Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 361
 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo samorządu terytorialnego – książka

  Prawo samorządu terytorialnego – książka

  Broszura zawiera najnowsze teksty jednolite trzech podstawowych ustaw regulujących funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce, tj. ustawę o samorządzie gminnym, ustawę o samorządzie powiatowym i ustawę o samorządzie województwa wraz ze zmianami. Poruszanie się po publikacji ułatwia zbiorczy skorowidz, przejrzysta szata graficzna oraz opatrzenie ostatnich zmian przypisami redakcyjnymi. Stan prawny:...

  Cena: 13,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych – książka

  Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych – książka

  Katarzyna Trzpioła  

  Polityka rachunkowości 2017 z komentarzem do planu kont dla organizacji pozarządowych to wyjątkowy przewodnik wraz z komentarzem, który zawiera wzorcowe rozwiązania w zakresie polityki rachunkowości, dostosowane do specyfiki organizacji pozarządowych, zawiera aktualne zasady i przepisy na styczeń 2017 r.

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej – książka

  Samorząd terytorialny w systemie administracji publicznej – książka

  Robert Gawłowski   Paweł Machalski   Krzysztof Makowski  

  W ciągu ostatnich kilkunastu lat sektor publiczny, w tym samorząd terytorialny, przechodzi zasadnicze przeobrażenia. W ich wyniku tradycyjnie rozumiana administracja publiczna, kojarzona głównie z naukami prawnymi, staje się także ważną dziedziną dla ekonomistów, specjalistów od zarządzania, a także w coraz większym stopniu politologów i socjologów. Tym samym do sektora publicznego przenikają rozwiązania,...

  Cena: 90,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Pomoc publiczna w gminach – książka

  Pomoc publiczna w gminach – książka

  Agata Błaszczyk  

  Pomoc publiczna jest zjawiskiem powszechnym w sferze finansów publicznych. Dotyczy każdego przypadku przekazania środków pieniężnych należących do budżetu państwa lub budżetu JST. W publikacji wskazano m.in. na: - charakterystykę pomocy publicznej, - różnice między pomocą de minimis a pomocą regionalną, - przesłanki wskazujące na wystąpienie pomocy publicznej, - rolę gminy jako podmiotu udzielającego...

  Cena: 147,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Rola Sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich – książka

  Rola Sołtysów we współczesnych społecznościach wiejskich – książka

  Ilona Matysiak  

  Autorka podejmuje problematykę roli sołtysów i sołtysek we współczesnych środowiskach wiejskich. Książka zawiera analizę mechanizmów obejmowania tej funkcji, działań i sieci współpracy sołtysów i sołtysek oraz oczekiwań społecznych wysuwanych wobec nich przez innych aktorów lokalnych. Kim są współczesne sołtyski i sołtysi i jakie przyjmują strategie działania? Jakie są przyczyny i konsekwencje wyraźnego...

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Dobra publiczne w administracji – książka

  Dobra publiczne w administracji – książka

  Publikacja Dobra publiczne w administracji jest pierwszą ze znanych mi prób kompleksowego przedstawienia tej problematyki, a w ślad za tym przybliżenia Czytelnikowi licznych rodzajów dóbr publicznych, których zagospodarowywanie, wykorzystywanie, dystrybuowanie i wytwarzanie / pozyskiwanie jest przedmiotem działania organów i instytucji administracji publicznej. (...) Książka ta przynosi udaną próbę...

  Cena: 47,60 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne – książka

  Gospodarka przestrzenna Podstawy teoretyczne – książka

  Ryszard Domański  

  Podręcznik z rekomendacją Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN! Pierwszy z serii podręczników przygotowanych z myślą o studentach niedawno utworzonego na wielu uczelniach wyższych kierunku - gospodarka przestrzenna. Patronat naukowy zarówno nad tym kierunkiem nauki i nauczania, jak i nad przygotowywanymi w serii podręcznikami, sprawuje Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN....

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. – książka

  Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. – książka

  Agnieszka Żukowska  

  Odpowiedzi do książki Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

  Cena: 8,40 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji – książka

  Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji – książka

  Agnieszka Żukowska  

  Książka Kwalifikacja A.68/AU.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeznaczona jest dla osób zdobywających zawód technika administracji, które chcą przygotować się do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację A.68/AU.68. Mogą z niej korzystać zarówno słuchacze szkół policealnych, zawodowych kursów kwalifikacyjnych, jak również osoby...

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej – książka

  Odpowiedzialność odszkodowawcza za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej – książka

  Agata Cebera  

  Opracowanie dotyczy kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej za niezgodne z prawem działania organów administracji publicznej, w tym. m.in. - zakres przedmiotowy i podmiotowy odpowiedzialności; - katalog działań niezgodnych z prawem oraz pozostałe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej; - przedawnienie roszczeń odszkodowawczych; - odpowiedzialność odszkodowawczą organów władzy publicznej w...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich – książka

  Organizacja i funkcjonowanie aglomeracji miejskich – książka

  Monografia stanowi kompleksowe opracowanie dotyczące problematyki procesu tworzenia regulacji prawnych regulujących tryb oraz zasady funkcjonowania aglomeracji miejskich. W opracowaniu omówiono również zagadnienia dotyczące m.in.: spójności terytorialnej rozumianej jako możliwości współdziałania regionów i układów lokalnych, zastosowania odpowiednich metod integracji zarządzania aglomeracją, zadań...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych – książka

  Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych – książka

  Anna Kanios  

  Praca (...) powstała z materiału rozległych studiów nad literaturą przedmiotu, jak i wiarygodnego materiału pochodzącego z rzetelnych i pogłębionych badań realizowanych za pomocą wszystkich możliwych technik badawczych (...). Omówienie w rozprawie tylu zagadnień, i to w sposób pogłębiony, sprawia, że uznać ją trzeba za poważne stadium doniosłego społecznie zagadnienia. Przedłożona przez Autorkę praca...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego – książka

  Etykieta w biznesie i administracji publicznej z elementami protokołu dyplomatycznego – książka

  Wojciech F. Szymczak  

  Książka łączy w sobie międzykulturowe aspekty savoir-vivre`u, etykiety biznesu oraz wybrane zagadnienia protokołu dyplomatycznego, takie jak: sposoby tytułowania osób, posługiwanie się wizytówkami, właściwe kreowanie swojego wizerunku (dobór strojów i dodatków zależnie od okazji), precedencja (ustalanie hierarchii ważności osób w różnych wydarzeniach organizacyjnych), zasady korespondencji, skróty...

  Cena: 75,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zbiór kazusów z prawa socjalnego – książka

  Zbiór kazusów z prawa socjalnego – książka

  Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem zagadnień z zakresu prawa socjalnego w formie kazusów. Został on przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla wykładowców oraz studentów na kierunkach: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne, a także uczestników studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych z obszaru prawa socjalnego. Publikacja ta może również znaleźć odbiorców pośród...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Współzarządzanie publiczne – książka

  Współzarządzanie publiczne – książka

  Nowe podejście do współzarządzania i współrządzenia, zaprezentowane przez Autorów, jest ważną odpowiedzią nauki na kryzys polityki i funkcjonowania państwa. (…) Współzarządzanie publiczne przezwycięża tradycyjne podziały między domeną państwa, rynku i społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebna książka, interdyscyplinarna analiza naukowa na wysokim poziomie. prof. dr hab. Jerzy Wilkin Obszerna, wielowątkowa...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno prakseologicznym – książka

  Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno prakseologicznym – książka

  Tematyka niniejszej książki koncentruje się wokół zagadnień związanych z działaniem w polu pracy socjalnej, a szczególnie z nowymi przestrzeniami działania podejmowanego przez pracownika socjalnego. Praca socjalna ujmowana jest zarówno jako teoretyczna refleksja jak i praktyka społeczna – przy czym oba te wymiary współistnieją ze sobą. Praktyk, by móc identyfikować, analizować i oceniać niepokojące...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Podstawy prawa i administracji – książka

  Podstawy prawa i administracji – książka

  Wojciech Góralczyk  

  Książka zawiera systematyczny wykład podstawowych pojęć prawniczych i instytucji prawnych oraz wprowadzenie do siatki pojęć administracji publicznej i prawa administracyjnego. Jest to materiał niezbędny do uzyskania koniecznych zaliczeń i egzaminów oraz do studiowania dalszych przedmiotów prawniczych. W publikacji - łączącej wiedzę teoretyczną z zagadnieniami praktycznymi - najtrudniejsze problemy...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kwalifikacja A.68/AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji Repetytorium – książka

  Kwalifikacja A.68/AU.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji Repetytorium – książka

  Agnieszka Żukowska  

  Książka Technik administracji. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeznaczona jest dla wszystkich tych, którzy chcą przygotować się do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację A.68. Mogą z niej korzystać zarówno słuchacze szkół policealnych, zawodowych kursów kwalifikacyjnych, jak również osoby przygotowujące się do egzaminu samodzielnie. Książka zawiera łącznie 600 zadań zamkniętych...

  Cena: 29,51 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Funkcjonariusz publiczny i funkcja publiczna w polskim prawie karnym – książka

  Funkcjonariusz publiczny i funkcja publiczna w polskim prawie karnym – książka

  Tomasz Kanty  

  Książka porusza tematykę definicji pojęć zawartych w art. 115 § 13 i 19 k.k. - funkcjonariusz publiczny oraz osoba pełniąca funkcję publiczną. Autor porusza również problematykę ochrony prawnej tych kategorii osób.

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Socjologia administracji – książka

  Socjologia administracji – książka

  Sławomir Pilipiec   Piotr Szreniawski  

  Niniejsze opracowanie jest drugim wydaniem podręcznika z zakresu dynamicznie rozwijającej się socjologii administracji. Prace nad podręcznikem prowadzone były przy wykorzystaniu zarówno literatury należącej do nauk socjologicznych i administracyjnych, jak i prac z dziedziny prawa, ekonomii czy filozofii. Autorzy wykorzystali także wyniki własnych badań prowadzonych nad administracją wybranych urzędów...

  Cena: 30,80 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 361

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA