Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

socjologia, społeczeństwo

Liczba pozycji: 2781
 • socjologia, społeczeństwo: Psychospołeczne i edukacyjne mechanizmy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych – książka
  Nowość

  Psychospołeczne i edukacyjne mechanizmy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych – książka

  Sławomir Trusz  

  To książka o losie setek tysięcy dzieci cyrkularnych migrantów. Nazywa się je często „eurosierotami”. W jaki sposób dzieci te są spostrzegane, oceniane i traktowane przez innych? Autor książki w 12 badaniach (5 korelacyjnych i eksperymentalnych) ocenił zakres, w jakim korzystanie z terminu „eurosierota” prowadzi do stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci cyrkularnych migrantów w podstawowych...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Relacje media konteksty – książka
  Nowość

  Relacje media konteksty – książka

  Prezentowana monografia Relacje. Media. Konteksty. Praktyka komunikowania się jest zbiorem jedenastu rozdziałów naukowców i praktyków reprezentujących zarówno jednostki naukowe, jak i instytucje różnego typu. Spektrum tematów podjętych przez Autorów pokazuje z jednej strony, jak szerokim polem działań zajmują się specjaliści ds. komunikowania się, z drugiej zaś – jakie wyzwania stawiane są przed badaczami...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Profesor Kazimierz Doktór – książka
  Nowość

  Profesor Kazimierz Doktór – książka

  Niniejsza publikacja jest próbą zachowania w pamięci działalności i twórczości Profesora Kazimierza Doktóra przez część środowiska socjologów i specjalistów zarządzania, w szczególności Jego kolegów, przyjaciół i współpracowników. Przesłanie to określiło charakter książki, wyrażony w jej tytule: Profesor Kazimierz Doktór. Życie i działalność (1935–2016). Publikacja zawiera biograficzne i naukowe aspekty...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Instytucja medialna przez pryzmat płci – książka
  Nowość

  Instytucja medialna przez pryzmat płci – książka

  Greta Gober  

  Wartość materiału zebranego przez Gretę Gober wynika nie tylko z konsekwentności i ukierunkowania badań, ale także z faktu, iż były one prowadzone w instytucji medialnej, do której nie jest łatwo przeniknąć. Jak się okazuje, fakt, że przedmiotem badania była polska telewizja publiczna, wcale nie ułatwiał autorce tego zadania. Zaprezentowane w książce analizy oraz obserwacje pokazują, iż struktura tej...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej – książka
  Nowość

  Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej – książka

  Niniejszą publikację kierujemy do wszystkich osób, którym problematyka i idee edukacji równościowej są szczególnie bliskie. Jej zamierzony interdyscyplinarny charakter w zamyśle redaktorów ma odpowiadać celowi poznawczemu, przez co może stać się ona przydatna dla studentek i studentów pedagogiki, socjologii, psychologii społecznej, pracy socjalnej czy kulturoznawstwa. (Z Wprowadzenia) Refleksja na...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Prognozowanie teraźniejszości – książka
  Nowość

  Prognozowanie teraźniejszości – książka

  Jan Sowa   Andrzej Leder   Magdalena Środa   Izabela Kowalczyk   Krzysztof Podemski   Tomasz Polak  

  Książka, którą Czytelnik ma przed sobą, traktuje o tym, jak „społeczeństwo ryzyka”, by posłużyć się efektowną formułą Ulricha Becka, ustępuje przed ryzykiem życia w społecznościach opartych na reaktywności i resentymencie. Można wzruszyć ramionami i powiedzieć: nic nowego. Wszak pojęcie kryzysu i jego doświadczenie jest wpisane w kulturę Zachodu (dla niektórych myślicieli było i jest jej stanem organicznym),...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: 20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych – książka
  Nowość

  20 lat polskich telewizyjnych debat przedwyborczych – książka

  Książka jest zbiorem artykułów poświęconych polskim debatom przedwyborczym. Powstała z okazji dwudziestej rocznicy pierwszej telewizyjnej debaty przedwyborczej między Lechem Wałęsą a Aleksandrem Kwaśniewskim (1995) i jest wspólną inicjatywą badaczy z kilku ośrodków naukowych w Polsce. Przedsięwzięcie ma charakter interdyscyplinarny, a wśród autorów są badacze retoryki i komunikacji, medioznawcy, językoznawcy,...

  Cena: 32,81 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: O uwodzeniu – książka
  Nowość

  O uwodzeniu – książka

  Jean Baudrillard  

  Baudrillard - wychodząc od refleksji nad seksualnością we współczesnej kulturze i krytyki założeń feminizmu - krok po kroku odsłania uwodzenie jako prastarą, magiczną, ceremonialną formę relacji (metafizycznych, społecznych, erotycznych), będącą zaprzeczeniem seksu, sensu, produkcji i władzy - czyli fallokratycznych idoli, wokół których obraca się dzisiaj nasze wyprane z wdzięku, tajemniczości i prawdziwego...

  Cena: 32,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Stąd ale dokąd? – książka
  Nowość

  Stąd ale dokąd? – książka

  Maria Hirszowicz  

  Maria Hirszowicz – profesor emeritus Uniwersytetu Warszawskiego, od 1968 roku docent na Wydziale Filozofii i Socjologii UW, potem reader na Uniwersytecie w Reading w Anglii. Ogłosiła wiele artykułów i książek, w tym m.in. Wstęp do socjologii organizacji (1967); The Bureaucratic Leviathan: a Study in the Sociology of Communism (1980), Industrial Sociology. An Introduction (1985), Coercion and Control...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Wspólnota która nadchodzi – książka
  Nowość

  Wspólnota która nadchodzi – książka

  Giorgio Agamben  

  Czy można sobie wyobrazić ludzką wspólnotę, która nie rości sobie prawa do tożsamości – bycia Amerykaninem, muzułmaninem, komunistą? W jaki sposób wspólnota może być uformowana z jednostek, które odrzucają kryteria przynależności? Od świętego Tomasza do reklamy rajstop; od Talmudu do Tiananmen; od Dostojewskiego do Bartleby’ego, Kafki i Roberta Walsera, Agamben tropi pojedynczą subiektywność, która...

  Cena: 27,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Wypadek pierworodny – książka
  Nowość

  Wypadek pierworodny – książka

  Paul Virilio  

  Najnowsza książka autora Bomby informacyjnej (Sic! 2006), teoretyka kultury i autora śmiałych propozycji naukowego opisania ery ponowoczesności. Grzech pierworodny czy pierwotny Wypadek, początek i koniec stanowią pewną granicę, są wrodzoną ułomnością, przed którą nauka i technika nie są w stanie umknąć tak samo jak filozofia. W Wypadku pierworodnym Paul Virilio podejmuje problem katastrofy świadomości...

  Cena: 27,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Prędkość i polityka – książka
  Nowość

  Prędkość i polityka – książka

  Paul Virilio  

  Prędkość i polityka jest najważniejszym dziełem Paula Virilio. Wychodząc od prac Moranda, Marinettiego i McLuhana, autor przedstawia wizję znacznie bardziej polityczną niż którykolwiek z jego francuskich kolegów – w tej radykalnej wizji prędkość jest motorem destrukcji. Virilio zdaje sprawę z całej historii rodzaju ludzkiego jako procesu doskonalenia technologii, który stał się możliwy dzięki militaryzacji...

  Cena: 32,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w II Rzeczypospolitej 1918-1939 – książka
  Nowość

  Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w II Rzeczypospolitej 1918-1939 – książka

  Agnieszka Mirkiewicz  

  I. TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE „SOKÓŁ” NA ZIEMIACH POLSKICH PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ, W CZASIE JEJ TRWANIA I W POLSCE W PIERWSZYCH LATACH PO JEJ WYZWOLENIU (1918–1921) 1.1. Powstanie i rozwój ruchu sokolego na ziemiach polskich w latach 1867-1914 1.2. „Sokół” w czasie I wojny światowej 1.3. Udział sokolstwa w głównych wydarzeniach okresu kształtowania się polskich granic II. POWSTANIE I ROZWÓJ...

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Słowa klucze – książka
  Nowość

  Słowa klucze – książka

  Jean Baudrillard  

  Słowa klucze to książka wyjątkowa w dorobku autora Wymiany symbolicznej i śmierci, rodzaj autokomentarza, w którym Baudrillard przystępnie objaśnia najważniejsze pojęcia powracające w jego pisarstwie, takie jak: przedmiot, wartość, wymiana symboliczna, uwodzenie, obsceniczność, przejrzystość zła, wirtualność, aleatoryczność, chaos, kres, zbrodnia doskonała, los, wymiana niemożliwa, dwoistość, myślenie. Jean...

  Cena: 25,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Jestem kibolem – książka
  Nowość

  Jestem kibolem – książka

  Krzysztof Korsak  

  Jestem kibolem to pierwsza w historii opowieść o współczesnych polskich kibolach. Zaskakująca. Oderwana od schematu. Nieznana dotąd dla ogółu. Wciąga tak mocno, jak wciąga sam świat kibicowski.

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Szkice z socjologii religii – książka

  Szkice z socjologii religii – książka

  Weber Max  

  Max Weber (1864-1920) uznawany jest powszechnie za najważniejszego klasyka socjologii, bodaj nikt łącznie z Augustem Comtem, Herbertem Spencerem, Emilem Durkheimem czy Karolem Marksem nie wpłynął w tak zasadniczy sposób na rozwój tej dziedziny wiedzy. W zasadzie cała prawie współczesna socjologia ma Webera czerpie po dziś dzień z jego prac, a zajmował się bardzo szerokim spektrum wiedzy socjologicznej...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Przejrzystość zła – książka

  Przejrzystość zła – książka

  Jean Baudrillard  

  Gdyby przyszło nam opisać w skrócie dzisiejszy stan rzeczy, należałoby określić go mianem stanu po orgii. Orgia stanowi eksplozywny moment nowoczesności, moment wyzwolenia dokonującego się we wszelkich możliwych sferach. Wyzwolenia politycznego, seksualnego, wyzwolenia sił wytwórczych, wyzwolenia mocy destrukcyjnych, wyzwolenia kobiet, dzieci, nieświadomych popędów czy sztuki. (…) Była to epoka orgii...

  Cena: 37,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych – książka

  Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych – książka

  Anna Kanios  

  Praca (...) powstała z materiału rozległych studiów nad literaturą przedmiotu, jak i wiarygodnego materiału pochodzącego z rzetelnych i pogłębionych badań realizowanych za pomocą wszystkich możliwych technik badawczych (...). Omówienie w rozprawie tylu zagadnień, i to w sposób pogłębiony, sprawia, że uznać ją trzeba za poważne stadium doniosłego społecznie zagadnienia. Przedłożona przez Autorkę praca...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Kobieta kultury łużyckiej w przestrzeni społecznej – książka

  Kobieta kultury łużyckiej w przestrzeni społecznej – książka

  Justyna Żychlińska  

  Książka ta świetnie wpisującą się w nurt aktualnych rozważań nad strukturą i organizacją społeczności zamieszkujących w pradziejach Europę Środkową. Podjęcie tej problematyki, choć niezupełnie nowe, wyróżnia dzieło J. Żychlińskiej wśród wielu innych publikacji, traktujących o epoce brązu i wczesnej epoce żelaza z punktu mniej lub bardziej drobiazgowych rozważań nad relacjami chronologiczno-kulturowymi,...

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet – książka

  Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet – książka

  Ewa Włodarczyk  

  Zaprezentowana w monografii kwestia doświadczania problemów alkoholowych przez kobiety jest obszarem atrakcyjnym poznawczo i badawczo. Osią tematyczną jest tu kobiecy problem alkoholowy, usytuowany w kontekście teoretycznym, jakim uczyniono teorie problemów społecznych, zilustrowany wynikami badań własnych (diagnostyczno-weryfikacyjnych). Całość dopełnia opis form działań podejmowanych w Polsce w obliczu...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2781

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA