Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

pedagogika, oświata i szkolnictwo

Liczba pozycji: 3114
 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Ewaluacja edukacyjna – książka

  Ewaluacja edukacyjna – książka

  Justyna Nowotniak  

  Prezentowana publikacja skupia się na zagadnieniu ewaluacji (w szczególności ewaluacji edukacyjnej), które na świecie systematycznie zyskuje na znaczeniu, zwiększając wpływ na działania podejmowane w polityce publicznej. Bezpośrednio wynika to ze wzrastającego nacisku na efektywność, trafność alokowania środków i odpowiedzialność działań instytucji publicznych, także w systemie oświaty. Rola ewaluacji...

  Cena: 44,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Awans zawodowy w 18 krokach na starych i nowych zasadach Poradnik dyrektora szkoły – książka

  Awans zawodowy w 18 krokach na starych i nowych zasadach Poradnik dyrektora szkoły – książka

  Dwojewski Dariusz   Kowalski Michał   Pakulniewicz Wanda   Trochimiuk Anna   Zaleśny Leszek  

  Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się ze spełnieniem przez nauczycieli wielu wymagań i przygotowaniem szeregu dokumentów. Za prawidłowy przebieg całej procedury odpowiada dyrektor szkoły, który musi doskonale znać obowiązujące przepisy prawa oświatowego. W ostatnim okresie kilkukrotnie zmieniano regulacje dotyczące awansu zawodowego i związanej z nim oceny pracy nauczyciela. Niniejsza...

  Cena: 56,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Finansowanie zadań oświatowych – książka

  Finansowanie zadań oświatowych – książka

  Anna Żyła  

  W książce przedstawiono sposób tworzenia planu finansowego oraz realizację budżetu w samorządowej jednostce oświatowej, jak również źródła finansowania zadań oświatowych (dotacje i pozyskiwanie środków finansowych przez samą jednostkę, np. w wyniku prowadzonej przez nią działalności gospodarczej). Omówiono też obowiązki samorządowej jednostki oświatowej wynikające z ustawy o rachunkowości, takie jak:...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Uszy do góry! Rebusy słuchowe doskonalące uwagę pamięć świadomość fonologiczną i sprawność językową – książka

  Uszy do góry! Rebusy słuchowe doskonalące uwagę pamięć świadomość fonologiczną i sprawność językową – książka

  Anna Dobrowolska  

  Uszy do góry! to pozycja przeznaczona dla terapeutów pedagogicznych do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzonymi funkcjami słuchowymi, w tym również z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (ang. auditory processing disorder APD). Może być ona jednak wykorzystywana z powodzeniem także w terapii dorosłych, gdyż zarówno materiał językowy użyty do zadań, jak i metoda pracy mają charakter uniwersalny. Ćwiczenia,...

  Cena: 15,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Using Surveys in Language Programs – książka

  Using Surveys in Language Programs – książka

  James Dean Brown  

  This text presents a comprehensive but practical overview of how to develop and implement effective survey projects. This book presents a comprehensive but practical overview of the different phases and activities involved in the development and implementation of effective survey projects by language teaching professionals. It is accessible to graduate students, language teachers, administrators, and...

  Cena: 133,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Teacher Research in Language Teaching – książka

  Teacher Research in Language Teaching – książka

  Simon Borg  

  Based on original research, this book explores the fundamental relationship between research and practice in English language teaching. Teacher Research in Language Teaching uses empirical evidence taken from an international survey of over 1,700 teachers and educational managers, over a period of six years. It examines their views of research, whether they read ELT research, and whether they do their...

  Cena: 141,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Proces kształtowania kobiecej podmiotowości – książka

  Proces kształtowania kobiecej podmiotowości – książka

  Aneta Ostaszewska  

  Szczególną uwagę zwraca pedagogiczny wymiar przedkładanej pracy - Autorka osadza przedmiot swoich badań w obszarze kluczowych kategorii pedagogicznych, mianowicie podmiotowości i rozwoju. Choć kategorie te są nieustannie dyskutowane w pedagogice, to jednak perspektywa obrana przez Anetę Ostaszewską jest nowa, by nie powiedzieć, prekursorska. Z recenzji prof. dra hab. Tadeusza Pilcha

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wykłady londyńskie 1946 – książka

  Wykłady londyńskie 1946 – książka

  Maria Montessori  

  Oddajemy do rąk Czytelników unikatowy zapis wykładów wygłoszonych w Londynie w 1946 roku – pierwszy kurs poprowadzony przez Marię Montessori po powrocie z synem Mariem do Europy po siedmiu latach emigracji, wymuszonej kataklizmem II wojny światowej. Wykłady londyńskie 1946 trafiają do rąk czytelników w formie, którą cechuje charakterystyczna dla Marii Montessori elegancja. Oby popularyzowały na całym...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany – książka

  Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany – książka

  Hubert Kupiec  

  Celem przygotowanej monografii jest diagnoza i analiza zależności pomiędzy stopniem rozwoju tożsamości dewiacyjnej nieletnich a poziomem ich motywacji do jej zmiany przez samodoskonalenie. Starano się przy tym, aby wnioski wynikające zarówno z analizy literatury przedmiotu, jak i przeprowadzonych badań służyły wzbogaceniu refleksji o znaczeniu obu zjawisk i występujących między nimi zależności, która...

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Arteterapia – książka

  Arteterapia – książka

  Wita Szulc  

  Książka porządkuje i aktualizuje dostępną od ponad 20-lat wiedzę o arteterapii, inaczej – terapii z udziałem sztuki, której prekursorką w Polsce była autorka niniejszej publikacji (Por. „Kulturoterapia”, 1988/1994). Prócz wiadomości historycznych i ściśle teoretycznych prezentuje w nowym świetle modele postępowania kulturoterapeutycznego z ludźmi wymagającymi opieki i wsparcia. Omawia metody pracy...

  Cena: 43,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: O kształtowaniu się człowieka – książka

  O kształtowaniu się człowieka – książka

  Maria Montessori  

  Dziecko nie pragnie niczego więcej ponad rzeczy dostosowane do jego potrzeb i korzysta z nich dopóty, dopóki są one mu przydatne. Ponad 100 lat temu Maria Montessori stworzyła system edukacji, który rzucił zupełnie nowe światło na pedagogikę, akcentując pracę „dla dziecka” i odkrywając jego naturalny, kierowany wewnętrznymi siłami rozwój. W myśl tej metody dla prawidłowego rozwoju dziecka należy stworzyć...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Mechanizmy przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie – książka

  Mechanizmy przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie – książka

  Agnieszka Widera-Wysoczańska  

  W książce Autorka podejmuje próbę poszukiwania i zrozumienia czynników, które zwiększają ryzyko przekazywania różnych form przemocy w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Poszukiwania oparte są o doświadczenia kliniczne Autorki jako psychoterapeuty zajmującego się osobami, które doświadczyły przemocy w rodzinie, literaturę światową oraz badania własne prowadzone na przestrzeni wielu lat, dotyczące zwłaszcza...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych – książka

  Projektowanie socjalne w kształceniu pedagogów społecznych – książka

  Autorzy książki podejmują zagadnienie przygotowania studentów do działania w polu praktyki przez projektowanie socjalne. Przykładem jest kształcenie studentów na studiach licencjackich, w ramach specjalności pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej w Katedrze Pedagogiki Społecznej w Uniwersytecie Łódzkim. Pomysł kształcenia opracował zespół pracowników tej katedry....

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Niegrzeczne dzieci – książka

  Niegrzeczne dzieci – książka

  George M. Kapalka  

  Jeśli twoje dziecko: nie słucha, gdy prosisz je o sprzątnięcie zabawek, nie chce położyć się spać, gdy jest już na to pora, ucieka Ci, gdy jesteś z nim w sklepie, miewa napady złości lub agresji - ta książka jest właśnie dla Ciebie! Książka profesora George’a M. Kapalki to niezwykle praktyczny i pouczający poradnik dla rodziców, nauczycieli, terapeutów, który pomaga zrozumieć, dlaczego dzieci są nieposłuszne,...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Poczucie własnej skuteczności we współpracy z grupą – książka

  Poczucie własnej skuteczności we współpracy z grupą – książka

  Izabella Maria Łukasik  

  Koncepcja monografii trafia w sedno ducha epoki, zdominowanego konsumpcjonalizmem i egoizmem motywacji osiągnięć społecznych i edukacyjnych. Ten egoizm osiągnął punkt krytyczny, który wymaga nowego pomysłu odwrotu od zgubnych skutków dewastacji różnych form wspólnotowości. Autorka pracy dostrzega potrzebę i zbawczą moc mechanizmów motywacyjnych opartych na kooperacji i współdziałaniu grupowym przede...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej – książka

  Dystans społeczny wobec osób z niepełnosprawnością jako problem pedagogiki specjalnej – książka

  Zakres analiz zawartych w niniejszym opracowaniu, tak teoretycznych, jak i empirycznych, dowodzi znacznego zróżnicowania problematyki społecznego dystansu w pedagogice specjalnej. Podejmowane w nim zagadnienia obejmują swoim zakresem podmioty z ograniczeniami w stanie zdrowia i sprawności, będące w różnych fazach wieku. Praca koncentruje się na wielu płaszczyznach ich funkcjonowania, w tym psychospołecznej...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Aktywizowanie odbiorcy a gatunki mowy Wiedza i umiejętności uczniów – książka

  Aktywizowanie odbiorcy a gatunki mowy Wiedza i umiejętności uczniów – książka

  Leszek Tymiakin  

  Publikacja przybliża specyfikę aktywizujących gatunków mowy. Proponowany przez Autora wykład posługuje się narzędziami badań pragmatycznojęzykowych, daje więc precyzyjne obserwacje dotyczące nie tylko uwikłania poszczególnych aktów w dość skomplikowany zespół sensów (znaczenia), ale i pokazuje relacje wobec poszczególnych składników sytuacji ich użycia, do nadawcy, odbiorcy, hierarchii, intencji, celu...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Szczęśliwi rodzice szczęśliwe dzieci – książka

  Szczęśliwi rodzice szczęśliwe dzieci – książka

  Krystyna Łukawska  

  Dlaczego popełniamy takie same błędy wychowawcze jak nasi rodzice? Jak to zmienić? Jak budować zdrowe relacje i szczęście rodzinne? Wszyscy jesteśmy ludźmi, więc popełniamy błędy – to naturalne. Zachowujemy się zgodnie z wyuczonymi schematami, automatycznie i nieświadomie. Najważniejsze, aby nasze potknięcia pozwalały nam się uczyć i rozwijać, abyśmy wyciągali z nich właściwe wnioski. Szczególnie...

  Cena: 24,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Druk 3D/AM Zastosowania oraz skutki społeczne i gospodarcze – książka

  Druk 3D/AM Zastosowania oraz skutki społeczne i gospodarcze – książka

  Helena Dodziuk  

  Druk 3D to tzw. wytwarzanie przyrostowe, po angielsku Additive Manufacturing, AM. Ten ostatni termin stosuje się obecnie głównie do wytwarzania przemysłowego. Publikacja w sposób kompleksowy przedstawi najnowocześniejszą wiedzę o zastosowaniu tej technologii, która zresztą ma już od dawna praktyczne zastosowanie (na świecie i w Polsce). W książce tej – unikalnym przewodniku po zastosowaniu druku 3D/AM...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Ja jako członek rodziny – książka

  Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Ja jako członek rodziny – książka

  „Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” to seria książek opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczycieli i terapeutów podczas realizacji treści nauczania i wychowania zawartych w podstawie programowej. W tej książce przedstawiono zagadnienia dotyczące działu „Ja – członek rodziny”. Do ich omówienia...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3114

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA