Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki akademickie, skrypty

Liczba pozycji: 4710
 • podręczniki akademickie, skrypty: Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego – książka

  Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego – książka

  Piotr P. Lewicki   Andrzej Lenart   Roman Kowalczyk  

  Przemysł spożywczy prężnie się rozwija i nieustannie zachodzą w nim zmiany oraz wdrażane są nowe technologie produkcji żywności. Postępująca globalizacja gospodarki wymusza ujednolicenie standardów zarządzania jakością, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Do tych procesów są dostosowywane programy kształcenia technologów żywności oraz oferta kursów i studiów uzupełniających dla osób pracujących...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Mechanika ogólna w ujęciu wektorowym i tensorowym – książka

  Mechanika ogólna w ujęciu wektorowym i tensorowym – książka

  Ryszard Buczkowski   Andrzej Banaszek  

  Podręcznik jest pomyślany jako metodyczny zbiór rozwiązanych zadań z mechaniki ogólnej z wykorzystaniem rachunku wektorowego i tensorowego. Każdy rozdział jest poprzedzony wykładem teoretycznym, przy czym szczególnie obszernie omówiono rachunek wektorowy i tensorowy. Zadania do samodzielnego rozwiązania wraz z odpowiedziami są zamieszczone na końcu książki, by nie sugerować czytelnikowi sposobu i metodyki...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Pomiary gwintów w budowie maszyn – książka

  Pomiary gwintów w budowie maszyn – książka

  Jan Malinowski   Władysław Jakubiec   Wojciech Płowucha  

  Na polskim rynku wydawniczym jest to pierwsze pełne opracowanie problematyki pomiarów postaci geometrycznej gwintów stosowanych w budowie maszyn. Książka ta stanowi wynik wieloletnich prac badawczych autorów Przedstawiono w niej tolerancje i metody pomiaru śrub i nakrętek ogólnego przeznaczenia, a także pomiary gwintów walcowych o zarysie niesymetrycznym, dokładnych gwintów walcowych wewnętrznych...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych – książka

  Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych – książka

  Pozycja ta aktualizuje wiedzę o najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięciach w dziedzinie trwałych rozwiązań naprawczych zastosowanych w obiektach budowlanych. Przedstawia także przykłady negatywne prowadzące nawet do awarii lub katastrof. Treści podzielono na 30 rozdziałów, których autorami są wysokiej klasy specjaliści od napraw obiektów budowlanych, działający zarówno w kraju jak...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Metodyka edukacji polonistycznej – książka

  Metodyka edukacji polonistycznej – książka

  Danuta Dobrowolska  

  Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się w tym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie e-learningowej. Do kształcenia na odległość...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Postępowanie administracyjne i sadowoadministracyjne w diagramach – książka

  Postępowanie administracyjne i sadowoadministracyjne w diagramach – książka

  Prawo w diagramach to innowacyjna seria charakteryzująca się przejrzystą formą i zwięzłym przedstawieniem trudnych zagadnień prawnych przy pomocy wykresów, tabel i diagramów. Sprawdzone rozwiązania formalne oraz oryginalne pomysły gwarantują studentom skuteczne zapamiętywanie materiału, a dla wykładowców stanowią propozycję atrakcyjnego przedstawienia skomplikowanych kwestii prawnych podczas wykładów....

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Rachunkowość zaawansowana – książka

  Rachunkowość zaawansowana – książka

  Globalizacja gospodarki powoduje, że w praktyce pojawiają się nowe procesy, które wymagają regulacji prawnych. Wytyczne w zakresie księgowego ujęcia tych procesów można odnaleźć w dyrektywach unijnych i standardach międzynarodowych. W książce zostały wyjaśnione te zagadnienia z ustawy o rachunkowości, które sprawiają najwięcej problemów. Uzupełniając interpretacją teoretyczną przykładami, autorzy...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Money matters – książka

  Money matters – książka

  Elżbieta Jendrych   Halina Wiśniewska  

  The book Money Matters covers most topic-related areas of Finance, Banking and Accounting. It is targeted at university students and professionals from intermediate to advanced level of language competence. In addition to texts rich in ESP (English for Specific Purposes) terminology, it gives learners a variety of exercises that aim at practising and memorising core finance terminology and phraseology. I...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Matematyka dla kierunków ekonomicznych – książka

  Matematyka dla kierunków ekonomicznych – książka

  Henryk Gurgul   Marcin Suder  

  Książka jest napisana w sposób bardzo przystępny. Wydanie piąte zostało znacznie uzupełnione poprzez dodanie zadań i przykładów dotyczących elementów geometrii w przestrzeni, całek funkcji trygonometrycznych oraz równań różniczkowych liniowych rządu II o stałych współczynnikach. Duża liczba przykładów oraz zadań wraz z odpowiedziami sprawia, że z podręcznika mogą korzystać studenci nie tylko kierunków...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw – książka

  Socjoekonomika starzenia się współczesnych społeczeństw – książka

  Publikacja łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, socjologiczną i marketingową z uwypukleniem gospodarczych dylematów związanych z procesem starzenia się populacji. Opracowanie kierowane jest do pracowników naukowych zajmujących się w swojej pracy naukowej problematyką starzenia się, ale także do studentów i doktorantów kierunków ekonomicznych i humanistycznych, polityków społecznych oraz pracowników administracji...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Od Abydos do Akcjum – książka

  Od Abydos do Akcjum – książka

  Waldema Pasiut  

  Przystępując do opisywania wojen morskich czasów hellenizmu postanowiłem naukową treść zawartych tutaj zagadnień zaprezentować w formie nieco spopularyzowanej, z tego też powodu zdecydowałem się nie tylko odrzucić stosowanie przypisów, ale też pominąć szczegółowe dywagacje na różne sporne tematy, co wymagałoby powoływania się na liczne, niekiedy krańcowo różne opinie wybitnych znawców epoki. Zarówno...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Ryszard Stemplowski  

  W aneksie Kalendarium 1989–2014 opracowane przez Ryszarda Stemplowskiego i Rafała Tarnogórskiego Czytelnik tej książki może wiedzieć o polityce więcej, niż mu się wydaje, ale najpełniej rozumie ją zwykle analityk. Większość ludzi nie uważa się oczywiście za analityków, większość formalnie nimi nie jest, ale niejedna osoba mogłaby politykę zagraniczną pojąć dużo lepiej, gdyby ją umiała analizować...

  Cena: 52,50 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Normanowie – książka

  Normanowie – książka

  Lech Leciejewicz  

  Książka Lecha Leciejewicza przystępnie, kompetentnie i wyczerpująco przedstawia, skąd wzięli się Normanowie, kim byli, czym był „ruch wikingów” i jakie były jego związki z początkami dzisiejszych państw europejskich oraz jak i dlaczego w czasie jego trwania doszło do zmiany wiary z rodzimego pogaństwa na chrześcijaństwo i do ważnych przemian w sposobie postrzegania świata. Wszystkie te ważne problemy...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Leki w ratownictwie medycznym – książka

  Leki w ratownictwie medycznym – książka

  Repetytorium wypełnia lukę na rynku wydawniczym, prezentując w praktyczny sposób najnowszą wiedzę o lekach stosowanych w stanach nagłych przez zespoły ratownictwa medycznego. W książce przedstawiono podział na grupy leków stosowanych w zespołach podstawowych i specjalistycznych. Autorzy wyjaśnili ważne zagadnienia prawne, zwrócili uwagę na odmienności stosowania leków u ciężarnych, dzieci, osób starszych,...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Inscenizacja filmowa – książka

  Inscenizacja filmowa – książka

  Witold Szymczyk  

  "Inscenizacja filmowa" jest przejrzyście napisanym podręcznikiem do reżyserii nie tylko dla początkujących. Ogólna koncepcja podręcznika oparta jest na systemie nauki inscenizacji filmowej w łódzkiej Szkole Filmowej. Każdy zawód artystyczny wymaga rzemiosła. Nie można zostać wirtuozem skrzypiec, bez palcówek i ćwiczenia gam. Picasso, zanim namalował Guernikę, latami ćwiczył normalny realistyczny rysunek....

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Współczesne teorie socjologiczne Tom 2 – książka

  Współczesne teorie socjologiczne Tom 2 – książka

  W antologii WTS udostępniamy „w pigułce” całą serię, wramach której opublikowaliśmy dotychczas 24 książki autorskie. Na dwa tomy składają się rozdziały najistotniejsze z punktu widzenia proponowanych w nich koncepcji teoretycznych. Ogrom wiedzy, pomysłów interpretacyjnych, sposobów myślenia poszczególnych autorów uporzadkowany jest w nastąpujący sposób.W I tomie zawarte są teksty dotyczące analizy...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Ekologia w budownictwie – książka

  Ekologia w budownictwie – książka

  rzygotowana monografia jest adresowana do środowisk naukowych i projektowych, producentów materiałów budowlanych oraz wykonawców robót, a także do studentów kierunków związanych z budownictwem. Podrozdziały znajdujące się w pierwszej części pracy zajmują się najważniejszymi przepisami dotyczącymi rozwoju zrównoważonego w budownictwie. Kolejna część zawiera podrozdziały analizujące problemy związane...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Podstawy turystyki – książka

  Podstawy turystyki – książka

  Janusz Czerwiński  

  Podręcznik Podstawy turystyki przeznaczony jest dla osób podejmujących studia w zakresie turystyki i rekreacji, ale także dla wszystkich zainteresowanych jej współczesnym, zmieniającym się obliczem. Zawarte w nim treści są wprowadzeniem do zagadnień turyzmu, jako zjawiska zarówno społecznego, związanego najogólniej mówiąc z podróżowaniem, jak i zjawiska gospodarczego, związanego z organizacją tych...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Etapy zmiany w terapii uzależnień – książka

  Etapy zmiany w terapii uzależnień – książka

  Autorzy pokazują, jak wykorzystać ogólną wiedzę na temat zmiany zachowań – zwłaszcza model etapów zmiany - aby skutecznie leczyć zaburzenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Książka zawiera cenne dla klinicystów informacje dotyczące oceny klientów, zwiększania ich motywacji i zaangażowania oraz strategii terapeutycznych, które przynoszą najlepsze rezultaty na różnych etapach wychodzenia...

  Cena: 79,80 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej – książka

  Konflikt społeczny w perspektywie socjologicznej i pedagogiczno-psychologicznej – książka

  Konflikty społeczne (między jednostkami czy grupami społecznymi) to naturalne, nieuchronne zjawisko przenikające ludzką egzystencję, mogące destruktywnie, jak i konstruktywnie oddziaływać na jednostkę czy grupę. Dlatego niezwykle istotne jest poznanie mechanizmów wyzwalających proces konfliktowy, jak i strategie radzenia sobie z nim, aby rozwijać kompetencje umożliwiające umiejętne zarządzanie tymi...

  Cena: 62,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4710

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA