Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 3187
 • Nowość

  Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2017 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne – książka

  Daniel Kupryjańczyk   Michał Rojewski   Ksenia Rzepka  

  Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków składają się z 4 tomów odpowiadających poszczególnym częściom – dniom - egzaminu radcowskiego i adwokackiego: części cywilnej i karnej, gospodarczej,...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • Nowość

  Ochrona danych medycznych w 2015 r. – książka

  Placówki medyczne intensywnie przygotowują się do wdrożenia nowych systemów umożliwiających elektroniczną wymianę dokumentów medycznych, co niesie ze sobą wiele zagrożeń dla placówki, w tym to najgroźniejsze – wyciek poufnych danych spowodowany działaniami hakerskimi. Porady zawarte w niniejszej publikacji podpowiedzą m.in.: • Jak zabezpieczyć placówkę przed wyciekiem danych medycznych; • Jak wygląda...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • Nowość

  Kodeks karny – książka

  Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks karny wraz z wykazem aktów zmieniających Kodeks karny oraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych zmian. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce znajduje się także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych zagadnień i instytucji....

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

 • Nowość

  Kompensacja szkód komunikacyjnych Traffic Accident Compensation – książka

  Publikacja jest cennym źródłem wiedzy na temat nowoczesnych osiągnięć w dziedzinie kompensacji szkód komunikacyjnych. Zawiera 18 rozdziałów opracowanych przez przedstawicieli nauki i praktyków z kraju i zagranicy; artykuły anglojęzyczne opatrzono obszernymi streszczeniami w języku polskim. Pierwsza część poświęcona jest rozwiązaniom o charakterze systemowym w zakresie kompensacji szkód wynikłych z...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • Nowość

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna 11/2010 – książka

  Zbiór orzeczeń Skorowidz artykułowy Skorowidz przedmiotowy Wykaz orzeczeń

  Cena: 40,95 zł

  Więcej

 • Nowość

  Przegląd Sądowy 5/2010 – książka

  Opiniotwórczy miesięcznik poświęcony prawnym zagadnieniom wymiaru sprawiedliwości skierowany do grona osób, które chcą na bieżąco śledzić zmiany w prawie. Od wielu lat pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów interpretacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do nowych rozwiązań i instytucji prawnych. Zawartość czasopisma stanowią artykuły i orzecznictwo: - Trybunału Konstytucyjnego, - Sądu Najwyższego w...

  Cena: 47,25 zł

  Więcej

 • Nowość

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego zbiór urzędowy – książka

  Warszawa, dnia 30 września 2009 roku Sprawy z zakresu prawa pracy Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych Sprawy publiczne

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • Nowość

  Przegląd Sądowy 2008/07-08 – książka

  Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną środowisku Czy potrzebne jest postępowanie w sprawach gospodarczych? Szkoda jako znamię przestępstwa działania na szkodę spółki

  Cena: 36,75 zł

  Więcej

 • Nowość

  RODO w kadrach i płacach Zgodne z polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. – książka

  Pozyskiwanie danych osobowych potencjalnych pracowników musi odbywać się w sposób zgodny z prawem , a więc z zachowaniem jednej z przesłanek dopuszczonych przepisami. Zakres danych osobowych, jakich może żądać zatrudniający w procesie rekrutacji, jest wyraźnie wskazany w art. 22(1) Kodeksu pracy. Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że co do zasady pracodawca nie ma prawa pozyskiwać innych informacji,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • Nowość

  Prawo dyplomatyczne w orzecznictwie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości – książka

  Izabela Gawłowicz  

  Autorka identyfikuje wkład Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w rozwój międzynarodowego prawa dyplomatycznego. Uważa, że tam, gdzie z różnych przyczyn niewydolne procedury kształtowania prawa traktatowego nie odpowiadają aktualnym potrzebom społeczności międzynarodowej, Trybunał poprzez swoje orzecznictwo bierze udział w pomocniczym procesie normotwórczym. Rozstrzygnięcie sporu jest jednym...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • Nowość

  Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku – książka

  Najwięcej emocji i niejasności budzą nowe zasady oskładkowania umów zlecenia – chodzi tu przede wszystkim o zbiegi tytułów ubezpieczenia i związane z tym korekty do ZUS. Dlatego też trzeba koniecznie sprawdzić, jakie będą konsekwencje braku przepisów przejściowych przy oskładkowaniu zleceń. W związku z nowymi uprawnieniami rodzicielskimi zacznie z kolei obowiązywać nowa dokumentacja zasiłkowa. ZUS...

  Cena: 68,25 zł

  Więcej

 • Nowość

  Kodeks postępowania karnego – książka

  Stan prawny na: 2.09.2015 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks postępowania karnego wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji. Publikacja ta jest skierowana do prawników...

  Cena: 13,90 zł

  Więcej

 • Nowość

  Kary i środki karne Poddanie sprawcy próbie Tom 6 – książka

  zbiorowa Praca  

  W Tomie 6. został kompleksowo przedstawiony system kar, środków karnych oraz probacyjnych występujących w polskim prawie karnym. Autorzy – wybitni specjaliści z zakresu penologii – omawiają kwestie istotne z punku widzenia społecznego poczucia bezpieczeństwa, takie jak zaostrzanie ustawowego zagrożenia karą, czy dyskutowana problematyka kary śmierci. Dogłębnej analizie zostały poddane wszystkie środki...

  Cena: 249,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – książka
  Nowość

  Zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – książka

  Marcin Borkowski  

  Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na praktyczne aspekty działania zarządu w spółce z o.o. i wyjaśnienie zasad związanych z funkcjonowaniem zarządu – jako organu osoby prawnej. W relacjach między spółką a jej kontrahentami pojawiają się bowiem liczne wątpliwości dotyczące tego, w jaki sposób zarząd powinien realizować swoje obowiązki. Jest to istotne, ponieważ zarząd jest organem odpowiedzialnym...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ceny transferowe – książka

  Ceny transferowe – książka

  Publikacja Ceny transferowe. 259 wyjaśnień i interpretacji opisuje zagadnienia z zakresu cen transferowych obowiązujące do 31.12.2016 r. (ale nadal aktualne z uwagi na 5 letni okres przedawnienia) oraz nowe regulacje wprowadzone w życie 1.01.2017 r. Książka posłuży Ci jako: - wsparcie w realizacji projektów z zakresu cen transferowych oraz doradztwa podatkowego dla grup kapitałowych i klientów, -...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody – książka

  Ograniczenia działalności gospodarczej ze względu na ochronę przyrody – książka

  Daria Danecka   Joanna Kierzkowska   Diana Trzcińska  

  W publikacji omówiono najważniejsze ograniczenia przyrodnicze w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, w tym nakazy i zakazy: - w odniesieniu do wybranych form ochrony przyrody, - wynikające z planów ochrony form przyrody, - dotyczące usuwania drzew i krzewów, - w zakresie ochrony gatunkowej i jej wpływu na prowadzoną działalność gospodarczą, - w dziedzinie gospodarowania odpadami, - dotyczące...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów – książka

  Ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów – książka

  Grzegorz Musolf  

  Komentarz do przepisów ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz opublikowanych do niej aktów wykonawczych uwzględnia m.in.: - nowelizacje, które wejdą w życie 10.2018 r. i 1.01.2019 r., mające na celu zapewnienie skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów poprzez wykorzystanie danych geolokalizacyjnych, - wszystkie opublikowane dotychczas...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Public Land Law in Poland; Resureces, Administration and USE – książka
  Nowość

  Public Land Law in Poland; Resureces, Administration and USE – książka

  Michał Możdżeń-Marcinkowski  

  Monografia składa się z 6 rozdziałów dotyczących zagadnień administracji publicznej, gruntów publicznych oraz szeroko pojetej gospodarki nieruchomościami. Książka przybliża anglojęzycznemu czytelnikowi podstawy prawne i organizacyjne samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej w przedmiocie zarządu gruntami państwowymi (publicznymi) oraz korzystania z gruntów publicznych przez podmioty...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna – książka
  Nowość

  Sektory infrastrukturalne - problematyka prawna – książka

  Tematyka publikacji Sektory infrastrukturalne – problematyka prawnapod redakcją naukową prof. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak obejmuje zagadnienia ważne dla funkcjonowania wszystkich sektorów infrastrukturalnych. Wywody zostały zaprezentowane w sześciu częściach: reguły konkurencji i pomoc publiczna; sektor energetyczny; sektor komunikacji elektronicznej i sektor pocztowy; sektor transportowy; zamówienia...

  Cena: 189,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks wyborczy Komentarz w.2/2018 – książka
  Nowość

  Kodeks wyborczy Komentarz w.2/2018 – książka

  Kazimierz Czaplicki   Bogusław Dauter   Stefan Jaworski   Andrzej Szczepan Kisielewicz   Ferdynan Rymarz  

  Celem komentarza jest obszerne, wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów Kodeksu wyborczego, który zawiera przedstawienie organów wyborczych oraz regulacje zasad przeprowadzania wyborów: - do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej; - Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; - do Parlamentu Europejskiego; - do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów i prezydentów...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3187

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA