Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki akademickie, skrypty

Liczba pozycji: 4233
 • podręczniki akademickie, skrypty: Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku – książka
  Nowość

  Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku – książka

  Książka to pozycja, która powstała w wyniku zapotrzebowania na tego typu literaturę, zgodną z obowiązującymi standardami kształcenia na kierunku pielęgniarstwo. Podręcznik stanowi prezentację aktualnego, uwzględniającego nowoczesną wiedzę, dorobku w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego. Nadrzędnym celem książki jest przygotowanie studentów pielęgniarstwa do sprawowania opieki i pielęgnacji osób...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Metodologia badań w glottodydaktyce – książka

  Metodologia badań w glottodydaktyce – książka

  Weronika Wilczyńska   Anna Michońska-Stadnik  

  To pierwsze w Polsce całościowe wprowadzenie do metodologii badań w glottodydaktyce przydatne będzie zwłaszcza osobom przygotowującym prace magisterskie czy doktorskie ale także np. artykuły i inne opracowania naukowe. Przedstawia szczegółowo główne typy badań i zasady przygotowywania prac naukowych. Przedstawia szczegółowo główne typy badań i zasady przygotowywania prac naukowych - od refleksji teoretycznej,...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Python Kurs dla nauczycieli i studentów – książka

  Python Kurs dla nauczycieli i studentów – książka

  Gniewomir Sarbicki  

  Weź Pythona na uczelnię! Python to jeden z tych języków programowania, bez których trudno się dziś obejść. Dzięki słynnej elastyczności oraz rozbudowanemu zestawowi narzędzi i bibliotek można wykorzystywać go w najróżniejszych projektach i na najróżniejszych platformach, a łatwość opanowania podstaw zachęca do nauki. Sprawdź sam, jak wygodnie i prosto da się w nim pisać własny kod, opracowywać aplikacje...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu – książka

  Public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu – książka

  Autorzy podjęli się trudnego zadania prezentacji aktualnej polskiej praktyki i teorii public relations w komunikowaniu społecznym i marketingu. Porządkują istniejące definicje i idee we wszystkich aspektach działalności tej dyscypliny tj. refleksywnym, kierowniczym, operacyjnym i edukacyjnym. W publikacji uznano słusznie, iż public relations powinno się traktować jako samodzielną dziedzinę, niezależną...

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Znaczenie filozofii Oświecenia – książka

  Znaczenie filozofii Oświecenia – książka

  Oświecenia nie byłoby bez zwrotu w stronę rozumu, a ten nie jest żadną ideą, lecz własnością nader pospolitą – już sto lat wcześniej René Descartes powiadał, że nikt nie uskarża się na jego brak. Osiemnastowieczni filozofowie bodajże po raz pierwszy problematyzują owo nikt, pytając o rozum dzieci, „dzikich”, sawantów, geniuszy, wynalazców, szaleńców, ba – kobiet (dziewczynek, dziewcząt), aktualnych...

  Cena: 56,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo własności intelektualnej – książka

  Prawo własności intelektualnej – książka

  Krzysztof Czub  

  W książce przedstawiono w sposób przystępny zagadnienia dotyczące prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. Zakres przedmiotowy opracowania obejmuje utwory w rozumieniu prawa autorskiego, przedmioty praw pokrewnych oraz własności przemysłowej, jak również inne dobra niematerialne: nazwy domen internetowych, know-how, bazy danych. Znalazły się...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Podstawy nauki o organizacji Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza – książka

  Podstawy nauki o organizacji Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza – książka

  W książce zawarto wiedzę o przedsiębiorstwie jako organizacji gospodar­czej. Przedstawiono w niej wiele pojęć, klasyfikacji i elementów teorii, sta­nowiących podstawę nauki o przedsiębiorstwie. Autorzy zwrócili uwagę na: – teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji, – formy przedsiębiorstw i ich otoczenie, – otoczenie międzynarodowe przedsiębiorstwa, – zasoby i ich znaczenie w działalności...

  Cena: 64,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Sieci telekomunikacyjne – książka
  Nowość

  Sieci telekomunikacyjne – książka

  Wojciech Kabaciński  

  Sieci telekomunikacyjne pełnią kluczową rolę w przekazywaniu informacji we współczesnym świecie. Są nieodzownym składnikiem gospodarki w społeczeństwie opartym na wiedzy. Przekazywane czasami w mediach informacje o idących w miliardy dolarów (bądź euro) stratach firm spowodowanych przerwami w działaniu sieci telekomunikacyjnych świadczą o znaczeniu, jakie sieci te odgrywają we współczesnej gospodarce....

  Cena: 84,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Medycyna Paliatywna – książka
  Nowość

  Medycyna Paliatywna – książka

  Z ogromną przyjemnością informujemy o premierze bardzo wyczekiwanej przez środowisko książki „Medycyna Paliatywna” pod redakcją Aleksandry Ciałkowskiej-Rysz oraz Tomasza Dzierżanowskiego. Monografia skierowana jest do lekarzy i pielęgniarek, którzy na co dzień stykają się z pacjentem chorującym na postępujące choroby niepoddające się leczeniu przyczynowemu, a także do studentów i osób specjalizujących...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Cambridge Checkpoint Mathematics Challenge 9 Workbook – książka

  Cambridge Checkpoint Mathematics Challenge 9 Workbook – książka

  Greg Byrd   Lynn Byrd   Chris Pearce  

  This Checkpoint Mathematics Challenge Workbook 9 provides further materials for students to develop deeper knowledge of mathematics. Designed to be used upon completion of the corresponding Cambridge Checkpoint Mathematics Coursebook 9 section, students can use this workbook to attempt interesting and challenging problems using their understanding of the concepts learnt.

  Cena: 38,59 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Psychologia religii – książka

  Psychologia religii – książka

  Bernhard Grom  

  Pomimo postępującej sekularyzacji religia i religijność pozostają ważnymi czynnikami zarówno w życiu pojedynczego człowieka, jak też i całych społeczeństw – zbyt ważnymi, by psychologia mogła je pominąć. Jednocześnie głęboka niewiedza w sprawach wiary, panująca w światopoglądowo pluralistycznym i silnie zsekularyzowanym społeczeństwie, sprzyja też w pewnej mierze przesądom w stosunku do „praktykujących...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Inteligentny budynek Poradnik projektanta instalatora i użytkownika – książka

  Inteligentny budynek Poradnik projektanta instalatora i użytkownika – książka

  Inteligentny budynek jest pojęciem, które pojawiło się na początku lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Początkowo dotyczyło ono obiektów budowlanych wyposażonych w dość zaawansowaną (jak na ówczesne czasy) automatykę instalacji i systemów. Budziło liczne wątpliwości co do zasadności takiego określenia. Kwestionowano „inteligencję” budynku. Twierdzono, że zasadniejszym byłoby mówienie o „instynkcie”...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Sensoryka Układy somatosensoryczne – książka

  Sensoryka Układy somatosensoryczne – książka

  Ryszard Farbiszewski   Robert Kranc  

  Niniejsza monografii a oparta jest w większości na wynikach badań pierwszego dziesięciolecia XXI wieku, przeprowadzonych przez wielu wybitnych neurobiologów, neurologów, psychiatrów o międzynarodowej renomie, dotyczących funkcji i struktury receptorów sensorycznych, a w szczególności przekaźnictwa synaptycznego bodźców pochodzących z narządów zmysłowych. Zwrócono uwagę zwłaszcza na mechanizmy molekularne...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Farmakologia dla zawodów pielęgniarskich – książka

  Farmakologia dla zawodów pielęgniarskich – książka

  Beat Schmid   Petra Strub   Andrea Studer  

  Niniejszy podręcznik jest obecnie najbardziej aktualną, dostępną w Polsce pozycją wydawniczą, omawiającą temat farmakologii w zawodach pielęgniarskich. Jest przeznaczony nie tylko dla uniwersyteckich szkół pielęgniarskich, lecz może także stanowić kompendium dla studentów medycyny i lekarzy praktyków. Książka spełnia wysokiewymagania pod kątem merytorycznym, […] przedstawia informacje na temat leków...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Finanse – książka

  Finanse – książka

  Książka jest akademickim podręcznikiem do nauki finansów, w którym oprócz konkretnej wiedzy z przedmiotowego zakresu znajdują się odniesienia do ekonomii, a także innych dyscyplin – silnie lub słabo – związanych z finansami. Współczesne finanse bowiem coraz bardziej dominują w rzeczywistości ekonomicznej i nie sposób przedstawić ich w oderwaniu od całości życia ekonomicznego. Autorzy oparli konstrukcję...

  Cena: 68,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Praca socjalna – książka

  Praca socjalna – książka

  Paweł Stanisław Czarnecki  

  Publikacja jest pierwszym w Polsce podręcznikiem dotyczącym pracy socjalnej, ujmującym całkowitą jej problematykę. We współczesnych krajach rozwiniętych praca socjalna jest prowadzona w ramach instytucji państwa lub przynajmniej we współpracy z tymi instytucjami, zachodzi więc potrzeba formalnego uregulowania działalności instytucji świadczących pracę socjalną i inne rodzaje pomocy społecznej. Publikacja...

  Cena: 52,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Decyzyjne Systemy Zarządzania – książka

  Decyzyjne Systemy Zarządzania – książka

  Książka jest monografią napisaną przez autorów zajmujących się problematyką zarządzania z punktu widzenia zarówno teorii, jak i praktyki. Celem jej jest przedstawienie w sposób skondensowany rekomendowanych problemów projektowania i zastosowania Decyzyjnych Systemów Zarządzania (DSZ). Dobór prezentowanego materiału podporządkowano kryterium praktycznej użyteczności dla jak najszerszego obszaru zastosowań....

  Cena: 95,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Pedagogika ogólna wywiedziona w celu wychowania – książka

  Pedagogika ogólna wywiedziona w celu wychowania – książka

  Johan Friedrich Herbart  

  Przygotowując się do druku książki z serii Sięgnijmy do źródeł braliśmy również pod uwagę Pedagogikę ogólną Herbarta. Po zapoznaniu się z jej treścią powstały wątpliwości, czy niektóre z zawartych tam przemyśleń nie są przestarzałe. Pierwsze wydanie tej książki ukazało się bowiem 200 lat temu. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z profesorami pedagogiki kilku uczelni. I znowu zdania były podzielone, od...

  Cena: 26,25 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zielone dachy i ściany – książka

  Zielone dachy i ściany – książka

  Agnieszka Stec   Daniel Słyś  

  W książce przedstawiono wiadomości dotyczące projektowania, wykonywania oraz pielęgnacji zielonych dachów i zielonych ścian. Rozwiązania te stanowią element ekologicznego i zrównoważonego budownictwa, które przynosi wiele korzyści dla środowiska miejskiego nie tylko ze względów estetycznych, ale przede wszystkim w aspekcie poprawy efektywności energetycznej budynków. Adresatami książki są projektanci,...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej Część 1 teoretyczna – książka

  Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej Część 1 teoretyczna – książka

  Antoni Różalski  

  Mikrobiologia ogólna wykładana jest studentom biologii Uniwersytetu Łódzkiego od kilkudziesięciu już lat. Program ćwiczeń z tego przedmiotu obejmuje szeroki zakres zagadnień, stanowiących wprowadzenie w różne dziedziny wiedzy mikrobiologicznej. Jego realizacja przyniosła nauczycielom akademickim Zakładu Mikrobiologii Ogólnej UŁ wiele doświadczeń, które wykorzystano w opracowaniu niniejszego skryptu. Część...

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4233

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA