Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

socjologia, społeczeństwo

Liczba pozycji: 2773
 • socjologia, społeczeństwo: Ethos rycerski i jego odmiany – książka

  Ethos rycerski i jego odmiany – książka

  Maria Ossowska  

  Esej z pogranicza historii i socjologii kultury oraz nauki o moralności. Autorka analizuje koncepcję ethosu (rozumianego jako styl życia jakiejś społeczności, ogólna orientacja jakiejś kultury, przyjęta przez nią hierarchia wartości) rycerskiego i jego odmiany w historii. Dokonuje przeglądu wzorów rycerskich począwszy od ethosu starożytnej Grecji i Sparty, następnie Germanów, rycerzy średniowiecznych,...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Wiedza o społeczeństwie Testy maturalne – książka

  Wiedza o społeczeństwie Testy maturalne – książka

  Marcin Markowicz   Rafał Dolecki  

  Publikacja pozwoli na bezproblemowe zdanie egzaminu z wiedzy o społeczeństwie. Składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym zamieszczono wskazówki, jak rozwiązywać poszczególne typy zadań, z którymi uczeń spotka się na maturze. Drugi rozdział zawiera pięć arkuszy egzaminacyjnych na poziomie podstawowym, trzeci zaś – pięć arkuszy na poziomie rozszerzonym. Zarówno zadania zawarte w arkuszach, jak i same...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Znak 757 6/2018 Kochać, uprawiać, chronić – książka

  Znak 757 6/2018 Kochać, uprawiać, chronić – książka

  Szacuje się, że co 20 min z powierzchni Ziemi znika jeden gatunek roślin lub zwierząt, często zanim jeszcze zdążyliśmy go poznać. Wymierają geny, gatunki oraz ekosystemy, a tym samym zanika bioróżnorodność, która odgrywa tak istotną rolę w utrzymaniu równowagi życia na zamieszkiwanej przez nas wszystkich planecie. Czy da się pogodzić postęp technologiczny z ochroną środowiska? W jakim stopniu nasze...

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Znak 756 5/2018 – książka

  Znak 756 5/2018 – książka

  Rok 1968 to symbol rewolucji seksualnej. Upowszechnienie się pigułki antykoncepcyjnej, krytyka tradycyjnego modelu rodziny, sukcesy feminizmu i emancypacja osób homoseksualnych odmieniły zachodnie społeczeństwa. W tym samym roku papież Paweł VI ogłosił encyklikę „Humanae vitae”, w której podtrzymał katolickie nauczanie o zakazie używania sztucznej antykoncepcji. Dokument ten stał się wyrazem oporu...

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą – książka

  Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą – książka

  Książka zawiera szczegółowy opis programów socjoterapeutycznych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży przejawiających różnego rodzaju trudności, np. nieśmiałość, agresję, niskie poczucie własnej wartości, deficyty w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz brak asertywności a także kwestie związane z eurosieroctwem.

  Cena: 52,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Trywializacja feminizmu – książka

  Trywializacja feminizmu – książka

  Olivia Kłusek  

  Przedmiotem pracy jest problematyka trywializacji pojęcia feminizmu w mediach, a konkretnie w segmencie kobiecej prasy luksusowej. Punktem wyjścia poczynionych rozważań jest zjawisko negocjowania znaczenia feminizmu w mediach. Opisano przejawy postfeministycznego dyskursu w postaciach latte-feminizmu, pop-feminizmu i girl power oraz związki pomiędzy nimi a konkretnym tytułem prasowym („Twój Styl”,...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości – książka

  Społeczna odpowiedzialność biznesu w rachunkowości – książka

  Joanna redakcja naukowa Krasodomska  

  Książka jest efektem badań statutowych realizowanych przez pracowników Katedry Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Przedstawiono w niej teoretyczne i praktyczne aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility-CSR) oraz jej ujęci a w rachunkowości. Autorzy omówili zagadnienia dotyczące sprawozdawczości zintegrowanej, głównych standardów raportowania...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych – książka

  Megatrendy religijne w społeczeństwach ponowoczesnych – książka

  Janusz Mariański  

  Książka wpisuje się w trwającą od lat wśród socjologów, dyskusję na temat religijnego kształtu świata, współczesnej roli religii, znaczenia Kościoła katolickiego, czy szerzej tradycyjnych Kościołów chrześcijańskich w warunkach europejskiej kultury modernistycznej i postmodernistycznej oraz strukturalnej globalizacji świata. Książkę kończy seria prowokujących pytań o przyszłość religii. Pozostawiono...

  Cena: 56,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Bezpieczeństwo społeczności lokalnych najbliżej człowieka – książka

  Bezpieczeństwo społeczności lokalnych najbliżej człowieka – książka

  Edmund Szweda  

  Publikacja stanowi syntezę wieloletnich badań z zakresu nauk społecznych i nauk humanistycznych, których istotę wyraża fraza: bezpieczeństwo najbliżej człowieka, związana z bezpieczeństwem społeczności lokalnych. W publikacji przedstawiono wybrane przykłady z polskiej historii bezpieczeństwa, współczesną diagnozę takich podmiotów bezpieczeństwa jak człowiek i społeczność lokalna. W historycznym i...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Sport w mediach – książka

  Sport w mediach – książka

  Inspiracją do przygotowania niniejszego zbioru artykułów naukowych były ważne wydarzenia sportowe 2012 roku: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w Polsce i na Ukrainie oraz Letnie Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Jest to również owoc wspólnej konferencji zorganizowanej przez Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Warszawską Wyższą Szkołę Humanistyczną...

  Cena: 46,20 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Paszport nastolatka – książka

  Paszport nastolatka – książka

  Witold Klaus   Dagmara Woźniakowska-Fajst  

  Czy nastolatek może zawrzeć umowę o pracę? Gdzie może szukać pomocy, kiedy zostanie okradziony za granicą? Na jakich zasadach może uczyć się i pracować w Unii Europejskiej? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w Paszporcie nastolatka, który powstał z myślą o uczniach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Materiały zostały tak dobrane, aby każdy nastolatek mógł zdobyć podstawowe wiadomości...

  Cena: 7,95 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Słownik socjologii jakościowej – książka

  Słownik socjologii jakościowej – książka

  Krzysztof T. Konecki   Piotr Chomczyński  

  Prezentowany słownik jest odzwierciedleniem pewnej koncepcji socjologii jakościowej. Słownik został przygotowany przez członków sekcji Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Jest wyrazem zainteresowań metodologicznych, badawczych i teoretycznych członków sekcji oraz osób skupionych wokół Przeglądu Socjologii Jakościowej www.qualitativesociologyreview.org....

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Anarchia, państwo, utopia – książka

  Anarchia, państwo, utopia – książka

  Robert Nozick  

  Robert Nozick (1938–2002) należał do najbardziej znanych amerykańskich filozofów polityki, choć "Anarchia, państwo, utopia" (1974) była praktycznie jego jedyną publikacją w tej dziedzinie. Z pozycji liberalizmu zarysował tam swoje rozumienie i uzasadnienie państwa. Locke, Kant i Rawls to główne postaci z dziejów filozofii politycznej, do których nawiązywał. Słynna stała się jego teoria „państwa minimalnego”,...

  Cena: 56,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Pokonaj siebie – książka

  Pokonaj siebie – książka

  Maja Frykowska  

  Pokonaj siebie – autobiografia Mai Frykowskiej Kiedyś szokowała i prowokowała, dzisiaj głosi słowo Boże. Jak naprawdę wyglądało życie Mai Frykowskiej: aktorki, matki i nawróconej chrześcijanki? Czy jej historia jest drogą do naśladowania, czy raczej przestrogą? Przekonajcie się sami czytając książkę jej autorstwa: „Pokonaj siebie”. Kiedy upadamy, trudno podnieść się o własnych siłach. Potrzebna jest...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Odzyskanie Niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej – książka

  Odzyskanie Niepodległości w polskiej pamięci zbiorowej – książka

  Piotr Tadeusz Kwiatkowski  

  Książka powstała na podstawie badań zrealizowanych na potrzeby wieloletniego programu rządowego „Niepodległa”. Rzuca światło na stan świadomości historycznej Polaków w przeddzień obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Autor omawia postawy Polaków wobec przeszłości, skupia się też na zagadnieniach związanych z pamięcią odrodzenia niepodległego państwa oraz Świętem Niepodległości. W badaniu...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: U źródeł tożsamości rodzinnej – książka

  U źródeł tożsamości rodzinnej – książka

  Tomasz Bajkowski  

  Monografia Tomasza Bajkowskiego ma wiele istotnych walorów. Przede wszystkim jej problematyka badawcza wpisuje się w szeroki obszar interdyscyplinarnego zainteresowania współczesną rodziną, wzbogacając nauki społeczne o nowe aspekty wiedzy o tej podstawowej grupie społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny pochodzenia i jej roli w kształtowaniu tożsamości indywidualnej, rodzinnej i społecznej....

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci – książka

  Społeczne i kulturowe reprezentacje śmierci – książka

  Niniejszy wybór pokazuje różne oblicza śmierci, wyłaniające się w wyniku badań empirycznych i analiz teoretycznych autorek i autorów. Różnorodność tematyki, podejść empirycznych i teoretycznych twórców tych tekstów ma za zadanie ukazać szerokie możliwości studiów tanatologicznych oraz teoretyczne źródła interpretacji zjawisk zachodzących w obszarze postaw wobec śmierci. Mamy nadzieję, że zbiór ten...

  Cena: 74,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Animacja w środowisku – książka

  Animacja w środowisku – książka

  Praca zbiorowa obejmuje szereg zagadnień związanych z aktywizacją, postrzeganą przez autorów wielowymiarowo i wielowątkowo. Animacja staje się bardzo istotna w ożywianiu i uruchamianiu sił społecznych tkwiących w środowisku, dzięki którym można dokonywać przeobrażeń obejmujących zmiany społeczne, ekonomiczne i kulturalne. Niniejszy tom dedykowany jest pamięci Heleny Radlińskiej, prekursorki polskiej...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Czas wolny i niepełnosprawność – książka

  Czas wolny i niepełnosprawność – książka

  Wojciech Sroczyński   Leszek Ploch  

  Praca poświęcona została organizacji czasu wolnego w kontekście analizy teoretycznego dorobku, jak też perspektyw, oczekiwań i potrzeb dzieci, młodzieży, rodziny oraz osób z niepełnosprawnością. Pytania odnoszące się do systemu kategorialnego pedagogiki czasu wolnego, przedmiotu i zakresu badań nad czasem wolnym w ujęciu pedagogicznym, nadmiernego obciążenia ucznia nauką, wpływu zajęć wolnoczasowych...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Odkrycie kreatywności – książka

  Odkrycie kreatywności – książka

  Andreas Reckwitz  

  "Andreas Reckwitz jest socjologiem i kulturoznawcą, i to punkt widzenia socjologii kultury organizuje autorski wywód Odkrycia kreatywności. Dlatego próbie wypracowania genealogii praktyk kreatywności (a ta właśnie jest głównym zamierzeniem książki) towarzyszy niezmiennie namysł nad „społecznym reżimem estetycznej nowości”, czyli wrażliwość na socjokulturowe techniki pojawiania się i cyrkulowania dyspozytywów...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2773

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA