Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 3163
 • wydawnictwa prawnicze: Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach. Praktyczny poradnik – książka

  Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach. Praktyczny poradnik – książka

  Konrad Gałaj-Emiliańczyk  

  Zapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję; każda organizacja musi zmienić sposób postępowania z danymi osobowymi. Dotychczas obowiązywał model, w którym to ustawodawca decydował o tym, w jaki sposób mamy chronić dane osobowe, teraz to my sami musimy określić ryzyko naruszenia tego prawa i zastosować takie zabezpieczenia, które to ryzyko zniwelują. Autor – ekspert z dziedziny...

  Cena: 178,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Finansowanie zadań oświatowych – książka

  Finansowanie zadań oświatowych – książka

  AGATA PISZKO  

  Przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – w zasadniczej części – weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Reguluje ona zasady finansowania oświaty publicznej i niepublicznej. Przepisy te zastępują materię uregulowaną dotychczas w innych aktach prawnych –przede wszystkim w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Celem nowej regulacji jest zapewnienie...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – książka

  Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – książka

  Stan prawny: 11 stycznia 2018 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) 2 lutego 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz....

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Koszty sądowe cywilne – książka

  Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Koszty sądowe cywilne – książka

  Stan prawny: 11 stycznia 2018 r. Kodeks postępowania cywilnego zawiera zmiany wchodzące w życie: 10 października 2017 r., wyrok TK z dnia 3 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1883) 12 grudnia 2017 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) ...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Pit Cit Ryczałt – książka

  Pit Cit Ryczałt – książka

  Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zostaną wprowadzone liczne zmiany. Część z nich ma na celu wyeliminowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej. Mają temu służyć m.in. wyodrębnienie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, a także modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej oraz wprowadzenie limitów...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian – książka

  Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian – książka

  Kodeks pracy stanowi podstawowy akt prawny, który w swojej praktyce na co dzień zobowiązani są stosować pracodawcy. W niniejszym opracowaniu Czytelnik odnajdzie ujednoliconą treść przepisów KP (wg. stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2018 r.) wraz z odwołaniem do przepisów wykonawczych oraz praktycznym omówieniem najnowszych zmian.

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 – książka

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 – książka

  Tom II zawiera komentarz do wyjątkowo często występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym zagadnień z prawa rzeczowego uregulowanych w KC: prawo własności (treść i wykonywanie, nabycie i utrata własności, a w tym zasiedzenie, współwłasność (zasady zarządu rzeczą wspólną i zniesienia współwłasności), ochrona własności – uregulowanie roszczenia o wydanie przedmiotu własności (skarga windykacyjna)...

  Cena: 329,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks cywilny – książka

  Kodeks cywilny – książka

  „Kodeks cywilny” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz skorowidz przedmiotowy. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: 1 września...

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks drogowy – książka

  Kodeks drogowy – książka

  Opracowanie zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami wraz ze zmianami, a także najważniejsze przepisy wykonawcze do ww. ustaw. Studiując publikację czytelnik uzyska informację m. in. na temat zasad ruchu drogowego, znaków drogowych, czy odpowiedzialności kierowców za wykroczenia w przedmiotowym zakresie. Pozycja przeznaczona jest dla policjantów,...

  Cena: 24,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks cywilny – książka

  Kodeks cywilny – książka

  Stan prawny: 1 kwietnia 2017 r. Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Jak bezpiecznie jeździć i zdać egzamin na prawo jazdy – książka

  Jak bezpiecznie jeździć i zdać egzamin na prawo jazdy – książka

  Leszek Antoni Wieczorek  

  Poradnik na pewno będzie niezbędnym - jak pisze Autor - "puzzlem" w układance zatytułowanej PRAWO JAZDY.

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Bioetyka Między prawem a pedagogiką – książka

  Bioetyka Między prawem a pedagogiką – książka

  Mirosław Kowalski   Błażej Kmieciak  

  Książka Mirosława Kowalskiego i Błażeja Kmieciaka Bioetyka. Między prawem a pedagogiką to niewątpliwie wyjątkowe opracowanie, ukazujące i analizujące wpływ regulacji prawnych na kształtowanie postaw moralnych, szczególnie w kontekście tworzenia norm prawnych z zakresu bioprawa, a także odziaływania bioetyki na różne fenomeny życia społecznego. […] jest unikatowe w skali rodzimego rynku wydawniczego,...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: E-Zamówienia publiczne – książka
  Nowość

  E-Zamówienia publiczne – książka

  Andrzela Gawrońska-Baran  

  Poradnik krok po kroku omawia elektroniczną procedurę udzielania zamówień publicznych. Dodatkowo zawiera praktyczne zestawienia tych elementów postępowania, które zmieniły się na skutek elektronizacji. Liczne przykłady, instrukcje, ilustracje i zrzuty z ekranu z pewnością ułatwią opanowanie, wdrożenie i stosowanie nowej procedury w jednostce i firmie. Publikacja została przygotowana zarówno dla zamawiających,...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ustawa o rachunkowości Zmiany 2018 – książka
  Nowość

  Ustawa o rachunkowości Zmiany 2018 – książka

  Takats Gyongyver  

  W publikacji prezentujemy istotne zmiany w sprawozdawczości finansowej podmiotów gospodarczych, które nastąpiły w wyniku kolejnych nowelizacji ustawy o rachunkowości. Komentarz omawia warunki stosowania sprawozdawczości dla poszczególnych grup podmiotów gospodarczych uwzględniając zmiany wprowadzone w 2018 roku, a także przedstawia projekt planowanych zmian. Proces nowelizacji ustawy o rachunkowości...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: PFRON Nowe przepisy – książka
  Nowość

  PFRON Nowe przepisy – książka

  Luiza Klimkiewicz  

  Publikacja prezentuje kluczowe zagadnienia związane z rozliczaniem wpłat na PFRON z tytułu nieosiągania wymaganego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Szczegółowo zostanie omówiona problematyka ulg we wpłatach na PFRON zarówno z punktu widzenia udzielającego ulg jak i korzystającego z nich przy rozliczeniu z wpłat. Publikacja uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacjami ustawy o rehabilitacji...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks pracy ze zmianami na 2019 – książka

  Kodeks pracy ze zmianami na 2019 – książka

  Książka "Kodeks pracy ze zmianami na 2019 r." to część serii wydawniczej "Przepisy z komentarzem", w ramach której prezentujemy praktyczne omówienie obowiązujących przepisów. Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy Kodeks pracy (wg. stanu prawnego na 15 października 2018 r., wraz z prezentacją zmian wchodzących w życie 25 listopada 2018 r. i 1 stycznia 2019 r.). Ponadto Czytelnik znajdzie w niej...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ochrona odgromowa według nowych Polskich Norm – książka

  Ochrona odgromowa według nowych Polskich Norm – książka

  Krzysztof Wincencik  

  Książka omawia projektowanie i sprawdzanie instalacji odgromowych wykonywane według drugiej edycji serii Polskich Norm PN-EN 62305. Podaje wskazówki, jak przeprowadzać kontrolę instalacji odgromowej. Wskazuje także na często popełniane błędy w projektowaniu i wykonywaniu instalacji LPS. Opisuje zasady doboru i montażu ograniczników przepięć (SPD) według Normy PN-HD 60364-5-534:2016-04.

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Informator kadrowego 2019 – książka

  Informator kadrowego 2019 – książka

  Informator kadrowego to zbiór praktycznych tabel, zestawień i wykresów, które ułatwiają pracę działu kadr. Pozwalają szybko sprawdzić dane zagadnienie, uniknąć obliczeń (np. czasu pracy czy wymiaru urlopu), a także upewnić się, czy dobrze postępujemy (np. dzięki tabeli pracowników chronionych, zestawienia przykładowych przyczyn wypowiedzenia, czy listy wpisów w pkt 3 świadectwa pracy)

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Akta osobowe po 1 stycznia 2019 – książka

  Akta osobowe po 1 stycznia 2019 – książka

  Katarzyna Wrońska-Zblewska   Monika Frączek  

  • Jak przejść na e-akta? • Jaka jest procedura? • Jakie warunki musi spełniać elektroniczna dokumentacja? • Czy akta elektroniczne mogą objąć część załogi (albo np. tylko osoby, które już nie pracują)? • Czy można zdigitalizować tylko część dokumentów z akt jednego pracownika? • Jakie są obowiązki informacyjne? • Komu – i pod jakimi warunkami – będzie można skrócić okres przechowywania akt Wszystko...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Restrukturyzacja i upadłość Zagadnienia praktyczne – książka

  Restrukturyzacja i upadłość Zagadnienia praktyczne – książka

  Rafał Burda   Grzegorz Godlewski   Mariusz Hyla   Wojciech Kalinowski   Marta Krukowska   Krzanicka-Burda  

  Celem publikacji jest przedstawienie problemów związanych z sądowymi oraz pozasądowymi procesami restrukturyzacyjnymi oraz z postępowaniami upadłościowymi, jakie pojawiają się na styku z innymi dziedzinami prawa. W książce omówiono m.in.: - aspekty podatkowe postępowań restrukturyzacyjnych; - czym różni się konwersja wierzytelności na udziały lub akcje w toku postępowania restrukturyzacyjnego od konwersji...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3163

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA