Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

pedagogika, oświata i szkolnictwo

Liczba pozycji: 2674
 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Rosnę radośnie – książka

  Rosnę radośnie – książka

  Renata Naprawa   Alicja Tanajewska   Cecylia Mach  

  Publikacja ta z pewnością będzie cennym narzędziem w codziennej pracy nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a także terapeutów, logopedów, oligofrenopedagogów, pedagogów i psychologów pracujących z dziećmi z obniżoną normą intelektualną i trudnościami w nauce. Książka okaże się pomocna podczas tworzenia programu zajęć kompensacyjno-korekcyjnych, programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,...

  Cena: 17,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Edukacja niesłyszących - wczoraj, dziś i jutro – książka

  Edukacja niesłyszących - wczoraj, dziś i jutro – książka

  Monografia ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest wyrazem poszukiwań zmian w polskiej surdopedagogice, które wskazują najnowsze kierunki działań na rzecz osób niesłyszących. Dokonujące się zmiany społeczne, w ocenie Autorów, dotyczą koncepcji wybranych teorii i rozwiązań w zakresie rehabilitacji i edukacji osób g/Głuchych, ich miejsca w społeczeństwie. Ze względu na specyfikę omawianych zagadnień...

  Cena: 37,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Dotacje oświatowe + CD – książka

  Dotacje oświatowe + CD – książka

  Lachiewicz Wojciech   Pawlikowska Agnieszka  

  Książka wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Nową jakość dotacji oświatowych wprowadziła ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203). Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.: jak bezbłędnie obliczyć kwotę dotacji w roku 2018; ...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Akademia pomysłów Zajęcia wyrównawcze – książka

  Akademia pomysłów Zajęcia wyrównawcze – książka

  Akademia pomysłów. Zajęcia wyrównawcze to obszerny zbiór gotowych materiałów do prowadzenia zajęć w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Zawartość pakietu: 1. Segregator. 660 stron z kartami pracy • Edukacja polonistyczna • Edukacja matematyczna • Edukacja przyrodnicza • 40 plansz przyrodniczych 2. Teczka. 22 pomoce dydaktyczne • Gry matematyczne • Gry polonistyczne • Historyjki obrazkowe • Przyrodnicza...

  Cena: 716,04 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Szkoła wolna od dyskryminacji – książka

  Szkoła wolna od dyskryminacji – książka

  Kamila Raczyńska   Alina Synakiewicz  

  Przeciwdziałanie dyskryminacji jest przede wszystkim trudnym wyzwaniem dla wychowawców i wychowawczyń klas. Jest również podstawowym elementem programów wychowawczych i profilaktycznych szkół i placówek oświatowych. W publikacji, obok omówienia zagadnień związanych z formami dyskryminacji w szkole, przygotowaliśmy konkretne propozycje pracy z klasami podczas lekcji wychowawczych. Uwaga! W publikacji...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Kultura - edukacja - technologia kształcenia. Konteksty nowomedialne – książka

  Kultura - edukacja - technologia kształcenia. Konteksty nowomedialne – książka

  Media są istotnym składnikiem kultury, edukacji, funkcjonowania społecznego, rynku pracy i demokracji. Książka, którą oddajemy w ręce czytelników poświęcona jest tematyce związanej z procesami wyrażania, komunikowania i edukowania, w których media pełnią znaczące role. Naukowe dociekania ukazujące związki mediów z kulturą, edukacją i funkcjonowaniem społecznym w polskiej przestrzeni akademickiej mają...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Język i komunikacja - perspektywa lingwistyczna i logopedyczna – książka

  Język i komunikacja - perspektywa lingwistyczna i logopedyczna – książka

  Książka „Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna i logopedyczna” składa się z czterech części, które zatytułowane są kolejno: Rozwój mowy i języka, Zagadnienia językowe, Współczesna logopedia, Proces diagnozy i usprawniania w logopedii. W pierwszej części znalazły się teksty dotyczące kwestii odkrywania znaczenia słów przez dzieci, czynników wpływających na rozwój leksykalny, mowy skierowanej...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej – książka

  Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne w edukacji wczesnoszkolnej – książka

  Barbara Dudel   Małgorzata Głoskowska-Sołdatow  

  Autorki są orędowniczkami i propagatorkami urzeczywistniania nowoczesnych idei dydaktycznych. Kreatywny dobór proponowanych na łamach książki strategii kształcenia stymulujących kompetencje uczniów, korespondujących z ich potrzebami poznawczymi i zainteresowaniami, jest czytelnym i niezwykle ważnym przesłaniem edukacyjnym skierowanym do wszystkich osób zainteresowanych rozwojem dziecka. Wyłaniający...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Kwartalnik Pedagogiczny 3(245)/2017 – książka

  Kwartalnik Pedagogiczny 3(245)/2017 – książka

  Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m. in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Kwartalnik Pedagogiczny 2(244)/2017 – książka

  Kwartalnik Pedagogiczny 2(244)/2017 – książka

  Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od roku 1956. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m. in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Bajki dla dyslektyków Kolorowanki logopedyczne – książka

  Bajki dla dyslektyków Kolorowanki logopedyczne – książka

  Kamila Waleszkiewicz  

  Książka jest niezastąpioną pomocą w zwalczaniu problemu z nauką czytania i pisania, który nie polega na tym, jak wielu sądzi, czy dziecko nauczy się czytać i pisać, lecz na tym, jakim sposobem i w jakim czasie to osiągnie. Prezentowane w niniejszej publikacji bajki pomagają dzieciom zbudować zbiór skojarzeń ułatwiających prawidłowe rozpoznawanie liter, a dzięki zabawie uatrakcyjniają proces nauki czytania...

  Cena: 12,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Przestrzeń klasztoru przestrzeń kultury – książka

  Przestrzeń klasztoru przestrzeń kultury – książka

  Prezentowane w tomie teksty obejmują badania filologiczne, bibliologiczne, historyczne, kulturoznawcze oraz muzykologiczne i odnoszą się zarówno do polskiego dziedzictwa, jak również do dorobku kultury europejskiej od wczesnego średniowiecza po współczesność. Integralną cześć publikacji stanowi płyta: zawiera ona kompozycje muzyczne z archiwów polskich klasztorów. Zebrane analizy dowodzą, że stosunki...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli – książka

  Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli – książka

  Franciszek Bereźnicki  

  Dydaktyka to jedna z najważniejszych nauk pedagogicznych w procesie kształcenia kandydatów na nauczycieli. Przyszły nauczyciel w trakcie studiowania dydaktyki rozumianej jako teoria kształcenia (nauczania – uczenia się i wychowania) powinien zdobyć podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące formułowania celów kształcenia, stosowania zasad, metod, form i środków dydaktycznych. [...] Mając na uwadze...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Rodzina uczniów zdolnych – książka

  Rodzina uczniów zdolnych – książka

  Sylwia Gwiazdowska-Stańczak   Andrzej Edward Sękowski  

  Książka o współzależności pomiędzy tym, jak dzieci postrzegają swoje rodziny, a ich osiągnięciami szkolnymi. Zagadnienia przedstawione w książce dotyczą postrzegania rodziny przez uczniów z wysokimi osiągnięciami szkolnymi. Podejmowanie tematyki rodziny z perspektywy naukowej jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ każdy człowiek ma osobiste doświadczenia związane z rodziną. W książce rodzina jest opisywana...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Słowa w akcji Łąka, las, jezioro – książka

  Słowa w akcji Łąka, las, jezioro – książka

  Dorota Szubstarska  

  Małe dziecko nie „uczy się słów”. Nabywa mowę razem z wiedzą o świecie. Dlatego, aby bogacić słownikowy inwentarz, trzeba nasycić dziecko językiem zaangażowanym, czyli uczestniczącym w działaniu. Słowa w akcji to pomoc o prawie nieograniczonych możliwościach. To narzędzie, które pozwala ożywić zwierzęta, rośliny i sprzęty wodne, z uproszczonymi planszami, prezentującymi między innymi las, koszyk czy...

  Cena: 33,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Piszę akademicką pracę promocyjną Licencjacką magisterską doktorską – książka

  Piszę akademicką pracę promocyjną Licencjacką magisterską doktorską – książka

  Krystyna Wojcik  

  Książka jest 9. wydaniem praktycznego poradnika zawierającego wskazówki dla autorów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich w zakresie prawidłowego tworzenia prac akademickich. Autorka w sposób przystępny i przejrzysty wskazuje rozwiązania problemów, jakie może napotkać autor w ciągu całego procesu przygotowywania pracy - poczynając od wyboru tematu i promotora aż do stworzenia czystopisu...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Zagrożone człowieczeństwo – książka

  Zagrożone człowieczeństwo – książka

  Prezentowana książka stanowi wstęp do dyskursu dotyczącego zagrożonego człowieczeństwa, kontynuowanego w tomie drugim opracowania Zagrożone człowieczeństwo, noszącym tytuł Obszary zagrożeń człowieka w realiach współczesności, wydanym pod redakcją naukową Ewy Kantowicz i Grażyny Orzechowskiej. Niniejszy tom poświęcony został m.in. zagadnieniom związanym z analizą zagrożeń w kontekście środowiska wychowawczego,...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej – książka

  Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej – książka

  Grażyna Erenc-Grygoruk  

  Konstrukcja logiczno-merytoryczną publikacji tworzą cztery części. Pierwsza z nich to teoretyczne podstawy badań składające się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi próbę przedstawienia nauki języków obcych w perspektywie głównych ujęć: filozoficznych, lingwistycznych, neurologiczno-psychologicznych oraz socjologicznych. Na przestrzeni wieków refleksja filozoficzna z zakresu problematyki...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Filozofia edukacji – książka

  Filozofia edukacji – książka

  Adolf E. Szołtysek  

  Monografia stanowi rozwinięcie autorskiej idei człowieka i idei edukacji w kontekście kategorii biologicznego rozwoju człowieka i kategorii kulturowego kształtowania człowieka, gdzie biologia determinuje również rozwój mózgu, natomiast kultura warunkuje kształtowanie umysłu. (…) Podstawowa teza monografii brzmi: jeżeli fizyczny, dynamiczny i rozciągły mózg wyznacza podłoże nie fizycznego i abstrakcyjnego...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Drama w nauczaniu języka polskiego – książka

  Drama w nauczaniu języka polskiego – książka

  Eugeniusz Szymik  

  W polecanej książce czytelnik znajdzie omówienie zagadnień związanych z teorią dramy, wiele przykładów technik dramowych, wskazówki dotyczące spraw organizacyjnych, informacje na temat zastosowania dramy w nauczaniu języka polskiego oraz scenariusze lekcji. Zaproponowane scenariusze dostarczą nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej, polonistom oraz studentom filologii polskiej i niektórych kierunków...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2674

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA