Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

socjologia, społeczeństwo

Liczba pozycji: 2791
 • socjologia, społeczeństwo: Edukacja dla sukcesu społecznego – książka
  Nowość

  Edukacja dla sukcesu społecznego – książka

  Anna Mazurowska  

  W książce podjęto kwestię znaczenia prywatnej edukacji podstawowej w kontekście konstruowania sukcesu społecznego dzieci pochodzących z klasy średniej. Zarówno zaprezentowane analizy teoretyczne, jak i badania empiryczne odnoszą się do tezy o roli edukacji jako jednego z kluczowych czynników służących alokacji jednostki w strukturze społecznej. Istotą wywodu jest ukazanie sposobów postrzegania edukacji...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: To nie jest dziennik – książka

  To nie jest dziennik – książka

  Zygmunt Bauman  

  Najbardziej osobista książka Zygmunta Baumana Najnowsza książka światowej sławy myśliciela – wbrew przekornemu tytułowi – jest dziennikiem obejmującym okres od września 2010 do marca 2011 r. Zygmunt Bauman zaczął prowadzić notatki po śmierci żony. Po raz pierwszy czytelnik ma szansę wniknąć tak głęboko w świat emocji wybitnego autora i poznać jego refleksje na własny temat. "Choć lubię być sam –...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Asocjacje i implikacje historyczne elementami kształtującymi współczesność – książka

  Asocjacje i implikacje historyczne elementami kształtującymi współczesność – książka

  "...szukając odpowiedzi na tezy zawarte w tytule niniejszej monografii, redaktor proponuje, aby najpierw sięgnąć do definicji terminów asocjacja i implikacja. Jest to ciekawy sposób rozpoczęcia dyskusji poprzedzonej lekturą poszczególnych artykułów tego opracowania. Dopiero po przeczytaniu przedstawionych autorskich przemyśleń możemy dostrzec powiązanie tego, co jako skojarzenie i następstwo z tym,...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Migracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy – książka
  Nowość

  Migracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy – książka

  Agnieszka Piekutowska  

  Migracje międzynarodowe niosą szereg konsekwencji dla państwa przyjmującego, a jednym z obszarów odczuwających skutki napływu obcokrajowców jest rynek pracy. W świetle ograniczonej skuteczności działań ukierunkowanych na zapewnianie równowagi na tym rynku, państwa mogą rozważać imigrację zarobkową. W związku z tym rodzą się zasadnicze pytania: • Jaki wpływ ma imigracja na wynagrodzenia krajowej siły...

  Cena: 76,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Gender w społeczeństwie polskim – książka
  Nowość

  Gender w społeczeństwie polskim – książka

  Podstawowym celem książki Gender w społeczeństwie polskim jest dostarczenie polskim Czytelniczkom i Czytelnikom złożonej, wielowymiarowej i intersekcjonalnej wiedzy na temat płci kulturowej, osadzonej głęboko w kontekście polskich problemów, przy jednoczesnym odniesieniu tej problematyki do ustaleń badań zagranicznych. Takie porównawcze podejście pokazuje z jednej strony obecny stan rozwoju studiów...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Badania społeczne w praktyce – książka
  Nowość

  Badania społeczne w praktyce – książka

  Earl Babbie  

  Podręcznik dla studentów socjologii i nauk społecznych - pokazuje, jak przygotować i prowadzić badania społeczne, wprowadza w teorię i paradygmaty badań społecznych, przedstawia problemy etyczne i społeczny kontekst badań.

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Edukacyjne konteksty konstruktywizmu – książka
  Nowość

  Edukacyjne konteksty konstruktywizmu – książka

  Podstawowym celem prezentowanej monografii jest przedstawienie i przedyskutowanie możliwie najszerszych kontekstów konstruktywizmu. Przyjmując, iż konstruktywistyczny model kształcenia stanowi alternatywę dla edukacji o charakterze transmisyjnym, zrywając jednocześnie z dotychczasową ideologią funkcjonalistycznego społeczeństwa, wskazywaliśmy – choćby na mocy formuły zaproponowanej książki – na deliberatywny...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce. – książka
  Nowość

  Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce. – książka

  Maciej Duszczyk   Magdalena Lesińska   Kamil Matuszczyk  

  Autorzy przedstawiają zagadnienia towarzyszące procesom demograficznym w Polsce z perspektywy podejmowanych działań politycznych. Szczególną uwagę poświęcają procesowi upolitycznienia problemu starzejącego się społeczeństwa, instrumentom polityki demograficznej i społecznej oraz dyskursom politycznemu i medialnemu, zaistniałym w latach 1989–2016. Przemiany demograficzne, zwłaszcza proces starzenia...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Socjologia pracy w zarysie – książka
  Nowość

  Socjologia pracy w zarysie – książka

  Monika Budnik  

  Książka przybliża współczesną subdyscyplinę nauki jaką jest socjologia pracy. Poruszana tematyka we wprowadzeniu dotyczy obszarów historii socjologii pracy w Polsce oraz wskazuje na elementy socjologii organizacji i przemysłu. Współczesny obraz socjologii pracy opisywany jest przez społeczne obszary: rynku pracy, zawodu, instytucje kształcące do zawodów różnego typu, wskazuje się także na pojęcia adaptacji...

  Cena: 58,99 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Aktywność ekonomiczna młodzieży w Polsce – książka

  Aktywność ekonomiczna młodzieży w Polsce – książka

  Stanisław Lachowski   Bogusława Lachowska  

  Książka ukazuje się po decyzji o likwidacji, w czasie „wygaszania” gimnazjum. Zmiana organizacji kształcenia podstawowego nie zmieni problemów, przed którymi stoi dzisiaj uczeń gimnazjum, a potem o rok młodszy uczeń ośmioletniej szkoły podstawowej. Podejmuje ważny i bardzo aktualny problem aktywności ekonomicznej młodzieży. Innowacyjne badania przeprowadzone przez Autorów monografii znakomicie uzupełniają...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Rewolucje niezbrojne – książka

  Rewolucje niezbrojne – książka

  Jarosław Chodak  

  Recenzowana praca stanowi wkład w badanie źródeł i dynamiki w zakresie nonviolent civil resistance. Dostarcza bardzo bogatego materiału faktograficznego, szerokiego przeglądu terminologii stosowanej w analizach ruchów kontestacyjnych i umiejętnie łączy podejście socjologii historycznej z badaniami nonviolent civil resistence i polityki kontestacji. Z recenzji prof. dr. hab.. Piotra Sałustowicza ...

  Cena: 44,10 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych – książka

  Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych – książka

  Paweł Marzec  

  W książce opisano metody oceny użyteczności serwisów internetowych. Po wprowadzeniu dotyczącym pojęcia użyteczności w kontekście projektowania serwisów internetowych czytelnik może zapoznać się z metodyką ich oceny za pośrednictwem listy kontrolnej, oceny heurystycznej oraz wędrówki poznawczej. Ważną częścią pracy są wyniki analizy literatury przedmiotu. Zaprezentowano w niej przykłady zastosowania...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Globalna wojna z chrześcijanami – książka

  Globalna wojna z chrześcijanami – książka

  John JR. Allen  

  Chrześcijanie są obecnie najbardziej prześladowaną grupą religijną na świecie. 80 % wszystkich działań skierowanych przeciwko religii wymierzona jest właśnie w chrześcijan. Od Indii po Meksyk i od Nigerii po Białoruś chrześcijanie padają ofiarami represji władz państwowych, partyzantów, bojówek, narkotykowych bosów i organizacji przestępczych. W wielu miejscach ich wyłączną winą jest to, że jako jedyni...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Wizerunek organizacji Teoria i praktyka badania wizerunku uczelni Tom 13 – książka

  Wizerunek organizacji Teoria i praktyka badania wizerunku uczelni Tom 13 – książka

  Alicja Waszkiewicz  

  W serii wydawniczej "Media początku XXI wieku" ukazały się: Tom 1 – Mechanizmy propagandy. Wizerunek konfliktu kosowskiego w publicystyce, Ł. Szurmiński Tom 2 – Etyka w polskim public relations. Refleksje badawcze, J. Olędzki Tom 3 – Media masowe wobec przemocy i terroryzmu, A. Kozieł, K. Gajlewicz Tom 4 – Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, W. Gogołek Tom 5 – Model zinstytucjonalizowanych...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Socjalizm Utopia w działaniu – książka

  Socjalizm Utopia w działaniu – książka

  Zygmunt Bauman  

  Życie nowoczesne, czyli obsesyjne przerabianie wszystkiego na nowe, lepsze wersje, jest nie do pomyślenia bez utopii. A jednak wraz z XX wiekiem coś się w myśleniu utopijnym skończyło. Każda reklama nowego kosmetyku czy nowej recepty na odchudzanie maluje obraz utopijnego szczęścia! Nadzieje na lepsze życie wiążemy nie ze zmianą świata, ale własnego ciała, najbliższego jego otoczenia i zawartości utkanej...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Rzetelne dziennikarstwo – książka

  Rzetelne dziennikarstwo – książka

  Tadeusz Kononiuk  

  Monografia Tadeusza Kononiuka jest studium z zakresu etyki normatywnej podsumowującym jego wieloletnie badania dotyczące etyki dziennikarskiej. Jest solidnym dziełem naukowym, podejmującym niezwykle ważną problematykę etycznego wymiaru dziennikarstwa. Autor wskazuje, że rzetelne dziennikarstwo i rzetelność w dziennikarstwie stanowią podstawowe wartości zawodu określające nie tylko tożsamość dziennikarzy,...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Spiskowe narracje i metanarracje – książka

  Spiskowe narracje i metanarracje – książka

  Franciszek Czech  

  Po przeczytaniu książki uważam, że jest to praca bardzo interesująca i ważna co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze dotyczy zagadnienia, które coraz częściej nurtuje nie tylko polityków, ale także środowiska naukowe, jest gorącym tematem i w polityce i w jej interpretacjach, jest więc ważnym intelektualnym wkładem Autora w rozwój refleksji i badań nad teoriami spiskowymi. Na gruncie polskim, jeśli...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Sekularyzacja desekularyzacja Nowa duchowość – książka

  Sekularyzacja desekularyzacja Nowa duchowość – książka

  Janusz Mariański  

  Ksiądz Profesor Janusz Mariański jest wybitnym socjologiem religii i socjologiem moralności, autorem wielu znanych prac z tych dziedzin. Jest też ekspertem od katolickiej nauki społecznej, dzięki czemu w jego twórczości stricte naukowej obecna jest również perspektywa teologiczna. Niniejsza książka jest w pewnym stopniu zwieńczeniem dotychczasowego bogatego dorobku Autora, otwiera jednak nową perspektywę...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Niewidzialna religia – książka

  Niewidzialna religia – książka

  Thomas Luckmann  

  Thomas Luckmann w swej książce Niewidzialna religia kwestionuje pewne uproszczenia zawarte w koncepcji globalnej sekularyzacji. W koncepcji Luckmanna religia pełni kluczową funkcję stabilizacyjną i organizacyjną. Jest niezbywalnym elementem życia społecznego i podlega procesom modyfikacji - dostosowania, usunięcie tego elementu zdaniem Thomasa Luckmanna oznacza destrukcję społeczności. Najważniejszym...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Bioetyka w epoce nowych mediów – książka

  Bioetyka w epoce nowych mediów – książka

  Joanna Żylińska  

  Pośród burzliwych debat nad takimi kwestiami jak testy genetyczne, aborcja czy obowiązkowe szczepienia, Joanna Żylińska proponuje odmienne spojrzenie na istotę bioetyki. Stwierdza ona, że w epoce technologii cyfrowych i nowych mediów głównym zadaniem, z którym musi zmierzyć się bioetyka, jest nie tyle rozwiązanie konkretnych sporów z dziedziny medycyny i zdrowia co przedefiniowanie samego pojęcia życia....

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2791

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA