Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki akademickie, skrypty

Liczba pozycji: 3945
 • podręczniki akademickie, skrypty: Kształtowanie elementów konstrukcji metodą nieciągłych pól naprężeń – książka
  TANIEJ 5 %

  Kształtowanie elementów konstrukcji metodą nieciągłych pól naprężeń – książka

  Witold Bodaszewski   Wojciech Szczepiński  

  Przedstawiona w książce metoda (ang. skrót SADSF) służy do rozwiązywania zadań kształtowania elementów konstrukcji, które spotyka się we wstępnej fazie projektowania, gdy dane są tylko warunki brzegowe, a o wpisanym pomiędzy brzegi elemencie niewiele wiadomo. Dziś jest to praktycznie jedyna metoda, dobrze uzasadniona w teorii konstrukcji, i właściwa dla tej fazy projektowania, dodajmy - fazy wyjątkowo...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Europeistyka w zarysie – książka
  TANIEJ 5 %

  Europeistyka w zarysie – książka

  "Europeistyka w zarysie" jest jednym z pierwszych na polskim rynku wydawniczym podręczników akademickich, w którym problematykę integracji europejskiej poszerzono o nowe elementy z zakresu studiów europejskich. Z jednej strony opisano w nim procesy, które doprowadziły do zjednoczenia się Europy i powstania w drugiej połowie XX wieku Wspólnot Europejskich, a następnie Unii Europejskiej. Z drugiej strony...

  Cena: 36,10 zł 38,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Psychoterapia Teoria Podręcznik akademicki – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychoterapia Teoria Podręcznik akademicki – książka

  Jest to prawdziwie akademicki podręcznik. Autorzy przedstawiają podstawowe i specyficzne szkoły terapeutyczne, dokonując wszechstronnej analizy zjawisk zachodzących w toku psychoterapii i dotyczących różnych zaburzeń. Dzięki ich praktycznemu, dydaktycznemu i badawczemu doświadczeniu podręcznik ten prezentuje wysoki poziom merytoryczny. Prof. dr hab. HELENA SĘK, Uniwersytet Adama Mickiewicza Szkota...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Budownictwo ogólne Tom 2 Fizyka budowli – książka
  TANIEJ 5 %

  Budownictwo ogólne Tom 2 Fizyka budowli – książka

  Książka stanowi druga część 5-tomowej publikacji. Zawarte w niej wiadomości obejmują podstawy fizyki materiałów budowlanych, zagadnienia cieplno-wilgotnościowe przegród budowlanych, mikroklimat wnętrz, termoizolację budynków, ogrzewanie, wentylację i klimatyzację, światło w pomieszczeniach, akustykę budowlana, bezpieczeństwo pożarowe budynków, ochronę przed szkodliwymi wpływami fizykochemicznymi oraz...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Mosty podwieszone – książka
  TANIEJ 5 %

  Mosty podwieszone – książka

  Jan Biliszczuk  

  W książce przedstawiono m.in. zasady kształtowania, obliczania statystyczne i technologię budowy mostów podwieszanych. Dzieło jest bogato ilustrowane, a wiele przykładów w nim zamieszczonych dotyczy najwybitniejszych osiągnięć z ostatnich lat w dziedzinie mostownictwa. Książka jest przeznaczona dla inżynierów, mostowców, a także dla studentów wydziałów budownictwa wyższych uczelni technicznych

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Gramatyka historyczna języka polskiego w testach, ćwiczeniach i tematach egzaminacyjnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Gramatyka historyczna języka polskiego w testach, ćwiczeniach i tematach egzaminacyjnych – książka

  Krystyna Długosz-Kurczabowa   Stanisław Dubisz  

  Zbiór ćwiczeń, uzupełniający ceniony przez wykładowców i słuchaczy uniwersyteckich studiów polonistycznych podręcznik Gramatyka historyczna języka polskiego autorstwa Krystyny Długosz-Kurczabowej i Stanisława Dubisza. Stanowi jego doskonałe dopełnienie, może być swego rodzaju przewodnikiem dla studentów po trudnej problematyce historycznojęzykowej. Zawiera testy wielokrotnego wyboru o różnym stopniu...

  Cena: 23,94 zł 25,20 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Układy regionalne w systemie zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych – książka
  TANIEJ 5 %

  Układy regionalne w systemie zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych – książka

  Piotr Kobza  

  Niniejsze studium autorstwa dra Piotra Kobzy na temat układów regionalnych jest wnikliwą syntezą działania instytucji bezpieczeństwa regionalnego na tle systemu bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. Godne uwagi jest wielodyscyplinarne podejście stosowane przez autora, który przedstawia problem przez pryzmat historii, prawa międzynarodowego oraz współczesnych tendencji w stosunkach Narodów Zjednoczonych...

  Cena: 31,35 zł 33,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Elementy psychologii rozwoju i wychowania – książka
  TANIEJ 5 %

  Elementy psychologii rozwoju i wychowania – książka

  Anna Maria Manek  

  Wokół czynników rozwoju człowieka Rodzina jako środowisko życia, rozwoju i wychowania Rozwój poznawczy człowieka na przykładzie teorii Jeana Piageta Szkoła jako środowisko wychowawcze Cechy indywidualne uczniów a zbiorowy charakter nauczania

  Cena: 21,19 zł 22,30 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Matematyka dla ekonomistów Część 1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Matematyka dla ekonomistów Część 1 – książka

  Robert Kozarzewski   Wojciech Matuszewski   Janusz Zacharski  

  Ciągi liczbowe Szeregi liczbowe i zadania Funkcje i ich własności Granica i ciągłość funkcji Pochodna funkcji Zastosowania pochodnej Pochodzenia drugiego rzędu Całka nieoznaczona Warunki dostateczne całkowalności funkcji

  Cena: 29,92 zł 31,50 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Rachunek prawdopodobieństwa dla ekonomistów – książka
  TANIEJ 5 %

  Rachunek prawdopodobieństwa dla ekonomistów – książka

  Janusz Zacharski  

  Zdarzenia losowe. Prawdopodobieństwo Zmienne losowe Podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa Zmienne losowe dwuwymiarowe Regresja Rozkład normalny dwuwymiarowy Twierdzenia graniczne Rozkłady statystyk

  Cena: 26,93 zł 28,35 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zbiór zadań z funkcji analitycznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Zbiór zadań z funkcji analitycznych – książka

  Jan Krzyż  

  Kolejne wydanie sprawdzonego, bardzo przydatnego dla studentów zbioru zadań z funkcji analitycznych. Zbiór składa się z dwóch części. W pierwszej na początku niezbędne definicje i twierdzenia, a po nich zadania ze wskazówkami ułatwiającymi ich rozwiązania. W drugiej rozwiązania do wszystkich zadań zamieszczonych w części pierwszej.

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Wstęp do afrykanistyki – książka
  TANIEJ 5 %

  Wstęp do afrykanistyki – książka

  Stanisław Piłaszewicz   Eugeniusz Rzewuski  

  Podręcznik przeznaczony głównie dla studentów, ale także dziennikarzy, misjonarzy, polityków, ekspertów i czytelników interesujących się problemami Czarnej Afryki. Stanowi przede wszystkim wprowadzenie do filologii afrykańskiej rozumianej jako nauka humanistyczna, zajmująca się badaniem języków, literatur i kultur Afryki, zarówno na podstawie analizy zabytków jej piśmiennictwa, jak też dzięki zastosowaniu...

  Cena: 30,40 zł 32,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Test Rorschacha – książka
  TANIEJ 5 %

  Test Rorschacha – książka

  Michał Stasiakiewicz  

  Autor napisał kilkanaście artykułów z zakresu najnowszej historii Polski. Prezentowana książka to podsumowanie jego kilkuletniej pracy badawczej.

  Cena: 40,90 zł 43,05 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Otorynolaryngologia dla studentów medycyny i stomatologii – książka
  TANIEJ 5 %

  Otorynolaryngologia dla studentów medycyny i stomatologii – książka

  Jest to trzecie, zmienione wydanie cenionego prze studentów podręcznika przygotowanego przez zespół doświadczonych wykładowców z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W części ogólnej podręcznika przedstawiono wiadomości dotyczące organizacji nauczania przedmiotu oraz krótko przypomniano anatomię i fizjologię uszu, nosa, gardła i krtani, a także omówiono metody ich badania, począwszy od wywiadu, przez technikę...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Integracja europejska – książka
  TANIEJ 5 %

  Integracja europejska – książka

  Zofia Wysokińska   Janina Witkowska  

  W związku z przystąpieniem do Unii Europejskiej Polskę czekają trudne procesy dostosowawcze. Autorki przeanalizowały dostosowania w zakresie wszystkich ekonomicznych polityk sektorowych (handlowej, rolnej, regionalnej, konkurencji, ochrony środowiska, energetycznej, technologicznej, transportowej, ochrony konsumenta, socjalnej, wobec małych i średnich przedsiębiorstw) zarówno w aspekcie prawnym, jak...

  Cena: 45,60 zł 48,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Psychologia środowiskowa – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia środowiskowa – książka

  Jacek Formański  

  W podręczniku scharakteryzowano cechy i strukturę środowiska społecznego, jego zasoby i zagrożenia, a także mechanizmy psychologiczne regulujące zachowanie człowieka w tym środowisku. Uwzględniono specyfikę psychologiczną takich środowisk, jak: szkoła, rodzina, miejsce pracy lub miejsce zamieszkania. Wiele uwagi poświęcono problemom zdrowotnym środowiska społecznego, m.in. alkoholizmowi, narkomanii,...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Pielęgniarstwo Podręcznik dla studiów medycznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Pielęgniarstwo Podręcznik dla studiów medycznych – książka

  Nowoczesny podręcznik z zakresu pielęgniarstwa. Jego treść jest zgodna z obowiązującymi obecnie standardami kształcenia dla studiów pielęgniarskich wszystkich typów. Książka jest podzielona na 12 rozdziałów, które zakończone są ćwiczeniami sprawdzającymi opanowany materiał. Autorzy kładą szczególny nacisk na uświadomienie przyszłej pielęgniarce jej roli i miejsca w systemie opieki zdrowotnej. Podkreślają...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego budżetowego ubezpieczeń Podręcznik – książka
  TANIEJ 5 %

  Finanse przedsiębiorstw systemu bankowego budżetowego ubezpieczeń Podręcznik – książka

  Ewa Jarocka  

  Wydanie II podręcznika Finanse jest pozycją rozszerzoną i zaktualizowaną, zawierającą wiele ćwiczeń i zadań. Podręcznik ten adresowany jest do nauczycieli, uczniów, słuchaczy Policealnych Studiów Zawodowych, studentów studiów licencjackich oraz szerokiego grona odbiorców zainteresowanych tematyką szeroko pojętych finansów. 45/03

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Romantyzm – książka
  TANIEJ 5 %

  Romantyzm – książka

  Alina Witkowska   Ryszard Przybylski  

  Kolejny tom Wielkiej Historii Literatury Polskiej obejmuje tematycznie dzieje literatury polskiej zamknięte przedziałem czasowym od rozbiorów po powstanie styczniowe. Początkowe dziesięciolecia, na które składają się tzw. szok porozbiorowy, Księstwo Warszawskie (poezja, narodziny współczesnego eseju, powieść gotycka, Śpiewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza, tragedia klasyczna Alojzego Felińskiego,...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 – książka
  TANIEJ 5 %

  Historia stosunków międzynarodowych 1815-1945 – książka

  Wiesław Dobrzycki  

  - epoka Kongresu Wiedeńskiego i Świętego Przymierza - geneza, funkcjonowanie i upadek systemu wiedeńskiego - proces kształtowania się zachodniej hemisfery (Ameryka Anglosaska i Łacińska) - początki rywalizacji mocarstw na Dalekim i Środkowym Wschodzie - w epoce kolonialno - imperialnej (1870/71 - 1918) - półkula zachodnia na przełomie wieków - Afryka w epoce kolonialnej - Europa 1919 - 1939. System...

  Cena: 71,82 zł 75,60 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3945

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA