Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 3174
 • wydawnictwa prawnicze: InfoKalendarz kadrowo-księgowy 2019 – książka
  Nowość

  InfoKalendarz kadrowo-księgowy 2019 – książka

  KALENDARZ DLA KADROWYCH I KSIĘGOWYCH z sektora prywatnego i publicznego! W części merytorycznej infoKaledarza znajdują się pogrupowane informacje dot.: umów stosowanych w zatrudnieniu urlopów wypoczynkowych, rodzicielskich, dodatkowych, szkoleniowych wypowiedzeń umów o pracę, wysokości odpraw wysokości odpisów na zfśs zwolnień, zasiłków, dokumentów ZUS bezpieczeństwa i higieny pracy diet, ryczałtów...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Regulamin wynagradzania z wprowadzeniem – książka
  Nowość

  Regulamin wynagradzania z wprowadzeniem – książka

  Karol Lankamer  

  Wzorcowy regulamin wynagradzania – kompletna dokumentacja niezbędna w każdej firmie. Publikacja zawiera wzorzec zarządzenia wewnętrznego oraz komentarz wprowadzający, w którym zawarto wiele informacji i wskazówek istotnych dla osób tworzących regulamin. Omówiono zasady jego tworzenia, obowiązkowe elementy regulaminu wynagradzania, świadczenia związane z pracą wraz z regulacjami dotyczącymi ich przyznawania. ...

  Cena: 94,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Analiza cywilnoprawna – książka

  Mieszkaniowy rachunek powierniczy. Analiza cywilnoprawna – książka

  Bartłomiej Gliniecki  

  Niniejsze opracowanie, oprócz możliwie kompleksowego, cywilnoprawnego zaprezentowania instytucji mieszkaniowego rachunku powierniczego, ma na celu przede wszystkim ocenę jego konstrukcji normatywnej, wyznaczanej w dominującym stopniu przez przepisy ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ocena ta jest dokonywana w zamiarze sformułowania wniosków ukierunkowanych...

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Climate Change and Food Security. The Legal Aspects with Special Focus on the European Union – książka

  Climate Change and Food Security. The Legal Aspects with Special Focus on the European Union – książka

  Monika Adamczak-Retecka   Olga Śniadach  

  According to the Intergovernmental Panel on Climate Change Report presented in March 2014, today climate change is already having substantial and widespread impacts which are being felt on all continents of the world.In the recent decades, changes in climate have caused impacts on both natural and human systems. Global warming is already having serious consequences on human health, biodiversity, ecosystems...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne – książka

  Prawo budowlane Warunki techniczne i inne akty prawne – książka

  Stan prawny na: 22.08.2018 r. W 28. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: - z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, - z 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, - z 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji...

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo budowlane – książka
  Nowość

  Prawo budowlane – książka

  Stan prawny: 1 września 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 14,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks karny skarbowy – książka
  Nowość

  Kodeks karny skarbowy – książka

  Podwójny stan prawny: 1 września 2018 r. oraz 1 stycznia 2019 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 14,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w 2018 roku – książka
  Nowość

  Praktyczne aspekty rozliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego w 2018 roku – książka

  Przemysław Jeżek  

  Kompendium wiedzy zawierające przykłady rozliczania wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych wraz ze świadczeniami chorobowymi na bazie najnowszych wyjaśnień Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak i licznych wyroków sądów. Praktyczne wzory obliczeń, oparte na zapytaniach specjalistów ds. personalnych z przedsiębiorstw z całego...

  Cena: 249,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Partnerstwo publiczno-prywatne – książka
  Nowość

  Partnerstwo publiczno-prywatne – książka

  Michał Kania  

  Książka zawiera komentarz do przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 roku o partnerstwie publiczno-prywatnym po jej nowelizacji mocą ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw. Omówienie poszczególnych przepisów ustawy odnosi się zarówno do kwestii praktycznych, jak i naukowych podstaw zawartych w jej konstrukcji. Wykorzystano najnowsze...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Umowa przewozu osób – książka

  Umowa przewozu osób – książka

  Dorota Ambożuk   Daniel Dąbrowski   Krzysztof Wesołowski  

  Przewóz osób jest regulowany wieloma aktami prawnymi – przepisami krajowymi, umowami międzynarodowymi (konwencjami ratyfikowanymi przez Rzeczpospolitą Polską) oraz rozporządzeniami wydanymi przez uprawnione organy Unii Europejskiej. Przepisy te mają charakter gałęziowy (odrębne akty w odniesieniu do poszczególnych gałęzi transportu). Celem monografii jest naukowe omówienie przepisów prawa regulujących...

  Cena: 64,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wynagrodzenia pracowników samorządowych – książka

  Wynagrodzenia pracowników samorządowych – książka

  Kamila Lewandowska   Tomasz Lewandowski  

  Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego. W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą: - obniżenia wynagrodzenia zasadniczego osób zatrudnionych na podstawie...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny – książka

  Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny – książka

  Arkadiusz Lach  

  Monografia zawiera referaty wygłoszone podczas konferencji „Dochodzenie roszczeń cywilnych a proces karny”, zorganizowanej przez Katedrę Postępowania Karnego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autorzy, m.in. sędziowie, adwokaci i radcowie prawni, koncentrują się na zagadnieniach praktycznych związanych z orzekaniem o roszczeniach cywilnych w procesie karnym, takich jak: – sposób liczenia odsetek...

  Cena: 109,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo Aplikanta – książka

  Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo Aplikanta – książka

  Jakub Rychlik  

  Orzecznictwo Aplikanta – Prawo administracyjne materialne zawiera wybrane orzecznictwo do ustaw z zakresu prawa administracyjnego materialnego, których znajomość jest niezbędna na egzaminie zawodowym. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019 Tom 3 Wzory pism z komentarzami. Etyka zawodowa – książka

  Egzaminy prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019 Tom 3 Wzory pism z komentarzami. Etyka zawodowa – książka

  Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków, składają się z 3 tomów odpowiadających...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aplikanta – książka

  Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo Aplikanta – książka

  Justyna Witas  

  Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta – książka

  Kodeks postępowania administracyjnego Orzecznictwo Aplikanta – książka

  Jakub Rychlik  

  Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, NSA, WSA, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikanta...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych – książka

  Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów i radców prawnych – książka

  Joanna Ablewicz  

  Orzecznictwo Aplikanta – Odpowiedzialność dyscyplinarna radców prawnych i adwokatów zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu etyki adwokatów oraz Kodeksu etyki radców prawnych. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz – książka

  Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz – książka

  Paweł Barta   Dominika Dörre-Kolasa  

  W komentarzu omówiono przepisy nowej ustawy o ochronie danych osobowych. Opracowanie polskiej regulacji w tej materii jest wynikiem konieczności zapewnienia stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, które w polskim porządku prawnym...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Podstawa wymiaru składek ZUS – książka

  Podstawa wymiaru składek ZUS – książka

  Ustalenie prawidłowej, comiesięcznej podstawy wymiaru składek za osoby zgłaszane do ubezpieczeń jest jednym z podstawowych obowiązków płatników składek. Praktyka wskazuje, że zagadnienia związane z prawidłowym oskładkowaniem przychodów sprawiają płatnikom liczne trudności. W szczególności, zastosowanie zwolnienia przychodu ze składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne musi być poprzedzone wnikliwą...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Umowy terminowe – książka

  Umowy terminowe – książka

  Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich rozwiązywania. Publikacja w przystępny sposób omawia zagadnienia związane zarówno z zatrudnianiem pracowników na podstawie tych umów, jak i z trybem ich rozwiązania. Książka wyjaśnia także specyficzne wymagania,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3174

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA