Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 2814
 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks Pracy 2019 – książka

  Kodeks Pracy 2019 – książka

  Publikacja zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy wraz ze zmianami przeniesionymi oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: styczeń 2019r.

  Cena: 11,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks Postępowania Administracyjnego – książka

  Kodeks Postępowania Administracyjnego – książka

  Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: Styczeń 2019 r.

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks Karny – książka

  Kodeks Karny – książka

  Najnowsza aktualizacja Kodeksu karnego uwzględniająca zmiany prawne wynikające z wejścia w życie ustawy poszerzającej granice obrony koniecznej. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy Kodeks karny wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny:...

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego – książka

  Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego – książka

  Magdalena Sieniuć  

  W monografii została zaprezentowana analiza pozycji jednostki w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Jej głównym celem stała się próba określenia pozycji jednostki w tych postępowaniach, porównanie jej ze standardami wyznaczającymi pozycję jednostki w ogólnym postępowaniu administracyjnym i zarazem próba odpowiedzi na pytanie, jakie ważne względy zdecydowały o tak szczególnym...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks pracy – książka

  Kodeks pracy – książka

  Stan prawny - luty 2017 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy.

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Psychologia i prawo – książka

  Psychologia i prawo – książka

  Pierwszy w Polsce podręcznik przybliżający teoretyczne i praktyczne aspekty nowej, interdyscyplinarnej dziedziny nauki z pogranicza prawa i psychologii. Poszczególne rozdziały przygotowali prawnicy (pracownicy naukowi szkół wyższych, sędziowie, adwokaci, biegli), psycholodzy (pracownicy naukowi i biegli sądowi), pedagodzy i specjaliści z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autorzy opisują możliwe formy wykorzystania...

  Cena: 149,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Rachunek strumieni wartości jako metoda szczupłej rachunkowości – książka
  Nowość

  Rachunek strumieni wartości jako metoda szczupłej rachunkowości – książka

  Monika Łada   Halina Burkat  

  Książka jest pierwszym wydanym w Polsce studium teoretyczno-aplikacyjnym na temat rachunku strumieni wartości. Prezentowany rachunek należy do podstawowych metod tzw. szczupłej rachunkowości. Zainteresowanie rozwiązaniami informacyjnymi wywodzącymi się z praktyk przedsiębiorstw japońskich przyczyniło się do upowszechnienia wielu dobrze znanych i opisywanych także w tej w książce metod, takich jak:...

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Czas pracy praktyczne rozliczenia – książka

  Czas pracy praktyczne rozliczenia – książka

  Bożena Lenart   Małgorzata Podgórska  

  Czas pracy – praktyczne rozliczenia OKRESY WLICZANE I NIEWLICZANE DO CZASU PRACY Pozostawanie w dyspozycji pracodawcy Świadczenie pracy Czas szkoleń w godzinach rozkładowych i szkolenie bhp Przerwy na karmienie dziecka Badanie lekarskie Przestój Przerwy w pracy Przerwy w skróconym czasie pracy Dyżur pracowniczy Czas dojazdu do pracy Czas przemieszczania się w podróży służbowej...

  Cena: 76,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Księgi wieczyste i hipoteka Komentarz – książka

  Księgi wieczyste i hipoteka Komentarz – książka

  Tomasz Czech  

  Stan prawny na 15 sierpnia 2014 roku W książce w sposób kompleksowy i pogłębiony omówiono wszystkie instytucje polskiego prawa hipotecznego, unormowane w przepisach ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece, wraz z powiązanymi z nimi regulacjami prawa bankowego, podatkowego, procedury egzekucyjnej i upadłościowej. Obszerne rozważania odnoszą się zarówno do tradycyjnych konstrukcji...

  Cena: 259,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy – książka

  Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy – książka

  Małgorzata Mędrala  

  W publikacji autorka podejmuje problematykę – innych niż wynagrodzenie za pracę – świadczeń związanych z pracą o charakterze społecznym, do których wypłacania zobowiązani są w określonych sytuacjach pracodawcy na rzecz pracowników, pomimo niewykonywania przez nich pracy. Świadczenia te w ogromnej większości cechuje brak wzajemności, nieperiodyczność, obligatoryjny, roszczeniowy charakter oraz szeroko...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Orzecznictwo Sądu Najwyższego zbiór urzędowy 9-10/2013 – książka
  Nowość

  Orzecznictwo Sądu Najwyższego zbiór urzędowy 9-10/2013 – książka

  Jedyny na polskim rynku urzędowy zbiór orzeczeń Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, wydawany na podstawie zarządzenia Prezesa Sądu Najwyższego. Wyboru materiału do publikacji dokonuje Kolegium Redakcyjne Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego. Każdy z numerów miesięcznika obejmuje: zbiór orzeczeń, uchwał i postanowień wraz z uzasadnieniami i...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Vat 2019 – książka

  Vat 2019 – książka

  zbiorowa Praca  

  W 2019 r. w podatku od towarów i usług nastąpi wiele zmian. Ich celem jest m.in. implementacja nowych regulacji zawartych w dyrektywach Unii Europejskiej, które dotyczą VAT i mają zastosowanie do bonów na towary lub usługi. Ma to ujednolicić i uprościć przepisy dotyczące podatku od towarów i usług w tym zakresie. W ustawie pojawiły się też nowe regulacje w zakresie procedury szczególnej rozliczania...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz – książka

  Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz – książka

  Przemysław Feliga   Marcin Uliasz  

  Książka stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych napisane przez praktyków, sędziów sądów powszechnych. Autorzy w sposób przystępny i wszechstronny przedstawili rozwiązania problemów związanych z interpretacją przepisów komentowanej ustawy, które wywołują wiele wątpliwości i rozbieżności w praktyce stosowania prawa. Publikacja uwzględnia aktualne...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks postępowania administracyjnego Wzory pism i dokumentów – książka

  Kodeks postępowania administracyjnego Wzory pism i dokumentów – książka

  Robert Suwaj  

  Publikacja stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wzory zawierają szczegółowy opis stanu faktycznego, powołanie podstawy prawnej oraz wszechstronne uzasadnienie. Prezentują przykłady działania organów administracyjnych...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Probacja – książka

  Probacja – książka

  Andrzej Bałandynowicz  

  Prof. Andrzej Bałandynowicz stworzył teorię zhumanizowanego odwetu kary pozbawienia wolności oraz teorię inkluzyjnej readaptacji społecznej, które stanowią podstawę aksjologiczną polityki kryminalnej państwa prawa. Teoria zhumanizowanego odwetu kary pozbawienia wolności (teoria wielopasmowej resocjalizacji z udziałem społeczeństwa) nawiązuje do probacji jako zorganizowanego systemu kontroli społecznej...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym – książka

  Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym – książka

  Publikacja omawia problematykę ochrony konsumenta na rynku finansowym w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym. Analiza obejmuje w szczególności kwestię prawidłowego i uczciwego kształtowania relacji umownych pomiędzy instytucjami finansowymi a klientami. Autorzy przedstawiają najbardziej aktualne problemy dotyczące rynku finansowego, w tym zagrożenia cyberprzestępczością, a także wyzwania...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks Wykroczeń 2019 – książka

  Kodeks Wykroczeń 2019 – książka

  Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uwzględniono ostatnie zmiany uchwalone u schyłku 2017 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan...

  Cena: 12,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Biznesplan w praktyce – książka

  Biznesplan w praktyce – książka

  Andrzej Tokarski   Maciej Tokarski   Jacek Wójcik  

  Książka może być wykorzystana jako materiał szkoleniowy dla wszystkich, którzy zamierzają samodzielnie w sposób prawidłowy opracować biznesplan. Pokazano w niej, na praktycznych przykładach, jak stosować metody planowania biznesowego w różnych sytuacjach i dla różnych celów.

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks karny skarbowy – książka

  Kodeks karny skarbowy – książka

  „Kodeks karny skarbowy” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy oraz skorowidz przedmiotowy KKS. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz....

  Cena: 14,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks wykroczeń – książka

  Kodeks wykroczeń – książka

  Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uwzględniono ostatnie zmiany wynikające z uchwalenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale...

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2814

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA