Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Prawo administracyjne materialne – książka

TANIEJ 5 %

Zofia Duniewska   Barbara Jaworska-Dębska   Ewa Olejniczak-Szałowska   Małgorzata Stahl  

polski

956

Wolters Kluwer

9788381870276

Produkt fizyczny: Książka

Opis

Książka stanowi kompleksowe opracowanie współczesnych zagadnień materialnego prawa administracyjnego.
W oparciu o aktualne rozwiązania prawne omówiono m.in.:
– regulacje administracyjnoprawne stanowiące o: obywatelstwie polskim, aktach stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk, ewidencji ludności, dowodach osobistych, paszportach, statusie cudzoziemców, ochronie wolności sumienia i wyznania;
– kwestie prawa ochrony zdrowia, prawnej regulacji uzależnień, obrotu napojami alkoholowymi, środkami odurzającymi i psychotropowymi oraz prawa pomocy społecznej i szeroko pojmowanego wspierania rodziny, w tym sprawy przemocy w rodzinie;
– problematykę prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa ochrony środowiska i prawa budowlanego;
– tematykę prawną z zakresu kultury, oświaty i szkolnictwa wyższego, stopni naukowych i tytułu naukowego oraz nabywania uprawnień zawodowych;
– zagadnienia dotyczące ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obrony narodowej.
W kolejnym wydaniu autorzy zwracają uwagę na nowe regulacje dotyczące m.in. zdrowia publicznego, rejestracji stanu cywilnego, systemu ewidencji ludności czy zasad i trybu uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, omawiają również zagadnienia mniejszości narodowych i etnicznych.
Publikacja przeznaczona jest dla studentów oraz doktorantów prawa i administracji, a także dla osób wykonujących zawody prawnicze lub zadania z zakresu administracji publicznej.

Prawo administracyjne materialne - książka

75,05 zł 79,00 zł
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!