Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 356
 • administracja, samorząd terytorialny: Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji Tom 12 – książka

  Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji Tom 12 – książka

  Ewa Bagińska   Jerzy Parchomiuk  

  Tom 12 z serii Systemu Prawa Administracyjnego w sposób dokładny oraz kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej w administracji. Nowe, 2 wydanie uwzględnia wszystkie zmiany od poprzedniego wydania książki, m.in. wynikające z: ustawy z 20.1.2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. Nr 34, poz. 173), które...

  Cena: 399,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych – książka

  Udziały jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatków dochodowych – książka

  Przemysław Pest  

  Przedmiotem badań w niniejszej monografii jest instytucja udziałów jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Obecnie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego partycypują zatem we wpływach z obu podatków dochodowych. W ten sposób prawie 50% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych pobieranego na zasadach...

  Cena: 109,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Służba cywilna po nowelizacji – książka

  Służba cywilna po nowelizacji – książka

  Michał Culepa  

  Z dniem 23 stycznia 2016 r. weszła w życie – po wyjątkowo szybkim procesie legislacyjnym – ustawa z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta wprowadza zasadniczą zmianę w systemie organizacji służby cywilnej niejako „wyjmując” z systemu naboru konkursowego i sformalizowanych form zatrudnienia wyższe stanowiska w służbie cywilnej. Obecnie stanowiska...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Oceny okresowe pracowników samorządowych – książka

  Oceny okresowe pracowników samorządowych – książka

  Jacek Jędrzejczak  

  W każdej JST zarządzenie wewnętrzne o przeprowadzaniu okresowych ocen ma służyć przede wszystkim realizacji postulatu podnoszenia wydajności i jakości pracy, kompleksowej ocenie wyników pracy każdego pracownika samorządowego, jak też określać jego przydatność zawodową na danym stanowisku pracy i możliwości dalszego rozwoju zawodowego. System ocen z poziomu całej polityki personalnej ma z kolei ułatwiać...

  Cena: 157,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Miejska polityka zagraniczna – książka

  Miejska polityka zagraniczna – książka

  Marta Lackowska  

  Książka traktuje o politycznych działaniach miast wykraczających poza ich granice, a podejmowanych wobec obszarów sąsiednich, władz państwowych oraz instytucji międzynarodowych. Podstawą teoretyczną pracy jest koncepcja przeskalowania (rescaling), zwracająca uwagę nie na terytorialne punkty odniesienia, ale na łączące je relacje (skale). Empiryczna część pracy opiera się na badaniu 12 miast polskich,...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce Tom 1 – książka

  Z zagadnień nadzoru i kontroli organów władzy publicznej w Polsce Tom 1 – książka

  Praca niniejsza jest dziełem 14 autorów, zarówno teoretyków, jak i praktyków, skupiających swoje zainteresowania naukowe na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym. Dostrzegając potrzebę rozwinięcia poddanych analizie zagadnień uznano, iż wymagają one dalszego naukowego pogłębienia, czego efektem będzie ukazanie się w najbliższym czasie, drugiego tomu prac Z zagadnień...

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Działanie współczesnych przedsiębiorstw Tom 12 – książka

  Działanie współczesnych przedsiębiorstw Tom 12 – książka

  Współczesne przedsiębiorstwa działają w środowisku biznesowym wielorako zdeterminowanym. W tej książce Autorzy przedstawili wyniki badań teoretycznych i empirycznych ujmujące: - kulturowe - zasobowe - samorządowe uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw.

  Cena: 51,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa – książka

  Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa – książka

  Niniejsza publikacja zespołu autorów, uczestników konferencji naukowej, przybliża treści dotyczące stanu wiedzy z obszaru pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa realizowanych przez administrację publiczną oraz przedsiębiorców. Poza tym autorzy wymienili problemy, sposoby ich eliminacji oraz określili kierunki zmian dotyczące przygotowań obronnych Polski.

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Odpowiedzi na trudne pytania z pomocy społecznej – książka

  Odpowiedzi na trudne pytania z pomocy społecznej – książka

  W pracy pracowników socjalnych bardzo często pojawiają się pytania. Aby móc na nie odpowiedzieć potrzebna jest często fachowa wiedza z zakresu prawa. Porada prawna kosztuje i to nie małe pieniądze. Dlatego aby ułatwić codzienną pracę pracowników socjalnych wydaliśmy publikację, w której znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez osoby, które na co dzień stykają się z szeroko rozumianą...

  Cena: 20,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Stosunki samorządowo - bankowe a rozwój społeczno - ekonomiczny w przestrzeni – książka

  Stosunki samorządowo - bankowe a rozwój społeczno - ekonomiczny w przestrzeni – książka

  Dorota Korenik   Stanisław Korenik  

  Monografia ta stanowi cenne, pierwsze na polskim rynku wydawniczym, kompleksowe teoretyczno-poznawcze i odnoszące się do rzeczywistości polskiej studium relacji samorządu terytorialnego z bankami. Pozycję charakteryzuje zdecydowanie oryginalne i nowatorskie podejście do problematyki kształtowania relacji samorządu terytorialnego z bankami, jak też banków z samorządem terytorialnym. W proponowanym podejściu...

  Cena: 47,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: System kontroli zarządczej w procesie postępowania administracyjnego + CD – książka

  System kontroli zarządczej w procesie postępowania administracyjnego + CD – książka

  Ewa Sławińska-Tomtała  

  Poruszane zagadnienia omawiają zasady funkcjonowania w jednostce sektora finansów publicznych systemu kontroli zarządczej w procesie prowadzenia postępowań administracyjnych. W książce zaprezentowane zostały mechanizmy kontroli, które w sposób racjonalny powinny zapewnić zgodność działań organu z obowiązującymi przepisami prawa. Czytelnik zapozna się z obowiązującą procedurą postępowań administracyjnych,...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego – książka

  Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego – książka

  Marzanna Poniatowicz  

  Federalizm fiskalny to współczesna koncepcja ekonomiczna przeciwstawna idei centralizmu, oparta na formule wielopoziomowych finansów publicznych oraz koncentrująca się na poszukiwaniu optymalnego zakresu decentralizacji fiskalnej. To jednocześnie koncepcja nowoczesnego i wieloszczeblowego zarządzania sektorem publicznym, której wdrażanie ma na celu zwiększenie efektywności procesu dostarczania dóbr...

  Cena: 70,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego – książka

  Zasada jawności obrad organów stanowiących w praktyce jednostek samorządu terytorialnego – książka

  Piotr Sitniewski  

  Książka syntetycznie omawia realizację konstytucyjnej zasady jawności obrad organów stanowiących w samorządzie. Dokonano kompleksowej analizy 619 jednostek samorządu terytorialnego – wszystkie rady powiatu (315), 304 gminy miejskie w trzech obszarach: statuty, zawartość stron BIP, dobre praktyki w tym zakresie. Projekt, który umożliwił dokonanie był realizowany z dotacji przyznanej w ramach programu...

  Cena: 159,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Bezrobocie Bezrobotny Praca socjalna – książka

  Bezrobocie Bezrobotny Praca socjalna – książka

  Ewa Flaszyńska  

  Nowa seria wydawnictwa Difin – BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ – dotyczy zagadnień związanych z polityką społeczną, jak również z pracą socjalną. Seria adresowana jest nie tylko do pracowników socjalnych, ale i do ich edukatorów. Zróżnicowana grupa autorów poszczególnych publikacji daje gwarancję wysokiego poziomu przekazanej wiedzy i doświadczeń, odwołując się nie tylko do polskich tradycji, ale i światowych....

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce – książka

  Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce – książka

  Małgorzata Ratajczak  

  W monografii podjęto problematykę ewolucji form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce. Ustalono i scharakteryzowano niezbadane dotąd w nauce prawa finansowego formy prawne, w jakich mogła być organizowana działalność budżetowa samorządu terytorialnego w czasach II Rzeczypospolitej oraz w latach 1944–1950. Głównymi walorami książki są: oryginalność, kompleksowość...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracja publiczna Wybory samorządowe 2014 – książka

  Administracja publiczna Wybory samorządowe 2014 – książka

  Danuta Plecka   Zuzanna Osmólska  

  Książka […] jest efektem kolejnych przemyśleń i analiz na temat administracji publicznej. Składa się na nią dwadzieścia jeden artykułów podejmujących problematykę wyborów samorządowych na różnych szczeblach, w różnych regionach kraju i z różnych perspektyw. Dzięki uczestnictwu w projekcie zarówno politologów, prawników, jak i socjologów powstał tom podejmujący próbę kompleksowej oceny wyborów do samorządu...

  Cena: 44,80 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarys ustroju administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Zarys ustroju administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Ryszard Szałowski  

  Zamiarem Autora była prezentacja ustroju administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w wymiarze normatywnym, a więc przedstawienie konstytucyjnych oraz ustawowych podstaw organizacji oraz zadań administracji według stanu prawnego na dzień 31 marca 2008 roku.

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo samorządu terytorialnego – książka

  Prawo samorządu terytorialnego – książka

  Broszura zawiera najnowsze teksty jednolite trzech podstawowych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, tj. ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o samorządzie powiatowym i ustawę o samorządzie województwa wraz ze zmianami. Poruszanie się po publikacji ułatwia zbiorczy skorowidz, przejrzysta szata graficzna oraz opatrzenie ostatnich zmian przypisami redakcyjnymi. Stan prawny:...

  Cena: 13,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych – książka

  Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych – książka

  Katarzyna Trzpioła  

  Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych to wyjątkowy przewodnik wraz z komentarzem, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki organizacji pozarządowych, zawiera aktualne zasady i przepisy na styczeń 2017 r.

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej – książka

  Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej – książka

  Robert Gawłowski   Paweł Machalski   Krzysztof Makowski  

  W ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor publiczny, w tym samorząd terytorialny, przechodzi zasadnicze przeobrażenia. W ich wyniku tradycyjnie rozumiana administracja publiczna, kojarzona głównie z naukami prawnymi, staje się także ważną dziedziną dla ekonomistów, specjalistów od zarządzania, a także w coraz większym stopniu politologów i socjologów. Tym samym do sektora publicznego przenikają rozwiązania,...

  Cena: 90,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 356

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA