Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki akademickie, skrypty

Liczba pozycji: 4195
 • podręczniki akademickie, skrypty: Psychologia dla fizjoterapeutów i masażystów – książka

  Psychologia dla fizjoterapeutów i masażystów – książka

  Joanna Kliszcz  

  Relacja terapeuta-pacjent, w której dochodzi do bliskiego kontaktu emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego z osobą chorą, niepełnosprawną, cierpiącą wymaga bardzo dobrze rozwiniętej umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu, respektowania podmiotowości drugiego człowieka, rozumienia jego potrzeb i oczekiwań. Jest to relacja szczególna, w której terapeuta musi zmierzyć się z cierpieniem...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Pedagogika – książka

  Pedagogika – książka

  Teresa Hejnicka-Bezwińska  

  Podręcznik może być wykorzystywany przez studentów pedagogiki, pedagogiki specjalnej, kierunków przygotowujących do zawodu pedagoga i nauczyciela, jak również przez środowisko naukowe i dydaktyczne oraz osoby zajmujące się zawodowo problemami edukacji. Korzystając z niego, studenci zyskają rozeznanie w najważniejszych trendach pedagogicznego myślenia o edukacji, a także ogólnie poznają dorobek współczesnych...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Bankowość korporacyjna – książka

  Bankowość korporacyjna – książka

  Maciej S. Wiatr  

  Bankowość korporacyjna w szerokim ujęciu obejmuje zbiór specjalistycznych operacji finansowych wykonywanych przez banki komercyjne lub ich piony organizacyjne na rzecz różnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W wąskim rozumieniu bankowość korporacyjna koncentruje się jednak najczęściej na obsłudze wybranych podmiotów, najbardziej znaczących z punktu widzenia strategii banku. Podręcznik...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Kryminalistyka Zarys systemu – książka

  Kryminalistyka Zarys systemu – książka

  Jerzy Kasprzak   Bronisław Młodziejowski   Wojciech Kasprzak  

  Koncepcja opracowania powstała podczas zajęć z przedmiotów kryminalistyka, medycyna sądowa i postępowanie karne realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarówno na studiach prawniczych, administracyjnych, jak i na studiach z zakresu bezpieczeństwa. W stosunku do poprzedniego wydania wszystkie rozdziały zostały uaktualnione. Dodano nowe zagadnienia dotyczące śladów cyfrowych ich...

  Cena: 63,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Analiza finansowa przedsiębiorstwa – książka

  Analiza finansowa przedsiębiorstwa – książka

  Bożyna Pomykalska   Przemysław Pomykalski  

  Nowe opracowanie dotyczące analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Uwzględnia najnowsze osiągnięcia badawcze w tym zakresie oraz nowe kierunki pojawiające się w praktyce. Zawiera m.in. odniesienia do: zarządzania wartością, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej, finansowania ze środków UE. Omówione narzędzia analizy finansowej umożliwiają wielopłaszczyznowe podejście do problemu...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Biznesplan po polsku – książka

  Biznesplan po polsku – książka

  Andrzej Tokarski   Maciej Tokarski   Jacek Wójcik  

  "Powiedz mi to po polsku" - często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego, biznesowego języka. Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, z pomocą których będzie mógł poznać podstawowe zagadnienia pomocne w stworzeniu biznesplanu i samodzielnie przygotować plan własnego przedsięwzięcia. W książce przedstawiono standardy sporządzania...

  Cena: 31,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji – książka

  Podstawy prawa cywilnego z umowami w administracji – książka

  Książka to drugie wydanie podręcznika stanowiącego syntetyczny wykład podstawowych instytucji prawa cywilnego w odniesieniu do działalności administracji publicznej. Potrzeba jej napisania zrodziła się w związku z wprowadzeniem na studia administracyjne wykładów z przedmiotu Prawo cywilne z umowami w administracji. Stąd adresatami tego wydania podręcznika są – podobnie jak poprzednio – przede wszystkim...

  Cena: 62,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Statystyka dla ekonomistów – książka

  Statystyka dla ekonomistów – książka

  Beata Pułaska-Turyna  

  W podręczniku przedstawiono w niezwykle przystępny sposób zagadnienia kursowego wykładu ze statystyki obowiązującego na kierunkach ekonomicznych i zarządzania. Autorka, obok niezbędnej dawki wiedzy teoretycznej, zamieściła liczne szczegółowe przykłady i ich rozwiązania, starając się wszystkie omawiane kwestie zaprezentować z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL (zarówno w wersji 2003 jak i 2010)....

  Cena: 73,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Metodologia nauk ekonomicznych – książka

  Metodologia nauk ekonomicznych – książka

  Z recenzji prof. dr hab. Władysława Szymańskiego: Praca podejmuje problematykę obecnie szczególnie ważną. Wynika to z dwu powodów. Pierwszy wiąże się z jakościowymi zmianami w świecie i gospodarce zmuszającymi do nowego spojrzenia na gospodarkę i ewentualnej modyfikacji metodologii naukowych badań zjawisk ekonomicznych. Drugi powód to zmiany w systemie edukacji wynikające z systemu bolońskiego. System...

  Cena: 47,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – książka

  Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – książka

  Joanna Moczydłowska  

  W standardach kształcenia obowiązujących wszystkie uczelnie wyższe prowadzące studia na kierunku Zarządzanie znajduje się przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zakres merytoryczny publikacji uwzględnia zagadnienia zawarte w minimach programowych przedmiotu przyjętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Korzystanie z podręcznika ułatwia zestaw pytań kontrolnych zamieszczonych na zakończenie...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Geografia turystyki Polski Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych – książka

  Geografia turystyki Polski Przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych – książka

  W książce Autorzy prezentują najistotniejsze walory turystyczne polskich miast i miasteczek, uzdrowisk, sanktuariów i ośrodków pielgrzymkowych, zamków, pałaców i dworów, zabytków techniki i przemysłu, muzeów i obiektów historyczno-wojskowych. W ciekawy sposób przedstawiają także najważniejsze zagadnienia dotyczące mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w Polsce oraz polskiej kultury ludowej....

  Cena: 61,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Neurobiologia na tropie świadomości – książka

  Neurobiologia na tropie świadomości – książka

  Christof Koch  

  Nowoczesny podręcznik intensywnie rozwijającej się w ostatnich latach nauki o pracy mózgu dla studentów biologii, psychologii, medycyny, filozofii i informatyki oraz dla naukowców zajmujących się takimi badaniami. Autor, jeden z czołowych badaczy zajmujących się nauką o świadomości, rozpatruje podłoże biologiczne subiektywnego umysłu zwierząt i ludzi. Przedstawia zarys konstrukcji myślowej, którą...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Crowdfunding w Polsce – książka

  Crowdfunding w Polsce – książka

  Recenzowany tom podejmuje ważny i aktualny temat, jakim jest crowdfunding – finansowanie społecznościowe. Od kilku lat crowdfunding jest przedmiotem intensywnych badań prowadzonych z różnych perspektyw, przede wszystkim ekonomicznych, prawnych i medioznawczych. Patrząc na analizy tego zjawiska z perspektywy światowej, można stwierdzić, że wyniki badań publikowane są przede wszystkim w czasopismach...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Komunikacja w opiece medycznej – książka

  Komunikacja w opiece medycznej – książka

  Książka porusza zarówno zagadnienia ogólne - np. znaczenie komunikacji zawodowej w relacji lekarz-pacjent, potrzeby pacjenta - jak i szczegółowe, dotyczące zasad i specyfiki kontaktu z określonymi grupami pacjentów. Autorzy posługują się czytelnymi i pomocnymi schematami przy omawianiu kontaktu z określonymi grupami pacjentów. Autorzy posługują się czytelnymi i pomocnymi schematami przy omawianiu kontaktu...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Koncepcja przywiązania – książka

  Koncepcja przywiązania – książka

  Problematyka przywiązania jest obecnie ponownie odkrywana przez teoretyków i klinicystów, zajmujących się nie tylko terapią rodzin ale także szeroko pojętą psychoterapią. Publikacja, z uwagi na kompleksowe ujęcie tematu, szeroki wachlarz problemów od zagadnień teoretycznych i historycznych począwszy aż po konkretne aplikacje kliniczne teorii przywiązania, ma w swojej istocie charakter podręcznika....

  Cena: 45,99 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi – książka

  Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi – książka

  Drodzy Czytelnicy! Postęp, jaki dokonuje się w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi, wymaga od lekarzy stałego śledzenia nowości dotyczących tej dziedziny medycyny. Kierowany do rąk Państwa podręcznik zawiera aktualnie obowiązujące wytyczne zarówno Polskiego, jak i Europejskiego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego. Mamy nadzieję, że wiedza, którą Państwu przekazujemy, ułatwi...

  Cena: 79,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Spadki i prawo rodzinne – książka

  Spadki i prawo rodzinne – książka

  Stan prawny: wrzesień 2016 r. Nie czujesz się pewnie przed egzaminem? Czujesz, że masz braki i chcesz sprawdzić jakie? Działaj jak najszybciej! Dzięki Repetytoriom Becka przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę, by szybko i skutecznie zdać egzamin! Repetytorium z prawa spadkowego oraz rodzinnego, zawiera pytania z odpowiedziami, kazusy z rozwiązaniami, tablice oraz testy. Atutem książki...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zarys matematyki wyższej dla studentów Część 1 – książka

  Zarys matematyki wyższej dla studentów Część 1 – książka

  Roman Leitner  

  Część pierwsza zawiera: logika algebra Boole'a równania liniowe geometria analityczna ciągi liczbowe szeregi liczbowe rachunek różniczkowy geometria różniczkowa.

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Podstawy matematyki dla ekonomistów – książka

  Podstawy matematyki dla ekonomistów – książka

  Podręcznik napisany specjalnie z myślą o studentach ekonomii i kierunków pokrewnych, takich jak zarządzanie, marketing, finanse czy ekonometria. Przedstawiono w nim pojęcia matematyczne, których znajomość jest bazą niezbędną do podjęcia nauki innych przedmiotów na tych kierunkach. W podręczniku ograniczono do minimum wykład teorii i skoncentrowano się na zilustrownaiu przedstawionego materiału odpowiednimi...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Materiały pomocnicze do ćwiczeń z logiki – książka

  Materiały pomocnicze do ćwiczeń z logiki – książka

  Katarzyna Idziak  

  Materiały pomocnicze do ćwiczeń z logiki powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie studentów kierunków filozofia oraz kognitywistyka i są przede wszystkim do nich adresowane. Mogą być użyteczne także dla studentów pierwszych lat różnych kierunków humanistycznych, dla których logika stanowi ważny element kształcenia ogólnego przygotowującego do recepcji różnorodnych treści z danej dyscypliny. Sprawdzony...

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4195

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA