Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 3999
 • prawo: Proces karny – książka
  TANIEJ 5 %

  Proces karny – książka

  Jarosław Zagrodnik  

  Podręcznik zawiera systematyczne i gruntowne omówienie: - teorii procesu karnego, - międzynarodowych i konstytucyjnych uwarunkowań procesu karnego, - zagadnień części ogólnej prawa karnego procesowego oraz dotyczących przebiegu procesu karnego, z uwzględnieniem jego zasadniczych odmian. W publikacji przedstawiono konkretne rozwiązania kwestii spornych w praktyce. Nowe wydanie podręcznika uwzględnia...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • prawo: Znaczenie wyceny własności intelektualnej – książka
  TANIEJ 5 %

  Znaczenie wyceny własności intelektualnej – książka

  Marlena Jankowska   Mirosław Pawełczyk   Sławomir Augustyn   Marek Panfil  

  Każde liczące się na rynku przedsiębiorstwo buduje swój potencjał i majątek w oparciu o dobra własności intelektualnej. Powstaje jednak pytanie, jak dobra te wyceniać i na jakiej podstawie. Niniejszy, drugi, tom Serii Prawa Designu, Mody i Reklamy przybliża problemy związane z zabezpieczeniem i wyceną praw własności intelektualnej. Tom stanowi zbiór refleksji prawniczych i ekonomicznych na temat zasad...

  Cena: 109,25 zł 115,00 zł

  Więcej

 • prawo: Finansowanie uczelni teatralnych w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Finansowanie uczelni teatralnych w Polsce – książka

  Agnieszka Orankiewicz  

  Główną przesłanką do podjęcia tematu tej książki była potrzeba zidentyfikowania możliwości finansowania działalności kulturalnej teatralnych uczelni publicznych. Określenie efektywnego sposobu pozyskiwania środków pozabudżetowych jest istotne z punktu widzenia rozwoju zarówno badanych podmiotów, jak i szeroko pojętej sztuki teatralnej. Działalność uczelni teatralnych ma wpływ na realizację polityki...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • prawo: Kasiarze doliniarze i zwykłe rzezimieszki. Przestępczy półświatek II RP – książka
  TANIEJ 5 %

  Kasiarze doliniarze i zwykłe rzezimieszki. Przestępczy półświatek II RP – książka

  Iwona Kienzler  

  Czym zajmowali się klawiszowcy, doliniarze, lipkarze? Kto był najsłynniejszym kasiarzem II RP? Czy Tata Tasiemka to polski Al Capone? Kto stał za kradzieżą klejnotów w krakowskim hotelu Grand? Lata 20., lata 30. fascynują nas nie od dziś. To nie tylko blichtr kabaretów, high-life kawiarni Ziemiańska czy gwiazdy pokroju Bodo lub Ordonki. Nieodłącznie towarzyszyły im też postaci i obrazy z mrocznego,...

  Cena: 37,99 zł 39,99 zł

  Więcej

 • prawo: Wrobiony w dożywocie – książka
  TANIEJ 5 %

  Wrobiony w dożywocie – książka

  Ewa Ornacka  

  Trudno uwierzyć, że ta historia zdarzyła się naprawdę. To nie tylko historia człowieka niesłusznie skazanego na dożywocie. To historia zbrodni sądowej dokonanej w majestacie prawa. To historia złamanego życia. Niejednego. Historia, która mogłaby się przydarzyć każdemu z nas. W 1999 roku od kul zginęli dwaj mężczyźni związani z półświatkiem. Na dożywocie za mafijną egzekucję skazany został Arkadiusz...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • prawo: Schematy podatkowe dla firm – książka
  TANIEJ 5 %

  Schematy podatkowe dla firm – książka

  1 stycznia 2019 r. wprowadzono przepisy zobowiązujące podatników do informowania organów podatkowych o stosowanych schematach podatkowych (MDR). Niejednoznaczność nowych regulacji połączona z dotkliwymi sankcjami karnymi i administracyjnymi przewidzianymi dla podmiotów, które uchybią nowym obowiązkom, cały czas wzbudza kontrowersje zarówno wśród uczestników obrotu gospodarczego, jak i wśród obsługujących...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • prawo: Umowa o podwykonawstwo w prawie zamówień publicznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Umowa o podwykonawstwo w prawie zamówień publicznych – książka

  Maria Michta  

  W publikacji omówiono konstrukcję i znaczenie umów o podwykonawstwo w kontekście zamówień publicznych udzielanych na zasadach ogólnych, z uwzględnieniem zagadnień cywilnoprawnych. Autorka omawia tę problematykę na gruncie prawa polskiego z odniesieniami do przepisów prawa unijnego. W monografii przedstawiono następujące zagadnienia: - charakter prawny i elementy składowe umowy o podwykonawstwo, - dopuszczalność...

  Cena: 132,05 zł 139,00 zł

  Więcej

 • prawo: Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne – książka
  TANIEJ 5 %

  Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne – książka

  Bartosz Stelmach  

  Autor szczegółowo omówił istotne zagadnienia związane z problematyką tzw. roszczeń uzupełniających roszczenie windykacyjne (art. 224 i 225 oraz 228–230 k.c.). W książce zaprezentowane zostały następujące zagadnienia: - instytucja roszczeń uzupełniających – istota, funkcja oraz ich obligacyjny i samodzielny (względem roszczenia windykacyjnego) charakter; - przymusowe (sądowe) dochodzenie tytułowych...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • prawo: Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Aktualne problemy sądowej kontroli administracji publicznej – książka

  Książka podejmuje aktualną problematykę dotyczącą sądowej kontroli administracji publicznej. Zawiera opracowania najistotniejszych zagadnień i wyzwań, przed którymi stoi sądownictwo administracyjne. Autorzy poruszają zagadnienia m.in. z zakresu prawa budowlanego, egzekucji administracyjnej, kontroli zarządczej, postępowania administracyjnego oraz procedury sądowoadministracyjnej. Wszystkie opracowania...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – książka
  TANIEJ 5 %

  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – książka

  Barbara Adamiak   Janusz Borkowski  

  W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. Uwzględniono nowe rozwiązania prawne, przedstawiono zmiany w przyjętej linii orzeczeń sądów administracyjnych, nowe sposoby gwarancji dobrowolnego wykonania obowiązków. W 17. wydaniu omówiono...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • prawo: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Komentarz – książka

  Prezentowany komentarz przedstawia przede wszystkim praktyczną stronę obowiązywania i stosowania unormowań polskiej ustawy zasadniczej. Publikacja jest przeznaczona głównie dla prawników praktyków, uwzględnia bowiem bogate wypowiedzi orzecznicze sądów powszechnych, administracyjnych, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego, jak również najważniejsze poglądy doktryny. Zawiera prezentację „w pigułce”...

  Cena: 236,55 zł 249,00 zł

  Więcej

 • prawo: Wolność człowieka i jej granice – książka
  TANIEJ 5 %

  Wolność człowieka i jej granice – książka

  Trzytomowa monografia stanowi kompleksowe opracowanie kategorii wolności, jaką posługiwali się w doktrynach polityczno-prawnych przedstawiciele zachodniego kręgu cywilizacyjnego od czasów starożytnych aż do współczesności. Tom trzeci zawiera analizy myśli politycznej od końca XIX wieku do dziś. Przedstawiono w nim koncepcje Fryderyka Nietzschego, Włodzimierza Lenina i Lwa Trockiego, a także interpretacje...

  Cena: 56,90 zł 59,90 zł

  Więcej

 • prawo: VAT Zmiany od 1 września i 1 listopada 2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  VAT Zmiany od 1 września i 1 listopada 2019 – książka

  Publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT oraz przewodnik po zmianach w VAT od września i listopada 2019 r. Przejrzysta formuła przewodnika pozwala na szybkie zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w ustawie o VAT. Każda zmiana została omówiona osobno i opatrzona odesłaniem do zmienionych przepisów. Przewodnik to najlepsza metoda na uzyskanie kompleksowej informacji, jak zmieni się rozliczenie...

  Cena: 28,40 zł 29,90 zł

  Więcej

 • prawo: Przewodnik po zmianach przepisów VAT – książka
  TANIEJ 5 %

  Przewodnik po zmianach przepisów VAT – książka

  Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych w ustawie o podatku od towarów i usług przez ustawy nowelizujące uchwalone w lipcu 2019 r. Zmiany te wchodzą w życie w kilku etapach, tj. od września i listopada 2019 r. oraz od stycznia 2020 r. Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się z wprowadzonymi zmianami w ustawie o VAT. Każda zmiana została omówiona osobno i...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • prawo: Ustawa o rachunkowości Ustawa o biegłych rewidentach – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustawa o rachunkowości Ustawa o biegłych rewidentach – książka

  Stan prawny 10 stycznia 2019 r. - zawiera zmiany wchodzące w życie: Ustawa o rachunkowości- nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2018 r. poz. 395) 1.1.2019 r. – zmiany z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244). Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze...

  Cena: 18,90 zł 19,90 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące – książka
  TANIEJ 5 %

  Kodeks spółek handlowych oraz ustawy towarzyszące – książka

  Publikacja zawiera: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny - wyciąg, Ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawo upadłościowe, Prawo restrukturyzacyjne, Prawo przedsiębiorców, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, Ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Ustawę o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Ustawę o europejskim...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące w8 TP – książka
  TANIEJ 5 %

  Kodeks karny oraz ustawy towarzyszące w8 TP – książka

  Publikacja zawiera: Kodeks karny Kodeks wykroczeń Kodeks karny skarbowy Ustawa o świadku koronnym Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych Opłaty w sprawach karnych Ochrona i pomoc pokrzywdzonym Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi Akty wykonawcze

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • prawo: Elastyczne formy zatrudniania – książka
  TANIEJ 5 %

  Elastyczne formy zatrudniania – książka

  Publikacja opisuje: Elastyczne formy zatrudnienia takie jak: terminowe umowy o pracę zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakty menedżerskie) praca tymczasowa wypożyczanie pracowników samozatrudnienie Elastyczność w systemach i rozkładach czasu pracy, tj.: ruchomy czas pracy indywidualny rozkład...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • prawo: Zatrudnianie niepełnosprawnych,młodocianych,emerytów – książka
  TANIEJ 5 %

  Zatrudnianie niepełnosprawnych,młodocianych,emerytów – książka

  Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, młodocianych czy też emerytów (rencistów) wiąże się nie tylko ze znajomością przepisów Kodeksu pracy ale także przepisów szczegółowych dedykowanych poszczególnym grupom pracowników. Trzeba także pamiętać, że wobec tych grup pracowniczych pracodawca ma dodatkowe obowiązki związane nie tylko z uprawnieniami tych osób, ale także informacyjnych. Poradnik „Zatrudnianie:...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • prawo: Środki przymusowej restrukturyzacji banku – książka
  TANIEJ 5 %

  Środki przymusowej restrukturyzacji banku – książka

  Paweł Szczęśniak  

  Monografia jest pierwszym kompleksowym opracowaniem dotyczącym środków przymusowej restrukturyzacji banku w polskim porządku prawnym. Przymusowa restrukturyzacja banku stanowi pozasądowy tryb pozwalający na sprawne i uproszczone pod względem proceduralnym przeprowadzenie zmian w strukturach organizacyjnych i kapitałowych banku, którego funkcjonowanie zagraża stabilności systemu finansowego. Środki...

  Cena: 189,05 zł 199,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3999

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA