Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 2688
 • wydawnictwa prawnicze: Finansowanie zadań oświatowych – książka

  Finansowanie zadań oświatowych – książka

  Anna Żyła  

  W książce przedstawiono sposób tworzenia planu finansowego oraz realizację budżetu w samorządowej jednostce oświatowej, jak również źródła finansowania zadań oświatowych (dotacje i pozyskiwanie środków finansowych przez samą jednostkę, np. w wyniku prowadzonej przez nią działalności gospodarczej). Omówiono też obowiązki samorządowej jednostki oświatowej wynikające z ustawy o rachunkowości, takie jak:...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Księgowania 2019 wg znowelizowanych regulacji UoR, MSSF/MSR oraz podatkowych - praktyczne wskazówki – książka

  Księgowania 2019 wg znowelizowanych regulacji UoR, MSSF/MSR oraz podatkowych - praktyczne wskazówki – książka

  Katarzyna Trzpioła  

  W książce zaprezentowano wybrane zdarzenia gospodarcze i ich skutki w księgach rachunkowych. Większość opracowań poświęconych regulacjom międzynarodowym za punkt wyjścia stawia sprawozdanie finansowe. Tym razem postanowiono, że warto spojrzeć na regulacje MSSF z punktu widzenia ujęcia zdarzenia gospodarczego. Autorka publikacji starała się tak dobrać liczne przykłady wyceny i księgowań, aby Czytelnik...

  Cena: 148,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kompendium wiedzy o rejestrze BDO – książka

  Kompendium wiedzy o rejestrze BDO – książka

  W 2019 roku rejestr BDO służyć ma głównie do ewidencji podmiotów prowadzących gospodarkę odpadami, których obowiązkiem jest uzyskanie numeru rejestrowego BDO. Obecnie obowiązują formularze w wersji papierowej, ale już od 1 stycznia 2020 r. rejestracja przebiegać ma drogą elektroniczną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za 2019 rok roczne sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami nie będą już składane...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: E-Sprawozdania 102 odpowiedzi na trudne pytania – książka

  E-Sprawozdania 102 odpowiedzi na trudne pytania – książka

  Takáts Gyöngyvér  

  d 1 października 2018 r obowiązuje nowelizacja ustawy o rachunkowości, która narzuciła elektroniczną formę sprawozdań finansowych oraz wymóg przesyłania ich do Krajowego Rejestru Sądowego i do Krajowej Administracji Skarbowej. Do wysyłania e-sprawozdań są zobowiązane wszystkie podmioty stosujące ustawę o rachunkowości. Nadal mają one wiele wątpliwości z tym związanych. Publikacja jest zbiorem odpowiedzi...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Świadczenia dla pracujących rodziców Urlopy zasiłki ochrona – książka

  Świadczenia dla pracujących rodziców Urlopy zasiłki ochrona – książka

  Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem lub adopcją, a także zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Ponadto Czytelnik może się dowiedzieć, kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu, a także w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę. Obecnie rodzice wychowujący dzieci...

  Cena: 24,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: PPK Poradnik Pracownika – książka

  PPK Poradnik Pracownika – książka

  Pracownicze plany kapitałowe (PPK) to nowy program dobrowolnego oszczędzania na dodatkową emeryturę. Środkami PPK pracowników i zleceniobiorców będą zarządzać m.in. fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne i zakłady ubezpieczeń, natomiast pierwsze umowy o zarządzanie PPK na rzecz osób zatrudnionych będą zawierane od 1 lipca 2019 r. Publikacja przystępnie i obiektywnie przedstawia kluczowe zagadnienia...

  Cena: 24,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ceny transferowe Nowa dokumentacja w 2019 r – książka

  Ceny transferowe Nowa dokumentacja w 2019 r – książka

  Mariusz Makowski  

  Przepisy dotyczące podmiotów powiązanych w ostatnich latach często się zmieniały. Spowodowało to, że stały się one praktycznie nieczytelne. Ustawodawca postanowił więc po raz kolejny je zmienić, ale podszedł do tego zadania w sposób kompleksowy. Z dniem 1 stycznia 2019 r. w ustawach o podatkach dochodowych przestały obowiązywać dotychczasowe przepisy dotyczące podmiotów powiązanych, a w ich miejsce...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: CIT 2019 Komentarz – książka

  CIT 2019 Komentarz – książka

  MAREK SMAKUSZEWSKI  

  CIT 2019. Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia zmiany, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r. Nasza publikacja zawiera nie tylko klasyczny, prawniczy komentarz do konkretnych przepisów, lecz także przykłady i wzory pokazujące, jak przedsiębiorcy powinni rozliczać się podatkowo. Autor przedstawia także aktualne stanowisko...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. Studium kryminologiczne – książka

  Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. Studium kryminologiczne – książka

  Dagmara Woźniakowska-Fajst  

  Autorka podejmuje temat uporczywego nękania (stalkingu) oraz innych form prześladowania emocjonalnego (mobbingu, bullyingu i molestowania seksualnego). Prezentuje wyniki ogólnopolskich, reprezentatywnych badań aktowych dotyczących stalkingu. Przedstawia usystematyzowane definicje psychologiczne i kryminologiczne zjawisk zaliczanych do przemocy emocjonalnej, a ponadto także ich historię i uwarunkowania...

  Cena: 41,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku – książka

  Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem w spadku – książka

  Rafał Blicharz  

  25 listopada 2018 r. weszła w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zasadniczym celem wprowadzenia instytucji zarządu sukcesyjnego było rozwiązanie problemów dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne po ich śmierci, do czasu uregulowania sytuacji prawnej dziedziczonego przez spadkobierców mienia, obejmującego m.in. przedsiębiorstwo...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Przesłuchanie podejrzanego w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym – książka

  Przesłuchanie podejrzanego w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym – książka

  Rafał Kwasiński  

  Książka jest pierwszą tego rodzaju publikacją na rynku wydawniczym, która stanowi kompendium wiedzy na temat problematyki przesłuchiwania terrorystów. Książka przedstawia w sposób kompleksowy uwarunkowania psychologiczno-taktyczne przesłuchania podejrzanego w sprawach przestępstw o charakterze terrorystycznym. Jest to zarazem poradnik, który został wzbogacony o obszerny przegląd strategii, metod i...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Funkcje kuratora w polityce kryminalnej – książka

  Funkcje kuratora w polityce kryminalnej – książka

  Paweł Kobes  

  Zasadniczą treścią książki są zadania realizowane przez kuratorów w stosunku do nieletnich i dorosłych sprawców przestępstw. Analiza tych zadań pokazuje, że kuratorzy realizują szereg innych czynności, które nie wynikają wprost z przepisów prawnych. Walorem tej książki jest to, że ukazane zostały cele poszczególnych środków oddziaływania wobec podopiecznych, które determinują realizację zadań przez...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Dlaczego nie należy bać się RODO? – książka

  Dlaczego nie należy bać się RODO? – książka

  Łukasz Pietruk  

  Przepisy RODO nałożyły na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków. Ich realizacja nie zawsze wymaga podjęcia dodatkowych, specjalnych działań czy też współpracy z profesjonalnym podmiotem. Autor, doświadczony specjalista z zakresu ochrony danych osobowych, wskazuje, jak przestrzegać RODO oraz zabezpieczyć odpowiednio proces przetwarzania danych osobowych, wykorzystując m.in. zasoby posiadane przez...

  Cena: 115,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. – książka

  Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową. – książka

  Małgorzata Gach   Joanna Mizińska  

  Działalność gospodarczą można prowadzić w różnych formach prawnych. Znaczna część polskich przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Często jednak różnego rodzaju okoliczności uzasadniają potrzebę zmiany tej formy prowadzenia działalności na spółkę kapitałową. Następuje wówczas proces przekształcenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy w jednoosobową...

  Cena: 157,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – książka

  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – książka

  Zofia Wojdylak-Sputowska   Arkadiusz Jerzy Sputowski  

  Począwszy od 1 stycznia 2019 r., ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz. 2247), zmieniły się zasady postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym tego podatku. Dodano kolejne, nowe kryterium zwrotu podatku akcyzowego, tj. kryterium z tytułu posiadania tzw. dużych jednostek przeliczeniowych...

  Cena: 157,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – książka

  Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – książka

  Magdalena Majdrowicz-Dmitrzak   Joanna Frąckowiak  

  Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniami Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2018 r. (Dz.U. poz. 1393) oraz z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.U. poz. 257). W publikacji: -...

  Cena: 231,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium – książka

  Zakaz dyskryminacji ze względu na więcej niż jedno zabronione kryterium – książka

  Monika Domańska  

  W publikacji przedstawiono problematykę dotyczą realizacji prawa do bycia niedyskryminowanym ze względu na każde kryterium dotykające jednostkę i potęgujące opresję, którą odczuwa. Autorka przywołuje podstawowe zagadnienia prawa antydyskryminacyjnego, a także omawia przepisy odnoszące się do zakazu dyskryminacji. Oprócz tego w książce omówiono akty prawa UE (zarówno pierwotnego, jak i wtórnego), które...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Nadużycie prawa procesowego cywilnego – książka

  Nadużycie prawa procesowego cywilnego – książka

  Problematyka nadużycia prawa procesowego cywilnego do tej pory nie doczekała się w nauce systemowego opracowania. Prezentowany zbiór artykułów próbuje wypełnić tę lukę. W książce zamieszczono większość wystąpień wygłoszonych podczas obrad Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, który odbył się w dniach 21–24 września 2017 r. w Prusimiu niedaleko Poznania, a także inne prace,...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Grupa spółek w świetle prawa pracy – książka

  Grupa spółek w świetle prawa pracy – książka

  Michał Raczkowski  

  Publikacja stanowi kompleksową analizę zagadnień zatrudnienia w grupach spółek. Autor ukazuje, w jaki sposób obowiązujące regulacje prawa pracy funkcjonują w takich strukturach, a także proponuje jak rozwiązywać problemy wynikające z powiązań między pracodawcami przy użyciu istniejących regulacji prawnych oraz projektuje nowe regulacje, które należałoby wprowadzić, aby przeciwdziałać negatywnym aspektom...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej – książka

  Uchybienie godności urzędu sędziego jako podstawa odpowiedzialności dyscyplinarnej – książka

  Michał Laskowski  

  Publikacja przybliża czytelnikowi znaczenie godności urzędu sędziego z odniesieniem do przepisów obowiązującego prawa, etyki zawodowej i reguł stosowanych w orzecznictwie sądów dyscyplinarnych. Autor omawia pojęcie godności zawodu, a następnie godności urzędu sędziego, rozumiejąc go jako pewien standard zachowań stosowanych nie tylko w okolicznościach służbowych. Wnikliwie przedstawia zasadę neutralności...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2688

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA