Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki akademickie, skrypty

Liczba pozycji: 4328
 • podręczniki akademickie, skrypty: Mechanika techniczna Tom 1 Statyka i wytrzymałość materiałów – książka
  Bestseller

  Mechanika techniczna Tom 1 Statyka i wytrzymałość materiałów – książka

  Jan Misiak  

  Statyka obejmuje: podstawowe pojęcia i zasady statyki zagadnienia redukcji układów sił i warunków równowagi prawa tarcia sposoby obliczania środków ćiężkości Wytrzymałość materiałów zawiera: podstawowe pojęcia z zakresu wytrzymałości materiałów zagadnienia rozciągania, ściskania, zgniatania, skręcania i wyboczenia charakterystykę wielowymiarowego stanu naprężenia sposoby obliczania ugięć belek i kratownic...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Historia powszechna 1989-2011 – książka

  Historia powszechna 1989-2011 – książka

  Andrzej Chwalba  

  Nowatorskie spojrzenie na współczesność! Autor, znany polski historyk, przedstawia nową syntezę dziejów świata w ostatnich dwóch dekadach. W części pierwszej ciekawie omawia zagadnienia cywilizacyjne dotyczące współczesnego człowieka, takie jak: problemy demograficzne i ekologiczne, zmiana klimatu, sytuacja mniejszości seksualnych, choroby cywilizacyjne i walka z AIDS, wszechobecność Internetu i nowych...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 2 – książka
  Nowość

  Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 2 – książka

  Tom II zawiera: Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks wykroczeń Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Kodeks karny skarbowy Prawo o prokuraturze Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1 – książka
  Nowość

  Teksty ustaw Egzaminy Aplikacje radcowska i adwokacka Tom 1 – książka

  Stan prawny: 23 maja 2018 r. Tom I zawiera: Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Prawo o aktach stanu cywilnego Prawo wekslowe Ustawa o kosztach sadowych w sprawach cywilnych Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sadowych w sprawach cywilnych Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawo spółdzielcze Ustawa o własności lokali Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych ...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Bankowość elektroniczna – książka
  Nowość

  Bankowość elektroniczna – książka

  Andrzej Gospodarowicz  

  W ostatnich kilku latach obserwuje się bardzo szerokie wykorzystanie technologii informatycznych w świadczeniu usług bankowych. W szybkim tempie rozwija się tradycyjna bankowość internetowa, w ramach której pojawiło się szereg nowości. Szczególnie dynamicznie rośnie wykorzystanie smartfonów, a wraz z nim na pierwszy plan wysuwa się tzw. bankowość mobilna. Autorzy publikacji szczególną uwagę zwracają...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Etos O filozofii i etyce dla lekarzy. – książka
  Nowość

  Etos O filozofii i etyce dla lekarzy. – książka

  Janusz Sytnik-Czetwertyński  

  Książka ma charakter przewodnika, który wyjaśnia problemy z zakresu filozofii i etyki, istotnie z punktu widzenia praktyki lekarskiej. Przybliża to, czym naprawdę jest filozofia i etyka, co jest w nich najbardziej wartościowe, co wymaga uwagi, co moralnie najgłębsze. Pomaga zrozumieć też wkład filozofii w rozwój medycyny i szczególną więź między zasadami moralnymi a praktyką lekarską.

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: CONTENT Elementarna cząstka marketingu – książka

  CONTENT Elementarna cząstka marketingu – książka

  Rebecca Lieb   Jaimy Szymanski  

  Content, we wszystkich swoich formach, stanowi najistotniejszy element każdej kampanii marketingowej. Znalezienie idealnej równowagi pomiędzy content marketingiem a strategią contentową jest niezwykle trudne, ale niezbędne do osiągnięcia sukcesu. Dzięki tej książce dowiesz się nie tylko, jak wyprodukować treści na strony WWW, blogi, do social mediów, ale także w jaki sposób skutecznie wykorzystać je...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Gramatyka japońska podręcznik z ćwiczeniami Tom 1 – książka
  Nowość

  Gramatyka japońska podręcznik z ćwiczeniami Tom 1 – książka

  Romuald Huszcza   Maho Ikushima   Jan Majewski  

  Przedstawiane tu Czytelnikom nowe wydanie podręcznika gramatyki japońskiej wraz z ćwiczeniami przeznaczone jest nie tylko dla studentów japonistyki, której program studiów z natury rzeczy musi uwzględniać rozbudowany kurs fonetyki, morfologii oraz składni japońskiej. Korzystać z niego będą mogli studenci pozostałych filologii wschodnioazjatyckich, a także wszyscy nieco głębiej zainteresowani nauką...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy gospodarki Polski – książka

  Teoria optymalnego obszaru walutowego z perspektywy gospodarki Polski – książka

  Katarzyna Piłat  

  Publikacja dotyczy teorii optymalnego obszaru walutowego, ze szczególnym uwzględnieniem synchronizacji wahań koniunkturalnych w Polsce i strefie euro. W okresie odnoszenia się ze sceptycyzmem do dalszego funkcjonowania strefy euro po wybuchu Wielkiej Recesji w 2008 roku wyniki przeprowadzonych badań pozwalają określić, czy na gruncie teorii optymalnego obszaru walutowego są spełnione przesłanki zastąpienia...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Teoria bezpieczeństwa systemów komputerowych – książka
  Nowość

  Teoria bezpieczeństwa systemów komputerowych – książka

  Josef Pieprzyk   Thomas Hardjon   Jennifer Seberry  

  Poznaj zasady tworzenia mechanizmów zabezpieczeń Matematyka i kryptografia Szyfrowanie informacji Bezpieczeństwo transakcji i danych Tworzenie zabezpieczeń systemów komputerowych to ciągły wyścig. Rozwój technik hakerskich wymusza opracowywanie coraz doskonalszych mechanizmów zabezpieczających komputery, sieci, dane i transakcje dokonywane w sieci. Proste zabezpieczenia oparte na hasłach to już...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Last Minute Aplikacje – książka
  Nowość

  Last Minute Aplikacje – książka

  Zbiór ułatwiający przygotowania do egzaminu testowego na aplikację radcowską i adwokacką. Obejmuje streszczenia wszystkich ustaw obowiązujących na egzaminie wstępnym w 2018 r., przedstawione w klarownej i czytelnej formie. Pomaga w uporządkowaniu i utrwaleniu wiedzy wymaganej podczas egzaminu. Służy temu już sama konstrukcja książki, opierająca się na schemacie pytań zadawanych na egzaminach testowych...

  Cena: 98,99 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie – książka
  Nowość

  Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie – książka

  Magdalena Jerzemowska  

  Książkę należy traktować jako kompendium wiedzy analityka zajmującego się szeroko pojętą oceną działalności przedsiębiorstwa. Publikacja zawiera charakterystyki i wzorce oceny poszczególnych komponentów sprawozdania finansowego, a także aspekty przekrojowej ich analizy, a mianowicie płynności w ujęciu statycznym i dynamicznym, zadłużenia i zdolności do jego obsługi oraz oceny aktywności i rentowności...

  Cena: 69,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo pracy Pytania i odpowiedzi – książka

  Prawo pracy Pytania i odpowiedzi – książka

  Małgorzata Gersdorf   Krzysztof Wojciech Rączka   Eliza Maniewska   Michał Raczkowski  

  Podręcznik przedstawia problematykę prawa pracy w przystępnej formule pytań i odpowiedzi. Zawarte w nim rozważania teoretyczne oraz ujęcie praktyczne wybranych kwestii są istotne zarówno z punktu widzenia edukacji uniwersyteckiej, jak i w praktyce stosowania prawa pracy. W publikacji omówiono problemy związane z poszczególnymi instytucjami prawnymi. Uwzględniono także orzecznictwo Sądu Najwyższego. Autorami...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Niezbędnik współczesnej Kleopatry – książka
  Nowość

  Niezbędnik współczesnej Kleopatry – książka

  Karolina Ekes  

  Niezbędnik zawiera: – minimum fleksji łacińskiej niezbędne do swobodnego poruszania się w łacińskiej terminologii medycznej, a co za tym idzie także w angielskiej, – informacje o greckiej i łacińskiej etymologii terminów medycznych niezbędne dla tych, którzy chcą posługiwać się terminologią medyczną świadomie, – wybór sentencji łacińskich i tekstów z zakresu szeroko rozumianej estetyki medycznej niezbędny...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Psychiatria – książka

  Cena: 144,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF – książka

  Podstawy rachunkowości z uwzględnieniem MSSF – książka

  Podręcznik stanowi nowatorskie podejście wprowadzające do rachunkowości. Uwzględnia podstawę prawną MSR/MSSF, podczas gdy podobnego typu opracowania są podporządkowane tylko regulacjom Ustawy o rachunkowości. Publikacja omawia specyfikę MSR/MSSF już na etapie identyfikacji i klasyfikacji składników majątku, kapitałów, elementów wyniku finansowego oraz jego zakresu, polityki rachunkowości, w tym zakładowego...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Elementy preparatyki organicznej i heteroorganicznej – książka

  Elementy preparatyki organicznej i heteroorganicznej – książka

  Radomir Jasiński   Agnieszka Łapczuk-Krygier   Agnieszka Kącka-Zych   Karolina Kula   Oleg M. Demchuk  

  W elementach preparatyki organicznej i heteroorganicznej w sposób usystematyzowany zebrano procedury syntezy preparatywnej użytecznych serii połączeń, stanowiących surowce do dalszych przekształceń. Oprócz doskonale znanych chemikom organikom związków omówiono także metody syntezy połączeń, których dotąd nie przedstawiono w podobnego rodzaju opracowaniach: nitroalkoholi, nitroalkenów, bloków budulcowych...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw – książka

  Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw – książka

  Urbaniak Bogusława   Gładzicka-Janowska Alina   Żyra Joanna   Kaliszczak Lidia   Piekutowska Agnieszka  

  Wiek XX oraz początek obecnego stulecia to okres bardzo istotnych zmian ludnościowych w Europie i na świecie, których dynamika i kierunek budzą wiele obaw. Nie jest więc zaskoczeniem zwiększone zainteresowanie polityków, decydentów oraz środowisk naukowych skalą przeobrażeń demograficznych oraz ich konsekwencjami. Niniejsza monografia jest wieloaspektową analizą zjawiska starzenia się społeczeństw,...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Sieć bezpieczeństwa finansowego – książka

  Sieć bezpieczeństwa finansowego – książka

  Mirosława Capiga   Witold Gradoń   Grażyna Szustak  

  Sieć bezpieczeństwa finansowego, będąca podstawą nowej architektury finansowej, stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania, zwłaszcza w okresie kry­zysu finansowego. W książce zaprezentowano pierwsze tak kompleksowe i profesjonalne podejście do zagadnień sieci bezpieczeństwa finansowego, tzn. zarówno od strony in­stytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego, jak i przedsięwzięć na rzecz...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Rozwój działalności maklerskiej w Polsce – książka

  Rozwój działalności maklerskiej w Polsce – książka

  Łukasz Sarniak  

  Działalnością maklerską nazywamy ściśle określone usługi pośrednictwa na rynku kapitałowym świadczone przez firmy inwestycyjne na rzecz inwestorów i emitentów. Związane są one przede wszystkim z pośrednictwem w zakresie zawierania transakcji giełdowych oraz wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu. W Polsce powyższe usługi świadczone są najczęściej przez domy i biura maklerskie. Zgodnie z obowiązującymi...

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4328

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA