Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki akademickie, skrypty

Liczba pozycji: 4296
 • podręczniki akademickie, skrypty: Koordynacja ruchowa ciała człowieka – książka

  Koordynacja ruchowa ciała człowieka – książka

  Anna Olczak  

  Publikacja, w której w kompleksowy sposób poruszono kwestię realizacji koordynacji ruchowej w opiece nad pacjentem. Autorka przystępnie: wyjaśnia, czym jest koordynacja ruchowa, prezentując definicje i pojęcia z nią związane, jej rodzaje oraz etapy kształtowania się w rozwoju ontogenetycznym, omawia objawy zaburzeń koordynacji ruchowej w wybranych jednostkach chorobowych oraz metody ich oceny, ...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo cywilne - część ogólna Pytania Kazusy Tablice Testy – książka

  Prawo cywilne - część ogólna Pytania Kazusy Tablice Testy – książka

  Marcin Hałgas   Piotr Kostański  

  Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym. Poczujesz się pewnie na egzaminie. Pytania najważniejsze pytania i odpowiedzi z danej dziedziny prawa zawierają podstawę prawną i odesłanie do konkretnego artykułu Kazusy ...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Last Minute Proces karny – książka

  Last Minute Proces karny – książka

  W last Minute staramy się w sposób skondensowany i przystępny przedstawić specyfikę postępowania karnego. Tabele,wykresy oraz wzory orzeczeń pozwalają na łatwiejsze przyswojenie wiedzy z zakresu procesu karnego.

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Last Minute Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjne – książka

  Last Minute Postępowanie Administracyjne i Sądowoadministracyjne – książka

  Umożliwia szybie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: • przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; • z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; • z licznymi przykładami pism, decyzji i postanowień, ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie informacji; • z pytaniami kontrolnymi na końcu każdego działu.

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Projektowanie nieliniowych układów sterowania – książka

  Projektowanie nieliniowych układów sterowania – książka

  Jacek Kabziński   Przemysław Mosiołek  

  To unikatowa na polskim rynku wydawniczym publikacja traktująca o skutecznych metodach projektowania nieliniowych układów sterowania, które mogą być stosowane w automatyce przemysłowej, robotyce, sterowaniu ruchem i w wielu innych obszarach automatyki. Początkowe rozdziały zawierają starannie zebrany i skondensowany materiał z zakresu stabilności układów nieliniowych, który mieści się w standardzie...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Psychology Vocabulary in Use – książka

  Psychology Vocabulary in Use – książka

  Anna Treger   Bronisław Treger  

  Podręcznik został napisany z myślą o tych wszystkich, którzy chcą doskonalić swoją znajomość słownictwa, stylistyki i czytania różnych odmian angielskich publikacji psychologicznych (artykułów, monografii i podręczników, ale też pozycji popularnonaukowych). Podręcznik skierowany zwłaszcza studentów kierunków, na których psychologia jest liczącym się przedmiotem. To nie tylko psychologia jako taka,...

  Cena: 42,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw – książka

  Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw – książka

  Magdalena Grabowska  

  Książka podejmuje aktualną i istotną zarówno dla teorii finansów, jak i praktyki życia gospodarczego problematykę zarządzania płynnością finansową, która stanowi jedną z najważniejszych dziedzin zarządzania przedsiębiorstwem. Utrzymanie płynności finansowej decyduje o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego stabilności, a tym samym przetrwaniu. Główne obszary tematyczne poruszane w opracowaniu...

  Cena: 52,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w Polsce – książka

  Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej w Polsce – książka

  Julian Krzyżanowski  

  W 2014 r. minęło 10 lat odkąd Polska została włączona w struktury Unii Europejskiej i stała się pełnoprawnym członkiem tego ugrupowania. Z dniem 1 maja 2004 r. stała się zarówno przedmiotem, jak i współkreatorem polityk unijnych, w tym obejmującej wieś i rolnictwo Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. WPR zmienia się w ciągu ponad 50 lat swego istnienia. Stąd warto jeszcze raz zająć się jej wielorakimi...

  Cena: 56,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem – książka

  Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem – książka

  Elzbieta Jantoń-Drozdowska   Alicja Mikołajewicz-Woźniak  

  Celem opracowania jest przedstawienie istoty analizy finansowej oraz jej znaczenia dla podejmowania decyzji zarządczych w przedsiębiorstwie. W związku z takim celem pracy w części wstępnej zaprezentowane zostały cele przedsiębiorstwa i jego formy organizacyjne występujące w Polsce, istota zarządzania finansami oraz uwarunkowania tego procesu (wewnętrzne i zewnętrzne). Szczególna uwaga poświęcona została...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Komunikacja w mediach społecznościowych – książka

  Komunikacja w mediach społecznościowych – książka

  Wojciech Gustowski  

  „Komunikacja w mediach społecznościowych” omawia fenomen social mediów oraz nowych form komunikowania, jakie wytworzyły się w procesie ich dynamicznego rozwoju. Obok naukowych teorii przedstawione zostały przykłady praktyczne, wyjęte wprost z tętniącego życiem wirtualnego świata. To w dużej mierze serwisy społecznościowe i skupione wokół nich e-społeczności budują potęgę internetu, tworząc silną dialogiczność,...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Młodzież rówieśnicy i nowe media – książka

  Młodzież rówieśnicy i nowe media – książka

  Hanna Tomaszewska  

  Aktualność i ważkość podjętego tematu jest oczywista - poszerza on naszą wiedzę zarówno o przeobrażeniach współczesnej kultury, jak też o postawach i obyczajach młodzieży. I w jednym i drugim obszarze dotyczy spraw ciągle jeszcze mało zbadanych - myślę, że takie sformułowanie problematyki, z jakim mamy do czynienia w pracy, jest oryginalne i nie powiela dotychczasowych badań nad rolą mediów w życiu...

  Cena: 44,10 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Współczesna psychologia behawioralna – książka

  Współczesna psychologia behawioralna – książka

  Jest to książka niezwykła. To, co łączy wszystkie teksty, to przynależność ideowa, teoretyczna i metodologiczna do jednego systemu teoretycznego, lub szerzej, ideologicznego. Jest nim behawioryzm wyrastający z teoretycznych podstaw stworzonych przez B.F. Skinnera. Książka jest wykładnią paradygmatu psychologii behawioralnej. Znajdziemy w niej systematyczny wykład dotyczący podstaw teoretycznych, metod...

  Cena: 45,99 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zarządzanie różnorodnością – książka

  Zarządzanie różnorodnością – książka

  Elwira Gross-Gołacka  

  Zmiany demograficzne, ewolucja kulturowa, powszechne migracje, rynki wschodzące, rozwój technologii grają i będą nadal odgrywać ważną rolę w tworzeniu coraz bardziej skomplikowanego środowiska w jakim przychodzi funkcjonować firmom. Maksymalizacja i czerpanie z różnorodności w miejscu pracy jest ważnym zagadnieniem dla dzisiejszej jakości zarządzania i nie tylko zarządzania zasobami ludzkimi. Organizacje...

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli – książka

  Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli – książka

  Franciszek Bereźnicki  

  Dydaktyka to jedna z najważniejszych nauk pedagogicznych w procesie kształcenia kandydatów na nauczycieli. Przyszły nauczyciel w trakcie studiowania dydaktyki rozumianej jako teoria kształcenia (nauczania – uczenia się i wychowania) powinien zdobyć podstawowe wiadomości i umiejętności dotyczące formułowania celów kształcenia, stosowania zasad, metod, form i środków dydaktycznych. [...] Mając na uwadze...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Topologia – książka

  Topologia – książka

  Bogdan Węglorz  

  Podręcznik dla studentów matematyki. Prezentowana praca ma na celu zbudowanie podstaw języka, który może być używany w realizacji wykładu Topologia.

  Cena: 37,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – książka

  Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – książka

  Witold Bień  

  Publikacja zawiera wiadomości niezbędne do ustalania strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie w warunkach gospodarki wolnorynkowej, w sposób umożliwiający maksymalizowanie efektywności ekonomicznej działalności i rozwój przyszłościowy firmy. Przedstawiono kompleksowo współczesny mechanizm zarządzania finansami w firmie, z uwzględnieniem doświadczeń rozwiniętych gospodarczo krajów...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zbiór kazusów z prawa socjalnego – książka

  Zbiór kazusów z prawa socjalnego – książka

  Renata Babińska-Górecka   Karolina redakcja naukowa Stopka  

  Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem zagadnień z zakresu prawa socjalnego w formie kazusów. Został on przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla wykładowców oraz studentów na kierunkach: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne, a także uczestników studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych z obszaru prawa socjalnego. Publikacja ta może również znaleźć odbiorców pośród...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Piszę akademicką pracę promocyjną Licencjacką magisterską doktorską – książka

  Piszę akademicką pracę promocyjną Licencjacką magisterską doktorską – książka

  Krystyna Wojcik  

  Książka jest 9. wydaniem praktycznego poradnika zawierającego wskazówki dla autorów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich w zakresie prawidłowego tworzenia prac akademickich. Autorka w sposób przystępny i przejrzysty wskazuje rozwiązania problemów, jakie może napotkać autor w ciągu całego procesu przygotowywania pracy - poczynając od wyboru tematu i promotora aż do stworzenia czystopisu...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Bankowość elektroniczna w Polsce – książka

  Bankowość elektroniczna w Polsce – książka

  Artur Borcuch  

  Bankowość elektroniczna to, z jednej strony - usługi związane z dostępem do konta bankowego przez Internet, z drugiej zaś - karty płatnicze. W Polsce jest ponad 14 mln kont bankowych, do których posiadacze mają dostęp za pośrednictwem sieci (przy czym osób korzystających aktywnie z takich kont jest 8 mln). Z kolei, kart płatniczych będących w posiadaniu użytkowników jest ponad 32 mln. Na szczególną...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych – książka

  Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych – książka

  Mieczysław Łobocki  

  Prezentowana publikacja przeznaczona jest dla studentów pedagogiki. Ułatwi im ona przygotowanie prac dyplomowych i magisterskich. Stanowi też dobre wyjście do rozumienia i oceniania wartości poznawczej opracowań naukowo-badawczych, z którymi można się spotkać w literaturze pedagogicznej, psychologicznej i socjologicznej. Książka może stanowić też pomoc dla doktorantów i habilitantów, którzy piszą prace...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4296

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA