Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki akademickie, skrypty

Liczba pozycji: 4395
 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach – książka

  Prawo ochrony środowiska w kazusach i schematach – książka

  Anna Barczak   Adrianna Ogonowska  

  Repetytorium w praktyczny sposób omawia kluczowe zagadnienia z zakresu prawa ochrony środowiska takie jak: - ochrona przez zanieczyszczeniami, gospodarowanie odpadami, ochrona i korzystanie z zasobów biosfery, - udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, - finansowe instrumenty ochrony środowiska, - udział społeczeństwa w rozwiązywaniu problemów ochrony środowiska. W książce oprócz kazusów...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo handlowe – książka

  Prawo handlowe – książka

  Andrzej Kidyba  

  Książki z serii STUDIA PRAWNICZE w pogłębiony sposób prezentują całość problematyki danej dziedziny prawa. Są to kompletne opracowania uwzględniające dorobek doktryny, orzecznictwo, zawierające elementy prawnoporównawcze. Książka „Prawo handlowe” składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo Unii Europejskiej w pigułce – książka

  Prawo Unii Europejskiej w pigułce – książka

  W książce omówiono wszystkie najważniejsze instytucje i prawo Unii Europejskiej, od traktatów założycielskich aż do Traktatu z Lizbony. W opracowaniu zawarto następujące zagadnienia: Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa, aksjologia Unii Europejskiej, struktura instytucjonalna UE, instytucje UE: Parlament Europejski, Rada Europejska, Rada, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości UE, Europejski...

  Cena: 24,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów – książka

  Prawo gospodarcze Podręcznik dla aplikantów – książka

  Dominika Wetoszka  

  Zawartość merytoryczna opracowania w dużej części opiera się na aktualnie obowiązującym ramowym programie szkolenia uchwalonym przez Naczelną Radę Adwokacką i ma na celu być swego rodzaju uzupełnieniem wiedzy nabywanej w toku szkolenia. Publikacja nie ma i nie miała być w swoim założeniu kolejnym opracowaniem komentarzowym, ale koncertuje się przede wszystkim na zagadnieniach praktycznych z jakimi...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Wstęp do prawoznawstwa – książka

  Wstęp do prawoznawstwa – książka

  Tatiana Chauvin   Tomasz Stawecki   Piotr Winczorek  

  Skrypt "Wstęp do prawoznawstwa" zawiera komplet informacji, bez których nie sposób rozpocząć studiów prawniczych. Dzięki niemu zrozumiesz: pojęcie prawa, role i miejsce prawa w życiu społeczeństwa, normy i przepisy prawne, tworzenie, obowiązywanie oraz wykładnie prawa.

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Geologia dynamiczna – książka

  Geologia dynamiczna – książka

  Włodzimierz Mizerski  

  Publikacja „Geologia dynamiczna” funkcjonuje na rynku wydawniczym nieustannie od 1999 r. Początkowo pod nazwą „Geologia dynamiczna dla geografów”, a następnie jako „Geologia dynamiczna”, która miała już 3 wydania. Obecne, czwarte wydanie książki uwzględnia nowe podejście do niektórych procesów geologicznych mających wpływ na środowisko przyrodnicze Ziemi, przy zachowaniu jej generalnego kształtu powodującego...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania – książka

  Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania – książka

  Barbara Gierusz  

  W książce zawarto rozwiązania do Zbioru zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania.

  Cena: 19,95 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich Prawo karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne – książka

  Kazusy dla aplikantów radcowskich i adwokackich Prawo karne, cywilne, gospodarcze i administracyjne – książka

  Kamil Gorzelnik  

  105 kazusów z prawa cywilnego, karnego, gospodarczego i administracyjnego. Stan prawny: sierpień 2018 r. Każdy kazus zawiera stan faktyczny, zadanie, proponowane rozwiązanie oraz wyjaśnienie Autora. Wyjaśnienia w przeważającej części oparte są na orzecznictwie sądowym, w tym orzeczeniach Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Książka jest skierowana do szerokiego grona Czytelników:...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo karne w pigułce – książka

  Prawo karne w pigułce – książka

  W opracowaniu uwzględniono następujące zagadnienia: Prawa karnego: zasady odpowiedzialności karnej, klasyfikacja przestępstw w Kodeksie karnym, struktura przestępstwa, formy popełnienia przestępstwa, formy zjawiskowe i stadialne, zbieg przestępstw i przepisów ustawy oraz ciąg przestępstw kara i zbieg kar, przestępstwo ciągłe, czynności współukarane wyłączenie odpowiedzialności karnej (warunki), ...

  Cena: 24,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Edukacja żywieniowa – książka

  Edukacja żywieniowa – książka

  Isobel R. Contento  

  Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy w Polsce podręcznik edukacji żywieniowej. Książka Isobel Contento to kompendium wiedzy o tym, jak projektować, realizować i oceniać skuteczność programów i interwencji edukacyjnych związanych z zachowaniami żywieniowymi. W podręczniku omówiono: • najważniejsze teorie wykorzystywane w edukacji żywieniowej wraz z przykładami zastosowania wiedzy w praktyce; • procedurę...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Ekonomia międzynarodowa Tom 1 – książka

  Ekonomia międzynarodowa Tom 1 – książka

  Paul R. Krugman   Maurice Obstfeld   Marc J. Melitz  

  Nowe wydanie bestsellerowego podręcznika z zakresu ekonomii międzynarodowej. Publikacja składa się z dwóch niezależnych tomów poświęconych handlowi i finansom międzynarodowym. Autorzy, aby pomóc studentom zrozumieć i zapamiętać podstawy logiki ekonomii międzynarodowej, na każdym etapie ilustrują zagadnienia teoretyczne odpowiednimi rzeczywistymi danymi statystycznymi oraz przykładami problemów polityki...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników – książka

  Przewodnik do ćwiczeń z logiki dla prawników – książka

  Radosław Brzeski   Andrzej Malinowski   Michał Pełka  

  Przewodnik zawiera kompendium podstawowej wiedzy, niezbędnej do rozwiązywania ćwiczeń z logiki, podaje również wiele praktycznych wskazówek w tym zakresie. Spełnia także dwie funkcje: - jest narzędziem służącym do praktycznego opanowania tej umiejętności, - stanowi repetytorium wiedzy niezbędnej do rozwiązywania zadań. Autorzy omawiają problematykę kategorii syntaktycznych, relacji, rachunku zdań,...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania – książka

  Edukacja zdrowotna z elementami teorii wychowania – książka

  Zdrowie i z nim związana edukacja zdrowotna jest współcześnie przedmiotem zainteresowania nie tylko medycyny, ale również przedstawicieli nauk społecznych, tj. pedagogika, psychologia i socjologia. Niebywałą zaletą proponowanej pozycji jest połączenie zagadnień edukacji zdrowotnej z teorią wychowania. Tematy opracowano w sposób skondensowany i schematyczny, przy zachowaniu zasady przejrzystości, co...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: New Materials for Photovoltaics – książka

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Rusztowania robocze i ochronne – książka

  Rusztowania robocze i ochronne – książka

  „Rusztowania robocze i ochronne” to publikacja opracowana przez specjalistów zrzeszonych w Polskiej Izbie Gospodarczej Rusztowań. Autorzy w zwarty i przystępny sposób prezentują w niej zasady montażu, odbioru, nadzoru i użytkowania, współczesnych rusztowań roboczych i ochronnych. Analizują wpływ poszczególnych komponentów rusztowania na stabilność konstrukcji i jej bezpieczny montaż oraz eksploatację. Pozycja...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Negocjacje i mediacje w sferze publicznej – książka

  Negocjacje i mediacje w sferze publicznej – książka

  Magdalena Tabernacka  

  Publikacja jest kompleksowym opracowaniem dotyczącym prawnych, społecznych, psychologicznych, kulturowych uwarunkowań prowadzenia negocjacji i mediacji w ramach działań podejmowanych przez organy władz publicznych, podczas toczących się postępowań cywilnych i karnych oraz już po wydaniu wyroku. Charakteryzuje ją przejrzysta struktura ułatwiająca poruszanie się w studiowanej tematyce, a nawiązania...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: 100 zadań z geometrii analitycznej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku... – książka

  100 zadań z geometrii analitycznej z pełnymi rozwiązaniami krok po kroku... – książka

  Wiesława Regel  

  W opracowaniu znajdują się wybrane zagadnienia geometrii analitycznej. Do ich wyboru w znacznym stopniu przyczyniły się wieloletnie obserwacje oraz własne doświadczenia autorki. Dużo przedstawionych przykładów dotyczy rachunku wektoro- wego, który jest fundamentalną częścią Geometrii Analitycznej. W opracowaniu poruszono także zagadnienia takie jak: miejsce geometryczne na płaszczyźnie, współrzędne...

  Cena: 18,60 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Mięso i przetwory drobiowe – książka

  Mięso i przetwory drobiowe – książka

  zbiorowa Praca  

  W książce przedstawiono w sposób nowoczesny, z uwzględnieniem norm Unii Europejskiej, zagadnienia dotyczące technologii, higieny produkcji produktów z mięsa drobiowego oraz jakości mięsa drobiowego i przetworów drobiowych. Szczególną uwagę zwrócono na bezpieczeństwo zdrowotne produktów drobiowych oraz zasady sanitarne i weterynaryjne w produkcji mięsa i przetworów drobiowych. Omówiono też , ważny z...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Interna Szczeklika 2018 – książka

  Interna Szczeklika 2018 – książka

  Uwzględniono najnowsze wytyczne (2017, 2018) dotyczące m.in. następujących zagadnień: ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST zawał serca z uniesieniem odcinka ST leczenie przeciwpłytkowa w chorobie wieńcowej zastawkowe wady serca choroby tętnic obwodowych leczenie przeciwkrzepliwe w migotaniu przedsionków zaostrzenia POChP rozstrzenie oskrzeli gruźlica autoimmunologiczne zapalenie...

  Cena: 260,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Mechanika ogólna w ujęciu wektorowym i tensorowym – książka

  Mechanika ogólna w ujęciu wektorowym i tensorowym – książka

  Ryszard Buczkowski   Andrzej Banaszek  

  Podręcznik jest pomyślany jako metodyczny zbiór rozwiązanych zadań z mechaniki ogólnej z wykorzystaniem rachunku wektorowego i tensorowego. Każdy rozdział jest poprzedzony wykładem teoretycznym, przy czym szczególnie obszernie omówiono rachunek wektorowy i tensorowy. Zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami są zamieszczone na końcu książki, by nie sugerować czytelnikowi sposobu i metodyki...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4395

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA