Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 3176
 • wydawnictwa prawnicze: Lecznicze środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem – książka

  Lecznicze środki zabezpieczające stosowane wobec sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem – książka

  Maciej Tygielski  

  Autor prezentuje kierunki zmian postępowania ze skazanymi za przestępstwa popełnione w związku z uzależnieniem, przedstawia ewolucję środków zabezpieczających stosowanych wobec tego typu sprawców, ocenia trafność przyjętych rozwiązań ustawowych. Pierwsze rozdziały poświęcone są analizie procesu włączania osób i środowisk zmarginalizowanych w obszar regulacji prawa karnego, jak również krystalizowania...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne – książka

  Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019 Tom 2 Akta gospodarcze i administracyjne – książka

  Daniel Kupryjańczyk   Michał Rojewski   Ksenia Rzepka  

  Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków, składają się z 3 tomów...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Klauzule RODO Wzory klauzul z praktycznym komentarzem – książka

  Klauzule RODO Wzory klauzul z praktycznym komentarzem – książka

  Agnieszka Sagan-Jeżowska  

  Rozpoczęcie obowiązywania RODO stanowiło wyzwanie dla wszystkich administratorów, wprowadzając nowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz modyfikując obowiązki dotychczas już znane na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Jednym z obowiązków poddanych znaczącym zmianom jest obowiązek informacyjny, który wiąże się z koniecznością opracowania kompleksowej i zrozumiałej informacji...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych – książka

  Wzorcowa instrukcja obiegu dokumentów księgowych – książka

  Irena Majsterkiewicz  

  Schemat obiegu ponad 140 dokumentów – pomoże zorganizować sprawny i zgodny z przepisami przepływ dowodów księgowych. Właściwy obieg dokumentów umożliwia wprowadzenie do ksiąg rachunkowych i ewidencji podatkowych dowodów dokumentujących zdarzenia gospodarcze w jak najkrótszym czasie od ich zaistnienia. Pozwala również na archiwizowanie tych dokumentów w porządku wymaganym przez ustawę o rachunkowości...

  Cena: 126,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej – książka

  Rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej – książka

  Irena Majsterkiewicz  

  Praktyczny przewodnik po rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej z wzorcowym planem kont, zarządzeniem w sprawie zasad (polityki) rachunkowości oraz wzorami sprawozdania. Publikacja zawiera m.in.: - wzór uchwały w sprawie przyjęcia zasad rachunkowości wspólnoty mieszkaniowej; - zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (m.in. technika i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych – plan kont, wykaz zbiorów danych...

  Cena: 157,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: VAT w budżetówce – książka

  VAT w budżetówce – książka

  VAT W BUDŻETÓWCE - Praktyczne omówienie zmian od 1 lipca 2018 r. – Skutki wyroku NSA w sprawie odliczania VAT – Wyjaśnienia organów podatkowych – Porady ekspertów Sprawdź, jak przygotować jednostkę na przepisy o podzielonej płatności w VAT, które wchodzą w życie 1 lipca 2018 r., poznaj odpowiedzi na najczęstsze pytania księgowych z sektora publicznego dotyczące rozliczania VAT.

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – książka

  Opodatkowanie spółek osobowych i ich wspólników – książka

  Anna Justyńska   Adam Mariański   Piotr Szalbierz   Artur Tim   Żądło Adam   Jakub Żurawiński  

  W książce w sposób kompleksowy zostały przedstawione zasady opodatkowania spółek osobowych i ich wspólników z uwzględnieniem obecnej linii interpretacyjnej organów podatkowych i sądów administracyjnych. W opracowaniu przeanalizowano charakter podatkowy spółek osobowych w tym reguły określające skutki podatkowe typowych zdarzeń dla spółek osobowych i ich wspólników na wszystkich etapach ich funkcjonowania...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ustawa o Sądzie Najwyższym Komentarz – książka

  Ustawa o Sądzie Najwyższym Komentarz – książka

  Krzysztof Szczucki  

  Publikacja stanowi praktyczny komentarz do ustawy o Sądzie Najwyższym, która weszła w życie 3.04.2018 r. Autor omawia obecne rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę, w tym zwłaszcza: - nowy nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci skargi nadzwyczajnej, - nową organizację wewnętrzną Sądu Najwyższego, - zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym w sprawach sędziów Sądu Najwyższego, - zmiany w przepisach regulujących...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Osoba trzecia w arbitrażu handlowym Monografie Praw – książka

  Osoba trzecia w arbitrażu handlowym Monografie Praw – książka

  Grzegorz Suliński  

  Monografia dr Grzegorza Sulińskiego dotyczy jednego z najtrudniejszych teoretycznie i zarazem najbardziej doniosłych praktycznie problemów współczesnego prawa arbitrażowego, jakim stał się udział osoby trzeciej w postępowaniu arbitrażowym. Istotą bowiem arbitrażu handlowego jest jego umocowanie w woli stron sporu w postaci dokonania przez te strony zapisu na sąd polubowny, w granicach wprawdzie określonych...

  Cena: 159,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019 Tom 1 Akta cywilne i karne – książka

  Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości 2019 Tom 1 Akta cywilne i karne – książka

  Stefan Jaworski   Joanna Ablewicz   Tomasz Sadurski  

  Nowe wydanie zawiera zaktualizowane stany faktyczne oraz prawne, dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów prawa. Egzaminy Prawnicze Ministerstwa Sprawiedliwości: stanowią wyjątkowe i kompleksowe rozwiązanie przeznaczone specjalnie dla osób przygotowujących się do egzaminu końcowego na aplikacjach prawniczych, ale i dla aplikantów w trakcie aplikacji i dla praktyków, składają się z 3 tomów...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Aplikacja sędziowska i prokuratorska Egzamin 2018 – książka

  Aplikacja sędziowska i prokuratorska Egzamin 2018 – książka

  Aleksandra Sypniewska  

  Jedyna na rynku publikacja dedykowana kandydatom na aplikację sędziowską i prokuratorską. Główny nacisk opracowania jest położony na wskazanie tego, czym zdaniem Autorki warto kierować się w nauce do obu etapów konkursu, zwrócenie uwagi na najistotniejsze kwestie i zaproponowanie pewnej metodyki pracy, przydatnej również w trakcie samego rozwiązywania testów i sporządzania pracy pisemnej. Wychodząc...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Samorządowe centra usług wspólnych – książka

  Samorządowe centra usług wspólnych – książka

  Paweł Modrzyński   Robert Gawłowski   Joanna Modrzyńska  

  Celem książki jest przedstawienie modeli organizacyjnych i praktyki funkcjonowania CUW w JST jak również pytań i odpowiedzi, które władze samorządowe muszą uzyskać chcąc wprowadzić i zarządzać efektywnie usługą wspólną. Książka zawiera także elementy wiedzy prawniczej i organizacyjnej, która jest niezbędna dla wdrożenia CUW w JST. Intencją autorów jest, aby strukturę pracy stanowiły pytania, których...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości – książka

  Rozliczanie wartości firmy w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości – książka

  Małgorzata Cieciura  

  Książka ma charakter aplikacyjny i może stanowić wartość dla praktyków z zakresu rachunkowości, jak też dla osób zainteresowanych rachunkowo­ścią i finansami przedsiębiorstwa. Do szczególnych walorów pragmatycznych monografii zaliczyć należy opracowanie: - procedury rozliczania wartości firmy dla polskich jednostek gospodarczych, uwzględniającej zarówno specyfikę polskiego rynku, jak i zalecenia mię­dzynarodowych...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych – książka

  Dozwolony użytek przedmiotów praw pokrewnych – książka

  Sławomir Tomczyk  

  Na gruncie praw własności intelektualnej charakterystyczne jest swoiste „nakładanie się” na siebie różnych przedmiotów ochrony. W konsekwencji korzystanie z rozlicznych kategorii utworów, jak np. audiowizualnych, czy słowno-muzycznych oznacza de facto jednoczesne korzystanie z artystycznych wykonań, fonogramów lub wideogramów, czy nadań. Przedmioty te korzystają z autonomicznej ochrony prawnej wynikającej...

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks postępowania karnego Orzecznictwo Aplikanta – książka

  Kodeks postępowania karnego Orzecznictwo Aplikanta – książka

  Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania karnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów tego Kodeksu. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikanta jest wyjątkowe ponieważ...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks postępowania cywilnego Orzecznictwo Aplikanta – książka

  Kodeks postępowania cywilnego Orzecznictwo Aplikanta – książka

  Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks postępowania cywilnego, zawiera tezy orzeczeń do poszczególnych (wybranych) artykułów Kodeksu postępowania cywilnego. W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najważniejszych orzeczeń Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz sądów okręgowych. Pełną treść orzeczenia wraz z uzasadnieniem możesz następnie wyszukać w dostępnym na egzaminie komputerze. Orzecznictwo aplikanta...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori – książka

  Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości fori – książka

  Maciej Zachariasiewicz  

  W każdym państwie prawo zna instrumenty, których celem jest ochrona szczególnych interesów i wartości własnego porządku prawnego. W obszarze prawa prywatnego, takim instrumentem jest klauzula porządku publicznego (ordre public, public policy). Klauzula porządku publicznego znana jest zarówno w polskiej ustawie PrPrywM z 2011 r., jak i w unijnych rozporządzeniach poświęconych prawu kolizyjnemu – w szczególności...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zakaz publikacji w prasie danych osobowych i wizerunków osób publicznych podejrzanych lub oskarżonyc – książka

  Zakaz publikacji w prasie danych osobowych i wizerunków osób publicznych podejrzanych lub oskarżonyc – książka

  Maria Łoszewska-Ołowska  

  Czarna opaska na oczach, imię i pierwsza litera nazwiska, a obok tego informacja o zajmowanym stanowisku, wykonywanym zawodzie czy innych charakterystycznych dla osoby elementach – o powszechnie stosowana w mediach praktyka dla oznaczenia osoby podejrzanej lub oskarżonej o przestępstwo. Ten pozorny kamuflaż nie uniemożliwia ustalenia, o kogo chodzi, co więcej, mamy bowiem w tym wypadku do czynienia...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Efektywna ochrona prawna jednostek – książka

  Efektywna ochrona prawna jednostek – książka

  Efektywna ochrona prawna jednostek Uwarunkowania, wyzwania, perspektywy

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3176

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA