Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

literaturoznawstwo

Liczba pozycji: 2638
 • literaturoznawstwo: Orbis Linguarum vol 47 – książka

  Orbis Linguarum vol 47 – książka

  Edward Jabłecki Tomasz Białek  

  Orbis Linguarum to czasopismo filologiczne wydawane przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Redagują je Edward Białek i Eugeniusz Tomiczek. Czasopismo znajduje się na liście tytułów wyróżnionych przez KBN. Pismo przynosi artykuły i recenzje w różnych językach (polskim, niemieckim, angielskim, francuskim). Publikują w nim swoje prace naukowcy różnych specjalności – literaturoznawcy,...

  Cena: 90,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Literatura i reklama w Niemczech – książka

  Literatura i reklama w Niemczech – książka

  Tomasz Małyszek  

  O ile literatura bywa reklamowana, o tyle reklama zwykle nie bywa interpretowana. Gdyby wymagała objaśnienia sensu, straciłaby z oczu cel, dla którego powstała. Można sobie wyobrazić taki skrajny przypadek transgresji między literaturą i reklamą, kiedy ta pierwsza powstaje jako świadomy, zaplanowany komunikat reklamowy, a druga niczego nie reklamuje, pozornie nie ma więc sensu, i dopiero odczytanie...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Wschodnim pograniczem literatury polskiej – książka

  Wschodnim pograniczem literatury polskiej – książka

  Andrzej Romanowski  

  Czy literatura ruska, tworzona niegdyś także w języku polskim, może być uznana za część literatury polskiej? Czy Rusini wykształceni w szkołach Rzeczypospolitej dokonywali polonizacji XVII-wiecznej Moskwy? Czy w dziele rozprzestrzenienia polskiej cywilizacji miał udział również język cerkiewnosłowiański? Czy siła atrakcyjna kultury staropolskiej była też dziełem Rusi? Splot polsko-ruski, a z biegiem...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Bardzo potrzebna mi jest przyjaźń Pana Zbigniew Herbert Heinrich Kunstmann Listy 1958-1970 – książka

  Bardzo potrzebna mi jest przyjaźń Pana Zbigniew Herbert Heinrich Kunstmann Listy 1958-1970 – książka

  Marek Zybura  

  „Bardzo lubię pisać listy i myślę, że jest to taka sama sztuka jak pisanie wierszy” – taką refleksję zawarł Zbigniew Herbert w liście do Jerzego Turowicza w 1950 r.Z biegiem lat miał stać się jednym z najpłodniejszych i najważniejszych epistolografów literatury polskiej drugiej połowy XX w. Listy, będące „komunikatami z życia” (M. Wyka), stanowią część jego pisarstwa. Choć nie można o nich mówić jako...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Angielska utopia literacka okresu Oświecenia – książka

  Angielska utopia literacka okresu Oświecenia – książka

  Pierwszy tom serii „Bibliotheca Utopiana” otwiera cykl publikacji zawierających przekłady najważniejszych tekstów literatury utopijnej, dotychczas niedostępnych w języku polskim. Trzy zawarte w nim utwory reprezentują główne tendencje obecne w brytyjskiej literaturze utopijnej okresu Oświecenia: tradycyjną utopię literacką łączącą przygodową akcję z opisem idealnego państwa – „Podróż do świata we wnętrzu...

  Cena: 27,30 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Tak zapamiętałem – książka

  Tak zapamiętałem – książka

  Marek Nowakowski  

  Tak Zapamiętałem – zbiór niepublikowanych wspomnień jednego z najwybitniejszych prozaików polskich XX i XXI wieku, autora takich książek jak Benek Kwiaciarz, Książę nocy, Homo Polonicus. Ludzie sportretowani w tej książce swoim życiem obejmują zwykle trzy epoki. Nowakowski opisuje rodowody bohaterów wywodzących się sprzed II wojny światowej, był przenikliwym świadkiem i krytykiem epoki PRL-u, a także...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Wystawianie sztuk Plautusa i Terentiusa – książka

  Wystawianie sztuk Plautusa i Terentiusa – książka

  Katarzyna Wojtalik  

  Teatr to ważny element rzymskiej rzeczywistości, ale znakomita część związanych z nim zagadnień pozostaje nie do końca zgłębiona. Prezentowana publikacja stara się jednoznacznie rozwiązać pewne kwestie albo postawić najbardziej prawdopodobne hipotezy dotyczące sposobu organizacji ludi scaenici za czasów Plautusa i Terentiusa. Analiza źródeł, którymi jest dwadzieścia jeden dzieł Plautusa oraz sześć...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Francuski teatr społeczny na przełomie XIX i XX wieku – książka

  Francuski teatr społeczny na przełomie XIX i XX wieku – książka

  Prezentowana publikacja stanowi kolejną antologię przekładów dramatów francuskich z przełomu XIX i XX wieku, z nurtu tzw. teatru społecznego. Zawiera pierwsze polskie tłumaczenia tych, nieznanych rodzimemu Czytelnikowi, tekstów. Towarzyszy im esej wstępny redaktora tomu przedstawiający spolszczone dramaty. Poprzednie tomy z cyklu to: Francuski teatr społeczny na przełomie XIX i XX wieku. Antologia...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Poetologie postrukturalne – książka

  Poetologie postrukturalne – książka

  Jerzy Madejski  

  Poszczególne szkice to nie tylko omówienia kolejnych książek, niejako przy okazji są to próby oświetlenia szerszych zagadnień. Tom jest tu zajmujący zwykle w kontekście biografii intelektualnej jego autora, ale ważne są też inne kwestie: historia gatunku (np. eseju), przemiany literaturoznawstwa, status interpretacji, związki teorii literatury z historią, z kulturoznawstwem, z filozofią. Od Autora

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Z polskich studiów slawistycznych Językoznawstwo – książka

  Z polskich studiów slawistycznych Językoznawstwo – książka

  Tom zawiera prace przygotowane na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018.

  Cena: 25,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Poeci Szkoły Nowojorskiej – książka

  Poeci Szkoły Nowojorskiej – książka

  Kacper Bartczak  

  Publikacja poświęcona twórczości Franka O’Hary, Johna Ashbery`ego, Kennetha Kocha, Jamesa Schuylera, Barbary Guest, odnajdujących się na fascynującym przecięciu wielu płaszczyzn artystycznych i instytucjonalnych, które na przełomie lat 50. i 60. doprowadziły w Nowym Jorku do wybuchu awangardowego renesansu. Nowojorska Szkoła Poetycka to nieformalna nazwa, mająca pierwotnie sygnalizować zjawiska estetyczne...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Skrzydła dla dzieci Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej – książka

  Skrzydła dla dzieci Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej – książka

  Joanna Żygowska  

  Krystyna Miłobędzka jest jedną z największych poetek piszących w języku polskim – to fakt rozpoznany, szeroko opisywany, problematyzowany. To także jedna z najważniejszych rodzimych autorek piszących dla teatru dla dzieci oraz o teatrze młodego widza. Główny cel pracy „Skrzydła dla dzieci. Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej” stanowi próba opisu teatralnej twórczości autorki „Siała baba mak”. Interesowały...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: W kręgu tragiczności Studia – książka

  W kręgu tragiczności Studia – książka

  Andrzej Tyszczyk  

  Zbiór studiów z pogranicza filozofii i literaturoznastwa poświęconych kategorii tragizmu i zagadnieniu tragiczności. Przedmiotem analizy grecka tragedia (m,in. Ifigenia), postacie biblijne (Hiob), poezja Kacenelsona, Miłosza i in. Inspiracje Ingardenowskie, analiza zagadnienia prawdy w literaturze, obszerne fragmenty interpretujące literaturę. Pomieszczone w tomie studia są rezultatem badań nad kategorią...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Pomiędzy zbrodniami – książka

  Pomiędzy zbrodniami – książka

  Artur Regiewicz  

  Książka ta daje się czytać w dwojaki sposób. Dla wyrafinowanego, przygotowanego i kompetentnego humanisty jest laboratorium możliwości komparatystyki kulturowej (kulturowej teorii literatury, antropologii literatury), popisem erudycji oraz gry konotacji i denotacji, w jakie kryminał się wikła. Dla tzw. zwykłego czytelnika to świetny przewodnik po meandrach pisarstwa realistycznego i poręczny podręcznik,...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Najgroźniejszy agitator sprawy polskiej. Awanturniczy żywot Harro Harringa Kazimirowicza, poety, boj – książka

  Najgroźniejszy agitator sprawy polskiej. Awanturniczy żywot Harro Harringa Kazimirowicza, poety, boj – książka

  Szayna-Dec Krystyna  

  Cóż za barwny i bogaty żywot! Historia prawdziwego romantyka, jakim był Harro Harring (1798–1870). Duńczyk z urodzenia, niemieckojęzyczny pisarz, z wyboru Polak, był zarówno niebywale popularnym w swej epoce poetą, jak i niepospolicie odważnym bojownikiem o wolność narodów, prześladowanym do końca swoich dni przez… carską policję. Mając niespełna 30 lat został ułanem, oficerem gwardii przybocznej wielkiego...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Ściąga - szkoła podstawowa - klasy 7-8 – książka

  Ściąga - szkoła podstawowa - klasy 7-8 – książka

  Jakub Baczyński   Olga Gradoń   Adam Karczewski   Anna Kremiec   Jakub Matusiak   Damian Molicki  

  Książki z serii Ściąga są znane naszym czytelnikom od wielu lat i cieszą się opinią kompleksowych pomocy edukacyjnych, niezbędnych w szybkiej i przyjemnej nauce języka polskiego. Stanowią one idealne wsparcie przed odpowiedzią, klasówką, sprawdzianem, wypracowaniem. Przedstawiamy nową odsłonę znanej serii - książki dostosowane do nowej podstawy programowej, obowiązującej w szkole podstawowej od roku...

  Cena: 14,55 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Tablice literatura polska wiedza o literaturze wiedza o języku historia język angielski język niemiecki – książka

  Tablice literatura polska wiedza o literaturze wiedza o języku historia język angielski język niemiecki – książka

  Tablice Wydawnictwa GREG to jedyna publikacja na rynku wydawnictw edukacyjnych, łącząca tablice z języka polskiego, wiedzy o literaturze i języku, historii oraz języków obcych. Każdy humanista powinien posiadać informacje z tego zakresu. Książka daje możliwość odnalezienia wiadomości z historii, literatury, czy nauki o języku – wszystko znajduje się w jednej książce. Współczesny świat wymaga od nas...

  Cena: 20,90 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Materialność i sensualność tekstu Tom 1 – książka

  Materialność i sensualność tekstu Tom 1 – książka

  Odnajdujemy w tomie rozmaite próby badawczego ujęcia materialności i sensualności. Podejmowane analizy, niekiedy wsparte odwołaniami do myślicieli i twórców operujących tymi pojęciami, uwzględniają różnorakie eksplikacje: zazwyczaj niuansują albo potwierdzają uznane stanowiska. Niektóre ujawniają także potoczne i niepozbawione trafności intuicje. „Odczytania” materialności dotyczą kilku poziomów dzieła...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Popkulturowe formy pamięci – książka

  Popkulturowe formy pamięci – książka

  W ciągle trwającym, a wręcz zdobywającym kolejne nowe terytoria tzw. boomie pamięciowym, skupionym na tym, co można byłoby określić „rezonowaniem” przeszłości albo jej fantazmatów w kulturze współczesnej, nie mogło zabraknąć rozważań nad fenomenem popkultury. Niniejsza publikacja jest przykładem zbiorowego wysiłku wyodrębnienia tych pól szeroko rozumianej polskiej kultury popularnej ostatnich dwóch...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Granice – książka

  Granice – książka

  Marta Zielińska  

  Granice Marty Zielińskiej są książką niezwykle interesującą, potrzebną, znakomitą zarówno pod względem merytorycznym (wybór tematu, sposób jego ujęcia, dobór źródeł, a także historycznoliteracka, historyczno-socjologiczna oraz kulturowa analiza zagadnienia), jak i formalnym (perfekcyjny warsztat edytorki i antologistki, przejrzystość i solenność wywodu). Co ważne, po pracę sięgną z pewnością znawcy...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2638

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA