Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 2813
 • wydawnictwa prawnicze: Zjawisko korupcji – książka

  Zjawisko korupcji – książka

  Jacek Bil  

  Książka „Zjawisko korupcji. Rozpoznawanie, zapobieganie, zwalczanie” jest skierowana do osób zainteresowanych zjawiskiem i eliminacją korupcji, może być również wykorzystana jako podręcznik z zakresu bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego. Obejmuje aspekt społeczno-historyczno-prawno-polityczny korupcji. W siedmiu rozdziałach autor pisze o jej przyczynach, definicjach, obszarach zwalczania i pomiarze: I. Charakterystyka...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Pewność prawa w Unii Europejskiej Pomiędzy autonomią jednostki a skutecznością prawa UE – książka

  Pewność prawa w Unii Europejskiej Pomiędzy autonomią jednostki a skutecznością prawa UE – książka

  Dagmara Kornobis-Romanowska  

  Prezentowana monografia autorstwa Pani dr hab. Prof. UWr Dagmary Kornobis-Romanowskiej, to pozycja dotycząca roli i znaczenia zasady pewności prawa w złożonej, wieloskładnikowej, wielopoziomowej i wielojęzykowej przestrzeni prawnej, jaką jest UE. Przedstawione opracowanie ma na celu zbadanie relacji i ustalenie równowagi pomiędzy stabilnością i przewidywalnością prawa dla jednostek wyrażoną przez ich...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Praktyczny przewodnik – książka

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Praktyczny przewodnik – książka

  Publikacja jako pierwsza na rynku w sposób kompleksowy i praktyczny omawia nową ustawę z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przedstawiono w niej sposoby na wypełnienie szeregu obowiązków nałożonych na instytucje przez ustawę oraz zasady budowania skutecznego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Autorami przewodnika są...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – książka

  Plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – książka

  Izabela Świderek   Halina Skiba  

  Prawidłowe opracowanie planu finansowego wzmacnia sprawność funkcjonowania jednostki. Opracowanie, prócz omówienia istoty i znaczenia planowania dla właściwej realizacji zadań publicznych, przedstawia metodologię budowy rocznego planu działalności - planu finansowego. Ukazuje przy tym zasady obowiązujące przy jego konstrukcji w różnych formach organizacyjnoprawnych podmiotów tworzących sektor finansów...

  Cena: 147,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2018 rok – książka

  Sprawozdanie finansowe SPZOZ za 2018 rok – książka

  Zuzanna Świerc  

  Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej to specyficzna forma prawna prowadzenia działalności leczniczej, o statusie jednostki sektora finansów publicznych. Zakres regulacji prawnych odnoszących się do gospodarki finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej obejmuje kilka ustaw, przy czym nie wszystkie ich zapisy dotyczą tego właśnie typu jednostki. Przysparza to wiele trudności...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Odliczanie VAT w 2019 roku Wyjaśnienia praktyczne – książka

  Odliczanie VAT w 2019 roku Wyjaśnienia praktyczne – książka

  Prawo do obniżenia podatku należnego o kwoty VAT naliczonego w poprzedniej fazie obrotu jest podstawowym przywilejem podatnika VAT. Jest ono realizacją zasady neutralności VAT dla przedsiębiorców, która jest – co trzeba podkreślić – fundamentem systemu VAT. Z drugiej jednak strony podatek od towarów i usług jest najbardziej „dochodową” daniną w całym systemie podatkowym. Dlatego też organy podatkowe...

  Cena: 69,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Sprawozdawczość budżetowa 2019 – książka

  Sprawozdawczość budżetowa 2019 – książka

  Barbara Jarosz  

  W książce przedstawiono sposób sporządzania oraz obowiązujące terminy i formy przekazywania sprawozdań w zakresie operacji finansowych, sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań budżetowych w układzie zadaniowym, z uwzględnieniem najnowszych zmian, które obowiązują od stycznia 2019 roku. Zawiera też aktualny tekst rozporządzenia z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej ze zmienionymi...

  Cena: 147,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Informator zamówień publicznych 2019 – książka

  Informator zamówień publicznych 2019 – książka

  „Informator zamówień publicznych 2019” to podręczny zbiór najważniejszych informacji o Prawie zamówień publicznych w 2019 roku. Znajdują się tutaj tabele, zestawienia i wskazówki postępowania krok po kroku z niezbędnymi w codziennej pracy procedurami, terminami i dokumentami. Każda osoba stosująca w swojej pracy przepisy Pzp doceni książkę za zwięzłą formę, pozbawioną teoretyzowania; wygodę korzystania...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zmiany w prawie budowlanym 2019 – książka

  Zmiany w prawie budowlanym 2019 – książka

  „Zmiany w prawie budowlanym 2019” to omówienie nowych przepisów wprowadzonych nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dotyczą one m.in. wymiaru powierzchni użytkowej mieszkania i zmian w zakresie jego organizacji, lokalizacji niektórych budynków względem lasu, sytuowania budynku względem granic działki. Bardzo istotne zmiany...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Aksjologiczne podstawy prawa pracy Zarys problematyki – książka

  Aksjologiczne podstawy prawa pracy Zarys problematyki – książka

  Teresa Liszcz  

  Rozważania zawarte w książce Aksjologiczne podstawy prawa pracy. Zarys problematyki dotyczą głównie przyrodzonej godności ludzkiej oraz innych wartości konstytucyjnych związanych z ludzką pracą, które powinno urzeczywistniać prawo pracy. Dlatego konstrukcja monografii została tak ujęta, by określone wartości poddane były nie tylko szczegółowej analizie z odpowiednimi wskazaniami lub odesłaniami do...

  Cena: 44,10 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo restrukturyzacyjne Komentarz – książka

  Prawo restrukturyzacyjne Komentarz – książka

  Rafał Adamus  

  Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz stanowi kompleksowe omówienieustawy z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.). Prawo restrukturyzacyjne wspólnie z Prawem upadłościowym stanowi kompleksową regulację prawną, której przedmiotem są relacje pomiędzy dłużnikiem niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością (w przypadku restrukturyzacji) a jego wierzycielami. Publikacja...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wózki podnośnikowe w zakładzie – książka

  Wózki podnośnikowe w zakładzie – książka

  Lesław Zieliński  

  W podręczniku przedstawiono: wymagania prawne dotyczące użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym, zgłaszanie wózków do dozoru technicznego, uzyskiwanie kwalifikacji, uprawnień do kierowania wózkami, warunki bezpiecznej eksploatacji wózków, wymagania dotyczące instruktażu, oceny ryzyka zawodowego i instrukcji bhp operatora wózka

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ochrona ppoż w praktyce – książka

  Ochrona ppoż w praktyce – książka

  W książce znajdują się szczegółowe omówienia zagadnień dotyczących między innymi: obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie ochrony ppoż., instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia pożarem, ewakuacji, wymogów bezpieczeństwa pożarowego w firmie, bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkolenia bhp, podręcznego sprzętu gaśniczego, przygotowania się do kontroli...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Maszyny – książka

  Maszyny – książka

  Przemysław Siemiątkowski  

  W książce znajdują się przede wszystkim szczegółowe omówienia zasadniczych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczących projektowania oraz wykonywania wprowadzonych do obrotu lub oddawanych do użytku maszyn, wyposażenia wymiennego, elementów bezpieczeństwa, osprzętu do podnoszenia, łańcuchów, pasów i lin, odłączalnych urządzeń do mechanicznego przenoszenia napędu, a także maszyn...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Emerytury 2019 – książka

  Emerytury 2019 – książka

  Renata Gawęcka  

  To, jakie należy stosować zasady ustalania prawa do emerytury (oraz jej wysokości), uzależnione jest od daty urodzenia osoby zainteresowanej, a dokładniej od tego, czy osoba ta urodziła się przed 1 stycznia 1949 r., czy po tej dacie.Ustawa emerytalna wprowadziła podział na dwie podstawowe grupy wiekowe. Pierwsza z nich obejmuje osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r. Osoby te nabywały prawo do emerytury...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Składki ZUS 2019 – książka

  Składki ZUS 2019 – książka

  Mariusz Pigulski  

  Wzrost płacy minimalnej oznacza dodatkową pracę dla działów kadrowo-płacowych. Poziom minimalnego wynagrodzenia wpływa bowiem na wysokość wielu świadczeń wypłacanych w ramachstosunku pracy oraz na podstawy wymiaru składek niektórych grup ubezpieczonych. Sprawdź nowe wysokości składek oraz zmiany przepisów.

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Czas pracy 2019 Przepisy z praktycznym komentarzem – książka

  Czas pracy 2019 Przepisy z praktycznym komentarzem – książka

  Komentarz dla praktyków do działu VI Kodeksu pracy "Czas pracy 2019". Kładzie nacisk na zastosowanie przepisów w praktyce, wzory, przykłady (także przykłady obliczeń), grafiki na konkretnych miesiącach 2019 roku

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Faktury Nowe zasady dokumentowania sprzedaży – książka

  Faktury Nowe zasady dokumentowania sprzedaży – książka

  Radosław Kowalski  

  Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców i ich pracowników dotyczący zasad fakturowania, doręczania i archiwizowania faktur. Faktura jest jednym z najważniejszych dokumentów podatkowych, z którym na co dzień mają do czynienia miliony Polaków. Zastosowanie faktur jest bardzo szerokie, bo w rzeczywistości służą one nie tylko celom fiskalnym. Nie zmienia to jednak faktu, że dokument ten funkcjonuje w...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Rozliczamy najem Przykłady wypełnione druku – książka

  Rozliczamy najem Przykłady wypełnione druku – książka

  Radosław Kowalski  

  Poradnik zawiera wyjaśnienia nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. oraz przykłady poprawnie wypełnionych druków w celu dokładnego rozliczenia z najmu z fiskusem. W opracowaniu m.in.: jak rozliczyć najem krótkoterminowy i okazjonalny, jak poprawnie sporządzić umowę, jaką formę opodatkowania wybrać, co można odliczyć przy ryczałcie, a co przy opodatkowaniu według skali, jak skorzystać...

  Cena: 24,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zamknięcie roku 2018 – książka

  Zamknięcie roku 2018 – książka

  Gyöngyvér Takáts  

  Publikacja przedstawia krok po kroku, zgodnie z harmonogramem prac, określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa oraz prawidłowo ustalić jego wynik finansowy. Poradnik dotyczący zamknięcia ksiąg rachunkowych. Przedstawia krok po kroku, zgodnie z harmonogramem prac, określone czynności, aby rzetelnie i jasno przedstawić sytuację majątkową i...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2813

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA