Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

filozofia

Liczba pozycji: 1831
 • filozofia: Świat artysty – książka

  Świat artysty – książka

  Magdalena Popiel  

  Pytanie kim jest i po co jest artysta nabrało we współczesnej kulturze nowego znaczenia. Kto ma na to pytanie odpowiedzieć? Nie mam wątpliwości, że najpierw trzeba wsłuchać się w głos samych artystów; interesuje mnie wiedza o człowieku tworzącym, której dostarcza on sam. Narracje artystów o tym , czym jest tworzenie mają jedną niepowtarzalną cechę – wynikają z doświadczenia rzeczywistego aktu twórczego. Od...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Estetyka współczesna Panorama ogólna – książka

  Estetyka współczesna Panorama ogólna – książka

  Mario Perniola  

  “Nie zwykło się uważać wieku XX za epokę estetyki, a mimo to w żadnym innym okresie historycznym w świecie Zachodu nie powstało tyle ważnych tekstów o estetyce. […] Stawiła ona czoło największym problemom dotyczącym egzystencji jednostki i wspólnoty, rozmyślała nad sensem istnienia, upowszechniała śmiałe utopie społeczne i angażowała się w kwestie życia codziennego, rozpoznawała niuanse poznawcze....

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Oblicza wojny – książka

  Oblicza wojny – książka

  Magdalena M. Baran  

  Wojna i przemoc towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Sceny walki widzimy na rysunkach naściennych, odnajdujemy je we wnętrzu piramid. Zdobią antyczne wazy czy średniowieczne kodeksy. Wojna przyjmuje różne oblicza, zależne często od kontekstu i czasu, ale w jedno spina ją opowieść o przemocy, która potrafiła przyjąć niewyobrażalne wręcz rozmiary. Magdalena M. Baran w sześciu esejach kreśli opowieść...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • filozofia: The Things You Can See Only When You Slow Down – książka

  The Things You Can See Only When You Slow Down – książka

  Haemin Sunim  

  'Is it the world that's busy, or my mind?' The world moves fast, but that doesn't mean we have to. In this timely guide to mindfulness, Haemin Sunim, a Buddhist monk born in Korea and educated in the United States, offers advice on everything from handling setbacks to dealing with rest and relationships, in a beautiful book combining his teachings with calming full-colour illustrations. Haemin Sunim's...

  Cena: 39,65 zł

  Więcej

 • filozofia: Aphorisms on Love and Hate – książka

  Aphorisms on Love and Hate – książka

  Friedrich Nietzsche  

  We must learn to love, learn to be kind, and this from our earliest youth ... Likewise, hatred must be learned and nurtured, if one wishes to become a proficient hater' This volume contains a selection of Nietzsche's brilliant and challenging aphorisms, examining the pleasures of revenge, the falsity of pity, and the incompatibility of marriage with the philosophical life. Introducing Little Black...

  Cena: 4,41 zł

  Więcej

 • filozofia: 10 książek które każdy konserwatysta powinien przeczytać oraz cztery nie do pominięcia i jedna uzurpatorska – książka

  10 książek które każdy konserwatysta powinien przeczytać oraz cztery nie do pominięcia i jedna uzurpatorska – książka

  Benjamin Wiker  

  "10 książek, które każdy konserwatysta powinien przeczytać oraz cztery nie do pominięcia i jedna uzurpatorska Arystoteles – Polityka, G.K. Chesterton – Ortodoksja, Vogelin – Nowa nauka polityki, C.S. Lewis Koniec człowieczeństwa, Burke – Rozważania o rewolucji we Francji, Tocqueville – O demokracji w Ameryce, Belloc – Państwo niewolnicze, Hayek – Droga do zniewolenia, Biblia Jerozolimska, Rand –...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Filozofia i wartości Tom 3 – książka

  Filozofia i wartości Tom 3 – książka

  Bogusław Wolniewicz  

  Znaczną część tomu stanowią teksty, które Autor nazywa publicystycznymi – felietony, wywiady, listy. Odnosi się w nich do bieżących tematów, wydarzeń i sytuacji z przełomu XX i XXI wieku. Przekonuje, że filozofia – jako „wytrawiony logiką” sposób myślenia – ma uniwersalne zastosowanie i jest dostępna każdemu. Drugie wydanie tekstów prof. Bogusława Wolniewicza (pierwsze w WUW). ****** Philosophy...

  Cena: 43,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Filozofia i wartości Tom 2 – książka

  Filozofia i wartości Tom 2 – książka

  Bogusław Wolniewicz  

  Publikacja jest kontynuacją tomu Filozofia i wartości I. Autor porusza w niej różne zagadnienia filozoficzne: od bardzo konkretnych po abstrakcyjne. W tej rozmaitości dochodzi pośrednio do głosu przeświadczenie, że filozofia jest uniwersalna. Nie ma w niej specjalizacji: można mówić o wszystkim – jak za Sokratesa. Tym między innymi różni się od nauki. Drugie wydanie tekstów prof. Bogusława Wolniewicza...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Inny źródło wiedzy – książka

  Inny źródło wiedzy – książka

  Marta Szabat  

  Heterologia, czyli dyskursywny tryb argumentowania oraz nurt filozoficzny badający status inności w zachodniej kulturze, powstała jako odpowiedź na wiele czynników intelektualno-społeczno-politycznych stopniowo zmieniających intelektualny krajobraz Francji i świata począwszy od lat dwudziestych XX wieku. Myśliciele tego nurtu poszukują podstawowych wartości, które uległy dewaluacji przede wszystkim...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Dyskursy gościnności – książka

  Dyskursy gościnności – książka

  Nigdy jeszcze tak bardzo nie potrzebowaliśmy książki o gościnności jak obecnie, gdy etyka współbycia znajduje się w kryzysie na skalę niespotykaną od wielu lat. Język eliminacji, podziałów, budowania granic i burzenia mostów realnie wpływa na ustawodawstwo i zachowania nie tylko polskiej straży granicznej, co bezpośrednio przekłada się na przemoc wobec uchodźców, mniejszości etnicznych i adwersarzy...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Między Respondere i Imputatio – książka

  Między Respondere i Imputatio – książka

  Marcin Rebes  

  Mimo iż odpowiedzialność stała się obecnie pojęciem powszechnie używanym, to jednak dopiero od niedawna zaczęto się nią zajmować z perspektywy badawczej. Najczęściej jest rozumiana jako odpowiadanie za popełniony czyn czy podjętą decyzję, tymczasem to przede wszystkim próba odpowiedzi na podstawowe odniesienie człowieka do siebie i innych ludzi. W niniejszej książce omawiany jest problem odpowiedzialności...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Elementy logiki matematycznej i metodologii nauk ścisłych – książka

  Elementy logiki matematycznej i metodologii nauk ścisłych – książka

  Stanisław Jaśkowski  

  Prezentowany tom stanowi reedycję skryptu wykładów z logiki matematycznej i metodologii nauk ścisłych autorstwa Stanisława Jaśkowskiego (1906-1965), wybitnego polskiego logika i matematyka, reprezentanta Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, twórcy m.in. systemów dedukcji naturalnej i logik parakonsystentnych. Skrypt został wydany w 1947 roku na potrzeby studentów matematyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • filozofia: The Book of Tea – książka

  The Book of Tea – książka

  Kakuzo Okakura  

  'Meanwhile, let us have a sip of tea. The afternoon glow is brightening the bamboos, the fountains are bubbling with delight, the soughing of the pines is heard in our kettle.' In this charming book from 1906, Okakura explores Zen, Taoism, Tea Masters and the significance of the Japanese tea ceremony. One of 46 new books in the bestselling Little Black Classics series, to celebrate the first ever...

  Cena: 11,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Dzieła wszystkie Tom 5 Poza dobrem i złem Z genealogii moralności – książka

  Dzieła wszystkie Tom 5 Poza dobrem i złem Z genealogii moralności – książka

  Friedrich Nietzsche  

  Poza dobrem i złem oraz Z genealogii moralności są niewątpliwie najważniejszymi, wzajemnie dopełniającymi się dziełami Nietzschego rozwijającego w nich główne idee swej dojrzałej myśli. W Poza dobrem i złem Nietzsche wypracowuje jej podstawy teoretyczne (teoria woli mocy i teoria sił jako podstawa dionizyjskiej wizji świata), czyniąc to w kontekście uogólnionej krytyki nowoczesności. Natomiast Z genealogii...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Błądzę, więc myślę. – książka

  Błądzę, więc myślę. – książka

  Krystyna Bielecka  

  Autorka prezentuje podstawy systematycznej koncepcji myśli mających treść, czyli reprezentacji umysłowych. Wykorzystuje przy tym przykłady z praktyki naukowej kognitywistów: psychologów, neuronaukowców, specjalistów od sztucznej inteligencji czy filozofów umysłu. Uzasadnia przyjęte rozstrzygnięcia teoretyczne, posługując się listą wymagań wobec koncepcji reprezentacji umysłowych – najważniejsza jest...

  Cena: 37,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Zasady i normy wspierania rozwoju człowieka – książka

  Zasady i normy wspierania rozwoju człowieka – książka

  Tomasz Niemirowski  

  Spis treści: Wstęp I. Antropologiczne podstawy etyki 1.1. Różnica transcendentalna 1.2. Niezmienna natura człowieka 1.2.1. Wewnętrzne ukierunkowanie człowieka 1.2.2. Powołanie człowieka 1.3. Zmienna natura człowieka 1.4. Wielkość (godność) i słabość człowieka 1.5. Poniżanie i obrona swej godności II. Podstawowe uwarunkowania i aspekty moralności 2.1. Określenie dobra i zła 2.2. Źródła szczęścia 2.3....

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Konfucjusz. Analekta – książka

  Konfucjusz. Analekta – książka

  Katarzyna Pejda  

  Niniejsze wydanie Analektów jest dopiero drugim przekładem naukowym sporządzonym przez polskich sinologów, a pierwszym wyposażonym w rozległy i nowoczesny aparat krytyczny uwzględniający współczesny stan badań. Opracowanie ma na celu przybliżenie i szczegółowe objaśnienie myśli Konfucjusza czytelnikom o różnym stopniu znajomości kultury chińskiej. Tłumaczenie z języka chińskiego klasycznego wraz z...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • filozofia: The Transitory Museum – książka

  The Transitory Museum – książka

  Emanuele Coccia   Donatien Grau  

  Throughout modernity there has been a clear divide between art and commerce. Objects could either be consumed as commerce or contemplated as art. Today, as museums are facing increasing financial pressure and as stores have become inventive locations for new modes of display, this clear divide has begun to dissolve. There is one place that represents a key stage in this evolution: 10 Corso Como. It...

  Cena: 50,35 zł

  Więcej

 • filozofia: Autobiografia Moje doświadczenia w poszukiwaniu prawdy – książka

  Autobiografia Moje doświadczenia w poszukiwaniu prawdy – książka

  Mahatma Gandhi  

  Mahatma Gandhi (1869-1948) – jedna z ikon XX wieku, ojciec założyciel niepodległych Indii, twórca idei walki bez użycia przemocy, obrony ludzi przed krzywdą i życzliwości dla człowieka (ahimsa), autor bardzo wielu książek, w tym najważniejszej, czyli właśnie Mojej autobiografii. Zwolennik wegetarianizmu, prostoty, egalitaryzmu, nawet najbiedniejszy hindus nie musiał się przy nim wstydzić swego ubóstwa....

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Znaczenie i wartość w filozofii Johna McDowella i Barry'ego Strouda – książka

  Znaczenie i wartość w filozofii Johna McDowella i Barry'ego Strouda – książka

  Jan Wawrzyniak  

  Autor kompetentnie prezentuje, analizuje i komentuje stanowiska wybranych filozofów. (...) Książkę czyta się dobrze. (...) Tekst wyraża żywą myśl, rozwija się logicznie i wciąga czytelnika, który chce znaleźć odpowiedzi na intrygujące pytania. Autor jasno prezentuje sytuacje problemowe, a następnie pokazuje drogi ich rozwiązania. (...) Trudne i zawiłe dyskusje dotyczące prawdy, znaczenia i wartości...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1831

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA