Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

socjologia, społeczeństwo

Liczba pozycji: 3138
 • socjologia, społeczeństwo: Znaki równości – książka

  Znaki równości – książka

  Michał Kozłowski  

  Książka Kozłowskiego to rozprawa z zakresu filozofii społecznej. Jej głównym tematem jest równość, a raczej – jak sugeruje tytuł – jej znaki, tj. pojęcia i symbole, za pomocą których ludzie zwykli myśleć o równości i artykułować dążenia równościowe. (…) Kozłowski prowadzi swoje wywody z wielką kulturą, unikając wszelkiej tendencyjności i doktrynerstwa. Oczywiście sam wybór problematyki równości, jak...

  Cena: 33,60 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Sieć pamięci – książka

  Sieć pamięci – książka

  Jesteśmy świadkami nowego zjawiska, jakim jest lokowanie pamięci społecznej w Sieci, gdzie najnowocześniejsza z technologii komunikacyjnych jest nośnikiem tworu tak dawnego, jak dawna jest historia ludzkich społeczeństw. Medium to wpływa na sposób dekodowania przeszłości, pełniąc wobec pamięci pozytywne jak i negatywne funkcje. Jako że badania tego tematu są stosunkowo nowym zagadnieniem, trudno na...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Wygnanie z raju – książka

  Wygnanie z raju – książka

  Tomasz Piróg  

  Wybór problemu badawczego uważam za niezmiernie istotny. Problematyka pracy pozwala na integrację podstawowych dla socjologii zagadnień dotyczących relacji między wymiarem, w którym w centrum pozostaje jednostka (procesy socjalizacji, jej system wartości, motywacje i poczucie tożsamości), a wymiarem organizacji, w których przygotowuje się ona do pełnienia ról zawodowych i realizuje je, oraz poziomem...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Media i poznanie – książka

  Media i poznanie – książka

  Marcin Trybulec  

  Książka podejmuje niezwykle ważne problemy współczesności, epoki w której większość naszych reakcji jest upośredniona symbolami pochodzącymi z mediów masowej komunikacji, a życie społeczne, łącznie z wojnami i rewolucjami, przenosi się do Internetu. Podjęte w recenzowanej tu pracy analizy mają kluczowe znaczenie dla stworzenia teorii masowej komunikacji przez to, że pokazują trafnie i oryginalnie epistemologiczny...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Mikropolis – książka

  Mikropolis – książka

  Andrzej Majer  

  Książka jest jednym z pierwszych w polskiej literaturze naukowej z dziedziny socjologii miasta przykładem zastosowania perspektywy antropologiczno­socjologicznej oraz paradygmatów interpretacyjnego i socjologii życia codziennego, czyli metodologii jakościowej, stosowanych w badaniach antropologicznych i etnologicznych. Podejście to pokazane jest na tle teoretycznych ujęć tematyki zamieszkiwania, lokalnej...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Wzrastać w cieniu historii Dzieci i młodzież w instytucjach edukacyjnych w Polsce (1918-1989) Tom 7 – książka

  Wzrastać w cieniu historii Dzieci i młodzież w instytucjach edukacyjnych w Polsce (1918-1989) Tom 7 – książka

  Pod względem naukowym przygotowana do druku książka reprezentuje wysoki poziom. Gwarantują to między innymi wybitni Autorzy większości zamieszczonych tekstów, a przede wszystkim treść merytoryczna poszczególnych rozdziałów. Z recenzji wydawniczej prof. UJK, dr. hab. Witolda Chmielewskiego Ważne wydaje się to, że Autorzy poruszając sygnalizowaną w tytule publikacji problematykę sytuowali ją w...

  Cena: 44,80 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Bieda i płeć – książka

  Bieda i płeć – książka

  Grażyna Firlit-Fesnak  

  "Książka podejmuje bardzo ważny problem relacji płci wobec współczesnych zasad funkcjonowania rynku, systemów zabezpieczenia społecznego w ramach różnych modeli polityki społecznej oraz skutków tych relacji uwidocznionych w strukturalnym i społecznym ubóstwie kobiet i ich rodzin w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. Praca ta jest ważna poznawczo nie tylko ze względu na zakres i sposób analizy,...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej – książka

  Efektywność i skuteczność komunikacji marketingowej – książka

  Mirosława Malinowska  

  W publikacji autorka przedstawiła problematykę skuteczności oraz efektywności komunikacji marketingowej. Komunikacja marketingowa jest zagadnieniem niezwykle złożonym. Jest to szczególny przypadek komunikowania, który nakierowany jest na realizację celów marketingowych przedsiębiorstwa. Komunikacja marketingowa obejmuje wiele obszarów oraz działań, które mają przyczyniać się do realizacji filozofii...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Memy i graffy – książka

  Memy i graffy – książka

  Agnieszka Graff   Marta Frej  

  MEMY I GRAFFY to wyjątkowe połączenie błyskotliwych felietonów Agnieszki Graff i kultowych memów Marty Frej. Autorki celnie, ale i z poczuciem humoru dotykają spraw zasadniczych dla kobiet, jak i dla całego społeczeństwa, takich jak wojna z gender, ekspansja kościoła katolickiego w przestrzeni publicznej i politycznej, bierność w rzeczywistości i agresja w sieci, przemoc ekonomiczna, niepłacenie alimentów...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Opinia publiczna – książka

  Opinia publiczna – książka

  Eugeniusz Młyniec  

  Drogi Czytelniku, książka, która trafiła do Twoich rąk, traktuje o fenomenie opinii publicznej. Niewiele jest zjawisk, które budziłyby aż takie namiętności zarówno wśród polityków, jak i uczonych. Tym bardziej że opinia publiczna interesuje nie tylko politologów, socjologów, prawników, historyków, ale także specjalistów zajmujących się marketingiem czy public relations. Zainteresowanie nią rośnie szczególnie...

  Cena: 64,40 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek – książka

  Wymiary kulturowe polskich miast i miasteczek – książka

  Miasta różnią się między sobą. Każde z nich dostarcza odmiennych możliwości konsumpcji kulturowej i stwarza swoiste nisze dla rozwoju przemysłów kultury. To od nich zależą zdolności przyciągania turystów i pożądanych grup mieszkańców, kulturowy potencjał rozwoju i tym samym przyszłość miasta. Niniejsza książka stanowi skondensowany wykład teorii z zakresu kulturowych studiów miejskich, w którym autorzy...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny – książka

  Poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny – książka

  Małgorzata Dziekanowska  

  Celem niniejszej rozprawy jest diagnoza poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców regionu lubelskiego. Główny problem badawczy zawiera się w pytaniu o to, czy stan świadomości mieszkańców regionu jest na tyle wysoki, aby wytworzyć poczucie identyfikacji nie tylko z najbliższym miejscem zamieszkania, lecz także z całym regionem. W doświadczeniu potocznym stwierdzenie „jestem z Lubelszczyzny” nie niesie...

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Kultura czytelnicza i informacyjna – książka

  Kultura czytelnicza i informacyjna – książka

  Anna Dymmel   Sebastian Dawid Kotuła   Artur Znajomski  

  Autorzy książki poruszają istotne problemy współczesnej kultury czytelniczej i informacyjnej. Poszukując odpowiedzi na pytanie, kim jest czytelnik/odbiorca doby cyfrowej, odwołali się nie tylko do dorobku bibliologii i informatologii, badań użytkowników bibliotek i informacji, ale również do dziedzin pokrewnych, zwłaszcza edukacji polonistycznej i medialnej, nauki o komunikowaniu oraz badań kultury...

  Cena: 27,30 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Studenci lubelskich uczelni – książka

  Studenci lubelskich uczelni – książka

  Diagnoza i opis stanu zdrowia konkretnej populacji koncentruje się najogólniej na dwóch obszarach - z jednej strony na prezentacji obiektywnych wskaźników zdrowia, zarówno pozytywnych (np. długość życia, parametry wzrostu młodzieży), jak i negatywnych (np. zachorowalność, chorobowość, umieralność), z drugiej - na czynnikach ryzyka zdrowotnego, które w różnym stopniu wpływają na poziom tych wskaźników....

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży – książka

  Religia katolicka i Kościół rzymskokatolicki w opiniach polskiej młodzieży – książka

  Józef Baniak  

  W książce tej ukazane są krytyczne postawy i negatywne oceny młodzieży polskiej dotyczące religii katolickiej i Kościoła rzymskokatolickiego jako instytucji, na podstawie badań socjologicznych zrealizowanych wśród licealistów i studentów. Kontestacji podlega wiele elementów religii katolickiej i aktywności Kościoła rzymskokatolickiego: narzucenie katechezy szkolnej (młodzi chcieliby jej powrotu do...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Problemy i szanse rozwoju osób starszych w społeczeństwie polskim – książka

  Problemy i szanse rozwoju osób starszych w społeczeństwie polskim – książka

  Starość, inaczej późna dorosłość, nie jest okresem życia, który powszechnie zwykło kojarzyć się z aktywnością i możliwościami rozwojowymi, ale jej współczesny wizerunek różni się znacząco od tego sprzed wielu lat. Aktywność w tym okresie, dostosowana do potrzeb i możliwości osoby starszej, stanowi jeden z ważnych predykatorów pomyślnego starzenia się. Współcześnie oblicze starości się zmienia, a kluczowe...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw – książka

  Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw – książka

  Publikacja łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, socjologiczną i marketingową z uwypukleniem gospodarczych dylematów związanych z procesem starzenia się populacji. Opracowanie kierowane jest do pracowników naukowych zajmujących się w swojej pracy naukowej problematyką starzenia się, ale także do studentów i doktorantów kierunków ekonomicznych i humanistycznych, polityków społecznych oraz pracowników administracji...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Kim Dzong Il – książka

  Kim Dzong Il – książka

  Paul Fischer  

  Prawdziwa historia pary gwiazd południowo-koreańskiego kina porwanych przez władze Korei Północnej. Rok 1978. Przyszły dyktator, Syn Wielkiego Przywódcy i jednocześnie szef Departamentu Propagandy i Agitacji, Kim Dzong-Il zleca porwanie reżysera filmowego Shin Sang-Ok i jego byłej żony, aktorki Choi Eun-Hee. Celem porwania jest zmuszenie Shina do pracy rzecz północno-koreańskiego przemysłu filmowego....

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Starość jest piękna – książka

  Starość jest piękna – książka

  Ester Vilar  

  W społeczeństwie, dla którego pieniądze, sukces, władza, a zwłaszcza młodość stały się bogiem, nie ma już miejsca dla ludzi starych. Usuwa się ich z ich własnych domów rodzinnych, zamyka w domach starców, pozbawia praw stanowienia o sobie, mówiąc krótko: traktuje się ich jak kulę u nogi. W oczach społeczeństwa starość nie przedstawia sobą żadnej wartości: jesień życia stała się czymś z definicji negatywnym...

  Cena: 19,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: O nieposłuszeństwie i inne eseje – książka

  O nieposłuszeństwie i inne eseje – książka

  Erich Fromm  

  Erich Fromm (1900-80) – amerykański socjolog, psycholog i filozof pochodzenia niemieckiego, twórca psychoanalizy humanistycznej, intelektualista uznawany za jednego z najwybitniejszych humanistów XX wieku, autor kilkudziesięciu książek, w tym tak ważnych jak „Ucieczka od wolności”, „Zapomniany język”, „Mieć i być”, „Patologia normalności”, "Zdrowe społeczeństwo" czy właśnie "O nieposłuszeństwie i inne...

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3138

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA