Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki akademickie, skrypty

Liczba pozycji: 3945
 • podręczniki akademickie, skrypty: Career Paths Firefighters Student's Book + DigiBook – książka
  TANIEJ 5 %

  Career Paths Firefighters Student's Book + DigiBook – książka

  Virginia Evans   Jenny Dooley  

  Career Paths: Firefighter is a new educational resource for firefighters who want to improve their English communication in a work environment. Incorporating career specific vocabulary and contexts, each unit offers step-by-step instruction that immerses students in the four key language components: reading, listening, speaking and writing. Career Paths: Firefighter addresses topics including equipment,...

  Cena: 59,38 zł 62,50 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie łańcuchem dostaw w ujęciu zintegrowanym – książka

  Artur Świerczek  

  W monografii zarządzanie łańcuchem dostaw jest przedstawione jako proces stanowiący syntezę wzajemnie dopełniających się, a więc komplementarnych czynności regulacyjnych będących treścią funkcji planowania, organizowania, koordynowania i kontrolowania działań wielopodmiotowych natury logistycznej i pozalogistycznej. Orientację procesową zarządzania łańcuchem dostaw osadzono w nurcie zintegrowanym,...

  Cena: 56,90 zł 59,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Demografia – książka
  TANIEJ 5 %

  Demografia – książka

  Franciszek Stokowski  

  Znajomość zjawisk demograficznych współczesnego świata jest niezbędna przy podejmowaniu wszelkich decyzji o charakterze ekonomicznym i społecznym. Omawiane w podręczniku metody analizy zjawisk ludnościowych są prezentowane przy uwzględnieniu najnowszych danych liczbowych. Ich uzupełnienie danymi historycznymi pozwoliło wskazać i scharakteryzować występujące tendencje zmian w czasie. W książce dużo...

  Cena: 47,40 zł 49,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Sage Symfonia 50cloud Finanse i Księgowość – książka
  TANIEJ 5 %

  Sage Symfonia 50cloud Finanse i Księgowość – książka

  Magdalena Chomuszko  

  Firma Sage, producent oprogramowania Symfonia, wprowadza na rynek nowy produkt: linia Sage 50cloud (moduł Finanse i Księgowość), który ma zastąpić dotychczasowy program Sage Symfonia 2.0 Finanse Księgowość. W Sage 50cloud stale jest aktualizowana obsługa wszystkich zmian w przepisach, które wprowadzono w ostatnich pięciu latach, np. Jednolity Plik Kontrolny czy e-sprawozdania. Zmiany w przepisach sprawiły,...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Geosyntetyki w budownictwie wodnym – książka
  TANIEJ 5 %

  Geosyntetyki w budownictwie wodnym – książka

  Krystyna Kazimierowicz-Frankowska  

  W budownictwie wodnym geosyntetyki są wykorzystywane zarówno jako warstwy filtracyjne, drenażowe, separacyjne, zbrojeniowe, jak i ochronne. Stanowią powierzchniowe zabezpieczenia przeciwerozyjne i bariery hydrauliczne. Stosuje się je do budowy praktycznie wszystkich rodzajów budowli hydrotechnicznych, m.in. falochronów, sztucznych raf, ostróg, progów podwodnych, tam i zapór. W niniejszej książce autorka...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Chemia analityczna z elementami bioanalizy Skrypt z ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów kierunku – książka
  TANIEJ 5 %

  Chemia analityczna z elementami bioanalizy Skrypt z ćwiczeń laboratoryjnych dla studentów kierunku – książka

  „Jestem przekonany, że przystępna i ciekawa treść skryptu w połączeniu ze stosunkowo niewielką jego objętością będą zachęcać studentów do dokładnego zapoznania się z przedstawionym materiałem, pozwalając studentom na łatwe wniknięcie w sekrety chemii analitycznej i wyzwalając w nich już na początku nauki zainteresowanie nie tylko tą, ale też pośrednio innymi dyscyplinami chemicznymi”. Prof. dr hab....

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Grzyby w budynkach. – książka
  TANIEJ 5 %

  Grzyby w budynkach. – książka

  Beata Gutarowska   Piotrowska Piotrowska   Anna Koziróg  

  Zjawisko zagrzybienia w budownictwie jest poważnym problemem dotykającym zarówno obiekty nowe jak i zabytkowe. Rozwój grzybów stanowi zagrożenie z punktu widzenia strat ekonomicznych i kulturowych, ale głównie jest zagrożeniem dla zdrowia użytkowników. Ważne jest zatem kompleksowe podejście do tego zagadnienia, obejmujące nie tylko charakterystykę czynników biotycznych i abiotycznych korozji biologicznej,...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Współczesny system bankowy – książka
  TANIEJ 5 %

  Współczesny system bankowy – książka

  Prezentowane opracowanie składa się z trzech komplementarnych części, z których każda analizuje jeden z najważniejszych segmentów współczesnego systemu bankowego. Część pierwsza zawiera opis uwarunkowań, etapów rozwoju i sposobu funkcjonowania polskiego systemu gwarantowania depozytów, ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na kształtowanie stabilności polskiego sektora bankowego. Część druga analizuje...

  Cena: 55,10 zł 58,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej – książka
  TANIEJ 5 %

  Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej – książka

  Zasługą autorów i redaktorów recenzowanej pracy jest nowoczesne ujęcie determinant, zależności i uwarunkowań dla zapewnienia współpracy państw w zakresie bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowej. Autorzy artykułów starają się ukazać, w wyważonym naukowym oglądzie, jak w omawianym segmencie gospodarki może dojść do bliższej współpracy w regionie środkowoeuropejskim, w którym dotychczas nie było...

  Cena: 34,58 zł 36,40 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Statystyka – książka
  TANIEJ 5 %

  Statystyka – książka

  Iwona Jażdżewska  

  Podręcznik zawiera podstawową wiedzę na temat metod statystycznych oraz umiejętności ich wykorzystania do analizy i oceny wyników badań statystycznych prowadzonych przez studentów kierunków studiów związanych z turystyką i rekreacją .Wiedza ta może być przydatna podczas pisania pracy licencjackiej lub magisterskiej, a także do opracowania raportu z wyników badań w trakcie studiów. Na wybranych przykładach...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Podstawy prawoznawstwa w2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Podstawy prawoznawstwa w2 – książka

  Artur Kotowski   Krzysztof J. Kaleta  

  Oddawane do rąk Czytelnika opracowanie stanowi przegląd podstawowych zagadnień prawoznawstwa. Kierowane jest głównie do słuchaczy tych kierunków studiów, na których prowadzone są zajęcia z podstaw prawa, wstępu do prawoznawstwa lub nauki o państwie i prawie. Książka zawiera syntetyczny wykład podstawowych pojęć prawoznawstwa oraz zasad tworzenia i stosowania prawa. Rozważania teoretyczne uzupełniają...

  Cena: 58,90 zł 62,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Trudne sytuacje w klasie szkolnej. Identyfikacja, propozycje rozwiązań – książka
  TANIEJ 5 %

  Trudne sytuacje w klasie szkolnej. Identyfikacja, propozycje rozwiązań – książka

  Aneta Paszkiewicz  

  Publikacja ma na celu wskazanie trudności, jakie mogą pojawić się na gruncie klasy szkolnej oraz sposobów działań, jakie mogą podjąć nauczyciele w celu ich wyeliminowania. Omówiono w niej zagadnienia związane m.in. z: niezdyscyplinowaną klasą, agresją i przemocą w klasie, niską motywacją do nauki, niepowodzeniami w szkole, wagarami, mobbingiem elektronicznym oraz z uczniami różniącymi się kulturowo...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów – książka
  TANIEJ 5 %

  Jak zapewnić znakomitą obsługę klientów – książka

  Nikt dzisiaj nie ma wątpliwości, że standard obsługi klienta jest tak samo ważny jak jakość oferowanych produktów: wzmacnia relację z klientem, wzbudza w nim zaufanie, buduje dobrą reputację firmy i stwarza przewagę nad konkurencją. W dobie internetu i mediów społecznościowych jest to szczególnie istotne, ponieważ informacja o każdym potknięciu firmy szybko dociera do szerokiego grona odbiorców. „Jak...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Systemy polityczne Podręcznik akademicki Tom 1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Systemy polityczne Podręcznik akademicki Tom 1 – książka

  Marek Bankowicz   Beata Kosowska-Gąstoł  

  Problematyka systemów politycznych to jeden z najistotniejszych obszarów badawczych we współczesnej politologii. Zajmuje również ważne miejsce w procesie dydaktycznym na wielu kierunkach studiów z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Bez poznania instytucji, zasad, wartości i mechanizmów systemów politycznych niemożliwe jest osiągnięcie efektów kształcenia w dziedzinie nauki o polityce. […]...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Pielęgniarstwo neurologiczne – książka
  TANIEJ 5 %

  Pielęgniarstwo neurologiczne – książka

  II wydanie cenionego podręcznika, w którym całościowo omówiono zagadnienia teoretyczne i praktyczne neuropielęgniarstwa. Dzięki doświadczeniu, zarówno klinicznemu, jak i dydaktycznemu, znanych oraz cenionych specjalistów z wiodących ośrodków w Polsce powstała nowoczesna i aktualna publikacja, której treści zgodne są z obowiązującymi standardami kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Publikacja...

  Cena: 107,66 zł 113,33 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: About Language – książka
  TANIEJ 5 %

  About Language – książka

  Scott Thornbury  

  Tasks for teachers of English that help to develop language awareness and invite consideration of the pedagogical implications and classroom applications. This second edition has been fully revised and updated, incorporating recent developments in language description, whilst keeping the organisation and structure of the successful first edition. As before, the book asks: 'What is it that a teacher...

  Cena: 120,65 zł 127,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Interna Szczeklika 2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Interna Szczeklika 2019 – książka

  Podręcznik przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i w dziedzinach wywodzących się z interny, lekarzy specjalistów, lekarzy rodzinnych pragnących pogłębić swoją wiedzę oraz studentów medycyny. Zawiera informacje na temat chorób układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, wewnątrzwydzielniczego, moczowego, krwiotwórczego oraz: chorób reumatycznych, chorób alergicznych,...

  Cena: 247,00 zł 260,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: General History of the State and of Law – książka
  TANIEJ 5 %

  General History of the State and of Law – książka

  The general history of the state and of law is no easy subject. It takes in many issues, quite a few of which continue to be subjects of research and of scholarly controversies. Another difficulty lies in the fact that a handbook on this subject must deal with a vast array of sources and an exceptionally rich literature from all over the world. In order to deal with these complexities, this book takes...

  Cena: 33,92 zł 35,70 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Fizjologia żywienia – książka
  TANIEJ 5 %

  Fizjologia żywienia – książka

  Nowoczesny podręcznik prezentujący aktualne poglądy dotyczące nie tylko zagadnień ze sfery fizjologii żywienia, lecz także pozwalający dokładnie zapoznać się z fizjologią układu pokarmowego, jego funkcją oraz czynnością mechaniczną i hormonalną. Bardzo szczegółowo omawia podstawowe zagadnienia dotyczące wchłaniania i czynności trawiennej organizmu człowieka, a także fizjologię i czynności tkanki tłuszczowej....

  Cena: 113,05 zł 119,00 zł

  Więcej

 • podręczniki akademickie, skrypty: Zarządzanie zmianą – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie zmianą – książka

  Michał Kurtyka   Gerard Roth  

  Kompetencja zarządzania zmianą staje się kluczowa dla sukcesu firm XXI w., a książka „Zarządzanie zmianą. Od strategii do działania" w kompletny sposób opisuje ten proces i wskazuje co po winien robić menedżer, żeby zakończył się sukcesem. Opierając się na doświadczeniach praktyków zarządzania pokazuje kolejne obszary zagadnień, jakie należy wziąć pod uwagę, aby nie zejść z przyjętego kursu. Autorzy...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3945

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA