Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 4960
 • Nowość

  Nas Polaków nie ma kto bronić – książka

  Robert Kuśnierz  

  Druga połowa lat trzydziestych XX w. w Związku Sowieckim to okres, kiedy reżim sowiecki przeprowadził szereg antypolskich akcji. W latach 1935–1936 miały miejsce deportacje ludności polskiej, zamieszkałej na Ukrainie i Białorusi, z graniczących z Polską obwodów, na wschód Ukrainy lub w głąb ZSRS – do Kazachstanu albo Syberię. Kulminacją antypolskiej polityki była operacja polska (antypolska) NKWD z...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • prawo: Jak rozpoznać dziecko krzywdzone? – książka
  Nowość

  Jak rozpoznać dziecko krzywdzone? – książka

  Beata Giejka   Danuta Głowaty   Anna Grajcarek   Bogusława Liszka-Kisielewska   Agnieszka Majewska-Siwek  

  Poradnik stanowiący kompendium wiedzy teoretycznej z zakresu medycyny, psychologii, psychologii społecznej, prawa, niezbędnej do rozpoznania dziecka krzywdzonego i wiedzy praktycznej z zakresu profesjonalnego udzielania pomocy dziecku krzywdzonemu. Poradnik zawiera również komplet dokumentów prawnych stanowiących źródło praw dzieci. Obowiązkowa lektura dla wszystkich pracujących zawodowo z dziećm...

  Cena: 51,00 zł

  Więcej

 • prawo: Klasztory mnisi mniszki – książka

  Klasztory mnisi mniszki – książka

  Janusz Lewandowicz  

  Początki monastycyzmu na Zachodzie owiane są nimbem nieprzenikliwym. Brak wystarczająco wczesnych źródeł, które pozwalałyby przeniknąć poza tę zasłonę, jest dotkliwy dla kogoś, kto chciałby się zapoznać z początkami tej formy życia, która poczynając od Egiptu rozprzestrzeniła się w całym Kościele. O ile dla Wschodu znajdujemy znacznie więcej danych – wśród nich nieocenionym źródłem jest Żywot św. Antoniego...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • prawo: Ochrona Własności Intelektualnej i prawo prasowe – książka
  Nowość

  Ochrona Własności Intelektualnej i prawo prasowe – książka

  Broszura stanowi zbiór przepisów niezbędnych do kompleksowego zapoznania się z przepisami prawnymi w dziedzinie ochrony własności intelektualnej. Na zawartość publikacji składają się najnowsze teksty jednolite, wraz ze zmianami, następujących ustaw: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo własności przemysłowej oraz prawo prasowe. Pozycja przeznaczona jest dla studentów i praktyków. Zaletą książki...

  Cena: 13,90 zł

  Więcej

 • prawo: Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym – książka
  Nowość

  Nadużycie prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym – książka

  Łukasz prof. nadzw. dr hab. Błaszczak  

  Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi na problem nadużycia prawa procesowego w postępowaniu arbitrażowym. Zagadnienie to jest szczególnie istotne nie tylko z uwagi na sam charakter postępowania toczącego się przed sądem polubownym, ale również z uwagi na trudności, jakie pojawiają się przy omawianiu tej tematyki. Trudności te sprowadzają się nie tylko do kwestii uchwycenia samego przejawu...

  Cena: 189,00 zł

  Więcej

 • prawo: Ustawy samorządowe Nowe instytucje Analiza z przykładami i wzorami dokumentów – książka
  Nowość

  Ustawy samorządowe Nowe instytucje Analiza z przykładami i wzorami dokumentów – książka

  Sebastian Gajewski dr  

  Książka została przygotowana specjalnie z myślą o pracownikach sektora publicznego, w tym przede wszystkim urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich, a także – urzędów wojewódzkich i regionalnych izb obrachunkowych, którzy zajmują się na co dzień obsługą organów jednostek samorządu terytorialnego i organów nadzoru nad ich działalnością. Z początkiem nowej kadencji organów jednostek...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • prawo: Zasady wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym – książka
  Nowość

  Zasady wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym – książka

  Weronika Szafrańska  

  Publikacja jest pierwszym monograficznym opracowaniem problematyki zasad wyrokowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Autorka dokonała w niej zestawienia zasad zawartych w polskiej ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z zasadami przyjętymi przez niemieckiego ustawodawcę w Verwaltungsgerichtsordnung. Autorka wyodrębniła w pracy zasady wyrokowania spośród zasad procesowych,...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • prawo: Opodatkowanie rolnictwa w Polsce Weryfikacja założeń Perspektywa zmian – książka
  Nowość

  Opodatkowanie rolnictwa w Polsce Weryfikacja założeń Perspektywa zmian – książka

  Paweł Smoleń  

  We współczesnych systemach prawnych problematyka opodatkowania działalności rolniczej zaliczana jest do grupy wyjątkowo skomplikowanych zagadnień merytorycznych. Wynika to przede wszystkim z samej istoty tego rodzaju działalności. Dodatkowo niezależnie od wyjątkowo szerokiej palety możliwych form działalności rolniczej, w sferze tej w sposób szczególnie intensywny przenikają się nie tylko aspekty prawne,...

  Cena: 179,00 zł

  Więcej

 • prawo: Jak czytać rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze? – książka
  Nowość

  Jak czytać rozumieć i tłumaczyć dokumenty prawnicze i gospodarcze? – książka

  Leszek Berezowski  

  Podręcznik dla tłumaczy języka angielskiego. Stanowi połączenie słownika, kursu angielskiego oraz wprowadzenia w podstawowe zagadnienia prawne i gospodarcze charakterystyczne dla krajów anglosaskich. Jest to praktyczny przewodnik dla wszystkich osób, które stykają się z dokumentacją gospodarczą pisaną w języku angielskim. W książce szczegółowo omówiono terminologię charakterystyczną dla umów oraz...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • prawo: Reprezentacja spółek kapitałowych i spółdzielni – książka
  Nowość

  Reprezentacja spółek kapitałowych i spółdzielni – książka

  Anna Zbiegień-Turzańska  

  W książce poruszono m. in. problematykę reprezentacji łącznej mieszanej, tzw. prokury łącznej niewłaściwej oraz pełnomocnictwa – w tym prokury – udzielanego członkom zarządu. Uwzględniono nowelizacje KC dotyczące prokury i podjęto próbę ustalenia, w jaki sposób zmiany te wpływają na zasady wykonywania reprezentacji ustawowej przez spółki kapitałowe i spółdzielnie. W pracy przedstawiono też problematykę...

  Cena: 189,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks spółek handlowych Tom 2 B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 227-3 – książka
  Nowość

  Kodeks spółek handlowych Tom 2 B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 227-3 – książka

  Kodeks spółek handlowych. Tom IIB. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do art. 151–300 zawiera kompleksową i szczegółową analizę przepisów dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Stan prawny: 1 lipca 2018 r. Tom IIB zawiera pogłębione studium: zgromadzenia wspólników (m.in. kompetencji zgromadzenia, podejmowania uchwał wspólników poza zgromadzeniem, zasad zwoływania i...

  Cena: 349,00 zł

  Więcej

 • prawo: Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. – książka

  Przemoc antyżydowska i wyobrażenia społeczne. – książka

  Artur Markowski  

  Publikacja poświęcona dziejom pogromu białostockiego w 1906 r., a zarazem ważny głos w dziedzinie teorii i metodologii badań nad pogromami. Autor krytycznie ocenia dotychczasowe badania pod kątem przyjętych paradygmatów badawczych. Dokonuje gruntownej analizy źródeł dotyczących pogromu białostockiego, a jednocześnie na przykładzie Białegostoku pokazuje zjawiska i pojęcia ogólne, m.in.: miasto jako...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • prawo: Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe – książka
  Nowość

  Jak zatrudniać pracowników na umowy terminowe – książka

  Pracodawca może obecnie zawierać z pracownikami dwa rodzaje umów terminowych: umowę o pracę na okres próbny lub umowę na czas określony. Cechą wyróżniającą umowy terminowe jest odmienny tryb ich rozwiązywania. Publikacja w przystępny sposób omawia zarówno zagadnienia związane z zatrudnianiem pracowników na podstawie tych umów jak i trybem ich rozwiązania. Książka wyjaśnia także specyficzne wymagania,...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • prawo: Samochód w firmie – książka
  Nowość

  Samochód w firmie – książka

  ? Samochód w firmie ? 1. Odliczanie VAT od pojazdów samochodowych ? 1.1. Zasady odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami ? 2. Wydatki samochodowe w kosztach uzyskania przychodów ? 2.1. Wydatki na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby działalności pracodawcy ? 2.2. Wydatki z tytułu używania samochodów osobowych niezaliczonych do środków trwałych lub niestanowiących...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks karny wykonawczy Komentarz – książka

  Kodeks karny wykonawczy Komentarz – książka

  Krzysztof Dąbkiewicz  

  Komentarz stanowi wszechstronną interpretację regulacji prawnych związanych z karą i innymi środkami penalnymi, a także z możliwością ich indywidualizacji oraz egzekwowania zgodnie z europejskimi standardami postępowania ze skazanymi. W zakresie wykonywania kary pozbawienia wolności nie ograniczono się do rozważań prawnych, lecz wskazano także kryminologiczne aspekty funkcjonowania więzienia jako...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • prawo: Reforma ochrony danych osobowych - cel narzędzia skutki – książka

  Reforma ochrony danych osobowych - cel narzędzia skutki – książka

  Problematyka ochrony danych osobowych jest niezwykle interesująca, a zarazem aktualna w realiach współczesnego społeczeństwa informacyjnego. Zamieszczone w książce artykuły dotykają niezwykle ważnych i jednocześnie interesujących z jurydycznego punktu widzenia problemów współczesnego świata, zagadnień fundamentalnych dla ochrony praw i wolności jakimi są m.in. swoboda komunikowania, wolność wypowiedzi,...

  Cena: 53,00 zł

  Więcej

 • prawo: Byłam sekretarką Rumkowskiego – książka
  Nowość

  Byłam sekretarką Rumkowskiego – książka

  Elżbieta Cherezińska  

  Etka Daum przez 1653 dni była sekretarką Chaima Rumkowskiego. Zza swojego biurka, tuż przed drzwiami jego gabinetu, obserwowała powstanie, rozkwit i upadek najdziwniejszego żydowskiego państwa w niemieckim Kraju Warty. Kreśliła portret jego twórcy, przełożonego Judenratu w getcie łódzkim, Chaima Mordechaja Rumkowskiego. Jednocześnie ukazywała obraz skomplikowanych relacji między żydowską a niemiecką...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • prawo: Odliczanie VAT w 2018 roku – książka
  Nowość

  Odliczanie VAT w 2018 roku – książka

  Każdy czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia od swojego podatku należnego kwot podatku naliczonego mu w poprzedniej fazie obortu. Jest to zasada neutralności VAT. Jednak bezpieczne skorzystanie z tego prawa nie zawsze jest łatwe a co więcej - podlega ciągłej kontroli fiskusa. W tej publikacji Czytelnik znajdzie kompleksowe omówienie przepisów dotyczących odliczania podatku naliczonego, jakie obowiązują...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • prawo: Lex cryptographia – książka

  Lex cryptographia – książka

  Jakub J. Szczerbowski  

  Technologia blockchain stanowi wyzwanie dla porządków prawnych. Powodem tego jest zastosowanie kryptografii dla zapewnienia niezmienności danych. Umożliwia ona tworzenie bezpiecznych rejestrów, które mogą zapisywać wartości ekonomiczne i odwzorowywać instytucje społeczne. Zgodnie z zamierzeniami jej twórców technologia ta ma stanowić – przynajmniej częściową – alternatywę dla bezpieczeństwa transakcji...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • prawo: Street Children – książka

  Street Children – książka

  This publication is dedicated to the issue of street children but is the first on the Polish market, as far as I know, which has been written in English. It is a valuable source of knowledge about the unique nature of this phenomenon in Central and Eastern Europe. The idiosyncratic dimension of the miserable reality of abandoned children in this part of the world is due to the waves of emigration of...

  Cena: 39,99 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4960

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA