Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne

Liczba pozycji: 34575
 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Zapomniani żołnierze Niepodległej – książka
  Nowość

  Zapomniani żołnierze Niepodległej – książka

  Andrzej Solak  

  W roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po wielokroć wspominani są bohaterowie, którzy przed 100 laty wywalczyli długo oczekiwaną przez Polaków wolność. Wśród pojawiających się opracowań, zarówno akademickich, jak i popularnonaukowych, na próżno jednak szukać informacji o losach ogromnej rzeszy polskich patriotów, którzy o sprawę polską postanowili walczyć inaczej niż tak silnie...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Chirurdzy Opowieści prawdziwe. – książka
  Nowość

  Chirurdzy Opowieści prawdziwe. – książka

  Mucha Lech  

  Lech Mucha, chirurg z wieloletnim stażem, w tej zupełnie niezwykłej książce postanowił podzielić się z czytelnikami opowieściami z pierwszej linii frontu codziennej walki o życie i zdrowie pacjentów. Walkę tę toczy nie w luksusowych salach operacyjnych, znanych z popularnych seriali, lecz naprawdę w warunkach pola bitwy, bo w zwykłym szpitalu powiatowym. Mimo takich niefilmowych realiów historie, które...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ – książka

  Ogniwa zakładowe i sekcje branżowe NSZZ – książka

  Masowe protesty robotnicze latem 1980 r. oraz powstanie i działalność NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1981 od samego początku budziły duże zainteresowanie badaczy różnych dyscyplin, dziennikarzy oraz polityków. Nie ulega wątpliwości, że powstanie niezależnego od komunistycznych władz związku zawodowego i zapoczątkowanie przez niego ruchu odnowy były wyjątkowym zjawiskiem społecznym i politycznym,...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Pół wieku millenium – książka

  Pół wieku millenium – książka

  Bartłomiej Noszczak  

  Uwolniony z internowania prymas Stefan Wyszyński zainicjował w 1956 r. długofalowy i rozbudowany program przygotowań Polaków do jubileuszu tysiąclecia chrztu Polski. Milenijny program Kościoła, choć miał przede wszystkim wymiar transcendentny – duchowy, nosił również znamiona politycznej kontestacji systemu komunistycznego. W celu ograniczenia zakresu i znaczenia obchodów Milenium ekipa Iww sekretarza...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Komisja Jakiego Czas rozliczeń – książka

  Komisja Jakiego Czas rozliczeń – książka

  Bartłomiej Opaliński  

  Książka stanowi swoistą relację z pierwszego roku prac Komisji, spojrzenie na Komisje od wewnątrz przez dwóch jej członków wywodzących się z ugrupowań politycznych, które nigdy nie rządziły w Warszawie, a więc nie miały do czynienia z problemem reprywatyzacji widzianym z perspektywy rządzących. Książka dostarcza bogatego materiału, zawiera wiele faktów i informacji. Ustawodawca, widząc brak automatyzmu...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Cztery tendencje – książka

  Cztery tendencje – książka

  Rubin Gretchen  

  Ta książka zawiera przełomową analizę typów osobowości. Gretchen Rubin, podczas swoich wnikliwych badań nad naturą ludzką, mających odzwierciedlenie w jej pracach uświadomiła sobie, że zadając proste pytanie: „Jak reaguję na oczekiwania?”, zdobywamy prawdziwie rewelacyjną wiedzę o sobie, która może diametralnie zmienić Twoje postępowanie. Autorka odkryła, że każdy z nas przynależy do jednej z czterech...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Atlas Historii Świata – książka

  Atlas Historii Świata – książka

  Historia jest dziedzina nauki, która stanowi istotny czynnik poznania i zrozumienia przeszłości. Wiedza o czasach minionych to ważny element świadomości społecznej, politycznej, gospodarczej oraz kulturowej. Dzięki znajomości przeszłości łatwiej jest nam zrozumieć obecne wydarzenia, które rozgrywają się nie tylko w Polsce, ale i w innych państwach. Atlas historii świata to niezwykłe kompendium przedstawiające historie...

  Cena: 49,99 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Wzorce wyrazowe w Dionysiaca Nonnosa – książka
  Nowość

  Wzorce wyrazowe w Dionysiaca Nonnosa – książka

  Piotr Stępień  

  Książka prezentuje wyniki badań nad stylem poety z Panopolis. W celu objaśnienia cech charakterystycznych tego stylu wprowadzono pionierskie pojęcie określane jako wzorzec wyrazowy. Pozwala ono na obserwację relacji wewnątrztekstowych, które wynikają z operowania przez poetę określonym szykiem części mowy. Na podstawie licznych przykładów autor wskazuje na funkcje wzorców wyrazowych, które odpowiadają...

  Cena: 18,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Filologia w kontakcie Polonistyka, germanistyka, postkolonializm – książka
  Nowość

  Filologia w kontakcie Polonistyka, germanistyka, postkolonializm – książka

  Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz  

  Polska i Niemcy jako sąsiedzi to temat gruntownie przebadany, ale wciąż frapujący. Mimo kilku dekad tzw. normalizacji i dobrosąsiedztwa kwestie te nie są ani przezroczyste, ani nudne – w Polsce figura Niemca raz po raz pojawia się na myślowym horyzoncie i pełni funkcje polityczno-społeczne. Historycy, socjologowie, niemco- i polonoznawcy z obu krajów pytają, skąd taka potrzeba, czemu to służy i co...

  Cena: 43,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Dorastanie jakie to proste! – książka

  Dorastanie jakie to proste! – książka

  Robert Winston  

  "Dorastanie” to jedna z najważniejszych książek w znakomitej serii „Jakie to proste!”. Ten ilustrowany poradnik na temat dojrzewania i wszystkich zmian temu towarzyszących stanowi obowiązkową lekturę dla nastolatków i ich rodziców, którzy dzięki niemu nauczą się właściwie reagować na trudne pytania i problemy swoich dzieci. Autor nie osądza i nie zanudza pseudonaukowym żargonem. O tym trudnym okresie...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Edward VII – książka

  Edward VII – książka

  Richard Davenport-Hines  

  Like his mother Queen Victoria, Edward VII defined an era. Both reflected the personalities of their central figures: hers grand, imperial and pretty stiff; his no less grand, but much more relaxed and enjoyable. This book conveys Edward's distinct personality and significant influences. To the despair of his parents, he rebelled as a young man, conducting many affairs and living a life of pleasure....

  Cena: 23,58 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : William III & Mary II – książka

  William III & Mary II – książka

  Jonathan Keates  

  William III (1689-1702) & Mary II (1689-94) (Britain's only ever 'joint monarchs') changed the course of the entire country's history, coming to power through a coup (which involved Mary betraying her own father), reestablishing parliament on a new footing and, through commiting Britain to fighting France, initiating an immensely long period of warfare and colonial expansion. 

  Cena: 23,58 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Mary I – książka

  Mary I – książka

  John Edwards  

  The elder daughter of Henry VIII, Mary I (1553-58) became England's ruler on the unexpected death of her brother Edward VI. Her short reign is one of the great potential turning points in the country's history. As a convinced Catholic and the wife of Philip II, king of Spain and the most powerful of all European monarchs, Mary could have completely changed her country's orbit, making it a province...

  Cena: 23,58 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Język turecki – książka
  Nowość

  Język turecki – książka

  Milena Jordanowa  

  Minimum gramatyczne języka tureckiego to nowatorski podręcznik przeznaczony do początkowej nauki języka tureckiego i został oparty na skonstruowanym specyficznym binarnym modelu, uwzględniając osiągnięcia w dziedzinie nauczania języka tureckiego jako obcego, z uwzględnieniem dokonań współczesnej turkologii i lingwodydaktyki. Zawiera niezbędny zestaw informacji z zakresu fonetyki, morfologii i podstawowych...

  Cena: 57,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Lustrzane odbicie rzeczywistości – książka
  Nowość

  Lustrzane odbicie rzeczywistości – książka

  Danuta Chmielowska  

  Oto książka wyjątkowa, sytuująca się na pograniczu rozważań historycznoliterackich, historycznych i politologicznych, ale też mająca nader ambitne zadanie – przedstawienie dwudziestowiecznej literatury tureckiej we wszystkich jej niełatwych uwikłaniach w konteksty historyczne, przemiany świadomości narodowej i przenikanie się tradycji rodzimej z nurtami europejskimi. Jak – obszernie, ale i na tyle...

  Cena: 57,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Ja jako konsument Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – książka
  Nowość

  Ja jako konsument Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną – książka

  „Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” to seria książek opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczycieli i terapeutów podczas realizacji treści nauczania i wychowania zawartych w podstawie programowej. W tej książce przedstawiono zagadnienia dotyczące działu „Ja jako konsument”. Do ich omówienia...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : 100 pomysłów jak dobrze zarządzać klasą – książka
  Nowość

  100 pomysłów jak dobrze zarządzać klasą – książka

  Alain Corneloup  

  Poradnik jest skierowany do nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych, którzy napotykają problemy w zarządzaniu klasą – zarówno do dydaktyków początkujących, realizujących swoje pierwsze lekcje, jak i bardziej doświadczonych, zmagających się z określonymi trudnościami w pracy. Publikacja ta zainteresuje również rodziców i wszystkich tych, którzy chcą lepiej zrozumieć, czego szkoła od nich oczekuje...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Rachunkowość zarządcza w sektorze usług – książka
  Nowość

  Rachunkowość zarządcza w sektorze usług – książka

  Justyna Dobroszek   Michał Biernacki   Małgorzata Macuda  

  Celem monografii jest zaprezentowanie problematyki rachunkowości zarządczej – jej koncepcji, instrumentów i zadań – w wybranych obszarach działalności usługowej, w szczególności marketingowej, turystycznej i leczniczej. Działalność usługowa jest ważnym filarem funkcjonowania współczesnych gospodarek. W Polsce ten rodzaj działalności jest przyporządkowany do trzeciego sektora gospodarki, czyli sektora...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Podatek dochodowy w systemie rachunkowości – książka
  Nowość

  Podatek dochodowy w systemie rachunkowości – książka

  Ewa Walińska   Agnieszka Wencel   Ireneusz Górowski  

  Niniejsza monografia podejmuje zagadnienie podatku dochodowego od osób prawnych, które staje się obecnie coraz bardziej złożone, zwłaszcza w krajach, w których istnieje autonomia prawa bilansowego i podatkowego. Regulacje podatku dochodowego stanowią źródło istotnego ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, którego poziom zależy w szczególności od zmian zachodzących w przedsiębiorstwie i jego...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Rachunkowość w Polsce w okresie międzywojennym 1918-1939 – książka
  Nowość

  Rachunkowość w Polsce w okresie międzywojennym 1918-1939 – książka

  Anna Szychta   Sławomir Jędrzejewski   Mikołaj Turzyński  

  Przypadająca w 2018 roku setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów stanowiła dla autorów monografii szczególną okazję do podjęcia próby ukazania znaczenia dorobku w zakresie regulacji, praktyki i teorii rachunkowości w Polsce w latach 1918–1939, w okresie tak bardzo ważnym z punktu widzenia tworzenia instytucji państwa i rozwoju gospodarki rynkowej w naszym kraju. Książka...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 34575

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA