Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

pedagogika, oświata i szkolnictwo

Liczba pozycji: 2879
 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Mównica logopedyczna Paczka czy packa – książka

  Mównica logopedyczna Paczka czy packa – książka

  Hanna Głuchowska   Agnieszka Tarczyńska-Płatek  

  Mównica Logopedyczna to seria zeszytów ćwiczeń poświęcona zagadnieniom różnicowania głosek opozycyjnych i przeznaczona dla dzieci, logopedów, terapeutów, nauczycieli oraz rodziców. Zeszyt „Paczka czy packa?” obejmuje materiał dotyczący różnicowania głosek szeregu szumiącego oraz syczącego: cz i c. Pomoc zawiera różnorodne, pomysłowe zabawy oparte głównie na materiale obrazkowym, które uatrakcyjnią...

  Cena: 14,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Szkoła w amazońskiej puszczy – książka

  Szkoła w amazońskiej puszczy – książka

  Tarzycjusz Buliński  

  Książka jako pierwsza w Polsce ukazuje zjawisko funkcjonowania szkoły wśród ludów tubylczych Amazonii. Autor przedstawia w niej szkolę jako zespół codziennych. Cielesnych praktyk kulturowych. Dzięki którym społeczności tubylcze osiągają cele wytyczane przez ich obrazy świata. Praca powstała w oparciu o wieloletnie, pogłębione badania terenowe wśród Indian E’nepá z Wenezueli. Uzyskany obraz działania...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wieloaspektowość logopedii cz II Opcje teoriopoznawcze i metodyczne – książka

  Wieloaspektowość logopedii cz II Opcje teoriopoznawcze i metodyczne – książka

  Na dwutomową publikację pt. Wieloaspektowość logopedii składają się artykuły logopedów – praktyków i teoretyków. Ujmują one prawidłowy rozwój mowy, jej nabywanie w środowisku bilingwalnym, a następnie jej zaburzenia, w tym jąkanie, i propozycje terapii owych zaburzeń. Publikacja prezentuje tradycyjne, upowszechnione już w literaturze przedmiotu, a także najnowsze koncepcje dotyczące etapów rozwoju...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wieloaspektowość logopedii Część 1 Zaburzenia mowy – książka

  Wieloaspektowość logopedii Część 1 Zaburzenia mowy – książka

  Na dwutomową publikację pt. Wieloaspektowość logopedii składają się artykuły logopedów – praktyków i teoretyków. Ujmują one prawidłowy rozwój mowy, jej nabywanie w środowisku bilingwalnym, a następnie jej zaburzenia, w tym jąkanie, i propozycje terapii owych zaburzeń. Publikacja prezentuje tradycyjne, upowszechnione już w literaturze przedmiotu, a także najnowsze koncepcje dotyczące etapów rozwoju...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym – książka

  Akredytacja w niemieckim szkolnictwie wyższym – książka

  Krzysztof Szewior  

  Szanowny Czytelniku, w książce tej – w niemieckim kontekście – zawarte są pytania i próby odpowiedzi odnoszące się do: • jakości kształcenia, ewaluacji i akredytacji w szkolnictwie wyższym; • agencji akredytacyjnych oraz rynku akredytacyjnego w kontekście europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego i procesów globalnych; • związku między narodowym systemem akredytacji a strukturą państwa i modelem...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wstęp do teorii wychowania – książka

  Wstęp do teorii wychowania – książka

  Tchorzewski Andrzej M. de  

  Istnieje kilka powodów, dla których niniejsza książka ma charakter wyjątkowy i niezmiernie cenny. W pierwszej kolejności jest ona napisana z wielkim obiektywizmem i znawstwem. Autor w sposób obiektywny omawia różnego rodzaju teorie, z którymi nie zawsze się zgadza. Drugą cechą omawianej publikacji jest jej konkretność (...). Spójny układ oraz adekwatny do tematyki kwant wiedzy sprawiają, iż jest to...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Dziecko w wieku przedszkolnym – książka

  Dziecko w wieku przedszkolnym – książka

  M.M. Cabicar  

  "Dziecko w wieku przedszkolnym. Zabawne przygody odważnego ojca." Jakie wydarzenie najbardziej zmienia świat dorosłego mężczyzny? Oczywiście narodziny dziecka. Dziecko w wieku przedszkolnym to zbiór opowieści napisanych przez tatę trzyletniej Wiki. M. M. Cabicar opisuje rodzicielską rzeczywistość bezkompromisowo, czasem dosadnie, ale przede wszystkim z rozbrajającą szczerością i kapitalnym poczuciem...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Jesień i zima w świetlicy – książka

  Jesień i zima w świetlicy – książka

  Sylwia Gallos  

  Każdy pedagog wie, jak ciężko jest wzbudzić w dzieciach zainteresowanie i ciekawość. Niniejsza książka jest propozycją, w której nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych mogą znaleźć przykłady codziennych zajęć, pełnych ciekawych pomysłów, zachęcających dzieci do działania, rozwijających ich kreatywność i pobudzających wyobraźnię, a także uczących współpracy w grupie i wspólnej zabawy. Książka...

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Skrzydła dla dzieci Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej – książka

  Skrzydła dla dzieci Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej – książka

  Joanna Żygowska  

  Krystyna Miłobędzka jest jedną z największych poetek piszących w języku polskim – to fakt rozpoznany, szeroko opisywany, problematyzowany. To także jedna z najważniejszych rodzimych autorek piszących dla teatru dla dzieci oraz o teatrze młodego widza. Główny cel pracy „Skrzydła dla dzieci. Teatr poetycki Krystyny Miłobędzkiej” stanowi próba opisu teatralnej twórczości autorki „Siała baba mak”. Interesowały...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej – książka

  Edusfera jako holistyczna kategoria pedagogiki ogólnej – książka

  Roman Schulz  

  W niniejszym studium rozważa się potrzebę oraz możliwość wzbogacenia ogółu dotychczasowych terminów desygnujących całość zjawisk edukacyjnych w społeczeństwie przez pojęcie edusfery. W ramach tak określonego projektu dokonuje się – w trybie analizy konceptualnej – dwuwymiarowej charakterystyki dziedziny edukacji: jako części systemu socjokulturowego oraz jako odrębnej całości kulturowej. Zastosowanie...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych – książka

  Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych – książka

  Michał Kranc  

  W obecnej rzeczywistości dostrzega się wzrost zachowań dewiacyjnych wśród różnych grup wiekowych, co sprawia, że nie maleje zainteresowanie poszukiwaniem skutecznych sposobów ich eliminowania i zapobiegania. […] W kręgu powyższych, społecznie i pedagogicznie ważnych oraz aktualnych kwestii pozostają zagadnienia resocjalizacji instytucjonalnej młodzieży niedostosowanej społecznie, które są podejmowane...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – książka

  Rozwijanie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich – książka

  Oddajemy do rąk Czytelnika książkę prezentującą wybrane dobre praktyki w zakresie doskonalenia kompetencji dydaktycznych nauczyciela akademickiego z nadzieją, że może ona posłużyć wszystkim tym, którzy dbają o jakość kształcenia studentów w uniwersytetach i szkołach wyższych. W licznych opisach procedur zapewnienia jakości kształcenia, w przyglądaniu się uniwersyteckiemu kształceniu z perspektywy pracodawcy...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. – książka

  Wyzwania glottodydaktyki polonistycznej. – książka

  Tom inicjuje serię „Studia Glottodydaktyczne” przygotowywaną przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy (językoznawcy, literaturoznawcy, kulturoznawcy, komparatyści, slawiści, logopedzi, lekarze) konfrontują się ze stawianymi glottodydaktyce wyzwaniami, które, na potrzeby tej publikacji, zostały sprowadzone do sześciu pól tematycznych:...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Nauczyciel tutor – książka

  Nauczyciel tutor – książka

  Sławomir Krzychała  

  Książka Sławomira Krzychały jest dziełem ukazującym wielowymiarowe podejście do tutoringu szkolnego, w perspektywie założeń teoretycznych, realizowanych działań, aktywności nauczycieli i nauczycielek, ale również (a w zasadzie przede wszystkim) podsumowania pewnego przedsięwzięcia edukacyjnego i interpretacji doświadczeń, jakie wraz z nim się pojawiły. […] o wyjątkowości niniejszej publikacji świadczą:...

  Cena: 69,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wspomaganie rozwoju percepcji słuchowej – książka

  Wspomaganie rozwoju percepcji słuchowej – książka

  Wiesława Żaba-Żabińska  

  Publikacja zawiera karty przeznaczone do pracy indywidualnej, których celem jest rozwijanie percepcji słuchowej poprzez: ćwiczenie słuchu fonematycznego oraz umiejętności analizy i syntezy słuchowej, ćwiczenie słuchu fonetycznego, ćwiczenie pamięci słuchowej.

  Cena: 16,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wspomaganie rozwoju percepcji wzrokowej – książka

  Wspomaganie rozwoju percepcji wzrokowej – książka

  Wiesława Żaba-Żabińska  

  Publikacja zawiera ćwiczenia, których celem jest rozwijanie percepcji wzrokowej poprzez ćwiczenia kształtujące zdolności rozpoznawania i rozróżniania bodźców wzrokowych, a także ich interpretowania. Wykonując ćwiczenia na kolejnych kartach, dziecko: uczy się dostrzegać coraz więcej cech przedmiotów z bliskiego mu otoczenia; porównując, odtwarzając i klasyfikując, rozwija umiejętności analizy i syntezy...

  Cena: 16,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wspomaganie rozwoju motoryki małej – książka

  Wspomaganie rozwoju motoryki małej – książka

  Wiesława Żaba-Żabińska  

  Publikacja zawiera ćwiczenia, których celem jest rozwijanie: sprawności manualnej (płynności, precyzji ruchów mięśni dłoni, palców i nadgarstka), koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji psychomotorycznych, istotnych przy wyrabianiu gotowości szkolnej dziecka.

  Cena: 16,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wspomaganie rozwoju mowy – książka

  Wspomaganie rozwoju mowy – książka

  Wiesława Żaba-Żabińska  

  Celem publikacji jest wspomaganie rozwoju mowy poprzez ćwiczenia: w rozumieniu i wykonywaniu poleceń, w samodzielnym wypowiadaniu się, w komunikowaniu się z drugą osobą, wzbogacające słownictwo, wyrabiające poprawność gramatyczną, fleksyjną i składniową, kształcące słuch fonematyczny oraz umiejętności analizy i syntezy słuchowej, rozwijające słuch fonetyczny, wzmacniające pamięć słuchową.

  Cena: 16,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wspomaganie rozwoju emocji – książka

  Wspomaganie rozwoju emocji – książka

  Wiesława Żaba-Żabińska  

  Publikacja zawiera karty przeznaczone do pracy indywidualnej – z ćwiczeniami, których celem jest nauczenie dzieci wyrażania i nazywania emocji towarzyszących im w życiu, a także poznawanie sposobów radzenia sobie z nimi. Dzieciństwo nie jest pozbawione żadnych zmartwień, trosk, obaw i trudności. Dzieci przeżywają wiele lęków, które nie zawsze można wyjaśnić w racjonalny sposób, ale należy je potraktować...

  Cena: 16,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2879

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA