Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

ekonomia

Liczba pozycji: 5038
 • ekonomia: Dłużne papiery wartościowe – książka

  Dłużne papiery wartościowe – książka

  Kamil Liberadzki  

  Monografia prezentuje narzędzia ekonomiczne, matematyczne i prawne służące analizie obligacji zwykłych, obligacji hybrydowych (z opcją, warrantem itd.)a także instrumentów pochodnych powiązanych z rynkiem obligacji. Omówiona została konstrukcja prawna różnych typów instrumentów dłużnych oraz pokazano zasady emisji i strukturyzowania papierów, w tym złożone struktury obligacyjne (sekurytyzacja, syntetyczna...

  Cena: 52,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Ekonomia międzynarodowa Tom 2 Teoria i polityka – książka

  Ekonomia międzynarodowa Tom 2 Teoria i polityka – książka

  Paul R. Krugamn   Maurice Obstfeld  

  Nowe wydanie podręcznika Międzynarodowe stosunki gospodarcze! Książka składa się z 2 niezależnych części. Tom 1 dotyczy zagadnień handlu w ujęciu rzeczowym (Teoria wymiany międzynarodowej, Polityka handlowa). Tom 2 poświęcony jest aspektom pieniężnym (Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej, Międzynarodowa polityka makroekonomiczna). Główne zalety podręcznika: liczne studia przypadków...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie – książka

  Jak zarządzać kosztami w przedsiębiorstwie – książka

  Beata Zyznarska-Dworczak  

  W książce zaprezentowane zostało nowatorskie podejście do zakresu, funkcji i celów zarządzania kosztami we współczesnym przedsiębiorstwie, a także do możliwości wykorzystania instrumentów rachunkowości zarządczej w tym obszarze. Czytelnik znajdzie w niej genezę zarządzania kosztami oraz wyjaśnienie niejasności związanych z tym pojęciem. Określone zostały tu relacje między rachunkiem kosztów, rachunkowością...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Analiza finansowa przedsiębiorstwa – książka

  Analiza finansowa przedsiębiorstwa – książka

  Bożyna Pomykalska   Przemysław Pomykalski  

  Nowe opracowanie dotyczące analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz nowe kierunki pojawiające się w praktyce. Zawiera m.in. odniesienia do: zarządzania wartością, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, finansowania ze środków UE. Omówione narzędzia analizy finansowej umożliwiają wielopłaszczyznowe podejście do problemu...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Biznesplan po polsku – książka

  Biznesplan po polsku – książka

  Andrzej Tokarski   Maciej Tokarski   Jacek Wójcik  

  "Powiedz mi to po polsku" - często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego, biznesowego języka. Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, z pomocą których będzie mógł poznać podstawowe zagadnienia pomocne w stworzeniu biznesplanu i samodzielnie przygotować plan własnego przedsięwzięcia. W książce przedstawiono standardy sporządzania...

  Cena: 31,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Statystyka dla ekonomistów – książka

  Statystyka dla ekonomistów – książka

  Beata Pułaska-Turyna  

  W podręczniku przedstawiono w niezwykle przystępny sposób zagadnienia kursowego wykładu ze statystyki obowiązującego na kierunkach ekonomicznych i zarządzania. Autorka, obok niezbędnej dawki wiedzy teoretycznej, zamieściła liczne szczegółowe przykłady i ich rozwiązania, starając się wszystkie omawiane kwestie zaprezentować z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL (zarówno w wersji 2003 jak i 2010)....

  Cena: 73,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Metodologia nauk ekonomicznych – książka

  Metodologia nauk ekonomicznych – książka

  Z recenzji prof. dr hab. Władysława Szymańskiego: Praca podejmuje problematykę obecnie szczególnie ważną. Wynika to z dwu powodów. Pierwszy wiąże się z jakościowymi zmianami w świecie i gospodarce zmuszającymi do nowego spojrzenia na gospodarkę i ewentualnej modyfikacji metodologii naukowych badań zjawisk ekonomicznych. Drugi powód to zmiany w systemie edukacji wynikające z systemu bolońskiego. System...

  Cena: 47,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – książka

  Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – książka

  Joanna Moczydłowska  

  W standardach kształcenia obowiązujących wszystkie uczelnie wyższe prowadzące studia na kierunku Zarządzanie znajduje się przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zakres merytoryczny publikacji uwzględnia zagadnienia zawarte w minimach programowych przedmiotu przyjętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Korzystanie z podręcznika ułatwia zestaw pytań kontrolnych zamieszczonych na zakończenie...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Crowdfunding w Polsce – książka

  Crowdfunding w Polsce – książka

  Recenzowany tom podejmuje ważny i aktualny temat, jakim jest crowdfunding – finansowanie społecznościowe. Od kilku lat crowdfunding jest przedmiotem intensywnych badań prowadzonych z różnych perspektyw, przede wszystkim ekonomicznych, prawnych i medioznawczych. Patrząc na analizy tego zjawiska z perspektywy światowej, można stwierdzić, że wyniki badań publikowane są przede wszystkim w czasopismach...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Ekonomia w praktyce podręcznik – książka

  Ekonomia w praktyce podręcznik – książka

  Jolanta Kijakowska  

  Głównym celem tego podręcznika jest przygotowanie uczniów do samodzielnego zrealizowania przedsięwzięcia o charakterze ekonomicznym – od pomysłu, poprzez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów. Publikacja ta uczy też pracy zespołowej, gdyż zalecaną metodą pracy z podręcznikiem jest projekt.

  Cena: 28,50 zł

  Więcej

 • ekonomia: Studium z dziejów wina w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach XIV-XV w – książka

  Studium z dziejów wina w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach XIV-XV w – książka

  Maciej Badowicz  

  Obrót towarami luksusowymi w średniowieczu był jednym z elementów budowania prestiżu i pozycji na arenie międzynarodowej. Gotowość do ponoszenia opłat za sprowadzenie towaru, m.in. cła i kosztów pośrednictwa, świadczyła o potencjale gospodarczym i ekonomicznym państwa zakonu krzyżackiego w Prusach. Do produktów luksusowych zaliczano wówczas alkohole, w tym wino. Treść pracy porusza problem opłat, ponoszonych...

  Cena: 27,30 zł

  Więcej

 • ekonomia: Spółdzielczość jako organizacja gospodarcza w II RP – książka

  Spółdzielczość jako organizacja gospodarcza w II RP – książka

  Wybór pism, który oddajemy w ręce Czytelników, stanowi świadectwo pragmatyzmu, a także głębokiej wrażliwości społecznej polskich spółdzielców okresu międzywojennego. Zawarta w nich idea kooperacji jest pozytywną opowieścią łączącą różne strony sporu politycznego. Państwo polskie po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 stanęło w obliczu wielu wyzwań. Zacofanie gospodarcze, nierówności między regionami...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Najbogatszy człowiek w Babilonie – książka

  Najbogatszy człowiek w Babilonie – książka

  George S. Clason  

  W 1926 roku George S. Clason opublikował pierwszą z serii broszur poświęconych oszczędzaniu, które najpewniejszą drogą prowadzą do sukcesu finansowego. Aby dowieść swych racji, autor posłużył się przypowieściami osadzonymi w realiach starożytnego Babilonu. Owe broszury zyskały nieprawdopodobne powodzenie i były masowo kolportowane przez banki i firmy ubezpieczeniowe. Nic więc dziwnego, że w krótkim...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Treasure Islands – książka

  Treasure Islands – książka

  Nicholas Shaxson  

  Billionaire Warren Buffet, currently the third wealthiest man in the world, paid the lowest rate of tax among his office staff, including his receptionist. In 2006 the world's three biggest banana companies did nearly £400 million worth of business in Britain but paid just £128,000 in tax between them. In January 2009, US law enforcement fined Lloyds TSB $350 million after it admitted secretly channelling...

  Cena: 48,30 zł

  Więcej

 • ekonomia: Trader doskonały – książka

  Trader doskonały – książka

  Van K. Tharp  

  Nowa książka autora klasycznej już pozycji Giełda, wolność i pieniądze. Van Tharp przedstawia w niej całościowy przepis na to, jak stać się skutecznym, zawodowym traderem. Jego system, stanowiący połączenie psychologii inwestowania i solidnych metod spekulacyjnych, ma umożliwić osiąganie optymalnych wyników inwestycyjnych zarówno w czasie wzrostów, jak i spadków. Opierając się na wieloletnich doświadczeniach,...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Psychologia ryzyka – książka

  Psychologia ryzyka – książka

  Ari Kiev  

  Doktor Ari Kiev w połowie lat siedemdziesiątych pracował w Zespole Medycznym Kadry Olimpijskiej USA. Jako lekarz psychiatra pomagał zawodnikom uporać się ze swoimi słabościami i ograniczeniami mentalnymi. Na początku lat dziewięćdziesiątych zarządzający jednego z dużych funduszy hedge zgłosił się do niego z prośbą o pomoc. Potrzebował podobnego treningu dla zatrudnianych przez siebie traderów. Treningu,...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Podstawy matematyki dla ekonomistów – książka

  Podstawy matematyki dla ekonomistów – książka

  Podręcznik napisany specjalnie z myślą o studentach ekonomii i kierunków pokrewnych, takich jak zarządzanie, marketing, finanse czy ekonometria. Przedstawiono w nim pojęcia matematyczne, których znajomość jest bazą niezbędną do podjęcia nauki innych przedmiotów na tych kierunkach. W podręczniku ograniczono do minimum wykład teorii i skoncentrowano się na zilustrownaiu przedstawionego materiału odpowiednimi...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Współzarządzanie publiczne – książka

  Współzarządzanie publiczne – książka

  Nowe podejście do współzarządzania i współrządzenia, zaprezentowane przez Autorów, jest ważną odpowiedzią nauki na kryzys polityki i funkcjonowania państwa. (…) Współzarządzanie publiczne przezwycięża tradycyjne podziały między domeną państwa, rynku i społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebna książka, interdyscyplinarna analiza naukowa na wysokim poziomie. prof. dr hab. Jerzy Wilkin Obszerna, wielowątkowa...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Nie daj się oszukać na rynku nieruchomości – książka

  Nie daj się oszukać na rynku nieruchomości – książka

  Katarzyna Kuśmierczyk  

  Autorka od dawna działa na rynku nieruchomości i zna go od podszewki. Od lat pracuje w biurze nieruchomości, poza tym sama nabywała i sprzedawała różne nieruchomości. Teraz pragnie podzielić się swoją wiedzą z Czytelnikami, bo – jak twierdzi – od tego, czy nabędziemy odpowiednie dla siebie mieszkanie czy dom, zależeć może w dużej mierze poziom zadowolenia z naszego dalszego życia. Ponadto na tym rynku...

  Cena: 24,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie – książka

  Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie – książka

  Jacek Maliszewski  

  Czy polskie przedsiębiorstwa zarządzają ryzykiem kursu walutowego? Niestety nie. Tylko kilka procent firm uzyskujących przychody w walucie obcej oraz firm ponoszących koszty w walucie zagranicznej zarządza ryzykiem kursowym. Polscy przedsiębiorcy są słabo wyedukowani w dziedzinie zarządzania ryzykiem kursowym. Nie biorą udziału w szkoleniach na ten temat, nie czytają publikacji opisujących metody...

  Cena: 90,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 5038

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA