Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 4808
 • prawo: Na nieludzkiej ziemi – książka
  Bestseller

  Na nieludzkiej ziemi – książka

  Józef Czapski  

  Klasyka literatury światowej XX wieku. „Na nieludzkiej ziemi to mrożąca krew w żyłach relacja z życia i śmierci w gułagu. Napisał ją obdarzony niezwykłym zmysłem obserwacji, wielkim talentem i wyjątkową wrażliwością artysta. Książka Józefa Czapskiego to klasyk, który należy stawiać obok Archipelagu GUŁag Sołżenicyna czy Innego Świata Herlinga-Grudzińskiego”. Norman Davies Na nieludzkiej ziemi należy...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • prawo: Elektronizacja polskiego sądowego postępowania egzekucyjnego – książka
  Nowość

  Elektronizacja polskiego sądowego postępowania egzekucyjnego – książka

  Katarzyna Łakoma  

  W dobie poszukiwania przez naukę i praktykę postępowania cywilnego odpowiedzi na pytanie, czy możliwe jest uzyskanie przyspieszenia załatwiania spraw cywilnych bez uszczerbku dla rzetelności i sprawiedliwości prowadzonych postępowań, elektronizacja jawi się jako jedno z podstawowych rozwiązań tego dylematu. Informatyzacja i elektronizacja wchodzi do postępowania cywilnego w sposób ewolucyjny, ale konsekwentny. Ustawodawca...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks cywilny ze schematami – książka

  Kodeks cywilny ze schematami – książka

  Rafał Baranek   Łukasz Zamojski  

  Publikacja zawiera tekst ustawy – Kodeks cywilny wraz z przepisami wprowadzającymi, z uwzględnieniem wszystkich ostatnich zmian, wynikających m.in. z ustawy z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej oraz ustawy z 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. W książce...

  Cena: 25,90 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo autorskie Wzory umów z komentarzem – książka

  Prawo autorskie Wzory umów z komentarzem – książka

  Piotr Ślęzak  

  Publikacja przedstawia wzory umów z zakresu prawa autorskiego z komentarzami oraz ogólne zasady ich zawierania. Jej trzecie wydanie zostało rozszerzone o dwa nowe rozdziały obejmujące umowy w zakresie sztuk scenicznych oraz architektury, a także nowe umowy: - wydawniczą dotyczącą e-booków, - o konwersję zawartości w formacie cyfrowym, - merchandisingu. W opracowaniu znajdują się również wzory umów: -...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • prawo: Masa o kilerach polskiej mafii – książka
  Nowość

  Masa o kilerach polskiej mafii – książka

  Artur Górski   Jarosław Sokołowski  

  Kim byli zabójcy, którzy wykonywali wyroki śmierci na zlecenie bossów polskiego świata przestępczego? Czy rzeczywiście byli zimnymi profesjonalistami, dla których ludzkie życie nie miało żadnej wartości? Czy wywodzili się z radzieckich służb specjalnych i swój chrzest bojowy przechodzili na frontach wojny w Afganistanie? Czy za swoje usługi pobierali bajeczne honoraria, a może raczej strzelali za...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • prawo: Dane osobowe Polska UE USA Współczesne wyzwania administracyjnoprawne zagadnienia odpowiednio – książka
  Nowość

  Dane osobowe Polska UE USA Współczesne wyzwania administracyjnoprawne zagadnienia odpowiednio – książka

  Bartosz Marcinkowski  

  Dane osobowe mają, wobec bezprecedensowego rozwoju środków gromadzenia i wykorzystywania informacji, wartość szczególną. Jednocześnie, międzynarodowe transfery danych są kluczowe m.in. dla transatlantyckiej współpracy gospodarczej, naukowej i kulturalnej. Ta współpraca zasadza się i umacnia północnoatlantycką wspólnotę wartości, stanowiącą spoiwo łączące Polskę, inne państwa członkowskie UE z USA....

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • prawo: Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym – książka
  Nowość

  Remonstracja w prawie administracyjnym procesowym – książka

  Ewa Szewczyk  

  Publikacja stanowi pierwsze monograficzne opracowanie poświęcone instytucji remonstracji (dawniej określanej również mianem przedstawienia). Środek prawny, jakim jest remonstracja, doskonale wpisuje się w bieżący nurt polityki administracyjnej, dążącej – na gruncie poszczególnych rozwiązań normatywnych – do tego, aby każda sprawa została rozwiązana szybko, sprawnie, skutecznie i przy jak najmniejszym...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • prawo: Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego – książka
  Nowość

  Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego – książka

  Cezary Błaszczyk  

  Propertarianistyczne teorie prawa autorskiego to pierwsza w Polsce publikacja w całości poświęcona problemowi legitymizacji prawa autorskiego. Prowadząc rozważania na płaszczyźnie filozofii prawa i doktryn polityczno-prawnych, autor stara się odpowiedzieć na dwa pytania. Po pierwsze, czy copyright może być pojmowane jako własność. A po drugie, czy można tę instytucję wpisać w szerszy paradygmat propertarianistyczny...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • prawo: Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika – książka
  Nowość

  Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracownika – książka

  Leszek Mitrus  

  Niniejsza monografia dotyczy jednego z aspektów ochrony stabilizacji zatrudnienia, jakim jest kwestia wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika. Opracowanie zawiera kompleksową analizę założeń teoretycznych, ram legislacyjnych, przesłanek merytorycznych i wymogów proceduralnych wypowiedzenia, a także roszczeń przysługujących pracownikowi w razie zwolnienia...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • prawo: Mediator w polskim porządku prawnym – książka
  Nowość

  Mediator w polskim porządku prawnym – książka

  Marzena Myślińska  

  Monografia zawiera wielopłaszczyznową oraz międzygałęziową analizę roli mediatora jako uczestnika mediacji w polskim porządku prawnym. Tym samym treść monografii kierowana jest do mediatorów, prawników biorących udział w mediacjach w różnym charakterze, teoretyków i dogmatyków prawa zainteresowanych mediacją, studentów oraz wszystkich chcących poszerzyć wiedzę o roli mediatora w mediacji, wykonywaniu...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • prawo: Fragmentacja prawa międzynarodowego – książka
  Nowość

  Fragmentacja prawa międzynarodowego – książka

  Ewelina Cała-Wacinkiewicz  

  Monografia poświęcona jest zagadnieniu ważnemu, aktualnemu i trudnemu, jakim jest zagadnienie fragmentacji prawa międzynarodowego. Monografia napisana jest na bardzo wysokim poziomie metodologicznym i merytorycznym. […] Swoją erudycję Autorka wykorzystuje nie tylko dla ukazania czytelnikowi ogromnej złożoności i dyskusyjności rozważanych zagadnień, ale przede wszystkim jako punkt odniesienia dla własnych...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • prawo: Stosunek zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej – książka
  Nowość

  Stosunek zatrudnienia osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej – książka

  Agnieszka Górnicz-Mulcahy  

  W prezentowanej publikacji autorka porusza problematykę zatrudnienia pracowniczego na podstawie powołania, w zawężeniu do grupy osób pełniących funkcję centralnych organów administracji rządowej. Sytuacja prawna tej grupy podmiotów jest skomplikowana, powiązana splotem różnych zależności wynikających ze szczególnej roli publicznoprawnej, jaką one pełnią. Ze względu na złożoną konstrukcję przedmiotowego...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • prawo: Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych – książka
  Nowość

  Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych – książka

  Na rynku nie ma pozycji, która w sposób kompleksowy, systemowy i wielopłaszczyznowy prezentowałaby problematykę ochrony klienta na rynku usług finansowych ze wskazaniem także na jego bezpieczeństwo. Są pozycje wycinkowe, które omawiają zazwyczaj ochronę klienta z perspektywy wybranej kategorii usług finansowych, np. usług ubezpieczeniowych, usług inwestycyjnych lub wybranej kategorii przewidzianych...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks wyborczy – książka

  Kodeks wyborczy – książka

  Tom zatytułowany Kodeks wyborczy zawiera tekst jednolity ustawy regulującej kwestie wyborów parlamentarnych, wyboru Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego.Nowe wydanie uwzględnia fundamentalne zmiany wprowadzone w 2018 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia...

  Cena: 13,90 zł

  Więcej

 • prawo: Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy – książka

  Split payment i inne zmiany w VAT w 2018 r. komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy – książka

  Magdalena Mucha   Dominika Kłopotowska   Krystyna Biela  

  Split payment – nowe regulacje od 1 lipca 2018 r. Sprawdź, czego dotyczą! Poznaj, także inne ważne zmiany! Autorzy, zespół doradców podatkowych w wieloletnim doświadczeniem, omawiają zmiany w ustawie o VAT wprowadzające mechanizm podzielonej płatności (tzw. split payment), w szczególności: - zakres, zasady oraz konsekwencje zastosowania mechanizmu; - zasady korzystania ze środków zgromadzonych na...

  Cena: 147,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo i pięść – książka

  Prawo i pięść – książka

  Maciej Lisowski  

  Autor „Prawa i pięści”, jednocześnie założyciel i dyrektor Fundacji LEX NOSTRA przez lata toczył nierówną walkę z bezdusznością i niesprawiedliwością aparatu państwa. Jego droga udowodniła, że można nie tylko przetrwać i nie złamać się, ale poczucie własnej krzywdy przekuć w potrzebę pomocy innym, często słabszym psychicznie niż on. Fundacja LEX NOSTRA swym działaniem obdziera polski system wymiaru...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • prawo: To tylko MAFIA – książka

  To tylko MAFIA – książka

  Wojciech Sumliński   Jarosław Sokołowski   Tomasz Budzyński  

  Major ABW, świadek koronny „Masa” i najbardziej inwigilowany dziennikarz śledczy w Polsce – o najważniejszych polskich politykach, „autorytetach” i służbach specjalnych, w opatrzonej klauzulą tajności historii o prawdziwej mafii, stanowiącej zapis nieprawdopodobnie prawdziwych wydarzeń – i gorszej niż samo piekło

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • prawo: Pound – książka
  Nowość

  Pound – książka

  Grzegorz Wierczyński  

  Nathan Roscoe Pound (1870–1964) – jeden z najbardziej znanych amerykańskich profesorów prawa, twórca jurysprudencji socjologicznej, prekursor badań kryminologicznych oraz badań nad procedurami sądowymi. Kariera Pounda gwałtownie przyspieszyła w 1906 r. po wystąpieniu z referatem The Causes of Popular Dissatisfaction with the Administration of Justice, w którym krytykował funkcjonujący wówczas model...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kasy fiskalne 2018 – książka
  Nowość

  Kasy fiskalne 2018 – książka

  Publikacja przedstawia kompleksowo zasady ewidencjonowania na kasach fiskalnych w 2018 r. Można się z niej dowiedzieć: •Kto może korzystać ze zwolnienia w 2018 r. •Jak rozpocząć ewidencjonowanie na kasie fiskalnej •Jak uzyskać ulgę na zakup kasy •Jakie zasady obowiązują przy ewidencjonowaniu na kasie •Jak korygować sprzedaż zaewidencjonowaną na kasie fiskalnej •Jak zapisywać w JPK_VAT sprzedaż zaewidencjonowaną...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • prawo: Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach – książka
  Nowość

  Umowy cywilnoprawne w pytaniach i odpowiedziach – książka

  Do osób świadczących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają zastosowania przepisy Kodeksu pracy regulujące uprawnienia pracownicze, związane z takimi kwestiami jak czas pracy, urlop wypoczynkowy czy ochrona trwałości zatrudnienia. A zatem zawieranie umów cywilnoprawnych może się okazać bardzo korzystne dla przedsiębiorców. Zwłaszcza że, pomimo obowiązywania niekorzystnych przepisów dotyczących...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4808

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA