Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 421
 • administracja, samorząd terytorialny: Bezrobocie Bezrobotny Praca socjalna – książka

  Bezrobocie Bezrobotny Praca socjalna – książka

  Ewa Flaszyńska  

  Nowa seria wydawnictwa Difin – BIBLIOTEKA PRACY SOCJALNEJ – dotyczy zagadnień związanych z polityką społeczną, jak również z pracą socjalną. Seria adresowana jest nie tylko do pracowników socjalnych, ale i do ich edukatorów. Zróżnicowana grupa autorów poszczególnych publikacji daje gwarancję wysokiego poziomu przekazanej wiedzy i doświadczeń, odwołując się nie tylko do polskich tradycji, ale i światowych....

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce – książka

  Ewolucja form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce – książka

  Małgorzata Ratajczak  

  W monografii podjęto problematykę ewolucji form organizacyjno-prawnych gospodarki budżetowej samorządu terytorialnego w Polsce. Ustalono i scharakteryzowano niezbadane dotąd w nauce prawa finansowego formy prawne, w jakich mogła być organizowana działalność budżetowa samorządu terytorialnego w czasach II Rzeczypospolitej oraz w latach 1944–1950. Głównymi walorami książki są: oryginalność, kompleksowość...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracja publiczna Wybory samorządowe 2014 – książka

  Administracja publiczna Wybory samorządowe 2014 – książka

  Danuta Plecka   Zuzanna Osmólska  

  Książka […] jest efektem kolejnych przemyśleń i analiz na temat administracji publicznej. Składa się na nią dwadzieścia jeden artykułów podejmujących problematykę wyborów samorządowych na różnych szczeblach, w różnych regionach kraju i z różnych perspektyw. Dzięki uczestnictwu w projekcie zarówno politologów, prawników, jak i socjologów powstał tom podejmujący próbę kompleksowej oceny wyborów do samorządu...

  Cena: 44,80 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarys ustroju administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Zarys ustroju administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Ryszard Szałowski  

  Zamiarem Autora była prezentacja ustroju administracji publicznej Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie w wymiarze normatywnym, a więc przedstawienie konstytucyjnych oraz ustawowych podstaw organizacji oraz zadań administracji według stanu prawnego na dzień 31 marca 2008 roku.

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych – książka

  Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych – książka

  Katarzyna Trzpioła  

  Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych to wyjątkowy przewodnik wraz z komentarzem, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki organizacji pozarządowych, zawiera aktualne zasady i przepisy na styczeń 2017 r.

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej Tom 13 – książka

  Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej Tom 13 – książka

  Hubert Izdebski  

  Tom 13 z serii Systemu Prawa Administracyjnego w sposób dogłębny i kompleksowy omawia zagadnienia dotyczące etyki urzędniczej i etyki służby publicznej. Publikacja została poświęcona osobom pełniących służbę publiczną, w szczególności administracji publicznej, a także zagadnieniom z zakresu określanego na ogół jako etyka (etyka służby publicznej, etyka w administracji publicznej, etyka urzędnicza itp.). Publikacja...

  Cena: 399,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej – książka

  Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej – książka

  Robert Gawłowski   Paweł Machalski   Krzysztof Makowski  

  W ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor publiczny, w tym samorząd terytorialny, przechodzi zasadnicze przeobrażenia. W ich wyniku tradycyjnie rozumiana administracja publiczna, kojarzona głównie z naukami prawnymi, staje się także ważną dziedziną dla ekonomistów, specjalistów od zarządzania, a także w coraz większym stopniu politologów i socjologów. Tym samym do sektora publicznego przenikają rozwiązania,...

  Cena: 90,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Pomoc publiczna w gminach – książka

  Pomoc publiczna w gminach – książka

  Agata Błaszczyk  

  Pomoc publiczna jest zjawiskiem powszechnym w sferze finansów publicznych. Dotyczy każdego przypadku przekazania środków pieniężnych należących do budżetu państwa lub budżetu JST. W publikacji wskazano m.in. na: - charakterystykę pomocy publicznej, - różnice między pomocą de minimis a pomocą regionalną, - przesłanki wskazujące na wystąpienie pomocy publicznej, - rolę gminy jako podmiotu udzielającego...

  Cena: 147,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Rola Sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich – książka

  Rola Sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich – książka

  Ilona Matysiak  

  Autorka podejmuje problematykę roli sołtysów i sołtysek we współczesnych środowiskach wiejskich. Książka zawiera analizę mechanizmów obejmowania tej funkcji, działań i sieci współpracy sołtysów i sołtysek oraz oczekiwań społecznych wysuwanych wobec nich przez innych aktorów lokalnych. Kim są współczesne sołtyski i sołtysi i jakie przyjmują strategie działania? Jakie są przyczyny i konsekwencje wyraźnego...

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym – książka

  Partycypacja społeczna na poziomie lokalnym – książka

  Magdalena Kalisiak-Mędelska  

  Publikacja niniejsza dotyczy partycypacji społecznej – trzeciego możliwego wymiaru decentralizacji administracji publicznej. Współcześnie bowiem coraz większego znaczenia nabierają aktywne wspólnoty samorządowe, potrafiące skutecznie wykorzystać mechanizm zbiorowego podejmowania decyzji w drodze konsultacji, negocjacji, kompromisu i konsensusu. Obok zobrazowania stanu partycypacji społecznej w polskich...

  Cena: 43,05 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kultura i samorządność lokalna – książka

  Kultura i samorządność lokalna – książka

  Stanisław Kryński   Zbigniew Lenart  

  Studia, artykuły i szkice zebrane w tym tomie składają się na zróżnicowany, wieloaspektowy obraz działań kulturotwórczych inicjowanych przez społeczności lokalne (głównie Galicji i Podkarpacia), począwszy od drugiej połowy XIX wieku po najbliższą nam współczesność. Autorzy zamieszczonych prac, związani głównie z Uniwersytetem Rzeszowskim oraz Podkarpaciem (ale reprezentujący też inne ośrodki naukowe),...

  Cena: 41,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Dobra publiczne w administracji – książka

  Dobra publiczne w administracji – książka

  Publikacja Dobra publiczne w administracji jest pierwszą ze znanych mi prób kompleksowego przedstawienia tej problematyki, a w ślad za tym przybliżenia Czytelnikowi licznych rodzajów dóbr publicznych, których zagospodarowywanie, wykorzystywanie, dystrybuowanie i wytwarzanie / pozyskiwanie jest przedmiotem działania organów i instytucji administracji publicznej. (...) Książka ta przynosi udaną próbę...

  Cena: 47,60 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne – książka

  Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne – książka

  Ryszard Domański  

  Podręcznik z rekomendacją Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN! Pierwszy z serii podręczników przygotowanych z myślą o studentach niedawno utworzonego na wielu uczelniach wyższych kierunku - gospodarka przestrzenna. Patronat naukowy zarówno nad tym kierunkiem nauki i nauczania, jak i nad przygotowywanymi w serii podręcznikami, sprawuje Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN....

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ustawa o służbie cywilnej – książka

  Ustawa o służbie cywilnej – książka

  Dowiat-Urbański Dobrosław  

  Uwaga zmiana przepisów ustawy o służbie cywilnej! Zmiany dotyczą nowych zasad obsadzania wyższych stanowisk oraz zakładają zastąpienie otwartego i konkurencyjnego naboru powoływaniem. Nowelizacja dotyczy także organizacji samej służby cywilnej. Autor w komentarzu do zmian ustawy wyjaśnia wszelkie wątpliwości interpretacyjne, jakie już się pojawiły i jeszcze mogą się pojawić w stosowaniu zmienionych...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej – książka

  Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej – książka

  Agata Cebera  

  Opracowanie dotyczy kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej, w tym. m.in. - zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności; - katalog działań niezgodnych z prawem oraz pozostałe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej; - przedawnienie roszczeń odszkodowawczych; - odpowiedzialność odszkodowawczą organów władzy publicznej w...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich – książka

  Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich – książka

  Monografia stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące problematyki procesu tworzenia regulacji prawnych regulujących tryb oraz zasady funkcjonowania aglomeracji miejskich. W opracowaniu omówiono również zagadnienia dotyczące m.in.: spójności terytorialnej rozumianej jako możliwości współdziałania regionów i układów lokalnych, zastosowania odpowiednich metod integracji zarządzania aglomeracją, zadań...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych – książka

  Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych – książka

  Anna Kanios  

  Praca (...) powstała z materiału rozległych studiów nad literaturą przedmiotu, jak i wiarygodnego materiału pochodzącego z rzetelnych i pogłębionych badań realizowanych za pomocą wszystkich możliwych technik badawczych (...). Omówienie w rozprawie tylu zagadnień, i to w sposób pogłębiony, sprawia, że uznać ją trzeba za poważne stadium doniosłego społecznie zagadnienia. Przedłożona przez Autorkę praca...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Odnawialne źródła energii w Polsce – książka

  Odnawialne źródła energii w Polsce – książka

  Książka Odnawialne źródła energii w Polsce wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i administracji jest pionierską pracą na rynku polskim dotyczącą rozwoju energetyki odnawialnej. Do podjęcia tego wyzwania naukowego i intelektualnego skłoniła autorów obserwacja, z jednej strony, europejskich i światowych trendów w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE), wskazujących na dynamiczny...

  Cena: 25,20 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego – książka

  Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego – książka

  Wojciech F. Szymczak  

  Książka łączy w sobie międzykulturowe aspekty savoir-vivre`u, etykiety biznesu oraz wybrane zagadnienia protokołu dyplomatycznego, takie jak: sposoby tytułowania osób, posługiwanie się wizytówkami, właściwe kreowanie swojego wizerunku (dobór strojów i dodatków zależnie od okazji), precedencja (ustalanie hierarchii ważności osób w różnych wydarzeniach organizacyjnych), zasady korespondencji, skróty...

  Cena: 75,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zbiór kazusów z prawa socjalnego – książka

  Zbiór kazusów z prawa socjalnego – książka

  Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem zagadnień z zakresu prawa socjalnego w formie kazusów. Został on przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla wykładowców oraz studentów na kierunkach: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne, a także uczestników studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych z obszaru prawa socjalnego. Publikacja ta może również znaleźć odbiorców pośród...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 421

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA