Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

ekonomia

Liczba pozycji: 4947
 • ekonomia: Wizerunek organizacji Teoria i praktyka badania wizerunku uczelni Tom 13 – książka

  Wizerunek organizacji Teoria i praktyka badania wizerunku uczelni Tom 13 – książka

  Alicja Waszkiewicz  

  W serii wydawniczej "Media początku XXI wieku" ukazały się: Tom 1 – Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce, Ł. Szurmiński Tom 2 – Etyka w polskim public relations. Refleksje badawcze, J. Olędzki Tom 3 – Media masowe wobec przemocy i terroryzmu, A. Kozieł, K. Gajlewicz Tom 4 – Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, W. Gogołek Tom 5 – Model zinstytucjonalizowanych...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Metody oceny projektu gospodarczego – książka

  Metody oceny projektu gospodarczego – książka

  Jerzy Jakubczyc  

  Autor proponuje dwa ujęcia zagadnień związanych z inwestowaniem oraz z oceną inwestycji: praktyczne i teoretyczne. W pierwszym koncentruje się na problemach opracowania profilu przepływów pieniężnych, właściwej kalkulacji kosztu kapitału, przeprowadzenia operacji dyskontowania oraz wydania werdyktu. W części teoretycznej opisuje cztery odmienne teorie inwestycji uwzględniające upływ czasu i ryzyko. Książka...

  Cena: 64,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Pułapka Dlaczego ekonomiczne myślenie blokuje innowacje i postęp? – książka

  Pułapka Dlaczego ekonomiczne myślenie blokuje innowacje i postęp? – książka

  Jacek Giedrojć  

  Dlaczego ekonomiczne myślenie psuje gospodarkę, politykę i społeczeństwo? Jak utorowało drogę do władzy populistom po obu stronach oceanu? Jak to się stało, że politycy zaczęli traktować obywateli jak klientów i doprowadzili do pogłębienia nierówności społecznych? Ta książka nie jest krytyką kapitalizmu, lecz bezrefleksyjnego kultu systemu, który wyjałowił świat z wartości. Ekonomiczne myślenie wypacza...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Etykieta pracy – książka

  Etykieta pracy – książka

  Lidia Jabłonowska   Grzegorz Myśliwiec  

  Książka adresowana jest do rzesz pracowników biznesu stale komunikujących się zawodowo. Zbudowanie wizerunku osoby eleganckiej i kulturalnej może stanowić przewagę konkurencyjną wobec innych uczestników rynku. Z drugiej strony, zmorą wielu ludzi jest obawa przed popełnieniem błędu, gafy, lapsusu. Książka zwiększa szanse ich uniknięcia i nabrania pewności w trudnych sytuacjach towarzysko-zawodowych,...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Logistyka odzysku w opakowalnictwie – książka

  Logistyka odzysku w opakowalnictwie – książka

  Katarzyna Michniewska  

  Książka Logistyka odzysku w opakowalnictwie powstała w wyniku badań nad wartością dodaną kreowaną z odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w sieciach dostaw. Badania te wykazały, że istnieje niewykorzystany potencjał związany z przepływami tych obiektów między kooperującymi przedsiębiorstwami. Celem książki jest przedstawienie odbiorcy możliwości redukowania marnotrawstwa związanego z deponowaniem...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Gospodarowanie odnawialnymi źródłami energii w ekonomii rozwoju zrównoważonego – książka

  Gospodarowanie odnawialnymi źródłami energii w ekonomii rozwoju zrównoważonego – książka

  Alicja Małgorzata Graczyk  

  Monografia dr inż. Alicji Graczyk jest kontynuacją badań Wrocławskiej Szkoły Naukowej Zrównoważonego Rozwoju […]. Autorka w sposób metodyczny rozwinęła naukę ekonomii zrównoważonego rozwoju, wniosła istotną wartość dodaną w aspekcie teoretycznym i aplikacyjnym. Jako pierwsza na świecie opracowała metodę badania stopnia zakorzenienia podstaw rozwoju zrównoważonego wśród społeczności lokalnych. […] Podjęty...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Leadership ToolBox – książka

  Leadership ToolBox – książka

  Robert St. Bokacki  

  Za każdym sukcesem w biznesie stoi odpowiednio zarządzana drużyna. Rewolucja cyfrowa i postęp technologiczny radykalnie wpłynęły na to, jak pracujemy, nawiązujemy relacje czy spędzamy wolny czas. Wraz z globalnymi zmianami oraz zachodzącymi przemianami społecznymi i pokoleniowymi modyfikacji uległ także portret skutecznego lidera. Rynek potrzebuje dziś nowego modelu kompetencji przywódczych. Czas twardych,...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Myślenie wizualne w biznesie – książka

  Myślenie wizualne w biznesie – książka

  Karolina Jóźwik   Szymon Zwoliński  

  Występujesz publicznie, robisz dużo prezentacji, często prowadzisz spotkania biznesowe? Jesteś coachem, mówcą, a może studentem, który dużo notuje? Ta książka jest właśnie dla ciebie! Uchwyć swoje myślenie wizualnie, naucz się jaśniej przedstawiać najważniejsze informacje. Autorzy pokazują, jak włączyć techniki wizualizacji rysunkowej w proces tworzenia notatek i prezentacji – niezależnie od twoich...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Dlaczego motywowanie ludzi nie działa... i co działa – książka

  Dlaczego motywowanie ludzi nie działa... i co działa – książka

  Susan Fowler  

  Rewolucja w zarządzaniu motywacją! Susan Fowler, badaczka problemu przywództwa, konsultantka i coach, współautorka jednego z tytułów z serii książek Jednominutowy Menedżer, przekonuje nas, abyśmy w końcu przestali próbować motywować ludzi! Nie dość, że jest to frustrujące dla obu stron, to jeszcze po prostu nie działa. Standardowe techniki motywowania innych działają powierzchownie i na krótką metę. W...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Ciche przywództwo – książka

  Ciche przywództwo – książka

  David Rock  

  Nie mów ludziom, co mają robić. Pomóż im zmienić sposób myślenia o pracy. David Rock twierdzi, że skoro ludziom płaci się za myślenie, to świat biznesu powinien się dowiedzieć, jak funkcjonuje mózg. Stworzył nowatorskie podejście, które pomoże zapracowanym dyrektorom, menedżerom i przywódcom zwiększyć efektywność własną oraz podwładnych. Ten praktyczny poradnik – podzielony na sześć szczegółowo omówionych...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych Kwalifikacja A.32.1 Podręcznik do nauki zawodu – książka

  Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych Kwalifikacja A.32.1 Podręcznik do nauki zawodu – książka

  Wojciech Matysiak   Mizerska-BłasiakEwa   Justyna Stochaj   Joanna Śliżewska   Paweł Śliżewski  

  Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk obejmujący treści z zakresu 1 części kwalifikacji A.32 (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych). Prezentuje wiedzę na temat zadań poszczególnych jednostek gospodarczych, organizowania przepływu zasobów i informacji pomiędzy komórkami struktury organizacyjnej zgodnie z zasadami funkcjonowania jednostek gospodarczych,...

  Cena: 36,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Giełda Podstawy inwestowania – książka

  Giełda Podstawy inwestowania – książka

  Adam Zaremba  

  Giełda od A jak „akcja” do Z jak „zysk” Ta książka to skarbnica podstawowych informacji o polskiej giełdzie. Podstawowych, czyli takich, które powinien koniecznie poznać początkujący inwestor, zanim zdecyduje się na ulokowanie środków finansowych w akcjach spółek. Brak tej wiedzy może mieć bardzo negatywne skutki dla portfela osoby rozpoczynającej przygodę z rynkiem akcji. Wydaje się zresztą, że luki...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek giełdowych – książka

  Metody pomiaru i determinant jakości informacji w raportach spółek giełdowych – książka

  Jan Michalak  

  Głównym celem monografii jest zdefiniowanie i kompleksowe zbadanie zagadnienia jakości informacji w raportach obowiązkowych i dobrowolnych sporządzanych przez spółki giełdowe. Przedstawiono w niej analizę determinant jakości informacji i konsekwencji wynikających z jej zróżnicowani a, a także charakterystykę i krytyczną ocenę naukowych metod badania jakości informacji finansowych i niefinansowych oraz...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Marketing terytorialny Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich – książka

  Marketing terytorialny Jak podejść do rozwoju z korzyścią dla wszystkich – książka

  Małgorzata Duczkowska-Piasecka  

  W prezentowanej publikacji odpowiadam na pytanie: jak - wykorzystując mechanizm rynkowy- władza publiczna może odpowiedzieć na potrzeby różnych grup obywateli z korzyścią dla nich, z korzyścią dla bogacenia się całego terytorium i umacniania jego tożsamości w globalizującym się świecie. Autorka

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Organizacja w zmianach – książka

  Organizacja w zmianach – książka

  Ewa Masłyk-Musiał  

  W opracowaniu przedstawiono koncepcję procesowego podejścia do zmian, a w szczególności problemy związane z teorią i praktyką rozwoju organizacyjnego, w skrócie O.D. Opisano też zagadnienia generowania zmian przez organizację – planowanie, koordynację, kontrolę oraz adaptację do zmian w organizacji. Przedstawiono rolę i zadania konsultantów zmian, diagnostyczne praktyki oraz strategię i techniki interwencyjne....

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Doskonalenie zarządzania jakością – książka

  Doskonalenie zarządzania jakością – książka

  Katarzyna Szczepańska  

  W monografii w szczegółowy sposób scharakteryzowano zasady doskonalenia działań w zakresie zarządzania jakością. Autorka uzasadnia dobór proponowanych mierników i wskaźników, korzystając z bogatej literatury przedmiotu oraz autorskich koncepcji interdyscyplinarnego podejścia do zarządzania jakością. Omówiono podstawy kompleksowego i normatywnego zarządzania jakością, rozwój zasad zarządzania jakością,...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Wydobycie – książka

  Wydobycie – książka

  Bardi Ugo  

  W miarę jak kopiemy, wiercimy i odsłaniamy pokłady ziemi, by dostać się do mineralnych bogactw naszej planety, zasoby mineralne, z których korzystamy – te przybierające postać złóż, które najtaniej jest wydobywać i przetwarzać – stopniowo się wyczerpują. W ciągu dziesięcioleci pozbywamy się skarbów, których wytworzenie zajęło Ziemi miliony czy nawet miliardy lat. Próby wprowadzania recyklingu i powtórnego...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zamknięcie roku w banku spółdzielczym – książka
  Nowość

  Zamknięcie roku w banku spółdzielczym – książka

  Koniec roku to czas, w którym porządkujemy i podsumowujemy cały rok. Bank Spółdzielczy należy do instytucji finansowych, które zgodnie z ustawą o rachunkowości sporządzają roczne sprawozdanie finansowe. Po zakończeniu roku, czyli po 31 grudnia, i jeszcze przed sporządzeniem bilansu i ostatecznego sprawozdania finansowego jest wiele rzeczy, które należy wykonać, a które stanową dodatkowe czynności kończące...

  Cena: 90,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Pasażerski transport regionalny – książka

  Pasażerski transport regionalny – książka

  Elżbieta Załoga   Tomasz Kwarciński  

  Wydawnictwo Naukowe PWN mają zaszczyt zaprezentować publikację, która kompleksowo ujmuje tematykę PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU REGIONALNEGO. Istotność tego obszaru tematycznego wynika m.in. ze skutków liberalizacji rynku usług transportowych i deregulacji (głównie regionalizacji transportu pasażerskiego wraz z usamorządowieniem kolei) wynikające z tego faktu liczne problemy dotyczą sfery regulacyjnej i...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Ustawa o rachunkowości – książka

  Ustawa o rachunkowości – książka

  Broszura Ustawa o rachunkowości zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami, załączniki do ustawy oraz akty wykonawcze. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Ostatnie zmiany opatrzone są przypisami. Stan prawny:styczeń 2019 r.

  Cena: 15,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4947

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA