Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

pedagogika, oświata i szkolnictwo

Liczba pozycji: 2940
 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum – książka

  Dysfunkcjonalność uczniów gimnazjum – książka

  Agnieszka Iłendo-Milewska  

  Książka zawiera wiele cennych informacji o zachowaniach nastolatków w środowisku szkol­nym, w roli ucznia oraz w relacjach z rówieśnikami. Autorka analizuje problematykę rozwoju osobowego z perspektywy następujących koncepcji psychologicznych: behawiorystycznej, psychodynamicznej, poznawczej i humanistycznej, przedstawia również istotę zachowań konwencjonalnych i dysfunkcjonalnych młodzieży, podkreśla...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce – książka

  Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce – książka

  Alicja Gałązka  

  „Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce” to próba nowego spojrzenia na proces uczenia się języka angielskiego perspektywy psychopedagogicznej, a także inną analizę motywacji wewnętrznej, która jest przedmiotem wielu publikacji czysto psychologicznych. Prowadząc badania nad motywacją wewnętrzną, w książce tej uwzględniono również taką właściwość jak poczucie kontroli jednostki oraz typ osobowości...

  Cena: 24,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Biuletyn Historii Wychowania 2007 (23) – książka

  Biuletyn Historii Wychowania 2007 (23) – książka

  Biuletyn Historii Wychowania 2007 (23). Spis treści: - Artykuły i rozprawy - materiały - prezentacje - wydawnictwa - życie naukowe...

  Cena: 43,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole – książka

  Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole – książka

  Lucyna Bojarska  

  Przez ostatnich kilka lat dużo się mówiło o dyscyplinie w szkole. W szumie medialnym, jaki powstał wokół tego tematu, wydaje się, że praktycy zamilkli. Może warto więc wrócić do zagadnienia, kiedy burza już ustała. Jak ma wyglądać mądry system dyscyplinujący uczniów. Autorka książki czerpie wiedzę przede wszystkim z własnych obserwacji, z tego, co udało jej się w rozmaitych sytuacjach podpatrzeć u...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Edukacja historyczna w szkole – książka

  Edukacja historyczna w szkole – książka

  Ewa Chorąży   Danuta Konieczna-Śliwińska   Stanisław Roszak  

  Kompendium wiedzy z zakresu szkolnej edukacji historycznej! Książka w przystępny sposób prezentuje: * aktualne trendy edukacyjne (m.in. nowoczesne techniki aktywacji ucznia); * odkrywcze spojrzenie na rolę dwóch podmiotów kształcenia historycznego – ucznia i nauczyciela; * wiele nowatorskich technik mających na celu lepsze przyswajanie przez uczniów wiedzy m.in. poprzez świadomość czynnego uczestnictwa...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Rada Szkoły – książka

  Rada Szkoły – książka

  Marek Mencel  

  Spis treści: - Demokracja a koncepcja demokratyzacji szkoły - demokratyzacja szkoły publicznej w kontekście przemian ustrojowych w Polsce...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Szkoła - segregacje - nierówności – książka

  Szkoła - segregacje - nierówności – książka

  Roman Dolata  

  Rozprawa habilitacyjna z pogranicza pedagogiki i socjologii. Główne pytanie badawcze tej pracy dotyczy związku między poziomem segregacji społecznych w oświacie a nasileniem nierówności edukacyjnych. Procesy segregacji są istotnym mechanizmem społecznego konstruowania nierówności edukacyjnych - oto kluczowa hipoteza ukierunkowująca to studium empiryczne. W analizach uwaga zostanie skoncentrowana...

  Cena: 46,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Echa ekspresji – książka

  Echa ekspresji – książka

  Beata Borowska-Beszta  

  Terapia i zaburzenia rozwoju Antropologiczne i kulturowe wątki terapii osób z niepełnosprawnością Terapia przez narrację i pisanie twórcze

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Fenomen stanu życia wojskowości a stan oczekiwań młodzieży współczesnej – książka

  Fenomen stanu życia wojskowości a stan oczekiwań młodzieży współczesnej – książka

  Marek Walancik  

  Oczekiwania, analiza literatury przedmiotu, stanowiska psychologiczne i socjologiczne System Bezpieczeństwa Narodowego i Siły Zbrojne w Rzeczypospolitej Polskiej Unormowania formalnoprawne w zakresie bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej państwa polskiego Reformy w Polskich Siłach Zbrojnych konsekwencją zmiany społecznej

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Porozumiewanie się w szkole na rzecz tworzenia edukacyjnej wspólnoty – książka

  Porozumiewanie się w szkole na rzecz tworzenia edukacyjnej wspólnoty – książka

  Jest to zbiór wybranych tekstów wygłoszonych na konferencji Fundamentu Edukacyjnej Wspólnoty. Wzorce porozumiewania się, kształtowanie m. In. W szkole, budują nie tylko sferę językową, ale także wpisują się w otwartość dziecka na drugą osobę i w jakość tworzenia przez nie wszelkich relacji międzyludzkich oraz więzi wspólnotowych.

  Cena: 27,30 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Cele wychowawcze w kształceniu chemicznym – książka

  Cele wychowawcze w kształceniu chemicznym – książka

  Krystyna Skrok  

  Już dawno w dorobku dydaktyki przedmiotowej nie było tak wszechstronnej analizy zakresu celów wychowawczych i sposobów ich realizacji w odniesieniu do nauczania chemii. Praca ma posłużyć zarówno doświadczonym nauczycielom, jak i studentom przygotowującym się do zawodu nauczyciela. Z pewnością tak właśnie się stanie, gdyż zawiera ona analizę sytuacji zaobserwowanych okiem wytrawnego badacza oraz wyniki...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym – książka

  Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym – książka

  Edukacja medialna - kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania ze środków społecznego przekazu, w tym wychowanie do odbioru mass mediów. Nazwa pedagogicznej specjalności akademickiej i międzyprzedmiotowej ścieżki edukacyjnej w polskim szkolnictwie, wprowadzonej reformą rządową z 1998 roku. Synonim ruchu społecznego, w piśmiennictwie anglosaskim określanym jako media...

  Cena: 14,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: PUS To już potrafię 3 Ćwiczenia utrwalająco sprawdzające – książka

  PUS To już potrafię 3 Ćwiczenia utrwalająco sprawdzające – książka

  Jadwiga Dejko  

  Trzecia książeczka z serii „To już potrafię” przeznaczona jest dla dzieci w wieku młodszym szkolnym. Zawiera bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco-sprawdzający, oparty na założeniach programowych nauczania zintegrowanego, który obejmuje: zagadnienia matematyczne: obrazowe przedstawienie dodawania i mnożenia, mnożenie jako suma jednakowych składników, obliczanie obwodu prostokąta, zadania tekstowe,...

  Cena: 14,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Resocjalizacja Teoria i praktyka pedagogiczna Tom 2 – książka

  Resocjalizacja Teoria i praktyka pedagogiczna Tom 2 – książka

  Zagadnienia dotyczące zaburzeń w zachowaniu, niedostosowania społecznego, przestępczości oraz uzależnień Współczesne systemy resocjalizacyjne, proces resocjalizacji Implikacje wynikające z teorii psychologicznych i socjologicznych dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Resocjalizacja Teoria i praktyka pedagogiczna Tom 1 – książka

  Resocjalizacja Teoria i praktyka pedagogiczna Tom 1 – książka

  Interdyscyplinarne ujęcie problematyki resocjalizacji, uwzględniające transformację społeczno-ustrojową, procesy globalizacji i europejskiej integracji Najnowsze osiągnięcia oraz współczesny dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej Teoretyczne podstawy dyscypliny, odnoszące się zarówno do rysu historycznego, jak i wyników współczesnych badań Podstawowe zagadnienia składające się na niezbędny zasób wiedzy...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Pedagogika medialna Podręcznik akademicki Tom 2 – książka

  Pedagogika medialna Podręcznik akademicki Tom 2 – książka

  Omawia zagadnienia związane z zastosowaniem technologii informacyjnej w: diagnozowaniu i terapii pedagogicznej, procesie rewalidacji, resocjalizacji, kształceniu, dokształcaniu i samokształceniu Przybliża różne aspekty metodyki kształcenia w zakresie edukacji medialnej i informatycznej Podejmuje problemy wykorzystania technologii informacyjnej do edukacji na odległość, kształcenia nauczycieli do prowadzenia...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Rzeczpospolita kompetentna – książka

  Rzeczpospolita kompetentna – książka

  Anna Matuszek   Piotr Wiroński  

  Matuszek Anna - absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagielońskiegoe Krakowie, studiów podyplomowych z zakresu dydaktyki języka polskiego w reformowanej szkole oraz zarządzania oświatą.

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Dobre obyczaje czyli w lekkim tonie o bon tonie – książka

  Dobre obyczaje czyli w lekkim tonie o bon tonie – książka

  Agnieszka Frączek  

  Znakomita książka z dowcipnymi i bezpretensjonalnymi wierszami odwołującymi się do dziecięcych zabaw i rymowanek, które bawią zaskakującymi skojarzeniami, a jednocześnie uczą wrażliwości na potrzeby innych ludzi oraz pokazują zasady dobrego wychowania.

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Narkomania podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców – książka

  Narkomania podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców – książka

  Zygfryd Juczyński  

  Książka traktuje problemy narkomanii w sposób całościowy, biorąc pod uwagę złożone relacje zachodzące między jej uwarunkowaniami psychologicznymi, społeczno-kulturowymi i medycznymi. Autor nie moralizuje, ale przedstawia fakty, opisuje rzeczywistość, której elementem są narkotyki, będące zagrożeniem dla coraz szerszych kręgów dzieci i młodzieży. Podręcznik uwzględnia polskie uwarunkowania. Z polecenia...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Jak przechytrzyć dziecko – książka

  Jak przechytrzyć dziecko – książka

  David Borgenicht   James Grace  

  O książce: Wasze dziecko nie chce, żebyście przeczytali tę książkę! Jak przechytrzyć dziecko to najprzydatniejszy (i najbardziej podstępny) podręcznik dla rodziców, jaki kiedykolwiek kupicie w księgarni. W książce tej znajdziecie setki rad, technik i prostych sztuczek, które sprawią, że dziecko będzie robiło to, czego od niego oczekujecie – nie zdając sobie z tego zupełnie sprawy. Dowiecie się, jak...

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2940

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA