Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

socjologia, społeczeństwo

Liczba pozycji: 2740
 • socjologia, społeczeństwo: Życie to wojna prowadzona każdego dnia – książka
  Bestseller

  Życie to wojna prowadzona każdego dnia – książka

  Oriana Fallaci  

  Życie to wojna prowadzona każdego dnia jest ostatnią pozycją z serii książek Oriany Fallaci opublikowanych po jej śmierci w 2006 roku. W czasie II wojny światowej autorka mimo bardzo młodego wieku brała czynny udział w walce włoskiego ruchu oporu. W latach 50. była już jednym z najbardziej znanych dziennikarzy i korespondentów wojennych. I chociaż całe życie deklarowała swoją niechęć do wszelkiego...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: The Language of Cities – książka
  Bestseller

  The Language of Cities – książka

  Deyan Sudjic  

  The director of the Design Museum defines the greatest artefact of all time: the cityWe live in a world that is now predominantly urban. So how do we define the city as it evolves in the twenty-first century? Drawing examples from across the globe, Deyan Sudjic decodes the underlying forces that shape our cities, such as resources and land, to the ideas that shape conscious elements of design, whether...

  Cena: 44,10 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Testy edukacyjne Studium dynamiki selekcji i socjalizacji – książka

  Testy edukacyjne Studium dynamiki selekcji i socjalizacji – książka

  Agnieszka Gromkowska-Melosik  

  W monografii podjęto problem testów (i testowania), które w coraz większym stopniu dominują krajobraz współczesnej szkoły. To na ich rezultatach skoncentrowane są coraz bardziej aspiracje (i działania) uczniów i nauczycieli. W społeczeństwach współczesnych szczególne znaczenie mają przy tym testy, które odnoszą się do – jak ujmuje się to w literaturze – „wielkiej stawki”, bowiem determinują one losy...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych – książka

  Miasta w globalnej sieci korporacji transnarodowych – książka

  Magdalena Wdowicka  

  Tematyka pracy mieści się w szerokim obszarze zagadnień globalizacji gospodarki i roli korporacji transnarodowych jako podmiotów tej globalizacji.Książka przyczynia się do uzupełnienia stanu wiedzy w dziedzinie organizacji przestrzennej działalności korporacji transnarodowych w skali globalnej i wnosi określony wkład do dyskusji na temat relacji skali globalnej i lokalnej, zwłaszcza odnośnie miast...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Rola Sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich – książka

  Rola Sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich – książka

  Ilona Matysiak  

  Autorka podejmuje problematykę roli sołtysów i sołtysek we współczesnych środowiskach wiejskich. Książka zawiera analizę mechanizmów obejmowania tej funkcji, działań i sieci współpracy sołtysów i sołtysek oraz oczekiwań społecznych wysuwanych wobec nich przez innych aktorów lokalnych. Kim są współczesne sołtyski i sołtysi i jakie przyjmują strategie działania? Jakie są przyczyny i konsekwencje wyraźnego...

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: O polskiej biedzie w latach 1990-2015 – książka

  O polskiej biedzie w latach 1990-2015 – książka

  Stanisława Golinowska  

  Lata 1990–2015 były okresem szczególnym, czasem budowania, a nie walki. Tworzenie rynkowego systemu gospodarczego i demokracji liberalnej, mimo ekonomicznego sukcesu i społecznego poparcia, generowało koszty. Syntetycznym ich wyrazem było ubóstwo i wykluczenie części społeczeństwa z uzyskiwania korzyści z budowy nowych warunków życia. Stanisława Golinowska, od lat kierująca projektami badań na temat...

  Cena: 27,30 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Świat wartości jako trzecie środowisko istnienia człowieka – książka

  Świat wartości jako trzecie środowisko istnienia człowieka – książka

  Bożena Sztumska   Janusz Sztumski  

  Rozważania na temat wartości rozpoczynamy od przypomnienia wypowiedzi znakomitego socjologa, aby – w taki to sposób – poniekąd uzasadnić nasze racje do zajmowania się wartościami. Otóż Florian Znaniecki w jednej ze swoich prac pt. „Społeczne role uczonych” zamieścił fragment poświęcony refleksji nad tym, czy socjologowie powinni zajmować się problematyką wartości. Doszedł do następujących wniosków,...

  Cena: 33,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Psychologia Społeczna tom 12 nr 1 (40) 2017 – książka

  Psychologia Społeczna tom 12 nr 1 (40) 2017 – książka

  Numer specjalny Współczesne trendy w badaniach nad wpływem społecznym: perspektywa empiryczna.

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Złoty wiek konwersacji – książka

  Złoty wiek konwersacji – książka

  Benedetta Craveri  

  Książka ta opowiada historię pewnego ideału, ostatniego, z którym francuska arystokracja ancien régime’u miała się całkowicie utożsamić, ostatniego, który pozwolił jej raz jeszcze uczynić z siebie symbol i wzorzec całego narodu. Ideału towarzyskiego spod znaku elegancji i uprzejmości, który przeciwstawiał logice siły i okrucieństwa instynktów sztukę przebywania razem, opartą na intelektualnym uroku...

  Cena: 68,50 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Telewizyjne serwisy informacyjne – książka
  Nowość

  Telewizyjne serwisy informacyjne – książka

  Jagoda Bloch  

  „Praca jest pozycją ogromnie ciekawą i zajmującą, a co najistotniejsze ważną. Autorka objęła badaniami obszar niezmiernie rzadko eksplorowany, bo niezwykle trudny do uchwycenia i opisania, czyli zjawiska prozodyczne języka polskiego. […] W przeciwieństwie do opisów innych poziomów języka: fleksji, składni, słowotwórstwa, a także jego warstwy graficznej, do których omówienia wystarczy wiedza o języku,...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Tomasz Lis Historia prywatna – książka
  Nowość

  Tomasz Lis Historia prywatna – książka

  Tomasz Lis  

  Gdy jako chłopak niemal codziennie spoglądałem przez okno mojej szkoły, wpatrując się w horyzont i myśląc o tym, co przyniesie przyszłość, nigdy nie sądziłem, że będzie tak niezwykłą, fantastyczną przygodą. Przez kilkadziesiąt lat historia Polski działa się dosłownie na moich oczach, na wyciągnięcie ręki. Poznałem wszystkich jej bohaterów, widziałem chwile ich triumfu i klęski. Poznałem przy okazji,...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym – książka

  Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym – książka

  Magdalena Kalisiak-Mędelska  

  Publikacja niniejsza dotyczy partycypacji społecznej – trzeciego możliwego wymiaru decentralizacji administracji publicznej. Współcześnie bowiem coraz większego znaczenia nabierają aktywne wspólnoty samorządowe, potrafiące skutecznie wykorzystać mechanizm zbiorowego podejmowania decyzji w drodze konsultacji, negocjacji, kompromisu i konsensusu. Obok zobrazowania stanu partycypacji społecznej w polskich...

  Cena: 43,05 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Letter from Birmingham Jail – książka

  Letter from Birmingham Jail – książka

  Martin Luther King  

  'Injustice anywhere is a threat to justice everywhere.' This landmark missive from one of the greatest activists in history calls for direct, non-violent resistance in the fight against racism, and reflects on the healing power of love. Penguin Modern: fifty new books celebrating the pioneering spirit of the iconic Penguin Modern Classics series, with each one offering a concentrated hit of its contemporary,...

  Cena: 5,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu – książka

  Memy czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu – książka

  Tom 32. serii „Media początku XXI wieku” wydawanej we współpracy z Instytutem Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Autorzy monografii dostrzegli i zaprezentowali złożoność zjawiska memu internetowego jako formy przekazu. Dzięki temu publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Odnajdziemy w niej teksty prezentujące analizy i refleksje podjęte z perspektywy kulturoznawczej, antropologicznej, semiotycznej,...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Gra o Biały Dom – książka

  Gra o Biały Dom – książka

  Joseph Cummins  

  Wszystko za głos / Polowanie na wyborcę to książka, którą od deski do deski wypełniają ociekające wyborczym błotem anegdoty. Autor analizuje wszystkie dotychczasowe amerykańskie kampanie prezydenckie, przypominając, że historia lubi się powtarzać i że z przeszłych wydarzeń można wyciągać cenne wnioski (choć dzieje się to zbyt rzadko), a nawet najzacniejsi z amerykańskich przywódców mają sporo na sumieniu...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Trudne rozliczenia z przeszłością – książka
  Nowość

  Trudne rozliczenia z przeszłością – książka

  Czy Polska radzi sobie ze swoją przeszłością? Na tle innych państw jej przypadek jest jednym z najbardziej skomplikowanych. Geopolityczne położenie spowodowało, że nasz kraj stał się w dwudziestym wieku miejscem dramatycznych wydarzeń historycznych. Wystarczy wymienić dwa reżimy totalitarne, dwie wojny, masowe morderstwa, trwanie i rozpad autorytarnego reżimu komunistycznego. Polakom, których kraj...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Doktryna Polaków – książka

  Doktryna Polaków – książka

  Rau Zbigniew   M. Staszyńska Katarzyna   Chmieliński Maciej   Zagórski Krzysztof  

  Książka prezentuje pionierską, oryginalną rekonstrukcję doktryny politycznej zbiorowego podmiotu, jakim jest społeczeństwo polskie. Stanowi ona rezultat połączenia warsztatów naukowych klasycznej filozofii politycznej i współczesnej empirycznej socjologii. Oddaje poglądy i refleksje dotyczące człowieka, społeczeństwa, własności, władzy i państwa, jakie Polacy ujawniają w szeroko zakrojonych fokusowych...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Hodowanie troglodytów – książka

  Hodowanie troglodytów – książka

  Piotr Nowak  

  Istnieją co najmniej dwa niejawne cele reformy Uniwersytetu. Pierwszym jest odciągnięcie młodych, zdolnych ludzi od pracy intelektualnej – od czytania książek, pisania, wykładania – na rzecz quasi-biznesowej działalności sprowadzającej się do pozyskiwania pieniędzy dla przedsiębiorstwa zwanego dawniej Uniwersytetem. Cel drugi jest bardziej demoniczny i zgadza się z kierunkiem zmian mających charakter...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Na południe od Lampedusy – książka

  Na południe od Lampedusy – książka

  Stefano Liberti  

  Stefano Liberii poświęcił wiele lat na rozmowy z tymi, których największym pragnieniem jest ucieczka. "Na południe od Lampedusy" opowiada o przyczynach i motywacji popychających afrykańskich emigrantów do ruszenia w niebezpieczną podróży przez cały kontynent aż do niepewnego europejskiego celu. Liberti zrywa ze stereotypowym postrzeganiem uciekinierów, nie ulega też mitowi łatwej i skutecznej integracji,...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Przestrzenny wymiar karier menedżerów i przedsiębiorców – książka

  Przestrzenny wymiar karier menedżerów i przedsiębiorców – książka

  Waldemar Dymarczyk  

  W publikacji zrekonstruowano przestrzenny wymiar karier ludzi biznesu, szczególnie predysponowanych do roli kreatorów przestrzeni, gdzie realizują swoje ambicje zawodowe i pasje życiowe. Zmiany, jakich dokonują w środowisku pracy i poza nią, dotyczą nie tylko ich samych czy najbliższych im osób, lecz także mają duże znaczenie dla członków organizacji, partnerów, konkurentów i kooperantów. W monografii...

  Cena: 42,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2740

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA