Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

polityka

Liczba pozycji: 3289
 • polityka: Herito nr 32-33 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 – książka

  Herito nr 32-33 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 – książka

  Co zostanie po Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018? Jak opowiadać o historii i pamięci, żeby budować mosty, a nie utwierdzać istniejące podziały? Gdzie leży klucz do stworzenia pojemnej narracji europejskiej oddającej doświadczenia nowych, środkowoeuropejskich krajów wspólnoty? Dlaczego dziedzictwo to ludzie i jakim kierunku rozwijała się będzie współczesna heritologia? Za nami Europejski...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • polityka: Państwo właściciele i ich spadkobiercy wobec mienia pozostawionego przez obywateli polskich w województwach wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej – książka

  Państwo właściciele i ich spadkobiercy wobec mienia pozostawionego przez obywateli polskich w województwach wschodnich przedwojennej Rzeczypospolitej – książka

  Anna Korzeniewska-Lasota  

  "Problematyka skutków utraty przez Polskę województw wschodnich na rzecz byłych republik radzieckich to zagadnienie ze wszech miar ważne, tak z punktu widzenia teoretycznego, jak i praktycznego – w szczególności politycznego i prawnego, ale także społeczno-gospodarczego i moralnego („sprawiedliwościowego”). Jest to także problematyka aktualna – kwestia reprywatyzacji, w różnych kontekstach prawnych,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • polityka: NIepokorny – książka

  NIepokorny – książka

  Maciej Klich  

  Maciej Klich (ur. 1958) w latach 1976–1977 studiował na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (kolportował tam m.in. materiały ROPCiO, potem utrzymywał jeszcze kontakty z krakowskimi środowiskami opozycyjnymi). Od 1977 do 1981 r. studiował historię na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Należał do grupy współzałożycieli NZS na tej uczelni i najbardziej aktywnych członków...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • polityka: Problematyka narodu w pismach klasyków myśli socjologicznej – książka

  Problematyka narodu w pismach klasyków myśli socjologicznej – książka

  Jacek Poniedziałek  

  W książce autor podejmuje się próby refleksji nad istotą narodu w odniesieniu do ukształtowanych w nauce koncepcji teoretycznych. [...] Należy zaznaczyć, iż sama problematyka książki stanowić może pewne preludium do kwestii związanych z problematyką etniczności, ale i współczesnych zjawisk przemieszczania się ludności, niezależnie od procesów te ruchy wzmagających. Istotnym faktem jest również to,...

  Cena: 39,20 zł

  Więcej

 • polityka: Polityka zagraniczna Polski wobec Izraela po 1989 roku – książka

  Polityka zagraniczna Polski wobec Izraela po 1989 roku – książka

  Jolanta Sierańska  

  [...] praca ma charakter kompleksowy i wszechstronnie ukazuje różnorodne aspekty wzajemnych relacji. Syntetyczne ujęcie poszczególnych kwestii pozwoliło na kondensację wiedzy – i to w dobrym znaczeniu tego słowa. Praca nie jest przegadana, a jednocześnie zawiera dużą porcję wiedzy merytorycznej pozwalającej na szybkie przyswojenie przez czytelnika najważniej-szych faktów ze współczesnej historii relacji...

  Cena: 39,20 zł

  Więcej

 • polityka: Cenzuro wróć? – książka

  Cenzuro wróć? – książka

  Do przeszłości należy okres, gdy działał urząd cenzury, funkcjonujący pod nazwami: Centralne Biuro Kontroli Prasy (1945–1945), Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1945–1981) oraz Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk (1981–1990). Kontrolował on wszystkie zgłaszane do publikacji widowiska, artykuły prasowe, książki, filmy, audycje radiowe oraz telewizyjne. Do połowy lat 70. XX...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • polityka: Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE – książka

  Polityka wschodnia Unii Europejskiej jako część składowa polityki zagranicznej UE – książka

  Olga Barburska  

  „W pracy podjęto próbę określenia specyfiki zarówno całej polityki zagranicznej Unii Europejskiej, jak i jej ważnej części składowej, jaką stanowi unijna polityka wschodnia. Autorka podjęła się zadania określenia zasadniczych cech charakteryzujących obydwie te polityki, stosując właściwe dla jej doświadczeń naukowych podejście badawcze. Opiera się ono nie tyle na traktowaniu badanych zagadnień wyłącznie...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • polityka: Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce – książka

  Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce – książka

  Damian Walczak  

  „Praca […] podejmuje trudną z uwagi na ograniczone dane próbę ustalenia zakresu implikacji istnienia i funkcjonowania przywilejów w zabezpieczeniu na starość w sferze finansów publicznych i osobistych oraz wpływu na rynek pracy. Autor wykonał interesujące badania ankietowe dotyczące postrzegania przywilejów oraz poszerzonej analizy badań obcych”. dr hab. Ilona Kwiecień, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • polityka: On Tyranny – książka

  On Tyranny – książka

  Timothy Snyder  

  'These 128 pages are a brief primer in every important thing we might have learned from the history of the last century, and all that we appear to have forgotten' Observer History does not repeat, but it does instruct. In the twentieth century, European democracies collapsed into fascism, Nazism and communism. These were movements in which a leader or a party claimed to give voice to the people,...

  Cena: 45,10 zł

  Więcej

 • polityka: Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy – książka

  Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy – książka

  Marek J. Chodakiewicz   Jolanta Mysiakowska-Muszyńska   Wojciech J. Muszyński  

  Co decyduje o przynależności do narodowej wspólnoty, o byciu Polakiem? Jakie są podstawy i korzenie polskiego nacjonalizmu? Polski obóz narodowy nie stanowił jednolitej, zwartej struktury politycznej. Był to powstający żywiołowo we wszystkich zaborach potężny ruch społeczny – fenomen, którego analogią jest ruch „Solidarności” z lat 1980–1981. Tworzyły go organizacje społeczne, związki zawodowe, stowarzyszenia...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • polityka: Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka – książka

  Programy i strategie polityki społecznej dla grup ryzyka – książka

  Zbigniew Woźniak  

  Książka prezentuje autorską koncepcję polityki społecznej obejmującą zasady, strategie, cele i zadania z rozbudowanym instrumentarium wdrożeniowym („skrzynka z narzędziami”). Opracowanie zawiera matryce koncepcyjno-analityczne umożliwiające osobom/instytucjom odpowiedzialnym za przygotowywanie profesjonalistów i programów socjalnych wybór wariantowych rozwiązań/zadań programowych adresowanych do grup...

  Cena: 68,00 zł

  Więcej

 • polityka: Z Austrią czy z Prusami Polityka zagraniczna Saksonii 1774-1778 – książka

  Z Austrią czy z Prusami Polityka zagraniczna Saksonii 1774-1778 – książka

  Jacek Kordel  

  Jacek Kordel (ur. 1988) – absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego (2012), w którym obronił też doktorat (2017). Zainteresowania naukowe: historia dyplomacji, dzieje Rzeczypospolitej i Rzeszy Niemieckiej w epoce nowożytnej. Książka naświetla drogę wiodącą do „saskiego przewrotu przymierzy”, czyli do sasko-pruskiego sojuszu z 1778 r. Co skłoniło młodego elektora Fryderyka Augusta...

  Cena: 36,90 zł

  Więcej

 • polityka: Niepodległa na łamach – książka

  Niepodległa na łamach – książka

  W tomie niniejszym Instytut Literacki w Paryżu wraz z Instytutem Książki przedstawiają wybór tekstów poświęconych okolicznościom odzyskania niepodległości i dziejom II Rzeczpospolitej, publikowanych na łamach "Kultury" przed powstaniem "Zeszytów Historycznych", tj. w latach 1947-1962.

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • polityka: Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka – książka

  Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka – książka

  Janusz Gierszewski   Andrzej Pieczywok  

  Monografia stanowi interesujące spojrzenie na społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka. Jest ona skoncentrowana na człowieku wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, bądź w pokonywaniu różnorodnych trudności i zagrożeń. Problematyka bezpieczeństwa społecznego jest o tyle ważna, że dotyczy nie tylko egzystencji i zagrożeń społecznych, ale systemu bezpieczeństwa społecznego...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • polityka: Katolik Prusak Nazista – książka

  Katolik Prusak Nazista – książka

  Adam Wielomski  

  Carl Schmitt uchodzi w Polsce za liczący się autorytet prawicowej myśli konserwatywnej. Rzeczywiście, jest jednym z najznaczniejszych przeciwników liberalizmu i demoliberalnego bałaganu, ale czy to wystarczy, by go wynosić na ołtarze, w tym ołtarze katolickie? Jaki był ten myśliciel wychowany w katolickiej rodzinie w otoczeniu sprotestantyzowanej kultury niemieckiej? Jak zachował się w czasie próby,...

  Cena: 54,90 zł

  Więcej

 • polityka: Archiwum Wiktora Kulerskiego – książka

  Archiwum Wiktora Kulerskiego – książka

  Edycja ponad siedmiuset dokumentów podziemnej „Solidarności” z lat 1982–1986, głównie korespondencji prowadzonej przez Wiktora Kulerskiego, członka władz Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”, koordynatora działalności niezależnych struktur oświaty, kultury, nauki i służby zdrowia (OKN-o) w Warszawie.

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • polityka: Towarzysze z betonu – książka

  Towarzysze z betonu – książka

  Przemysław Gasztold  

  Celem książki jest przedstawienie funkcjonowania grup dogmatycznych PZPR w latach osiemdziesiątych na płaszczyźnie ogólnopolskiej oraz lokalnej, wskazanie ich bliższej i dalszej genezy, ukazanie platformy programowej, sylwetek głównych liderów, znaczenia politycznego, popularności wśród członków PZPR, nakreślenia form działalności, a także powiązań z zagranicznymi partiami komunistycznymi i służbami...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • polityka: Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych – książka

  Poszukiwanie i identyfikacja ofiar zbrodni systemów totalitarnych – książka

  Systemy totalitarne XX w. pozostawiły po sobie wiele ofiar, których miejsca spoczynku do dzisiaj pozostają nieznane. Rozwój nauki sprawił jednak, że coraz więcej z tych miejsc udaje się odnaleźć, a nierzadko nawet ustalić tożsamość znajdujących się w nich szczątków. Wymaga to współpracy specjalistów z wielu różnych dziedzin – historyków archeologów, antropologów, lekarzy medycyny sądowej, genetyków....

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • polityka: Niebezpieczne związki – książka

  Niebezpieczne związki – książka

  Wojciech Sumliński  

  Pakiet czterech książek – „Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego”, „Niebezpieczne związki Andrzeja Leppera”, „Niebezpieczne związki Sławomira Petelickiego”, „Niebezpieczne związki Donalda Tuska” – które połączone w całość tworzą „układankę” mającą szansę zachwiać społecznym zaufaniem wobec sprawujących władzę i odpowiadającą na pytania bez odpowiedzi.Oparta o starannie zweryfikowane fakty...

  Cena: 99,90 zł

  Więcej

 • polityka: Porozmawiajmy jak dorośli – książka

  Porozmawiajmy jak dorośli – książka

  Janis Warufakis  

  Niektórzy wchodzą w politykę w garniturze. Warufakis wjechał w nią na motorze w czarnej ramonesce. Polityczna gra na przetrzymanie, ciosy w plecy i zakulisowe gierki. Salonowe gry, których nie powstydziłby się nawet Watykan. Najbardziej kontrowersyjny ekonomista świata ujawnia sekrety swojej walki o Grecję z europejskimi instytucjami. Co się dzieje, gdy zadzierasz z Unią Europejską i masz już 300 miliardów...

  Cena: 69,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3289

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA