Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 4527
 • prawo: Prawo cywilne w pigułce – książka
  Bestseller

  Prawo cywilne w pigułce – książka

  Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości zakresu: Prawa cywilnego ogólnego: osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy, konsumenci, czynności prawne – rodzaje i formy, tryby zawarcia umowy (oferta, przetarg, aukcja, negocjacje), wady oświadczenia woli i warunek, przedstawicielstwo, prokura, przedawnienie roszczeń, Prawa rzeczowego: ...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • prawo: Ubezpieczenia non-life – książka
  Bestseller

  Ubezpieczenia non-life – książka

  W książce Ubezpieczenia non-life szczegółowo przedstawiono klasyczne oraz nowoczesne ubezpieczenia majątkowe począwszy od komunikacyjnych przez ogniowe, ubezpieczenia utraty zysku, po ubezpieczenia finansowe, w tym ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Wyjaśniono istotę i rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz zagadnienia dotyczące odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, z podaniem licznych...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • prawo: Franczyza nowoczesny model rozwoju biznesu – książka

  Franczyza nowoczesny model rozwoju biznesu – książka

  Marta Joanna Ziółkowska  

  Pierwsza w Polsce książka będąca kompendium wiedzy o nowoczesnym modelu biznesu dynamicznie rozwijającym się na całym świecie, jakim jest franczyza. Zaprezentowano w niej istotę i genezę powiązań franczyzowych wraz ze szczegółową typologią franczyzy oraz wpływ powiązań franczyzowych na rozwój przedsiębiorstwa. Autorka szczegółowo przedstawiła zalety i wady oraz szanse i zagrożenia rozwoju tej metody...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • prawo: Pracownicze plany kapitałowe – książka
  Nowość

  Pracownicze plany kapitałowe – książka

  Aneta Olędzka  

  racodawcy muszą poznać całkowicie nowe zagadnienia objęte nowymi przepisami: zawieranie umowy o zarządzanie PPK pomiędzy pracodawcą a uprawnioną instytucją finansową, procedury przystępowania do programu przez osoby zatrudnione zasady rezygnacji z uczestnictwa w PPK, rozliczanie i opłacanie składek z tego tytułu. Opracowanie w przystępny, praktyczny sposób wyjaśnia wszystkie najważniejsze zagadnienia...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2019 – książka
  Nowość

  Umowy zlecenia i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2019 – książka

  Od 1 stycznia 2019 r. wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych będzie bezpośrednio chronione przed potrąceniami na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Do kwoty 14,70 zł wzrośnie minimalna stawka godzinowa, jaką należy zapewnić osobom wykonującym pracę na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu. Dwa lata...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • prawo: Jak przygotować się do zmian 2019 – książka
  Nowość

  Jak przygotować się do zmian 2019 – książka

  Publikacja zawiera zestawienie informacji o planowanych na 2019 r. zmianach w przepisach podatkowych, rachunkowych, prawa pracy i ZUS, do których warto się przygotować. Opracowanie z pewnością ułatwi wdrożenie i zastosowanie nowych przepisów. Autorzy omawiają nie tylko nowe regulacje, lecz także tzw. przepisy przejściowe. Wyjaśniają, od kiedy i w jaki sposób należy stosować zmienione przepisy, a także...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • prawo: Jak wypowiadać umowy o pracę – książka
  Nowość

  Jak wypowiadać umowy o pracę – książka

  Sebastian Kryczka   Jadwiga Sztabińska  

  Umowa o pracę może być wypowiedziana przez każdą ze stron. Niezbędne jest jednak zachowanie w tym zakresie procedury wynikającej z przepisów, co pozwoli na uniknięcie zarzutu bezprawnego wypowiedzenia i kontroli dokonanego wypowiedzenia przez sąd pracy czy Państwową Inspekcję Pracy. Należy też pamiętać, że nie zawsze umowa o pracę może być rozwiązana. Ochrona pracowników przed zwolnieniem z pracy przysługuje...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • prawo: Handel ludźmi – książka

  Handel ludźmi – książka

  Przygotowana monografia jest pracą zbiorową grona wielu autorów reprezentujących różne środowiska: naukowe, służb i organów państwowych, którzy opracowali kompendium wiedzy z zakresu handlu ludźmi w całym jego spektrum zjawiskowym.

  Cena: 95,00 zł

  Więcej

 • prawo: Przeżyłam Oświęcim – książka

  Przeżyłam Oświęcim – książka

  Krystyna Żywulska  

  Krystyna Żywulska ur. w 1914 r. jako Sonia Landau. W czasie okupacji, w 1941 r. wraz z rodziną została przesiedlona do warszawskiego getta. Po ucieczce stamtąd działała w ruchu oporu jako Krystyna Żywulska. Po aresztowaniu w 1943 r. została osadzona w obozie Auschwitz, a następnie w Birkenau.

  Cena: 32,90 zł

  Więcej

 • prawo: Rada rodziców po reformie edukacji – książka
  Nowość

  Rada rodziców po reformie edukacji – książka

  Grzegorz Całek  

  Wspieraniem rad rodziców zajmuję się już od ponad dziesięciu lat, odkąd w Instytucie Inicjatyw Pozarządowych wystartowaliśmy z programem „Rodzice w szkole”. Przez ten czas przeprowadziliśmy wiele projektów skierowanych do rodziców, rad rodziców, nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, a także urzędników samorządowych. Wzięło w nich udział kilka tysięcy osób z ponad 1200 placówek. Działaliśmy...

  Cena: 16,00 zł

  Więcej

 • prawo: Pojęcie ryzyka a przestępczość ubezpieczeniowa – książka
  Nowość

  Pojęcie ryzyka a przestępczość ubezpieczeniowa – książka

  „Bez wątpienia „ryzyko” jest jedną z najważniejszych kategorii, wokół których winny ogniskować się badania nad przestępczością ubezpieczeniową. Postanowiliśmy więc oddać głos specjalistom z wielu dziedzin, teoretykom i praktykom. Dzięki ich rozważaniom Czytelnik będzie mógł spojrzeć na problem ryzyka z różnych punktów widzenia. Autorzy poszczególnych artykułów rozpatrują problem ryzyka z perspektywy...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty – książka
  Nowość

  Wystąpienie wspólnika ze spółki aspekty – książka

  Marcin Śledzikowski   Tomasz Szarek   Marta Ignasiak  

  Złożoność oraz dynamika stosunków biznesowych zachodzących w spółkach mogą prowadzić do sytuacji, których wspólnicy nie są w stanie przewidzieć, decydując się na rozpoczęcie działalności. Istnieje jednak szereg mechanizmów, które umożliwiają dostosowanie i zabezpieczenie interesów spółki oraz wspólników na wypadek tego rodzaju zmian. W praktyce często zmiany te polegają na wystąpieniu jednego lub...

  Cena: 178,50 zł

  Więcej

 • prawo: Noticias de un secuestro – książka
  Nowość

  Noticias de un secuestro – książka

  Gabriel Garcia Marquez  

  «Era, en efecto, el automóvil de Maruja. Había transcurrido por lo menos media hora desde el secuestro, y sólo quedaban los rastros: el cristal del lado del chofer destruido por un balazo, la mancha de sangre y el granizo del vidrio en el asiento, y la sombra húmeda en el asfalto, de donde acababan de llevarse al chofer todavía con vida. El resto estaba limpio y en orden.»

  Cena: 67,00 zł

  Więcej

 • prawo: Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych – książka
  Nowość

  Zagadnienia europeizacji postępowania oddłużeniowego osób fizycznych – książka

  Katarzyna Michalak-Abram  

  Prezentowana monografia, to pierwsze w Polsce, pogłębione studium nad zagadnieniem stworzenia nowoczesnego, unijnego postępowania oddłużeniowego osób fizycznych. Charakterystycznym jest szeroka perspektywa badawcza, nie tylko prawna, ale socjologiczna i komparatystyczna, uzasadniająca potrzebę legislacyjnej interwencji prawodawcy unijnego. Praca uwzględnia dotychczasowe prace Parlamentu Europejskiego...

  Cena: 159,00 zł

  Więcej

 • prawo: Świadczenie usług drogą elekroniczną – książka
  Nowość

  Świadczenie usług drogą elekroniczną – książka

  Joanna Taczkowska-Olszewska   Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz  

  Publikacja stanowi kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), która implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/31/WE z 8.6.2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeństwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach...

  Cena: 179,00 zł

  Więcej

 • prawo: Nieoficjalny – książka
  Nowość

  Nieoficjalny – książka

  Rafał Lemkin (1900–1959) – polski prawnik żydowskiego pochodzenia, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, wiceprokurator i warszawski adwokat. W czasie II wojny światowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Był twórcą pojęcia ludobójstwa i autorem projektu Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, przyjętej przez Narody Zjednoczone 9 grudnia 1948 roku. ...

  Cena: 52,50 zł

  Więcej

 • prawo: Przeciwko życiu Tom 3 – książka
  Nowość

  Przeciwko życiu Tom 3 – książka

  Brunon Hołyst  

  W tomie 3 Autor dokonał analizy kwestii obejmujących działania jednostki przeciwko życiu innych (przestępczość przeciwko życiu, uwarunkowania sytuacyjne i kulturowe).

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kalendarz 2019 12 lekcji o Konstytucji Prawa podstawowe i polityczne – książka
  Nowość

  Kalendarz 2019 12 lekcji o Konstytucji Prawa podstawowe i polityczne – książka

  Infografiki zawarte w cyklu "12 lekcji o Konstytucji" stanowić mogą narzędzie edukacji i komunikacji dla wszystkich poszukujących wiedzy o istocie Konstytucji i jej znaczeniu w codziennym życiu. Uzupełnieniem formy graficznej są syntetyczne opisy, oddające istotę przedstawionych praw, zawarte na odwrocie każdej infografiki. Zamierzeniem autorów było stworzenie wypowiedzi krótkich, jasnych i zrozumiałych...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • prawo: Nadzór administracji państwowej nad obrotem pierwotnym akcjami – książka
  Nowość

  Nadzór administracji państwowej nad obrotem pierwotnym akcjami – książka

  Joanna Róg-Dyrda  

  Monografia jest pierwszą publikacją kompleksowo omawiającą problematykę prowadzenia oferty publicznej (w tym IPO), zasad sporządzania i zatwierdzania prospektów emisyjnych oraz dopuszczania i wprowadzania akcji do obrotu na rynku regulowanym. Tematyka publikacji skupia się wokół kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego w tym procesie, a także roli GPW i KDPW tworzących infrastrukturę rynku....

  Cena: 189,00 zł

  Więcej

 • prawo: Transformacja doświadczeń życiowych uczestników mediacji – książka
  Nowość

  Transformacja doświadczeń życiowych uczestników mediacji – książka

  Agnieszka Dragon  

  W odpowiedzi na poszukiwanie innych, skuteczniejszych środków karnych w polskim prawie karnym pojawiła się – wraz z kodyfikacjami karnymi z 1997 r., które zaczęły obowiązywać od 1 września 1998 r. – możliwość zastosowania mediacji. Mediacja sprzyja wyrównaniu wyrządzonych krzywd i naprawieniu popełnionych błędów. Rozpoczyna się wraz ze skierowaniem sprawy na tę drogę rozwiązywania konfliktów. Na wniosek...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4527

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA