnych), zasady korespondencji, skróty...

  Cena: 75,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Pedagogia harcerskiego wychowania – książka

  Pedagogia harcerskiego wychowania – książka

  Bogusław Śliwerski  

  Książka jest [...] kompetentną, wielowątkową odpowiedzią na pytanie: w jakim stopniu współczesna myśl pedagogiczna w harcerstwie i o harcerstwie podejmuje i pojmuje istotę wychowania oraz jaką rolę odgrywa w niej prymarne jego rozumienie jako środowiska pośredniego wychowania? – co stanowi o jej niezaprzeczalnej wartości dla współczesnego ruchu harcerskiego? Z recenzji dr. hab. Wiktora Żłobickiego,...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Language coaching – książka

  Language coaching – książka

  Agata Krawczyk   Izabela Walczak  

  Obowiązkowa pozycja dla tych, którzy rozpoczynają przygodę z nauką języka obcego lub chcą rozpocząć naukę kolejnego. Książka w przystępny sposób prowadzi nas krok po kroku, podpowiadając, jak dopasować sposób nauki do własnych celów, predyspozycji i preferencji. Polecam! prof. dr hab. Piotr Cap Uniwersytet Łódzki

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Alfabet – książka

  Alfabet – książka

  Erwin Wagenhofer   Sabine Kriechbaum   André Stern  

  Alfabet to zbiór niepublikowanych dotychczas materiałów oraz wywiadów, które powstały podczas realizacji głośnego filmu dokumentalnego o tym samym tytule w reżyserii Erwina Wgenhofera. Książka zawiera też zapiski z dziennika o szczęśliwym dzieciństwie Antonina Sterna, syna André. Ponadto w Alfabecie zabrali głos: światowej sławy ekspert w dziedzinie edukacji sir Ken Robinson, uznany neurobiolog Gerald...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Notatki z rodzicielstwa bliskości – książka

  Notatki z rodzicielstwa bliskości – książka

  Notatki z rodzicielstwa bliskości to książka napisana przez rodziców i dla rodziców. Przybliżają oni swoje doświadczenia oraz dzielą się wiedzą na temat zyskujących na popularności nurtów i trendów w rodzicielstwie. Każdemu z nich poświęcony jest osobny rozdział. Autorzy wzbogacają swoje zwierzenia o krótkie wyjaśnienia teoretyczne oraz polecają przydatne lektury. W książce znajdziesz informacje dotyczące:...

  Cena: 23,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3039

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA