Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

ekonomia

Liczba pozycji: 5629
 • ekonomia: Fabrykant łódzki we wspomnieniach robotników – książka

  Fabrykant łódzki we wspomnieniach robotników – książka

  Maria A. Łukowska  

  Książka w ciekawy i dobrze udokumentowany sposób ukazuje obraz łódzkich wielkich przemysłowców i ich rodzin we wspomnieniach robotników zatrudnionych w fabrykach polskiego Manchesteru. Odbywamy niezwykle fascynującą podróż po dawnej Łodzi, spotykając ludzi, którzy zbudowali tę swoistą Ziemię Obiecaną, o których fortunach krążyły często fantastyczne wręcz opowiadania, których zarówno kochano, jak i...

  Cena: 49,75 zł

  Więcej

 • ekonomia: Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości część 2 – książka

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości część 2 – książka

  IZABELA MOTOWILCZUK  

  Prowadzenie ksiąg rachunkowych – komentarz do wymogów ustawy o rachunkowości – część II Wstęp 1. Art. 18 – Zestawienia obrotów i sald 1.1. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej 1.2. Zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych 2. Art. 19 – Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) 3. Art. 20 – Zasady dokonywania zapisów w księgach rachunkowych 3.1. Zasada rejestracji zdarzeń w...

  Cena: 63,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rynek książki w Polsce 2016 Wydawnictwa – książka

  Rynek książki w Polsce 2016 Wydawnictwa – książka

  Łukasz Gołębiewski   Paweł Waszczyk  

  Dziewiętnasta edycja sztandarowej publikacji Biblioteki Analiz. W pięciu tomach omówione zostały zmiany, jakie zaszły na rynku książki w Polsce w 2015 i połowie 2016 roku. Istotną część tomu „Wydawnictwa” stanowią pogłębione analizy różnych sektorów rynku książki, ponadto zamieszczono prezentacje największych firm wydawniczych w Polsce (m.in. opisy i charakterystyki przedsiębiorstw, informacje o generowanych...

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Polityka rachunkowości 2017 dla instytucji kultury z komentarzem – książka

  Polityka rachunkowości 2017 dla instytucji kultury z komentarzem – książka

  Katarzyna Trzpioła  

  W polityce rachunkowości powinniśmy określić: 1) rok obrotowy i wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze; 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalić wynik finansowy; 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym, zakładowego planu kont, wykazu ksiąg rachunkowych, opisu systemu przetwarzania danych, 4) system służący ochronie danych i ich zbiorów. W książce znajdziesz te informacje wraz komentarzem...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy – książka

  Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy – książka

  Alicja Sielska  

  Dyskryminacja kobiet na rynku pracy stała się, jako poważny problem społeczny, przedmiotem rozważań licznych dziedzin naukowych. W szczególności współczesne badania ogniskują się na analizie przyczyn wykluczenia zawodowego kobiet. Wśród najczęściej wymienianych powodów znajdziemy między innymi preferencje pracodawców czy chociażby utrzymywanie się stereotypu „Matki Polki", którego przejawem może być...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Biblia copywritingu – książka

  Biblia copywritingu – książka

  Dariusz Puzyrkiewicz  

  Dobry copywriter zawsze pilnie potrzebny! Jak myślisz, kiedy powstała reklama? Kiedy ludzie zaczęli posługiwać się tekstami, które miały skłonić innych do kupna, skorzystania z usługi czy do określonego zachowania? Może Cię to zdziwi, ale reklama i copywriting są niemal tak stare jak pismo, a może nawet starsze! Już starożytni Sumerowie zachwalali swoje usługi na tabliczkach, a Grecy wypracowali skuteczne...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: PKPiR 2017 Praktyczne wyjaśnienia na przykładach – książka

  PKPiR 2017 Praktyczne wyjaśnienia na przykładach – książka

  W publikacji czytelnik znajdzie przykłady rozliczeń PKPiR ujętych w praktycznej formie pytań i odpowiedzi.

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Market Leader Logistics Management – książka

  Market Leader Logistics Management – książka

  Adrian Pilbeam   Nina O'Driscoll  

  Market Leader seria uzupełniająca to dodatkowe podręczniki do gramatyki oraz sześć specjalistycznych tytułów pozwalających dopasować kurs Market Leader do potrzeb konkretnej branży lub kierunku studiów. Poszczególne publikacje poświęcone są zagadnieniom prawa, bankowości i finansów, logistyki, kierowania zasobami ludzkimi, marketingu oraz pracy w środowisku międzynarodowym.

  Cena: 66,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych za – książka

  Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych za – książka

  Elżbieta Gaździk   Ewa Ostapowicz  

  Książka „Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” jest to publikacja narzędziowa, która została przygotowana na podstawie uregulowań zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem wielu przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, uwzględniających specyfikę działalności jednostek...

  Cena: 147,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Strategia UX – książka

  Strategia UX – książka

  Jaime Levy  

  Strategia wrażeń użytkownika (UX) wymaga umiejętnego połączenia strategii biznesowej oraz projektowania UX. Niestety jak dotąd brakowało łatwego w zastosowaniu modelu łączenia tych dwóch dziedzin w praktyce. Ten niezwykle praktyczny podręcznik zawiera nieskomplikowane narzędzia i techniki strategiczne, które pomogą Twojemu zespołowi i Tobie w tworzeniu innowacyjnych produktów cyfrowych, z których inni...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów współdziałania – książka

  Organizacja publicznego transportu zbiorowego przez jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem prawnych aspektów współdziałania – książka

  Zamysłem Autorów opracowania było podjęcie próby zaprezentowania badań dotyczących regulacji prawnych w zakresie transportu publicznego, w szczególności organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu lokalnym. Olbrzymi zakres oraz różnorodność problemów prawnych występujących w tym zakresie przemawia za dokonaniem ograniczenia zainteresowań tylko do wybranych zagadnień.

  Cena: 18,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Ustawa o finansach publicznych – książka

  Ustawa o finansach publicznych – książka

  Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy o finansach publicznych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia skorowidz. Zmiany, oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: 23 stycznia 2017r.

  Cena: 12,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym – książka

  Funkcjonowanie placówek socjalizacyjnych i resocjalizacyjnych w aspekcie organizacyjnym i metodycznym – książka

  Praca dostarcza świeżego spojrzenia metodycznego na praktykę socjalizacyjną, opiekuńczo-wychowawczą i resocjalizacyjną realizowaną w specyficznej przestrzeni opieki i wsparcia dzieci i młodzieży – w momencie dynamicznych zmian zachodzących w polskim systemie wspomagania dzieci i młodzieży zagrożonych niedostosowaniem społecznym i już je przejawiających. Książką ma formę opracowania o charakterze poznawczo-warsztatowym...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rozliczenia księgowe w kulturze 2017 – książka

  Rozliczenia księgowe w kulturze 2017 – książka

  Ewa Ostapowicz   Grzegorz Magdziarz   TOMASZ KRÓL   Anna Zienkiewicz  

  Książka zawiera kilkadziesiąt praktycznych porad z zakresu rachunkowości i księgowości, które instytucje kultury muszą stosować w 2017 roku. Wskazówki przygotował ceniony zespół ekspertów.

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych – książka

  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w jednostkach budżetowych – książka

  Izabela Świderek  

  Problemy związane z prawidłowym rozliczaniem i ewidencją księgową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią nieustające wyzwanie dla księgowych jednostek budżetowych. Pomocą w tym zakresie może być książka, w której szczegółowo omówiono: zakres pojęciowy środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz WNiP w prawie bilansowym i podatkowym z wykazaniem konsekwencji i...

  Cena: 157,50 zł

  Więcej

 • ekonomia: Księgowania na przełomie lat budżetowych w jednostkach finansów publicznych – książka

  Księgowania na przełomie lat budżetowych w jednostkach finansów publicznych – książka

  Mieczysława Cellary dr   Gajos Bogdan   Monika Kaczurak-Kozak dr   Izabela Świderek dr   Walczak Piotr  

  Stan prawny: grudzień 2016r. Publikacja opisuje unikatowe księgowania i wyjaśnienia dotyczące zdarzeń na przełomie 2016 i 2017 r. Książka będzie pomocna do zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2016 r. (wycena należności wyrażonych w walutach obcych, odsetki, odpisy aktualizacyjne). Z uwagi na roczny wymiar budżetu państwa, budżetów JST i planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych koniec...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Kontrola ZUS w firmie 2017 – książka

  Kontrola ZUS w firmie 2017 – książka

  Łukasz Michalski  

  Inspektorzy kontroli ZUS sprawdzają, czy płatnik składek prawidłowo nalicza wysokość należnych składek, w zależności od rodzaju ubezpieczenia i tytułu do ubezpieczeń oraz czy prawidłowo wypłaca świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Płatnik składek powinien odpowiednio przygotować się do takiej kontroli, czyli przede wszystkim pamiętać o terminie oraz o dokumentach, które będzie weryfikować inspektor....

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Klasyfikacja środków trwałych 2016 – książka

  Klasyfikacja środków trwałych 2016 – książka

  Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) jest usystematyzowanym wykazem środków trwałych (obiektów) służącym do celów ewidencyjnych, ustalania stawek odpisów amortyzacyjnych oraz badań statystycznych. Publikacja zawiera pełny tekst Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT 2016) wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. (Dz.U. poz. 1864) obowiązującej od 1 stycznia 2017 r., w tym: ...

  Cena: 157,50 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rozliczanie dotacji unijnych – książka

  Rozliczanie dotacji unijnych – książka

  Katarzyna Trzpioła  

  To użyteczny poradnik zawierający praktyczne wskazówki eksperta, w formule pytanie-odpowiedź, dotyczące prowadzenia księgowości projektu. Pytania z życia wzięte obrazują sytuacje, z którymi borykają się na co dzień zarządzający projektami oraz księgowi.

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: The Road to Ruin – książka

  The Road to Ruin – książka

  James Rickards  

  The global economy has made what seems like an incredible comeback after the financial crisis of 2008. Yet this comeback is artificial. Central banks have propped up markets by keeping interest rates low and the supply of money free-flowing. They won't bail us out again next time. And there will be a next time - soon. In The Road to Ruin, bestselling author James Rickards identifies how governments...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 5629

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA