Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

pedagogika, oświata i szkolnictwo

Liczba pozycji: 2928
 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Resocjalizacja Teoria i praktyka pedagogiczna Tom 1 – książka

  Resocjalizacja Teoria i praktyka pedagogiczna Tom 1 – książka

  Interdyscyplinarne ujęcie problematyki resocjalizacji, uwzględniające transformację społeczno-ustrojową, procesy globalizacji i europejskiej integracji Najnowsze osiągnięcia oraz współczesny dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej Teoretyczne podstawy dyscypliny, odnoszące się zarówno do rysu historycznego, jak i wyników współczesnych badań Podstawowe zagadnienia składające się na niezbędny zasób wiedzy...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Pedagogika medialna Podręcznik akademicki Tom 2 – książka

  Pedagogika medialna Podręcznik akademicki Tom 2 – książka

  Omawia zagadnienia związane z zastosowaniem technologii informacyjnej w: diagnozowaniu i terapii pedagogicznej, procesie rewalidacji, resocjalizacji, kształceniu, dokształcaniu i samokształceniu Przybliża różne aspekty metodyki kształcenia w zakresie edukacji medialnej i informatycznej Podejmuje problemy wykorzystania technologii informacyjnej do edukacji na odległość, kształcenia nauczycieli do prowadzenia...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Rzeczpospolita kompetentna – książka

  Rzeczpospolita kompetentna – książka

  Anna Matuszek   Piotr Wiroński  

  Matuszek Anna - absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagielońskiegoe Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu dydaktyki języka polskiego w reformowanej szkole oraz zarządzania oświatą.

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Dobre obyczaje czyli w lekkim tonie o bon tonie – książka

  Dobre obyczaje czyli w lekkim tonie o bon tonie – książka

  Agnieszka Frączek  

  Znakomita książka z dowcipnymi i bezpretensjonalnymi wierszami odwołującymi się do dziecięcych zabaw i rymowanek, które bawią zaskakującymi skojarzeniami, a jednocześnie uczą wrażliwości na potrzeby innych ludzi oraz pokazują zasady dobrego wychowania.

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Narkomania podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców – książka

  Narkomania podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców – książka

  Zygfryd Juczyński  

  Książka traktuje problemy narkomanii w sposób całościowy, biorąc pod uwagę złożone relacje zachodzące między jej uwarunkowaniami psychologicznymi, społeczno-kulturowymi i medycznymi. Autor nie moralizuje, ale przedstawia fakty, opisuje rzeczywistość, której elementem są narkotyki, będące zagrożeniem dla coraz szerszych kręgów dzieci i młodzieży. Podręcznik uwzględnia polskie uwarunkowania. Z polecenia...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Jak przechytrzyć dziecko – książka

  Jak przechytrzyć dziecko – książka

  David Borgenicht   James Grace  

  O książce: Wasze dziecko nie chce, żebyście przeczytali tę książkę! Jak przechytrzyć dziecko to najprzydatniejszy (i najbardziej podstępny) podręcznik dla rodziców, jaki kiedykolwiek kupicie w księgarni. W książce tej znajdziecie setki rad, technik i prostych sztuczek, które sprawią, że dziecko będzie robiło to, czego od niego oczekujecie – nie zdając sobie z tego zupełnie sprawy. Dowiecie się, jak...

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wykluczanie jako problem filozofii edukacji – książka

  Wykluczanie jako problem filozofii edukacji – książka

  Niniejsza książka jest próbą teoretycznego podjęcia zagadnienia wykluczania i przedstawienia z perspektywy filozoficznej czterech problemów, jakie zarysowują się czy wręcz narzucają w trakcie lektury Wykluczania autorstwa Zbigniewa Kwiecińskiego. Kończąc wprowadzenie do książki – raportu z badań longitudinalnych dotyczących wykluczania uczniów z dostępu kultury symbolicznej– toruński socjolog edukacji...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Fenomen indygo – książka

  Fenomen indygo – książka

  Carolina Hehenkamp  

  Książka Fenomen indygo w twórczy i otwarty sposób podejmuje temat zadań życiowych nowych dzieci, dzieci indygo. Wydaje się, że poczyniły one pewien skok ewolucyjny w porównaniu z dziećmi "normalnymi" posiadają zdolności paranormalne, a w życiu kierują się przede wszystkim intuicją. Dzieci indygo żyją zgodnie z własnymi zasadami, nie dają się zmusić do niczego ani podporządkować, nie pasują do naszego...

  Cena: 37,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Człowiek i Bóg w pieśni – książka

  Człowiek i Bóg w pieśni – książka

  Agnieszka Sojka  

  Agnieszka Sojka – doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki UJ. Jej zainteresowania naukowe dotyczą pedagogiki kultury, w szczególności antropologiczno-aksjologicznych podstaw wychowania. “Książka zasługuje na szczególną uwagę, ponieważ ma charakter twórczy, zapoczątkowuje badania nad aparaturą naukową pieśni religijnych, których nie prowadzono w proponowanej formie. Istotę procesu...

  Cena: 27,30 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wspólnota pedagogicznego niepokoju – książka

  Wspólnota pedagogicznego niepokoju – książka

  Zamieszczone w książce teksty tworzą mapę, która ma szansę pomóc w orientowaniu się w świecie przepełnionym „migotaniem znaczeń”. Sposób przybliżenia tematyki czytelnikowi –zamieszkałemu w „realu” w cywilizacji Gutenberga i zadomowionemu w erze Prometeusza, ale już oswojonemu z „wirtualem” i podatnemu na pokusy niesione przez (erę) Hermesa – sprawia, że lektura poszczególnych tekstów jest źródłem krytycznego...

  Cena: 31,40 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Koncepcja uniwersytetu według Bartłomieja z Jasła – książka

  Koncepcja uniwersytetu według Bartłomieja z Jasła – książka

  Adam Gogacz  

  Książka jest poświęcona głównie poglądom - dotyczącym koncepcji wiedzy i nauki oraz uniwersytetu - jednego z przedstawicieli polskich uczonych żyjących na przełomie wieku XIV i XV - Bartłomieja z Jasła.

  Cena: 30,45 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Nauka o szkole – książka

  Nauka o szkole – książka

  Józef Kuźma  

  Książka całościowo przedstawia koncepcję nauki o szkole (scholiologii) na tle historii szkoły i szkolnictwa, współczesnych teorii szkoły i roli w tworzeniu nauki o szkole takich podstawowych dyscyplin naukowych, jak filozofia, psychologia, socjologia, pedagogika, teoria zarządzania, ekonomika i architektura szkoły i innych. Jest to praca nowatorska, kreująca nową interdyscyplinarną dziedzinę wiedzy...

  Cena: 39,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Pedagogiczne działania nauczycieli szkół specjalnych na I etapie edukacji – książka

  Pedagogiczne działania nauczycieli szkół specjalnych na I etapie edukacji – książka

  Grażyna Tkaczyk  

  Staranna, wielostronna, rzetelna ewaluacja autorskiego programu kształtowania i korekcji pojęć społeczno-przyrodniczych oparta jest na bogatym, zabawowym, inspirującym do aktywności umysłowej, emocjonalno-motywacyjnym materiale lingwistycznym z badań uczniów w okresie wczesnoszkolnym. Jest dobrym prognostykiem dalszych osiągnięć kompetencyjnych uczniów. Praktyczna użyteczność programu nauczania, potwierdzona...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki – książka

  Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki – książka

  Jeśli na przedmiot pedagogiki spojrzymy z wewnętrznej perspektywy – perspektywy dyscypliny, to zaktywizujemy kilka problemów wymagających rozstrzygnięcia. Po pierwsze, historyczne zmiany, jakim podlegał przedmiot badań od chwili powstania pedagogiki akademickiej. Po drugie, pojawi się kwestia różnicowania metodologii badań pedagogicznych, szczególnie na poziomie metod zbierania i analizowania danych....

  Cena: 40,01 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wyspy oporu edukacyjnego – książka

  Wyspy oporu edukacyjnego – książka

  Bogusław Śliwerski  

  Książkę tę autor napisał z myślą o tych polskich nauczycielach, którzy potwierdzili swoim zapałem i radykalnością innowacyjnego zaangażowania dostrzegli w idei klas autorskich ogromną szansę na zmianę samych siebie, swojego warsztatu pracy, swoich interakcji z uczniami i ich rodzicami. Równolegle do tworzenia dla dzieci wraz z innymi nauczycielami klas autorskich nowych pomocy dydaktycznych autor proponuje...

  Cena: 39,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Klinika szkolnej demokracji – książka

  Klinika szkolnej demokracji – książka

  Bogusław Śliwerski  

  Szkoła publiczna nie jest w realizowanych przez siebie funkcjach instytucją demokratyczną, gdyż nie są w niej powszechnie uznawane i szanowane zasady demokracji: wolności, godności, solidarności i praworządności w stosunku do wszystkich przedmiotów edukacji. Fundamentalnym bowiem warunkiem demokracji jest podmiotowość społeczeństwa, gwarancje kontrolowania wybranych przez nie władz oraz zaistnienie...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Deutsch lernen und lehren mit Lehrwerken – książka

  Deutsch lernen und lehren mit Lehrwerken – książka

  Joanna Jonaszczyk   Lucyna Krzysiak   Jerzy Żmudzki  

  W książce opublikowano teksty referatów wygłoszonych na sesji poświęconej nauczycielom, podręcznikom i metodom pracy z uczącymi się języka niemieckiego w przeszłości, obecnie, a także w przewidywanej przyszłości. Inhalt - Eroffnungsvortag - Lehrwerke - Vortrage - Workshops - Workshops der Verlage

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Pedagogika alternatywna – książka

  Pedagogika alternatywna – książka

  Polska pedagogika po kolejnym, gwałtownym i radykalnie odcinającym się od socjalistycznej przeszłości formacyjnym przesileniu stanęła przed trudnym wyzwaniem zmiany społecznej. Jakiej alternatywy potrzebuje polska edukacja? Na ile niezbędna jest ciągłość, a na ile radykalna zmiana? Na te pytania już od 1992 roku próbują odpowiedzieć polscy naukowcy, spotykający się co trzy lata na konferencjach poświęconych...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych Tom 4 – książka

  W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych Tom 4 – książka

  Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować zmiany w podejściu do procesu terapii, edukacji, socjalizacji i rehabilitacji. Obecnie poglądy na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych wskazują na celowość i trafność...

  Cena: 29,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Proces destalinizacji polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50 XX wieku – książka

  Proces destalinizacji polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50 XX wieku – książka

  Andrzej Czyżewski  

  Chcąc zachować w pamięci przesłanie krakowskiego 17. Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, Kolegium Redakcyjne Historyki i Krakowski Oddział PTH ustanowiły nagrodę im. Marcelego Handelsmana dla najlepszych pod względem metodologicznym prac magisterskich z zakresu historii. Do konkursu kwalifikowane są prace o nowatorskim charakterze metod badawczych, dobrze wyjaśnionym i wyraźnie uwypuklonym wątku...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2928

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA