Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

socjologia, społeczeństwo

Liczba pozycji: 2861
 • socjologia, społeczeństwo: No Is Not Enough – książka

  No Is Not Enough – książka

  Naomi Klein  

  **The New York Times and Sunday Times Bestseller**Naomi Klein - award-winning journalist, bestselling author of No Logo, The Shock Doctrine and This Changes Everything, scourge of brand bullies and corporate liars - gives us the toolkit we need to survive our surreal, shocking age.’This is a look at how we arrived at this surreal political moment, how to keep it from getting a lot worse, and how, if...

  Cena: 51,50 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Has the West Lost It? – książka

  Has the West Lost It? – książka

  Kishore Mahbubani  

  In Kishore Mahbubani's timely polemic, he argues passionately that the West can no longer presume to impose its ideology on the world, and crucially, that it must stop seeking to intervene, politically and militarily, in the affairs of other nations. He examines the West's greatest follies of recent times: the humiliation of Russia at the end of the Cold War, which led to the rise of Putin, and the...

  Cena: 66,83 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Aktualne wyzwania zdrowotne społeczeństw – książka

  Aktualne wyzwania zdrowotne społeczeństw – książka

  Andrzej Wojtczak  

  W książce „Aktualne wyzwania zdrowotne społeczeństw” przedstawiono najważniejsze zagrożenia zdrowotne społeczeństw, głównie krajów rozwiniętych, które w zasadniczy sposób wpływają na stan zdrowia i jakość życia mieszkańców globu, a które będą decydować o zdrowiu ludzi również w dalszych dekadach obecnego stulecia. Przedstawiając zagadnienia związane z globalizacją życia Autor wskazuje pozytywy i negatywy...

  Cena: 62,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata – książka

  Antagonizm społeczny w umysłach ludzi i kulturach świata – książka

  Joanna Różycka-Tran  

  W monografii prezentowane są badania nad przekonaniem o antagonistycznym charakterze relacji społecznych, które objęły prawie 15 000 osób pochodzących z 60 krajów. Antagonizm społeczny analizowany jest na dwóch poziomach - poszczególnych jednostek (poprzez analizę związków z cechami osobowości, aspiracjami życiowymi, stylami funkcjonowania w relacjach interpersonalnych, roszczeniowością, sposobami...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Żuławy i Powiśle – książka

  Żuławy i Powiśle – książka

  Aleksandra Paprot-Wielopolska  

  Książka jest pierwszym tak wnikliwym studium pokazującym strategie konstruowania nowej tożsamości na terenach postmigracyjnych [...]. Autorka, będąc mieszkanką Żuław, zaangażowaną w kreowanie nowej tożsamości tego regionu, zachowała obiektywizm niezbędny w pracy naukowej. Przedstawiła lokalne inicjatywy i działania na rzecz budowania tożsamości, ale także ich percepcję przez mieszkańców obu regionów....

  Cena: 36,75 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: The Art of Gathering – książka

  The Art of Gathering – książka

  Priya Parker  

  We spend our lives gathering - first in classrooms and then in meetings, weddings, conferences and away days. Yet so many of us spend this time in underwhelming moments that fail to engage us, inspire us, or connect us. We've all sat in meetings where people talk past each other or go through the motions and others which galvanize a team and remind everyone why they first took the job. We've been to...

  Cena: 77,12 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: No Is Not Enough – książka

  No Is Not Enough – książka

  Naomi Klein  

  Naomi Klein, internationally acclaimed journalist, activist and bestselling author, shows us how we got to this surreal and dangerous place, how to stop it getting a lot worse, and how, if we keep our heads, we can make things better. No Is Not Enough reveals, among other things, how Trump's election was not a peaceful transition, but a corporate takeover, one using deliberate shock tactics to generate...

  Cena: 51,40 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: The Courage of Hopelessness – książka

  The Courage of Hopelessness – książka

  Slavoj Zizek  

  Surveying the various challenges in the world today, from mass migration and geopolitical tensions to terrorism, the explosion of rightist populism and the emergence of new radical politics - all of which, in their own way, express the impasses of global capitalism - Žižek explores whether there still remains the possibility for genuine change. Today, he proposes, the only true question is, or should...

  Cena: 51,40 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Dialog sieci społecznych – książka

  Dialog sieci społecznych – książka

  Jaakko Seikkula   Tom Erik Arnkil  

  Jaakko Seikkula i Tom Erik Arnkil należą do grupy pionierów, którzy kształtowali nowe, oparte na społeczności podejście do chorób psychicznych, zwłaszcza do początków psychozy u osób dorosłych. Szczególną cechą tego podejścia są dialogi między profesjonalistami a klientami oraz ich rodzinami, zwane otwartymi dialogami. Autorzy, czerpiąc obficie z prac Michaiła Bachtina, obszernie tłumaczą teoretyczne...

  Cena: 49,35 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Mowa tatuażu – książka

  Mowa tatuażu – książka

  Andrzej Zwoliński  

  Termin "tatuaż" wywodzi się z języka polinezyjskiego ("tatau" – dosłownie: zostawić ślad - znak, malowidło) i został przywieziony i po raz pierwszy użyty, w relacji z podróży dookoła świata, przez angielskiego podróżnika Jamesa Cooka w 1773 roku. W 1873 roku został wprowadzony do słownika języka francuskiego, jako tatouage. W Biblii Marcina Lutra, z 1534 roku, można znaleźć wyraz stygmat, a w XVII...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Między Bogiem a człowiekiem – książka

  Między Bogiem a człowiekiem – książka

  Jan P. Strumiłowski  

  Pytanie o możliwość nawiązania relacji między transcendentnym Bogiem a mocno zakorzenionym w świecie człowiekiem nie jest nowe. Metoda analizy zaproponowana przez o. Jana Strumiłowskiego uwzględnia jednak nową sytuację, w której znaleźli się ludzie żyjący w dobie ponowoczesności, w zsekularyzowanym i zateizowanym świecie, zmagający się z problemem zagubienia sensu i obarczeni współczesnym myśleniem,...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Między władzą spojrzenia a praktyką – książka

  Między władzą spojrzenia a praktyką – książka

  Łukasz Smyrski  

  Dla Urianchajów Ałtaj jest nie tylko „zwyczajnym” miejscem zamieszkania, ale także potężną siłą przenikającą ludzkie życie. Ludzie, którzy żyją w Ałtaju na co dzień, po imieniu nazywają każdą rzekę, górę, jezioro czy dolinę. Swoją obecnością nadali mu wymiar duchowy. Zawierzyli górom kości swoich przodków, a błękitnemu niebu los potomków. W ten sposób w ciągu wieków wytworzył się szczególny dialog,...

  Cena: 37,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich – książka

  Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich – książka

  Monografia wieloautorska zawierająca teksty, które zostały wygłoszone podczas V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu "Kultura Komunikacji Językowej".

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Podstawy statystyki dla psychologów – książka

  Podstawy statystyki dla psychologów – książka

  Wiesław Szymczak  

  W trzecim wydaniu podręcznika znalazły się rozszerzone opisy metod, które były omawiane w wydaniach poprzednich, czyli zagadnienia oceny niezależności między dwiema zmiennymi dyskretnymi, porównywanie wartości oczekiwanych i metody regresyjne: modele regresji liniowej i modele regresji logistycznej. Omawiane metody uzupełniono o oceny wielkości efektu w konkretnych metodach. Oceny te są wymagane przez...

  Cena: 70,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Probacja – książka

  Probacja – książka

  Bartłomiej Skowroński  

  W publikacji przedstawiono koncepcję probacji inspirowaną caseworkiem, czyli pracą z indywidualnym przypadkiem. W monografii został uwzględniony najnowszy stan badań dotyczący metod pracy z podopiecznym, zwłaszcza takim, wobec którego społeczeństwo oczekuje zmian w zachowaniu. Prezentowana koncepcja stanowi konkretyzację przynajmniej części elementów metodycznych w obszarze probacji, które istniały...

  Cena: 85,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych przy realizacji działań społecznie odpowiedzialnych – książka

  Współpraca przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych przy realizacji działań społecznie odpowiedzialnych – książka

  Halina Waniak-Michalak  

  Opracowanie stanowi nowatorskie ujęcie problemu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR). Podjęto w nim próbę kompleksowego spojrzenia na działalność organizacji społecznych, a w szczególności współpracę korporacji i organizacji pozarządowych służącą realizacji działań społecznie odpowiedzialnych w okresie międzywojennym, po II wojnie światowej iw XXI w. Celem książki jest analiza zjawiska...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Klient wewnętrzny a organizacyjne zachowania obywatelskie – książka

  Klient wewnętrzny a organizacyjne zachowania obywatelskie – książka

  Bolesław Goranczewski  

  Niepodważalną wartością książki jest przeprowadzenie bardzo solidnego (…) i krytycznego przeglądu dorobku naukowego związanego z badaniami klienta wewnętrznego oraz organizacyjnych zachowań obywatelskich. (…) Przeprowadzone badania pozwoliły Autorowi zidentyfikować występujące w organizacjach współzależności pomiędzy obu badanymi kategoriami naukowymi związanymi z upodmiotowionym postrzeganiem człowieka...

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Jak oni komentują – książka

  Jak oni komentują – książka

  Tomasz Gawędzki  

  Komentatorzy w świadomości kibiców są tak ważni, że nie sposób przeżywać w pełni zawodów sportowych bez ich głosów w tle. Mają oni zarówno swoich sympatyków, jak i przeciwników. Jedni ich uwielbiają, inni wyszydzają, sugerując nawet, że czas najwyższy zniknąć z anteny. Nikt jednak nie może zaprzeczyć, że niektóre ich wypowiedzi stały się już kultowe i na zawsze pozostaną w naszych głowach, nieważne,...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Społeczne tworzenie rzeczywistości – książka

  Społeczne tworzenie rzeczywistości – książka

  Peter L. Berger   Thomas Luckmann  

  Praca, która zyskała już miano klasyki, zajmując piąte miejsce na liście najważniejszych książek socjologicznych XX wieku, ułożonej przez członków International Sociological Association. Autorzy, koncentrując się na pojęciach "rzeczywistości" i "wiedzy", w systematyczny sposób analizują rolę wiedzy w społeczeństwie, wysuwając wnioski dla teorii socjologicznej i socjologii w ogóle jako dyscypliny humanistycznej....

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Komunikacje w rozmowie 3 – książka

  Komunikacje w rozmowie 3 – książka

  Seria „Projektowanie komunikacji” jest wydawana przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród tytułów można znaleźć m.in. publikacje pracowników i współpracowników Zakładu Projektowania Komunikacji, tom pokonferencyjny Communication design, tom z wystąpieniami z cyklu „Komunikacje w rozmowie”, prace studentów specjalności Projektowanie komunikacji i wizerunku...

  Cena: 37,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2861

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA