Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

pedagogika, oświata i szkolnictwo

Liczba pozycji: 3042
 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Sport asceza i miłość – książka

  Sport asceza i miłość – książka

  Andrzej Pawłucki  

  Na pytanie, co łączy tytułowe sport i ascezę z miłością, odpowiadam najprościej, że są aktami reguły życia zaszczytnego, a przez wzgląd na moralną rację sportu olimpijskiego, złożoną w miłości przyjaźni – aktami reguły życia chwalebnego, co prawie na to samo wychodzi. W książce nie przywołuję żadnego traktatu o miłości wzniosłej ani też nie piszę własnej filozofii miłości uświęcającej, a zakładającej...

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Rozprawy o historii uniwersytetach edukacji i wychowaniu – książka

  Rozprawy o historii uniwersytetach edukacji i wychowaniu – książka

  Kalina Bartnicka  

  Spis treści: Księga Jubileuszowa Prof. Kaliny Bartnickiej. Tabula gratulatoria / 7 Profesor Kalina Bartnicka - badacz dziejów oświaty / 9 Z okazji Jubileuszu / 12 Wykaz publikacji Profesor Kaliny Bartnickiej / 13 Promotorstwo i recenzje awansowe Profesor Kaliny Bartnickiej. Nagrody i odznaczenia. Aktywność w organizacjach naukowych / 31 I. HISTORIA I HISTORIA WYCHOWANIA / 35 Jak studiować historię...

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni, Kim są, jak działają i jak możemy chronić siebie i nasze dzieci – książka

  Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni, Kim są, jak działają i jak możemy chronić siebie i nasze dzieci – książka

  Anna C. Salter  

  Druga ukazująca się po polsku książka Anny Salter (pierwsza nosiła tytuł "Pokonywanie traumy" i dotyczyła leczenia dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie) przynosi porcję rzetelnej wiedzy na temat tego, kim są i jak działają przestępcy seksualni. Autorka uświadamia rodzicom i opiekunom dzieci, że napastnikami są nie tylko osoby obce - częściej zdarza się, że molestowania dopuszczają...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Likwidowanie szkolnictwa katolickiego w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku – książka

  Likwidowanie szkolnictwa katolickiego w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku – książka

  Witold Jan Chmielewski  

  Książka w sposób obiektywny i wyważony ukazuje cały bogaty arsenał chytrej i perfidnej walki z tą częścią szkolnictwa, która była wyznaniowa, tylko dlatego, że była katolicka. Autor odsłania paradoks ówczesnej sytuacji, z jednej strony potrzebę i konieczność odbudowy systemu szkolnictwa po stratach i zniszczeniach II wojny światowej, a z drugiej równoczesne ograniczanie oraz eliminację szkół katolickich. Całość...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Współczesne strategie i nowe wyzwania – książka

  Współczesne strategie i nowe wyzwania – książka

  Niniejsza monografia wpisuje się w nurt badań nad wychowaniem przedszkolnym i edukacją wczesnoszkolną. Przynosi kolejną próbę wielostronnego i wieloaspektowego opracowania różnych zagadnień związanych z wychowaniem przedszkolnym i nauczaniem zintegrowanym, podmiotami uczestniczącymi w życiu szkoły (nauczyciele, uczniowie, rodzice, środowisko lokalne), miejscem dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podejmuje...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Wymagania i pasja – książka

  Wymagania i pasja – książka

  Jorge Mario Bergoglio  

  Wychowywać to dawać życie. Miłość jest jednak wymagająca. Domaga się zaangażowania najlepszych środków, wytrwałej chęci, obudzenia pasji i wyruszenia z cierpliwością w drogę. Papież Franciszek Kolejna książka papieża Franciszka - tym razem o wychowaniu. Każdy z nas jest lub będzie chrześcijańskim wychowawcą: są nimi rodzice, nauczyciele, członkowie wspólnot chrześcijańskich oraz wszyscy, którzy przyczyniają...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Odstąpienie od przestępczości w teorii i praktyce resocjalizacyjnej – książka

  Odstąpienie od przestępczości w teorii i praktyce resocjalizacyjnej – książka

  Maciej Muskała  

  Monografia przedstawia zagadnienia związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności i oddziaływań podejmowanych wobec osób ją odbywających. Autor prezentuje współczesne osiągnięcia kryminologii i pedagogiki resocjalizacyjnej w obszarze wsparcie procesu readaptacji. Stawiając rozliczne pytania, poszukując uzasadnień i teoretycznych wyjaśnień oraz poddając analizie wybrane nowe propozycje metodyczne...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Dyrektor szkoły administrator menedżer przywódca – książka

  Dyrektor szkoły administrator menedżer przywódca – książka

  Małgorzata Rosalska  

  Monografia przybliża współczesne dyskusje na temat roli dyrektora szkoły. Podejmowane są w niej zagadnienia dotyczące przywództwa w edukacji i przywództwa edukacyjnego. Role i zadania dyrektorów polskich szkół analizowane są zarówno w kontekście współczesnych koncepcji zarządzania szkołami, jak i wyzwań szkolnej codzienności. Praca ukazuje złożoność zadań podejmowanych przez liderów szkolnych społeczności,...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: BHP w szkole Obowiązki odpowiedzialność dokumentacja – książka

  BHP w szkole Obowiązki odpowiedzialność dokumentacja – książka

  Zofia Rudzińska  

  Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części omówiono szczegółowo aspekty prawne nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty i dyrektora szkoły, kładąc szczególnie silny akcent na ewaluację zewnętrzną oraz wspomaganie, realizację podstaw programowych, analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, a także potrzeb zdiagnozowanych na podstawie...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Z pieniędzmi za pan brat – książka

  Z pieniędzmi za pan brat – książka

  „Z pieniędzmi za pan brat" to poradnik, którego celem jest umożliwienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i głębszym poznanie polskiego systemu płatniczego, a przede wszystkim nabycie umiejętności posługiwania się pieniędzmi w życiu codziennym. Potrzeba ta jest związana z osiąganiem samodzielności niezbędnej do prowadzenia gospodarstwa domowego. Brak tej umiejętności...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Edukacja bazalna – książka

  Edukacja bazalna – książka

  Konfucjusz mawiał: „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem”. Ta myśl przyświeca również twórcom i propagatorom edukacji bazalnej, której głównym założeniem jest właśnie towarzyszenie dziecku w rozwoju, wspieranie go w poznawaniu i doświadczaniu otaczającej rzeczywistości. Nie chodzi tu o bierne przekazywanie wiedzy od nauczyciela do ucznia, ale o jej wspólne szukanie,...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: BHP w szkole – książka

  BHP w szkole – książka

  Bożena Winczewska  

  W publikacji dyrektor szkoły znajdzie nie tylko aktualne wytyczne wynikające z przepisów prawa, ale również praktyczne wskazówki ekspertów, którzy na co dzień dokonują kontroli warunków bhp, jak również przykłady z życia szkół. Materiał obejmuje m.in. następujące zagadnienia: wytyczne bhp w budynku szkolnym, wytyczne bhp na terenie wokół szkoły, dyrektor jako pracodawca – obowiązki bhp, przegląd obiektów...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku – książka

  Zmiany kadrowe w szkołach w 2014 roku – książka

  Dariusz Dwojewski   Agnieszka Rumik  

  Brak godzin, zmniejszenie liczby oddziałów, zmiany planu nauczania lub częściowa likwidacja szkoły - to najczęstsze przyczyny przeprowadzania zmian kadrowych w szkołach i placówkach oświatowych. Znajomość kruczków prawnych i korzystnych dla szkoły rozwiązań pozwoli szybko i skutecznie zmienić warunki zatrudnienia nauczyciela bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy. Łatwe do zastosowania procedury...

  Cena: 69,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Pedagogika twórczości – książka

  Pedagogika twórczości – książka

  Krzysztof J. Szmidt  

  Drugie, poszerzone i uaktualnione wydanie doskonałego podręcznika! Pedagogika twórczości to subdyscyplina pedagogiki zajmująca się wychowaniem do twórczości i rozwijaniem postawy twórczej człowieka. Podręcznik profesora Szmidta to pierwsza w polskiej literaturze przedmiotu tak szeroka próba przedstawienia problematyki i zainteresowań badawczych tej subdyscypliny. Autor wyjaśnia kluczowe pojęcia związane...

  Cena: 74,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Co wciąga twoje dziecko? – książka

  Co wciąga twoje dziecko? – książka

  Małgorzata Więczkowska  

  Od najmłodszych lat mamy kontakt z mediami. Zdarza się, wcale nie tak rzadko, że dziecko, zanim nauczy się mówić, już reaguje na ulubione programy telewizyjne, którymi z reguły są kreskówki. Rodzice czasami bez zastanowienia, a czasem z rozmysłem sadzają przed telewizorem kilkumiesięczne pociechy. Gdy dziecko już nauczy się mówić, pisać, czytać, zostaje wciągnięte przez dżunglę Internetu i kolorowych...

  Cena: 24,90 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii – książka

  Uniwersalne wartości kultury w edukacji i terapii – książka

  Poszczególne wartości, które jawią się ważne w wychowaniu i edukacji, mają wymiar uniwersalny, ogólnoludzki i są podzielane przez ludzi rożnych kultur, wyznań i kręgów cywilizacyjnych. Muszą stać się obiektem refleksji w procesie edukacyjnym, w teorii i praktyce wychowania, albowiem to one nadają sens ludzkiemu życiu, motywują do działania, pozwalają funkcjonować na sposób ludzki. Refleksja pedagogiczna...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Verba volant scripta manent – książka

  Verba volant scripta manent – książka

  Joanna Dybiec-Gajer   Maria Piotrowska  

  The book is aimed at those who want to investigate translation-related problems and write a Master’s thesis that is an academic thesis as part of their second cycle of studies in the European Higher Education Area. This target audience may be enlarged to include Bachelor’s degree students (the first level) for whom certain remarks and chapters in the book will be equally pertinent. The aim of the book...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego – książka

  Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego – książka

  Agnieszka Hłobił  

  Zagadnienia dotyczące kształcenia zdolnych dzieci i zdolnej młodzieży kojarzone są najsilniej z kształceniem odbywającym się w szkole. I chociaż sporo zajęć, w których te dzieci uczestniczą, organizuje się także poza szkołą, np. w młodzieżowych domach kultury czy klubach, to trudno nie uznać, że oczekiwania i nadzieje, jakie wiąże się z działalnością szkoły w zakresie rozwijania zdolności, są zrozumiałe...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – książka

  Problemy edukacji dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością – książka

  Iwona Chrzanowska  

  Współcześnie coraz więcej uwagi, przynajmniej w sensie medialnym, poświęca się problematyce niepełnosprawności. W kampaniach społecznych osoby z niepełnosprawnością przedstawiane są jako zdolne do pracy i samodzielnego życia, tak jest w istocie. Zastanowić się jednak należy dlaczego w ogóle potrzebne są kampanie społeczne promujące osoby niepełnosprawne. W książce poprzez analizę sytuacji edukacyjnej...

  Cena: 29,80 zł

  Więcej

 • pedagogika, oświata i szkolnictwo: Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu – książka

  Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu – książka

  Małgorzata Sławińska  

  Niniejsza praca składa się z dwóch części, teoretycznej i badawczej. Część pierwsza zawiera trzy rozdziały. Pierwszy z nich dotyczy funkcji przedszkola i zmian, jakim ulegały od czasów powojennych do współczesnych. Rozważania nad funkcjami prowadzone są z dwóch znacząco różniących się perspektyw: funkcjonalistycznej i krytycznej. Rozdział drugi kieruje naszą uwagę na wiedzę i rozwój poznawczy dziecka...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3042

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA