Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki akademickie, skrypty

Liczba pozycji: 4445
 • podręczniki akademickie, skrypty: Regionalny przemysłowy produkt turystyczny – książka

  Regionalny przemysłowy produkt turystyczny – książka

  Marcin Molenda  

  Książka przeznaczona jest dla studentów uczelni wyższych na kierunkach związanych z turystyką oraz rozwojem regionalnym i lokalnym. Będzie przydatna również dla pracowników administracji samorządowej, odpowiedzialnych za rozwój turystyki na poziomie jednostek osadniczych, gmin i regionów oraz pracowników lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych i innych podmiotów wspierających rozwój turystyki...

  Cena: 54,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Wybór tekstów z dziejów języka polskiego – książka

  Wybór tekstów z dziejów języka polskiego – książka

  Dwutomowa antologia pod red. prof. Marka Cybulskiego przynosi uporządkowany chronologicznie zbiór ponad pięciuset tekstów polskich (tom 1. mieści utwory do połowy XIX w., tom 2. -od połowy XIX w. do naszych czasów). Obejmuje ogół piśmiennictwa, utrwala - w całości lub we fragmentach - teksty od najstarszych po współczesne: od średniowiecznej bulli papieskiej do internetowego flejmu. Zawiera zabytki...

  Cena: 54,60 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo handlowe – książka

  Prawo handlowe – książka

  Katarzyna Bilewska   Aleksander Chłopecki  

  Podręcznik ,,Prawo handlowe" obejmuje regulacje prawa spółek, jak i te elementy prawa gospodarczego, które pozostają z nimi w ścisłym stosunku. W szczególności zaś obejmuje podstawowe regulacje prawa rynku kapitałowego powiązane normatywnie i konstrukcyjnie z prawem spółek handlowych, jak również podstawowe instrumenty finansowe obrotu gospodarczego - w szczególności obligacje, skarbowe papiery wartościowe...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo gospodarcze publiczne w pigułce – książka

  Prawo gospodarcze publiczne w pigułce – książka

  Stan prawny: maj 2015 r. Wydanie drugie zostało wzbogacone o pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu lub kolokwium. W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Działalność gospodarcza: Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej Rejestrowanie przedsiębiorców...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii – książka

  Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii – książka

  Anna Klim-Klimaszewska  

  Dzieci mogące mieć w przyszłości problemy z czytaniem i pisaniem można zauważyć już w przedszkolu. W pierwszym rozdziale książki przedstawiona jest problematyka ryzyka dysleksji i dysgrafii. W drugim omawiana jest organizacja zajęć terapeutycznych. Natomiast w rozdziale trzecim znalazły się praktyczne rozwiązania w postaci metod, ćwiczeń, scenariuszy zajęć i planów pracy przydatne podczas prowadzenia...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo finansowe w pigułce – książka

  Prawo finansowe w pigułce – książka

  W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: finanse publiczne i budżet, pojęcie i forma pieniądza, polityka pieniężna i prawo bankowe: inflacja i deflacja, Narodowy Bank Polski, prawo bankowe, Prawo podatkowe: podstawowe pojęcia i konstrukcje, zobowiązanie podatkowe, zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, termin płatności podatku, wygaśnięcie i przedawnienie zobowiązań podatkowych,...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zobowiązania część ogólna – książka

  Zobowiązania część ogólna – książka

  Adam Olejniczak   Zbigniew Radwański  

  Podręcznik ,,Zobowiązania - część ogólna" obejmuje tematykę uregulowaną przede wszytskim w art.. 353-534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: naprawienia szkody, świadczeń pieniężnych, umów zobowiązaniowych. Jedenaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o nowe przykłady. Podręcznik uwzględnia zmiany wprowadzone w 2014 r. ustawą o prawach...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo Unii Europejskiej w pigułce – książka

  Prawo Unii Europejskiej w pigułce – książka

  Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko i skutecznie powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikacje? Jeżeli na chociaż jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa Unii Europejskiej, których znajomość pomoże Ci w...

  Cena: 24,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Statystyka dla geografów – książka

  Statystyka dla geografów – książka

  Iwona Jażdżewska  

  Niniejszy podręcznik przeznaczony jest dla studentów wyższych uczelni kierunków geograficznych, którzy uczęszczają na wykłady i ćwiczenia ze statystyki. Głównym jego zadaniem jest pomoc w rozwiązywaniu zadań i ich interpretacji.

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo pracy – książka

  Prawo pracy – książka

  Małgorzata Barzycka-Banaszczyk  

  Seria „Skrypty Becka” przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa, a sposób prezentacji materiału pozwala na szybką i efektywną naukę. Skrypt „Prawo pracy” stanowi kompendium wiedzy, obejmujące problematykę wykładu uniwersyteckiego. Znajdziesz w nim m.in. omówienie takich zagadnień...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Ekonomia międzynarodowa Tom 1 – książka

  Ekonomia międzynarodowa Tom 1 – książka

  Paul R. Krugman   Maurice Obstfeld  

  Nowe wydanie podręcznika Międzynarodowe stosunki gospodarcze! Podręcznik składa się z 2 niezależnych części. Tom 1 dotyczy zagadnień handlu w ujęciu rzeczowym (Teoria wymiany międzynarodowej, Polityka handlowa). Tom 2 poświęcony jest aspektom pieniężnym (Kursy walutowe i makroekonomia gospodarki otwartej, Międzynarodowa polityka makroekonomiczna). Główne zalety podręcznika: liczne studia przypadków...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Umowy w handlu krajowym i zagranicznym – książka

  Umowy w handlu krajowym i zagranicznym – książka

  Wojciech Budzyński  

  Dr Wojciech Budzyński od 28 lat zajmuje się praktycznie i naukowo problematyką negocjowania i zawierania umów handlowych, prowadzi z tego zakresu wykłady w SGH oraz szkolenia dla biznesu, jest aktywnym doradcą firm. Doświadczenie zdobywał jako dyrektor dużego przedsiębiorstwa handlowego, szef dwóch jego oddziałów za granicą, doradca Ministra Gospodarki, starszy ekspert Banku Światowego. Jest autorem...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Bank komercyjny w Polsce – książka

  Bank komercyjny w Polsce – książka

  Tamara Galbarczyk   Joanna Świderska  

  Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do danych empirycznych, podporządkowana klasyfikacji operacji bankowych opartych o kryterium bilansu. Żaden bank nie prowadzi jednak działalności w oderwaniu od uwarunkowań zewnętrznych, dlatego pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający Czytelnika...

  Cena: 83,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Historia świata hellenistycznego – książka

  Historia świata hellenistycznego – książka

  Malcolm R. Errington  

  Jest to w tej chwili (…) najlepsza synteza dziejów tego okresu. (…) Książka Erringtona ma jasny, przejrzysty układ, wprowadza czytelnika stopniowo w całość problematyki, nie rezygnując z naukowego poziomu, wyjaśnia problemy, zjawiska, pojęcia i terminy w przystępny, łatwy do przyswojenia i zapamiętania sposób. Z recenzji prof. dra hab. Włodzimierza Lengauera Przystępna, zawierająca mnóstwo informacji...

  Cena: 40,95 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: LEPetytorium Chirurgia – książka

  LEPetytorium Chirurgia – książka

  Mieszko Norbert Opiłka  

  Chirurgia jest kolejną książką z serii „ LEPetytorium” skierowaną do lekarzy przygotowujących się do Lekarskiego Egzaminu Państwowego. W tej pozycji również dominuje formuła prostoty i przejrzystości , która ma na celu szybkie znalezienie odpowiedzi na pytania stojące przed zdającymi test. Autor tej książki sam będący młodym lekarzem stworzył unikatowe kompendium wiadomości nieodzownych w codziennej...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Bioetyka Tom 1 – książka

  Bioetyka Tom 1 – książka

  Kazimierz Szewczyk  

  Nowoczesny, przystosowany do polskiej specyfiki wykład o bioetyce. Autor definiuje bioetykę jako etykę systemów opieki zdrowotnej w społeczeństwach demokratycznych. Przywołuje zarówno klasyczne przykłady dające początek bioetyce, jak i kazusy z rodzimej praktyki medycznej, co sprawia, że praca – nic nie tracąc z walorów podręcznika dla studentów medycyny, biologii, filozofii i prawa – staje się także...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne – książka

  Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne – książka

  Ewa Polak  

  W monografii analizie poddano wpływ globalizacji na zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, zarówno w ujęciu makro: biedne – bogate państwa, jak i w odniesieniu do sytuacji wewnątrz państw: biedni – bogaci ludzie w wybranych krajach. Tak więc przedmiotem uwagi poznawczej są z jednej strony, same procesy globalizacji – ich przyczyny, istota, siły sprawcze, rodzaje, przejawy i oddziaływania, z drugiej natomiast,...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo rzymskie Repetytoria – książka

  Prawo rzymskie Repetytoria – książka

  Agnieszka Kacprzak   Jerzy Krzynówek  

  PYTANIA: prawa osobowego, prawa małżeńskiego, zobowiązań KAZUSY: zwrotu posagu, ochrony własności, odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania TABLICE: elementy czynności prawnej, sposoby nabycia rzeczy, strukturę źródeł zobowiązań

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zarządzanie technologiami – książka

  Zarządzanie technologiami – książka

  Wiesław M. Grudzewski   Irena K. Hejduk  

  W publikacji przedstawiono kierunki rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływ na gospodarkę w kontekście rozwoju innowacji jako podstawy kreowania przedsiębiorczości technologicznej. Książka prezentuje szerokie spektrum uwarunkowań technologicznych, gospodarczych i społecznych sprzyjających poprawie innowacyjności współczesnych gospodarek. Autorzy omawiają przemiany w technice i technologii początku...

  Cena: 85,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Dla dobra dziecka O warsztacie pracy nauczyciela wychowawcy – książka

  Dla dobra dziecka O warsztacie pracy nauczyciela wychowawcy – książka

  Maryla Sowisło  

  Książka ma charakter podręcznika dla studentów kierunków pedagogicznych i nauczycieli pragnących doskonalić swój warsztat zawodowy. Prezentowane materiały ujmują zagadnienia metodyczne związane z kluczowymi dla praktyki pedagogicznej działaniami: diagnozowanie dziecka i jego środowiska, planowania pracy opiekuńczo-wychowawczej i jej organizowania. Liczne przykłady, propozycje, rady i wskazówki metodyczne...

  Cena: 19,50 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4445

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA