Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

socjologia, społeczeństwo

Liczba pozycji: 2861
 • socjologia, społeczeństwo: Cyberplemiona – książka

  Cyberplemiona – książka

  Paweł Matuszewski  

  Internet zrewolucjonizował życie społeczne i polityczne, wywracając do góry nogami dotychczasowe zasady prowadzenia kampanii i docierania do poszczególnych grup głosujących. Wybory ostatnich kilku lat na całym świecie pokazały, że media społecznościowe to nie tylko egalitarny przekaz, możliwość komunikacji z politykami i szansa na odejście od kierowanego jednostronnie przekazu radiowego czy telewizyjnego....

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Studia nad odmiennością na przestrzeni dziejów – książka

  Studia nad odmiennością na przestrzeni dziejów – książka

  Odmienna mowa, wygląd, zachowanie od wieków wzbudzały różnorodne, często skrajne emocje: zaciekawienie, obawę, a nawet strach. Uczucia te były podstawą rozmaitych działań społecznych – od chęci zrozumienia i akceptacji, poprzez próby oswojenia odmienności, aż do dążenia do anihilacji. Zawarte w książce artykuły, oddając punkt widzenia różnych dyscyplin, odpowiadają na pytania dotyczące ludzkiego bytu...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci – książka

  Niebinarne i wielowarstwowe pojęcie płci – książka

  Renata Ziemińska  

  Renata Ziemińska, ur. 1965 w Zamościu, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego w Instytucie Filozofii, kierownik Zakładu Epistemologii, opiekun studiów doktoranckich z filozofii, redaktor naczelna kwartalnika filozoficznego "Analiza i Egzystencja". Prowadzi zajęcia z epistemologii, historii sceptycyzmu, filozofii feministycznej i teorii płci. Ostatnio opublikowała...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym – książka

  Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym – książka

  Magdalena Kalisiak-Mędelska  

  Publikacja niniejsza dotyczy partycypacji społecznej – trzeciego możliwego wymiaru decentralizacji administracji publicznej. Współcześnie bowiem coraz większego znaczenia nabierają aktywne wspólnoty samorządowe, potrafiące skutecznie wykorzystać mechanizm zbiorowego podejmowania decyzji w drodze konsultacji, negocjacji, kompromisu i konsensusu. Obok zobrazowania stanu partycypacji społecznej w polskich...

  Cena: 43,05 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Wiedza o społeczeństwie Matura 2019 Testy i arkusze Zakres rozszerzony – książka

  Wiedza o społeczeństwie Matura 2019 Testy i arkusze Zakres rozszerzony – książka

  Iwona Walendziak   Barbara Freier-Pniok  

  Testy i arkusze z wiedzy o społeczeństiwe Wydawnictwa Operon to kompleksowy zbiór zadań, dzięki któremu sprawdzisz, zweryfikujesz i utrwalisz wiedzę przed maturą. Treści zostały podzielone na działy tematyczne i są zgodne z obowiązującą podstawą programową! Książka zawiera unikalny kod dostępu do interaktywnej platformy edukacyjnej GieldaMaturalna.pl, na której znajdziesz dodatkowe materiały, testy...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Egzamin gimnazjalny 2019 Testy i arkusze z odpowiedziami Historia i wiedza o społeczeństwie – książka

  Egzamin gimnazjalny 2019 Testy i arkusze z odpowiedziami Historia i wiedza o społeczeństwie – książka

  Adam Balicki   Edyta Pustuła   Marek Smuda   Dariusz Judek  

  Testy i arkusze gimnazjalneOperonu to kompleksowy zbiór zadań, dzięki któremu sprawdzisz, zweryfikujesz i utrwalisz wiedzę przed egzaminem gimnazjalnym z historii i wiedzy o społeczeństwie . Treści zadań zostały tak dobrane, by były zgodne z obowiązującą podstawą programową! Książka zawiera unikalny kod dostępu do interaktywnej platformy edukacyjnej GieldaGimnazjalna.pl, na której znajdziesz dodatkowe...

  Cena: 22,65 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji – książka

  Sztuka i wychowanie w kulturze konwergencji – książka

  Teksty są zogniskowane wokół centralnej kategorii - kultury konwergencji - i prezentują jej szerokie spektrum interpretacji w oparciu o literaturę polską oraz światową. Tego typu rozważania są nowatorskie w polskiej literaturze pedagogicznej. Ta wielość ujęć, także konkurujących ze sobą, jest zaletą książki (...) Godne podkreślenia jest również to, że w obecnym multikulturowym i cyfrowym społeczeństwie...

  Cena: 46,20 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje – książka

  Przemiany społeczne we współczesnej Polsce i ich konsekwencje – książka

  Walorem recenzowanej monografii jest aktualność podjętej problematyki (...) oraz wysoki poziom naukowy zaprezentowanych w książce analiz. Uznanie budzi logiczna sekwencja rozważań, wyraźny podział na części, interesująca treść poszczególnych tekstów. Atutem recenzowanej książki jest prezentacja szerokiego spektrum zróżnicowanych problemów społecznych występujących we współczesnej Polsce oraz przed­...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Innowacyjność w warunkach współczesnych miast – książka

  Innowacyjność w warunkach współczesnych miast – książka

  Niniejsza książka stanowi próbę odpowiedzi na zasadnicze pytanie: jak wspierać potencjał innowacyjnego rozwoju społecznego w organizmach miejskich, tak aby ich mieszkańcy żyli bliżej siebie, szczęśliwiej i dłużej? Składa się na nią wielogłos specjalistów różnych dziedzin i dyscyplin badawczych, mających świadomość roli, jaka przypada środowisku naukowemu zarówno w wyznaczaniu standardów i celów postępu,...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Rodzina dziecka z niepełnosprawnością w badaniu netnograficznym – książka

  Rodzina dziecka z niepełnosprawnością w badaniu netnograficznym – książka

  Joanna Doroszuk  

  Książka ta jest zorientowana na poznanie kategorii znaczących dla współczesnej rodziny dziecka z niepełnosprawnością w obliczu zachodzących zmian społecznych. […] Moją pracę oparłam na wyznaczonych przez Halinę Borzyszkowską kluczowych kategoriach funkcjonowania rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością. Starałam się jednocześnie zachowywać otwartość na poznanie bądź wyznaczenie kategorii nowych. Dokonałam...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Milenialsi zarządzają – książka

  Milenialsi zarządzają – książka

  Chip Espinoza   Joel Schwarzbart  

  Milenialsi przestają być najmłodszym pokoleniem na rynku pracy. Stopniowo awansują w firmowej hierarchii, zajmując coraz wyższe stanowiska. Są przedsiębiorczy i zdeterminowani, by pokazać, na co ich stać. Milenialsi zarządzają to trzecia, po Milenialsach w pracy i Zarządzaniu milenialsami książka Espinozy poświęcona pracownikom z generacji Y. Tym razem, wspólnie z Joelem Schwarzbartem, Espinoza pomaga...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Street Children – książka

  Street Children – książka

  This publication is dedicated to the issue of street children but is the first on the Polish market, as far as I know, which has been written in English. It is a valuable source of knowledge about the unique nature of this phenomenon in Central and Eastern Europe. The idiosyncratic dimension of the miserable reality of abandoned children in this part of the world is due to the waves of emigration of...

  Cena: 39,99 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Notatki 4 – książka

  Notatki 4 – książka

  Michael Fleischer  

  Książka ta jest zbiorem notatek poczynionych przez autora; stąd zresztą jej tytuł. Publikacja została wydana w ramach serii wydawniczej Zakładu Projektowania Komunikacji, Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. „Kto myśli? Kto to jest, kto myśli? (?) To wbrew pozorom ciekawe pytanie. Na pierwszy rzut oka odpowiedź jest prosta (proste odpowiedzi są dobre, ale...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Studia Socjologiczno-Polityczne 1/08/2018 – książka

  Studia Socjologiczno-Polityczne 1/08/2018 – książka

  Czasopismo Studia Socjologiczno-Polityczne. Seria Nowa bezpośrednio nawiązuje do Studiów Socjologiczno-Politycznych założonych w 1957 roku przez Juliana Hochfelda i wydawanych do roku 1968. Jest to tradycyjny półrocznik naukowy otwarty na różne nurty teorii społecznej, wpisujący się w program socjologii i politologii zaangażowanej, odwołujący się do idei wolności, równości, solidarności i sprawiedliwości...

  Cena: 15,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI wieku – książka

  Międzynarodowe stosunki gospodarcze w XXI wieku – książka

  Eulalia Skawińska   Piotr Kułyk   Anna Niewiadomska  

  Przekształcenia globalnych sił gospodarczych i wciąż rosnąca konkurencja podmiotów na świecie o czynniki produkcji oraz rynki zbytu, stwarzają wyzwania w kształtowaniu się nowych międzynarodowych stosunków gospodarczych (MSG). Zmiany dotychczasowych MSG w kierunku zrównoważonego i trwałego rozwoju (ZiTR) gospodarki światowej są jednak wciąż za małe w stosunku do oczekiwań społeczeństw. Nowatorska koncepcja...

  Cena: 58,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Wyzwania wobec rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminach na obszarach Natura 2000 – książka

  Wyzwania wobec rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gminach na obszarach Natura 2000 – książka

  Dagmara K. Zuzek  

  Przedsiębiorczość we współczesnym społeczeństwie ma ogromne znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale również społeczne, gdyż jest istotnym elementem kapitału ludzkiego oraz siłą napędową wszelkich działań, których celem jest wzrost efektywności i uzyskanie przewagi konkurencyjne. Odnosi się to przede wszystkim do sektora małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących swoją działalność na obszarach chronionych...

  Cena: 68,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Tożsamość zawodowa księgowych – książka

  Tożsamość zawodowa księgowych – książka

  Paweł Żuraw  

  Celem książki jest przedstawienie problematyki działalności, sylwetki oraz profilu zawodowego księgowych we współczesnych organizacjach biznesowych. Książka odpowiada na pytanie, jaki powinien być księgowy, co kształtuje jego tożsamość, dlaczego można nazwać go menedżerem rachunkowości, a także z jakimi spotyka się w swojej pracy zawodowej problemami natury psychologicznej i etycznej. Książka pokazuje,...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Watching the English – książka

  Watching the English – książka

  Kate Fox  

  In this completely revised and updated edition of international bestseller WATCHING THE ENGLISH, anthropologist Kate Fox takes a revealing look at the quirks, habits and foibles of the English people. Now with new survey data to add weight to her original fieldwork findings, and more extensive field-research and experiments to back up earlier observations, Kate Fox has deciphered yet more enigmatic...

  Cena: 56,54 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym – książka

  Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym – książka

  Rafał Iwański   Edyta Sielicka   Aneta Jarzębińska  

  Mądra opieka nad pacjentem umierającym to taka, w której dba się o jakość i pełnię jego życia aż po kres. To opieka, której formę dobiera się w sposób świadomy i planowy, uwzględniając postęp choroby, zmian w środowisku opiekuńczym oraz potrzeby medyczne i pozamedyczne chorego. W monografii zawarte zostały informacje i analizy dotyczące szerokiego spektrum opieki nad pacjentem umierającym i członkami...

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Psychologia hejtu – książka

  Psychologia hejtu – książka

  Mateusz Grzesiak  

  Hejt jest wszędzie. W na pozór niewinnych komentarzach rodziców na temat lenistwa ich dziecka. W docinkach dotyczących wyglądu zony. W bece gimnazjalistów, których żarty mogą̨ zabić́. W artykułach blogerów budujących swoją popularność́ na taniej sensacji albo w przemowach polityków — wypowiedziach krzykliwych, pozbawionych kultury i treści. We wpisach pracowników wyładowujących swoje niezadowolenie...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2861

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA