Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 2729
 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks pracy Komentarz – książka

  Kodeks pracy Komentarz – książka

  Kazimierz Jaśkowski   Eliza Maniewska  

  Jedenaste wydanie komentarza uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2016 r. W szczególności omówiono nowe regulacje dotyczące: - związków zawodowych; - pracowniczych planów kapitałowych; - postaci czynności prawnej (postać papierowa lub elektroniczna); - ochrony danych osobowych pracownika; - układów zbiorowych pracy zatrudniania młodocianych; - regulacji skutków...

  Cena: 239,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: MERITUM Inwestycje budowlane – książka

  MERITUM Inwestycje budowlane – książka

  Książka stanowi praktyczne przedstawienie kluczowych zagadnień realizacji inwestycji budowlanych w aspekcie najczęściej pojawiających się problemów. Podzielona jest na następujące części: - opis przygotowania do procesu inwestycji budowlanych (od decyzji środowiskowej, analizę urbanistyczną, zasadę dobrego sąsiedztwa w ramach ustalania warunków zabudowy, po decyzję o warunkach zabudowy, z zastosowaniem...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo przedsiębiorców Komentarz – książka

  Prawo przedsiębiorców Komentarz – książka

  Komentarz stanowi pogłębioną analizę przepisów Prawa przedsiębiorców – ustawy stanowiącej największą część pakietu ustaw „Konstytucji Biznesu”. Zarówno materia ustawy, jak i zawartość komentarza poświęcona została prawom i obowiązkom przedsiębiorcy w kontakcie z organami państwa. Autorzy wskazują, jak dokładnie zmieniła się sytuacja prawna przedsiębiorców pod reżimem nowej ustawy. W publikacji omówiono...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Uczestnicy postępowania upadłościowego – książka

  Uczestnicy postępowania upadłościowego – książka

  Marek Mrówczyński  

  Problematyka uczestników postępowania upadłościowego, które służy zasadniczo wspólnemu dochodzeniu roszczeń od niewypłacalnego dłużnika, zaprezentowana została na gruncie stanu prawnego znacząco zmienionego nowelizacją wprowadzoną mocą ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.), obowiązującego od 1.01.2016 r., z uwzględnieniem późniejszych nowelizacji, m.in....

  Cena: 159,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz – książka

  Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa Komentarz – książka

  Kamil Czaplicki   Agnieszka Gryszczyńska   Grażyna Szpor  

  Komentarz w przystępny sposób omawia regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, wynikające z nowo uchwalonej ustawy z 5.07.2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. poz. 1560). Celem tego aktu jest implementacja w Polsce dyrektywy NIS (Dyrektywa Parlamentu i Rady UE w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii). Przepisy...

  Cena: 159,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. – książka

  Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r. – książka

  Wiesław Skrzydło  

  Uaktualnione, siódme już wydanie podręcznika obejmuje szczegółowe i przystępne omówienie m.in.: – zasad ustroju politycznego, – regulacji prawnych dotyczących organizacji, podstaw funkcjonowania i kompetencji organów władzy państwowej oraz – zasad i funkcji prawa wyborczego. W najnowszym wydaniu przedstawiono m.in. zmiany wynikające z Kodeksu wyborczego oraz z nowelizacji Konstytucji RP wprowadzającej...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ubezpieczenia społeczne w praktyce – książka

  Ubezpieczenia społeczne w praktyce – książka

  Piotr Kostrzewa  

  W książce w przystępny sposób przedstawiono zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, a także zasady obliczania, rozliczania i opłacania składek, do których poboru jest obowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, z uwzględnieniem interpretacji przepisów prawa prezentowanej przez ZUS i sądy. Poszczególne zagadnienia zostały zilustrowane wieloma przykładami i wzorami wypełnionych...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Szczególna zdolność sądowa – książka

  Szczególna zdolność sądowa – książka

  Marcin Dziurda  

  W monografii przeanalizowano problemy praktyczne związane z udziałem w postępowaniu cywilnym struktur wyposażonych w szczególną zdolność sądową, czyli struktur niemających zdolności prawnej, którym zdolność sądowa przysługuje na podstawie przepisów odrębnych od art. 64 k.p.c. Są nimi niesamodzielne jednostki organizacyjne, organy, a nawet funkcje. W publikacji autor przedstawił pełny katalog przypadków...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. - komentarz do zmian - ujednolicony tekst ustawy – książka

  Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. - komentarz do zmian - ujednolicony tekst ustawy – książka

  Split payment – nowe regulacje od 1 lipca 2018 r. Sprawdź, czego dotyczą! Poznaj, także inne ważne zmiany! Autorzy, zespół doradców podatkowych w wieloletnim doświadczeniem, omawiają zmiany w ustawie o VAT wprowadzające mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment), w szczególności: - zakres, zasady oraz konsekwencje zastosowania mechanizmu; - zasady korzystania ze środków zgromadzonych na...

  Cena: 147,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych – książka

  Sprawozdawczość finansowa i budżetowa jednostek sektora finansów publicznych – książka

  Marek Jasztal   Monika Kaczurak-Kozak   Izabela Świderek   Kazimiera Winiarska  

  Książka stanowi unikatowe połączenie problemów rachunkowości i sprawozdawczości wszystkich form jednostek sektora finansów publicznych. W publikacji obszernie objaśniono organizację sektora finansów publicznych, prezentując jednostki funkcjonujące w podsektorach rządowym, samorządowym i ubezpieczeń społecznych. Wskazano na regulacje prawne rachunkowości i sprawozdawczości w tych podsektorach, a następnie...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Od rządów siły do rządów prawa – książka

  Od rządów siły do rządów prawa – książka

  Piotr Grzebyk  

  Poddając analizie prawo do strajków w świetle prawa i praktyki organów i instytucji międzynarodowych, dr Grzebyk dochodzi do ciekawych wniosków dotyczących zarówno oceny polskich uregulowań w tym przedmiocie, jak również zagrożeń dla zbiorowych praw pracowniczych płynących z globalizacji. Jestem przekonany, że doniosłość społeczna podjętej w recenzowanej monografii problematyki, jak również wysoki...

  Cena: 44,10 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Polityka rachunkowości w kulturze – książka

  Polityka rachunkowości w kulturze – książka

  Ewa Ostapowicz   Katarzyna Trzpioła  

  Odpowiedzi na 70 pytań księgowych i dyrektorów uwzględniające ostatnie zmiany w rachunkowości. Sprawdź, co może być naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Sprawdź także, jak korygować powstałe błędy i jak rozliczać się z urzędem skarbowym.

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Awans zawodowy w 18 krokach na starych i nowych zasadach Poradnik dyrektora szkoły – książka

  Awans zawodowy w 18 krokach na starych i nowych zasadach Poradnik dyrektora szkoły – książka

  Dwojewski Dariusz   Kowalski Michał   Pakulniewicz Wanda   Trochimiuk Anna   Zaleśny Leszek  

  Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się ze spełnieniem przez nauczycieli wielu wymagań i przygotowaniem szeregu dokumentów. Za prawidłowy przebieg całej procedury odpowiada dyrektor szkoły, który musi doskonale znać obowiązujące przepisy prawa oświatowego. W ostatnim okresie kilkukrotnie zmieniano regulacje dotyczące awansu zawodowego i związanej z nim oceny pracy nauczyciela. Niniejsza...

  Cena: 56,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Niezbędnik specjalisty ds. BHP – książka

  Niezbędnik specjalisty ds. BHP – książka

  zbiorowa Praca  

  Przedstawione w informatorze „Niezbędnik Specjalisty ds. BHP” zagadnienia to wyciąg najczęściej poszukiwanych i najbardziej istotnych zagadnień w pracy służby bhp. Znajdziecie tu informacje dotyczące m.in. wymagań kwalifikacyjnych dla służby bhp, częstotliwości przeprowadzania i rodzajów szkoleń bhp, czynników i procesów stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników oraz organizacji miejsca...

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Finansowanie zadań oświatowych – książka

  Finansowanie zadań oświatowych – książka

  Anna Żyła  

  W książce przedstawiono sposób tworzenia planu finansowego oraz realizację budżetu w samorządowej jednostce oświatowej, jak również źródła finansowania zadań oświatowych (dotacje i pozyskiwanie środków finansowych przez samą jednostkę, np. w wyniku prowadzonej przez nią działalności gospodarczej). Omówiono też obowiązki samorządowej jednostki oświatowej wynikające z ustawy o rachunkowości, takie jak:...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Księgowania 2019 wg znowelizowanych regulacji UoR, MSSF/MSR oraz podatkowych - praktyczne wskazówki – książka

  Księgowania 2019 wg znowelizowanych regulacji UoR, MSSF/MSR oraz podatkowych - praktyczne wskazówki – książka

  Katarzyna Trzpioła  

  W książce zaprezentowano wybrane zdarzenia gospodarcze i ich skutki w księgach rachunkowych. Większość opracowań poświęconych regulacjom międzynarodowym za punkt wyjścia stawia sprawozdanie finansowe. Tym razem postanowiono, że warto spojrzeć na regulacje MSSF z punktu widzenia ujęcia zdarzenia gospodarczego. Autorka publikacji starała się tak dobrać liczne przykłady wyceny i księgowań, aby Czytelnik...

  Cena: 148,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kompendium wiedzy o rejestrze BDO – książka

  Kompendium wiedzy o rejestrze BDO – książka

  W 2019 roku rejestr BDO służyć ma głównie do ewidencji podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami, których obowiązkiem jest uzyskanie numeru rejestrowego BDO. Obecnie obowiązują formularze w wersji papierowej, ale już od 1 stycznia 2020 r. rejestracja przebiegać ma drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za 2019 rok roczne sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami nie będą już składane...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: E-Sprawozdania 102 odpowiedzi na trudne pytania – książka

  E-Sprawozdania 102 odpowiedzi na trudne pytania – książka

  Takáts Gyöngyvér  

  d 1 października 2018 r obowiązuje nowelizacja ustawy o rachunkowości, która narzuciła elektroniczną formę sprawozdań finansowych oraz wymóg przesyłania ich do Krajowego Rejestru Sądowego i do Krajowej Administracji Skarbowej. Do wysyłania e-sprawozdań są zobowiązane wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości. Nadal mają one wiele wątpliwości z tym związanych. Publikacja jest zbiorem odpowiedzi...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Świadczenia dla pracujących rodziców Urlopy zasiłki ochrona – książka

  Świadczenia dla pracujących rodziców Urlopy zasiłki ochrona – książka

  Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Ponadto Czytelnik może się dowiedzieć, kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu, a także w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę. Obecnie rodzice wychowujący dzieci...

  Cena: 24,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: PPK Poradnik Pracownika – książka

  PPK Poradnik Pracownika – książka

  Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy program dobrowolnego oszczędzania na dodatkową emeryturę. Środkami PPK pracowników i zleceniobiorców będą zarządzać m.in. fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń, natomiast pierwsze umowy o zarządzanie PPK na rzecz osób zatrudnionych będą zawierane od 1 lipca 2019 r. Publikacja przystępnie i obiektywnie przedstawia kluczowe zagadnienia...

  Cena: 24,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2729

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA