Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 3030
 • wydawnictwa prawnicze: Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym – książka

  Zasada jawności w sądowym postępowaniu cywilnym – książka

  Anna Kościółek  

  Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie problematyki zasady jawności w sądowym postępowaniu cywilnym. Autorka wykorzystuje poszczególne rodzaje i tryby sądowych postępowań cywilnych w celu egzemplifikacji poszczególnych zagadnień związanych z jawnością tego postępowania. Przedstawia również uwagi na temat wpływu dotąd przeprowadzonej oraz dalszej możliwej informatyzacji postępowania cywilnego...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ustawa o rachunkowości Komentarz – książka

  Ustawa o rachunkowości Komentarz – książka

  Prezentowany komentarz to wyróżniające się na rynku opracowanie, zawierające wyczerpującą analizę aktualnych przepisów podstawowego źródła regulacji polskiego prawa bilansowego, jakim jest ustawa o rachunkowości. Uwzględniona została również nowelizacja ustawy wchodząca w życie z dniem 25.11.2018 r., rozszerzająca zakres jej stosowania o przedsiębiorstwa w spadku. Jednym z kluczowych walorów publikacji...

  Cena: 259,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: BHP Obowiązki pracodawców – książka

  BHP Obowiązki pracodawców – książka

  Sebastian Kryczka  

  Publikacja zawiera opis podstawowych obowiązków pracodawców, jakie mają oni wobec pracowników w zakresie bhp. Przedstawione w niej zostały m.in. •zasady kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, •warunki przeprowadzania szkoleń bhp, •obowiązki pracodawcy wobec pracowników pracujących przy monitorach ekranowych, •obowiązki pracodawcy w zakresie wypadków przy pracy, •zasady tworzenia...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Karta Nauczyciela Komentarz – książka

  Karta Nauczyciela Komentarz – książka

  AGATA PISZKO  

  Karta Nauczyciela. Komentarz zawiera praktyczne omówienie wszystkich przepisów ustawy, przy czym szczególną uwagę zwrócono na częste problemy i wątpliwości pojawiające przy stosowaniu tej regulacji. Książkę wzbogaca serwis elektroniczny z aktywnymi wzorami dokumentów. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach Karty Nauczyciela wprowadzone ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Rachunkowość w oświacie – książka

  Rachunkowość w oświacie – książka

  Magdalena Grotkiewicz   RENATA NIEMIEC  

  Specyfika wymagań wobec rachunkowości jednostek oświatowych sprawia, że osoby zajmujące się finansami tych podmiotów nierzadko borykają się z trudnościami i poszukują specjalistycznej i aktualnej informacji na ten temat. „Rachunkowość w oświacie” wychodzi naprzeciw temu zapotrzebowaniu. Jednostki oświatowe należące do sektora finansów publicznych zobowiązane są do prowadzenia rachunkowości na zasadach...

  Cena: 159,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Firma w spadku - zarząd sukcesyjny – książka

  Firma w spadku - zarząd sukcesyjny – książka

  Temat sukcesji jest dla polskich przedsiębiorców ważny, ale często jednak nieznany lub nie do końca zrozumiały. Dopiero po uświadomieniu im na realnych przykładach wagi tego tematu można spotkać się z ogromem pytań i chęcią podejmowania stosownych działań. Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej w znacznym stopniu odpowiada na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, bo to...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Umowy terminowe – książka

  Umowy terminowe – książka

  Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich rozwiązywania. Publikacja w przystępny sposób omawia zagadnienia związane zarówno z zatrudnianiem pracowników na podstawie tych umów, jak i z trybem ich rozwiązania. Książka wyjaśnia także specyficzne wymagania,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: RODO dla księgowychi biur rachunkowych – książka

  RODO dla księgowychi biur rachunkowych – książka

  Publikacja szczegółowo opisuje procedurę wdrożenia w dziale księgowości w firmie oraz w biurze rachunkowym nowych zasad ochrony danych osobowych, które wynikają z unijnego rozporządzenia 2016/679 (RODO – ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Najtrudniejsze zagadnienia są przedstawione na praktycznych przykładach. Atutem publikacji są wzory dokumentów i procedur, które można wykorzystać w swojej...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: ZFŚS 2018 Komentarz – książka

  ZFŚS 2018 Komentarz – książka

  Mariusz Pigulski  

  ZFŚS 2018. KOMENTARZ zawiera praktyczne wyjaśnienia do każdego artykułu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Książka zawiera liczne, najbardziej aktualne przykłady, wzory dokumentów, stanowiska urzędów i orzecznictwo sądowe. W publikacji zwrócono uwagę na problematykę składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych. W pewnych sytuacjach będą one należne od przyznanych świadczeń....

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Sprawozdawczość Budżetowa 2018 Nowe rozporządzenie z komentarzem – książka

  Sprawozdawczość Budżetowa 2018 Nowe rozporządzenie z komentarzem – książka

  Krystyna Gąsiorek  

  W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109). Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej wynikają z: •potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks pracy – książka

  Kodeks pracy – książka

  Stan prawny na: 01.2018 r. Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks pracy wraz z przepisami ją wprowadzającymi. Artykuły kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji. Zbiór przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydziałów prawa i administracji,...

  Cena: 15,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach. Praktyczny poradnik – książka

  Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach. Praktyczny poradnik – książka

  Konrad Gałaj-Emiliańczyk  

  Zapewnienie prawa do prywatności przechodzi prawdziwą rewolucję; każda organizacja musi zmienić sposób postępowania z danymi osobowymi. Dotychczas obowiązywał model, w którym to ustawodawca decydował o tym, w jaki sposób mamy chronić dane osobowe, teraz to my sami musimy określić ryzyko naruszenia tego prawa i zastosować takie zabezpieczenia, które to ryzyko zniwelują. Autor – ekspert z dziedziny...

  Cena: 178,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Finansowanie zadań oświatowych – książka

  Finansowanie zadań oświatowych – książka

  AGATA PISZKO  

  Przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. nowa ustawa o finansowaniu zadań oświatowych – w zasadniczej części – weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Reguluje ona zasady finansowania oświaty publicznej i niepublicznej. Przepisy te zastępują materię uregulowaną dotychczas w innych aktach prawnych –przede wszystkim w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Celem nowej regulacji jest zapewnienie...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – książka

  Kodeks postępowania administracyjnego. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – książka

  Stan prawny: 11 stycznia 2018 r. Kodeks postępowania administracyjnego tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) 2 lutego 2018 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności z dnia 10 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz....

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Koszty sądowe cywilne – książka

  Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego Kodeks rodzinny i opiekuńczy Koszty sądowe cywilne – książka

  Stan prawny: 11 stycznia 2018 r. Kodeks postępowania cywilnego zawiera zmiany wchodzące w życie: 10 października 2017 r., wyrok TK z dnia 3 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1883) 12 grudnia 2017 r., zmiana z ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw z dnia 27 października 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2180) ...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Pit Cit Ryczałt – książka

  Pit Cit Ryczałt – książka

  Od 1 stycznia 2018 r. w podatkach dochodowych zostaną wprowadzone liczne zmiany. Część z nich ma na celu wyeliminowanie mechanizmów optymalizacji podatkowej. Mają temu służyć m.in. wyodrębnienie w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych, a także modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanej spółki zagranicznej oraz wprowadzenie limitów...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo podatkowe Przepisy 2018 – książka

  Prawo podatkowe Przepisy 2018 – książka

  IV wydanie Prawa podatkowego to kompendium przepisów dotyczących prawa podatkowego. Zbiór zawiera podstawowe ustawy podatkowe: ordynację podatkową, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), ustawę o podatku od towarów i usług (VAT), ustawę o podatku akcyzowym oraz ustawę o podatku od spadków i darowizn. Obecne wydanie zostało wzbogacone o wybrane akty wykonawcze,...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian – książka

  Kodeks pracy 2018 Ujednolicone przepisy z komentarzem do zmian – książka

  Kodeks pracy stanowi podstawowy akt prawny, który w swojej praktyce na co dzień zobowiązani są stosować pracodawcy. W niniejszym opracowaniu Czytelnik odnajdzie ujednoliconą treść przepisów KP (wg. stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2018 r.) wraz z odwołaniem do przepisów wykonawczych oraz praktycznym omówieniem najnowszych zmian.

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 – książka

  Kodeks cywilny Komentarz Tom 2 – książka

  Tom II zawiera komentarz do wyjątkowo często występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym zagadnień z prawa rzeczowego uregulowanych w KC: prawo własności (treść i wykonywanie, nabycie i utrata własności, a w tym zasiedzenie, współwłasność (zasady zarządu rzeczą wspólną i zniesienia współwłasności), ochrona własności – uregulowanie roszczenia o wydanie przedmiotu własności (skarga windykacyjna)...

  Cena: 329,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks cywilny – książka

  Kodeks cywilny – książka

  „Kodeks cywilny” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz skorowidz przedmiotowy. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan prawny: 1 września...

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3030

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA