Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 4277
 • prawo: Typologie wadliwej integracji postaw w świetle teorii wykolejenia społecznego Czesława Czapówa – książka

  Typologie wadliwej integracji postaw w świetle teorii wykolejenia społecznego Czesława Czapówa – książka

  Bartłomiej Skowroński  

  Autor prezentuje wyniki badań własnych dotyczących typologii nieprzystosowania społecznego wśród więźniów. Podstawę teoretyczną podjętych badań stanowi Teoria Wykolejenia Społecznego autorstwa Czesława Czapówa, jednego z najwybitniejszych polskich pedagogów resocjalizacyjnych. Zastosowanie analizy czynnikowej ujawniło, że typy wykolejenia społecznego wyróżnione przez Czapówa (nihilistyczno-agresywny,...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • prawo: System Prawa Pracy Tom 9 Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne – książka

  System Prawa Pracy Tom 9 Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne – książka

  Tom IX Systemu Prawa Pracy w sposób kompleksowy prezentuje globalne standardy w międzynarodowym publicznym prawie pracy. Po raz pierwszy na rynku wydawniczym autorzy podjęli się określenia poziomu implementacji tych standardów do polskiego systemu prawa pracy. Dodatkową zaletą opracowania jest wieloaspektowa analiza przedstawianych instytucji prawnych. W książce omówiono ponadto genezę, organy oraz...

  Cena: 299,00 zł

  Więcej

 • prawo: Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów – książka

  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów – książka

  Łukasz Sanakiewicz  

  Komentarz w przystępny sposób omawia przepisy ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, które weszły w życie 1.01.2019 r. Celem ustawy jest eliminacja istniejących praw współużytkowania wieczystego oraz zapobieżenie powstawaniu udziałów w tym prawie w przyszłości. Czytelnikowi zaproponowano praktyczną...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • prawo: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2018 – książka

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 2018 – książka

  Wydanie zawiera tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku – z uwzględnieniem późniejszych zmian (stan prawny na dzień 9 marca 2018 roku).

  Cena: 3,90 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo rzeczowe Zarys wykładu – książka

  Prawo rzeczowe Zarys wykładu – książka

  Adam Brzozowski   Kocot   J. Wojciech   Wiesław Opalski  

  Podręcznik Prawo rzeczowe. Zarys wykładu jest owocem doświadczeń autorów zdobytych podczas wieloletniej pracy dydaktycznej ze studentami, jak również wykonywania przez nich zawodów prawniczych. Prawo cywilne jest prawem dnia powszedniego, prawo rzeczowe zaś to jeden z jego najważniejszych działów. Podręcznik w sposób usystematyzowany i pogłębiony przedstawia główne instytucje prawa rzeczowego – własność,...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w diagramach – książka

  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne w diagramach – książka

  Angelika Drelichowska   Paweł Razowski   Anna Gronkiewicz  

  Powtórka do egzaminu z KPA i PPSA (nie)tylko dla wzrokowców Lubisz konkretne informacje podane w przystępnej formie? Łatwiej zapamiętujesz wiadomości, jeżeli są przekazane przy pomocy graficznej? Prawo w diagramach to coś dla Ciebie! Cały materiał wymagany na egzaminie podzielono tu tematycznie na 212 zagadnień: każde obejmuje zwięzły komentarz autorski, przedstawiony w formie krótkich podpunktów,...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • prawo: Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem – książka

  Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem – książka

  Zbigniew Drexler  

  Spośród przepisów „Kodeksu drogowego”, składającego się z wielotematycznej ustawy – Prawo o ruchu drogowym i dziesiątków rozporządzeń wykonawczych, w niniejszej publikacji zamieszczono te, które są przedmiotem największego zainteresowania milionów osób kierujących pojazdami, a także pieszych – czyli zawarte w ustawie zasady ruchu, porządku i bezpieczeństwa na drogach oraz ściśle z nimi związane przepisy...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Wpływ "miękkiego prawa" organizacji międzynarodowych na zmiany norm konstytucyjnych w wybranych państwach Europy – książka

  Wpływ "miękkiego prawa" organizacji międzynarodowych na zmiany norm konstytucyjnych w wybranych państwach Europy – książka

  Kamil Spryszak  

  Zasadniczym walorem książki jest wieloaspektowa i wielowątkowa analiza znaczenia norm o charakterze "miękkiego prawa". Choć w piśmiennictwie naukowym było wiele cząstkowych odniesień do tego problemu, to jednak brakowało opracowania, które całościowo ujęłoby to zagadnienie, zarówno z pozycji prawa międzynarodowego publicznego, jak i prawa konstytucyjnego. Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Jerzego...

  Cena: 44,80 zł

  Więcej

 • prawo: Paradoksy bioetyki prawniczej – książka

  Paradoksy bioetyki prawniczej – książka

  Jerzy Stelmach   Bartosz Brożek   Marta Soniewicka  

  Przyczyny sporów bioetycznych Między Erosem a Tanatosem Prokreacja medycznie wspomagana Antynomie feministycznego myślenia Dyskryminacja genetyczna Aspekty seksualności Eutanazja Granice eksperymentu medycznego

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kryminalistyka – książka

  Kryminalistyka – książka

  Tadeusz Hanausek  

  Niniejszy podręcznik zawiera wiadomości z przedmiotu kryminalistyka przeznaczone dla studentów prawa oraz osób zainteresowanych podstawowymi zagadnieniami badań kryminalistycznych. Celem opracowania jest przedstawienie syntezy problemów badawczych niezbędnych w zakresie przedmiotu, systemowo uporządkowanych i użytecznych z punktu widzenia pojmowanej sensu largo wiedzy prawniczej.

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – książka

  Sprawozdania podatkowe w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – książka

  Aleksandra Bieniaszewska   Paweł Borszowski   Klaudia Stelmaszczyk  

  Publikacja stanowi kompleksowe omówienie sprawozdań podatkowych gmin w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 20.12.2017 r. w sprawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Sprawozdanie składa się z dwóch części: I. Informacje o wysokości stawek podatku od nieruchomości zgodnie z treścią uchwał rad gmin obowiązujących...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • prawo: Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami – książka

  Dokumentacja ochrony danych osobowych ze wzorami – książka

  Prezentowana książka zawiera liczne przykłady, które pomogą czytelnikowi w zrozumieniu wymagań w zakresie dokumentacji ochrony danych osobowych, oraz praktyczne wskazówki ułatwiające ich realizację. W publikacji zamieszczono także wzory oraz instrukcje krok po kroku wyjaśniające, w jaki sposób wypełnić dany wzór i dostosować go na własne potrzeby. Zarówno część opisowa, jak i wzory zostały opracowane...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Szkolne prawo pracy – książka

  Szkolne prawo pracy – książka

  Teresa Konarska  

  Celem publikacji jest zapoznanie czytelników z zagadnieniami i przepisami związanymi z zatrudnianiem nauczycieli oraz innych pracowników oświaty obejmującymi m.in.: - sposoby, tryby i warunki nawiązania, przekształcenia i rozwiązania stosunku pracy; - ocenę pracy, ustalanie kwalifikacji i awans zawodowy nauczyciela; - wynagrodzenie i czas pracy nauczyciela; - ustalanie i udzielanie urlopu wypoczynkowego; -...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo: Specustawa mieszkaniowa Komentarz – książka

  Specustawa mieszkaniowa Komentarz – książka

  Ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tzw. specustawa mieszkaniowa ma na celu: - redukcję deficytu mieszkań, - ograniczania barier administracyjno-prawnych w zakresie budowy mieszkań dla grup społecznych o umiarkowanych dochodach, -doprowadzenie do tego, że warunki mieszkaniowe w Polsce nie będą odstawały ponad przeciętną miarę...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • prawo: Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866 – książka

  Własność prefabrykancka w Łodzi w latach 1820-1866 – książka

  Dorota Wiśniewska  

  W monografii poddano analizie zjawiska prawne występujące w rozpoczynającej swą karierę miejską, ale jeszcze feudalnej Łodzi oraz umożliwiające rozwój własności i społeczeństwa kapitalistycznego. Autorka zaprezentowała zarówno instytucje prawne tworzone przez struktury władzy w Królestwie Polskim, jak i te, które były wynikiem praktyki obrotu gospodarczego, prowadzącego do powstania i intensywnego...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • prawo: Finanse i prawo finansowe – książka

  Finanse i prawo finansowe – książka

  Alina Majchrzycka-Guzowska  

  Podręcznik zawiera jasne i zwięzłe ujęcie najnowszych rozwiązań systemu finansowego w Polsce. Wykład obejmuje zagadnienia z zakresu finansów i prawa finansowego, m.in.: - zasady funkcjonowania publicznej gospodarki finansowej i jej powiązania z gospodarką prywatną; - kwestie budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, - regulacje dotyczące systemu podatkowego, systemu finansowego...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo do informacji publicznej – książka

  Prawo do informacji publicznej – książka

  Joanna Taczkowska-Olszewska   Monika Nowikowska  

  Opracowanie Prawo do informacji publicznej, informacje niejawne i ochrona danych osobowych w sposób kompleksowy opisuje zagadnienia odnoszące się do: - nowych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i przepływu danych osobowych, - zakresu i zasad dostępu do informacji, których gestorem są podmioty sektora publicznego, - przesłanek i kryteriów obejmowania ochroną tych kategorii informacji,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • prawo: Dokumentacja pracownicza – książka

  Dokumentacja pracownicza – książka

  Publikacja stanowi kompleksową analizę zagadnień związanych z dokumentację pracowniczą z perspektywy teoretycznoprawnej przy jednoczesnym zachowaniu odniesień o charakterze praktycznym. Zagadnienia omówione w publikacji obejmują najnowsze zmiany legislacyjne dotyczące m.in.: - możliwości prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, - nowego podziału wewnętrznego na części A–D, - zakresu temporalnego...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo autorskie – książka

  Prawo autorskie – książka

  Opracowanie zawiera komentarze przedstawicieli polskiej doktryny do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego prawa autorskiego. Jest to pierwsza publikacja stanowiąca tak obszerne omówienie wyroków TSUE z tego zakresu. Szczególnie istotny dla czytelników będzie opis wpływu konkretnych orzeczeń TSUE na polską regulację prawa autorskiego, który można znaleźć w każdym...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks pracy Komentarz – książka

  Kodeks pracy Komentarz – książka

  Kazimierz Jaśkowski   Eliza Maniewska  

  Jedenaste wydanie komentarza uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2016 r. W szczególności omówiono nowe regulacje dotyczące: - związków zawodowych; - pracowniczych planów kapitałowych; - postaci czynności prawnej (postać papierowa lub elektroniczna); - ochrony danych osobowych pracownika; - układów zbiorowych pracy zatrudniania młodocianych; - regulacji skutków...

  Cena: 239,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4277

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA