Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

polityka

Liczba pozycji: 3271
 • polityka: Asocjacje i implikacje historyczne elementami kształtującymi współczesność – książka

  Asocjacje i implikacje historyczne elementami kształtującymi współczesność – książka

  "...szukając odpowiedzi na tezy zawarte w tytule niniejszej monografii, redaktor proponuje, aby najpierw sięgnąć do definicji terminów asocjacja i implikacja. Jest to ciekawy sposób rozpoczęcia dyskusji poprzedzonej lekturą poszczególnych artykułów tego opracowania. Dopiero po przeczytaniu przedstawionych autorskich przemyśleń możemy dostrzec powiązanie tego, co jako skojarzenie i następstwo z tym,...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

 • polityka: Rosyjskie służby specjalne – książka
  Nowość

  Rosyjskie służby specjalne – książka

  Alan Paczuszka  

  ,,Rosyjskie służby specjalnie czyli jak rozbić państwo” to książka opowiadająca o wielowiekowej tradycji działań dezinformacyjnych popełnianych przez rosyjskie służby specjalnie. Autor przedstawia konkretne przykłady i akcje podejmowane na przestrzeni wieków, od Iwana Groźnego przez carską Ochranę, KGB, aż po Władimira Putina, Gazprom i wojnę na Ukrainie. Poprzez przykłady konkretnych akcji dezinformacyjnych...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • polityka: Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskie – książka
  Nowość

  Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskie – książka

  Marek Żyła  

  W monografii Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wieloaspektowo przedstawiono bardzo ważny problemem, jakim jest rola eksklawy kaliningradzkiej w neoimperialnej polityce Federacji Rosyjskiej. Rozpad Związku Radzieckiego spowodował zmiany w istniejącym układzie wpływów w Europie i na świecie. W jego wyniku całkowicie uniezależniły się państwa subregionu Europy Środkowej...

  Cena: 73,00 zł

  Więcej

 • polityka: Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce. – książka
  Nowość

  Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce. – książka

  Maciej Duszczyk   Magdalena Lesińska   Kamil Matuszczyk  

  Autorzy przedstawiają zagadnienia towarzyszące procesom demograficznym w Polsce z perspektywy podejmowanych działań politycznych. Szczególną uwagę poświęcają procesowi upolitycznienia problemu starzejącego się społeczeństwa, instrumentom polityki demograficznej i społecznej oraz dyskursom politycznemu i medialnemu, zaistniałym w latach 1989–2016. Przemiany demograficzne, zwłaszcza proces starzenia...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • polityka: Metody techniki narzędzia nauk o bezpieczeństwie – książka
  Nowość

  Metody techniki narzędzia nauk o bezpieczeństwie – książka

  Andrzej Dawidczyk   Justyna Jurczak   Piotr Łuka  

  Działalność państwa w dziedzinie bezpieczeństwa, niezależnie od szczebla, wymaga przygotowywania analiz strategicznych, projektowania koncepcji działania, planowania strategii, ich implementacji, wreszcie tworzenia adekwatnych struktur zadaniowych. Każda z tych form działalności wymaga posługiwania się właściwymi dla nauk o bezpieczeństwie metodami, technikami i narzędziami badawczymi, dającymi podstawę...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • polityka: Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001-2015 – książka
  Nowość

  Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001-2015 – książka

  Joanna Sanecka-Tyczyńska  

  Współczesną polską myśl polityczną znamionuje pluralizm poglądów na rację stanu, stąd wielość interpretacji jej istoty i sposobów realizowania. Posługiwanie się kategorią racji stanu jest równoznaczne z politycznym myśleniem o określonym, wzorcowym modelu państwa, gospodarki i społeczeństwa [...]. Mozaika poglądów politycznych dotyczących racji stanu odzwierciedla szerokie spektrum interesów w różnych...

  Cena: 46,20 zł

  Więcej

 • polityka: Rewolucje niezbrojne – książka
  Nowość

  Rewolucje niezbrojne – książka

  Jarosław Chodak  

  Recenzowana praca stanowi wkład w badanie źródeł i dynamiki w zakresie nonviolent civil resistance. Dostarcza bardzo bogatego materiału faktograficznego, szerokiego przeglądu terminologii stosowanej w analizach ruchów kontestacyjnych i umiejętnie łączy podejście socjologii historycznej z badaniami nonviolent civil resistence i polityki kontestacji. Z recenzji prof. dr. hab.. Piotra Sałustowicza ...

  Cena: 44,10 zł

  Więcej

 • polityka: Państwowość Kosowa Geneza - uwarunkowania - współczesność – książka
  Nowość

  Państwowość Kosowa Geneza - uwarunkowania - współczesność – książka

  Konrad Pawłowski  

  Przedmiotem badań naukowych zawartych w treści niniejszej dysertacji jest państwowość Kosowa – jej geneza, uwarunkowania, kształt i funkcjonowanie. Za podjęciem głębokich badań naukowych nad powyższym zagadnieniem przemawia z pewnością szereg argumentów. W pierwszym rzędzie należy do nich wyraźna specyfika państwowości Kosowa, widoczna na tle pozostałych państw sukcesyjnych byłej Jugosławii. Do analizy...

  Cena: 65,10 zł

  Więcej

 • polityka: Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP Tom IX – książka
  Nowość

  Wywiad i kontrwywiad wojskowy II RP Tom IX – książka

  Kolejny tom pracy zbiorowej, która stanowi zbiór artykułów autorstwa badaczy wywodzących się z kilku ośrodków akademickich, archiwistów, pracowników IPN, jest przybliżeniem czytelnikowi tej tematyki z uwzględnieniem rezultatów ich najnowszych badań.

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • polityka: 100 kontroli z archiwum NIK – książka
  Nowość

  100 kontroli z archiwum NIK – książka

  Prof. Antoni Dudek: Jeśli sądzisz, że masz przed sobą kolejne nudne, jubileuszowe wydawnictwo, to jesteś w błędzie. Przed Tobą szansa na fascynującą wędrówkę przez burzliwe minione stulecie. Wędrówkę, w której przewodnikami będą ludzie jednej z najważniejszych instytucji, stojących na straży uczciwego i transparentnego państwa. O tym, jak trudno było i wciąż jest je nam budować, ta książka mówi w sposób...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • polityka: Najwyższa Izba Kontroli 1919-2019 Sto lat troski o panstwo. – książka
  Nowość

  Najwyższa Izba Kontroli 1919-2019 Sto lat troski o panstwo. – książka

  Album wydany z okazji setnej rocznicy utworzenia Najwyższej Izby Kontroli.

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • polityka: Józef Weyssenhoff polityk prawnik legislator czasów Oświecenia – książka

  Józef Weyssenhoff polityk prawnik legislator czasów Oświecenia – książka

  Wojciech Szafrański  

  ózef Weyssenhoff (1760–1798) – jeden z najmłodszych posłów na Sejm Czteroletni, uznawany za świetnego mówcę sejmowego, jednocześnie zasiadający i aktywnie pracujący w wielu ważnych komisjach sejmowych. Był swoistym ekspertem powoływanym ad hoc do przejrzenia projektów sejmowych, ich poprawienia oraz rozstrzygania wątpliwości posłów na sesjach plenarnych. Jako współdecydent obozu reformatorskiego, a...

  Cena: 62,00 zł

  Więcej

 • polityka: Globalna wojna z chrześcijanami – książka

  Globalna wojna z chrześcijanami – książka

  John JR. Allen  

  Chrześcijanie są obecnie najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. 80 % wszystkich działań skierowanych przeciwko religii wymierzona jest właśnie w chrześcijan. Od Indii po Meksyk i od Nigerii po Białoruś chrześcijanie padają ofiarami represji władz państwowych, partyzantów, bojówek, narkotykowych bosów i organizacji przestępczych. W wielu miejscach ich wyłączną winą jest to, że jako jedyni...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • polityka: Pułapka Dlaczego ekonomiczne myślenie blokuje innowacje i postęp? – książka

  Pułapka Dlaczego ekonomiczne myślenie blokuje innowacje i postęp? – książka

  Jacek Giedrojć  

  Dlaczego ekonomiczne myślenie psuje gospodarkę, politykę i społeczeństwo? Jak utorowało drogę do władzy populistom po obu stronach oceanu? Jak to się stało, że politycy zaczęli traktować obywateli jak klientów i doprowadzili do pogłębienia nierówności społecznych? Ta książka nie jest krytyką kapitalizmu, lecz bezrefleksyjnego kultu systemu, który wyjałowił świat z wartości. Ekonomiczne myślenie wypacza...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • polityka: Kolorowe rewolucje w przestrzeni poradzieckiej – książka

  Kolorowe rewolucje w przestrzeni poradzieckiej – książka

  Mirosław Minkina  

  Próba odpowiedzi na pytania, czy protesty społeczne i przewroty polityczne były spowodowane dążeniami do demokracji, czy jedynie potrzebą wymiany elit politycznych i gospodarczych. Kreml te wydarzenia obserwuje ze strachem. Postrzega je jako operację zachodnich służb specjalnych, której celem jest obalenie systemu putinowskich rządów.

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • polityka: Socjalizm Utopia w działaniu – książka

  Socjalizm Utopia w działaniu – książka

  Zygmunt Bauman  

  Życie nowoczesne, czyli obsesyjne przerabianie wszystkiego na nowe, lepsze wersje, jest nie do pomyślenia bez utopii. A jednak wraz z XX wiekiem coś się w myśleniu utopijnym skończyło. Każda reklama nowego kosmetyku czy nowej recepty na odchudzanie maluje obraz utopijnego szczęścia! Nadzieje na lepsze życie wiążemy nie ze zmianą świata, ale własnego ciała, najbliższego jego otoczenia i zawartości utkanej...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • polityka: Testament Prometeusza – książka

  Testament Prometeusza – książka

  Paweł Kowal  

  TESTAMENT PROMETEUSZA jest poświęcony kształtowaniu się polskiej polityki wschodniej w okresie transformacji oraz wyjaśnieniu jej genezy. Nowa polityka uformowała się w czasie wielkiej zmiany 1989–1991, gdy jeden porządek międzynarodowy został w ciągu kilku lat zastąpiony innym. Autor analizuje te procesy w oparciu o wiele nieznanych wcześniej badaczom dokumentów, przeprowadzone przez siebie ankiety...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • polityka: Aleksander Wielopolski Tom 1 i 2 – książka

  Aleksander Wielopolski Tom 1 i 2 – książka

  Adam Mieczysław Skałkowski  

  Jest to powtórne wydanie klasycznej biografii Aleksandra Wielopolskiego, którą Adam M. Skałkowski przygotowywał w latach wojny pracując w czasie okupacji w archiwum rodzinnym potomków margrabiego. Rzecz ukazała się w roku 1947 i do dzisiaj stanowi podstawowe opracowanie dziejów Wielopolskiego. Ta świetna monografia historyczna pozwala bardzo dokładnie prześledzić losy, sposób myślenia i metody działania...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • polityka: Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Przedmiotem publikacji są instytucje bezpieczeństwa państwa, ujmowane jako „organy i służby posiadające funkcje i uprawnienia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa”. Celem opracowania jest przedstawienie roli i kompetencji tychże instytucji w zakresie bezpieczeństwa państwa. […] Praca jest przykładem dobrego materiału dydaktycznego dla studentów, przede wszystkim na kierunku bezpieczeństwo....

  Cena: 23,10 zł

  Więcej

 • polityka: Pragnienie Królestwa – książka

  Pragnienie Królestwa – książka

  Tomasz Herbich  

  Autor książki w ośmiu zawartych w Pragnieniu Królestwa artykułach wykazuje, że Cieszkowski i Bierdiajew reprezentowali dwa istotnie różne oblicza mesjanizmu – podczas gdy dla pierwszego z nich charakterystyczny był mesjanizm, który stawia sobie doczesne cele i jest pełen wiary w możliwość ich zrealizowania, to cele, które wyznacza Bierdiajew, transcendują rzeczywistość doczesną i w tym znaczeniu jego...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3271

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA