Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki akademickie, skrypty

Liczba pozycji: 4248
 • podręczniki akademickie, skrypty: Postępowanie karne – książka

  Postępowanie karne – książka

  Katarzyna Dudka   Hanna Paluszkiewicz  

  W trzecim wydaniu podręcznika przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze "renowelizacyjnym",...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo administracyjne – książka

  Prawo administracyjne – książka

  Jan Zimmermann  

  W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego. Publikacja zawiera także rozważania dotyczące pojęcia, granic i cech ogólnych prawa administracyjnego oraz zagadnienia...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo rolne – książka

  Prawo rolne – książka

  Paweł Czechowski  

  Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego przez lata pod redakcją Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Autorzy książki, zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Prawników Agrarystów (sekcji Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego w Paryżu), reprezentują: Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Geometria różniczkowa – książka

  Geometria różniczkowa – książka

  Andrzej Jankowski  

  Tekst napisany ponad czterdzieści lat temu pozostaje bardzo aktualny. Nie wydaje się, aby w języku polskim istniał podręcznik o podobnej konstrukcji i języku, obejmujący taki fragment geometrii różniczkowej. Zastosowano nowoczesny język geometrii różniczkowej, wprowadzony w drugiej połowie XX wieku i używany obecnie powszechnie. W tym przypadku jest to język wiązek wektorowych, operatorów różniczkowych...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zobowiązania – książka

  Zobowiązania – książka

  Agnieszka Kawałko   Hanna Witczak  

  Wydanie piąte uzupełniono o najnowsze orzecznictwo i literaturę przedmiotu. Uwzględniono także zmiany dokonane przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym; w szczególności w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji wprowadzone ustawą z 30.5.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta.

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Historia powszechna ustroju i prawa – książka

  Historia powszechna ustroju i prawa – książka

  Tadeusz Maciejewski  

  Książka Historia powszechna ustroju i prawa uwzględnia dzieje historii ustroju państw europejskich, ale także obu Ameryk w ujęciu nowatorskim i bardziej uniwersalnym od dotychczas proponowanych. Opracowanie podzielone jest na pięć części obejmujących: Starożytność, średniowiecze, czasy wczesnonowożytne, późnonowożytne oraz współczesne od 1945 r.

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych – książka

  Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych – książka

  Jacek Orzeł  

  Książka jest poświęcona zagadnieniu zarządzania ryzykiem operacyjnym, związanym z funkcjonowaniem każdej organizacji. Znaczenie tej kategorii ryzyka ostatnio istotnie wzrosło w związku z licznymi bankructwami instytucji i przedsiębiorstw towarzyszącymi obecnemu kryzysowi. W książce autor przedstawia koncepcję nowej klasy instrumentów pochodnych, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczanie się przed...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zarządzanie środowiskowe – książka

  Zarządzanie środowiskowe – książka

  Edward Kowal   Aneta Kucińska-Landwójtowicz   Andrzej Misiołek  

  Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania środowiskowego. Przedstawiono w nim doraźne i prewencyjne działania wpływające na kształtowanie i jakość środowiska. Autorzy omówili w książce: gospodarowanie powierzchnią Ziemi i rekultywację terenów zdegradowanych, gospodarkę odpadami, ochronę przed hałasem i wibracjami, oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko, aspekty ekonomiczne w...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo cywilne Część ogólna – książka

  Prawo cywilne Część ogólna – książka

  Wojciech Chrzanowski   Mateusz Cichy   Paweł Dębowski   Bartosz Drzymała   Monika Kamińska   Łuszpińska  

  Repetytorium w zwięzły sposób prezentuje najważniejsze wiadomości z części ogólnej prawa cywilnego. Zagadnienia tu zawarte dotyczą kluczowych tematów, takich jak podmioty i przedmioty prawa cywilnego, czynności prawne i przedstawicielstwo. Liczne diagramy, tabele i przykłady pomagają zrozumieć omawiane instytucje. Autorami repetytorium są absolwenci i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Rozwój biologiczny człowieka – książka

  Rozwój biologiczny człowieka – książka

  Napoleon Wolański  

  Jest to nowe, ósme, wydanie znanego i cenionego podręcznika akademickiego, w którym Autor omawia na czym polega proces rozwoju zdrowego człowieka (auksologia), sprawność człowieka dorosłego w jego środowisku życia oraz proces starzenia się (gerontologia). W obecnym wydaniu, oprócz zmian wynikających z nowych doniesień naukowych, m.in. na temat genów regulujących proces różnicowania się komórek macierzystych;...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych – książka

  Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych – książka

  Czesław Zając  

  Zarządzanie zasobami ludzkimi w międzynarodowych korporacjach, funkcjonujących w świecie gospodarki opartej na wiedzy i wielokulturowości, jest złożone i wielowymiarowe. Dotyczy to zwłaszcza grup kapitałowych o charakterze międzynarodowym, które – poprzez przejęcia i fuzje, w procesach umiędzynaradawiania – włączają zagraniczne przedsiębiorstwa w swoje struktury. Przyjęte sposoby zarządzania takimi...

  Cena: 54,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Psychologia Podejścia oraz koncepcje – książka

  Psychologia Podejścia oraz koncepcje – książka

  Carol Tavris   Carole Wade  

  Autorki pisząc niniejszy podręcznik, przyjęły za podstawowy cel pytanie "Co na temat psychologii powinien wiedzieć wykształcony człowiek ?" Aby zapewnić studentom raczej głębsze niż szersze spojrzenie na wiedzę psychologiczną, ułożyły materiał nie według tematów czy dziedzin psychologii, lecz według pięciu głównych podejść: biologicznego,poznawczego,teorii uczenia się, społeczno kulturowego oraz psychoanalitycznego.Ukazują,...

  Cena: 90,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Współczesne magnesy – książka

  Współczesne magnesy – książka

  Marcin Leonowic   Jerzy J. Wysłocki  

  W książce przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat magnesów. Omówiono wytwarzanie i stosowane materiały magnetyczne twarde, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów zawierających metale z grupy ziem rzadkich. Zamieszczono informacje dotyczące ich właściwości magnetycznych, struktury, metod wytwarzania i ich wpływu na właściwości użytkowe. Omówiono również podstawowe zastosowania magnesów. Następnie...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Militaryzacja w systemie bezpieczeństwa narodowego – książka

  Militaryzacja w systemie bezpieczeństwa narodowego – książka

  Radosław Sitek  

  Podstawowym zamierzeniem autora niniejszej publikacji jest próba kompleksowego spojrzenia na problematykę militaryzacji w możliwie przystępny i przejrzysty sposób. Autor przedstawia możliwości wykorzystania militaryzacji w procesie podwyższania potencjału bezpieczeństwa narodowego, w tym wykorzystania w takich sytuacjach, jak mobilizacja i wojna, stany nadzwyczajne, zarządzanie kryzysowe. Uwzględnia...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Proces karny Zarys systemu – książka

  Proces karny Zarys systemu – książka

  Stanisław Waltoś   Piotr Hofmański  

  Stanisław Waltoś – profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz jej profesor honorowy, członek PAN i PAU. Autor kilkuset publikacji z zakresu prawa i procesu karnego, historii prawa i kultury. Piotr Hofmański – profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni sędzia Sądu Najwyższego, obecnie sędzia Międzynarodowego Trybunału...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Eksperyment terenowy w psychologii społecznej – książka

  Eksperyment terenowy w psychologii społecznej – książka

  Tomasz Grzyb  

  Złoty okres rozwoju psychologii społecznej przypada na lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku. To z tego czasu pochodzą przełomowe odkrycia, które do dziś budzą gorące dyskusje i stanowią inspirację dla badaczy. Nieprzypadkowo jest to również okres największej popularności eksperymentu terenowego – metody badawczej, która dziś jest już używana coraz rzadziej. Tomasz Grzyb analizuje status eksperymentu...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Diagnostyka kliniczna zwierząt – książka

  Diagnostyka kliniczna zwierząt – książka

  Niezawodny podręcznik do uczenia się i nauczania, a w nim: sposób przeprowadzania badania klinicznego wielu gatunków zwierząt, również egzotycznych badanie andrologiczne, położnicze, ginekologiczne, okulistyczne, ortopedyczne, neurologiczne i wiele innych diagnostyka labolatoryjna krwi, moczu, mazi stawowej, płynu mózgowo-rdzeniowego itp inwazyjne i nieinwazyjne metody diagnostyczne (laparotomia,...

  Cena: 109,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Psychologia akademicka Podręcznik Tom 2 – książka

  Psychologia akademicka Podręcznik Tom 2 – książka

  Tom 2 obejmuje zagadnienia dotyczące psychologii społecznej, międzykulturowej i rozwoju człowieka, a także najnowszych badań w zakresie neuropsychologii. Znajduje się w nim też obszerne omówienie psychopatologii oraz podstaw diagnozy i pomocy psychologicznej. Psychologia to jedna z wiodących nauk społecznych, wpływająca zarówno na codzienne życie ludzi, jak i całych społeczności oraz kultur. Jest...

  Cena: 139,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Projektowanie zbiorników żelbetowych Tom 2 – książka

  Projektowanie zbiorników żelbetowych Tom 2 – książka

  Anna Halicka   Dominika Franczak  

  Kompleksowe omówienie najważniejszych zasad i reguł obliczeniowych dotyczących projektowania, realizacji i napraw zbiorników przemysłowych, zbiorników w oczyszczalniach ścieków i wodociągowych.

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej Część 1 i 2 – książka

  Ćwiczenia z mikrobiologii ogólnej Część 1 i 2 – książka

  Antoni Różalski  

  Mikrobiologia jest nauką o drobnoustrojach (mikroorganizmach). Termin mikrobiologia wywodzi się z języka greckiego: mikros - mały, bios - życie, logos - słowo. Nauka ta zajmuje się cechami morfologicznym, właściwościami biochemicznymi, rolą w środowisku naturalnym, właściwościami chorobotwórczymi, jak również zastosowaniem drobnoustrojów w przemyśle. Drobnoustroje stanowią odmienną pod względem przynależności...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4248

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA