Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

socjologia, społeczeństwo

Liczba pozycji: 3028
 • socjologia, społeczeństwo: Cyberprzestrzeń i edukacja – książka

  Cyberprzestrzeń i edukacja – książka

  Kiedy w połowie lat 80. nad zatoką San Francisco powstawał WALL (Whole Earth Lectronie Link), nikt nie przypuszczał, że tak szybko na świecie nastąpi rozwój sieci komputerowych. Stworzyły one cyberprzestrzeń o nieograniczonych możliwościach komunikacyjnych. Rozwój ten w istotny sposób wpłynął na stworzenie środowiska społecznego wywierającego coraz większy wpływ na edukację. Wyrósł wokół człowieka...

  Cena: 44,80 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Emigracja Latynoska w USA – książka

  Emigracja Latynoska w USA – książka

  Anna Bartnik  

  Niniejsza książka ma na celu prezentację historii imigracji latynoskiej do Stanów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem okresu po II wojnie światowej. Zostały w niej przedstawione różnorodne tendencje i procesy zachodzące w społeczeństwie amerykańskim przy udziale populacji hiszpańskojęzycznej, jak również następstwa tych procesów. Celem zaprezentowania tych zagadnień jest stworzenie trójwymiarowego...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne – książka

  Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne – książka

  Ewa Polak  

  W monografii analizie poddano wpływ globalizacji na zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, zarówno w ujęciu makro: biedne – bogate państwa, jak i w odniesieniu do sytuacji wewnątrz państw: biedni – bogaci ludzie w wybranych krajach. Tak więc przedmiotem uwagi poznawczej są z jednej strony, same procesy globalizacji – ich przyczyny, istota, siły sprawcze, rodzaje, przejawy i oddziaływania, z drugiej natomiast,...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Nasze wspólne bogactwo – książka

  Nasze wspólne bogactwo – książka

  Jeffrey Sachs  

  " Świat zmienił się radykalnie w ciągu ostatnich kilku dekad i zmienia się nadal. Ważne jest, aby te zmiany przyniosły pożądane efekty... "

  Cena: 5,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Fenomen sekt – książka

  Fenomen sekt – książka

  Elżbieta Mudrak  

  Diagnoza stanu wiedzy studentów z regionu warmińsko-mazurskiego na temat sekt i stosowanych przez nie technik manipulacji Sekty towarzyszą człowiekowi od stuleci i mają ogólnoświatowy charakter. Początkowo związane z religijną płaszczyzną życia, obecnie przenoszą swoje wpływy na ekonomię, edukację, a nawet politykę i rozrywkę, stając się prawdziwym zagrożeniem dla współczesnego człowieka, jego rozwoju...

  Cena: 24,80 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Obyczaje, języki, ludy świata Encyklopedia PWN – książka

  Obyczaje, języki, ludy świata Encyklopedia PWN – książka

  Obyczaje, języki, ludy świata. Encyklopedia PWN Kolejna z serii encyklopedii tematycznych PWN przedstawia bogactwo zróżnicowania etnicznego i językowego ludności świata od zarania ludzkości do współczesności. Systematyzuje wiedzę o narodach, plemionach i innych grupach etnicznych – ich kulturze, obyczajach, religii, organizacji społecznej, sposobach gospodarowania oraz językach i pismach. Zawiera...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu – książka

  Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu – książka

  Kryzysy humanitarne wynikające z działania człowieka stanowią jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa na świecie. Są poważnym wyzwaniem dla narodowych, sojuszniczych i partnerskich polityk bezpieczeństwa. Społeczność międzynarodowa rozporządza instrumentami służącymi stabilizacji: miękka siła dyplomacji, sankcje międzynarodowe, operacje pokojowe, interwencje zbrojne i pomoc humanitarna składają...

  Cena: 25,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Na skrzydłach władzy czyli sekrety polityki – książka

  Na skrzydłach władzy czyli sekrety polityki – książka

  Benedykt Zybała  

  Obłuda, fałsz i zakłamanie, jakie obowiązują w polityce, rzucają cień na wizerunek tej bez wątpienia najważniejszej dziedziny życia publicznego. Także jedynej, w której potrzeba wywyższania się nad innych nie respektuje granic moralności. To właśnie w polityce ujawnia się, w sposób bezprzykładny, potęga ludzkiego egoizmu. Cechy genetycznej, która sprawia, że człowiek człowiekowi może być wrogiem. Demaskując...

  Cena: 18,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Prawo do kultury – książka

  Prawo do kultury – książka

  Igor Stokfiszewski  

  Artur Żmijewski, Paweł Althamer, Jaśmina Wójcik, Tomáš Rafa, Nada Prlja, Bartosz Szydłowski, Monika Strzępka, Jonas Staal, Katarzyna Górna, Thomas Richards to tylko niektórzy twórcy przywoływani w książce Igora Stokfiszewskiego. W zebranych tu trzynastu esejach autor prezentuje i analizu­je praktyki z zakresu kultury społecznej, teatru wspólnoty i teatru poli­tycznego, sztuki ze społecznością, sztuki...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Metamorfozy społeczne tom 18 Wspomnienia o wydarzeniach w Wilnie… – książka

  Metamorfozy społeczne tom 18 Wspomnienia o wydarzeniach w Wilnie… – książka

  Do rąk Państwa trafia pierwsza część diariusza prowadzonego przez Aleksandra Szklennika w Wilnie w czasie I wojny światowej. Jest to jedyny, tak obszerny1 i precyzyjny zapis życia codziennego miasta nad Wilią w okresie okupacji niemieckiej Ober-Ost. Relacja obejmuje różne aspekty życia, poczynając od warunków codziennej egzystencji mieszkańców, opisu działań władz niemieckich oraz reakcji na nie społeczności...

  Cena: 73,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Metamorfozy społeczne tom 16 Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej – książka

  Metamorfozy społeczne tom 16 Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej – książka

  Metamorfozy społeczne tom 16 Wielka Wojna w polskiej korespondencji zatrzymanej przez cenzurę austro-węgierską Materiały polskich grup cenzury z lat 1914-1918 tom 4 Część VI

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Od Czeczenii do Somalilandu. Idea ochrony uchodźców w kontekście kultury organizacyjnej i prawnej ur – książka

  Od Czeczenii do Somalilandu. Idea ochrony uchodźców w kontekście kultury organizacyjnej i prawnej ur – książka

  Wojciech Trojan  

  Przedmiotem pracy jest ewolucja idei ochrony uchodźców w ramach urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Głównym celem jest zwrócenie uwagi na instytucjonalne problemy pomocy humanitarnej oraz kryzys motywacji pracujących w niej urzędników inspirowanych wartościami prawnymi i ogólnoludzkimi. Autor szuka odpowiedzi na liczne pytania, m.in.: dlaczego system ochrony i pomocy...

  Cena: 47,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Transformacja cyfrowa - perspektywa marketingu – książka

  Transformacja cyfrowa - perspektywa marketingu – książka

  Grzegorz Mazurek  

  Transformacja cyfrowa, której wyrazem jest przenikanie technologii cyfrowych przez wszystkie aspekty działania organizacji i aktywności jej reprezentantów oraz klientów, to jedno z kluczowych zjawisk opisujących współczesną rzeczywistość gospodarczą. Pozwala osiągnąć zwiększoną wydajność i sprawność działania organizacji, ale również wymusza silne skupienie się na kliencie oraz ułatwia powstawanie...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: W pułapce schematów? – książka

  W pułapce schematów? – książka

  Dorota Mącik  

  Terapia schematu staje się coraz bardziej popularnym podejściem do leczenia zaburzeń uznawanych jako trudne, jak osobowość borderline. Wczesne nieadaptacyjne schematy, czyli silne i trwałe wzorce przeżywania emocjonalnego i związane z tym przeżywaniem zachowania, powtarzalne w różnych życiowych sytuacjach, mają znaczenie nie tylko w przypadku zaburzeń, lecz także wpływają na jakość życia osób zdrowych....

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Tamtego życia już nie ma – książka

  Tamtego życia już nie ma – książka

  Marta Zdzieborska  

  Obcy, niebezpieczni, nieobliczalni. Zaleją Polskę, wysadzą się w powietrze. Stali się bohaterami nagłówków gazet i kipiących nienawiścią wpisów na forach internetowych. Każdy o nich mówił i każdy był na ich temat ekspertem. To ludzie, których trzeba się bać lub odwrotnie – należy im pomóc bez względu na konsekwencje. Zredukowani do grupy siedmiu tysięcy uchodźców, których polski rząd zobowiązał się...

  Cena: 32,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Kobiece i męskie wzory (re)konstrukcji własnej biografii w perspektywie zmiany zawodowej – książka

  Kobiece i męskie wzory (re)konstrukcji własnej biografii w perspektywie zmiany zawodowej – książka

  Zuzanna Wojciechowska  

  Autorka podejmuje problematykę związaną z konstruowaniem i rekonstruowaniem własnej biografii przez kobiety i mężczyzn doświadczających zmiany zawodowej. W przeprowadzonych badaniach uwzględnia perspektywę (re)konstrukcji biograficznych w szerszym kontekście – nie tylko indywidualnym – związanym z biografią badanych, lecz także uwarunkowań podmiotowych oraz społeczno-kulturowych, posługując się metodą...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Pytania, konteksty, dyskusje – książka

  Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Pytania, konteksty, dyskusje – książka

  Grażyna Dryżałowska   Magdalena Kuleta-Hulboj   Agnieszka Naumiuk   Monika Skura   Anna Steinhagen  

  Autorki zaprezentowały rolę inkluzji w życiu społecznym i w edukacji z perspektywy pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej. Przedstawiły wielość ujęć oraz podejść teoretycznych, badawczych i praktycznych, przeciwdziałających marginalizacji, dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Dokonały analizy strategii pomocowych służących integracji wykluczonych w różne segmenty życia społecznego. Publikacja...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: NetoDEMOkracja WEB 2.0 w sferze publicznej – książka

  NetoDEMOkracja WEB 2.0 w sferze publicznej – książka

  Książka prezentuje doświadczenia badaczy zajmujących się relacjami demokracji i nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dotyczy zjawiska, które określić można mianem netodemokracji (neologizm powstały z kontaminacji trzech słów: ang. net – sieć, oraz dwóch znanych powszechnie i pochodzących ze starogreckiego: demos, oznaczającego grupę, dużą liczbę osób, stale dzielących coś wspólnie, rozumianą...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Migrantów ścieżki zawodowe bez granic – książka

  Migrantów ścieżki zawodowe bez granic – książka

  Izabela Grabowska-Lusińska  

  Świat późnej nowoczesności to świat, w którym tradycyjne modele życia społecznego – wypracowane i stosowane dotychczas – się wyczerpują. W tym kontekście warto odciąć się od tradycyjnego, linearnego myślenia o przebiegu życia zawodowego i spojrzeć na to zjawisko z innej, nowej perspektywy: z perspektywy uwzględniającej powiązania między strukturą i podmiotowym sprawstwem (agency). Monografia zgłębia...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Wyspiański Burzenie polskiego kościoła – książka

  Wyspiański Burzenie polskiego kościoła – książka

  Piotr Augustyniak  

  „Jaki jest klucz do zrozumienia tego, co się w Polsce dzieje, do rządzącej nami energii, do jej źródeł i jej potencjału? Wydaje się nam, że wiemy, ale ogromnie miesza nam w głowie publicystyczna i pseudo-naukowa refleksja. Sprowadza nas na manowce, daje pozorne zrozumienie, którym się zadowalamy. (…) Potrzebny jest jakiś inny, świeży głos. (…) Widzę w Stanisławie Wyspiańskim sprzymierzeńca w nieschematycznym...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3028

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA