Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 3281
 • wydawnictwa prawnicze: Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego – książka
  Nowość

  Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego – książka

  Publikacja dotyczy węzłowych zagadnień norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Ma ona na celu pogłębienie wiedzy na temat problematyki prawa prywatnego międzynarodowego. „Transgraniczne” problemy stosunków rodzinnych i spadkowych narastają, co jest konsekwencją zjawiska globalizacji, swobody przepływu osób m.in. w Unii Europejskiej,...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury + CD – książka
  Nowość

  Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury + CD – książka

  Ewa Ostapowicz   Teresa Krawczyk   Elżbieta Dworak  

  Niniejsza publikacja wyjaśnia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz formularzy podatkowych (CIT-8, VAT-7, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11), występujących w instytucjach kultury. Dodatkowo znajdą się w niej liczne przykłady i schematy księgowe, jak również wypełnione...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki – książka
  Nowość

  Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki – książka

  Adam Szafrański  

  Wolność gospodarcza stanowi zagadnienie interesujące z perspektywy filozoficznej, ekonomicznej i prawnej. Te trzy płaszczyzny przenikają się wzajemnie i na siebie oddziałują. Autor starał się przyjąć wszystkie te trzy perspektywy jako niezbędne dla opisu i oceny dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego, powstałego w oparciu o art. 20 i 22 Konstytucji RP (wolność działalności gospodarczej). Po...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego – książka
  Nowość

  Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego – książka

  Karol Juszka  

  Monografia dotyczy efektywności instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, czyli najłagodniejszego środka reakcji na popełnione przestępstwo. Ta instytucja mimo swojej doniosłości jest rzadko stosowana w praktyce. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest jednym ze środków poddania sprawcy próbie. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym. Informacji...

  Cena: 58,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo spółek handlowych Tom 2B – książka
  Nowość

  Prawo spółek handlowych Tom 2B – książka

  Prawo spółek handlowych ze względu na obszerność i rozległość omawianej tematyki jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Handlowego – Tomu 2A i 2B. Tom 2B z serii System Prawa Handlowego poświęcony jest takim zagadnieniom jak spółka akcyjna, spółki atypowe oraz quasi-spółki, w tym spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa, spółki pracownicze z udziałem pracowników, spółki komunalne, spółki...

  Cena: 399,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Samochody a VAT i podatki dochodowe – książka

  Samochody a VAT i podatki dochodowe – książka

  Adam Bartosiewicz  

  Niemal każdy przedsiębiorca używa w swojej działalności samochodów. Często są to samochody osobowe. Od dnia 1 stycznia 2019 r. zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów związanych z samochodami osobowymi w istotny sposób się zmieniają. Nowe zasady dotyczyć będą rozliczania w kosztach uzyskania przychodów: - odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych; - opłat leasingowych dotyczących samochodów...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Autyzm a prawo – książka

  Autyzm a prawo – książka

  Książka jest pierwszym na polskim rynku opracowaniem odnoszącym się do problematyki poszanowania praw i wolności osób doświadczających zaburzeń rozwojowych, w tym zwłaszcza zaburzeń autystycznych. Publikacja w sposób bezpośredni odnosi się przede wszystkim do problematyki prawnej. Tym samym czytelnik będzie miał możliwość zapoznania się w sposób szczególny z takimi zagadnieniami, jak: ubezwłasnowolnienie,...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Reforma prawa wykroczeń Tom 1 – książka

  Reforma prawa wykroczeń Tom 1 – książka

  Celem projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń” jest identyfikacja i opis niedoskonałości polskiego prawa wykroczeń oraz sformułowanie propozycji jego reformy. Projekt ten obejmuje dwa obszary badawcze. Obszar pierwszy to szczegółowa analiza obowiązującego prawa wykroczeń w celu rozpoznania tego, co powinno być w nim jak najszybciej zmienione (udoskonalone). Przy czym idzie tu o zmiany w obrębie...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Proces łączenia banków spółdzielczych – książka

  Proces łączenia banków spółdzielczych – książka

  Piotr Huzior   Ireneusz Kurczyna   Dorota Romek  

  Sektor bankowości spółdzielczej jest trwałym elementem współczesnego systemu finansowego i stanowi jeden z podstawowych elementów systemu bankowego w Polsce. Struktura, kapitał oraz czynnik ludzki stawiają bankowość spółdzielczą w czołówce sektora finansowego. Książka, którą przekazujemy w ręce Czytelników stanowi kompendium wiedzy z zakresu łączenia się banków spółdzielczych. Zawarte zagadnienia...

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo – książka

  Kodeks spółek handlowych Orzecznictwo – książka

  Justyna Witas  

  Orzecznictwo Aplikanta - Kodeks spółek handlowych, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu spółek handlowych. Cały zbiór składa się z pięciu części: Orzecznictwa do Kodeksu cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania cywilnego, Orzecznictwa do Kodeksu spółek handlowych, Orzecznictwa do Kodeksu postępowania administracyjnego Orzecznictwa do Kodeksu karnego i...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – książka

  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej – książka

  Stan prawny: 1 września 2016 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 1.01.2017 r. – w podwójnym stanie prawnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 780). Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 14,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze – książka

  Kodeks postępowania administracyjnego Postępowanie egzekucyjne w administracji Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Akty wykonawcze – książka

  Aneta Flisek  

  Stan prawny: 7 czerwca 2016 r. (do Dz.U. z 2016 r. poz. 784). Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie 8.9.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311). Zbiór wydawany jest w twardej oprawie. Format: 145 mm x 205 mm. KPA. EgzAdmU. PostAdmU. Edycja Sądowa zwiera: Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe – książka

  Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Monitor Sądowy i gospodarczy Prawo upadłościowe – książka

  KSH. KRSU. MSiGU. PrUpad. Edycja Sądowa zawiera: Kodeks spółek handlowych Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Czas pracy kierowców po zmianach od 2 marca 2016 r. – książka

  Czas pracy kierowców po zmianach od 2 marca 2016 r. – książka

  Ewa Matejczyk   Joanna Wegner-Kowalska   Łukasz Prasołek  

  Kompleksowy poradnik na temat ewidencji i rozliczania czasu pracy kierowców wykonujących wszystkie rodzaje przewozów towarów samochodami o masie powyżej 3,5 t i przewozu osób pojazdami powyżej 9 osób. Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany prawne, w tym regulacje dotyczące tachografów obowiązujące od 2 marca 2016 r. uzupełnione ciekawymi przykładami rozliczeń oraz omówieniem problematycznych sytuacji...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące – książka

  Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące – książka

  Stan prawny: kwiecień 2016 r. Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych Ochrona i pomoc pokrzywdzonym Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi Akty wykonawcze Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego materialnego. Adresowana jest do...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks postępowania karnego – książka

  Kodeks postępowania karnego – książka

  Stan prawny: 15 kwietnia 2016 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 14,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Dokumentacja dyrektora przedszkola – książka

  Dokumentacja dyrektora przedszkola – książka

  Agnieszka Kosiarz  

  Publikacja pt. Dokumentacja dyrektora przedszkola - zarządzanie, kadry, bezpieczeństwo wczerpująco omawia, jak sporządzać dokumenty obowiązkowe i fakultatywne, które stosuje się zarówno w przedszkolach publicznych, jak i w niepublicznych. Publikacja podpowiada dyrektorom, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym przedszkola, jak prowadzić dokumentacją, w szczególności te dokumenty, które wynikają...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo rodzinne i opiekuńcze – książka

  Prawo rodzinne i opiekuńcze – książka

  Natalia Szok   Radosław Terlecki  

  Prawo rodzinne i opiekuńcze. Praktyka , orzecznictwo, kazusy: - prezentuje poszczególne instytucje prawnorodzinne, - skupiono się przede wszystkim na aspektach praktycznych stosowania prawa, - omawiane zagadnienia zostały dodatkowo wzbogacone analizą orzeczeń sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego, Dzieki temu: - czytelnik nie tylko lepiej zrozumie przedstawianą materię,...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kiedy można podpisać umowę o dzieło a kiedy jest możliwe jedynie zlecenie – książka

  Kiedy można podpisać umowę o dzieło a kiedy jest możliwe jedynie zlecenie – książka

  Elżbieta Młynarska-Wełpa  

  Umowę o dzieło można zawrzeć tylko wtedy, gdy jej przedmiotem jest osiągnięcie konkretnego rezultatu, który jest indywidualny (niepowtarzalny) – jak np. napisanie konkretnego artykułu na zamówienie opierające się na określonej tematyce. Jeśli zaś przedmiotem umowy ma być wykonanie „rezultatu”, któremu trudno przypisać indywidualny charakter (np. posprzątanie biura, zrobienie inwentaryzacji), można...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawa i obowiązki zleceniobiorcy – książka

  Prawa i obowiązki zleceniobiorcy – książka

  Katarzyna Wrońska-Zblewska  

  Osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia czy umów o dzieło często mają przyznawane podobne prawa lub są obciążane podobnymi obowiązkami co pracownicy. Przykładowo: przyznaje się im płatne dni wolne czy premie podobne do pracowniczych. Z drugiej strony – mają obowiązek pracować w określonych godzinach, sporządza się im rozkłady czasu pracy czy wysyła w delegacje. Nieraz też dokumentacja zleceniobiorcy...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3281

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA