Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki akademickie, skrypty

Liczba pozycji: 3945
 • podręczniki akademickie, skrypty: Konstrukcje metalowe Część 3 – książka
  TANIEJ 5 %

  Konstrukcje metalowe Część 3 – książka

  Kazimierz Rykaluk  

  Książka stanowi podstawowe kompendium wiedzy z projektowania konstrukcji metalowych według Eurokodów. Przedstawiono w niej wiedzę dotyczącą obliczeń statycznych i dynamicznych oraz konstruowania wież kratowych, masztów, kominów i szkieletów budynków wysokich. Na końcu książki zamieszczono także erraty do części I i II. Książka jest przeznaczona dla projektantów, wykonawców oraz studentów z zakresu...

  Cena: 53,87 zł 56,70 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prima Via. Wstępna nauka języka łacińskiego Wprowadzenie – książka
  TANIEJ 5 %

  Prima Via. Wstępna nauka języka łacińskiego Wprowadzenie – książka

  Aleksandra Krajczyk   Dorota Kubica  

  „Prima Via” to podręcznik łaciny o dość nietypowej formie: teksty, słówka, gramatyka i ćwiczenia umieszczone są w osobnych zeszytach. Podręcznik przeznaczony jest dla różnego typu lektoratów akademickich lub kursów licealnych począwszy od pełnego (wstępnego) kursu języka (3, 4 semestry w wymiarze 1.5 godziny tygodniowo), poprzez skrócony kurs roczny, aż do lektoratu 20-, 30-godzinnego. W zależności...

  Cena: 18,05 zł 19,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Hydrobiologia - Limnologia – książka
  TANIEJ 5 %

  Hydrobiologia - Limnologia – książka

  Andrzej Górniak   Zdzisław Kajak  

  Książka Hydrobiologia. Limnologia prezentuje aktualną wiedzę o wodach powierzchniowych na lądach, organizmach tam żyjących oraz zależnościach między siedliskiem a funkcjonowaniem zespołów hydrobiontów w różnych miejscach i typach ekosystemów słodkowodnych na Ziemi. Zawiera podstawowe wiadomości o naturalnych czynnikach regulujących obieg wody w przyrodzie, skład chemiczny i preferencjach siedliskowych...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie – książka
  TANIEJ 5 %

  Dydaktyka języków obcych. Wprowadzenie – książka

  Przemysław E. Gębal  

  Książka stanowi wprowadzenie do dyscypliny określanej mianem glottodydaktyki. Ma charakter podręcznika akademickiego, przygotowanego w formie wykładu uniwersyteckiego oraz w formacie aktywności dydaktyczno-pedagogicznych i studiów przypadku do zrealizowania na zajęciach o charakterze seminaryjno-konwersatoryjnym. W swojej koncepcji odnosi się do refleksyjnych nurtów kształcenia nauczycieli języków...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo pracy – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo pracy – książka

  Teresa Liszcz  

  Opracowanie ujmuje całościowo problematykę prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, a także wynikających z przepisów unijnych, np. RODO, dotyczących m.in.: - przetwarzania danych osobowych, - dokumentacji pracowniczej, - ustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy, - świadectwa pracy, - zatrudniania młodocianych, - wprowadzenia monitoringu na terenie zakładu...

  Cena: 71,25 zł 75,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Psychopedagogiczne mity 2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychopedagogiczne mity 2 – książka

  Tomasz Garstka   Andrzej Śliwerski  

  Książka przedstawia sposoby odróżniania psychopedagogicznych mitów od teorii oraz praktyki edukacyjnej i terapeutycznej opartej na wynikach rzetelnych badań. W opracowaniu wyjaśniono m.in.: – psychologiczne mechanizmy ulegania złudzeniom poznawczym w ocenianiu i podejmowaniu decyzji oraz – zjawiska ulegania wpływom twórców i propagatorów twierdzeń oraz praktyków stosujących metody, które nie znalazły...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 1 – książka

  Włodzimierz Starosolski  

  To już kolejna, 17. edycja tomu 1 znanej w środowisku budowlanym książki dotyczącej konstrukcji żelbetowych. W publikacji w sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych. Normy „europejskie" (PN-EN, PN-ISO, PN-EN-ISO) potraktowano jako podstawowe, nie rezygnując z przedstawienia w pełni zaleceń dotychczasowych Norm Polskich (PN). Tom 1 podręcznika zawiera ogólne podstawy...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 3 – książka
  TANIEJ 5 %

  Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 3 – książka

  Włodzimierz Starosolski  

  To już kolejna, 7. edycja tomu 3 znanej w środowisku budowlanym książki dotyczącej konstrukcji żelbetowych. W trzecim tomie podręcznika Autor omówił szeroko zasady obliczania i konstruowania słupów i ścian, również ścian oporowych, zasady aproksymacji konstrukcji żelbetowych modelami prętowymi (kratownicowymi), obliczanie i konstrukcję miejsc szczególnych (naroży, węzłów, wsporników, otworów, przegubów)...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych Tom 2 – książka

  Włodzimierz Starosolski  

  To już kolejna, 16. edycja tomu 2 znanej w środowisku budowlanym książki dotyczącej konstrukcji żelbetowych. W drugim tomie podręcznika Autor szeroko omówił zasady obliczania i konstruowania stropów krzyżowo zbrojonych, stropów płaskich płytowo-słupowych oraz stropów gęstożebrowych, a także balkonów i logii oraz schodów. W sposób pełny ujęto zalecenia zawarte w Eurokodzie 2 i normach związanych. Normy...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Otorynolaryngologia – książka
  TANIEJ 5 %

  Cena: 189,05 zł 199,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Finanse publiczne – książka
  TANIEJ 5 %

  Finanse publiczne – książka

  Andrzej Borodo  

  Podręcznik przedstawia zagadnienia prawne i ustrojowe polskich finansów publicznych z elementami finansów publicznych innych państw, a także z okresu II Rzeczypospolitej Polskiej. W książce omówiono takie zagadnienia jak: - ogólne zagadnienia publicznej działalności finansowej, - charakterystyka instytucji i problemów prawa finansowego, - finanse państwa oraz dochody publiczne i podatki, - finanse...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo ochrony danych osobowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo ochrony danych osobowych – książka

  Paweł Fajgielski  

  W publikacji syntetycznie omówiono podstawowe zagadnienia i konstrukcje prawne ochrony danych osobowych, takie jak: – prawa osób, których dane poddawane są przetwarzaniu, – obowiązki administratora i podmiotu przetwarzającego, – odpowiedzialność za niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Zaprezentowano też zagadnienia związane z ochroną danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: International economic relations. Selected theoretical issues and policy implications – książka
  TANIEJ 5 %

  International economic relations. Selected theoretical issues and policy implications – książka

  Piotr Zientara  

  Podręcznik zatytułowany„ International economic relations: Selected theoretical issues and policy implications” składa się z pięciu rozdziałów. Książka skierowana jest do studentów kierunków, na których językiem wykładowym jest angielski oraz do wszystkich osób interesujących się szeroko rozumianymi międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi. Pozycja nie pretenduje do całościowego ujęcia problematyki...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Materialne prawo administracyjne – książka
  TANIEJ 5 %

  Materialne prawo administracyjne – książka

  Marcin Miemiec  

  Publikacja w przejrzysty sposób przedstawia zaktualizowany stan prawny dotyczący najważniejszych zagadnień administracyjnego prawa materialnego, takich jak: ochrona danych osobowych, dostęp do informacji publicznej, obywatelstwo i status cudzoziemców, związki wyznaniowe, ochrona zdrowia, prawo oświatowe, pomoc społeczna, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarka gruntami, prawo budowlane...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego – książka

  Publikacja porządkuje najnowszy stan wiedzy na temat pozycji ustrojowej oraz zadań organów samorządu terytorialnego. Obejmuje zbiór artykułów będących rezultatem dyskusji prowadzonej na konferencji naukowej pt. Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, zorganizowanej w dniach 7–8 marca 2019 r. przez Katedrę Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu...

  Cena: 132,05 zł 139,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Prawo cywilne w pigułce Część ogólna Prawo rzeczowe – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo cywilne w pigułce Część ogólna Prawo rzeczowe – książka

  Stan prawny: 1 września 2019 r. Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa cywilnego (części ogólnej i prawa rzeczowego). Szybkie zapamiętywanie informacji ułatwi przejrzysta struktura Wyróżnienia najważniejszych informacji Przykłady ułatwiające zrozumienie materiału Schematy i tabele pomocne...

  Cena: 23,65 zł 24,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Postępowanie cywilne w pigułce – książka
  TANIEJ 5 %

  Postępowanie cywilne w pigułce – książka

  Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie do nauki i powtórki przed egzaminem. W książce zostały zawarte najważniejsze zagadnienia z zakresu postępowania cywilnego. Szybkie zapamiętywanie informacji ułatwi przejrzysta struktura Wyróżnienia najważniejszych informacji Przykłady ułatwiające zrozumienie materiału Schematy i tabele pomocne w zapamiętaniu Testy sprawdzające poziom wiedzy

  Cena: 28,40 zł 29,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Biznesplan po polsku – książka
  TANIEJ 5 %

  Biznesplan po polsku – książka

  Andrzej Tokarski   Maciej Tokarski   Jacek Wójcik  

  „Powiedz mi to po polsku" — często tak mówimy, gdy nie rozumiemy, co mówi do nas rozmówca używający skomplikowanego, fachowego, biznesowego języka. Czytelnik znajdzie w książce odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań, z pomocą których będzie mógł poznać podstawowe zagadnienia pomocne w stworzeniu biznesplanu i samodzielnie przygotować plan własnego przedsięwzięcia. W książce przedstawiono standardy sporządzania...

  Cena: 49,40 zł 52,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Career Paths Merchant Navy Student's Book – książka
  TANIEJ 5 %

  Career Paths Merchant Navy Student's Book – książka

  Career Paths: Merchant Navy is a new educational resource for merchant seamen who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths: Merchant Navy addresses topics including...

  Cena: 59,38 zł 62,50 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Career Paths Management 1 Student's Book + DigiBook – książka
  TANIEJ 5 %

  Career Paths Management 1 Student's Book + DigiBook – książka

  Virginia Evans   Jenny Dooley   Henry Brown  

  Career Paths: Management I is a new educational resource for management professionals who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career-specific vocabulary and contexts, each unit offers stepby-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths: Management I addresses topics including...

  Cena: 59,38 zł 62,50 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3945

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA