Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 4688
 • prawo: Kobiety w lagrze zapis doświadczenia – książka

  Kobiety w lagrze zapis doświadczenia – książka

  Barbara Czarnecka  

  Tadeusz Borowski nie był kobietą i nie wyraził kobiecego doświadczenia obozu koncentracyjnego – to stwierdzenie nie ma już znamion prowokacji. Nie ulega dzisiaj wątpliwości, że kobiece narracje lagrowe różnią się od męskich, a ponieważ wymagają do pewnego stopnia odmiennej, nie zaś „uniwersalnej” optyki interpretacji, wciąż stanowią niedoważony albo wyparty przedmiot badań. Z jednej strony spośród...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • prawo: Taryfikator mandatów i punktów karnych – książka

  Taryfikator mandatów i punktów karnych – książka

  Najnowsze wydanie Taryfikatora mandatów i punktów karnych zawiera aktualny wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadającą tym naruszeniom, wysokość grzywien określonych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Wydanie zawiera także przepisy dotycząc postępowania mandatowego,...

  Cena: 16,90 zł

  Więcej

 • prawo: Administracyjne kary pieniężne – książka

  Administracyjne kary pieniężne – książka

  Lucyna Staniszewska  

  Pierwsza praca poświęcona administracyjnym karom pieniężnym w ujęciu materialnoprawnym i procesowym. Rozważania przedstawiono w sześciu rozdziałach. W pierwszym objaśnione zostały podstawowe pojęcia i założenia metodologiczne, przedstawiono też istotę sankcji administracyjnych. Drugi dotyczy ewolucji karania przez administrację, a także problematyki kryteriów doboru czynów bezprawnych do regulacji...

  Cena: 46,00 zł

  Więcej

 • prawo: Ustawa o Policji – książka

  Ustawa o Policji – książka

  Stan prawny: 1 lutego 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące – książka

  Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy towarzyszące – książka

  Stan prawny: 24 stycznia 2018 r. Publikacja zawiera: Kodeks cywilny Kodeks rodzinny i opiekuńczy Prawa konsumentów Księgi wieczyste i hipoteka Własność lokali Spółdzielnie mieszkaniowe Prawo prywatne międzynarodowe oraz inne akty prawne Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa cywilnego materialnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • prawo: Ordynacja podatkowa – książka

  Ordynacja podatkowa – książka

  Seria: "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 12,90 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz – książka

  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz – książka

  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz to kompleksowe omówienie wszystkich kwestii związanych z postępowaniem w sprawach o wykroczenia, m.in.: właściwością i składem sadu, stronami, obrońcami i pełnomocnikami, czynnościami procesowymi, czynnościami wyjaśniającymi, dowodami, środkami przymusu, środkami odwoławcze, nadzwyczajnymi środkami zaskarżenia, kosztami postępowania. Publikacja...

  Cena: 279,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo o adwokaturze – książka

  Prawo o adwokaturze – książka

  Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy Stan prawny: 1 sierpień 2017

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • prawo: Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – książka

  Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności – książka

  Stan prawny: 7 listopada 2016 r. Seria „Twoje Prawo” zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • prawo: Spadki i prawo rodzinne – książka

  Spadki i prawo rodzinne – książka

  Stan prawny: wrzesień 2016 r. Nie czujesz się pewnie przed egzaminem? Czujesz, że masz braki i chcesz sprawdzić jakie? Działaj jak najszybciej! Dzięki Repetytoriom Becka przyswoisz, zapamiętasz i przećwiczysz swoją wiedzę, by szybko i skutecznie zdać egzamin! Repetytorium z prawa spadkowego oraz rodzinnego, zawiera pytania z odpowiedziami, kazusy z rozwiązaniami, tablice oraz testy. Atutem książki...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • prawo: Zobowiązania - część ogólna – książka

  Zobowiązania - część ogólna – książka

  Adam Olejniczak   Zbigniew Radwański  

  Stan prawny: maj 2016 r. Podręcznik ,,Zobowiązania - część ogólna" obejmuje tematykę uregulowaną przede wszytskim w art. 353–534 KC. Omówione zagadnienia dotyczą m.in.: naprawienia szkody, świadczeń pieniężnych, umów zobowiązaniowych czynów niedozwolonych oraz bezpodstawnego wzbogacenia. Dwunaste wydanie zawiera aktualne orzecznictwo i literaturę, a prezentację wielu zagadnień wzbogacono o...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks wykroczeń Komentarz – książka

  Kodeks wykroczeń Komentarz – książka

  Stan prawny: wrzesień 2016 r. Kodeks wykroczeń. Komentarz jest najobszerniejszym, z dostępnych na rynku, komentarzem do ustawy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 ze zm.). Znaczna objętość tego dzieła umożliwiła szczegółowe i wszechstronne omówienie wielu problemów praktycznych, które ujawniają się w procesie wykładni Kodeksu wykroczeń, jak również odniesienie...

  Cena: 299,00 zł

  Więcej

 • prawo: Nie daj się oszukać na rynku nieruchomości – książka

  Nie daj się oszukać na rynku nieruchomości – książka

  Katarzyna Kuśmierczyk  

  Autorka od dawna działa na rynku nieruchomości i zna go od podszewki. Od lat pracuje w biurze nieruchomości, poza tym sama nabywała i sprzedawała różne nieruchomości. Teraz pragnie podzielić się swoją wiedzą z Czytelnikami, bo – jak twierdzi – od tego, czy nabędziemy odpowiednie dla siebie mieszkanie czy dom, zależeć może w dużej mierze poziom zadowolenia z naszego dalszego życia. Ponadto na tym rynku...

  Cena: 24,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kara śmierci – książka

  Kara śmierci – książka

  Tadeusz Ślipko  

  Niesłabnąca dyskusja wokół kary śmierci jest powodem tego, że powstają coraz to nowe i lepsze opracowania na jej temat. Nigdy i nigdzie społeczeństwo nie było aż tak bardzo podzielone, jak właśnie w tej kwestii. Teoria o słuszności wykonywania kary śmierci ma równie duże grono entuzjastów, co i jej całkowity zakaz. Czy kara śmierci jest czymś dobrym? Czy jej wykonywanie uchroni społeczeństwo od szerzenia...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • prawo: Problemy ochrony praw człowieka w Afryce – książka

  Problemy ochrony praw człowieka w Afryce – książka

  Grażyna Michałowska  

  Za jedno z największych osiągnięć społecznych drugiej połowy XX wieku uznać można instytucjonalizację systemu ochrony praw człowieka i nadanie im wyróżnionej roli w stosunkach międzynarodowych. W Polsce stan badań nad prawami człowieka w krajach pozaeuropejskich prezentuje się dość skromnie ze względu na kłopoty z dostępem do materiałów źródłowych, egzotykę niektórych zjawisk i związane z nią ryzyko...

  Cena: 49,35 zł

  Więcej

 • prawo: Instytucja plea bargainingu w amerykańskim postępowaniu karnym - między ekonomią a sprawiedliwością – książka
  Nowość

  Instytucja plea bargainingu w amerykańskim postępowaniu karnym - między ekonomią a sprawiedliwością – książka

  Tymoteusz Marzec  

  Problem badawczy, jaki podjęto w niniejszej pracy można sformułować następująco: jak i dlaczego możliwe jest funkcjonowanie amerykańskiego procesu karnego, w ramach którego obowiązuje instytucja pozwalająca na tak dalekie i powszechne ominięcie jego podstawowego elementu, jakim jest rozprawa. W książce nakreślono podstawy struktury amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości i prawa procesowego, otoczenie...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 120 – książka

  Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 120 – książka

  Jacek Gudowski  

  Kodeks Postępowania Cywilnego Zestaw nowelizujący nr 120 Stan prawny 1 grudnia 2009 roku

  Cena: 63,00 zł

  Więcej

 • prawo: Postępowanie karne – książka

  Postępowanie karne – książka

  Katarzyna Dudka   Hanna Paluszkiewicz  

  W czwartym wydaniu podręcznika został przedstawiony współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami Kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2018. Autorki opisały zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze „renowelizacyjnym”, będące realizacją idei powrotu do...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo: Stowarzyszenia i fundacje – książka

  Stowarzyszenia i fundacje – książka

  Paweł Suski  

  Książka stanowi kompendium obejmujące prawne aspekty działalności stowarzyszeń oraz fundacji. Przedstawia zasady tworzenia oraz sposób funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji w sposób bardziej przejrzysty niż ma to miejsce w komentarzach do odpowiednich ustaw. Autor kompleksowo omawia zarówno teoretyczne, jak i praktyczne problemy działania tych podmiotów, w szerokim zakresie uwzględniając aktualne...

  Cena: 159,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami – książka

  Prawo podatkowe z kazusami i pytaniami – książka

  Podręcznik jest pracą zbiorową pracowników i doktorantów Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W książce w sposób przejrzysty przedstawiono złożone zagadnienia dotyczące prawa podatkowego: – od podstawowych pojęć: pojęcie podatku, źródła zobowiązań podatkowych, wykładnia i stosowanie prawa podatkowego; – do bardziej szczegółowych: zobowiązania...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4688

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA