Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

socjologia, społeczeństwo

Liczba pozycji: 2791
 • socjologia, społeczeństwo: Potencjał populacji dziecięcej jego determinanty i modele - casus Ukrainy – książka

  Potencjał populacji dziecięcej jego determinanty i modele - casus Ukrainy – książka

  Viktoriya Pantyley  

  [...] praca jest nowatorska, zarówno pod względem podjętej problematyki badań, jak i prezentowanej koncepcji pracy, a następnie jej realizacji. [...] Atutem pracy jest jasne i umiejętne określenie celu i hipotez badawczych, które sformułowano na podstawie własnej koncepcji badań i bardzo dobrej znajomości literatury, głównie anglojęzycznej. Nowością jest przybliżenie czytelnikowi problematyki związanej...

  Cena: 44,10 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Model przemian demograficznych w regionach wyludniających się Polski – książka

  Model przemian demograficznych w regionach wyludniających się Polski – książka

  Małgorzata Flaga  

  Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego stanowi obecnie przedmiot analiz wielu opracowań: naukowych, planistyczno-strategicznych oraz publicystycznych. Liczne prace poświęcone problemom ludnościowym w regionie, a zwłaszcza omawiające wyludnianie się obszarów wiejskich, wpisują się dobrze w nurt regionalnych studiów nad depopulacją w Polsce. Od początku tych badań region lubelski pojawia się...

  Cena: 48,30 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Metoda socjologii – książka

  Metoda socjologii – książka

  Florian Znaniecki  

  To praca ważna nie tylko dla poznania teoretycznych poglądów Znanieckiego na socjologię jako naukę humanistyczną. Jest ona również historycznym już świadectwem metodologicznej debaty, jaka rozgorzała w latach trzydziestych XX wieku.

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Totalitaryzm w epoce postmodernizmu – książka

  Totalitaryzm w epoce postmodernizmu – książka

  Piotr Mazurkiewicz   Michał Gierycz   Krzysztof Wielecki   Mariusz Sulkowski   Marcin Zarzecki  

  Raport z projektu badawczego Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność przeprowadzonego w siedmiu państwach Europy Środkowej: Polsce, Czechach, Rumunii, Niemczech, Austrii oraz na Słowacji i na Węgrzech.

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Prawo rodzinne i spadkowe – książka

  Prawo rodzinne i spadkowe – książka

  Niniejsza monografia jest pokłosiem ogólnopolskiej konferencji naukowej, która odbyła się w Rzeszowie w dniach 9 i 10 listopada 2017 roku. W monografii utrwalony został dorobek naukowy zawarty w referatach wygłoszonych podczas konferencji. Znalazły się w niej także prace stanowiące wyraz życzliwości wielu osób, które wspierając merytorycz­nie ideę powstania tej księgi, włączyły się w projekt zawiązanej...

  Cena: 55,80 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Apologia i dziennikarstwo – książka

  Apologia i dziennikarstwo – książka

  Henryk Seweryniak  

  Praca o współczesnej apologii dziennikarskiej. Zawiera również zbiór encyklopedycznej wiedzy na temat panujących dziś ideologii, szkic dziejów apologii połączony z refleksją nad nowożytnością jako jej źródłem oraz prezentację najważniejszych obszarów tematycznych apologii „dziennikarskiej”.

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Hello world – książka

  Hello world – książka

  Hannah Fry  

  Zdajesz sobie sprawę, że sztuczna inteligencja już teraz podejmuje decyzje za Ciebie? Światowy bestseller o tym, jak zachować człowieczeństwo w świecie maszyn. Jeśli zafascynowały Cię książki Harariego, koniecznie sięgnij po Hello world! Dlaczego pewien znany sklep internetowy mógł stwierdzić, że jego klientka jest w ciąży, zanim ona sama zdała sobie z tego sprawę? Czy chcemy, żeby wyroki w sądzie...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Bez Boga na co dzień – książka

  Bez Boga na co dzień – książka

  Radosław Tyrała  

  Podjęcie tematu dotyczącego kondycji niereligijnej polskich ateistów zasługuje na szczególną aprobatę. Autor bardzo umiejętnie łączy w swoich badaniach socjologicznych podejście teoretyczne i empiryczne. Radosław Tyrała przyjmuje postawę obiektywnego i rzetelnego badacza, który nie miesza założeń ideologicznych z podejściem empirycznym, zachowuje w analizach socjologicznych neutralny aksjologicznie...

  Cena: 56,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Polityzacja ciała – książka

  Polityzacja ciała – książka

  Sylwia Breczko  

  Książka jest interesującą próbą pokazania jak w dyskursie publicznym kulturowe znaczenia ciała są obciążone politycznymi znaczeniami, jak wyznacza się granice tego, co w cielesności jest traktowane jak prywwatne, indywidualne, polityczne, niepodważalne czy podlegające negocjacji. Sądzę, że publikacja stanie się interesującą lekturą nie tylko dla socjologów czy antropologów. Z recenzji dr hab. Beaty...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Recepcja mediów 5 Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe + CD – książka

  Recepcja mediów 5 Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe + CD – książka

  Piąty tom z serii „Recepcja mediów” jest poświęcony wpływowi przekazów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych na młodzież oraz osoby dorosłe. Ne tę grupową monografię składają się: czternaście autorskich tekstów, wydruki i i płyta z plikami z internetowej publikacji Fundacji „Nowoczesna Polska” w celu popularyzacji edukacji medialnej. Chodzi przede wszystkim o to, aby ułatwić Czytelnikom...

  Cena: 33,60 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Herito nr 32-33 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 – książka

  Herito nr 32-33 Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018 – książka

  Co zostanie po Europejskim Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018? Jak opowiadać o historii i pamięci, żeby budować mosty, a nie utwierdzać istniejące podziały? Gdzie leży klucz do stworzenia pojemnej narracji europejskiej oddającej doświadczenia nowych, środkowoeuropejskich krajów wspólnoty? Dlaczego dziedzictwo to ludzie i jakim kierunku rozwijała się będzie współczesna heritologia? Za nami Europejski...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: W służbie ludu i inżynierii społecznej – książka

  W służbie ludu i inżynierii społecznej – książka

  Maja Chacińska  

  Kraje nordyckie, daleka północ Europy, są w Polsce od początku XXI wieku niezmiennie popularne. Na pewno przyczynia się do tego, z jednej strony, pewien egzotyzm położonych najdalej na północ części Norwegii, Szwecji czy Finlandii, z drugiej zaś profesjonalne działania marketingowe: tworzenie i umacnianie marek narodowych. Tymczasem nordyckie media, za wyjątkiem niektórych filmów fabularnych i seriali,...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Problematyka narodu w pismach klasyków myśli socjologicznej – książka

  Problematyka narodu w pismach klasyków myśli socjologicznej – książka

  Jacek Poniedziałek  

  W książce autor podejmuje się próby refleksji nad istotą narodu w odniesieniu do ukształtowanych w nauce koncepcji teoretycznych. [...] Należy zaznaczyć, iż sama problematyka książki stanowić może pewne preludium do kwestii związanych z problematyką etniczności, ale i współczesnych zjawisk przemieszczania się ludności, niezależnie od procesów te ruchy wzmagających. Istotnym faktem jest również to,...

  Cena: 39,20 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Gejowskie (nie)męskości – książka

  Gejowskie (nie)męskości – książka

  Bartek Lis  

  Gejowskie (nie)męskości. Normy płciowe a strategie tożsamościowe gejów Książka ta jest próbą dekonstrukcji imitacji, jaką jest monolityczna męskość. Autor z socjologicznego punktu widzenia zajął się społeczną konstrukcją męskości, jednak inaczej niż robiono to dotychczas –prześwietlił męskość z perspektywy gejów, czyli tych mężczyzn, którzy wskutek różnych zabiegów zostali wykluczeni z głównego nurtu...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Kłótnia o gender – książka

  Kłótnia o gender – książka

  Christian Flavigny  

  Christian Flavigny, psychiatra i psychoanalityk dziecięcy, nazywa teorię gender mitem współczesności. Pokazuje, że gender theory chce zastąpić psychologiczną refleksję na temat płci socjologizmem, przyjmując założenie, że nie ma czegoś takiego jak tożsamość seksualna wynikająca z natury. Istnieje jedynie tożsamość seksualna uwarunkowana kulturowo i ona jest źródłem bogatego zróżnicowania praktyk seksualnych....

  Cena: 27,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Cenzuro wróć? – książka

  Cenzuro wróć? – książka

  Do przeszłości należy okres, gdy działał urząd cenzury, funkcjonujący pod nazwami: Centralne Biuro Kontroli Prasy (1945–1945), Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk (1945–1981) oraz Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk (1981–1990). Kontrolował on wszystkie zgłaszane do publikacji widowiska, artykuły prasowe, książki, filmy, audycje radiowe oraz telewizyjne. Do połowy lat 70. XX...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Komunikowanie w świecie aplikacji – książka

  Komunikowanie w świecie aplikacji – książka

  Publikacja porusza problematykę nowoczesnych form komunikowania. Autorzy podejmują w niej dyskusję na temat wykorzystania aplikacji zarówno przez prywatnych, jak i instytucjonalnych użytkowników sieci. Każdy z rozdziałów stanowi autonomiczny odcinek badań prowadzonych w głównych ośrodkach akademickich w Polsce. Ważną cechą prezentowanej debaty jest jej wyważony ton. Z jednej strony czytelnicy przekonywani...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce – książka

  Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce – książka

  Damian Walczak  

  „Praca […] podejmuje trudną z uwagi na ograniczone dane próbę ustalenia zakresu implikacji istnienia i funkcjonowania przywilejów w zabezpieczeniu na starość w sferze finansów publicznych i osobistych oraz wpływu na rynek pracy. Autor wykonał interesujące badania ankietowe dotyczące postrzegania przywilejów oraz poszerzonej analizy badań obcych”. dr hab. Ilona Kwiecień, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Mieszkanie w mieście Poznań w kontekście europejskich reform mieszkaniowo-urbanistycznych – książka

  Mieszkanie w mieście Poznań w kontekście europejskich reform mieszkaniowo-urbanistycznych – książka

  Hanna Grzeszczuk-Brendel  

  Książka przedstawia Poznań w kontekście europejskich reform mieszkaniowo-urbanistycznych w XIX i XX w. Przemiany zachodzące w architekturze mieszkaniowej ukazane zostały zarówno poprzez odwołania do wzorcowych przekształceń przestrzennych, np. Paryża, Wiednia czy Berlina, jak i w historii politycznej Polski. Pokazuje, jak struktura zabudowy oparta na sieci ulic poddaje się modyfikacjom zgodnie ze zmieniającymi...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Bibliografie specjalne – książka

  Bibliografie specjalne – książka

  Tom 35. serii "Media początku XXI wieku". Autorom zebranych w tomie artykułów przyświecał cel podjęcia dyskusji nad rolą, znaczeniem i współczesnym instrumentarium bibliografii – tej szczególnej formy komunikacji i zachowania dziedzictwa kulturowego. Czytelnicy znajdą tu zarówno ważne pytania dotyczące stanu obecnego i przyszłości bibliografii, jak i próby odpowiedzi na nie. Zawartość tomu powinna...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2791

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA