Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

socjologia, społeczeństwo

Liczba pozycji: 2827
 • socjologia, społeczeństwo: Blog jako nowa forma komunikowania politycznego – książka

  Blog jako nowa forma komunikowania politycznego – książka

  Karolina Burno  

  Niniejsza książka stanowi próbę eksploracji zagadnienia blogów jako nowej formy komunikowania politycznego w Polsce. Na przykładzie prywatnych dzienników sieciowych członków Platformy Obywatelskiej, która wielokrotnie wykazywała zainteresowanie nowoczesnymi technologiami i kontaktem z młodym elektoratem, omówiony zostanie schemat komunikacji weblogów prowadzonych przez polityków w okresie od 2004 do...

  Cena: 30,80 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji – książka

  Migracje do Stanów Zjednoczonych Ameryki w dobie globalizacji – książka

  Anna Bartnik  

  Procesy migracyjne stanowią współcześnie istotne odniesienie wielu badaczy analizujących zjawiska społeczne, polityczne czy gospodarcze. Trudno sobie wyobrazić w zglobalizowanym XXI-wiecznym świecie funkcjonowanie państw na arenie międzynarodowej, a także społeczeństw narodowych i lokalnych bez wpływu ruchów migracyjnych na istotne dla tego funkcjonowania wymiary. W dyskursie na płaszczyźnie narodowej...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Media i dziennikarstwo – książka

  Media i dziennikarstwo – książka

  Karina Stasiuk-Krajewska  

  Książka jest próbą ujęcia współczesnego dziennikarstwa i mediów w kontekstach powiązanych z teoretycznie rozumianą kategorią dyskursu (w ujęciu Michela Foucaulta oraz Ernesto Laclau i Chantal Mouffe). U podstaw prezentowanych idei i analiz leży odwołanie się do teorii krytycznej, rozumianej jako teoretyczne założenie, dotyczące nieoczywistości tego, co społeczne, oraz analityczny i metodologiczny postulat...

  Cena: 33,60 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Odnaleźć się w mediosferze – książka

  Odnaleźć się w mediosferze – książka

  Michał Drożdż  

  Przestrzeń medialna posiada nie tylko wymiar technologiczny i społeczny, ale przede wszystkim kulturowo-etyczny. Jest ona obszarem świadomych i wolnych działań człowieka, dlatego też obecność człowieka implikuje w sposób konieczny etyczny charakter mediów. Przestrzeń medialna jest bowiem przestrzenią wartości, powinności i celów realizowanych przez wszystkich ludzi, uczestniczących w komunikacji medialnej. Odnajdywanie...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: 21 milionów Dwie drogi dla Polski – książka

  21 milionów Dwie drogi dla Polski – książka

  Przemysław Załuska  

  Według szacunków ONZ w roku 2100 ludność Polski liczyć będzie 21 milionów mieszkańców. Ta szokująca prognoza i tak jest optymistyczna w porównaniu z obecnymi tendencjami. Wisząca nad naszymi głowami perspektywa katastrofy rodzi wiele pytań. Czemu jako społeczeństwo podejmujemy samobójcze decyzje? Po co promowana jest masowa imigracja oraz jakie sa jej realne cele oraz skutki? Jak migracje oddziałują...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Francuska prasa drukowana – książka

  Francuska prasa drukowana – książka

  Katarzyna Gajlewicz-Korab  

  Postęp technologiczny wpływa na przeobrażenia w prasie, radiu, telewizji i internecie, powoli zacierając między nimi granice. Tradycyjny podział mediów jest nadal widoczny w systemach medialnych, choć digitalizacja spowodowała, że coraz częściej w stosunku do nich będzie się używać sformułowania platformy multimedialne. […] Jedną z inspiracji do napisania niniejszej monografii była typologia systemów...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Polska wieś 2018 – książka

  Polska wieś 2018 – książka

  Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) przedkłada Czytelnikom jubileuszową, dziesiątą edycję polsko-angielskiego raportu wydawanego od 2000 roku w ramach serii raportów o stanie wsi. Jubileusz raportu zbiega się z jubileuszem 30-lecia Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). W bieżącym roku obchodzimy również stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Dzięki...

  Cena: 29,61 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Mityczni obcy – książka

  Mityczni obcy – książka

  Tomasz Kalniuk  

  W monografii Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku Tomasz Kalniuk przygląda się mitowi organizującemu kulturę ludową w życiu codziennym i świątecznym jej przedstawicieli, koncentrując uwagę na dzieciach i starcach. Wybór ten jest nieprzypadkowy. W kulturze ludowej traktowano ich bowiem w sposób najbliższy ujęciu mitycznemu, rodzącemu postawy ambiwalentne...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Podstawy statystyki dla socjologów Tom 3 Wnioskowanie statystyczne – książka

  Podstawy statystyki dla socjologów Tom 3 Wnioskowanie statystyczne – książka

  Grzegorz Lissowski   Jacek Haman   Mikołaj Jasiński  

  Większość badań statystycznych prowadzi się na próbach dobranych z populacji, ale ich wyniki uogólnia się na całą populację. Obliczenie prawdopodobieństwa popełnienia określonego błędu lub błędu o określonej wielkości przy takim uogólnieniu możliwe jest wtedy, gdy próba została dobrana w sposób losowy. Służy do tego rachunek prawdopodobieństwa, którego elementarne, niezbędne podstawy przypomniano tu...

  Cena: 30,45 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Podstawy statystyki dla socjologów Tom 1 Opis statystyczny – książka

  Podstawy statystyki dla socjologów Tom 1 Opis statystyczny – książka

  Grzegorz Lissowski   Jacek Haman   Mikołaj Jasiński  

  Podręcznik przedstawia elementarne metody opisu i wnioskowania statystycznego i wyjaśnia ich podstawy teoretyczne. Jest pomocny w podejmowaniu świadomych decyzji badawczych i interpretowaniu wyników badań. Autorzy polecają go osobom zajmującym się socjologią, naukami politycznymi i pedagogiką – studentom, wykładowcom oraz praktykom; będzie on przydatny również dla psychologów i ekonomistów, a także...

  Cena: 27,30 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Współczesny świat dziecka – książka

  Współczesny świat dziecka – książka

  Dzieci i dorośli zmieniają się pod wpływem wielu czynników,wzorców i narzędzi komunikacji. Warto obserwować te fascynujące procesy w kontekście świata wartości, który ujawnia się w treściach medialnych. W niniejszej książce przyglądamy się wielu społecznym zjawiskom i fenomenom zachodzącym w kulturze konsumpcji oraz świecie mediów. Autorzy i autorki tekstów dokonują wnikliwych analiz relacji między...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Intymność cenzurowana – książka

  Intymność cenzurowana – książka

  Anna Jawor  

  Książka jest analizą paniki moralnej wzniecanej wokół rodziny. Bez względu na to, czy chodzi o in vitro, edukację seksualną, związki partnerskie czy konwencję antyprzemocową – przy próbach regulacji wszelkich kwestii związanych z rodziną, płcią i seksualnością obserwujemy mobilizację przeciwników tych działań. Ich koronnym argumentem jest, że doprowadzą one do sytuacji pozwalającej wychowywać dzieci...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Po sąsiedzku z różnorodnością – książka

  Po sąsiedzku z różnorodnością – książka

  Książka jest bardzo wartościową pozycją literatury naukowej dotyczącej wielkomiejskich sąsiedztw w różnych wymiarach zróżnicowania, w tym w szczególności zróżnicowania etnicznego. Czytelnik zapoznaje się z najnowszymi badaniami międzynarodowymi i polskimi próbami analizowania tych relacji w kontekście warszawskim. W wielu wypadkach przyjęta perspektywa mikrosocjologii pozwala dotrzeć do ukrytych wymiarów...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Modelowanie karier zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego – książka

  Modelowanie karier zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego – książka

  Wioletta Grzenda  

  Książka pod względem zawartości merytorycznej jest ważnym opracowaniem problemów z zakresu badań demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych życia jednostki, ujętych w konwencję badawczą metodologii analizy bayesowskiej. Podjęta tematyka modelowania karier równoległych: zawodowej i rodzinnej z wykorzystaniem podejścia bayesowskiego, jest podejściem nowatorskim i stanowi znaczącą pozycję na rynku wydawnictw...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Socjologia ekonomiczna – książka

  Socjologia ekonomiczna – książka

  Fragment wypowiedzi Witolda Morawskiego z hasła "Instytucje": "Na instytucje trzeba patrzeć z nadzieją, ale trzeba być realistą. Są one polami, na których toczą się gry kooperacyjne i gry wrogie. Reguły instytucjonalne, poparte sankcjami - są systemami bodźców i antybodźców. Jeśli ich konfiguracja jest dobrze przemyślana, to wtedy ludzie-gracze dojdą do wniosku, że działając w duchu współpracy, mogą...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Słowo Polskie w latach 1918-1928 – książka

  Słowo Polskie w latach 1918-1928 – książka

  Justyna Maguś  

  Praca stanowi monografię lwowskiego dziennika „Słowo Polskie”, które pełniło rolę politycznego organu prasowego Narodowej Demokracji. Badaniom poddano funkcjonowanie i zawartość dziennika w latach 1918-1928. Cezurą czasową badań należy uznać za uzasadnioną i głęboko przemyślaną, gdyż zaznaczona dekada w historii dziennika oznacza moment wznowienia tytułu i jego obecności na rynku prasy aż do zmiany...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany – książka

  Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany – książka

  Hubert Kupiec  

  Celem przygotowanej monografii jest diagnoza i analiza zależności pomiędzy stopniem rozwoju tożsamości dewiacyjnej nieletnich a poziomem ich motywacji do jej zmiany przez samodoskonalenie. Starano się przy tym, aby wnioski wynikające zarówno z analizy literatury przedmiotu, jak i przeprowadzonych badań służyły wzbogaceniu refleksji o znaczeniu obu zjawisk i występujących między nimi zależności, która...

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Moda na gotowanie – książka

  Moda na gotowanie – książka

  Jedzenie to jedna z potrzeb podstawowych człowieka, potrzeba naturalna, element biologii. Jednakże, poza sytuacjami ekstremalnymi, to co jemy i sposób w jaki to czynimy stanowi wynik kulturowych, a zatem arbitralnych rozstrzygnięć. Tradycyjnie człowiek odżywiał się w taki sam sposób, jak pozostali członkowie grupy, czy warstwy społecznej, do której przynależał i z którą się w pełni identyfikował. Można...

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Poza schematem Sekrety ludzi sukcesu – książka

  Poza schematem Sekrety ludzi sukcesu – książka

  Malcolm Gladwell  

  Talent to za mało, żeby odnieść sukces – o tym, czego jeszcze potrzeba, dowiesz się z tej książki. Co decyduje o karierze najlepszych piłkarzy świata? Dlaczego tylko 20% spośród najzdolniejszych uczniów odnosi sukces? Czy warto wstawać przed świtem przez 365 dni w roku? Malcolm Gladwell bierze pod lupę ludzi sukcesu i szuka odpowiedzi na pytanie, czym różnią się od innych. Dlaczego The Beatles są...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim – książka

  Kobieta na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim – książka

  Książka jest pokłosiem konferencji naukowej, która odbyła się w 2014 roku. Zawiera 26 artykułów omawiających różne aspekty życia i aktywności kobiet z pogranicza wielkopolsko-śląskiego na przestrzeni dziejów.

  Cena: 85,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2827

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA