Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

socjologia, społeczeństwo

Liczba pozycji: 2798
 • socjologia, społeczeństwo: Kreatywność językowa w literaturze i mediach – książka

  Kreatywność językowa w literaturze i mediach – książka

  Niniejszy tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej, takich jak: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej oraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej. Poszczególne zagadnienia prezentowane przez badaczy zostały podzielone na dwie części - dotyczące kreatywności w mediach oraz w literaturze....

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej – książka

  Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej – książka

  Publikacja jest kontynuacją rozważań podjętych w dwóch poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej. W przygotowaniu znajduje się kolejny tom - Kreatywność językowa w literaturze i mediach. Poszczególne zagadnienia przedstawione przez badaczy zostały zgrupowane w pięciu częściach, z których...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Od solidarycy do TypoPolo. – książka

  Od solidarycy do TypoPolo. – książka

  Agata Szydłowska  

  Za pomocą przykładów z typografii można by opowiedzieć historię europejskich nacjonalizmów, historię nowoczesności, aspiracji modernizacyjnych, dzieje walk o dominację jednych grup nad drugimi oraz utopijnych projektów modernistycznych, po których nastała era globalizacji i hegemonii międzynarodowych korporacji oraz prawdopodobnie tysiące innych mikro- i makrohistorii. Litery są polityczne, uwikłane...

  Cena: 37,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Społeczna gospodarka rynkowa – książka

  Społeczna gospodarka rynkowa – książka

  Piotr Pysz  

  Zarówno w Konstytucji RP (art. 20), jak i w projekcie Konstytucji dla Europy (art. I-3) zapisano, iż podstawą ustroju gospodarczego jest społeczna gospodarka rynkowa. Pojęcie to oznacza ład gospodarczy, zapewniający jednocześnie efektywność w sensie ekonomicznym oraz sprawiedliwość społeczną. W sytuacji narastających w skali światowej dysproporcji poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz związanych...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Muzyka popularna i jej odbiorcy w poszukiwaniu autorytetu – książka

  Muzyka popularna i jej odbiorcy w poszukiwaniu autorytetu – książka

  Marek Jeziński  

  Książka opowiada o uwodzicielskiej sile dźwięków zorganizowanych w muzykę i o tym, że bardzo często człowiek poddaje się takiemu uwodzeniu, zarówno w sytuacjach publicznych, jak i w życiu codziennym, przy wykonywaniu domowych czynności. Istotne jest to, że poszukiwanie doznań estetycznych i emocjonalnych przy obcowaniu z muzyką nie jest motywowane jedynie wynikiem osobistego gustu. Nasze upodobania...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej Tom 9 – książka

  Stare i nowe tendencje w obszarze pamięci społecznej Tom 9 – książka

  W kulturze współczesnej, w kulturze później nowoczesności, jesteśmy świadkami i uczestnikami przełomu w obszarze pamięci społecznej. I tak, wciąż mamy do czynienia z upamiętnieniami charakterystycznymi dla przednowoczesności i nowoczesności, czego wyrazem jest ciągłe wykorzystywanie symboliki religijnej jako nośnika pamięci, wznoszenie pomników czy odtwarzanie rytuałów obchodów rocznicowych. Coraz...

  Cena: 44,10 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Korespondent – książka

  Korespondent – książka

  Krzysztof Mroziewicz  

  Nauka na cudzych tekstach to praktyka stosowana przez większość pisarzy i dziennikarzy. Wielu wymienia całe bataliony swoich mistrzów. Dziennikarz powinien praktykować u mistrza, ale powinien się od niego wyzwolić. Albo mistrz powinien go wyzwolić, jak to w rzemiośle robiono z czeladnikami. Dziennikarstwo jest rzemiosłem, pisarstwo też. I krawiectwo. Tylko nie każdy krawiec nazywa się Yves Saint Laurent,...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży Studium z pogranicza polsko-czeskiego Tom 3 – książka

  Sfery życia duchowego dzieci i młodzieży Studium z pogranicza polsko-czeskiego Tom 3 – książka

  Tadeusz Lewowicki   Barbara Chojnacka-Synaszko   Łukasz Kwadrans   Jolanta Suchodolska  

  Eksploracje przedstawione w recenzowanej publikacji mają charakter badań o charakterze panelowym. Zostały tutaj porównane najnowsze wyniki (z lat 2014–2015) z rezultatami podobnych badań prowadzonych przed kilku czy kilkunastu laty. To wartość sama w sobie, tego typu zabiegi są rzadko dokonywane (...), to trud organizacyjny i badawczy nade wszystko wymagający kooperacji i koordynacji, na które stać...

  Cena: 36,40 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Media początku XXI wieku Pluralizm mediów, pluralizm w mediach – książka

  Media początku XXI wieku Pluralizm mediów, pluralizm w mediach – książka

  Tom 33. serii „Media początku XXI wieku” wydawanej we współpracy z Wydziałem Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pluralizm i wolność mediów to podstawowe wartości, na których opiera się demokratyczny system medialny. Większość dotychczasowych polskich badań medioznawczych koncentrowała się na wolności mediów, ich prawnych gwarancjach, praktyce dziennikarskiej, granicach...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Świat na wyciągnięcie myśli – książka

  Świat na wyciągnięcie myśli – książka

  Grzegorz Kołodko  

  Czy książka uniwersyteckiego profesora poświęcona problemom politycznym, społecznym i gospodarczym może wciągać czytelnika bez reszty? Okazuje się, że tak – jeśli tyko pisze się o nich w sposób jasny i zrozumiały, wychodząc poza opłotki jednej dyscypliny. Jeśli używa się komunikatywnego języka. Jeśli erudycja i wiedza autora bierze się nie tylko z wielowątkowych studiów i skutecznego uprawiania polityki,...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Kultura - edukacja - technologia kształcenia. Konteksty nowomedialne – książka

  Kultura - edukacja - technologia kształcenia. Konteksty nowomedialne – książka

  Media są istotnym składnikiem kultury, edukacji, funkcjonowania społecznego, rynku pracy i demokracji. Książka, którą oddajemy w ręce czytelników poświęcona jest tematyce związanej z procesami wyrażania, komunikowania i edukowania, w których media pełnią znaczące role. Naukowe dociekania ukazujące związki mediów z kulturą, edukacją i funkcjonowaniem społecznym w polskiej przestrzeni akademickiej mają...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Język i komunikacja - perspektywa lingwistyczna i logopedyczna – książka

  Język i komunikacja - perspektywa lingwistyczna i logopedyczna – książka

  Książka „Język i komunikacja – perspektywa lingwistyczna i logopedyczna” składa się z czterech części, które zatytułowane są kolejno: Rozwój mowy i języka, Zagadnienia językowe, Współczesna logopedia, Proces diagnozy i usprawniania w logopedii. W pierwszej części znalazły się teksty dotyczące kwestii odkrywania znaczenia słów przez dzieci, czynników wpływających na rozwój leksykalny, mowy skierowanej...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Religijnosć nowych mediów – książka

  Religijnosć nowych mediów – książka

  Adam Regiewicz   Grażyna Pietruszewska-Kobiela   Łukasz Sasuła  

  Religijność nowych mediów jest już szóstym tomem serii Audiowizualne Aspekty Kultury w Ponowoczesności realizowanej w ramach projektu badawczego Zakładu Teorii Literatury Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Tym razem autorzy skupiają się na religijnym, mitycznym, rytualnym, a nawet teologicznym wymiarze działania nowych mediów. Podobnie jak każda religia, także i technologia, wyrażana w szczególny...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Kolonizacja nauki i świata przez kapitał – książka

  Kolonizacja nauki i świata przez kapitał – książka

  Jacek Tittenbrun  

  Idea napisania niniejszej książki narodziła się w wyniku obserwacji dwóch paralelnych, jak się wydaje, procesów - stąd w podtytule znalazło się określenie „teoria światów równoległych”. Z jednej strony jako czynny socjolog i naukowiec społeczny obserwuję narastającą od dłuższego czasu bardzo szkodliwą, moim zdaniem, modę na wprowadzanie do języka naukowego opisu i wyjaśniania życia społecznego terminów...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Komunikacja w mediach społecznościowych – książka

  Komunikacja w mediach społecznościowych – książka

  Wojciech Gustowski  

  „Komunikacja w mediach społecznościowych” omawia fenomen social mediów oraz nowych form komunikowania, jakie wytworzyły się w procesie ich dynamicznego rozwoju. Obok naukowych teorii przedstawione zostały przykłady praktyczne, wyjęte wprost z tętniącego życiem wirtualnego świata. To w dużej mierze serwisy społecznościowe i skupione wokół nich e-społeczności budują potęgę internetu, tworząc silną dialogiczność,...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Młodzież rówieśnicy i nowe media – książka

  Młodzież rówieśnicy i nowe media – książka

  Hanna Tomaszewska  

  Aktualność i ważkość podjętego tematu jest oczywista - poszerza on naszą wiedzę zarówno o przeobrażeniach współczesnej kultury, jak też o postawach i obyczajach młodzieży. I w jednym i drugim obszarze dotyczy spraw ciągle jeszcze mało zbadanych - myślę, że takie sformułowanie problematyki, z jakim mamy do czynienia w pracy, jest oryginalne i nie powiela dotychczasowych badań nad rolą mediów w życiu...

  Cena: 44,10 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Requiem dla amerykańskiego snu – książka

  Requiem dla amerykańskiego snu – książka

  Chomsky Noam  

  Noam Chmsky (ur. 1928) to chyba obecnie najsłynniejszy amerykański naukowiec, na pewno najczęściej cytowany. Jest lingwistą, psychologiem, filozofem, a także niezwykle zaangażowanym politycznie działaczem lewicowym, Intelektualistą lewicowym, sam deklaruje się jako zwolennik anarchosyndykalizmu, a właściwie "libertariańskiańskiego socjalizmu", u którego podstaw leżą m.in. idee anarchizmu.W "Requiem...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Społeczeństwo polskie dziś – książka

  Społeczeństwo polskie dziś – książka

  Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość, uznanie, edukacja to książka interdyscyplinarna. Jest rezultatem współpracy specjalistów z wielu dziedzin nauki (m.in. socjologów, literaturoznawców, historyków), którzy postawili sobie zadanie wspólnego rozpoznania, kim w Polsce jesteśmy i kim chcemy być. Wszystkie wypowiedzi łączy zgoda, że tylko na gruncie wiedzy społeczeństwa o sobie samym może się pojawić...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Dwie wieże i minaret – książka

  Dwie wieże i minaret – książka

  Piotr Mazurkiewicz  

  Minął czas, gdy Europa i chrześcijaństwo były tożsamymi pojęciami. Demografia wyznaniowa uświadamia fakt, że religii, która stworzyła ten kontynent, wyrosło dwóch konkurentów: ateizm i islam. Jednak według danych statystycznych chrześcijanie wciąż stanowią zdecydowaną większość europejskiej populacji. Nie da się zatem zrozumieć zjawisk społecznych – także negatywnych – i ogólnego klimatu kulturowego,...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Bezżenność i czystość seksualna księży rzymskokatolickich w świadomości katolików świeckich i osób duchownych w Polsce – książka

  Bezżenność i czystość seksualna księży rzymskokatolickich w świadomości katolików świeckich i osób duchownych w Polsce – książka

  Józef Baniak  

  „Profesor Józef Baniak od prawie czterdziestu lat wszechstronnie bada wszystkie aspekty celibatu. Przedstawione w książce wyniki badań socjologicznych realizowanych przez niego, ale też przez innych socjologów, dają najpełniejszy do tej pory w polskiej literaturze socjologicznej obraz opinii i postaw dotyczących zasadności i celowości utrzymania celibatu w Kościele rzymskokatolickim oraz jego przestrzegania...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2798

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA