Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 3111
 • wydawnictwa prawnicze: Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych – książka

  Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych – książka

  Analiza i ocena ustawy o komornikach sądowych oraz ustawy o kosztach komorniczych pod redakcją Prof. A. Marciniaka, to pierwsze naukowe opracowanie fundamentalnej zmiany w systemie funkcjonowania jednego z podstawowych organów egzekucyjnych, a tym samym również nowej perspektywy dla postępowania egzekucyjnego. […] Odnosi się ona w kompleksowy, a zarazem niezbędnie szczegółowy sposób, do wszystkich...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ordynacja Podatkowa – książka

  Ordynacja Podatkowa – książka

  Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Zbiór zawiera przypisy o ostatnich i planowanych zmianach prawnych. Łatwą orientację w materiale umożliwia...

  Cena: 15,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ochrona własności intelektualnej Prawo prasowe – książka

  Ochrona własności intelektualnej Prawo prasowe – książka

  Broszura stanowi zbiór przepisów niezbędnych do kompleksowego zapoznania się z przepisami prawnymi w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Na zawartość publikacji składają się najnowsze teksty jednolite, wraz ze zmianami, następujących ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej oraz prawo prasowe. Pozycja przeznaczona jest dla studentów i praktyków. Zaletą książki...

  Cena: 13,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Dotacje oświatowe + CD – książka

  Dotacje oświatowe + CD – książka

  Lachiewicz Wojciech   Pawlikowska Agnieszka  

  Książka wyjaśnia całość spraw dotyczących udzielania i rozliczenia dotacji oświatowych od 1.1.2018 r. po uchyleniu systemu dotowania funkcjonującego w latach 1991-2017. Nową jakość dotacji oświatowych wprowadziła ustawa z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203). Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.: jak bezbłędnie obliczyć kwotę dotacji w roku 2018; ...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo administracyjne Przepisy 2018 – książka

  Prawo administracyjne Przepisy 2018 – książka

  Przepisy 2018 Prawo administracyjne – zawiera jednolite teksty ustaw: – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Akta osobowe 2018 - jak uniknąć błędów – książka

  Akta osobowe 2018 - jak uniknąć błędów – książka

  Inspektorzy PIP nieprzypadkowo sprawdzają akta pracownicze w pierwszej kolejności. Okazuje się, że w każdej kontrolowanej przez PIP firmie łatwo znaleźć niedociągnięcia formalne w dokumentach personalnych. Wielkość firmy ani jej branża nie mają znaczenia. Czy w teczce personalnej pracownika na pewno są wszystkie wymagane dokumenty i czy są przechowywane we właściwej części akt osobowych? Które dokumenty...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks drogowy Część 2 – książka

  Kodeks drogowy Część 2 – książka

  Damian Michalczuk  

  W poradniku: Co zmienia się w przepisach Taryfikator mandatów Punkty karne Ustawa – Prawo o ruchu drogowym Książka z aktualną wersją ustawy prawo o ruchu drogowym, z wyraźnie oznaczonymi i opisanymi w przypisach, ostatnimi i nadchodzącymi zmianami w tej ustawie. W części poradnikowej m.in. omówienie najnowszych i planowanych zmian w prawie o ruchu drogowym! Pijani sprawcy wypadków od razy trafią...

  Cena: 17,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Świadczenia pozapłacowe 2018 – książka

  Świadczenia pozapłacowe 2018 – książka

  Pozapłacowe bonusy dla pracowników są aktualnie normą w ofertach pracy. Wpływają na budowanie lojalności do firmy i podnoszenie satysfakcji podwładnych z wykonywanej pracy.Zazwyczaj świadczenia pozapłacowe finansowane są z ZFŚS.

  Cena: 69,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne – książka

  Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne – książka

  Stan prawny: 15 września 2017 r. Zmiany wchodzące w życie 1.1.2018 r. zostały oznaczone podwójnym stanem prawnym. Kodeks karny zawiera zmiany wchodzące w życie: 31.5.2017 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 23.3.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 952) 1.6.2017 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018 – książka

  Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018 – książka

  Książka uwzględnia zmiany w klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie w od 1.1.2018 r. Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421). Część nowych przepisów weszła w życie 26 lipca...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks postępowania administracyjnego – książka

  Kodeks postępowania administracyjnego – książka

  „Kodeks postępowania administracyjnego” – broszurowe wydanie najważniejszych ustaw z dziadziny prawa administracyjnego. Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny...

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Nieważność czynności prawnej – książka

  Nieważność czynności prawnej – książka

  Maciej Gutowski  

  Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnej, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego. Niniejsze, 4 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany, orzecznictwo (m.in. SN, TSUE) oraz o poglądy doktryny. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: Systematyki wadliwych czynności prawnych, m.in.: ...

  Cena: 179,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks karny wykonawczy – książka

  Kodeks karny wykonawczy – książka

  Stan prawny: 1 maja 2017 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 14,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks drogowy – książka

  Kodeks drogowy – książka

  Seria „Twoje Prawo” zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

  Cena: 24,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Sprawca niepoczytalny w procesie karnym – książka

  Sprawca niepoczytalny w procesie karnym – książka

  Damian Krakowiak  

  Monografia stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z niepoczytalnością sprawcy. Przedstawiono w niej kwestie zarówno karnomaterialne, jak i procesowe. Przyjęto, że niepoczytalność jest okolicznością dekompletującą stronę podmiotową czynu, a niekiedy winę. Główny nurt rozważań karnoprocesowych dotyczył charakteru wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks karny, postępowania karnego – książka

  Kodeks karny, postępowania karnego – książka

  Kodeks karny, postępowania karnego – „folia”. Kompletny, zaktualizowany zbiór aktów prawnych, na który składają się kodeksy: karny (KK), postępowania karnego (KPK, karny wykonawczy (KKW), wykroczeń (KW), postępowania w sprawach o wykroczenia, a także obszerny zbiór aktów wykonawczych. Tom zawiera całość materiału normatywnego, wyczerpującego treść fundamentalnej reformy procedury karnej oraz nowej...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks pracy – książka

  Kodeks pracy – książka

  Stan prawny: wrzesień 2014 roku Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks pracy wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnio wprowadzonych zmian. Zamieszczono również wykazy aktów zmieniających i wykonujących Kodeks pracy. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce znajduje się także skorowidz przedmiotowy...

  Cena: 12,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Oszukańcza sprawozdawczość finansowa – książka

  Oszukańcza sprawozdawczość finansowa – książka

  Maria Hulicka  

  Autorka ciekawie ujęła temat, wychodząc bowiem od analizowania rzeczywistości gospodarczej w badanym zakresie, z wykazaniem tzw. słabych punktów umożliwiających dokonywanie oszustw księgowych, i to w takiej formie, że trudno stosować powszechnie dostępne reguły efektywnego ich wykrywania, udowadnia konieczność rozszerzenia oraz wzmocnienia prac badawczych i teoretycznych w celu wypracowania adekwatnych...

  Cena: 31,49 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks Spółek Handlowych z komentarzem 2017 – książka

  Kodeks Spółek Handlowych z komentarzem 2017 – książka

  Pozycja zawiera przepisy normujące ustrój spółek handlowych wraz z komentarzem.

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach – książka

  Żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach – książka

  Leszek Jaworski  

  1. Zasady funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych. Stołówka szkolna Stołówka w przedszkolu Opłata za posiłki Zwolnienie z ponoszenia opłat 2. Stołówki szkolne jako zakłady żywienia zbiorowego Dozwolony asortyment w sklepikach Pieczywo Pieczywo półcukiernicze i cukiernicze Kanapki Sałatki i surówki Mleko i napoje zastępujące mleko Produkty mleczne Zbożowe produkty śniadaniowe oraz inne...

  Cena: 53,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3111

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA