Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 387
 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo samorządu terytorialnego – książka

  Prawo samorządu terytorialnego – książka

  Książka pt. Prawo samorządu terytorialnego stanowi zbiór trzech podstawowych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, tj. ustawę o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa, opatrzone zbiorczym skorowidzem. We wszystkich tych ustawach uwzględniono zmiany uchwalone u schyłku 2017 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Stan...

  Cena: 12,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności – książka

  Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania bezdomności – książka

  Radosław Mędrzycki  

  Autor zajął się ważnym społecznie problemem bezdomności. Przeprowadza kompleksową analizę obowiązujących w Polsce w tym zakresie regulacji prawnych w szczególności unormowań prawa administracyjnego. Książka wypełnia dotychczasowy brak pogłębionych prawnych opracowań monograficznych zagadnienia.

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zbiór kazusów z prawa socjalnego – książka

  Zbiór kazusów z prawa socjalnego – książka

  Renata Babińska-Górecka   Karolina redakcja naukowa Stopka  

  Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem zagadnień z zakresu prawa socjalnego w formie kazusów. Został on przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla wykładowców oraz studentów na kierunkach: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne, a także uczestników studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych z obszaru prawa socjalnego. Publikacja ta może również znaleźć odbiorców pośród...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Między wójtem a proboszczem – książka

  Między wójtem a proboszczem – książka

  Magdalena Grabowska   Joanna Regulska   Emilia Rekosz-Cebula  

  Cechą charakterystyczną tego zbioru studiów jest powiązanie rozważań naukowych z czysto – rzec można – popularnymi, ba, mającymi na celu oddziaływanie na kobiety-czytelniczki. Autorki, poza pewnymi bardziej naukowymi fragmentami (rozważania o historii problematyki gender, a także o zmianach w światowym ruchu feministycznym, a także – analiza przemian podejść naukowych do badania sytuacji kobiet) starają...

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym w Polsce – książka

  Poczucie podmiotowości komunikacyjnej w samorządzie terytorialnym w Polsce – książka

  Paulina Szostok  

  Rozważania zaprezentowane w recenzowanej pracy mają charakter nie tylko analityczny i deskryptywny, lecz także syntetyczny i empiryczny. Z tego powodu znacząco poszerzają stan naszej wiedzy o tej jakże ważkiej – z perspektywy potrzeb demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa, jak również rozwoju idei i praktyki samorządności terytorialnej w praworządnym państwie – problematyki dotykającej funkcjonowania...

  Cena: 47,60 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wynagrodzenia pracowników samorządowych – książka

  Wynagrodzenia pracowników samorządowych – książka

  Tomasz Lewandowski   Kamila Lewandowska  

  W publikacji zostały omówione zasady wynagradzania pracowników samorządów. Szczególną uwagę poświęcono składnikom wynagrodzenia, odprawom, odszkodowaniom i wynagrodzeniu za pracę wadliwą, a także wynagrodzeniu za czas niewykonywania pracy, z uwzględnieniem wynagrodzenia za urlop i za czas niezdolności do pracy, oraz zawieszeniu prawa do wynagrodzenia. Zwrócono również uwagę na kwestię jawności analizowanego...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd - Samorząd gospodarczy - Inne rodzaje samorządu – książka

  Samorząd - Samorząd gospodarczy - Inne rodzaje samorządu – książka

  Anna Szustek  

  Samorząd gospodarczy w II Rzeczypospolitej Polskiej był zagadnieniem trudnym i wywoływał duże emocje. Wiele kłopotów nastręczała już sama kategoria „samorząd”, której nie udało się zdefiniować w sposób powszechnie uznawany. Było kilka nurtów refleksji o samym pojęciu i istocie samorządu. Trzy spośród nich zyskały szersze uznanie i miano teorii samorządu, tj. teoria naturalistyczna, państwowa i polityczna....

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Logistyka społeczna – książka

  Logistyka społeczna – książka

  Jacek Szołtysek   Adam Sadowski   Magdalena Kalisiak-Mędelska  

  Logistyka społeczna, stosunkowo nowy obszar koncepcyjny, powoli znajduje swoje miejsce w rozważaniach teoretycznych i w zastosowaniach praktycznych. Te ostatnie, pojawiające się w coraz większym zakresie i z rosnącą intensywnością, skierowały uwagę teoretyków na fenomen oddziaływania społecznego w podejmowanych decyzjach na zakres zarządzania logistycznego. Książka, którą przekazujemy czytelnikom,...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych – książka

  Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych – książka

  Ilżbieta Gaździki   Ewa Ostapowicz   Barbara Jarosz  

  Książka „Polityka rachunkowości 2018 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych” jest to publikacja narzędziowa. Zawiera wzory dokumentów i zarządzeń gotowych do zastosowania w każdej jednostce. Publikacja została opracowana na podstawie przepisów ustawowych oraz wykonawczych wchodzących w życie w 2018 r., w tym nowe rozporządzenie ministra rozwoju i...

  Cena: 147,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Koncepcja organu administracji niezespolonej jako terenowego organu administracji rządowej – książka

  Koncepcja organu administracji niezespolonej jako terenowego organu administracji rządowej – książka

  Jarosław Maćkowiak  

  Kompendium wiedzy dotyczącej organów administracji niezespolonej i terenowych organów administracji rządowej. Doskonale wpisuje się w kanon nauki prawa administracyjnego. Tok prowadzenia wywodu jest logiczny i czytelny, a język bardzo przystępny. Znaczącym atutem autora jest to, że w omawianej dziedzinie jest nie tylko teoretykiem, ale także praktykiem. Książka zainteresuje specjalistów prawa administracyjnego,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej – książka

  Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej – książka

  Jakub H. Szlachetko  

  Książka prezentuje problematykę udziału społeczeństwa w kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej. Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak: - dostęp partycypujących do informacji publicznej, - prawne formy partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej, - gwarancje partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej. Publikacja opiera się na wykładni obowiązujących przepisów...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych Podręcznik do nauki zawodu – książka

  Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych Podręcznik do nauki zawodu – książka

  Marcin Deja   Anna Rożej   Justyna Stochaj   Jarosław Stolarski  

  Podręcznik do nauki zawodu technik logistyk obejmujący treści z zakresu 2 części kwalifikacji A.32 (Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych). Prezentuje wiedzę na temat organizowania przepływu informacji i zasobów w jednostce administracyjnej, rozróżniania rodzajów i systemów transportu miejskiego, obliczania zapotrzebowania jednostki administracyjnej...

  Cena: 36,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Komentarz do planu kont – książka

  Komentarz do planu kont – książka

  Maria Augustowska   Wojciech Rup  

  Komentarz na podstawie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów obowiązującego od 1 stycznia 2018 r. Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września...

  Cena: 367,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kary pieniężne w świetle ustawy o drogach publicznych po nowelizacji KPA – książka

  Kary pieniężne w świetle ustawy o drogach publicznych po nowelizacji KPA – książka

  Łukasz Sadkowski  

  Publikacja przedstawia, jak zmiany w KPA, które wprowadziła ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 935 ze zm.), a które weszły w życie 1.6.2017 r. wpłynęły na wymierzanie kar pieniężnych przez zarządców dróg. Wejście bowiem w życie nowelizacji KPA spowodowało, iż zmianie w istotnej części uległ sposób nakładania...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Plan finansowy 2018 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – książka

  Plan finansowy 2018 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – książka

  Izabela Świderek  

  Plan finansowy jest dokumentem prognostycznym o  krótkoterminowym charakterze. Definiuje on roczne zamierzenia podmiotu publicznego, sprowadzone do sfery finansowej. W odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, zamierzenia te rozszerzone są o sferę rzeczową. Rola i znaczenie prawidłowo skonstruowanego planu finansowego od kilku lat systematycznie rośnie. Wpływ na to mają specyficzne cechy, odróżniające...

  Cena: 147,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ustawa o kontroli w administracji rządowej – książka

  Ustawa o kontroli w administracji rządowej – książka

  Tomasz Bolek   Marcin Dobruk  

  Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania: Kto podlega kontroli w administracji rządowej i kto jest upoważniony do jej przeprowadzenia? Jak ustalić kryteria oraz cel kontroli? Jak zaplanować, przygotować oraz przeprowadzić kontrolę w administracji rządowej? Jak poprawnie udokumentować wyniki kontroli? Jakie są uprawnienia i obowiązki stron postępowania kontrolnego, tj. kontrolowanego i...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Fundusz sołecki Przepisy prawne i zasady wdrożenia – książka

  Fundusz sołecki Przepisy prawne i zasady wdrożenia – książka

  Robert Gawłowski   Agata Sobolewska  

  Książka „Fundusz sołecki Przepisy prawne i zasady wdrożenia” to kompleksowe opracowanie zawierające w jednym miejscu uwarunkowania prawne powoływania oraz funkcjonowania jednostek pomocniczych (sołectw) w gminie jak również formy praktycznego zastosowania funduszu sołeckiego jako narzędzia aktywizacji mieszkańców. Niniejsza publikacja to praktyczny poradnik przedstawiający: sposób powoływania jednostek...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018 – książka

  Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2018 – książka

  Michał Culepa  

  Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo - płacowych w samorządach Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych.

  Cena: 69,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz – książka

  Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz – książka

  Niniejsze opracowanie stanowi kolejne − 9. wydanie Komentarza do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oprócz omówienia przepisów ustawy komentarz został wzbogacony aktualnym orzecznictwem z zakresu prezentowanych zagadnień oraz dorobkiem doktryny. Wyczerpująco została omówiona problematyka dotycząca takich zagadnień, jak: egzekucja należności pieniężnych, egzekucja obowiązków o charakterze...

  Cena: 299,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie energią w w jednostkach samorządu terytorialnego Wybrane modele możliwości ograniczenia, rekomendacje – książka

  Zarządzanie energią w w jednostkach samorządu terytorialnego Wybrane modele możliwości ograniczenia, rekomendacje – książka

  Alexander Tokarćik   Martin Rovnak   Małgorzata Lechwar  

  Zapewnienie energii niezbędnej dla dalszego wzrostu gospodarczego z jednoczesną dbałością o środowisko naturalne i przyszłe pokolenia stanowi jedno z podstawowych wyzwań gospodarki XXI wieku. Potrzeba ulepszenia procesów gospodarowania i zarządzania zużyciem zasobów, w tym energetycznych, wymaga innowacji organizacyjnych i profesjonalnej koordynacji. Konieczne jest stworzenie rozwiązań, które będą...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 387

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA