Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

polityka

Liczba pozycji: 3284
 • polityka: 100 kontroli z archiwum NIK – książka

  100 kontroli z archiwum NIK – książka

  Prof. Antoni Dudek: Jeśli sądzisz, że masz przed sobą kolejne nudne, jubileuszowe wydawnictwo, to jesteś w błędzie. Przed Tobą szansa na fascynującą wędrówkę przez burzliwe minione stulecie. Wędrówkę, w której przewodnikami będą ludzie jednej z najważniejszych instytucji, stojących na straży uczciwego i transparentnego państwa. O tym, jak trudno było i wciąż jest je nam budować, ta książka mówi w sposób...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • polityka: Najwyższa Izba Kontroli 1919-2019 Sto lat troski o panstwo. – książka

  Najwyższa Izba Kontroli 1919-2019 Sto lat troski o panstwo. – książka

  Album wydany z okazji setnej rocznicy utworzenia Najwyższej Izby Kontroli.

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • polityka: Józef Weyssenhoff polityk prawnik legislator czasów Oświecenia – książka

  Józef Weyssenhoff polityk prawnik legislator czasów Oświecenia – książka

  Wojciech Szafrański  

  ózef Weyssenhoff (1760–1798) – jeden z najmłodszych posłów na Sejm Czteroletni, uznawany za świetnego mówcę sejmowego, jednocześnie zasiadający i aktywnie pracujący w wielu ważnych komisjach sejmowych. Był swoistym ekspertem powoływanym ad hoc do przejrzenia projektów sejmowych, ich poprawienia oraz rozstrzygania wątpliwości posłów na sesjach plenarnych. Jako współdecydent obozu reformatorskiego, a...

  Cena: 62,00 zł

  Więcej

 • polityka: Globalna wojna z chrześcijanami – książka

  Globalna wojna z chrześcijanami – książka

  John JR. Allen  

  Chrześcijanie są obecnie najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. 80 % wszystkich działań skierowanych przeciwko religii wymierzona jest właśnie w chrześcijan. Od Indii po Meksyk i od Nigerii po Białoruś chrześcijanie padają ofiarami represji władz państwowych, partyzantów, bojówek, narkotykowych bosów i organizacji przestępczych. W wielu miejscach ich wyłączną winą jest to, że jako jedyni...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • polityka: Pułapka Dlaczego ekonomiczne myślenie blokuje innowacje i postęp? – książka

  Pułapka Dlaczego ekonomiczne myślenie blokuje innowacje i postęp? – książka

  Jacek Giedrojć  

  Dlaczego ekonomiczne myślenie psuje gospodarkę, politykę i społeczeństwo? Jak utorowało drogę do władzy populistom po obu stronach oceanu? Jak to się stało, że politycy zaczęli traktować obywateli jak klientów i doprowadzili do pogłębienia nierówności społecznych? Ta książka nie jest krytyką kapitalizmu, lecz bezrefleksyjnego kultu systemu, który wyjałowił świat z wartości. Ekonomiczne myślenie wypacza...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • polityka: Kolorowe rewolucje w przestrzeni poradzieckiej – książka

  Kolorowe rewolucje w przestrzeni poradzieckiej – książka

  Mirosław Minkina  

  Próba odpowiedzi na pytania, czy protesty społeczne i przewroty polityczne były spowodowane dążeniami do demokracji, czy jedynie potrzebą wymiany elit politycznych i gospodarczych. Kreml te wydarzenia obserwuje ze strachem. Postrzega je jako operację zachodnich służb specjalnych, której celem jest obalenie systemu putinowskich rządów.

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • polityka: Socjalizm Utopia w działaniu – książka

  Socjalizm Utopia w działaniu – książka

  Zygmunt Bauman  

  Życie nowoczesne, czyli obsesyjne przerabianie wszystkiego na nowe, lepsze wersje, jest nie do pomyślenia bez utopii. A jednak wraz z XX wiekiem coś się w myśleniu utopijnym skończyło. Każda reklama nowego kosmetyku czy nowej recepty na odchudzanie maluje obraz utopijnego szczęścia! Nadzieje na lepsze życie wiążemy nie ze zmianą świata, ale własnego ciała, najbliższego jego otoczenia i zawartości utkanej...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • polityka: Testament Prometeusza – książka

  Testament Prometeusza – książka

  Paweł Kowal  

  TESTAMENT PROMETEUSZA jest poświęcony kształtowaniu się polskiej polityki wschodniej w okresie transformacji oraz wyjaśnieniu jej genezy. Nowa polityka uformowała się w czasie wielkiej zmiany 1989–1991, gdy jeden porządek międzynarodowy został w ciągu kilku lat zastąpiony innym. Autor analizuje te procesy w oparciu o wiele nieznanych wcześniej badaczom dokumentów, przeprowadzone przez siebie ankiety...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • polityka: Aleksander Wielopolski Tom 1 i 2 – książka

  Aleksander Wielopolski Tom 1 i 2 – książka

  Adam Mieczysław Skałkowski  

  Jest to powtórne wydanie klasycznej biografii Aleksandra Wielopolskiego, którą Adam M. Skałkowski przygotowywał w latach wojny pracując w czasie okupacji w archiwum rodzinnym potomków margrabiego. Rzecz ukazała się w roku 1947 i do dzisiaj stanowi podstawowe opracowanie dziejów Wielopolskiego. Ta świetna monografia historyczna pozwala bardzo dokładnie prześledzić losy, sposób myślenia i metody działania...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • polityka: Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Instytucjonalne podstawy bezpieczeństwa państwa w Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Przedmiotem publikacji są instytucje bezpieczeństwa państwa, ujmowane jako „organy i służby posiadające funkcje i uprawnienia w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa”. Celem opracowania jest przedstawienie roli i kompetencji tychże instytucji w zakresie bezpieczeństwa państwa. […] Praca jest przykładem dobrego materiału dydaktycznego dla studentów, przede wszystkim na kierunku bezpieczeństwo....

  Cena: 23,10 zł

  Więcej

 • polityka: Pragnienie Królestwa – książka

  Pragnienie Królestwa – książka

  Tomasz Herbich  

  Autor książki w ośmiu zawartych w Pragnieniu Królestwa artykułach wykazuje, że Cieszkowski i Bierdiajew reprezentowali dwa istotnie różne oblicza mesjanizmu – podczas gdy dla pierwszego z nich charakterystyczny był mesjanizm, który stawia sobie doczesne cele i jest pełen wiary w możliwość ich zrealizowania, to cele, które wyznacza Bierdiajew, transcendują rzeczywistość doczesną i w tym znaczeniu jego...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • polityka: Pamięć żydowska i kosmopolityczny ład – książka

  Pamięć żydowska i kosmopolityczny ład – książka

  Natan Sznaider  

  Oddajemy do rąk polskiego Czytelnika bardzo interesującą książkę na temat żydowskiej pamięci, Holocaustu i próby pogodzenia kosmopolityzmu z partykularyzmem. Jest to opracowanie erudycyjne, mające solidną naukową podstawę, ale zawarte w nim opinie mają przynajmniej częściowo związek z biografią Autora. Natan Sznaider urodził się w 1954 roku w obozie dla uchodźców niedaleko Mannheim, w rodzinie pochodzących...

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • polityka: Spiskowe narracje i metanarracje – książka

  Spiskowe narracje i metanarracje – książka

  Franciszek Czech  

  Po przeczytaniu książki uważam, że jest to praca bardzo interesująca i ważna co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dotyczy zagadnienia, które coraz częściej nurtuje nie tylko polityków, ale także środowiska naukowe, jest gorącym tematem i w polityce i w jej interpretacjach, jest więc ważnym intelektualnym wkładem Autora w rozwój refleksji i badań nad teoriami spiskowymi. Na gruncie polskim, jeśli...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • polityka: Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce – książka

  Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce – książka

  Andrzej Warmiński  

  Organizacji państwowej od samego początku powstania towarzyszyło kształtowanie się różnych realnych form zapewnienia obrony, bezpieczeństwa i ochrony przed zagrożeniami, które z upływem czasu stawały się rzeczywistością. Do największych niebezpieczeństw należały kataklizmy wojenne, które wywoływały wielorakie skutki, zagrażając nie tylko państwu, ale i całemu społeczeństwu. W obliczu tych niebezpieczeństw...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • polityka: Anna Walentynowicz 1929-2010 – książka

  Anna Walentynowicz 1929-2010 – książka

  Cenckiewicz Sławomir   Chmielecki Adam  

  „Droga, Kochana Pani Aniu. Jesteśmy stale w złym i dobrym z Panią. Wierzymy, że Bóg ma Panią w opiece. Proszę zawsze pamiętać o ludziach, którzy myślą o Pani stale i wiernie”, pisał w dedykacji dla Anny Walentynowicz Zbigniew Herbert. Album, który Państwo otrzymują – wydany przez Instytut Pamięci Narodowej – wpisuje się w powyższe słowa i jest znakiem nadziei, że dla „wyprostowanych wśród tych, co...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • polityka: Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów – książka

  Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów – książka

  Anna Grześkowiak-Krwawicz  

  Dyskurs polityczny Rzeczypospolitej Obojga Narodów (1569–1795) był zjawiskiem niesłychanie ciekawym, bogatym, zakorzenionym w europejskiej tradycji mówienia o państwie, a zarazem – swoistym, wynikłym z rzeczywistości politycznej kraju, w którym dyskusja stanowiła jedną z postaw życia publicznego. Celem książki jest próba jego opisania przez analizę najważniejszych funkcjonujących w nim pojęć, pokazania,...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • polityka: Rosja, UE i przestrzeń poradziecka - problemy sąsiedztwa – książka

  Rosja, UE i przestrzeń poradziecka - problemy sąsiedztwa – książka

  Oddając w Państwa ręce niniejszy tom, mamy nadzieję, że zawarte w nim artykuły nie tylko przybliżą Czytelnikom skomplikowaną problematykę procesów zachodzących obecnie w przestrzeni poradzieckiej, ale i stana się zaczynem dalszej owocnej dyskusji. Fragment Wstępu

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • polityka: Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej – książka

  Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej – książka

  Michał Słowikowski  

  Punktem wyjścia w dyskusji na temat miejsca i roli Jednej Rosji w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej w latach 2001-2016 jest założenie, że w obrębie rodziny partii autorytarnych mamy do czynienia ze szczególnym typem partii. Podstawą jego wyodrębnienia są: bezpośrednie związki z obozem władzy - faktycznym ośrodkiem podejmowania decyzji politycznych w obrębie danego systemu politycznego i udział...

  Cena: 54,90 zł

  Więcej

 • polityka: W cieniu statutu – książka

  W cieniu statutu – książka

  Artur Wołek  

  Red. Artur Wołek, W cieniu statusu. Miasta Dolnego Śląska i Opolszczyzny po reformie administracji publicznej z 1998 r. Zmiany administracyjne dokonywane po wojnie, w ramach obecnych granic Polski, zachodziły w odstępach dwudziestoparoletnich: układ województw wprowadzony w roku 1950 został zmieniony w 1975, a ten z kolei – w 1998. Niniejsza analiza powstała w dziewiętnastym roku obowiązywania nowego...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

 • polityka: Kobiety w sferze publicznej – książka

  Kobiety w sferze publicznej – książka

  Magdalena Pataj  

  Studia nad miejscem i rolą kobiet w sferze publicznej mają charakter interdyscyplinarny, czego odzwierciedleniem jest m.in. struktura niniejszej publikacji. Analizy dotyczące sposobu prezentowania kobiet w mediach, stereotypów związanych z płcią, ról społecznych, aktywności zawodowej czy politycznej kobiet są dowodem na obszerność i wielowymiarowość poruszanej tematyki. Wartością publikacji jest różnorodność...

  Cena: 44,80 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3284

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA