Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

ekonomia

Liczba pozycji: 5071
 • ekonomia: Coaching Zestaw narzędzi – książka

  Coaching Zestaw narzędzi – książka

  Maciej Bennewicz   Anna Prelewicz  

  Podstawowe wyposażenie coacha Coaching, mimo swojej znacznej i wciąż rosnącej popularności, nadal jest dziedziną nową, a przez to nieuporządkowaną. Równolegle funkcjonują różne, często rozbieżne jego definicje, mianem "coachów" określają się bardzo odmienni specjaliści, a czasem niestety także antyspecjaliści, którzy sięgają po etycznie niedopuszczalne metody z pogranicza nauki i ezoteryki. Jak w tym...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej – książka

  Prowadzenie działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej – książka

  Tomasz Klekot  

  Podręcznik do kształcenia zawodowego, skierowany do uczniów klas 1–3 szkół ponadgimnazjalnych. Podręcznik przybliża zagadnienia związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Autor omówił w niej między innymi: podstawy prawne i organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej, jej finansowanie, obowiązki przedsiębiorcy,...

  Cena: 43,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej – książka

  Prowadzenie działalności gospodarczej w branży budowlanej – książka

  Tadeusz Maj  

  Podręcznik skierowany do uczniów kształcących się w zawodach z branży budowlanej. Ta publikacja to wyczerpujące kompendium wiedzy na temat przepisów prawa z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej (PDG) w branży budowlanej, zasad działalności budowlanej na rynku oraz różnych form działalności gospodarczej. Autor rzetelnie scharakteryzował dokumenty niezbędne do uruchomienia własnej...

  Cena: 43,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Klauzule RODO Wzory klauzul z praktycznym komentarzem – książka

  Klauzule RODO Wzory klauzul z praktycznym komentarzem – książka

  Agnieszka Sagan-Jeżowska  

  Rozpoczęcie obowiązywania RODO stanowiło wyzwanie dla wszystkich administratorów, wprowadzając nowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz modyfikując obowiązki dotychczas już znane na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Jednym z obowiązków poddanych znaczącym zmianom jest obowiązek informacyjny, który wiąże się z koniecznością opracowania kompleksowej i zrozumiałej informacji...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej – książka

  Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej – książka

  Irena Majsterkiewicz  

  Praktyczny przewodnik po rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej z wzorcowym planem kont, zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz wzorami sprawozdania. Publikacja zawiera m.in.: - wzór uchwały w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej; - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (m.in. technika i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – plan kont, wykaz zbiorów danych...

  Cena: 157,50 zł

  Więcej

 • ekonomia: Money – książka

  Money – książka

  Bob Moore  

  Do you want to get to the stage - soon - where you are truly financially independent, able to use your money in the way you'd like, and be completely confident in your ability to take care of yourself and your family? That is a universal desire, but many of us regard wealth and financial independence as a goal which we'll likely never achieve - there are just too many bills that need paying and there...

  Cena: 51,40 zł

  Więcej

 • ekonomia: The New Confessions of an Economic Hit Man – książka

  The New Confessions of an Economic Hit Man – książka

  John Perkins  

  False economics. Threats, bribes, extortion. Debt, deception, coups, assassinations and unbridled military power. These are the tools used by the ‘corporatocracy’ – a vast network of corporations, banks, colluding governments and rich and powerful individuals – to ensure that they retain and expand their wealth and influence, growing richer and richer as the poor become poorer. In his original, post...

  Cena: 45,31 zł

  Więcej

 • ekonomia: Global Discontents – książka

  Global Discontents – książka

  Noam Chomsky  

  From escalating climate change to the devastation in Syria, pandemic state surveillance to looming nuclear war, Noam Chomsky takes stock of the world today. Over the course of ten conversations with long-time collaborator David Barsamian, spanning 2013-2016, Chomsky argues in favour of radical changes to a system that cannot possibly cope with what awaits tomorrow.

  Cena: 42,48 zł

  Więcej

 • ekonomia: Subscribed – książka

  Subscribed – książka

  Tien Tzuo   Gabe Weisert  

  Today's consumers prefer the advantages of access over the hassles of ownership. It's not just internet services like Netflix and Spotify; even industrial firms like GE and Caterpillar are reinventing themselves as solutions providers. Whether you sell software, clothes, insurance, or industrial machines, you need to master the transition to the subscription model.

  Cena: 70,83 zł

  Więcej

 • ekonomia: Sporządzanie planów analiz i spawozdań – książka

  Sporządzanie planów analiz i spawozdań – książka

  Agnieszka Gawlik  

  Podręcznik ma charakter kompendium wiedzy z zakresu planowania, sporządzania sprawozdań oraz analiz. Jego struktura oraz treść poszczególnych rozdziałów zostały opracowane w taki sposób, aby stopniowo przeprowadzić ucznia od zagadnień mniej skomplikowanych, związanych głównie z planowaniem działalności, przez tworzenie sprawozdań obrazujących działalność przedsiębiorstwa, do najtrudniejszych – dotyczących...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • ekonomia: Finansowy kozak – książka

  Finansowy kozak – książka

  Jen Sincero  

  Finansowy kozak. Zarabiaj, ile chcesz, i spełniaj marzenia Życie z dużą kasą może być bardzo fajne. Odpadają kłopoty w rodzaju rat kredytu, zepsutego auta czy przeciekających butów, które koniecznie muszą wytrzymać do końca sezonu. Zamiast tego pojawiają się co prawda inne problemy, lecz ich rozwiązywanie jest dużo przyjemniejsze - w końcu ileż można kupować wypasionych limuzyn? Wielki szmal to również...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Logistyka i transport w ujęciu systemowym – książka

  Logistyka i transport w ujęciu systemowym – książka

  Zdzisław Kordel   Andrzej Kuriata  

  Do rąk Czytelników trafia interesujące opracowanie, które prezentuje szereg problemów związanych z teoretycznymi zagadnieniami logistyki oraz możliwościami zastosowania takich rozwiązań teoretycznych w praktycznej działalności gospodarczej. Przedstawia także charakterystykę transportu samochodowego, który w zdecydowanej większości realizuje przewozy ładunków we współczesnych łańcuchach dostaw. Ciekawsze...

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Wskaźniki rynku kapitałowego - zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz w strategiach inwestycyjnych – książka

  Wskaźniki rynku kapitałowego - zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz w strategiach inwestycyjnych – książka

  Błażej Prusak  

  Książka pt. „Wskaźniki rynku kapitałowego - zastosowanie w wycenach przedsiębiorstw oraz w strategiach inwestycyjnych" jest pierwszą zwartą publikacją na polskim rynku wydawniczym, która kompleksowo przedstawia tego rodzaju zagadnienia. W sposób szczegółowy ukazano w niej: - rodzaje, zasady budowy i metody kalkulacji wskaźników rynku kapitałowego, - analizę przyczynową podstawowych mnożników, - sposoby...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Narracje biznesowe. Modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie – książka

  Narracje biznesowe. Modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie – książka

  W książce przedstawiono nowoczesne modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie poprzez wykorzystanie narracji biznesowych, które współcześnie w optymalny sposób umożliwiają aranżowanie formy, systemu zarządzania, struktury organizacyjnej i komunikowania menedżerskiego wewnątrz przedsiębiorstwa, jak również w układach międzyorganizacyjnych (firma - otoczenie, kooperanci, konkurenci, klienci i...

  Cena: 31,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych – książka

  Mikrofinanse w ograniczaniu niedoskonałości rynków kredytowych – książka

  Przemysław Pluskota  

  „Monografia stanowi oryginalne i interesujące opracowanie naukowe, uwzględniające istotne kwestie związane z problematyką efektywnego i bezpiecz­nego funkcjonowania instytucji mikrofinansowych w Polsce i na świecie. Wyniki prowadzonych badań mogą być wykorzystane (...) jako niezwykle inte­resujące źródło informacji dla osób wykluczonych społecznie i/lub finansowo, tradycyjnych instytucji bankowych...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości – książka

  Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości – książka

  Małgorzata Cieciura  

  Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość dla praktyków z zakresu rachunkowości, jak też dla osób zainteresowanych rachunkowo­ścią i finansami przedsiębiorstwa. Do szczególnych walorów pragmatycznych monografii zaliczyć należy opracowanie: - procedury rozliczania wartości firmy dla polskich jednostek gospodarczych, uwzględniającej zarówno specyfikę polskiego rynku, jak i zalecenia mię­dzynarodowych...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości – książka

  Wartość bilansowa jednostki gospodarczej w ujęciu krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości – książka

  Marzena Strojek-Filus   Iwona Kumor  

  We współczesnej gospodarce informacja finansowa koncentruje się na pomiarze i prezentacji wartości. Pomiar wartości może dotyczyć poszczególnych składników majątku i kapitału jednostki gospodarczej oraz jednostki jako całości. Podstawowe znaczenie ma informacja o wartości bilansowej przedsiębiorstwa, wynikająca z danych prezentowanych w jego sprawozdaniu finansowym. Jednak ta wartość może być uzależniona...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rozwój federalnego systemu finansów publicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki do 1945 roku – książka

  Rozwój federalnego systemu finansów publicznych Stanów Zjednoczonych Ameryki do 1945 roku – książka

  Paweł Kowalik  

  Problem ustroju politycznego integrującej się Europy był i jest przedmiotem długotrwałych sporów. Jedną z form funkcjonowania Unii Europejskiej jest działanie w formie państwa federalnego i stosowania federalizmu fiskalnego. Pojawia się pytanie: czy jest to szansa, czy zagrożenie dla europejskiej unii walutowej? Odpowiedzi można byłoby poszukać w dwustuletniej historii Stanów Zjednoczonych Ameryki,...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego – książka

  Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego – książka

  Elżbieta Szaruga  

  W książce zaprezentowano modele racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego z uwzględnieniem funkcji maksymalizującej użyteczność, poprzedzając je analizą trendów oraz cykli koniunkturalnych. Dzięki takiemu podejściu autorka podjęła się próby wniesienia wkładu do sprecyzowania kierunków racjonalizacji energochłonności transportu samochodowego, realnie możliwych do osiągnięcia w XXI wieku. Monografia...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej – książka

  Raport roczny jako źródło informacji o wynikach działalności instytucji finansowej – książka

  Joanna Krasnodomska   Krzysztof Jonas  

  Książka przedstawia próbę szerszego spojrzenia na sprawozdawczość finansową banków, zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji oraz otwartych funduszy emerytalnych (OFE) „wychodząc poza" ich sprawozdania finansowe i prezentując wybrane elementy ich raportów rocznych (w przypadku OFE prospektów emisyjnych). W opracowaniu oparto się przede wszystkim na polskich regulacjach z zakresu rachunkowości,...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 5071

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA