Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

socjologia, społeczeństwo

Liczba pozycji: 2890
 • socjologia, społeczeństwo: Koreańskie światy kobiet - między dziedzictwem konfucjanizmu a wyzwaniami współczesności – książka
  TANIEJ 5 %

  Koreańskie światy kobiet - między dziedzictwem konfucjanizmu a wyzwaniami współczesności – książka

  Tom studiów poświęconych aktywności kobiet koreańskich w życiu społecznym różnych epok, w historii, kulturze oraz literaturze, początkom nurtu feministycznego w wielu dziedzinach twórczości literackiej i artystycznej, a także wizerunkom słynnych Koreanek, bohaterek masowej wyobraźni. Pierwszy tom z nowej serii Coreana Varsoviensia. ****** Korean Feminine Worlds: Between the Heritage of Confucianism...

  Cena: 29,45 zł 31,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Osaczeni przez liczby – książka
  TANIEJ 5 %

  Osaczeni przez liczby – książka

  David Sumpter  

  Czym była Cambridge Analytica i co zrobiła z naszymi danymi? Jak Facebook tworzy 100-wymiarowy obraz twojej osobowości? Czy algorytmy Google są rasistowskie i seksistowskie? Co czeka nas w przyszłości, jeśli będziemy pozwalać maszynom podejmować za nas decyzje? Rozwój technologiczny, stale zwiększająca się zależność ludzi od komputerów i Internetu otworzyły przed matematykami i analitykami danych okno,...

  Cena: 47,40 zł 49,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Wolność równość przemoc – książka
  TANIEJ 5 %

  Wolność równość przemoc – książka

  Agata Sikora  

  Dlaczego czasem łapiemy się na tym, że konfrontując się ze sporami wokół poprawności politycznej, przemocy symbolicznej czy #metoo, przyznajemy rację obu stronom albo w ogóle nie wiemy, co myśleć? Na jakich mitach opiera się nasza wyobraźnia, jakie paradoksy kłębią się pod powierzchnią naszej codzienności? W pasjonującej książce Agata Sikora szuka odpowiedzi na pytania, które nurtują dziś wiele osób...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Psychologia społeczna Tom 2 (3-4) 2007 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna Tom 2 (3-4) 2007 – książka

  Psychospołeczne aspekty Internetu Czy możliwe są prawa uniwersalne w psychologii społecznej: dyskusja

  Cena: 14,96 zł 15,75 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Psychologia społeczna 2(2) 2006 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna 2(2) 2006 – książka

  Zbiór esejów poświęconych temetyce psychologi społecznej. Kwartalnik Psychologia Społeczna jest organem Polskiego Stowarzyszenia Psychologi Społecznej - stanowiącego płaszczyznę współpracy wszystkich polskich psychologów społecznych. Pragniemy, aby nasze czasopismo aktywnie włączało się w realizację misji Stowarzyszenia, a więc sprzyjało rozwojowi naukowej psychologii społecznej w kraju oraz pomagało...

  Cena: 14,96 zł 15,75 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Warszawa Czyje jest miasto ? – książka
  TANIEJ 5 %

  Warszawa Czyje jest miasto ? – książka

  Bohdan Jałowiecki   Elżbieta Anna Sekuła   Maciej Smętkowski  

  Książka jest dziełem Autorów wywodzących się z trzech dyscyplin naukowych: antropologii kulturowej, geografii i socjologii. Jest to więc praca interdyscyplinarna, której wspólny mianownik stanowi Warszawa. Zamysł jest jednak szerszy, ponieważ na konkretnym przykładzie Autorzy chcieli odpowiedzieć na pytanie: czyje jest współczesne miasto, do którego należą ulice i place, jaki jest zakres prywatyzacji...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku – książka
  TANIEJ 5 %

  Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku – książka

  Miasto jako przedmiot badań naukowych w początkach XXI wieku jest książką dość niezwykłą, i to nie tylko dlatego, że składają się na nią teksty Autorów reprezentujących dwanaście dyscyplin zajmujących się miastem, lecz przede wszystkim dlatego, że jest już trzecią taką publikacją od 1969 roku. Czytelnik, który zada sobie trud dotarcia do poprzednich edycji Miasta jako przedmiotu badań naukowych, będzie...

  Cena: 33,35 zł 35,10 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Polska lokalna 2007 – książka
  TANIEJ 5 %

  Polska lokalna 2007 – książka

  Grzegorz Gorzelak  

  Książka Polska lokalna 2007 prezentuje część wyników badań podjętych z inicjatywy rządu przez CBOS w 2007 roku, których celem był wszechstronny opis warunków życia społeczeństwa polskiego. Praca jest raportem podsumowującym wywiady z przedstawicielami instytucji lokalnych w 63 wybranych gminach, przeprowadzone przez zespół EUROREGu. Omawia też zogniskowane wywiady grupowe zespołu ERESTE z mieszkańcami...

  Cena: 28,93 zł 30,45 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Factfulness Illustrated – książka
  TANIEJ 5 %

  Factfulness Illustrated – książka

  Hans Rosling  

  Things aren’t as bad as we think. Fact. When asked simple questions about global trends – why the world’s population is increasing; how many young women go to school; how many of us live in poverty – we systematically get the answers wrong. So wrong that a chimpanzee choosing answers at random will consistently outguess journalists, Nobel laureates, and investment bankers. In Factfulness, legendary...

  Cena: 103,55 zł 109,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Truth – książka
  TANIEJ 5 %

  Truth – książka

  Tom Phillips  

  This is a book about TRUTH – and all the ingenious ways, throughout history, that we’ve managed to avoid it. We live in a ‘post-truth’ age, we’re told. The US has a president who openly lies on a daily basis (or who doesn’t even know what’s true, and doesn’t care). The internet has turned our everyday lives into a misinformation battleground. People don’t trust experts any more. But was there ever...

  Cena: 53,20 zł 56,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Studia nad strategią rozwoju społecznego miasta Wrocławia – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia nad strategią rozwoju społecznego miasta Wrocławia – książka

  Studia nad strategią rozwoju społecznego miasta Wrocławia

  Cena: 23,75 zł 25,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Kultura Osobowość Polityka – książka
  TANIEJ 5 %

  Kultura Osobowość Polityka – książka

  Piotr (red) Chmielewski  

  Książka jest darem przyjaciół i współpracowników Profesor Aleksandry Jasińskiej-Kani z okazji Jej jubileuszu. Autorzy podjęli kluczowe zagadnienia współczesnych nauk społecznych, starając się w szczególności wyjaśnić zjawiska i procesy zachodzące w społeczeństwach przechodzących transformację ustrojową. Analiza prowadzona jest na różnych poziomach: jednostek, grup etnicznych, grup wyznaniowych, klas,...

  Cena: 41,90 zł 44,10 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Psychologia Społeczna 4/2008 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia Społeczna 4/2008 – książka

  Niniejszy artykuł stanowi głos w dyskusji nad problemami postawionymi przez Tomasza Witkowskiego. Ponadto podejmujemy się krytyki dokonanej przez niego prowokacji oraz działań jej towarzyszących. Wskazujemy alternatywny sposób, w jaki można było osiągnąć zamierzony przez autora cel. Jednocześnie, zwracamy uwagę na negatywne zjawiska związane z kontrowersyjnym przedsięwzięciem Witkowskiego tj. złamanie...

  Cena: 14,96 zł 15,75 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: The Sky is Falling – książka
  TANIEJ 5 %

  The Sky is Falling – książka

  Peter Biskind  

  'You'll never look at your favourite movies and TV shows the same way again. And you shouldn't' Steven Soderbergh 'Insanely readable' Slavoj Zizek 'Your book was ... like a bag of pot, with me saying, 'I'm not gonna smoke.' But I was insatiable' Quentin Tarantino on Easy Riders, Raging Bulls In The Sky is Falling! bestselling cultural critic Peter Biskind takes us on a dizzying ride across two decades...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Psychologia społeczna 3/2009 Tom 4 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna 3/2009 Tom 4 – książka

  Relacje podatnik - państwo jako predyktory moralności podatkowej Sekret zmarnowanego czasu - dynamika budowania współdzielonej rzeczywistości w negocjacjach O dwóch psychologicznych przesłankach myślenia spiskowego. Alienacja i autorytaryzm Praca emocjonalna w zawodach usługowych - pojęcie, przegląd teorii i badań Wykrywanie kłamstwa w komunikacji interpersonalnej

  Cena: 14,96 zł 15,75 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Emigracja ostatnia – książka
  TANIEJ 5 %

  Emigracja ostatnia – książka

  Izabela Grabowska-Lusińska   Marek Okólski  

  Książka zawiera opis fali wychodźstwa z Polski po rozszerzeniu Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Autorzy, przedstawiając zjawisko najnowszej migracji z Polski, korzystają tak z polskich statystyk, jak i krajów docelowych. Ukazują zróżnicowanie regionalne odpływu ludności, jego skomplikowane podłoże społeczne oraz gospodarcze. Na podstawie własnych badań ilościowych i jakościowych prezentują strategie...

  Cena: 38,90 zł 40,95 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Psychologia społeczna Tom 2 numer 2 (4) / 2007 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia społeczna Tom 2 numer 2 (4) / 2007 – książka

  Psychologia Społeczna jest nowym periodykiem, organem Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Profil kwartalnika obejmuje problematykę szeroko rozumianej psychologii społecznej: obok eksperymentalnej, publikuje prace z pogranicza różnych dyscyplin traktujących o człowieku w środowisku społecznym, poczynając od socjologii i innych nauk społecznych, a kończąc na biologii, neuronauce i psychologii...

  Cena: 14,96 zł 15,75 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Obywatelstwo w Europie – książka
  TANIEJ 5 %

  Obywatelstwo w Europie – książka

  Krzysztof Trzciński  

  Książka traktuje o narodzinach oraz ewolucji idei i instytucji obywatelstwa w wybranych państwach europejskich. Krzysztof Trzciński - sytuując zagadnienie w kontekście ogólnych procesów politycznych i gospodarczych - pokazuje, iż idea obywatelstwa ulegała istotnym przeobrażeniom w różnych krajach i okresach, będąc zarówno wzbogacaną o nowe elementy, jak też nierzadko zubożaną przez czasową utratę pewnych...

  Cena: 36,91 zł 38,85 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego – książka
  TANIEJ 5 %

  W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego – książka

  Autorzy poszczególnych tekstów nawiązują do najważniejszych wartości: poczucia przynależności do określonej grupy, wpajania szacunku, przywiązania do tradycji własnego regionu, jego osiągnięć, kultury przodków, lokalnej gwary i ludzi, którzy go zamieszkują. Zwracają uwagę – w aktualnych kontekstach społecznych i kulturowych – na etos narodowy, etos pracy, cenione przez młodzież wartości w życiu codziennym...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Społeczne zamykanie (się) przestrzeni – książka
  TANIEJ 5 %

  Społeczne zamykanie (się) przestrzeni – książka

  Marcjanna Nóżka  

  Autorka omawia w książce problematykę wykluczenia w ujęciu szerokiej interdyscyplinarnej metodologii, na podstawie bogatej literatury przedmiotu i wyników pionierskich badań własnych przeprowadzonych w polskich enklawach biedy. Na uwagę zasługują m.in. ciekawe wnioski płynące z analizy postrzegania przestrzeni przez osoby badane i wielowątkowa interpretacja ich wypowiedzi i rysunków (tzw. map mentalnych)....

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2890

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA