Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 4923
 • prawo: Prawo ochrony środowiska Komentarz – książka
  Nowość

  Prawo ochrony środowiska Komentarz – książka

  Marek Górski   Marcin Pchałek   Wojciech Radecki  

  Komentarz do ustawy z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska stanowi szczegółowe zagadnienia przedmiotowej dziedziny, zawiera również szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny niniejsza książka pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: ochrony jakości i ograniczeń...

  Cena: 349,00 zł

  Więcej

 • prawo: Fenomenologia regionalnej integracji państw Studium prawa międzynarodowego Tom 1 – książka
  Nowość

  Fenomenologia regionalnej integracji państw Studium prawa międzynarodowego Tom 1 – książka

  Cezary Mik  

  Integracja regionalna ma współcześnie charakter globalny. W Polsce, poza integracją europejską, jest wszakże rozeznana w bardzo ograniczonym zakresie. Tom I monografii zmierza do uzupełnienia tej luki. Integrację regionalną sytuuje się tutaj w szerszym kontekście zjawisk regionalnych, a także w perspektywie historycznej i teoretycznej. Dokonuje się szczegółowego przeglądu regionalnych organizacji integracyjnych...

  Cena: 189,00 zł

  Więcej

 • prawo: Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim, międzynarodowym i amerykańskim – książka
  Nowość

  Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim, międzynarodowym i amerykańskim – książka

  Robert Lizak  

  Monografia przedstawia ocenę rozwiązań składających się na karnoprawny system przeciwdziałania praniu pieniędzy i jego zwalczania w Polsce. Ponieważ większość norm krajowych ustanowiono w tym zakresie na skutek implementacji i ratyfikacji uregulowań ponadnarodowych, to ocenę tę przeprowadzono na tle porównawczym. Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania amerykańskie. Nie tylko dlatego, że powstały...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • prawo: Banki w nowym otoczeniu społecznym gospodarczym i technologicznym – książka
  Nowość

  Banki w nowym otoczeniu społecznym gospodarczym i technologicznym – książka

  Po kryzysie lat 2007–2009 globalny system bankowy przeszedł istotną ewolucję. Wdrożone zostały restrykcyjne regulacje i zmiany nadzorcze, w wyniku których znacznie poprawił się poziom bezpieczeństwa banków. Jednak nie jest to warunek wystarczający dla dalszego niezakłóconego rozwoju – banki muszą być konkurencyjne, rentowne i cieszyć się zaufaniem klientów oraz innych interesariuszy. Oprócz zagrożeń...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • prawo: Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego – książka
  Nowość

  Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego – książka

  Dominika Bek   Jakub Hanc   Anna Jaworska-Wieloch   Olga Sitarz   Piotr Zawiejski  

  Celem publikacji jest próba zrekonstruowania podstawowych założeń, zasad i instytucji materialnoprawnych odpowiedzialności dyscyplinarnej w ogólnym znaczeniu tego pojęcia, a także udzielenia odpowiedzi na pytanie o relację materialnego prawa dyscyplinarnego do materialnego prawa karnego. Książka składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to charakterystyka i szczegółowa analiza przepisów dotyczących...

  Cena: 74,90 zł

  Więcej

 • prawo: Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego – książka
  Nowość

  Kolizyjne i procesowe aspekty prawa rodzinnego – książka

  Publikacja dotyczy węzłowych zagadnień norm kolizyjnych prawa rodzinnego, a także międzynarodowego postępowania cywilnego w zakresie prawa rodzinnego. Ma ona na celu pogłębienie wiedzy na temat problematyki prawa prywatnego międzynarodowego. „Transgraniczne” problemy stosunków rodzinnych i spadkowych narastają, co jest konsekwencją zjawiska globalizacji, swobody przepływu osób m.in. w Unii Europejskiej,...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • prawo: Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury + CD – książka
  Nowość

  Sprawozdania i deklaracje w instytucjach kultury + CD – książka

  Ewa Ostapowicz   Teresa Krawczyk   Elżbieta Dworak  

  Niniejsza publikacja wyjaśnia jak wypełniać poszczególne wiersze i kolumny sprawozdania finansowego za 2018 r., sprawozdań statystycznych i z zakresu operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN) oraz formularzy podatkowych (CIT-8, VAT-7, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11), występujących w instytucjach kultury. Dodatkowo znajdą się w niej liczne przykłady i schematy księgowe, jak również wypełnione...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • prawo: Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki – książka
  Nowość

  Konstytucyjna wolność gospodarcza na tle historii idei i gospodarki – książka

  Adam Szafrański  

  Wolność gospodarcza stanowi zagadnienie interesujące z perspektywy filozoficznej, ekonomicznej i prawnej. Te trzy płaszczyzny przenikają się wzajemnie i na siebie oddziałują. Autor starał się przyjąć wszystkie te trzy perspektywy jako niezbędne dla opisu i oceny dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego, powstałego w oparciu o art. 20 i 22 Konstytucji RP (wolność działalności gospodarczej). Po...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • prawo: Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 14 R.2018 – książka
  Nowość

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały nr 14 R.2018 – książka

  14. numer rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” przynosi tekst prof. Jehudy Bauera, jednego z największych historyków Zagłady, napisany specjalnie dla naszego pisma z okazji 75. rocznicy powstania w getcie warszawskim. W numerze znalazły się studia poświęcone zwalczaniu szmalcownictwa (Dariusz Libionka), akcji pomocy Żydom prowadzonej przez PPR (Barbara Engelking), polskich artystach - świadkach...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • prawo: Communist Crimes A legal a historical study – książka
  Nowość

  Communist Crimes A legal a historical study – książka

  Wojciech Roszkowski  

  'Zbrodnie komunistyczne' są próbą opisu i kategoryzacji zbrodni popełnionych przez władze komunistyczne w całym XX wieku. Książka oparta jest na mnóstwie źródeł, w tym na przesłuchaniach przed amerykańską Izbą Reprezentantów, która wybrała komisję ds. Komunistycznej agresji w latach 50. XX wieku.

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • prawo: Oni tu przyszli – książka
  Nowość

  Oni tu przyszli – książka

  Jacek Kiełpiński  

  Naprawdę ciepło było. Wyjątkowo ciepło. I cicho. Oni szli z bronią. […] Pięciu było tych banderowców. Wszyscy uzbrojeni. Szli szybko, zamaszyście, od strony Derewka w stronę Lubieszowa. Przeraziliśmy się. Przecież nasz tato pojechał do miasta! Zginie! Niewiele minęło czasu, a dym zaczął lecieć i unosić się nad miastem. […] A tu nagle tato jedzie! Wraca z Lubieszowa, stoi na wozie, konia popędza, a...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • prawo: Bezpieczeństwo państwa polskiego – książka
  Nowość

  Bezpieczeństwo państwa polskiego – książka

  Tomasz Kośmider  

  Działania podejmowane na rzecz budowania suwerenności wymagają stawiania pytań o prawidłowość i sens dziejów, o korzenie tożsamości i państwowości. Nie sposób wyobrazić sobie kreowania przyszłości, także w wymiarze bezpieczeństwa, bez dialogu z przeszłością. Procesy rozwoju i funkcjonowania państwa w kontekście jego bezpieczeństwa z całą pewnością trzeba rozpatrywać nie tylko wielosektorowo, ale także...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • prawo: Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego – książka
  Nowość

  Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego – książka

  Karol Juszka  

  Monografia dotyczy efektywności instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego, czyli najłagodniejszego środka reakcji na popełnione przestępstwo. Ta instytucja mimo swojej doniosłości jest rzadko stosowana w praktyce. Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest jednym ze środków poddania sprawcy próbie. Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym. Informacji...

  Cena: 58,00 zł

  Więcej

 • prawo: Teatr w Polsce 2017 – książka
  Nowość

  Teatr w Polsce 2017 – książka

  Kolejny tom rocznika "Teatr w Polsce 2017". Rocznik zawiera pełną dokumentację wszystkich wydarzeń (premier, repertuarów, kolejnych edycji festiwali), które odbyły się w sezonie 2015/16.

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo karne – książka
  Nowość

  Prawo karne – książka

  Andrzej Marek   Violetta Konarska-Wrzosek  

  Książka Prawo karne prezentuje całość wykładu z zakresu prawa karnego, obejmującego program nauczania tego przedmiotu. Składa się z dwóch części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. nauki o przestępstwie i zasadach odpowiedzialności oraz kar, środków karnych i ich stosowania, druga przedstawia poszczególne typy przestępstw, w tym m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni, Kim są, jak działają i jak możemy chronić siebie i nasze dzieci – książka
  Nowość

  Drapieżcy. Pedofile, gwałciciele i inni przestępcy seksualni, Kim są, jak działają i jak możemy chronić siebie i nasze dzieci – książka

  Anna C. Salter  

  Druga ukazująca się po polsku książka Anny Salter (pierwsza nosiła tytuł "Pokonywanie traumy" i dotyczyła leczenia dorosłych ofiar wykorzystania seksualnego w dzieciństwie) przynosi porcję rzetelnej wiedzy na temat tego, kim są i jak działają przestępcy seksualni. Autorka uświadamia rodzicom i opiekunom dzieci, że napastnikami są nie tylko osoby obce - częściej zdarza się, że molestowania dopuszczają...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo spółek handlowych Tom 2B – książka
  Nowość

  Prawo spółek handlowych Tom 2B – książka

  Prawo spółek handlowych ze względu na obszerność i rozległość omawianej tematyki jest przedmiotem analizy dwóch tomów Systemu Prawa Handlowego – Tomu 2A i 2B. Tom 2B z serii System Prawa Handlowego poświęcony jest takim zagadnieniom jak spółka akcyjna, spółki atypowe oraz quasi-spółki, w tym spółki handlowe z udziałem Skarbu Państwa, spółki pracownicze z udziałem pracowników, spółki komunalne, spółki...

  Cena: 399,00 zł

  Więcej

 • prawo: Postępowanie karne – książka
  Nowość

  Postępowanie karne – książka

  Anna Grochowska-Wasilewska   Łukasz Jagiełłowicz   Łukasz Wiśniewski  

  Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym. Poczujesz się pewnie na egzaminie. Pytania najważniejsze pytania i odpowiedzi z danej dziedziny prawa zawierają podstawę prawną i odesłanie do konkretnego artykułu Kazusy ...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • prawo: Spadki i prawo rodzinne – książka
  Nowość

  Spadki i prawo rodzinne – książka

  Joanna Ablewicz   Małgorzata Łączkowska-Porawska   Tomasz Sadurski  

  Szybko i skutecznie przygotujesz się do egzaminu! Przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę. Kompleksowo i praktycznie – opracowane przez specjalistów. Pytania, kazusy, tablice i testy oparte na aktualnym stanie prawnym. Poczujesz się pewnie na egzaminie. Pytania najważniejsze pytania i odpowiedzi z danej dziedziny prawa zawierają podstawę prawną i odesłanie do konkretnego artykułu Kazusy ...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • prawo: Samochody a VAT i podatki dochodowe – książka
  Nowość

  Samochody a VAT i podatki dochodowe – książka

  Adam Bartosiewicz  

  Niemal każdy przedsiębiorca używa w swojej działalności samochodów. Często są to samochody osobowe. Od dnia 1 stycznia 2019 r. zasady rozliczania kosztów uzyskania przychodów związanych z samochodami osobowymi w istotny sposób się zmieniają. Nowe zasady dotyczyć będą rozliczania w kosztach uzyskania przychodów: - odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych; - opłat leasingowych dotyczących samochodów...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4923

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA