Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

filozofia

Liczba pozycji: 1809
 • filozofia: W imię Marksa – książka

  W imię Marksa – książka

  Louis Althusser  

  Książka Louisa Althussera jest jedną z najważniejszych propozycji teoretycznych, jakie pojawiły się w XX wieku. To nowatorska interpretacja dzieł Marksa. Dzięki pojęciom zaczerpniętych z psychoanalizy i strukturalizmu Althusser zrywa z utrwalonymi interpretacjami pism niemieckiego filozofa. Próbuje wskrzesić marksizm w jego naukowej postaci. Książka spotkała się z niesłychanym jak na dzieło teoretyczne...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Spinoza i polityka – książka

  Spinoza i polityka – książka

  Etienne Balibar  

  Książka stanowi wprowadzenie, a zarazem twórczy komentarz do filozofii Spinozy ujętej w jej stosunku do polityki i pojmowanej jako ontologia i etyka komunikacji. Balibar wychodzi z założenia, że filozofia, nawet w jej najbardziej spekulatywnych przejawach, zawsze wiąże się z polityką. Omawia 3 wielkie dzieła Spinozy: Traktat teologiczno-polityczny, Traktat polityczny i Etykę, ukazuje historyczny kontekst...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Rozważania o filozofii prawdziwej – książka

  Rozważania o filozofii prawdziwej – książka

  Księga pamiątkowa poświęcona Prof. Jerzemu Perzanowskiemu Prawdziwa filozofia to filozofia uprawiana przez prawdziwych filozofów, filozofia skupiona na próbie zrozumienia tego, co ważne, istotne, fundamentalne. Poszukująca zrozumienia całości. Profesor Jerzy Perzanowski jest prawdziwym filozofem. Świadczy o tym Jego dzieło i życie. Jest wiele ważkich idei, których twórcą jest Czcigodny Jubilat....

  Cena: 33,60 zł

  Więcej

 • filozofia: Człowiek w duchu odnowy Vaticanum II – książka

  Człowiek w duchu odnowy Vaticanum II – książka

  Henryk Piluś  

  „Profesor Henryk Piluś podejmuje w swym studium temat, który nie był w żaden sposób opracowany. Zamierzenie i wyzwanie które staje przed Henrykiem Pilusiem jest ogromne. Miał on do dyspozycji jedynie surowy materiał do opracowania, do poznania wreszcie do interpretacji. Punktem wyjścia jest tu spotkanie chrystocentryzmu z antropocentryzmem i problem nowej koncepcji w chrześcijańskiej wizji człowieka...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Świadomość świat i spostrzeżenie – książka

  Świadomość świat i spostrzeżenie – książka

  Cezary Mordka  

  Celem książki jest próba przedstawienia zarysu świadomej obecności ludzkiego podmiotu w świecie, przy uwzględnieniu relatywnie najprostszych form tej obecności w postaci procesów motywacyjnych (potrzeb, popędów, emocji) o intencjonalnym charakterze w ograniczeniu do percepcji wzrokowej. Poglądy tu zawarte mieszczą się w ramach stanowiska realistycznego ze wskazaniem drastycznego wpływu emocji egzystencjalnych...

  Cena: 50,40 zł

  Więcej

 • filozofia: Struktura zjawiska – książka

  Struktura zjawiska – książka

  Nelson Goodman  

  Skoro system musi pozwalać na sformułowanie najbardziej wnikliwych odróżnień, jakich kiedykolwiek dokonujemy, to w zestawieniu z doświadczeniem powszednim nieuchronnie wyda się przesadnie subtelny. Antyintelektualista może dostrzec w tym rację na rzecz swej tezy, że wszelka systematyczna analiza wypacza fakty, więc należy się jej wystrzegać.

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Struktura zjawiska – książka

  Struktura zjawiska – książka

  Nelson Goodman  

  Goodman, przekonany, że umysł działa na wszystkich poziomach naraz, nie zgadzał się na oddzielanie danych zmysłowych od ich konceptualizacji. Uważał, że istnieje wiele sposobów porządkowania percepcji. Kładł nacisk na różnorodność "wersji świata" oraz pojęć i narzędzi skutecznych w ramach określonych koncepcji.

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Poezja i głębia – książka

  Poezja i głębia – książka

  Jean-Pierre Richard  

  „Wiemy dziś, że wszelka świadomość jest świadomością czegoś, że człowiek nie jest już naturą, wyspą, więzieniem, esencją. Wiemy, że określa się poprzez swoje kontakty, poprzez sposób, w jaki pojmuje świat i samego siebie względem świata, poprzez styl relacji wiążącej go z przedmiotami, innymi ludźmi i samym sobą. […] W kontakcie z pięknym wersem, z udaną frazą, obrazem, epitetem czy nawet intonacją,...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Współczesna filozofia polityczna – książka

  Współczesna filozofia polityczna – książka

  Will Kymlicka  

  Znajdujemy w niej historycznie osadzoną, przejrzystą i skrupulatnie udokumentowaną prezentację najważniejszych współczesnych stylów normatywnego myślenia o życiu społeczno-politycznym Zachodu.

  Cena: 92,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Ku idei królestwa bożego – książka

  Ku idei królestwa bożego – książka

  Mirosław Michalski  

  Myśl filozoficzna, etyczna i pedagogiczna Witolda Rubczyńskiego to nie tylko myśl w znacznej mierze o charakterze religijnym, ale także o charakterze narodowym i przesłaniu ogólnoludzkim.

  Cena: 36,75 zł

  Więcej

 • filozofia: Pisma pozostałe – książka

  Pisma pozostałe – książka

  Friedrich Nietzsche  

  Niepublikowana za życia lub publikowana w broszurach o minimalnym nakładzie spuścizna Friedricha Nietzschego (1844–1900), epokowego myśliciela niemieckiego, jest bardzo obszerna. Niniejszy tom stanowi jej reprezentatywny wybór – także w tym sensie, że pozwala w skrótowy sposób zapoznać się z całą twórczością autora. W niepublikowanych fragmentach znajdują odzwierciedlenie teksty opublikowane. Nietzsche...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Kochani choć grzeszni – książka

  Kochani choć grzeszni – książka

  Anna Bissi  

  Autorka, psycholog i psychoterapeuta, pracownik Centrum Doradztwa Przedmałżeńskiego i Rodzinnego, ukazuje drogę życiową człowieka jako szlak pomiędzy dwiema przepaściami: samouwielbienia i pogardy wobec siebie.

  Cena: 11,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Nowy kosmos – książka

  Nowy kosmos – książka

  Jan Balbierz  

  August Strindberg, jedna z najważniejszych postaci europejskiego modernizmu, pisarz, który – zgodnie z określeniem Jana Błońskiego – „podważył fundament dramatu, ale możliwości sceny rozszerzył niemal ad infinitum”, znany jest w Polsce niemal wyłącznie jako twórca teatralny. Dramaturgia to jednak tylko niewielki ułamek dzieła szwedzkiego pisarza. Po roku 1892 Strindberg porzuca na kilka lat działalność...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Mieć czy być – książka

  Mieć czy być – książka

  Erich Fromm  

  Książka stanowi dogłębną analizę kryzysu cywilizacji Zachodu i szczegółowy program społecznej i psychologicznej rewolucji mającej uratować zagrożoną planetę. I choć dzieło to ukazało się po raz pierwszy ponad trzydzieści lat temu, wciąż pozostaje aktualne wobec problemów, z którymi boryka się człowiek XXI wieku jako jednostka i jako członek społeczeństwa, niezależnie od tego, w jakiej kulturze żyj...

  Cena: 35,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Polityczna władza sądzenia – książka

  Polityczna władza sądzenia – książka

  Jakub Szczepański  

  Książka jest próbą odczytania Kantowskiego pojęcia władzy sądzenia, opartą na interpretacji autorstwa Hannah Arendt. Punktem wyjścia rozważań jest teza Kanta o niemożności połączenia filozofii teoretycznej i filozofii praktycznej oraz towarzyszących im pojęć świata przyrody i świata wolności. Elementem łączącym te dwa światy ma być władza sądzenia. Treść rozważań stanowią analizy pojęcia władzy sądzenia...

  Cena: 31,40 zł

  Więcej

 • filozofia: Edyta Stein – książka

  Edyta Stein – książka

  Herbstrith Waltraud  

  EDYTA STEIN, urodzona w 1891 roku we Wrocławiu, zamordowana w 1942 w Oświęcimiu-Brzezince, należy do najwybitniejszych kobiet XX wieku. W tej biografii nakreślone są, z dogłębnym zrozumieniem i w oparciu o starannie zebraną dokumentację, koleje jej burzliwego życia: dzieciństwo w domu żydowskim, pełne zapału poszukiwanie prawdy poprzez studia filozoficzne, zaangażowanie w walkę o równo-uprawnienie...

  Cena: 20,90 zł

  Więcej

 • filozofia: O wartościach w sztuce leczenia – książka

  O wartościach w sztuce leczenia – książka

  Zygmunt Pucko  

  Książka zawiera filozoficzne refleksje odnoszące się do zagadnień wartości etycznych, moralno-osobowych i częściowo estetycznych w sztuce leczenia. Uświadamiają konieczność odwołania się tejże sztuki do aksjologicznej struktury rzeczywistości oraz wprowadzania jej do praktycznego scenariusza. Przedstawione wnioski stanowią zachętę do dalszych dociekań, a nawet proponują nowe, interdyscyplinarne kierunki...

  Cena: 19,95 zł

  Więcej

 • filozofia: Bóg i nowa fizyka – książka

  Bóg i nowa fizyka – książka

  Paul Davies  

  Jak powstał świat i jaki czeka go koniec, jeśli takowy nastąpi? Czym jest ludzki umysł i czy może on przetrwać śmierć? Jaki związek z naszymi koncepcjami Boga mają czas i przestrzeń? Czy obserwowany we wszechświecie porządek jest wynikiem planowego działania czy przypadku? Paul Davies twierdzi, że na wiele pytań stawianych przez religię można obecnie znaleźć naukowe odpowiedzi. Opisuje nowy scenariusz...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Człowiek w twórczości Petrycego z Pilzna – książka

  Człowiek w twórczości Petrycego z Pilzna – książka

  Renata Matsili  

  W poszukiwaniach wartości godnych istoty ludzkiej i właściwej ich oceny, warto sięgnąć do filozofii człowieka epoki renesansu w Europie. Na tle myślicieli gloryfikujących istotę ludzką i jej możliwości ciekawie prezentuje się Sebastian Petrycy, który sięgając do dorobku starożytności (jako tłumacz Arystotelesa), dał swoja wizję człowieka jako jednostki, uczestnika życia społecznego i obywatela rzeczypospolitej,...

  Cena: 30,45 zł

  Więcej

 • filozofia: Wewnętrzny nauczyciel człowieka – książka

  Wewnętrzny nauczyciel człowieka – książka

  Ryszard Kozłowski  

  Książka prezentuje wieloaspektowe podejście do człowieka, zawiera analizy na styku refleksji filozoficznej i teologicznej. Autor szkicuje optymistyczną wizję człowieka jako osoby, ukazuje go jako istotę zdumiewającą się, szukającą prawdy, dialogiczną, wewnętrznie zintegrowaną. Rozwój człowieka nie zatrzymuje się na poziomie natury ludzkiej, ale idzie „w górę”. Człowiek to istota zbawiona, zbawiająca...

  Cena: 27,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1809

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA