Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

podręczniki, ćwiczenia i zadania

Liczba pozycji: 15642
 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : PUS To już potrafię 3 Ćwiczenia utrwalająco sprawdzające – książka
  TANIEJ 5 %

  PUS To już potrafię 3 Ćwiczenia utrwalająco sprawdzające – książka

  Jadwiga Dejko  

  Trzecia książeczka z serii „To już potrafię” przeznaczona jest dla dzieci w wieku młodszym szkolnym. Zawiera bogaty i uporządkowany materiał utrwalająco-sprawdzający, oparty na założeniach programowych nauczania zintegrowanego, który obejmuje: zagadnienia matematyczne: obrazowe przedstawienie dodawania i mnożenia, mnożenie jako suma jednakowych składników, obliczanie obwodu prostokąta, zadania tekstowe,...

  Cena: 13,30 zł 14,00 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Resocjalizacja Teoria i praktyka pedagogiczna Tom 2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Resocjalizacja Teoria i praktyka pedagogiczna Tom 2 – książka

  Zagadnienia dotyczące zaburzeń w zachowaniu, niedostosowania społecznego, przestępczości oraz uzależnień Współczesne systemy resocjalizacyjne, proces resocjalizacji Implikacje wynikające z teorii psychologicznych i socjologicznych dla teorii i praktyki resocjalizacyjnej

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Resocjalizacja Teoria i praktyka pedagogiczna Tom 1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Resocjalizacja Teoria i praktyka pedagogiczna Tom 1 – książka

  Interdyscyplinarne ujęcie problematyki resocjalizacji, uwzględniające transformację społeczno-ustrojową, procesy globalizacji i europejskiej integracji Najnowsze osiągnięcia oraz współczesny dorobek pedagogiki resocjalizacyjnej Teoretyczne podstawy dyscypliny, odnoszące się zarówno do rysu historycznego, jak i wyników współczesnych badań Podstawowe zagadnienia składające się na niezbędny zasób wiedzy...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Pedagogika medialna Podręcznik akademicki Tom 2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Pedagogika medialna Podręcznik akademicki Tom 2 – książka

  Omawia zagadnienia związane z zastosowaniem technologii informacyjnej w: diagnozowaniu i terapii pedagogicznej, procesie rewalidacji, resocjalizacji, kształceniu, dokształcaniu i samokształceniu Przybliża różne aspekty metodyki kształcenia w zakresie edukacji medialnej i informatycznej Podejmuje problemy wykorzystania technologii informacyjnej do edukacji na odległość, kształcenia nauczycieli do prowadzenia...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Język angielski dla planujących podjęcie pracy – książka
  TANIEJ 5 %

  Język angielski dla planujących podjęcie pracy – książka

  Opracowanie to jest skierowane przede wszystkim do osób, które zamierzają podjąć pracę za granicą lub już przygotowują się do wyjazdu w celu podjęcia pracy oraz dla tych, którym znajomość języka angielskiego jest potrzebna w pracy w Polsce. W opracowaniu uwzględniono wiele aspektów związanych zatrudnieniem takich jak: poszukiwanie pracy, ogłoszenia pracodawcy, pisanie listu motywacyjnego i CV, rozmowa...

  Cena: 35,63 zł 37,50 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji – książka
  TANIEJ 5 %

  Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych w erze informacji – książka

  Wiek XXI to niewątpliwie era wiedzy, w której nastąpiło radykalne przewar- tościowanie hierarchii zasobów kreujących wartość przedsiębiorstwa.Trady- cyjne zasoby,takie jak:ziemia,praca czy kapitał,ustąpiły miejsca zasobom niematerialnym,wśród których kluczowe znaczenie mają zasoby wiedzy.Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność tworzenia nowych systemów informa- cyjnych i informatycznych,poszukiwania...

  Cena: 41,80 zł 44,00 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Turecki kieszonkowy w podróży z płytą CD – książka
  TANIEJ 5 %

  Turecki kieszonkowy w podróży z płytą CD – książka

  Oryginalne i łatwe w użyciu rozmówki CD z nagraniami, które umożliwia osłuchanie się z językiem i ułatwia naukę wymowy

  Cena: 32,30 zł 34,00 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Sztuka grecka – książka
  TANIEJ 5 %

  Sztuka grecka – książka

  Elżbieta Makowiecka  

  Sztuka grecka jest doskonale napisanym, wyróżniającym się bardzo wysokim poziomem merytorycznym i dydaktycznym podręcznikiem akademickim, przeznaczonym dla studentów historii sztuki, historii, filologii klasycznej oraz innych kierunków humanistycznych. Autorka zachowała w nim wyważone proporcje między podstawową dla tej publikacji problematyką artystyczną a zasobem faktów historycznych, zaś żywy tok...

  Cena: 44,65 zł 47,00 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Krótkie wykłady z psychologii Psychologia pracy i organizacji – książka
  TANIEJ 5 %

  Krótkie wykłady z psychologii Psychologia pracy i organizacji – książka

  Zofia Ratajczak  

  Charakteryzuje podstawowe zagadnienia z uwzględnieniem ich genezy historycznej Wskazuje na najnowsze problemy i zastosowania praktyczne - kryzys i trauma w pracy, problematyka jakości życia Przedstawia zagadnienia psychologów pracy we współczesnych organizacjach

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Przygody Hucka – książka
  TANIEJ 5 %

  Przygody Hucka – książka

  Mark Twain  

  Lektura z opracowaniem. Huck i jego towarzysz niedoli, Murzyn Jim, uciekają przed łowcami niewolników. Żeglując tratwą po wodach Illinois i Missisipi, przeżywają dziesiątki przygód, pełnych napięć, wstrząsów i niebezpieczeństw. Mimo dotychczasowej przychylności losu, Murzyn Jim zostaje schwytany przez nieustąpliwych łowców. Na szczęście, w odpowiednim momencie, pojawia się niezawodny Tomek Sawyer,...

  Cena: 11,39 zł 11,99 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Język niemiecki w ekonomi Zbiór tekstów i ćwiczeń – książka
  TANIEJ 5 %

  Język niemiecki w ekonomi Zbiór tekstów i ćwiczeń – książka

  Helena Baberadova  

  Książka przeznaczona dla osób zajmujących się bankowością i finansami, mających kontakty biznesowe za granicą, a także studentów wyższych szkół ekonomicznych, którzy chcą poszerzyć swą znajomość języka fachowego na poziomie B2 i C1. Tytuł ten oferuje: szeroki zbiór terminologii bankowej możliwość doskonalenia konwersacji w języku fachowym pracę z literaturą fachową trening sprawności językowy...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Ważne zadanie – książka
  TANIEJ 5 %

  Ważne zadanie – książka

  Justyna Wacławik  

  Książeczka, obok pouczającej historii z życia leśnych zwierząt, zawiera specjalny przewodnik dla rodziców i wychowawców, w którym znajdą Państwo dobrze przemyślane pytania nawiązujące do tekstu. Pozwolą one poprowadzić myśl dziecka w zamierzonym kierunku i pomóc mu w budowaniu własnych, zdrowych przekonań, opartych na wartościach biblijnych. Zachęcamy rodziców do rozpoczęcia lektury od tych wskazó...

  Cena: 18,90 zł 19,90 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Prognozowanie Teoria przykłady zadania – książka
  TANIEJ 5 %

  Prognozowanie Teoria przykłady zadania – książka

  Mieczysław Sobczyk  

  Dynamika zmian bliższego i dalszego otoczenia powoduje, że w procesie decydowania najważniejsze są informacje zorientowane na przyszłość. Stąd też jedną z kluczowych umiejętności współczesnych menedżerów jest budowanie prognoz. Prognozowanie jest bowiem integralną częścią procesu zarządzania, a wiedza prognostyczna jest coraz bardziej doceniana na rynku pracy. Prognozowanie zmniejsza niepewność i przyczynia...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Narkomania podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców – książka
  TANIEJ 5 %

  Narkomania podręcznik dla nauczycieli wychowawców i rodziców – książka

  Zygfryd Juczyński  

  Książka traktuje problemy narkomanii w sposób całościowy, biorąc pod uwagę złożone relacje zachodzące między jej uwarunkowaniami psychologicznymi, społeczno-kulturowymi i medycznymi. Autor nie moralizuje, ale przedstawia fakty, opisuje rzeczywistość, której elementem są narkotyki, będące zagrożeniem dla coraz szerszych kręgów dzieci i młodzieży. Podręcznik uwzględnia polskie uwarunkowania. Z polecenia...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Lingua Latina Medicinalis – książka
  TANIEJ 5 %

  Lingua Latina Medicinalis – książka

  Anna Kołodziej   Stanisław Kołodziej  

  Nowoczesny, uniwersalny podręcznik przeznaczony dla wszystkich typów uczelni medycznych. Zasadnicza część podręcznika to materiał gramatyczny, formuły rozpoznań medycznych i opisów zabiegów. Przejrzyste tablice i zestawienia gramatyczne, słownik.

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Zeszyt ćwiczeń muzycznych klasa 4 – książka
  TANIEJ 5 %

  Zeszyt ćwiczeń muzycznych klasa 4 – książka

  Małgorzata Chowaniec  

  Zeszyt ćwiczeń zgodny jest z programem nauczania oraz kształcenia słuchu i rytmiki w klasie 4. Wewnątrz znajdują się znaki muzyczne do wypełniania przez dzieci, pełny zakres określeń teoretycznych i muzycznych obowiązującego programu nauczania, propozycje różnych form realizacji ćwiczeń melodyczno-rytmicznych, a także - w atrakcyjnej formie - zbiór dyktand melodycznych, rytmicznych, trójdźwiękowych...

  Cena: 26,70 zł 28,10 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych 3 – książka
  TANIEJ 5 %

  Zeszyt ćwiczeń dla szkół muzycznych 3 – książka

  Małgorzata Chowaniec  

  Zeszyt ćwiczeń zgodny jest z programem nauczania oraz kształcenia słuchu i rytmiki w klasie 3. Wewnątrz znajdują się znaki muzyczne do wypełniania przez dzieci, pełny zakres określeń teoretycznych i muzycznych obowiązującego programu nauczania, propozycje różnych form realizacji ćwiczeń melodyczno-rytmicznych, a także - w atrakcyjnej formie - zbiór dyktand melodycznych, rytmicznych, trójdźwiękowych...

  Cena: 26,60 zł 28,00 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Trening przed maturą biologia strunowce – książka
  TANIEJ 5 %

  Trening przed maturą biologia strunowce – książka

  Barbara Bukała  

  W przedstawionym opracowaniu znalazły się podstawowe wiadomości o budowie i czynnościach życiowych strunowców i ich podział z uwzględnieniem filogenezy, a także charakterystyczne cechy życia osobniczego.

  Cena: 36,10 zł 38,00 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Prisma comienza A1 del alumno + CD – książka
  TANIEJ 5 %

  Prisma comienza A1 del alumno + CD – książka

  Prisma comienza A1 del alumno + CD. Metodo conforme al. Plan curricular del instituto cervantes.

  Cena: 97,38 zł 102,50 zł

  Więcej

 • podręczniki, ćwiczenia i zadania : Nuovo Progetto Italiano 2 Libro dello studente + DVD – książka
  TANIEJ 5 %

  Nuovo Progetto Italiano 2 Libro dello studente + DVD – książka

  Sandro Magnelli   Telis Marin  

  Nuovo Progetto italiano: Nowe wydanie, które powstało dzięki opiniom otrzymywanym w ciągu kilku ostatnich lat od nauczycieli - podręcznik ulepszony i bardziej kompletny pod niektórymi względami, zachowujący jednak innowacyjną strukturę wydania poprzedniego. Kurs jest bardziej nowoczesny z metodologicznego punktu widzenia, nastawiony na rozwijanie sprawności komunikacji. Materiał z pierwszych rozdziałów...

  Cena: 100,70 zł 106,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 15642

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA