Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 3245
 • wydawnictwa prawnicze: Labour Law and Social Rights in Europe – książka
  Nowość

  Labour Law and Social Rights in Europe – książka

  This book is the fruit of a meeting of the ELLYS, which was held in Santiago de Compostela (Spain) on 4–5 June 2015. The main scholarly part of the meeting comprised papers addressing ten different international court judgments. What was unique was that each judgment was commented on by two participants from different European countries. This facilitated seeing that the judgments were received differently...

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks cywilny – książka
  Nowość

  Kodeks cywilny – książka

  Publikacja obejmuje zmiany, wchodzące w życie 30.4.2018 r., które wynikają z ustawy z dnia 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650). Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja sędziowska – książka

  Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Edycja sędziowska – książka

  Seria"Twoje Prawo"zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo pracy w podmiotach leczniczych – książka

  Prawo pracy w podmiotach leczniczych – książka

  Monika Kwiatkowska  

  Książka stanowi zbiór odpowiedzi na pytania zadawane w związku z pojawiającymi się w praktyce problemami z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników podmiotów leczniczych. Niemal 140 odpowiedzi z uzasadnieniem pomoże w znalezieniu rozwiązania najbardziej nurtujących problemów. Problematyka uwzględniona w publikacji obejmuje m.in.: - planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników zatrudnionych w podmiotach...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Dyskryminacja w zatrudnieniu – książka
  Nowość

  Dyskryminacja w zatrudnieniu – książka

  Tomasz Niedziński  

  Zagadnienie dyskryminacji może być rozpatrywane na różnych płaszczyznach, np. prawnej, ekonomicznej, socjologicznej, psychologicznej, a nawet statystycznej. Ocenę tego zjawiska dodatkowo utrudnia fakt, że występuje wiele dyskryminacji o różnym charakterze, dotyczących określonej kategorii podmiotów. Dyskryminacja, jako zjawisko negatywne w stosunkach pracy, znajduje bezpośrednie przełożenie zarówno...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Elektronizacja polskiego sądowego postępowania egzekucyjnego – książka
  Nowość

  Elektronizacja polskiego sądowego postępowania egzekucyjnego – książka

  Katarzyna Łakoma  

  W dobie poszukiwania przez naukę i praktykę postępowania cywilnego odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest uzyskanie przyspieszenia załatwiania spraw cywilnych bez uszczerbku dla rzetelności i sprawiedliwości prowadzonych postępowań, elektronizacja jawi się jako jedno z podstawowych rozwiązań tego dylematu. Informatyzacja i elektronizacja wchodzi do postępowania cywilnego w sposób ewolucyjny, ale konsekwentny. Ustawodawca...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo autorskie Wzory umów z komentarzem – książka

  Prawo autorskie Wzory umów z komentarzem – książka

  Piotr Ślęzak  

  Publikacja przedstawia wzory umów z zakresu prawa autorskiego z komentarzami oraz ogólne zasady ich zawierania. Jej trzecie wydanie zostało rozszerzone o dwa nowe rozdziały obejmujące umowy w zakresie sztuk scenicznych oraz architektury, a także nowe umowy: - wydawniczą dotyczącą e-booków, - o konwersję zawartości w formacie cyfrowym, - merchandisingu. W opracowaniu znajdują się również wzory umów: -...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Dane osobowe Polska UE USA Współczesne wyzwania administracyjnoprawne zagadnienia odpowiednio – książka
  Nowość

  Dane osobowe Polska UE USA Współczesne wyzwania administracyjnoprawne zagadnienia odpowiednio – książka

  Bartosz Marcinkowski  

  Dane osobowe mają, wobec bezprecedensowego rozwoju środków gromadzenia i wykorzystywania informacji, wartość szczególną. Jednocześnie, międzynarodowe transfery danych są kluczowe m.in. dla transatlantyckiej współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Ta współpraca zasadza się i umacnia północnoatlantycką wspólnotę wartości, stanowiącą spoiwo łączące Polskę, inne państwa członkowskie UE z USA....

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika – książka
  Nowość

  Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika – książka

  Leszek Mitrus  

  Niniejsza monografia dotyczy jednego z aspektów ochrony stabilizacji zatrudnienia, jakim jest kwestia wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika. Opracowanie zawiera kompleksową analizę założeń teoretycznych, ram legislacyjnych, przesłanek merytorycznych i wymogów proceduralnych wypowiedzenia, a także roszczeń przysługujących pracownikowi w razie zwolnienia...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych – książka
  Nowość

  Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych – książka

  Na rynku nie ma pozycji, która w sposób kompleksowy, systemowy i wielopłaszczyznowy prezentowałaby problematykę ochrony klienta na rynku usług finansowych ze wskazaniem także na jego bezpieczeństwo. Są pozycje wycinkowe, które omawiają zazwyczaj ochronę klienta z perspektywy wybranej kategorii usług finansowych, np. usług ubezpieczeniowych, usług inwestycyjnych lub wybranej kategorii przewidzianych...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks wyborczy – książka

  Kodeks wyborczy – książka

  Tom zatytułowany Kodeks wyborczy zawiera tekst jednolity ustawy regulującej kwestie wyborów parlamentarnych, wyboru Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego.Nowe wydanie uwzględnia fundamentalne zmiany wprowadzone w 2018 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia...

  Cena: 13,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy – książka

  Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy – książka

  Magdalena Mucha   Dominika Kłopotowska   Krystyna Biela  

  Split payment – nowe regulacje od 1 lipca 2018 r. Sprawdź, czego dotyczą! Poznaj, także inne ważne zmiany! Autorzy, zespół doradców podatkowych w wieloletnim doświadczeniem, omawiają zmiany w ustawie o VAT wprowadzające mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment), w szczególności: - zakres, zasady oraz konsekwencje zastosowania mechanizmu; - zasady korzystania ze środków zgromadzonych na...

  Cena: 147,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kasy fiskalne 2018 – książka
  Nowość

  Kasy fiskalne 2018 – książka

  Publikacja przedstawia kompleksowo zasady ewidencjonowania na kasach fiskalnych w 2018 r. Można się z niej dowiedzieć: •Kto może korzystać ze zwolnienia w 2018 r. •Jak rozpocząć ewidencjonowanie na kasie fiskalnej •Jak uzyskać ulgę na zakup kasy •Jakie zasady obowiązują przy ewidencjonowaniu na kasie •Jak korygować sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie fiskalnej •Jak zapisywać w JPK_VAT sprzedaż zaewidencjonowaną...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach – książka
  Nowość

  Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach – książka

  Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia pracownicze, związane z takimi kwestiami jak czas pracy, urlop wypoczynkowy czy ochrona trwałości zatrudnienia. A zatem zawieranie umów cywilnoprawnych może się okazać bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Zwłaszcza że, pomimo obowiązywania niekorzystnych przepisów dotyczących...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Nowe prawo dla przedsiębiorców – książka
  Nowość

  Nowe prawo dla przedsiębiorców – książka

  Robert Rykowski   Adam Tula  

  Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Jest to największa zmiana prawa gospodarczego przeprowadzona w ostatnich latach. Filarem Konstytucji Biznesu jest ustawa Prawo przedsiębiorców. Poza tą ustawą w skład pakietu wchodzą: •ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia po zmianach – książka
  Nowość

  Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia po zmianach – książka

  IZABELA MOTOWILCZUK   Jan Charytoniuk  

  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U....

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: ZFŚS 2018 Komentarz – książka
  Nowość

  ZFŚS 2018 Komentarz – książka

  Mariusz Pigulski  

  ZFŚS 2018. KOMENTARZ zawiera praktyczne wyjaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Książka zawiera liczne, najbardziej aktualne przykłady, wzory dokumentów, stanowiska urzędów i orzecznictwo sądowe. W publikacji zwrócono uwagę na problematykę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. W pewnych sytuacjach będą one należne od przyznanych świadczeń....

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Dokumentacja kadrowa – książka
  Nowość

  Dokumentacja kadrowa – książka

  zbiorowa Praca  

  Rok 2019 r. przyniesie rewolucyjne zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej. Zmiany będą dotyczyć m.in. prowadzenia i przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej w postaci elektronicznej, skrócenia okresu przechowywania akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2019 roku. W publikacji mówiono m.in.: •nowe zasady przechowywania dokumentacji...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2018 – książka
  Nowość

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2018 – książka

  Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku – z uwzględnieniem późniejszych zmian (stan prawny na dzień 9 marca 2018 roku).

  Cena: 3,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Krajowa Administracja Skarbowa 2018 – książka

  Krajowa Administracja Skarbowa 2018 – książka

  Krzysztof Biernacki  

  Obszerny komentarz do ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i przepisów wprowadzających. W publikacji zostały szczegółowo omówione i wyjaśnione nowe regulacje w zakresie kontroli celno-skarbowej, odwołań, ale również nowej struktury organów KAS, które powielają w znacznej części pojęcie organów podatkowych w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej Głównym celem zmiany przepisów, które istotnie...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3245

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA