Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

pedagogika, oświata i szkolnictwo

Liczba pozycji: 3246
 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją – książka

  Między siłą globalnych procesów a lokalną tradycją – książka

  Dominik Antonowicz  

  Książka stanowi przede wszystkim pionierskie i systematyczne omówienie procesu reform polskiego systemu szkolnictwa wyższego, prezentujące nie tylko jego ewolucję po roku 1989, ale także jego historię od samego zarania II Rzeczypospolitej. Obraz tego okresu okazuje się niezwykle ciekawy i daje też doskonały kontekst do spojrzenia na opisane w pracy przemiany pola szkolnictwa wyższego w okresie Polski...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Socjopedagogika – książka

  Socjopedagogika – książka

  Jerzy Modrzewski  

  Socjopedagogika, będąca dyscypliną z pogranicza pedagogiki i socjologii, określana jest także mianem pedagogiki społecznej, względnie socjologii pedagogicznej. W monografii autor podejmuje kluczowe dla jej podmiotowej charakterystyki kwestie kształtowania się od okresu międzywojennego; linie rozwoju socjopedagogicznej refleksji teoretycznej i badań współtworzących jej rodzimą tradycję, środowiska jej...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych Edukacja polonistyczna 1-3 – książka

  Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych Edukacja polonistyczna 1-3 – książka

  Alicja Tanajewska   Iwona Kiełpińska  

  Książka wspomoże nauczycieli i terapeutów w kompleksowym objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zarówno w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych, jak i organizowanych zajęć specjalistycznych. Autorki prezentują między innymi zadania wychowawców, nauczycieli i terapeutów, a także omawiają dokumentację i rodzaje ćwiczeń w nauczaniu języka polskiego.

  Cena: 13,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Kalendarz Nauczyciela 2016/2017 Vivella Beż – książka

  Kalendarz Nauczyciela 2016/2017 Vivella Beż – książka

  Kalendarz Nauczyciela 2016/2017 ze specjalnym aneksem nauczycielskim – format bloku: 14,5 x 20,5 cm; 144 strony; – struktura: kalendarium (114 stron) - układ tygodniowy ze stroną na notatki, rozkład od września do grudnia 2016 oraz od stycznia do sierpnia 2017, planer roczny, skrócone kalendaria 2016, 2017, 2018, kalendarz wieczny; aneks nauczycielski (30 stron) - tabele organizacyjne (terminy roku...

  Cena: 15,38 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Chrześcijańska kultura myśl i edukacja – książka

  Chrześcijańska kultura myśl i edukacja – książka

  W kolejnym interdyscyplinarnym tomie dokumentującym działalność uniwersyteckiego Ośrodka Badawczego Myśli Chrześcijańskiej zaprezentowano teksty pracowników różnych uczelni: KUL, UKSW, WSD w Łodzi, UW, UMCS oraz UŁ. Prace te stanowią efekt refleksji kręgów akademickich nad relacjami między tytułowymi kategoriami (kultura – myśl – edukacja), podejmowanej z perspektywy różnych dziedzin nauki – teologii,...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych – książka

  Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych – książka

  Anetta Jaworska  

  Autorka podjęła udaną próbę analizy zasobów osobistych i społecznych znaczących w procesie oddziaływań penitencjarnych. Jest to […] książka wpisująca się w naukowy dyskurs o działaniach resocjalizacyjnych, jego różnych obszarach i płaszczyznach, które systematycznie potrzebują uaktualnień oraz rzetelnego spojrzenia badawczego. […] Publikacja jest wartościowa i potrzebna. Łączy elementy teorii z praktyką...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Rudy Alek Zośka – książka

  Rudy Alek Zośka – książka

  Barbara Wachowicz  

  Opowieść o losach Janka Bytnara „Rudego”, Alka Dawidowskiego „Alka” i Tadeusza Zawadzkiego „Zośki”. Autorka zebrała wspomnienia najbliższych, przedstawia także wstrząsającą i wzruszającą korespondencję Alka i jego Basi, listy Rudego i Zośki, notatki konspiracyjne Alka i setki zdjęć. Książka odkrywcza, bogato udokumentowana, o wielkim ładunku emocji.

  Cena: 58,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Doskonalenie jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym Podejście metodyczne – książka

  Doskonalenie jakości usług edukacyjnych w szkolnictwie wyższym Podejście metodyczne – książka

  Adam Stecyk  

  Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz dynamika procesów globalizacyjnych wskazują na kluczową rolę wiedzy i edukacji w ewolucji cywilizacyjnej państw, grup społecznych, określonych zbiorowości krajowych i regionalnych, a przede wszystkim każdego człowieka. Strategiczne znaczenie edukacji w gospodarce narodowej, pojawianie się nowych postulatów w odniesieniu do efektów kształcenia, wykorzystanie...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wypalenie zawodowe nauczycieli – książka

  Wypalenie zawodowe nauczycieli – książka

  Piotr Hreciński  

  Książka zawiera psychologiczną charakterystykę zespołu wypalenia zawodowego nauczycieli. Przedstawiono w niej kilka najpopularniejszych koncepcji tego zjawiska oraz modele wyjaśniające jego etiologię i dynamikę. Zaprezentowane w książce badania empiryczne przeprowadzono wśród nauczycieli religii. Zwrócono w nich uwagę na dyspozycje osobowościowe katechetów, posiadane przez nich poczucie kompetencji...

  Cena: 46,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wizja kariery zawodowej – książka

  Wizja kariery zawodowej – książka

  Joanna Wierzejska   Oresta Karpenko  

  Prezentowana praca ma charakter empiryczny i sytuuje się w nurcie badań diagnostyczno-eksploracyjnych. W swej treści zawiera analizę literatury przedmiotu, która odnosi się do kształcenia pedagogów i badanych zmiennych, takich jak: wizji kariery zawodowej, wartości życiowych, wartości związanych z pracą i cenionymi jej aspektami, a ponadto obejmuje założenia metodologiczne badań własnych, a także analizę...

  Cena: 29,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Terror ekożelków – książka
  TANIEJ 50 %

  Terror ekożelków – książka

  Taylor Stefanie Wilder   Jabłońska Marta Kubow  

  Dla każdej mamy, która szuka własnego sposobu na wychowywanie dzieci Terror ekożelków to bardzo zabawny zbiór anegdot z życia Stefanie Wilder-Taylor, i jej dzieci. Poszczególne rozdziały książki są zbiorem jej obserwacji na temat różnych aspektów rodzicielstwa i sytuacji, z którymi rodzice muszą sobie radzić w domu, szkole, parku itd. Mówią o zjawisku nadopiekuńczości, naturalnym porodzie, obsesji...

  Cena: 15,00 zł 29,99 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Szkoła - kultura - środowisko lokalne – książka

  Szkoła - kultura - środowisko lokalne – książka

  Alina Szczurek-Boruta   Barbara Chojnacka-Synaszko  

  Autorzy poszczególnych tekstów podejmują dyskurs na temat środowisk wychowawczych – szkoły i środowiska lokalnego, istotną teoretyczną narrację na temat ich ważności i wartości, przedstawiają przykłady owocnej współpracy badaczy i praktyków z różnych rzeczywistości, różnych państw i ich konstruktywnego wspólnego pochylenia się nad problemem szkoły, zastanawiają się nad tym: Jakie są szanse wychowania...

  Cena: 44,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Czytanie dla rozwoju – książka

  Czytanie dla rozwoju – książka

  Aneta Czerska  

  W polskich szkołach rośnie odsetek dzieci, które nie radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia szkoła, a odsetek dzieci z dysleksją przekracza średnią europejską. Podczas gdy Komisja Europejska zaleca przygotowanie uczniów do nauki czytania w ramach edukacji przedszkolnej, to w podstawie programowej nie wymaga się nauczania czytania dzieci przedszkolnych, a zapisy podstawy programowej mają przeciwdziałać...

  Cena: 69,30 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole Praktyczne zastosowanie nowych przepisów – książka

  Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole Praktyczne zastosowanie nowych przepisów – książka

  Zofia Rudzińska  

  Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części omówiono szczegółowo aspekty prawne nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty i dyrektora szkoły, kładąc szczególnie silny akcent na ewaluację zewnętrzną oraz wspomaganie, realizację podstaw programowych, analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, a także potrzeb zdiagnozowanych na podstawie...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Fotografia w edukacji – książka

  Fotografia w edukacji – książka

  Katarzyna Napierała-Rydz  

  Praca dotyczy wykorzystania w kształceniu humanistycznym środków, które służą optymalizacji procesu nauczania. Do takich należą między innymi fotografie. Wzbogaca literaturę przedmiotu w zakresie wykorzystania środków dydaktycznych, w tym obrazowych. Prof. UO dr hab. B. Kubis

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Nowe technologie w edukacji dla bezpieczeństwa – książka

  Nowe technologie w edukacji dla bezpieczeństwa – książka

  Małgorzata Gawlik-Kobylińska  

  Przedstawiona problematyka należy do niezwykle ważnych, gdyż związana jest ściśle z celowym i zamierzonym pogłębianiem współczesnej edukacji dla bezpieczeństwa. Praca spotka się też z dużym zainteresowaniem czytelników zarówno w środowisku osób dorosłych, jak i studiującej młodzieży (studentów z wielu uczelni, studiów pierwszego i drugiego stopnia takich kierunków, jak bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Gawędy instruktorskie – książka

  Gawędy instruktorskie – książka

  Alojzy Pawełek  

  Weszło w zwyczaj, że każdy autor uniewinnia się po napisaniu książki przed publicznością i szuka okoliczności łagodzących swą winę. Tak też uczynię. Pisząc „Gawędy Instruktorskie“ miałem na celu ten pożytek, jaki przynieść powinny czytającym je. Zawierają one szereg referatów, przygotowujących daną sprawę do rozstrzygnięcia osobistego instruktora, wielką ilość definicyi, określeń, wskazań, gdzie szukać...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wzrastać w cieniu historii Dzieci i młodzież w instytucjach edukacyjnych w Polsce (1918-1989) Tom 7 – książka

  Wzrastać w cieniu historii Dzieci i młodzież w instytucjach edukacyjnych w Polsce (1918-1989) Tom 7 – książka

  Pod względem naukowym przygotowana do druku książka reprezentuje wysoki poziom. Gwarantują to między innymi wybitni Autorzy większości zamieszczonych tekstów, a przede wszystkim treść merytoryczna poszczególnych rozdziałów. Z recenzji wydawniczej prof. UJK, dr. hab. Witolda Chmielewskiego Ważne wydaje się to, że Autorzy poruszając sygnalizowaną w tytule publikacji problematykę sytuowali ją w...

  Cena: 44,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Metodyka edukacji polonistycznej – książka

  Metodyka edukacji polonistycznej – książka

  Danuta Dobrowolska  

  Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się w tym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie e-learningowej. Do kształcenia na odległość...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Słownictwo w dydaktyce języka – książka

  Słownictwo w dydaktyce języka – książka

  Anna Seretny  

  Proces kształcenia językowego to podróż w krainę słów. Nie można wyruszać w nią bez mapy i kompasu. By świadomie wspomagać wysiłki uczących się i kierunkować ich działania, trzeba wiedzieć, jak opanowują słowa, dlaczego je zapominają, jak przechowują je w pamięci. Im większa będzie więc wiedza nauczyciela na temat procesu opanowywania leksyki, tym efektywniej będzie mógł wspomagać uczących się w pokonywaniu...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3246

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA