Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

ekonomia

Liczba pozycji: 5399
 • ekonomia: Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności – książka

  Marketing produktów regionalnych na europejskim rynku żywności – książka

  Tomasz Domański   Paweł Bryła  

  Z marketingowego punktu widzenia produkty regionalne stwarzają szereg zupełnie nowych możliwości dla innowacyjnych działań marketingowych. Działania te wpisują się w szeroki nurt marketingu sensorycznego i nostalgicznego, gdyż w przypadku żywności zmysłowe walory produktu mają kluczowe znaczenie. Należy podkreślić także fakt, że większość produktów regionalnych jest wytwarzanych przez małe i średnie...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • ekonomia: Proces przedsiębiorczy Tworzenie nowych przedsiębiorstw – książka

  Proces przedsiębiorczy Tworzenie nowych przedsiębiorstw – książka

  Aleksandra Gaweł  

  Książka poświęcona jest procesowi zakładania nowych firm. Co roku średnio 10 % przedsiębiorstw stanowią nowo uruchamiane podmioty. Jednak relatywnie wysokiej dynamice ich uruchamiania, towarzyszy wysokie ryzyko upadku. Autorka prezentuje nowatorski proces zakładania nowego przedsiębiorstwa, który wykorzystuje dwa ujęcia, zasobowe i procesowe.

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Unia Europejska w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu zarządzania – książka

  Unia Europejska w poszukiwaniu skutecznego mechanizmu zarządzania – książka

  Krzysztof Tomaszewski  

  Praca dotyczy skomplikowanego zagadnienia zarządzania w Unii Europejskiej w kontekście jego mechanizmów oraz poszukiwania skutecznych metod dla zapewnienia pełnej „sterowności”. Wielopoziomowe zarządzanie wymaga wykroczenia poza konwencjonalne i tradycyjne formy stosowane w naukach politycznych. Wielopoziomowość Autor traktuje jako model teoretyczny, wyznaczający ramy jego analizy, ale również jako...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Kasy fiskalne 2013 wraz z komentarzem ekspertów CMS Cameron McKenna – książka

  Kasy fiskalne 2013 wraz z komentarzem ekspertów CMS Cameron McKenna – książka

  Bogdan Świąder  

  Już z początkiem 2013 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie ministra finansów dotyczące zwolnień ze stosowania kas fiskalnych. Niestety szef MF zaplanował takie modyfikacje w przepisach, które spowodują, że większa grupa podatników - w porównaniu ze stanem obecnym - będzie musiała kupić kasę i ewidencjonować w niej każdą sprzedaż. Koniecznie sprawdź, jeszcze dziś: Kto nadal będzie mógł korzystać...

  Cena: 72,45 zł

  Więcej

 • ekonomia: Lider(ka) z krwi i kości – książka

  Lider(ka) z krwi i kości – książka

  Joan Marques  

  Bez względu na to, czy zarządzasz międzynarodową korporacją, czy też jesteś szefową małej firmy, możesz odnieść sukces dzięki świadomemu działaniu. To, kim i jaka jesteś, zależy tylko od ciebie. Sztuka polega na tym, byś przewodząc grupie ludzi, nie zapomniała, że jesteś po to, by ich słuchać i im pomagać. Dzięki tej książce poznasz styl przewodzenia, który jest skuteczny w każdych warunkach. Dowiesz...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Biblia sprzedaży – książka

  Biblia sprzedaży – książka

  Arkadiusz Bednarski  

  Handlowa prawda objawiona. Na początku było słowo. Słowo, które stało się narzędziem do opisu materii. I zobaczył sprzedawca, że słowo jest dobre nie tylko do opisu świata. Słowo wraz z ciałem — mową ciała — stało się podstawą jego warsztatu pracy. I zaczął on poszukiwać nowych dróg dotarcia do klienta. I znalazł te drogi. Zebrał je i opisał w Pięcioksięgu Biblii sprzedaży, by służyły po wsze czasy...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym – książka

  Sztuka dyplomacji i negocjacji w świecie wielokulturowym – książka

  Krzysztof Karsznicki  

  Dzięki tej książce poznasz sposoby komunikowania się i prowadzenia negocjacji z przedstawicielami różnych narodowości. Znajdziesz w niej wskazówki: - jak przygotować spotkanie, - jak posadzić gości przy stole, - kiedy wręczyć wizytówki, a kiedy prezenty, - jak zyskać sympatię i zaufanie partnera, - jak uniknąć gaf towarzyskich, - jaką przyjąć postawę negocjacyjną i techniki, aby odnieść sukces....

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Studia z realistycznej filozofii ekonomii – książka

  Studia z realistycznej filozofii ekonomii – książka

  Łukasz Hardt  

  .Książka jest pracą z zakresu filozofii ekonomii i podejmuje zagadnienie relacji teorii ekonomii do rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Autor wykorzystuje w niej perspektywę realizmu naukowego, aby postawić tezę, że rolą ekonomii musi być przede wszystkim wyjaśnianie, a nie przewidywanie czy opisywanie. Praca oparta jest na najnowszych osiągnięciach filozofii nauk społecznych, zwłaszcza na studiach...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Polska klasa średnia – książka

  Polska klasa średnia – książka

  Henryk Domański  

  Kilkanaście lat temu problematyka rozwoju klasy średniej nie schodziła z pierwszych stron gazet. Stała się kwestią polityczną, z postępów w jej rozwoju był rozliczany rząd. Na poziomie inicjatyw obywatelskich wyłonił się ruch na rzecz popierania klasy średniej przy nieistniejącym już tygodniku „Cash”. Kulminacyjnym punktem tego spontanicznego przedsięwzięcia było powołanie Komisji Rejestracyjnej Polska...

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Sprzedać książkę po okładce – książka

  Sprzedać książkę po okładce – książka

  Przemysław Narbutowicz  

  Techniki perswazji na okładkach książek literackich wydawanych w Polsce. Jak sprzedać książkę? Można zacząć od sprzedaży czytelnikowi jej okładki. O tym właśnie traktuje publikacja Przemysława Narbutowicza. „Sprzedać książkę po okładce” stanowi jedyne dostępne na polskim rynku studium narzędzi wykorzystywanych w bezpośredniej prezentacji książki skierowanej do czytelnika i sposobów wywierania wpływu...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Myśleć jak milionerzy – książka

  Myśleć jak milionerzy – książka

  Kamil Cebulski  

  Na książkę, o której za chwilę przeczytasz (chociaż nie jestem pewien, czy nie kupisz jej w ciemno bez czytania opisu), czekało ponad 3475 czytelników Zlotych Myśli. To liczba osób, które do 1 lipca 2009 roku kupiły pierwszą książkę tego Autora, bestseller "Efekt Motyla". Wiemy, że poprzednia publikacja tylko zaostrzyła apetyt na większą dawkę genialnych przemyśleń Kamila Cebulskiego. Czas na zdwojenie...

  Cena: 36,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Ekonomia międzynarodowa Tom 1 – książka

  Ekonomia międzynarodowa Tom 1 – książka

  Paul R. Krugman   Maurice Obstfeld  

  Nowe wydanie podręcznika Międzynarodowe stosunki gospodarcze! Podręcznik składa się z 2 niezależnych części. Tom 1 dotyczy zagadnień handlu w ujęciu rzeczowym (Teoria wymiany międzynarodowej, Polityka handlowa). Tom 2 poświęcony jest aspektom pieniężnym (Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej, Międzynarodowa polityka makroekonomiczna). Główne zalety podręcznika: liczne studia przypadków...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Umowy w handlu krajowym i zagranicznym – książka

  Umowy w handlu krajowym i zagranicznym – książka

  Wojciech Budzyński  

  Dr Wojciech Budzyński od 28 lat zajmuje się praktycznie i naukowo problematyką negocjowania i zawierania umów handlowych, prowadzi z tego zakresu wykłady w SGH oraz szkolenia dla biznesu, jest aktywnym doradcą firm. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor dużego przedsiębiorstwa handlowego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, starszy ekspert Banku Światowego. Jest autorem...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Partnerstwo publiczno-prywatne – książka

  Partnerstwo publiczno-prywatne – książka

  Katarzyna Płonka-Bielenin   Tomasz Moll  

  Komentarz do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym określa zasady realizacji zadań publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zawiera informacje określające zakres podmiotowy i przedmiotowy stosowania ustawy. Omawia zasady i procedurę wyboru partnera prywatnego do realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego. Analizuje charakter prawny umowy o partnerstwo publiczno-prywatne. Publikacja...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania – książka

  Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania – książka

  Barbara Gierusz  

  Zbiór zadań jest uzupełnieniem do „Podręcznika samodzielnej nauki księgowania” autorstwa dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG. Autorka proponuje tu wykorzystanie umiejętności nabytych w trakcie pracy z podręcznikiem oraz możliwość ich praktycznego zastosowania podczas rozwiązywania problemów z zakresu rachunkowości. dr hab. Barbara Gierusz, prof. UG – doświadczony dydaktyk – wykładowca w Katedrze Rachunkowości...

  Cena: 26,25 zł

  Więcej

 • ekonomia: Bank komercyjny w Polsce – książka

  Bank komercyjny w Polsce – książka

  Tamara Galbarczyk   Joanna Świderska  

  Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do danych empirycznych, podporządkowana klasyfikacji operacji bankowych opartych o kryterium bilansu. Żaden bank nie prowadzi jednak działalności w oderwaniu od uwarunkowań zewnętrznych, dlatego pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający Czytelnika...

  Cena: 83,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Bankowe umowy przedsiębiorców – książka

  Bankowe umowy przedsiębiorców – książka

  Mariusz Korpalski  

  Książka opiera się na doświadczeniach w pracy autora z małymi i średnimi przedsiębiorcami. Omówiono w niej normy regulujące zawieranie, zmiany i wykonywanie bankowych umów przedsiębiorców w oparciu o dorobek orzecznictwa i literatury cywilistycznej. Wbrew funkcjonującemu powszechnie przekonaniu, zasada pacta sunt servanda nie wyczerpuje treści norm prawa bankowego w obrocie business to business. O...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne – książka

  Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne – książka

  Ewa Polak  

  W monografii analizie poddano wpływ globalizacji na zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, zarówno w ujęciu makro: biedne – bogate państwa, jak i w odniesieniu do sytuacji wewnątrz państw: biedni – bogaci ludzie w wybranych krajach. Tak więc przedmiotem uwagi poznawczej są z jednej strony, same procesy globalizacji – ich przyczyny, istota, siły sprawcze, rodzaje, przejawy i oddziaływania, z drugiej natomiast,...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Nasze wspólne bogactwo – książka

  Nasze wspólne bogactwo – książka

  Jeffrey Sachs  

  " Świat zmienił się radykalnie w ciągu ostatnich kilku dekad i zmienia się nadal. Ważne jest, aby te zmiany przyniosły pożądane efekty... "

  Cena: 5,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Ile jest warta nieruchomość – książka

  Ile jest warta nieruchomość – książka

  Elżbieta Mączyńska   Mieczysław Prystupa   Kazimierz Rygiel  

  Spis treści: - wycena nieruchomości w gospodarce globalnej - teoria i praktyka wyceny - nieruchomość jako przedmiot wyceny - prawo własności nieruchomości i wycena....

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 5399

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA