Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 452
 • administracja, samorząd terytorialny: Ustawy samorządowe Nowe instytucje Analiza z przykładami i wzorami dokumentów – książka
  Nowość

  Ustawy samorządowe Nowe instytucje Analiza z przykładami i wzorami dokumentów – książka

  Sebastian Gajewski dr  

  Książka została przygotowana specjalnie z myślą o pracownikach sektora publicznego, w tym przede wszystkim urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, a także – urzędów wojewódzkich i regionalnych izb obrachunkowych, którzy zajmują się na co dzień obsługą organów jednostek samorządu terytorialnego i organów nadzoru nad ich działalnością. Z początkiem nowej kadencji organów jednostek...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym – książka
  Nowość

  Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym – książka

  Magdalena Kalisiak-Mędelska  

  Publikacja niniejsza dotyczy partycypacji społecznej – trzeciego możliwego wymiaru decentralizacji administracji publicznej. Współcześnie bowiem coraz większego znaczenia nabierają aktywne wspólnoty samorządowe, potrafiące skutecznie wykorzystać mechanizm zbiorowego podejmowania decyzji w drodze konsultacji, negocjacji, kompromisu i konsensusu. Obok zobrazowania stanu partycypacji społecznej w polskich...

  Cena: 43,05 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych – książka

  Samodzielność podstawowej jednostki samorządu terytorialnego w organizacji i świadczeniu usług komunalnych – książka

  Wojciech Hartung  

  Monografia dotyczy zakresu samodzielności samorządu terytorialnego w definiowaniu i świadczeniu usług komunalnych, a podstawę analizy stanowią rozwiązania prawa unijnego, francuskiego i polskiego. Pomimo rosnącego wpływu prawa unijnego uznana jest jednak rola, jaką państwo i samorząd lokalny, odgrywają w podejmowaniu decyzji o sposobach realizacji spoczywających na nich zadań. W monografii wskazuje...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo samorządu terytorialnego – książka

  Prawo samorządu terytorialnego – książka

  Książka pt. Prawo samorządu terytorialnego stanowi zbiór trzech podstawowych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, tj. ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, opatrzone zbiorczym skorowidzem. We wszystkich tych ustawach uwzględniono zmiany uchwalone u schyłku 2017 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny.

  Cena: 13,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzenie zastępcze wojewody – książka

  Zarządzenie zastępcze wojewody – książka

  Katarzyna Borówka  

  Celem publikacji jest kompleksowa charakterystyka zarządzenia zastępczego wojewody jako środka nadzoru nad bezczynnością organów jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu omówiono następujące zagadnienia związane z tą instytucją: - geneza i ewolucja zarządzenia zastępczego; - uzasadnienie regulacji zarządzenia zastępczego wojewody; - wyodrębnienie konstrukcji prawnej zarządzenia zastępczego,...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kulisy warszawskiego ratusza – książka

  Kulisy warszawskiego ratusza – książka

  Jacek Wojciechowicz   Magdalena Rigamonti  

  Wywiad znanej dziennikarki Magdaleny Rigamonti z Jackiem Wojciechowiczem, który przez 10 lat od początku kadencji Hanny Gronkiewicz-Waltz był wiceprezydentem Warszawy. Wojciechowicz odpowiedzialny był m.in. za architekturę i zagospodarowanie przestrzenne, drogownictwo i komunikację, inwestycje miejskie. Został zdymisjonowany we wrześniu 2016 r. Książka odsłania kulisy funkcjonowania warszawskiego ratusza,...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji + CD – książka

  Procedury elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji + CD – książka

  Grzegorz Abgarowicz   Ewa Perłakowska   Artur Prasal  

  Administracja publiczna realizuje szeroki zakres zadań. Z jednej strony, są to zadania dotyczące obsługi obywateli (zadania realizowane głównie przez samorząd), z drugiej strony – realizowane w ramach współpracy między różnymi podmiotami. We wszystkich tych aspektach istotną rolę odgrywa wykorzystanie możliwości elektronicznej komunikacji przy załatwianiu spraw, jak również wykorzystanie systemów teleinformatycznych...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + CD – książka

  Likwidacja zaległości z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych + CD – książka

  Andrzej Bielski  

  Książka obejmuje praktyczne i kompletne informacje dotyczące gromadzenia oraz windykacji należności gmin z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych. Prezentuje również prawne możliwości restrukturyzacji zaległości lokatorów, oraz sposoby pozwalające poprawić efektywność w procesie egzekucji dochodów z tego tytułu.

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo administracyjne Ćwiczenia – książka

  Prawo administracyjne Ćwiczenia – książka

  Urszula Legierska  

  Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury podręcznika "Prawo administracyjne". Książka może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają procedurze dopuszczania przez Ministra Edukacji Narodowej ani nie są umieszczane w żadnych urzędowych...

  Cena: 14,70 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym – książka

  Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym – książka

  Mirosław Gumularz  

  RODO ma zastosowanie do wszystkich branż, w tym zarówno do sektora prywatnego, jak i publicznego. Jednocześnie wiele przepisów RODO w sposób szczególny ujmuje sytuację prawną podmiotów z sektora publicznego. W książce znajdziesz m.in. omówienie: - danych osobowych wrażliwych, danych o karalności oraz danych osobowych zwykłych, - danych osobowych podanych, zaobserwowanych, pochodnych oraz wywnioskowanych, -...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Pracownicy administracji publicznej Ćwiczenia – książka

  Pracownicy administracji publicznej Ćwiczenia – książka

  Urszula Legierska  

  Książka może być wykorzystywana w szkołach jako materiał ćwiczeniowy. Materiały ćwiczeniowe są to materiały przeznaczone dla uczniów, służące utrwaleniu przez nich wiadomości i umiejętności. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają procedurze dopuszczania przez Ministra Edukacji Narodowej ani nie są umieszczane w żadnych urzędowych wykazach. Decyzja o tym, czy i jakie materiały stosować, należy wyłącznie...

  Cena: 14,70 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Pracownicy administracji publicznej Podręcznik – książka

  Pracownicy administracji publicznej Podręcznik – książka

  Urszula Legierska  

  Podręcznik jest dostosowany do podstaw programowych kształcenia w zawodach z 2012 r. i z 2017 r. Składa się z sześciu rozdziałów. Dodatkowo zawiera wykaz stosowanych skrótów, szczegółowy wykaz aktów prawnych oraz słownik najważniejszych pojęć. Przeznaczenie podręcznika: zawód: technik administracji kwalifikacja: A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji część kwalifikacji: 1. Przygotowywanie...

  Cena: 18,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo finansów samorządowych – książka

  Prawo finansów samorządowych – książka

  Michał Bitner   Elżbieta Kornberger-Sokołowska  

  W podręczniku autorzy klarownie i przystępnie objaśniają podstawowe zagadnienia dotyczące systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego na gruncie obowiązujących ustaw i aktów prawa miejscowego. Wśród szeroko omówionych pojęć i instytucji warto wymienić: - podstawy prawne i zasady ogólne tego systemu, - pojęcie, strukturę i funkcje budżetu jednostek samorządu terytorialnego, - klasyfikację dochodów,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Pracownik samorządowy w szkole - zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy – książka

  Pracownik samorządowy w szkole - zatrudnianie, wynagradzanie, czas pracy – książka

  Patryk Kuzior  

  Publikacja zawiera kompleksową, praktyczną analizę zagadnień dotyczących pracowników samorządowych w oświacie, w szczególności w zakresie ich zatrudniania, wynagradzania i czasu pracy. Przytoczone liczne orzecznictwo sądowe i przykłady z życia szkoły pozwolą na prawidłowe zastosowanie trudnych rozwiązań prawnych w codzienności szkolnej.

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Konsekwencje rewolucji w prawie wyborczym, czyli jak postawić krzyżyk i dlaczego w kratce – książka

  Konsekwencje rewolucji w prawie wyborczym, czyli jak postawić krzyżyk i dlaczego w kratce – książka

  Wojciech Hermeliński   Beata Tokaj   Anna Godzwon   Artur Adamiec  

  „Książka o konsekwencjach rewolucji w prawie wyborczym stanowiąca znakomity komentarz do wydarzeń z historii stosowania prawa wyborczego, a przede wszystkim do zmian wprowadzonych w ostatnich miesiącach, jest niezwykle potrzebna. Pokazuje bowiem te problemy, na które wyborca musi bardzo bacznie zwracać uwagę, by jego głos nie został wykorzystany w sposób nieuczciwy. Najważniejszy dla wyborów samorządowych,...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Organizacja wyborów samorządowych Wybrane zagadnienia – książka

  Organizacja wyborów samorządowych Wybrane zagadnienia – książka

  Grzegorz Gąsior   Tomasz Gąsior  

  Publikacja przedstawienia obowiązki jakie stoją przed podmiotami zaangażowanymi w proces wyborów samorządowych, w tym przed podmiotami administracji samorządowej. Opracowanie to wskazuje i wyjaśnia także zmiany prawne, które dokonały się w styczniu 2018 r. lub dokonają, w przepisach Kodeksu wyborczego w wyniku wejścia w życie ustawy z 11.1.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz – książka

  Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne Komentarz – książka

  Krzysztof Jaroszyński   Anna Szmytt   Łukasz Złakowski  

  Komentarz do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi od lat jedyną na rynku pozycję o charakterze komentarzowym do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zostały w niej omówione kwestie dotyczące: etapów planowania w gminie, województwie na szczeblu krajowym oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego i ustalania warunków zabudowy, regulacji z zakresu gospodarki...

  Cena: 249,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym – książka

  Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym – książka

  W Polsce audyt wewnętrzny został wprowadzony do sektora finansów publicznych 1 stycznia 2002 roku. Od tego czasu trwa proces przekształcania i wzmacniania funkcji audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Zadania stawiane przed audytem wewnętrznym wymagają ciągłego poszerzania wiedzy na jego temat. Treści zawarte w książce zostały dobrane w ten sposób, aby z jednej strony - dokonać...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań – książka

  Wybory samorządowe 2018 Zagadnienia praktyczne i schematy działań – książka

  Monika Augustyniak  

  W opracowaniu kompleksowo omówiono zagadnienia dotyczące wyborów samorządowych – od przedstawienia podstaw prawnych i zasad ich przeprowadzania, po omówienie poszczególnych etapów wyborczych i środków zaskarżania, jakie przysługują wyborcy, w tym m.in.: - tworzenie obwodów głosowania oraz rejestru i spisu wyborców, - zarządzenie wyborów do rad/sejmików, liczba radnych i zgłaszanie kandydatów na radnych protesty...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Planowanie przestrzenne gmin wiejskich – książka

  Planowanie przestrzenne gmin wiejskich – książka

  Marcin Feltynowski  

  Współczesne badania nad planowaniem przestrzennym wskazują na coraz większą rolę świadomego kształtowania polityki przestrzennej, która powinna wykorzystywać dowody naukowe oparte na rzeczywistych danych. Na tego rodzaju podejście wpływa w głównej mierze rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz podnosząca się świadomość mieszkańców obszarów wiejskich, którzy pragną uczestniczyć w procesach decyzyjnych....

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 452

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA