Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne

Liczba pozycji: 1636
 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym – książka

  Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym – książka

  Jr. Carl W. Dell  

  Do logopedów! Jest to książka o praktyce terapii jąkania. Zawiera zbiór wypróbowanych metod pracy z dziećmi, możliwych do zastosowania w warunkach szkolnych. Opracowano je w trakcie kilkuletniego programu badań sponsorowanego przez Amerykańską Fundację Mowy (Speech Foundation of America). Autor publikacji, logopeda szkolny, należał do zespołu terapeutów biorących udział w programie. Wcześniej ukończył...

  Cena: 35,10 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Dysleksja z perspektywy dorosłości – książka

  Dysleksja z perspektywy dorosłości – książka

  Teresa Wejner-Jaworska  

  Książka poświęcona jest doświadczeniom dysleksji w wieku szkolnym i w dorosłym życiu, postrzeganych przez osoby dorosłe. Różni się tym, od licznych publikacji na temat dysleksji u dzieci, że wychodzi poza doświadczenia szkolne i pokazuje, jak badane osoby uczą się żyć z dysleksją i wypracowują własne strategie kompensacyjne, czyli jak radzą sobie w swoim dorosłym życiu. Problemy szkolne ukazane są...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Mycie rąk – książka

  Mycie rąk – książka

  Katarzyna Sadowska   Aleksandra Łojewska  

  Mycie rąk to kolejna (po W deszczu i w słońcu, Antosiu na zielonej łące, Piłkach oraz Misiu i szalu) publikacja z serii Czytaj i Rozmawiaj (Biblioteka AAC). Książka stanowi pomoc do nauki aktywnego czytania dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się i nie tylko. Zawiera prosty, rytmiczny, rymowany tekst z powtarzającymi się sekwencjami, który budzi ciekawość dziecka i mobilizuje je do odkrywania...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Akademia pomysłów Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną – książka

  Akademia pomysłów Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną – książka

  Barbara Taniewicz  

  Akademia pomysłów. Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną to obszerny zbiór materiałów dostosowanych do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim pomagający w opanowaniu materiału z zakresu podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej. Zawartość pakietu: • Segregator zawierający 660 różnorodnych kart pracy służących rozwijaniu umiejętności...

  Cena: 716,66 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Akademia pomysłów Uczeń z autyzmem – książka

  Akademia pomysłów Uczeń z autyzmem – książka

  Paulina Zawadzka   Aleksandra Rapacka-Grochala   Adrian Zieliński  

  Akademia pomysłów. Uczeń z autyzmem to obszerny zbiór gotowych materiałów do rozwijania kompetencji społecznych uczniów klas 1–3 szkoły podstawowej. Zawartość pakietu: Segregator. 660 stron z kartami pracy podzielonymi na działy: Ja i moje ciało Ja i moja rodzina Ja w szkole Ja w świecie Każdy dział zawiera ćwiczenia z obszaru kształtowania tożsamości, komunikacji oraz rozwoju emocjonalnego. ...

  Cena: 716,66 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Szkolne prawo pracy – książka

  Szkolne prawo pracy – książka

  Teresa Konarska  

  Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.: - sposoby, tryby i warunki nawiązania, przekształcenia i rozwiązania stosunku pracy; - ocenę pracy, ustalanie kwalifikacji i awans zawodowy nauczyciela; - wynagrodzenie i czas pracy nauczyciela; - ustalanie i udzielanie urlopu wypoczynkowego; -...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Fototerapia – książka

  Fototerapia – książka

  Agata Czajkowska  

  Fototerapia, czyli zastosowanie fotografii w pracy nauczyciela, pedagoga, doradcy i terapeuty, jest coraz częściej używana w zakresie coachingu i rozwoju osobistego. Autorka rozumie ją jako zbiór powiązanych ze sobą technik opartych na osobistych i rodzinnych fotografiach oraz na zdjęciach wykonanych przez inne osoby – przywoływane dzięki nim uczucia i wspomnienia są wykorzystywane jako katalizatory...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: PUS Ćwiczenia w orientacji – książka

  PUS Ćwiczenia w orientacji – książka

  Dorota Pyrgies  

  Ćwiczenia w orientacji, położenie w przestrzeni i relacje między przedmiotami. Kształcenie u dziecka orientacji w przestrzeni, to ciągły proces, który odbywa się w naturalnych sytuacjach życiowych i polega na zdobywaniu własnych doświadczeń przy użyciu wszystkich zmysłów. Dziecko rozpoczynając programową edukację posiada już ogólną orientację w przestrzeni. Rozumie i poprawnie stosuje większość zawiązanych...

  Cena: 14,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Literackie fascynacje malarstwem – książka

  Literackie fascynacje malarstwem – książka

  Alicja Krawczyk  

  Książka poświęcona ekfrazie, czyli opisowi dzieła sztuki w literaturze. Nauczyciel może w interesujący sposób wprowadzić uczniów w epokę, twórczość pisarza, porównywać towarzystwo sztuk (literatury i malarstwa), a także uczyć czytania tekstó niewerbalnych. Z publikacji mogą skorzystać uczniowie, przygotowując prezentacje z zakresu korespondencji sztuk. Książka stanowi obudowę metodyczną podręczników...

  Cena: 15,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Kraków poznawany sercem i umysłem – książka

  Kraków poznawany sercem i umysłem – książka

  Regina Dąbrowska  

  Materiały dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i zintegrowanej. Ponad 40 piosenek, wierszy i zabaw o Krakowie. Propozycje tematów kompleksowych, omówienie krakowskich zwyczajów, informacje o Krakowie. Zbiór scenariuszy zajęć, legend, piosenek i wiadomości, dla nauczycieli, rodziców i opiekunów, które pozwolą poznać charakterystyczne dla miasta i okolic zwyczaje, pieśni oraz legendy.

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Lubię mówić Materiały do terapii opóźnionego rozwoju mowy Część 2 – książka

  Lubię mówić Materiały do terapii opóźnionego rozwoju mowy Część 2 – książka

  Anna Tońska-Szyfelbein  

  Prezentowana publikacja obejmuje ćwiczenia dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Jeśli dziecko opanowało umiejętność posługiwania się wyrazami dwusylabowymi, złożonymi z sylab otwartych oraz jednosylabowymi zakończonymi spółgłoską, możemy rozpocząć kolejny etap pracy. Druga część Lubię mówić zawiera materiał obejmujący wyrazy trzy- i czterosylabowe złożone z sylab otwartych (typu „topola”, „malina”,...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Miś i szal Czytanie uczestniczące dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się – książka

  Miś i szal Czytanie uczestniczące dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się – książka

  Katarzyna Sadowska  

  Miś i szal to kolejna (po W deszczu i w słońcu, Antosiu na zielonej łące oraz Piłkach) publikacja z serii Czytaj i Rozmawiaj (Biblioteka AAC). Książka stanowi pomoc do nauki aktywnego czytania dla dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się i nie tylko. Zawiera prosty, rytmiczny, rymowany tekst z powtarzającymi się sekwencjami, który budzi ciekawość dziecka i mobilizuje je do odkrywania kolejnej strony....

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Uszy do góry! Rebusy słuchowe doskonalące uwagę pamięć świadomość fonologiczną i sprawność językową – książka

  Uszy do góry! Rebusy słuchowe doskonalące uwagę pamięć świadomość fonologiczną i sprawność językową – książka

  Anna Dobrowolska  

  Uszy do góry! to pozycja przeznaczona dla terapeutów pedagogicznych do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzonymi funkcjami słuchowymi, w tym również z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (ang. auditory processing disorder APD). Może być ona jednak wykorzystywana z powodzeniem także w terapii dorosłych, gdyż zarówno materiał językowy użyty do zadań, jak i metoda pracy mają charakter uniwersalny. Ćwiczenia,...

  Cena: 15,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Using Surveys in Language Programs – książka

  Using Surveys in Language Programs – książka

  James Dean Brown  

  This text presents a comprehensive but practical overview of how to develop and implement effective survey projects. This book presents a comprehensive but practical overview of the different phases and activities involved in the development and implementation of effective survey projects by language teaching professionals. It is accessible to graduate students, language teachers, administrators, and...

  Cena: 133,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Teacher Research in Language Teaching – książka

  Teacher Research in Language Teaching – książka

  Simon Borg  

  Based on original research, this book explores the fundamental relationship between research and practice in English language teaching. Teacher Research in Language Teaching uses empirical evidence taken from an international survey of over 1,700 teachers and educational managers, over a period of six years. It examines their views of research, whether they read ELT research, and whether they do their...

  Cena: 141,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Zabawy matematyczne – książka

  Zabawy matematyczne – książka

  Dorota Niewola  

  Celem zawartych w książce propozycji jest aktywizowanie działalności poznawczej dzieci w taki sposób, aby uczenie się było atrakcyjniejsze, dostarczało wielu wrażeń i zapewniało większe efekty wychowawczo-dydaktyczne. Założeniem Zabaw matematycznych jest więc nie tylko rozwijanie procesów poznawczych dzieci, kształcenie umiejętności matematycznych, orientacji w stosunkach przestrzennych i wielkościowych,...

  Cena: 15,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Arteterapia – książka

  Arteterapia – książka

  Wita Szulc  

  Książka porządkuje i aktualizuje dostępną od ponad 20-lat wiedzę o arteterapii, inaczej – terapii z udziałem sztuki, której prekursorką w Polsce była autorka niniejszej publikacji (Por. „Kulturoterapia”, 1988/1994). Prócz wiadomości historycznych i ściśle teoretycznych prezentuje w nowym świetle modele postępowania kulturoterapeutycznego z ludźmi wymagającymi opieki i wsparcia. Omawia metody pracy...

  Cena: 43,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Aktywizowanie odbiorcy a gatunki mowy Wiedza i umiejętności uczniów – książka

  Aktywizowanie odbiorcy a gatunki mowy Wiedza i umiejętności uczniów – książka

  Leszek Tymiakin  

  Publikacja przybliża specyfikę aktywizujących gatunków mowy. Proponowany przez Autora wykład posługuje się narzędziami badań pragmatycznojęzykowych, daje więc precyzyjne obserwacje dotyczące nie tylko uwikłania poszczególnych aktów w dość skomplikowany zespół sensów (znaczenia), ale i pokazuje relacje wobec poszczególnych składników sytuacji ich użycia, do nadawcy, odbiorcy, hierarchii, intencji, celu...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Ja jako członek rodziny – książka

  Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną Ja jako członek rodziny – książka

  „Materiały edukacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” to seria książek opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Będzie ona pomocna dla nauczycieli i terapeutów podczas realizacji treści nauczania i wychowania zawartych w podstawie programowej. W tej książce przedstawiono zagadnienia dotyczące działu „Ja – członek rodziny”. Do ich omówienia...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Zrozumieć autyzm Przewodnik dla rodziców – książka

  Zrozumieć autyzm Przewodnik dla rodziców – książka

  Katrina Williams   Jacqueline Roberts  

  W ostatnich latach pojawiło się wiele badań na temat autyzmu i jego prawdopodobnych przyczyn oraz różnych interwencji terapeutycznych. Jednak rodzice, którzy dowiadują się o autyzmie dziecka, często mają problem, by odnaleźć się w ogromie wiedzy, i skarżą się, że trudno im dotrzeć do aktualnych i wiarygodnych źródeł informacji. Autorki książki rzeczowo odpowiadają na pytania, z którymi zetknęły się...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1636

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA