Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 3356
 • wydawnictwa prawnicze: Ochrona Własności Intelektualnej i prawo prasowe – książka
  Nowość

  Ochrona Własności Intelektualnej i prawo prasowe – książka

  Broszura stanowi zbiór przepisów niezbędnych do kompleksowego zapoznania się z przepisami prawnymi w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Na zawartość publikacji składają się najnowsze teksty jednolite, wraz ze zmianami, następujących ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej oraz prawo prasowe. Pozycja przeznaczona jest dla studentów i praktyków. Zaletą książki...

  Cena: 13,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym – książka
  Nowość

  Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym – książka

  Łukasz prof. nadzw. dr hab. Błaszczak  

  Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na problem nadużycia prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym. Zagadnienie to jest szczególnie istotne nie tylko z uwagi na sam charakter postępowania toczącego się przed sądem polubownym, ale również z uwagi na trudności, jakie pojawiają się przy omawianiu tej tematyki. Trudności te sprowadzają się nie tylko do kwestii uchwycenia samego przejawu...

  Cena: 189,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ustawy samorządowe Nowe instytucje Analiza z przykładami i wzorami dokumentów – książka
  Nowość

  Ustawy samorządowe Nowe instytucje Analiza z przykładami i wzorami dokumentów – książka

  Sebastian Gajewski dr  

  Książka została przygotowana specjalnie z myślą o pracownikach sektora publicznego, w tym przede wszystkim urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, a także – urzędów wojewódzkich i regionalnych izb obrachunkowych, którzy zajmują się na co dzień obsługą organów jednostek samorządu terytorialnego i organów nadzoru nad ich działalnością. Z początkiem nowej kadencji organów jednostek...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zasady wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym – książka
  Nowość

  Zasady wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym – książka

  Weronika Szafrańska  

  Publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki zasad wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorka dokonała w niej zestawienia zasad zawartych w polskiej ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z zasadami przyjętymi przez niemieckiego ustawodawcę w Verwaltungsgerichtsordnung. Autorka wyodrębniła w pracy zasady wyrokowania spośród zasad procesowych,...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Opodatkowanie rolnictwa w Polsce Weryfikacja założeń Perspektywa zmian – książka
  Nowość

  Opodatkowanie rolnictwa w Polsce Weryfikacja założeń Perspektywa zmian – książka

  Paweł Smoleń  

  We współczesnych systemach prawnych problematyka opodatkowania działalności rolniczej zaliczana jest do grupy wyjątkowo skomplikowanych zagadnień merytorycznych. Wynika to przede wszystkim z samej istoty tego rodzaju działalności. Dodatkowo niezależnie od wyjątkowo szerokiej palety możliwych form działalności rolniczej, w sferze tej w sposób szczególnie intensywny przenikają się nie tylko aspekty prawne,...

  Cena: 179,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Reprezentacja spółek kapitałowych i spółdzielni – książka
  Nowość

  Reprezentacja spółek kapitałowych i spółdzielni – książka

  Anna Zbiegień-Turzańska  

  W książce poruszono m. in. problematykę reprezentacji łącznej mieszanej, tzw. prokury łącznej niewłaściwej oraz pełnomocnictwa – w tym prokury – udzielanego członkom zarządu. Uwzględniono nowelizacje KC dotyczące prokury i podjęto próbę ustalenia, w jaki sposób zmiany te wpływają na zasady wykonywania reprezentacji ustawowej przez spółki kapitałowe i spółdzielnie. W pracy przedstawiono też problematykę...

  Cena: 189,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks spółek handlowych Tom 2 B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 227-3 – książka
  Nowość

  Kodeks spółek handlowych Tom 2 B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 227-3 – książka

  Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: 1 lipca 2018 r. Tom IIB zawiera pogłębione studium: zgromadzenia wspólników (m.in. kompetencji zgromadzenia, podejmowania uchwał wspólników poza zgromadzeniem, zasad zwoływania i...

  Cena: 349,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zespół 8 - Fundusze,rezerwy i wynik finansowy po zmianach – książka
  Nowość

  Zespół 8 - Fundusze,rezerwy i wynik finansowy po zmianach – książka

  IZABELA MOTOWILCZUK   Jan Charytoniuk  

  Miesięczny przegląd nowości ? Zmiany w sprawozdawczości budżetowej z 18 lipca 2018 r. – nowy wzór sprawozdania Rb-28S ? Racjonalizacja zadłużenia i wzmocnienie bezpieczeństwa finansowego JST ? Zmiany w klasyfikacji budżetowej z 18 lipca 2018 r. ? Nowe zasady sporządzania planów finansowych – zmiany z 18 lipca 2018 r. ? Wzrost kwoty zasiłków z pomocy społecznej Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów ?...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe – książka
  Nowość

  Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe – książka

  Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich rozwiązywania. Publikacja w przystępny sposób omawia zarówno zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników na podstawie tych umów jak i trybem ich rozwiązania. Książka wyjaśnia także specyficzne wymagania,...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Samochód w firmie – książka
  Nowość

  Samochód w firmie – książka

  ? Samochód w firmie ? 1. Odliczanie VAT od pojazdów samochodowych ? 1.1. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami ? 2. Wydatki samochodowe w kosztach uzyskania przychodów ? 2.1. Wydatki na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby działalności pracodawcy ? 2.2. Wydatki z tytułu używania samochodów osobowych niezaliczonych do środków trwałych lub niestanowiących...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zespół 7 - Przychody,dochody i koszty po zmianach – książka
  Nowość

  Zespół 7 - Przychody,dochody i koszty po zmianach – książka

  IZABELA MOTOWILCZUK   Jan Charytoniuk  

  Miesięczny przegląd nowości ? Krótsze terminy przedawnienia roszczeń ? Zmiany w klasyfikacji budżetowej – projekt zmian z 30 maja 2018 r. ? Zmiany w sprawozdawczości budżetowej – projekt zmian z 1 czerwca 2018 r. ? Planowane zmiany ustawy o rachunkowości ? Zmniejszenie częstotliwości zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych – projekt zmian z 28 maja 2018 r. ? Wspólny rachunek...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks karny wykonawczy Komentarz – książka

  Kodeks karny wykonawczy Komentarz – książka

  Krzysztof Dąbkiewicz  

  Komentarz stanowi wszechstronną interpretację regulacji prawnych związanych z karą i innymi środkami penalnymi, a także z możliwością ich indywidualizacji oraz egzekwowania zgodnie z europejskimi standardami postępowania ze skazanymi. W zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności nie ograniczono się do rozważań prawnych, lecz wskazano także kryminologiczne aspekty funkcjonowania więzienia jako...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Reforma ochrony danych osobowych - cel narzędzia skutki – książka

  Reforma ochrony danych osobowych - cel narzędzia skutki – książka

  Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle interesująca, a zarazem aktualna w realiach współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Zamieszczone w książce artykuły dotykają niezwykle ważnych i jednocześnie interesujących z jurydycznego punktu widzenia problemów współczesnego świata, zagadnień fundamentalnych dla ochrony praw i wolności jakimi są m.in. swoboda komunikowania, wolność wypowiedzi,...

  Cena: 53,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Odliczanie VAT w 2018 roku – książka
  Nowość

  Odliczanie VAT w 2018 roku – książka

  Każdy czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia od swojego podatku należnego kwot podatku naliczonego mu w poprzedniej fazie obortu. Jest to zasada neutralności VAT. Jednak bezpieczne skorzystanie z tego prawa nie zawsze jest łatwe a co więcej - podlega ciągłej kontroli fiskusa. W tej publikacji Czytelnik znajdzie kompleksowe omówienie przepisów dotyczących odliczania podatku naliczonego, jakie obowiązują...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz – książka

  Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji Komentarz – książka

  Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów ustawy z 21.04.2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Ten długo oczekiwany akt prawny, będący implementacją dyrektywy unijnej (tzw. dyrektywy odszkodowawczej), wprowadza wiele rozwiązań, które mają ułatwiać podmiotom poszkodowanym przez naruszenie prawa konkurencji dochodzenie praw na drodze sądowej....

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Czarne dziury bez tajemnic – książka

  Czarne dziury bez tajemnic – książka

  Steven S. Gubser   Frans Pretorius  

  Czarne dziury od dawna fascynują uczonych z powodu ich niezwykłych, fantastycznych wprost własności. Prawa fizyki opisujące ich zachowanie i wpływ na otoczenie są bardziej fascynujące i zdumiewające niż wszystko, co udało się wymyślić autorom książek fantastycznonaukowych. Steven Gubser i Frans Pretorius wyjaśniają je w sposób bardzo przystępny, wykorzystując do tego pomysłowe eksperymenty myślowe...

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Pojęcie inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym – książka

  Pojęcie inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym – książka

  Michał Pyka  

  Monografia jest pierwszym na polskim rynku kompleksowym opracowaniem poświęconym interpretacji pojęcia inwestycji w międzynarodowym arbitrażu inwestycyjnym. Dynamiczny rozwój tego arbitrażu nie przekłada się na ujednolicenie poglądów w kwestii tak podstawowej, jaką jest interpretacja pojęcia inwestycji jako przesłanki jurysdykcji międzynarodowych trybunałów arbitrażowych. Badania prowadzone w pracy...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych – książka

  Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych – książka

  Wojciech Hartung  

  Monografia dotyczy zakresu samodzielności samorządu terytorialnego w definiowaniu i świadczeniu usług komunalnych, a podstawę analizy stanowią rozwiązania prawa unijnego, francuskiego i polskiego. Pomimo rosnącego wpływu prawa unijnego uznana jest jednak rola, jaką państwo i samorząd lokalny, odgrywają w podejmowaniu decyzji o sposobach realizacji spoczywających na nich zadań. W monografii wskazuje...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz – książka

  Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz – książka

  Publikacja stanowi pierwszy w Polsce, a drugi na świecie komentarz do Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Traktat ten został ratyfikowany przez 168 państw ze wszystkich kontynentów, w tym w 1977 r. przez Polskę. Stanowi on zatem część polskiego porządku prawnego. Towarzyszy mu jako osobny traktat międzynarodowy Protokół Fakultatywny, który ustanawia procedury skargowe...

  Cena: 299,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Split Payment w sektorze budżetowym – książka

  Split Payment w sektorze budżetowym – książka

  Publikacja w bardzo praktyczny sposób wprowadza w arkana nowej instytucji podatkowej, czyli podzielonej płatności w VAT tzw. split payment. Zmiana ta wymaga od pracowników działów księgowości jednostek sektora finansów publicznych wielu prac, w tym m.in. dostosowania systemów księgowych oraz planu kont. Jednostki są także zobligowane do uważnego śledzenia wpływów i wydatków dokonywanych z odpowiednio...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3356

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA