Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki akademickie, skrypty

Liczba pozycji: 4175
 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo cywilne w pigułce – książka
  Bestseller

  Prawo cywilne w pigułce – książka

  Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości zakresu: Prawa cywilnego ogólnego: osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy, konsumenci, czynności prawne – rodzaje i formy, tryby zawarcia umowy (oferta, przetarg, aukcja, negocjacje), wady oświadczenia woli i warunek, przedstawicielstwo, prokura, przedawnienie roszczeń, Prawa rzeczowego: ...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Inżynieria produkcji – książka
  Bestseller

  Inżynieria produkcji – książka

  Kompendium obejmuje w sposób syntetyczny ogrom wiedzy z obszaru inżynierii produkcji, prezentując: organizację i zarządzanie produkcją i usługami; inżynierię procesów wytwarzania; zarządzanie innowacjami; zarządzanie projektami produkcyjnymi i usługowymi; zarządzanie łańcuchami dostaw; zarządzanie jakością; systemy wspomagania decyzji; zarządzanie wiedzą produkcyjną; prognozowanie w przedsiębiorstwie;...

  Cena: 109,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Automatyzacja procesów produkcyjnych – książka
  Bestseller

  Automatyzacja procesów produkcyjnych – książka

  Tadeusz Mikulczyński   Zdzisław Samsonowicz   Rafał Więcławek  

  We współczesnym przemyśle automatyzacja procesów produkcyjnych jest podstawą nowoczesnych systemów wytwarzania. Dzięki niej uzyskuje się wysoką jakość wyrobów oraz minimalizuje koszty produkcji, co przekłada się na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. W książce opisano: - metody modelowania procesów dyskretnych i programowania sterowników PLC: Grafcet, Grafpol i SFC, stanowiące podstawowe narzędzia...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Ubezpieczenia non-life – książka
  Bestseller

  Ubezpieczenia non-life – książka

  W książce Ubezpieczenia non-life szczegółowo przedstawiono klasyczne oraz nowoczesne ubezpieczenia majątkowe począwszy od komunikacyjnych przez ogniowe, ubezpieczenia utraty zysku, po ubezpieczenia finansowe, w tym ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Wyjaśniono istotę i rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz zagadnienia dotyczące odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, z podaniem licznych...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Dermatologia – książka

  Dermatologia – książka

  Danuta Nowicka  

  Nowoczesne kompendium z zakresu współczesnej dermatologii kosmetycznej. Publikacja ta, łącząc cechy podręcznika i atlasu, jest niezbędna w codziennej praktyce kosmetycznej. Autorka, dr n. med. Danuta Nowicka, jest asystentem w Katedrze i Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii we Wrocławiu, współpracuje też z Wyższą Szkołą Fizjoterapii we Wrocławiu oraz Kosmetycznym Instytutem Dr Irena Eri...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Langman's Medical Embryology 14E – książka
  Nowość

  Langman's Medical Embryology 14E – książka

  T. W. Sadler  

  Vibrantly illustrated with full-color diagrams and clinical images, Langman's Medical Embryology, 14th Edition helps medical, nursing, and health professions students confidently develop a basic understanding of embryology and its clinical relevance. Concise chapter summaries, captivating clinical correlates boxes, clinical problems, and a clear, concise writing style make the subject matter accessible...

  Cena: 189,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego – książka
  Nowość

  Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego – książka

  Dariusz Wędzki  

  W książce przedstawiono analizę wskaźnikową sprawozdania finansowego, która jest najważniejszą i najczęściej stosowaną analizą finansową przedsiębiorstwa. Omówiono sposób obliczania i interpretacji wskaźników finansowych, koncentrując się na najbardziej przydatnych i wiarygodnych spośród nich. Zaprezentowano systemy powiązanych ze sobą wskaźników ułatwiających analizę przyczynowo-skutkową problemów...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Odkrywanie kodu – książka

  Odkrywanie kodu – książka

  Nick Montfort  

  Wydawałoby się, że można albo napisać podręcznik programowania, albo rozprawę o perspektywach sztuki i humanistyki w zmieniającym się świecie technologii komputerowych – żadne połączenie tych dwu pól nie jest możliwe. Ale tak jak w przypadku innych książek Nicka Montforta – tych, które napisał sam, oraz tych, których był współautorem – wyjściowy koncept jest ryzykowny aż do brawury: połączyć to, co...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Edukacja dorosłych – książka

  Edukacja dorosłych – książka

  Malcolm Knowles   Elwood F. Holton   Richard Swanson  

  Klasyczne dzieło z dziedziny edukacji dorosłych sławnego profesora Knowlesa w nowym opracowaniu Elwooda Holtona i Dicka Swansona wzbogacającym o najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, podzielono na 3 części. Część pierwsza opisuje źródła andragogiki, druga zajmuje się postępami w dziedzinie edukacji dorosłych z uwzględnieniem zastosowań praktycznych, uczeniem się dorosłych w kontekście rozwoju badań...

  Cena: 64,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Językoznawstwo – książka

  Językoznawstwo – książka

  Tadeusz Milewski  

  Podręcznik porządkuje wiedzę, pomaga w przygotowaniu do zajęć kursowych i egzaminu - klarowny wykład - przejrzyste definicje - ćwiczenia z kluczem

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej – książka

  Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej – książka

  Dominika Brózda-Wilamek  

  Publikacja dotyczy współczesnych finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki stóp procentowych i mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej. Ma charakter unikatowy, stanowi wartościowe, kompleksowe, a zarazem oryginalne opracowanie naukowe podejmujące istotny i aktualny problem oddziaływania stopy procentowej Systemu Rezerwy Federalnej na poziom cen oraz przebieg realnych...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Arteterapie dla dzieci i młodzieży – książka

  Arteterapie dla dzieci i młodzieży – książka

  Thomas Stegemann   Marion Hitzeler   Monica Blotevogel  

  W niniejszej publikacji kompleksowo wyjaśniono specyfikę rozmaitych metod arteterapeutycznych (muzykoterapia, terapia tańcem, terapia przez sztuki plastyczne), zamieszczono przegląd ogólnych oraz bardziej szczegółowych zaleceń terapeutycznych, a także przedstawiono terapie przez twórczość na tle najnowszych osiągnięć nauki z zakresu historii ewolucji i neurobiologii. Cennym elementem książki jest wnikliwe...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo konstytucyjne – książka

  Prawo konstytucyjne – książka

  Mirosław Granat  

  Publikacja powstała na podstawie wykładów z przedmiotu prawo konstytucyjne prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej dziewiąte wydanie uwzględnia najnowsze problemy w stosowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród nich warto wymienić: - zmiany w zakresie relacji między władzami tj. zbliżenie władzy sądowniczej i wykonawczej, - rosnące znaczenie...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Wprowadzenie do psychologii – książka

  Wprowadzenie do psychologii – książka

  Alison Wadeley   Ann Birch   Tony Malim  

  Jeżeli nie jesteś psychologiem, a interesujesz się psychologią, zwłaszcza zaś, jeśli zaczynasz studiować tę dziedzinę nauki, przeczytaj niniejszą książkę. Zapozna Cię ona ogólnie z całością tej dziedziny wiedzy, przedstawi Ci wszystkie najważniejsze zagadnienia, którymi zajmuje się współczesna psychologia i nauczy myślenia o psychice człowieka. Ułatwi Ci to następnie szczegółowe zgłębianie poszczególnych...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Pedagogika specjalna Od tradycji do współczesności – książka

  Pedagogika specjalna Od tradycji do współczesności – książka

  Iwona Chrzanowska  

  Publikacja, którą oddajemy do rąk czytelnika: Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, jest próbą ukazania interdyscyplinarnego dorobku naukowego w zakresie tradycyjnych i nowych obszarów badań koncentrujących się na problematyce zróżnicowania rozwojowego, jego konsekwencji i implikacji. Zamysłem wyznaczającym uporządkowanie treści jest ich podział na dwie części: Wokół znanych kategorii...

  Cena: 68,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym – książka

  Rozwijanie umiejętności w dialogu motywującym – książka

  David B. Rosengren  

  Porywający, rzeczowy, przystępny - tak można określić ten podręcznik przedstawiający narzędzia do samodzielnego kształcenia, które znajdują zastosowanie w licznych kontekstach zawodowych i sytuacjach wielu klientów. Z pewnością nie będzie leżeć na półce. Czytelnicy będą do niego wracać, aby udoskonalać i utrwalać umiejętności potrzebne w dialogu motywującym oraz szukać nowych sposobów nauczania tej...

  Cena: 78,75 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Publiczne prawo bankowe Prawo celne Prawo dewizowe – książka

  Publiczne prawo bankowe Prawo celne Prawo dewizowe – książka

  Beata Kucia-Guściora   Paweł Smoleń   Marcin Burzec   Michalina Duda   Michał Jędrzejczyk   Monik Münnich  

  Książka Publiczne prawo bankowe. Prawo celne. Prawo dewizowe. Kompendium akademickie jest formalna i merytoryczna kontynuacja oraz uzupełnieniem publikacji Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie. Podręcznik zawiera nowatorskie pod względem formy i treści ujecie złożonej tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych. Problematyka dotycząca prawa bankowego, celnego i dewizowego prezentowana...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Elementy analizy tensorowej – książka

  Elementy analizy tensorowej – książka

  Leszek M. Sokołowski  

  Podręcznik akademicki będący znacznym rozszerzeniem wykładu prowadzonego od wielu lat dla studentów fizyki i astronomii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawiera unowocześniony kurs przeznaczony dla wszystkich, którzy używają tensorów w naukach fizycznych i technicznych. Czytelnicy znający analizę matematyczną i algebrę liniową w zakresie standardowego kursu politechnicznego znajdą tu szczegółowe wyjaśnienie,...

  Cena: 27,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Psychoterapia Badania i szkolenie – książka

  Psychoterapia Badania i szkolenie – książka

  Trzeci tom przedstawia informacje na temat strategii badań nad psychoterapią oraz wyniki badań nad efektywnością psychoterapii oraz szkolenia w psychoterapii realizowanego w ramach poszczególnych nurtów, szkół terapeutycznych. Zawiera ponadto część prezentującą autorskie propozycje szkolenia w psychoterapii – program szkolenia realizowany w Katedrze Psychopatologii i Psychoterapii Wydziału Psychologii...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Demokracja izraelska – książka
  Nowość

  Demokracja izraelska – książka

  Krzysztof Chaczko   Artur Skorek   Tomasz Sroka  

  Minęło 70 lat od odczytania Deklaracji niepodległości przez Dawida Ben Guriona, chyba najważniejszego z „ojców założycieli” izraelskiej państwowości. Ten jubileusz oraz ważne zmiany zachodzące obecnie na Bliskim Wschodzie stały się impulsem do powstania książki, która jest próbą stworzenia całościowego opisu funkcjonowania demokracji w Izraelu, zarówno na poziomie instytucji państwowych, jak i społeczeństwa....

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4175

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA