Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

pedagogika, oświata i szkolnictwo

Liczba pozycji: 3024
 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Postawa twórcza – książka

  Postawa twórcza – książka

  Małgorzata Olczak  

  Wychowanie przez sztukę, pracę i ogólnotechniczne kształcą umiejętności potrzebne do tworzenia wizji, przeżywania świata, działania praktycznego i przygotowują do czynnego uczestnictwa w kulturze materialnej i symbolicznej. Prezentowane ćwiczenia i zadania poznawcze służą formowaniu postawy twórczej, tym samym przygotowują uczniów do dynamicznych zmian w środowisku i do jego przekształcania.

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu – książka

  Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu – książka

  Andrzej Margasiński  

  Recenzowana książka stanowi pierwszą w polskim piśmiennictwie próbę zastosowania współczesnych koncepcji systemowych do analizy funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym (...). Na szczególne wyróżnienie zasługują rozdziały poświęcone współuzależnieniu i DDA. Rozważania autora konfrontują rozpowszechnione i często stosowane do celów edukacyjnych charakterystyki tych zjawisk z wynikami badań empirycznych...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wychowanie mądrość kultura – książka

  Wychowanie mądrość kultura – książka

  W przedłożonej do recenzji pracy zbiorowej dominuje problematyka wychowania i kultury jako dwóch nieodłącznych rzeczywistości. Zestawienie tych zagadnień nie byłoby niczym szczególnym, gdyby nie trzecie kluczowe zagadnienie, którym jest mądrość. Kategorię tę zawdzięczamy pedagogice sokratejskiej, którą z końcem XX wieku zaczęła w Polsce rozwijać i promować Bogusława Jodłowska – jedna z redaktorek pracy. Pedagogika...

  Cena: 39,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Kompetencje społeczne dyrektorów szkół – książka

  Kompetencje społeczne dyrektorów szkół – książka

  Bożena Tołwińska  

  Prezentowana praca składa się z dwóch uzupełniających się części. W pierwszej zostały przedstawione teoretyczne aspekty kompetencji społecznych (rozdziały 1–2), w drugiej zaś ich empiryczny wymiar (rozdziały 3–6). Podejmowanie problematyki kompetencji społecznych dyrektorów szkół ma wielowątkowe uzasadnienie. Tej kwestii został poświęcony rozdział 1. Uzasadniono w nim celowość jej rozważania, zakorzeniając...

  Cena: 37,50 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Nauka o szkole – książka

  Nauka o szkole – książka

  Józef Kuźma  

  „[...] Do najważniejszych walorów monografii należą: konsekwentne traktowanie scholiologii jako nauki o szkole, opieranie jej na kulturze i narodowych tradycjach oraz istotnych dla jej rozwoju współczesnych, światowych trendach; akcentowanie wychowawczych walorów scholiologii; podmiotowe, partnerskie i demokratyczne traktowanie jej uczestników; nieuleganie modnym nurtom; edukacji i naukom o niej. Ponadto...

  Cena: 39,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą – książka

  Praca z młodzieżą niewidomą i słabowidzącą – książka

  Agnieszka Żabińska  

  Publikacja jest efektem pracy na zajęciach plastycznych z osobami niewidomymi i słabowidzącymi z dodatkowymi dysfunkcjami. Autorka omawia między innymi środki dydaktyczne i techniki plastyczne wykorzystywane na lekcjach plastyki; poprzez sekwencje przedstawia czytelnikowi zadania, jakie stawia się przed uczniem w sposób możliwy przez niego do zaakceptowania i wykonania. Podział na sekwencje daje dziecku...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Bezpieczne dziecko – książka

  Bezpieczne dziecko – książka

  Ewa Owłasiuk-Kwiecień  

  Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla dzieci, napisana łatwo zrozumiałym dla dzieci językiem i stylem, zawierająca kolorowe fotografie. My dorośli, chcielibyśmy, aby nasze dzieci były bezpieczne. Książka ta pomaga kształtować w naszych pociechach prawidłowe zachowania i postawy, które mają pomagać umożliwiać unikanie różnego rodzaju zagrożeń. Tak więc, znajdziemy tu np. porady jak prawidłowo...

  Cena: 17,30 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Orientacje życiowe młodzieży – książka

  Orientacje życiowe młodzieży – książka

  Wanda Jakubaszek  

  Książka jest napisana w sposób bardzo dobrze odzwierciedlający stan badań w naukach humanistycznych i społecznych w zakresie orientacji życiowych młodzieży, eliminuje istniejące wciąż jeszcze stereotypowe sposoby postrzegania młodzieży korzystającej z ofert Ochotniczych Hufców Pracy. Z recenzji prof. dr. hab. Bogusława Śliwerskiego Rozdział pierwszy książki stanowi próbę przybliżenia tematu w zakresie...

  Cena: 19,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji Tom 1 – książka

  Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji Tom 1 – książka

  Przedkładana Czytelnikom pierwsza część raportu (pierwszy tom) prezentuje, odtworzony przez autorów z odpowiedzi studentów I roku UAM (na pytania ankiety Studenci I roku UAM 2005/2006 o swoich szkołach) wizerunek ich szkół trzech szczebli kształcenia (szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum). Wizerunek ten (zmienna objaśniana/zależna) jest analizowany i interpretowany z uwzględnieniem zasobów osobowych...

  Cena: 68,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Mówię wyraźnie – książka

  Mówię wyraźnie – książka

  Elżbieta Śnieżkowska-Bielak  

  Szanowny Czytelniku, Nauczycielu, Logopedo! Książeczka, którą bierzesz teraz do rąk, ma służyć Ci do pracy z dziećmi, do doskonalenia pięknego i poprawnego wymawiania przez nie polskich głosek oraz utrwalania ich pisowni. Moim zamysłem było napisanie tekstów logopedycznych pomocnych w pracy z małymi dziećmi. W rezultacie powstał zbiór wierszyków o każdej głosce, włącznie z rozróżnieniem zapisu ortograficznego,...

  Cena: 24,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Teoria wychowania w zarysie – książka

  Teoria wychowania w zarysie – książka

  Mieczysław Łobocki  

  Prezentowany podręcznik przedstawia wybrane zagadnienia współczesnej teorii wychowania. Należą do nich problemy dotyczące: teorii wychowania jako dyscypliny pedagogicznej; różnego rozumienia pojęcia "wychowanie"; wychowania w świetle kilku koncepcji psychologicznych i pedagogicznych; wartości jako podstawowego tworzywa wychowania; celów wychowania i różnych opinii na ich temat; psychospołecznych uwarunkowań...

  Cena: 46,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Edukacja i sfera publiczna – książka

  Edukacja i sfera publiczna – książka

  Lech Witkowski   Henry A. Giroux  

  Jestem ogromnie zobowiązany i wdzięczny za to, że moje prace są czytane w Polsce, i głęboko doceniam – oraz jestem poruszony przez – naród polski za jego nieustającą siłę, odwagę i wytrwałość w walce o sprawiedliwość, wolność i godność ludzką. Jestem zaszczycony faktem tłumaczenia moich prac na język polski i dziękuję mojemu przyjacielowi Lechowi Witkowskiemu za tę możliwość publikacji.

  Cena: 75,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wychowaj szczęśliwe dziecko praktyczne rady dla rodziców – książka

  Wychowaj szczęśliwe dziecko praktyczne rady dla rodziców – książka

  Glenda Weil   Doro Marden  

  Książka zawiera praktyczne i sprawdzone porady, które pomogą zbudować dobre relacje z własnym dzieckiem oraz sprawić, żeby było szczęśliwe. Poradnik podpowiada, jak rozwiązywać problemy i rozmawiać na trudne tematy. Uczy, jak być stanowczym rodzicem, a jednocześnie okazywać dziecku miłość i szacunek na co dzień. Dlaczego poradnik trafia w SAMO SEDNO? - radzi, w jaki sposób okazywać dzieciom wsparcie...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Trenuj swój umysł czyli jak obudzić w sobie potencjał – książka

  Trenuj swój umysł czyli jak obudzić w sobie potencjał – książka

  Terry Horne   Simon Wootton  

  Autorzy poradnika zabierają czytelników w fascynującą podróż w głąb ludzkiego mózgu. Udowadniają, że sprawność intelektualna zależy w znacznej mierze od naszego stylu życia - a nie tylko od genów. Zaprezentowane w książce specjalne zestawy ćwiczeń i porady zapewniają skuteczny trening mózgu, IQ i pamięci. Dlaczego poradnik trafia w SAMO SEDNO? - prezentuje zestawy prostych ćwiczeń, które poprawiają...

  Cena: 35,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Czasy Solidarności na Uniwersytecie Jagiellońskim 1980-1989 we wspomnieniach – książka

  Czasy Solidarności na Uniwersytecie Jagiellońskim 1980-1989 we wspomnieniach – książka

  Andrzej M. Kobos  

  Tom przedstawia 26 rozmów z pracownikami Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkami "Solidarności" w latach 1980-1989. Są to wspomnienia o zaangażowaniu rozmówców w ruch "Solidarności" na Uniwersytecie i w regionalnych strukturach "S", o atmosferze panującej wówczas na Uniwersytecie oraz o działaniach, które zmieniły jego kształt nie tylko w owych latach, ale w sposób oczywisty wpłynęły na lata przyszłe....

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Future citizens – książka

  Future citizens – książka

  Jakie są poglądy młodych Europejczyków na swoją przyszłość? Jakie kwestie ich niepokoją, a do czego są nastawieni optymistycznie? Gdzie znajdują informacje i idee odnoszące się do różnych zagadnień i wydarzeń? Jaka, według nich, będzie ich rola w kształtowaniu własnej przyszłości? To prekursorskie studium porównuje nadzieje i obawy młodych ludzi (pomiędzy 11. a 17. rokiem życia) w czterech bardzo odmiennych...

  Cena: 59,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Événements et Commémorations – książka

  Événements et Commémorations – książka

  A la croisée de nos vies et du monde dans lequel elles se déroulent, les événements sont ce qui en ponctue le cours et nous marque nous formant et déformant a la mesure de ce qu'ils nous font. Parmi eux, certains passeront inaperçus et seront vite oubliés, d'autres seront promus a com-mémoration, faisant échec au temps jusqu'a envahir les mémoires, de façon localisée ou plus globale : qu'est-ce qui...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Model wychowania chrześcijańskiego według świętego Pawła Apostoła – książka

  Model wychowania chrześcijańskiego według świętego Pawła Apostoła – książka

  Roman Bogusław Sieroń  

  Wychowanie chrześcijańskie jako optymalny model wychowania Święty Paweł wzorem pedagoga w świetle Biblii Aplikacje orędzia pawłowskiego dla pedagogii chrześcijańskiej

  Cena: 34,15 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Nieuchronne konsekwencje – książka

  Nieuchronne konsekwencje – książka

  Justyna Wacławik  

  Książeczka, obok pouczającej historii z życia podwodnych zwierząt, zawiera przewodnik dla rodziców i wychowawców, w którym znajdą Państwo pytania nawiązujące do tekstu. Pozwolą one uświadomić dziecku, że w życiu istnieje naturalne prawo konsekwencji - zarówno tych dobrych, jak i tych dotkliwych, że zbieramy takie owoce, jakie sami siejemy. Być odważnym to postępować właściwie i sprawiedliwie, to wybierać...

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Komunikowanie się – książka

  Komunikowanie się – książka

  Grażyna E. Kwiatkowska   Katarzyna Markiewicz  

  Postęp w wynikach badań, jaki dokonał się w ostatnich latach w kognitywistyce, otworzył drogę do wielu obszarów wiedzy. Jednym z nich są nauki o komunikacji, które ze względu na znaczenie społeczne szczególnie w ostatnich dwudziestu latach nabrały wymiaru interdyscyplinarnego. Im więcej wiemy o komunikowaniu, tym więcej rodzi się pytań. Dlatego oddana publikacja stanowi ważny krok na drodze poszukiwań...

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3024

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA