Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne

Liczba pozycji: 1612
 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Pewny start Wokół pór roku Wokół zimy Karty pracy – książka

  Pewny start Wokół pór roku Wokół zimy Karty pracy – książka

  Monika Pouch   Dorota Szczęsna  

  Materiały ćwiczeniowe Wokół zimy zawierają 86 kolorowych kart pracy, które dotyczą sytuacji społecznych związanych ze zmianaimi zachodzącymi w przyrodzie w poszczególnych porach roku.

  Cena: 32,08 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Praca nad lekturą szkolną w mediosferze na przykładzie baśni Charles'a Perraulta – książka

  Praca nad lekturą szkolną w mediosferze na przykładzie baśni Charles'a Perraulta – książka

  Anna Katarzyna Klimek  

  Główną inspiracją do podjęcia tematu, któremu poświęcona została niniejsza publikacja, była idea dokonania wstępnej systematyzacji zagadnień związanych z procesem kształcenia literackiego w szkole. Jako egzemplifikacja posłużyła baśń Charles’a Perraulta, natomiast zaprezentowane działania powiązane zostały z umiejętnością „czytania obrazu” w techniczno-społecznym środowisku, w którym przekazywane informacje...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Alfabet zwierząt – książka

  Alfabet zwierząt – książka

  zbiorowa Praca  

  Nauka alfabetu ... od Aligatora do Żyrafy - czyli wiersze o zwierzętach od A do Z. Wiersze są równe, rytmiczne i każdy łatwo je zapamięta. Czytane poprawią wymowę - również rodzicom, którzy w atrakcyjny sposób spróbują pomóc dziecku w nauce alfabetu. Ten niespotykany pomysł an wiersze od A do Z to kolejne dni ciekawej zabawy i nauki. Wierszyki w kolejności alfabetycznej to idealna pomoc dla nauczycieli....

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Gender na lekcjach polskiego – książka

  Gender na lekcjach polskiego – książka

  Magdalena Stoch  

  Z Wprowadzenia: "Przystępując do pisania tego tekstu, wkroczyłam w obszar stosunkowo nierozpoznany [...]. Postanowiłam zatem zaproponować nowy sposób lektury, który może zostać potraktowany jako odpowiedź na towarzyszące tzw. „nowej maturze” pytanie: jak uratować ducha kanonu literackiego poprzez krytyczne pogłębienie jego wybranych elementów? Publikacja ta jest próbą wykazania, że problematyka różnorodności...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole – książka

  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu i szkole – książka

  Marzenna Czarnocka  

  Publikacja zawiera pakiet 20 dokumentów (szablonów, wzorów i procedur) związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu i szkole. W książce uzupełnieniem formalnych aspektów organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w poszczególnych rozdziałach praktycznych są komentarze w formie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zastosowania przepisów prawa...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Mensa Kids Ćwicz swój mózg Łamigłówki dla dzieci Poziom 3 – książka

  Mensa Kids Ćwicz swój mózg Łamigłówki dla dzieci Poziom 3 – książka

  R. Allen   H. Gale   C. Skitt  

  Jeśli lubisz łamigłówki, ta książka jest dla ciebie! Ta książka jest wypełniona po brzegi rozmaitymi łamigłówkami i zadaniami sprawdzającymi twoje umiejętności myślenia oraz zdolności intelektualne!

  Cena: 9,99 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych Edukacja polonistyczna 1-3 – książka

  Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych Edukacja polonistyczna 1-3 – książka

  Alicja Tanajewska   Iwona Kiełpińska  

  Książka wspomoże nauczycieli i terapeutów w kompleksowym objęciu ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zarówno w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych, jak i organizowanych zajęć specjalistycznych. Autorki prezentują między innymi zadania wychowawców, nauczycieli i terapeutów, a także omawiają dokumentację i rodzaje ćwiczeń w nauczaniu języka polskiego.

  Cena: 13,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Jam jest Pan Bóg twój Katechizm dla dzieci o dekalogu – książka

  Jam jest Pan Bóg twój Katechizm dla dzieci o dekalogu – książka

  Bogna Białecka  

  Dziesięć Słów Pana Boga. Od ich zakorzenieniu w naszym życiu zależy jego jakość - teraz i w wieczności, Często rodzice i wychowawcy mają kłopot z jasnym, prostym i pociągającym jednocześnie przedstawieniem wychowankom Bożych drogowskazów. Książeczka Bogny Białeckiej - Jam Jest Pan Bóg Twój! Katechizm dla dzieci o dekalogu - to trudna do przecenienia pomoc w tym trudnym, a przecież niezbędnym zadaniu...

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Czytanie dla rozwoju – książka

  Czytanie dla rozwoju – książka

  Aneta Czerska  

  W polskich szkołach rośnie odsetek dzieci, które nie radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia szkoła, a odsetek dzieci z dysleksją przekracza średnią europejską. Podczas gdy Komisja Europejska zaleca przygotowanie uczniów do nauki czytania w ramach edukacji przedszkolnej, to w podstawie programowej nie wymaga się nauczania czytania dzieci przedszkolnych, a zapisy podstawy programowej mają przeciwdziałać...

  Cena: 69,30 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole Praktyczne zastosowanie nowych przepisów – książka

  Nadzór pedagogiczny w przedszkolu i szkole Praktyczne zastosowanie nowych przepisów – książka

  Zofia Rudzińska  

  Publikacja składa się z dwóch części. W pierwszej części omówiono szczegółowo aspekty prawne nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez kuratora oświaty i dyrektora szkoły, kładąc szczególnie silny akcent na ewaluację zewnętrzną oraz wspomaganie, realizację podstaw programowych, analizę wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, a także potrzeb zdiagnozowanych na podstawie...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Fotografia w edukacji – książka

  Fotografia w edukacji – książka

  Katarzyna Napierała-Rydz  

  Praca dotyczy wykorzystania w kształceniu humanistycznym środków, które służą optymalizacji procesu nauczania. Do takich należą między innymi fotografie. Wzbogaca literaturę przedmiotu w zakresie wykorzystania środków dydaktycznych, w tym obrazowych. Prof. UO dr hab. B. Kubis

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Metodyka edukacji polonistycznej – książka

  Metodyka edukacji polonistycznej – książka

  Danuta Dobrowolska  

  Książka ta zrodziła się z przekonania, że będzie potrzebna studentom pedagogiki wczesnoszkolnej oraz studiującym edukację wczesnoszkolną lub dokształcającym się w tym zakresie nauczycielom. Autorka zawarła w niej swoje kilkunastoletnie doświadczenia z prowadzenia przedmiotu edukacja polonistyczna w systemie kształcenia zintegrowanego na uczelni i na platformie e-learningowej. Do kształcenia na odległość...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Elementy cyfryzacji edukacji z elementami modyfikacji kształcenia zawodowego – książka

  Elementy cyfryzacji edukacji z elementami modyfikacji kształcenia zawodowego – książka

  Kazimierz Mikulski  

  W ostatnim czasie bardzo często przytacza się w środkach przekazu, a także na spotkaniach różniej rangi oświatowej zwrot "cyfryzacja". Decydując się na odmianę nie tylko przez przypadki, ale także poszerzając zakres znaczenia, autor podjął owocną próbę ukazania, jak - z upływem czasu - kształtowało się określenie technologii informacyjnej wraz z konsekwencjami dotyczącymi wykluczenia czy włączenia...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych – książka

  Funkcjonowanie psychospołeczne przyszłych pedagogów resocjalizacyjnych – książka

  Ewa Grudziewska   Agnieszka Lewicka-Zelent  

  Zaprezentowana w publikacji autorska propozycja zajęć fakultatywnych dla studentów pedagogiki resocjalizacyjnej dotyczy przede wszystkim rozwijania ich empatii, postawy egzystencjalnej „być”, przejawiającej się otwartością na drugiego człowieka i odpowiedzialnością za niego, umiejętności radzenia sobie ze złością swoją i innych w różnych sytuacjach społecznych oraz uwrażliwiania ich na obowiązujące...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Memo i przedszkolaki Język angielski Materiały dla nauczyciela – książka

  Memo i przedszkolaki Język angielski Materiały dla nauczyciela – książka

  Publikacja "Memo i przedszkolaki. Materiały dla nauczyciela" składa się z następujących elementów: 1. Poradnik metodyczny i kolorowanki • Wskazówki dla nauczyciela, jak pracować z DVD • Opisy wszystkich odcinków • 14 kolorowanek z komentarzem dla nauczyciela na odwrocie 2. Układanki • 6 wzorów układanek (po 10 plansz każdego wzoru) 3. Karty obrazkowe • 56 kart obrazkowych w formacie B5 4. Poradnik...

  Cena: 166,25 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem – książka

  Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem – książka

  Ewa Przygońska  

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest próba zaprezentowania możliwości wykorzystania perswazji i manipulacji w pracy nauczyciela z uczniem jako jednostką, jak również z grupą uczniów, rozpatrywanymi w kontekście uwarunkowań społecznych i kompetencyjnych nauczycieli. Perswazja w tym ujęciu to metoda jawnego wywierania wpływu na jednostkę lub grupę, której celem jest zmiana poglądów, postaw i zachowań....

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym – książka

  Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym – książka

  Teresa Lewandowska-Kidoń   Danuta Wosik-Kawala  

  Książka wpisuje się w nurt współczesnych koncepcji metodycznych w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży. Umiejętności te wydają się szczególnie istotne w świecie zdominowanym przez przemoc, świecie, w którym zatracane są prawidłowe relacje interpersonalne. Dlatego warto już od najmłodszych lat wyposażać w nie dzieci oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości. W...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Błędy językowe uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna – książka

  Błędy językowe uczniów z inteligencją niższą niż przeciętna – książka

  Jolanta Piekarska  

  Wśród uczniów, którym szkoła powinna zapewnić wszech­stronną pomoc są dzieci z inteligencją niższą niż przeciętna. Ucznio­wie ci, pomimo zaangażowania w proces edukacji, nie są w stanie opanować wymaganego materiału szkolnego, popełniają mnóstwo błędów, w tym takich, które w istotny sposób zakłócają zrozumie­nie nadawanego komunikatu. Książka jest pierwszą próbą zasygna­lizowania zakresu i specyfiki...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Pewny start Świat wokół mnie Historyjki obrazkowe – książka

  Pewny start Świat wokół mnie Historyjki obrazkowe – książka

  Aneta Pliwka   Katarzyna Radzka   Barbara Szostak  

  Zestaw materiałów ćwiczeniowych z zakresu umiejętności społecznych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. 6 historyjek obrazkowych w formie wypychanek. Każda składa się z sześciu obrazków i sześciu etykiet. Zakres tematyczny: - poznawanie najbliższego otoczenia: punktów usługowych, placówek kulturalnych, -...

  Cena: 39,38 zł

  Więcej

 • podręczniki dla nauczycieli, pomoce dydaktyczne: Pewny start Cztery pory roku Wskazówki do pracy z materiałami ćwiczeniowymi dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – książka

  Pewny start Cztery pory roku Wskazówki do pracy z materiałami ćwiczeniowymi dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – książka

  Dorota Rudzińska-Friedel  

  Pewny start: Wskazówki do pracy z materiałami ćwiczeniowymi dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - to mini podręcznik metodyczny dla nauczyciela. Omówiono w nim m.in. możliwość stopniowania poziomu trudności poleceń w ćwiczeniach "Pewnego startu" oraz formy wykorzystania zestawu w pracy z dziećmi z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPDz) oraz z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo.

  Cena: 5,84 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1612

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA