Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

socjologia, społeczeństwo

Liczba pozycji: 3139
 • socjologia, społeczeństwo: Obszary społecznego świata – książka

  Obszary społecznego świata – książka

  W wielu dziedzinach nauki są takie książki zaprzyjaźnione, do których lubimy zaglądać. Czasami po to, by odszukać w nich nieco zapomniane w bezustannie zmieniającej się rzeczywistości, ważne pojęcia i tematy. Czasami, by zadawać na nowo te same pytania, szukając aktualnych odpowiedzi, a czasami, by znaleźć inspirację. Na pewno warto wracać do dawnych mistrzów, warto dyskutować ich dzieła. Twórczość...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Pamięć mit tożsamość – książka

  Pamięć mit tożsamość – książka

  Rafał Majerek  

  Autor postanowił zmierzyć się z problematyką pozornie już niemal wyeksploatowaną, sięgając po temat, który doczekał się największej liczby różnorakich opracowań. (...) Stanął zatem przed odważnym wyzwaniem, zainspirowany, czego nie ukrywa, Znameni zrodu - pracą czeskiego badacza Vladimira Macury, który w latach osiemdziesiątych XX wieku zaproponował nowe spojrzenie na czeskie odrodzenie narodowe: spojrzenie...

  Cena: 34,65 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Populizm – książka

  Populizm – książka

  Europa obawia się populizmu. Uważamy, że jest to choroba demokracji, łączymy z powrotem nacjonalizmu, demagogią, zagrożeniem dla liberalnych wartości. Dostrzegamy populistyczne hasła nie tylko pośród radykalnych polityków, ale również w "miękkiej" postaci w centrum. Populizm rozwija się wówczas, gdy tracimy zaufanie do polityków, widząc, że klasa polityczna nas nie reprezentuje. Boimy się populizmu,...

  Cena: 47,25 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: W kręgu kultury – książka

  W kręgu kultury – książka

  Książka jest pod każdym względem opracowaniem profesjonalnym, reprezentującym wysoki poziom naukowy. Przy ocenie zawartych w niej artykułów ważne są dwie zasadnicze kwestie: po pierwsze, poruszają one sprawy mało znane, wprowadzając je do obiegu w polskiej literaturze naukowej dotyczącej szeroko rozumianej problematyki kulturoznawczej i „wypracowanej” w jej ramach metodologii; po drugie, oparte są...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Liderzy i działacze – książka

  Liderzy i działacze – książka

  Ilona Iłowiecka-Tańska  

  Książka ta jest poświęcona zmianie idei pracy społecznikowskiej w Polsce, jaka dokonała się pod koniec XX wieku. Pokazuje, jaką drogę przeszli działacze fundacji i stowarzyszeń od początku idei trzeciego sektora do takiej jego postaci, jaką obserwujemy po dwudziestu latach, które mijają od czasu transformacji w postaci utrwalonej i przez to – pozornie oczywistej. Przedmiotem tej książki jest rekonstrukcja...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa – książka

  Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa – książka

  Jolanta Arcimowicz  

  Od rozpoczęcia przeobrażeń ustrojowych w Polsce minęło już ponad dwadzieścia lat. Zmiany, jakie nastąpiły w tym okresie, mają w wielu sferach życia publicznego wręcz rewolucyjny jakościowy charakter i objęły również aparat administracyjny państwa. Autorka, badając i opisując służbę cywilną III Rzeczypospolitej, uwzględnia perspektywę historyczną (zarówno z okresu międzywojennego, jak i po II wojnie...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Youth Facing the Challenges of Globalization – książka

  Youth Facing the Challenges of Globalization – książka

  W prezentowanej książce omówiono problemy, z którymi boryka się młodzież w związku z globalizacją świata. Zwolennicy tych procesów uważają, że stwarzają one możliwości zbudowania świata wolnego od obecnych problemów. Przeciwnicy z kolei twierdzą, że globalizacja powoduje nowe zagrożenia. Wskazują przede wszystkim na ograniczenie wolności jednostki i wzywają do obrony przed działaniami globalnych instytucji....

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących – książka

  Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących – książka

  Bogumił Termiński  

  Sytuacja pracowników migrujących to jedno z zagadnień omawianych w ramach szerokiego kontekstu międzynarodowej ochrony praw człowieka. Podobnie jak studia w dziedzinie migracji międzynarodowych, stanowi także obszar badań interdyscyplinarnych, podejmowanych między innymi na gruncie stosunków międzynarodowych, ekonomii czy studiów rozwojowych (ang. development studies). Rozpatrywanie ochrony migrantów...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Radio drogi – książka

  Radio drogi – książka

  Aleksander Woźny  

  Podjęte w Rzymie badania nad Sekcją Polską Radia Watykańskiego naprowadziły autora na ślad niezwykłego dialogu, jaki w latach stanu wojennego rodzi się między papieżem Janem Pawłem II i słuchaczami rozgłośni. Rozmowy będącej jednym z najbardziej doniosłych dla historii mediów w XX w. świadectw wolności słowa. Rozmowy, w której odradza się odległa tradycja pątniczych relacji sięgająca IV stulecia. Dziedzictwo...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Emigranci polscy w nowym środowisku pracy – książka

  Emigranci polscy w nowym środowisku pracy – książka

  Ryszard Bera  

  Tematyka podjęta w książce jest niezwykle aktualna. Autor w sposób niezwykle kompetentny i wielostronny komentuje nie tylko wyniki uzyskane w badaniach, ale kreśli złożony obraz zależności natury ekonomiczno-społecznej, które mają istotny wpływ na funkcjonowanie emigrantów w sferze zawodowej. Należy podkreślić interdyscyplinarny charakter badań, aktualność, znaczenie dla nauk o pracy, a także niewątpliwe...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Dialog obywatelski we współczesnej Polsce – książka

  Dialog obywatelski we współczesnej Polsce – książka

  Wojciech Misztal  

  Praca Wojciecha Misztala dotyczy bardzo ważnego i interesującego tematu, jakim jest kształtowanie się instytucji i kultury dialogu obywatelskiego we współczesnej Polsce. Jest to zagadnienie zawierające w sobie i obrazujące podstawowy sens i wymiary polskich przemian demokratycznych. Jest specyficznym wskaźnikiem przechodzenia społeczeństwa polskiego od demokracji proceduralno-większościowej do demokracji...

  Cena: 37,49 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Najpierw trzeba się urodzić – książka

  Najpierw trzeba się urodzić – książka

  Marcin Kula  

  Socjologia jest nauką o człowieku w społeczeństwie - ale do tego, by można było o nim mówić, człowiek musi się urodzić. Banalna i fundamentalna prawda w tej kwestii jest zaś taka, że życie można jedynie przekazać. Jego symbolem w wielu kulturach jest ogień. Dlatego stawiamy świeczki paradoksalnie zarówno na torcie urodzinowym, jak na grobach. Różnica jest jednak taka, że ogień możemy zapalić, podczas...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Spotkania czasu z miejscem – książka

  Spotkania czasu z miejscem – książka

  Magdalena Saryusz-Wolska  

  Spotkania czasu z miejscem. Studia o pamięci i miastach to książka omawiająca problemy zbiorowego pamiętania w zetknięciu z przestrzenią miejską, wyrażanego za pośrednictwem mediów opartych na słowie i obrazie. Wizualny i tekstualny potencjał "spotkania czasu z miejscem" śledzony jest w rozprawach teoretycznych, literaturze pięknej i filmach fabularnych. Wspólnym mianownikiem siedmiu esejów naukowych...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Gdański fenomen – książka

  Gdański fenomen – książka

  W książce piszą o Gdańsku przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych: socjologii, historii, filozofii, geografii, kulturoznawstwa. Nie ulega jednak wątpliwości, że ten wielogłos brzmi spójnie. Wszyscy autorzy piszą o Gdańsku współczesnym, jeśli sięgają wstecz, to nie wychodzą poza wiek XX, za każdym razem skupiając się na procesach i wydarzeniach, które uformowały dzisiejszy społeczny kształt miasta....

  Cena: 48,30 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne – książka

  Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne – książka

  Głównym przedmiotem pracy „Przestrzeń edukacyjna…” jest refleksja i propozycje sposobów doskonalenia funkcjonowania ośrodków szkolnych. Temat książki doskonale wpisuje się w aktualny dyskurs oświatowy. Autorzy poszczególnych tekstów skupiają swoją uwagę na szkole i jej znaczeniu we współczesnej strukturze społecznej, jej potrzebach i problemach. Tym samym opracowanie staje się diagnozą postawioną polskiej...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Demokracja w okowach totarientalności – książka

  Demokracja w okowach totarientalności – książka

  Cezary J. Olbromski  

  Czy dzisiaj – gdy kolejne odsłony totalności mamy już za sobą – zwycięska demokracja nie jest zagrożona? Autor kreśli scenariusz przyszłości zdominowanej przez sprawne i zamknięte systemy zorientowane na ekspansję, dla których e-cywilizacja stanowi nowe środowisko naturalne. Proces ten wymusza redefinicję sfery polityczności, obywatelstwa, lojalności, wreszcie totalności, po to by demokracja nie była...

  Cena: 36,75 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Ekonomiczne i społeczno polityczne problemy współczesnej gospodarki – książka

  Ekonomiczne i społeczno polityczne problemy współczesnej gospodarki – książka

  Jak wskazują pierwsze prognozy, rok 2010 był pierwszym okresem wzrostu gospodarczego po trzech trudnych latach kryzysu. Pomimo że niektóre wskaźniki ekonomiczne nie napawają jeszcze optymizmem, oznacza to, że współczesna gospodarka ponownie wchodzi na drogę rozwoju. Tom 9. Prac Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku poświęcony został aktualnym problemom współczesnejgo spodarki, które nabierają...

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Mit ludożercy Antropologia i antropofagia – książka

  Mit ludożercy Antropologia i antropofagia – książka

  William Arens  

  Mit ludożercy. Antropologia i antropofagia to jedna z najbardziej oryginalnych prac w amerykańskiej antropologii społecznej drugiej połowy XX wieku. Dzieło zaczepne i całkowicie osobne, chociaż wywody Arensa można by usytuować w nurcie krytyki kolonializmu, naukowego warsztatu etnografa oraz dekonstrukcji literatury podróżniczej. Autor konsekwentnie przedstawia kanibalizm jako zjawisko niepewne, o...

  Cena: 33,60 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Pamięć i tożsamość Rozmowy na przełomie tysiącleci – książka

  Pamięć i tożsamość Rozmowy na przełomie tysiącleci – książka

  Paweł II Jan  

  Nowe wydanie ostatniej książki Jana Pawła II z pięknymi ilustracjami. Powstała na kanwie rozmów papieża z ks. Józefem Tischnerem i Krzysztofem Michalskim na temat XX wieku. Porusza takie tematy jak doświadczenie zła związane z dwudziestowiecznymi totalitaryzmami, kwestię wspólnej Europy i roli demokracji, właściwego używania wolności oraz roli Kościoła we współczesnym świecie. W książce znajduje się...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Wytwarzanie poczucia normalności w rozmowie codziennej. Studium socjologiczne – książka

  Wytwarzanie poczucia normalności w rozmowie codziennej. Studium socjologiczne – książka

  Katarzyna Szkuta  

  Praca ma na celu aplikację pojęcia bezpieczeństwa ontologicznego do analizy konwersacji w celu interpretacji rytualnych form naprawy w codziennej rozmowie. Analiza empiryczna dotyczy sytuacji zagrożenia naturalnego przebiegu rozmowy. Do analizy wykorzystana została rytualna analiza konwersacji Ervinga Goffmana, prace autorów z kręgu analizy konwersacyjnej oraz lingwistyczne teorie konwersacji (przede...

  Cena: 27,30 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3139

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA